PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK

PEMBINAAN PELAN STRATEGIK

BIDANG/UNIT: MATEMATIK
VISI MISI MENJADIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN NURI UNGGUL PADA TAHUN 2011 MISI 1: MEMASTIKAN KECEMERLANGAN MATEMATIKDARI TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6
MISI 2: BERUSAHA MENINGKATKAN KECEMERLANG- AN MATEMATIK DI DALAM UPSR

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK

INDIKATOR PRESTASI ATAU Faktor Kritikal Kejayaan CSF) OBJEKTIF

MISI 3: BERUSAHA MENCAPAI 100% LULUS DI DALAM MATEMATIK UPSR MISI 4: BERUSAHA MENINGKATKAN KUALITI DAN KUANTITI GURU DAN MURID MENGUASAI P & P DI DALAM MATEMATIK Pencapaian dan penguasaan matematik di dalam UPSR 100% lulus 1. Meningkatkan prestasi pencapaian UPSR dari segi kualiti 40% & kuantiti 100% 2. Memastikan semua murid menguasai konsep asas matematik. 3. Sekurang-kurangnya 90% murid tahun 1 hingga tahun 5 lulus minimum C di dalam setiap ujian dan peperiksaan 1. 40% pencapaian A dan 100% lulus minimum C bagi UPSR. 2. Memastikan 90% murid dari tahun 1 hingga tahun 5 lulus . 3. 100% murid menguasai konsep matematik 1. Meningkatkan pencapaian A Matematik kepada 40% dan lulus Minimum C 100% pada tahun 2009. 2. Menguasai operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi 3. Menguasai kemahiran menulis angka, membilang dan menyatakan nilai tempat dan nilai digit dengan betul 4. Dapat menjawab soalan mudah secara sepontan
1. Sentiasa menghafal dan membawa kad sifir 2. Aktiviti congak 5 minit sebelum P&P. 3. Menggalakkan penggunaan kamus ketika menjawab soalan selesaikan masalah 4. Banyakkan latihan pemeriksaan buku tulis atau tunjukcara ketika menjawab soalan secara individu di dalam kelas 5. Penggunaan BBM yang sesuai dan mempamerkan di sudut matematik

STRATEGI

PEMAJUAN PELAN TAKTIKAL SUBJEK MATEMATIK BIL PELAN T/JAW TEMPOH KOS OUTPU INDIKAT PELAN TAKTIKAL AB (MULA / T OR KONTIGE AKHIR) SUMB PRESTAS NSI / ER I CATATAN

1 Perlantikan Penyelaras danAJK matematik program. Menarik % minat Semua guru minat matematik matematik terhadap (Bulan Matemati kecemerlang k an matematik) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM SUBJEK MATEMATIK 2009 MATEMATIK Matlamat Nombor 01 Meningkatkan 40% pencapaian A dan 100% lulus minimum C bagi UPSR. TOLAK. Bulan kecemerlangan Matematik NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: MEMBACA SIFIR. OBJEKTIF OPERASI : 1. kecemerlan dan guru gan matemati k Murid % murid Semua guru hafal menguasai Matematik membaca fakta asas sifir meningkat . Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1. 1.1 . MENINGKATKAN PENCAPAIAN KUALITI UPSR DAN KUANTITI LULUS 100% LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS TANGGUNGJAWAB 1. Penyediaan Kertas Kerja dan tentatif Ketua Panitia 1 Minggu program 3. Meningkatkan pencapaian lulus 80% C di peringkat minimum. Hari Program : Ketua Panitia 1 hari GPK 1 4. DARAB DAN BAHAGI.4 Penentuan tarikh-tarikh dan tempat 2. Mesyuarat guru-guru matematik Semua guru 1 hari 1. Ketua ‘ tentang status program Panitia & AJK 1 hari 4.1 Taklimat kepada murid yang dipilih oleh Penyelaras Program 4.2 Pengiktirafan kepada murid yang menyertai dan penutup program Cadangan pelan kontingensi Penilaian Program GPK 1 &Januari Novemb membaca semua er sifir guru matemati k 2 Bulan GPK 1 4 Mei 29 Mei . MEMAHIRKAN SEMUA MURID MENGHAFAL SIFIR DAN DAPAT MENGAPLIKASIKAN DI DALAM MENJAWAB SOALAN BERDASARKAN TAMBAH.2 Cadangan program & aktiviti 1. 2. Strategi Nombor 01 Program Membaca Sifir.3 Perbelanjaan 1.

Mesyuarat guru-guru matematik Semua guru 1 hari 1. 1. Ketua ‘ tentang status program Panitia & AJK 1 hari 4. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1.1 Taklimat kepada murid yang dipilih oleh Penyelaras Program 4. Penyediaan Kertas Kerja dan tentatif Ketua Panitia 1 Minggu program 3.4 Penentuan tarikh-tarikh dan tempat 2.1 Perlantikan Penyelaras danAJK matematik Bulan Mei program.2 Pengiktirafan kepada murid yang menyertai dan penutup program Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) .3 Perbelanjaan 1.(pembetulan/penambahbaikan) BULAN KECEMERLANGAN OBJEKTIF OPERASI: 1. Hari Program : Ketua Panitia 1 hari GPK 1 4. MENAMBAHMINAT SEMUA MURID DI DALAMAKTIVITI MATEMATIK LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS TANGGUNGJAWAB 1.2 Cadangan program & aktiviti • Bijak sifir • Bijak Matematik • Congak Matematik • Kuiz Matematik 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful