Anda di halaman 1dari 109

WAJ3101

Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )


1
Tajuk 5
Tokoh-Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia
Tokoh-tokoh Islam
Cina
India
Jepun

1. Sinopsis
Kursus ini merupakan satu kursus yang memperkatakan tentang ilmu ketamadunan
yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (
Melayu, Pengaruh Tamadun Islam di asia dan Eropah. Tokoh-tokoh tamadun islam,
isu-isu kontemporari, islam hadhari dan proses pembangunan Negara.

2. Hasil pembelajaran
Setelah selesai membaca dan menganalisis modul ini, diharapkan pelajar akan
dapat
2.1. Mengenalpasti tokoh-tokoh yang muncul dalam tamadun Asia (Cina, India dan
Jepun ).

2.2. Menilai dan membandingbeza sumbangan tokoh-tokoh kepada Tamadun Asia.


3. Kerangka Tajuk
Tokoh Tamadun
Islam dan
Tamadun Asia
Tokoh Tamadun
Islam dan Tamadun
Asia
Tokoh Tamadun
Islam dan
Tamadun Asia
1. Ibnu Sina
2. Al-Farabie
3. Ibnu Khaldun
4. Al-Khawarizmy
5. HAMKA
6. Al-Biruni
7. Al-Ghazali
8. Sheikh Tahir Jalaluddin
9. Ibnu Haitham
10. Ibnu Batuta
11. A-Zarqali

Tokoh Tamadun Cina
Kung Fu Tze
Lao Tze
Laksamana Cheng Ho
Tokoh Tamadun India
Mahatma Ghandi
Sidhaharta Gautama Buddha
Tokoh Tamadun Jepun
Tokugawa Ieyasu
Maharaja Meiji

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
2
4. Tokoh-tokoh tamadun Islam
4.1. Ibnu Sina ( 1037M )
Latar Belakang Ibnu Sina
IBNU SINA yang lebih dikenali di Barat dengan nama
Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Ali al- Huseyn bin
Abdullah bin Hassan Ali bin Sina. Beliau merupakan seorang
yang berbangsa Parsi. Menurut Ibnu Abi Ushaybiah ia lahir
pada tahun 375 H, di desa Afshanah dekat kota Kharmaitan
Propinzi Bukhara Afghanistan.

Pelajaran pertama yang diterimanya pada zaman kanak-kanak adalah Al-Quran dan
sastera yang didapati olehnya secara tidak formal. Ia mula belajar pada usia 5 tahun.
Sementara itu sewaktu berumur 10 tahun , beliau telah berjaya menghafal Al-Quran.
Pada masa umurnya meningkat 18 tahun Ibnu Sina telah menjadi "Doktor Di Raja".
Disamping itu, Ibnu Sina juga telah menguasai seluruh cabang ilmu pengetahuan yang
ada pada waktu itu. Ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fiqh, perbandingan agama
(ushuluddin), tasawuf dan sebagainya sudah dikuasainya ketika baru berusia 10 tahun.
Pada masa kecilnya, ia dibimbing dan dididik oleh Abu Abdullah Natili, seorang sahabat
karib ayahnya, dan ayahnya sendiri. Antara bidang ilmu yang berjaya dikuasainya
termasuklah dalam bidang falsafah, kedoktoran, geometri, astronomi, muzik, syair,
teologi, politik, matematik, fizik, kimia, sastera dan kosmologi.

Ensiklopedia Kedoktoran Pertama
Pada usia 21 tahun, ketika berada di Kawarazm, ia mulai menulis karyanya yang
pertama yang berjudul "Al-Majmu" yang mengandungi berbagai ilmu pengetahuan yang
lengkap.Kemudian ia melanjutkan menulis buku-buku lain.Nama-nama buku yang
pernah dikarang Ibnu Sina, termasuk yang berbentuk risalah ukuran kecil, dimuat dan di
himpun dalam satu buku besar yang berjudul "Essai de Bibliographie Avicenna" yang
dihasilkan oleh Pater Dominican di Kairo. Antara yang terkandung dalam buku tersebut
termasuklah buku karangan yang amat terkenal iaitu Al-Qanun Fit Tibb.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
3
Teori-Teori Anatomi Dan Fisiologi
Teori-teori anatomi dan fisiologi dalam buku-buku beliau
adalah menggambarkan analogi manusia terhadap negara
dan mikrokosmos (dunia kecil) terhadap alam semester
sebagai makrokosmos (dunia besar).Misalnya digambarkan
bahawa syurga kayangan adalah bulat dan bumi adalah
persegi dan dengan demikian kepala itu bulat dan kaki itu
empat persegi. Terdapat empat musim dan 12 bulan dalam
setahun, dengan itu manusia memiliki empat tangkai dan
lengan (anggota badan) mempunyai 12 tulang sendi. Hati (heart) adalah pangeran-nya
tubuh manusia, sementera paru-paru adalah menteri-nya. Leher merupakan jendela-
nya sang badan, manakala kandung empedu sebagai markas
pusat-nya. Limpa dan perut sebagai bumbung sedangkan
usus merupakan sistem komunikasi dan sistem pembuangan.
Sementara itu "Canon of Medicine" memuatkan pernyataan
yang tegas bahawa "darah mengalir secara terus-menerus
dalam suatu lingkaran dan tak pernah berhenti" . Namun ini
belum dapat dianggap sebagai suatu penemuan tentang
srikulasi darah, kerana bangsa cina tidak membezakan antara
urat-urat darah halus (Veins) dengan pembuluh nadi (arferies). Analogi tersebut
hanyalah analogi yang digambarkan antara gerakan darah dan siklus alam semesta,
pergantian musim dan gerakan-gerakan tubuh tanpa peragaan secara empirik pada
keadaan yang sebenarnya.
Pengaruh Ibnu Sina (Avicenna)
Pengaruh Ibnu Sina sebagai seorang failasuf dan doktor
perubatan dalam kebudayaan Eropah adalah luas. Buku
karangannya al-Qanun Fit- Tibb (Peraturan Perubatan)
terdiri daripada 14 jilid, telah dianggap sebagai himpunan
perbendaharaan ilmu perubatan. Ilmu perubatan moden
banyak mendapat pelajaran daripada Ibnu Sina, dari segi
pengunaan ubat, diagnosis dan pembedahan.


WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
4
Terjemahan Dan Bahan Rujukan al-Qanun Fit-
Tibb
Pada abad ke 12 M Gerard Cremona yang berpindah
ke Toledo, Sepanyol telah menterjemahkan buku Ibnu
Sina ke bahasa Latin. Buku ini menjadi buku rujukan
utama di universiti-universiti Eropah hingga 1500 M.
Bukunya telah disalin (cetak ) sebanyak 16 kali dan 15
edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa
Yahudi (Hebrew).Disamping itu buku tersebut turut
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, Perancis ,
Sepanyol dan Itali . Pada abad ke 16 M , buku ini dicetak 21 kali.
Al-Qanun Fit-Tibb juga digunakan sebagai buku teks kedoktoran di berbagai
universiti di Perancis. Misalnya di Sekolah Tinggi Kedoktoran Montpellier dan Louvin
telah menggunakannya sebagai bahan rujukan pada abad ke 17 M. Sementara itu Prof.
Phillip K. Hitpi telah menganggap buku tersebut sebagai "Ensiklopedia Kedoktoran".
Penulis- penulis Barat telah menganggap Ibnu Sina sebagai Bapa Doktor kerana Ibnu
Sina telah menyatupadukan teori perubatan Yunani
Hippocrates dan Galen dan pengalaman dari ahli-ahli
perubatan dari India dan Parsi dan pengalaman beliau sendiri.

Perintis Pengenalan Penyakit Saraf
Al- Qanun Fit-Tibb telah membincangkan serta
mengenegahkan mengenai penyakit saraf. Buku tersebut juga
telah mengajar mengenai cara-cara pembedahan dimana
telah menekankan keperluan pembersihan luka. Malahan di dalam buku-buku tersebut
juga dinyatakan keterangan keterangan dengan lebih jelas di samping hiasan gambar-
gambar dan sketsa-sketsa yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibnu
Sina yang luas.

Ibnu Sina- Sebagai Seorang Doktor.
Ibnu Sina pernah di beri gelaran sebagai "Medicorum Principal" atau "Raja Diraja
Doktor" oleh kaum Latin Skolastik. Antara gelaran lain yang pernah diberikan kepadanya
adalah sebagai "Raja Ubat". Malahan dalam dunia Islam, ia dianggap sebagai "Zenith",
puncak tertinggi dalam ilmu kedoktoran . Ibnu Sina menjadi "Doktor Di Raja" iaitu doktor
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
5
kepada Sultan Nuh 11 bin Mansur di Bukhara pada tahun 378 H/ 997 M iaitu ketika
beliau berusia 18 tahun. Pada waktu itu penyakit sultan dalam keadaan parah dan tidak
ada doktor lain yang berjaya mengubati baginda. Akan tetapi berkat pertolongan Ibnu
Sina baginda kembali pulih.

Penemuan-Penemuan Baru
Ibnu Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan saham
terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan barunya. Antara
sumbangan beliau adalah di dalam bidang geografi, geologi, kimia dan kosmologi.

Bidang Geografi
Ibnu Sina merupakan seorang ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana
sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-ganang dan lembah-lembah.
Malahan ia mampu mengemukakan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu di mana
gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak dari Heredotus, Aristoteles
sehinggalah Protolemaious. Menurut Ibnu Sina " gunung-ganang yang memang
letaknya tinggi iaitu lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi, maka apabila ia
diterajang lalu berganti rupa dikarenkan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan
pinggiran-pinggirannya. Akibat proses seperti ini, maka terjadilah apa yang disebut
sebagai lembah-lembah."

Bidang Geologi, Kimia Dan Kosmologi
Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang geologi , kimia serta kosmologi memang tidak
dapat di sangsikan lagi. Menurut A.M.A Shushtery, karangan Ibnu Sina mengenai ilmu
pertambangan (mineral) menjadi sumber geologi di Eropah. Dalam bidang kimia , ia juga
meninggalkan penemuan-penemuan yang bermanafaat . Menurut Reuben Levy, Ibnu
Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu
dengan yang lain. Setiap logam terdiri dari berbagai jenis. Penerangan tersebut telah
memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabbir Ibnu Hayyan
Bapa Kimia Muslim. Sebahagian daripada karyanya yang dapat dicatat disini adalah
daripada :
1. Bidang logika "Isaguji", "The Isagoge", ilmu logika Isagoge.
2. Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah (On the Divisions of the Rational Sciences)
tentang pembahagian ilmu-ilmu rasional.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
6
3. Bidang metafizik , "Ilahiyyat" (Ilmu ketuhanan)
4. Bidang psikologi , "Kitab an-Nayat" (Book of Deliverence) buku tentang
kebahagiaan jiwa.
5. Fiad-Din yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi "Liber de
Mineralibus" yakni tentang pemilikan (mimeral).
6. Bidang sastera arab "Risalah fi Asab Huduts al-Huruf" ,risalah tentang
sebab-sebab terjadinya huruf.
7. Bidang syair dan prosa "Al-Qasidah al- Aniyyah" syair-syair tentang jiwa
manusia.
8. Cerita-cerita roman fiktif , "Risalah ath-Thayr" cerita seekor burung.
9. Bidang politik "Risalah as-Siyasah" (Book on Politics) Buku tentang politik.

Sumbangan Ibnu Sina
Ibnu Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat
beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan
psikosomatics "psychosomatic medicine". Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis
melalui denyutan jantung (pulse diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa
detik sahaja ketidak - seimbangan humor yang berkenaan . Diagnosis melalui denyutan
jantung ini masih dipratikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan,
Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. Seorang doktor dari
Amerika (1981) melaporkan bahawa para doktor di Afghanistan, China, India dan Parsi
sanggat berkebolehan dalam denyutan jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya
yang pelbagai .Ini merangkumi :
a. Kuat atau denyutan yang lemah.
b. Masa antara denyutan.
c. Kandungannya lembap di paras kulit dekat denyutan itu dan lain-lain lagi.
Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang dokto mungkin mengetahui
dengan tepat penyakit yang dihinggapi di dalam tubuh si pesakit.

Ibnu Sina menyedari kepentingan emosi dalam pemulihan. Apabila pesakit
mempunyai sakit jiwa disebabkan oleh pemisahan daripada kekasihnya , beliau boleh
mendapati nama dan alamat kekasihnya itu melalui cara berikut: Caranya adalah untuk
menyebut banyak nama dan mengulanginya dan semasa itu jarinya diletakkan atas
denyutan (pulse) apabila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampir-hampir berhenti ,
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
7
seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut. Dengan cara yang sedemikan ,
nama jalan , rumah dan keluarga disebutkan. Selepas itu , kata Ibnu Sina "Jika anda
tidak dapat mengubat penyakitnya maka temukanlah si pesakit dengan kekasihnya ,
menurut peraturan syariah maka buatlah".(Terjemahan). Ibnu Sina adalah doktor
perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (plumonary
tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh menjangkit (contagious) dan dia
menceritakan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan masalah yang
timbul darinya. Beliau sangat berminat dalam bidang mengenai kesan akal (mind) atas
jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi.

Beliau telah menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini dan
termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang "Ilmu Perubatan. Banyak karyanya ditulis
dalam bahasa Arab dan juga beberapa dalam bahasa Parsi. "Qanun Fitt Tibb" adalah
karyanya yang termasyur , paling selalu dicetak di Eropah pada zaman "Renaissance".
Karya Qanun itu telah mempunyai pengaruh yang asas dalam ilmu perubatan di Eropah
pada zaman Renaissance dan telah menjadi buku rujukan yang utama di universiti-
universiti Eropah hingga ke abad 17 M.

Penutup
Ibnu Sina meniggal dunia di Hamdan ,dalam usia 58 tahun pada bulan Ramadhan
428 H/1037 M .Ia dimakamkan di sana. Dalam rangka memperingati 1000 tanun hari
kelahirannya (Fair Millenium) di Tehran pada tahun 1955 M ia telah dinobatkan sebagai
"Father of Doctor" untuk selamanya-selamanya , dan di sana (Tehran) telah
dibangunkan sebuah monemun sejarah untuk itu. Makam beliau di Hamdan telah di
kelilingi oleh makam-makam doktor islam yang lain. Hal ini menyebabkan ahli-ahli ilmu
yang terkemudian merasa megah kalau dimakamkan di tanah perkuburan di mana
"zeninth" itu dimakamkan.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
8
4.2 Al-Farabie
AL-FARABI (950M) TOKOH FALSAFAH
Digelar Aristotle kedua.
Tulisan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle
mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran ahli
falsafah Islam. Salah seorang ahli falsafah Islam yang
terpengaruh dengan pemikiran kedua tokoh tersebut ialah Al-
Farabi.

Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq
Al Farabi. Beliau lahir pada tahun 874M (260H) di Transoxia yang terletak dalam
Wilayah Wasij di Turki. Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin tetapi
semua itu tidak menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad. Beliau telah
mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy.(
Ibnu As-Siraj )

Selepas beberapa waktu, beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan
perjalanannya ke Halab. Semasa di sana, beliau telah berkhidmat di istana Saif al-
Daulah dengan gaji empat dirham sehari. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam
keadaan yang serba kekurangan.

Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah menjadikan beliau seorang yang amat
sederhana, tidak gilakan harta dan cintakan dunia. Beliau lebih menumpukan perhatian
untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan duniawi. Sebab itulah Al-Farabi
hidup dalam keadaan yang miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir
pada tahun 950M (339H).

Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang
zuhud tetapi beliau bukan seorang ahli sufi. Beliau
merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal
pada zamannya. Dia berkemampuan menguasai
pelbagai bahasa.


WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
9
Selain itu, dia juga merupakan seorang pemuzik yang handal. Lagu yang dihasilkan
meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. Selain mempunyai
kemampuan untuk bermain muzik, beliau juga telah mencipta satu jenis alat muzik yang
dikenali sebagai gambus.

Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu, malah
beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang
mendalam dalam bidang perubatan, sains,
matematik, dan sejarah. Namun, keterampilannya
sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih
dalam bidang falsafah. Bahkan kehebatannya
dalam bidang ini mengatasi ahli falsafah Islam yang
lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rusyd.
Dalam membicarakan teori politiknya, beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu
adalah satu hakikat yang padu. Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan
kedua-dua elemen tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang serta
masyarakat yang kacau-bilau. Oleh itu, akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar
kepada pembinaan sebuah negara yang kuat, stabil serta makmur.

Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates, Plato, dan
Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai
kebahagiaan. Maka tidak hairanlah, Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling
memahami falsafah Aristotle. Dia juga merupakan seorang yang terawal menulis
mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab.

Meskipun pemikiran falsafahnya banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi
beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam
kehidupan manusia.

Menurut Al-Farabi, seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya
daripada sains dan politlk. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi
seorang ahli falsafah yang sempurna.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
10
Tanpa sains, seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk
diekspolitasikan untuk kepentingan orang lain. Justeru, seorang ahli falsafah yang tulen
tidak akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi
kerana keduanya merupakan komponen yang saling lengkap melengkapi. Dalam hal ini
beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli
falsafah.

Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli
falsafah Yunani yang lain. Dalam kalangan ahli falsafah Islam, beliau juga dikenali
sebagai Aristotle kedua. Bagi Al-Farabi, ilmu segala-galanya dan para ilmuwan harus
diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara.

Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan
ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi
di dalam sistem sosial sesebuah negara.

Di samping itu, Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului
zamannya. Antaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula
jadi manusia, manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala
sifat semula jadi tersebut.

Pemikiran, idea, dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah politik terkandung
dalam karyanya yang berjudul "Madinah al-Fadhilah". Perbicaraan mengenai ilmu
falsafah zaman Yunani dan falsafah Plato serta Aristotle telah disentuhnya dalam karya
" Ihsa* al-Ulum" dan "Kitab al-Jam".

Terdapat dua buku tidak dapat disiapkan oleh Al-Farabi di zamannya. Buku-buku itu
ialah "Kunci Ilmu" yang disiapkan oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Al
Khawarismi pada tahun 976M dan "Fihrist Al-Ulum" yang diselesaikan oleh Ibnu Al-
Nadim pada tahun 988M.

Al-Farabi juga telah menghasilkan sebuah buku yang mengandungi pengajaran dan
teori muzik Islam, yang diberikan judul "Al-Musiqa" dan dianggap sebagai sebuah buku
yang terpenting dalam bidang berkenaan.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
11
Sebagai seeorang ilmuwan yang tulen, Al-Farabi turut memperlihatkan
kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang perubatan. Walaupun
kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah
memberikan sumbangan yang cukup bermakna terhadap perkembangan ilmu perubatan
di zamannya.

Salah satu pandangannya yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah
lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia. Ini disebabkan jantung
memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan
kehangatan itu menurut keperluan anggota tubuh badan.

Sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang serba boleh.
Banyak daripada pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan
manusia hari ini. Sementelahan itu, pemikirannya mengenai politik dan negara banyak
dikaji serta dibicarakan di peringkat universiti bagi mencari penyelesaian dan sintesis
terhadap segala kemelut yang berlaku pada hari ini.

4.3. Ibnu Khaldun IBN KHALDUN (1406M)
PENGASAS ILMU MASYARAKAT ( Kemukakan teori
ekonomi Islam )
Ibn Khaldun atau nama sebenarnya Wali al-Din Abd al-
Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin al-
Hasan lahir di Tunis pada 1 Ramadan 732H Keluarganya
berasal daripada keturunan Arab Hadramaut yang pernah
menetap di Serville, Italy, dan SepanyoL Akhirnya berpindah
dan menetap di Afrika Utara semasa pemerintahan Hafs Abu Zakariyya, pemerintah
Tunis pada waktu itu.
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Ibn Khaldun mendapat pendidikan dalam
pelbagai ilmu Islam seperti al-Quran, al'Hadith, perundangan Islam, kesusasteraan,
falsafah, bahasa, dan mantik. Antara gurunya ialah Muhammad Ibrahim al-Abili, Abu
Abd Allah al-Jayyani, Abd Allah Muhammad bin Abd al-Salam.
Ibn Khaldun menjadi cendekiawan yang agung sehingga disanjung oleh Barat
kerana buah fikirannya, Walau bagaimana pun jarang umat Islam mengkajinya.
Sebenarnya, sumbangan pemikiran Ibn Khaldun dalam ekonomi banyak dimuatkan
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
12
dalam hasil karya agungnya, al Muqaddimah. Antara teori ekonomi yang terdapat dalam
karyanya masih lagi relevan dengan masalah ekonomi semasa.
Ibn Khaldun telah membincangkan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti
keadilan (al adl), hardworking, kerjasama (cooperation), kesederhanaan (moderation),
dan fairness. Berhubung dengan keadilan (Justice), Ibn Khaldun telah menekankan
bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas
kekuatan sesebuah ekonom. Apabila keadilan tidak dapat
dilaksanakan, sesebuah negara akan hancur dan musnah.
Menurut beliau, ketidakadilan tidak sahaja difahami sebagai
merampas wang atau harta orang lain tanpa sebarang sebab
yang diharuskan. Malah, mengambil harta orang lain atau
menggunakan tenaganya secara paksa atau membuat
dakwaan palsu terhadap orang lain. Begitu juga kalau
meminta seseorang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan Islam.
Beliau mengkategorikan perampas harta orang lain secara tidak sah hingga
memberi kesan kepada kehidupan isteri dan keluarga sebagai paling tidak adil. Menurut
beliau lagi, seseorang yang membeli harta seseorang dengan harga yang paling murah
termasuk dalam kategori memiliki harta cara yang tidak betul.
Ketidakadilan seumpama di atas membawa kepada kejatuhan sesebuah negara
dan keruntuhan sesebuah tamadun dengan segera. Menurut Ibn Khaldun, atas sebab
sebab tersebutlah semua bentuk ketidakadilan dilarang oleh Islam.

Manusia dan Ekonomi
Berdasarkan analisis mendalam, didapati kesemua teori ekonomi dan idea Ibn
Khaldun tentang manusia berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan falsafah Islam. Ibn
Khaldun tidak melihat fungsi utama manusia dalam aktiviti perekonomiannya seumpama
haiwan ekonomi (economic animal). Sebaliknya beliau menganggap manusia itu
sebagai manusia Islam (Islamic man/homo Islamicus) yang memerlukan pengetahuan
ekonomi untuk memenuhi misinya di atas muka bumi ini.
Dalam hal ini, Ibn Khaldun menekankan perlunya manusia menjauhi perbuatan
jahat. Sebaliknya manusia wajib mengikuti ajaran Islam sebagai model untuk
memperbaiki dirinya dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan akhirat.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
13
Teori Pengeluaran
Ibn Khaldun mengemukakan teori bahawa kehidupan perekonomian sentiasa
menghala ke arah pelaksanaan keseimbangan antara penawaran dengan permintaan.
Menurut beliau pengeluaran berasaskan kepada faktor buruh dan kerjasama
masyarakat. Bahkan beliau menganggap buruh merupakan faktor terpenting dalam
proses pengeluaran walaupun faktor-faktor lain seperti tanah tersedia, tenaga buruh
perlu untuk menghasilkan matlamat akhir.
Selain itu beliau berpendapat bahawa kenaikan yang tetap pada paras harga amat
perlu untuk mengekalkan tahap produktiviti. Dalam hal ini beliau menyarankan agar
masyarakat melakukan perancangan supaya setiap bidang pekerjaan dilakukan oleh
orang yang mahir dan cekap. Walau bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi (economic
growth) dan pembahagian tenaga buruh bergantung rapat dengan pasaran. Di sini
dapatlah dinyatakan bahawa teori pembahagian tenaga buruh, pengkhususan tenaga
buruh, dan pertukaran yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun 100 tahun lebih awal
daripada Adam Smith yang juga mengemukakan teori yang sama.

Teori Nilai, Wang dan Harga
Ibn Khaldun tidak secara jelas membezakan antara teori nilai diguna (use value)
dengan nilai pertukaran (exchange value). Tetapi beliau dengan tegas berhujah bahawa
nilai sesuatu barangan bergantung kepada nilai buruh yang terlibat dalam proses
pengeluaran.
"Semua usaha manusia dan semua tenaga buruh perlu digunakan untuk
mendapatkan modal dan keuntungan. Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk
mendapatkan keuntungan melainkan melalui penggunaan buruh, kata Ibn Khaldun.

Teori Pengagihan
Menurut Ibn Khaldun harga barangan terdiri daripada tiga elemen utama iaitu gaji
atau upah, keuntungan, dan cukai. Ketiga-tiga elemen ini merupakan pulangan kepada
masyarakat. Oleh sebab itu, beliau membahagikan ekonomi kepada tiga sektor iaitu
sektor pengeluaran, pertukaran, dan perkhidmatan awam.
Menurut Ibn Khaldun, nilai atau harga sesuatu barangan sama dengan kuantiti
buruh yang terlibat dalam pengeluaran barangan berkenaan. Harga buruh merupakan
asas kepada penentuan harga sesuatu barangan dan harga buruh itu sendiri ditentukan
oleh mekanisme permintaan dan penawaran dalam pasaran.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
14
Manakala keuntungan terhasil daripada perbezaan yang diperoleh oleh peniaga
antara harga jualan dengan harga belian. Namun begitu perbezaan antara kedua-dua
harga itu

4.4. Al-Khawarizmy
PENGASAS ILMU ALGEBRA
Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa
al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah
Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi telah dikanali
di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-
Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi.
Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Pada tahun 780-850M
adalah zaman kegemilangan al-Khawarizmi. al-Khawarizmi
telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan al-Khawarizmi hidup
sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism,
Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.

PENDIDIKAN
Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh
Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja
meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik,
kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah.
Beliau telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan
trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan
Khalifah al-Mamun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam
sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Al-
Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah
memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam.
Beliau juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin.

Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar
dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik
dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan
pada zaman sekarang.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
15
PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI
Gelaran Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-
karismi, al-Goritmi atau al-Gorism. Nama al-gorism telah dikenali pada abad
pertengahan. Negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism.
Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim. Sumbangan Al-
Khawarizmi Melalui Karya. Sumbangan hasil karya beliau sendiri, antaranya ialah :
1. Al-Jabr wal Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens
dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi.
2. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh
persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang
sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng dikemukakan oleh Neo.
Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-
Khawarizmi.
3. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting
dalam sistem nombor pada zaman sekarang.
Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya
dan ia telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia
ini. Hasil Karya Al-Khawarizmi Sepertimana yang telah kita ketahui, Al-Khawarizmi
dapat menghasilkan karya-karya agong dalam bidang matamatik. Hasil karya tersebut
terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat.Antara hasil karya yang telah
beliau hasilkan ialah :
1. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero
Indorum.
2. Mufatih al-Ulum : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai
bidang.
3. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam
Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri.
4. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia
mengenai algebra.
5. Al-Amal bi Usturlab
6. Al-Tarikh
7. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
16
Ketokohan al-Khawarizmi
Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Ketokohan al-
Khawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi.
Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi
kerana ia melibatkan kajian yang dikaji. Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah
memperkenalkan aljabar dan hisab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang
masyhor ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah
Mafatih al-Ulum. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan
pada zaman tamadun Islam. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya
yang dihasilkan. Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian
persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga,
segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah pecahan dan sifat nombor
perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Banyak lagi konsep dalam matematik
yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri.

Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman
tamadun Islam. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang
bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran
serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang]. Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-
Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanyatelah
diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan
orangSpanyol dan Kristian. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun
Islam amat sedikit dan terhad. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan
matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja.

Peribadi al-Khawarizmi
Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Al-
Khawarizmi telah dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam
dan ia diperakui oleh orang Barat. Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sartonmengatakan
pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang Timur.
Maka temasuklah al-Khawarizmi itu sendiri. Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau
adalah seorang yang pintar. Menurut Wiedmann pula berkata. al-Khawarizmi
mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bergeliga sains. Setiap apa yang
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
17
dinyatakan oleh penulis, ini telah terbukti bahawa al-Khawarizmi mempunyai sifat
keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam.

Strategi Pengislaman Sains Matematik
Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara
iaitu, ia hendaklah berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak. Ini kerana ia perlu bagi
tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan
yang mengikut undang-undang Islam.
1. Tauhid
Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu
Islam yang lain. Mengikut matlamat Islam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah
iaitu symbol kebesaran, kewujudan dan keEsaan Tuhan. Ungkapan yang wujud
sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. Setiap falsafah dan epistemology sains
matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat.
2. Syariah
Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat.
Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. Dari sudut ini, ahli
matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan
hukum syariah seperti judi, riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama
samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. Oleh itu, matematik Islam hendaklah
berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di
dalam sudut syariah.
3. Akhlak
Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu
dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai
murni. Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini
adalah penemuan aljabar yang melambangkan
keadilan. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh
agama Islam itu sendiri. Melalui asas pradigma
tauhid dan syaiyah itu dapat memperkukuhkan
lagi pembinaan akhlak.
Cabang Matematika
Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-
Khawarizmi seperti geometri, algebra, aritmetik
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
18
dan lain-lain. GeometriIa merupakan cabang kedua dalam matematik. Isi kandungan
yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan
utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi
bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu geo bererti bumi dan metri bererti
sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang
berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini mula dipelajari sejak
zaman firaun [2000SM]. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir
kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke6SM. Seterusnya sarjana
Islam telah mengemaskinikan kaedah sains dedukasi ini terutamanya pada abad
ke9M. Algebra/aljabar merupakan nadi untuk matematik algebra. Karya Al-Khawarizmi
telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa
Eropah pada abad ke-12. sebelum munculnya karya yang berjudul Hisab al-Jibra wa al
Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun 820M. Sebelum ini tak ada
istilah aljabar.

4.5. HAMKA
Biografi Ulama (Prof. Dr. HAMKA)
HAMKA (1908-1981), adalah akronim kepada nama
sebenar Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau
adalah seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia
yang amat terkenal di alam Nusantara. Beliau lahir pada 17
Februari 1908 di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat,
Indonesia. Ayahnya ialah Syeikh Abdul Karim bin Amrullah
atau dikenali sebagai Haji Rasul, seorang pelopor Gerakan
Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada
tahun 1906.

Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga kelas
dua. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera
Thawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa
Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang
diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan
Mansur, R.M. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
19
Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing
Tinggi, Medan dan guru agama di Padang Panjang pada
tahun 1929. Hamka kemudian dilantik sebagai dosen di
Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah,
Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah
itu, beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam,
Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta. Dari
tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai
Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi
meletakkan jawatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai
negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).
Hamka adalah seorang otodidiak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti
filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam mahupun Barat. Dengan
kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan
pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad,
Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti
karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James,
Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka
juga rajin membaca dan bertukar-tukar fikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta
seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur
dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli
pidato yang handal.

Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah.
Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat,
bidaah, tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau
mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, Hamka
mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau
menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua
Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah,
menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Beliau menyusun kembali
pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
20
Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat
Muhammadiah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali
melantik Hamka sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya
meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah
Indonesia.
Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota
partai politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang usaha
kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan
gerilya di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi ketua
Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi
dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Masyumi kemudiannya
diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Dari tahun 1964 hingga tahun
1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Sukarno karena dituduh pro-Malaysia.
Semasa dipenjarakanlah maka beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan
karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka diangkat sebagai anggota
Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji
Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional, Indonesia.

Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka
merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit.
Sejak tahun 1920-an, Hamka menjadi wartawan beberapa
buah akhbar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang
Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928,
beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada
tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah
al-Mahdi di Makasar. Hamka juga pernah menjadi editor
majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam.
Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan
cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan antara novel-novelnya
yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan
Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan
Kaabah dan Merantau ke Deli.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
21
Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan
antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa, Universitas al-
Azhar, 1958; Doktor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974; dan gelar
Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia.

Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981, namun jasa dan
pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau
bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sasterawan di negara
kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam Nusantara, termasuk Malaysia dan
Singapura, turut dihargai

4.6. Al-Biruni
Ahli falsafah yang serba boleh.
Pada zaman awal kedatangan Islam, masyarakat Islam
tidak begitu terdedah kepada ilmu falsafah. Walau
bagaimanapun menjelang abad ke-3, para sarjana Islam mulai
memberikan perhatian kepada persoalan dan pemikiran yang
berkaitan dengan falsafah.

Asas kepada falsafah yang dipelopori oleh para ilmuwan Islam, berpaksikan ajaran
Islam dan kalimah syahadah bertujuan untuk meningkatkan keyakinan dan ketakwaan
umat Islam. Berbeza dengan falsafah Yunani yang lebih tertumpu kepada pencarian
kebenaran berlandaskan pemikiran dan logik semata-mata sehingga menimbulkan
kekeliruan serta kecelaruan yang tidak berpanjangan.

Aliran falsafah pada zaman Islam tidak sekadar membataskan perbicaraan kepada
persoalan yang berkaitan dengan metafizika ketuhanan dan kejadian alam. Tetapi juga
meliputi perbincangan yang berkaitan dengan nilai-nilai akhlak, masyarakat, dan
kemanusiaan. Walaupun ahli falsafah pernah dicap oleh Imam Al-Ghazali sebagai
golongan yang sesat lagi menyesatkan, tetapi perkembangan ilmu falsafah itu telah
berjaya membantu menyelesaikan pelbagai persoalan keagamaan, ekonomi, politik,
sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
22
Wahyu sebenarnya tidak bercanggah dengan akal. Menerusi paduan wahyu dan
akal seperti yang dicernakan oleh para ilmuwan Islam telah berjaya membantu
meletakkan batu asas yang kukuh kepada pembinaan peradaban Islam.

Kerana itu, umat Islam digalakkan mencari dan menimba ilmu hatta sampai ke
negara China. Dorongan yang diberikan oleh Islam itu telah memberikan semacam
motivasi kepada para sarjana Islam untuk terus menggali dan mempelajari pelbagai ilmu
pengetahuan sama ada di timur ataupun barat.

Salah seorang ilmuwan tersebut ialah Al Biruni atau nama asalnya Abu al-Raihan
Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Beliau dilahirkan pada tahun 362 H (973 M) di Birun,
ibu negara Khawarizm atau lebih dikenali sebagai Turkistan. Gurunya yang terawal ialah
Abu Nasr Mansur ibn Alt ibn Iraqin yang juga merupakan seorang pakar ilmu matematik
dan ilmu alam.

Minat dan kecenderungannya untuk mempelajari serta meluaskan dimensi ilmu
pengetahuannya telah mendorong Al-Biruni merantau sehingga ke negara India. Tetapi
semasa berada di India, Al-Biruni telah ditawan oleh Sultan Mahmood al-Ghaznawi.
Setelah menyedari keilmuwannya beliau ditugaskan di istana sebagai salah seorang
ulama. Kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh Al-Biruni untuk mempelajari bahasa
Sanskrit dan bahasa lain di India.

Di sana beliau mengambil kesempatan untuk mengenali agama Hindu dan
falsafah India. Hasilnya beliau telah menulis beberapa buah buku yang mempunyai
hubungan dengan masyarakat India dan kebudayaan Hindu.

Dalam satu tulisannya, beliau menyatakan bahawa ajaran
Hindu berasaskan konsep penjelmaan yang mempunyai
persamaan dengan syahadah Tauhid dalam Islam dan triniti
dalam agama Kristian.

Tembok penjara tidak menjadi penghalang kepada Al-
Biruni untuk terus menuntut dan menghasilkan karya-karya
yang besar dalam pelbagai bidang. Sumbangannya kepada
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
23
ilmu dan peradaban India amat besar. Sumbangannya yang paling penting ialah dalam
penciptaan kaedah penggunaan angka-angka India dan kajiannya mencari ukuran bumi
menggunakan kiraan matematik. Beliau juga telah berjaya menghasilkan satu daftar
yang mengandungi peta dan kedudukan ibu-ibu negara di dunia.

Semasa berada dalam tawanan itu, Al-Biruni juga menggunakan seluruh ruang
dan peluang yang ada untuk menjalinkan hubungan antara para ilmuwan sekolah tinggi
Baghdad dan para sarjana Islam India yang tinggal dalam istana Mahmud al Ghaznawi.

Selepas dibebaskan, beliau telah menulis sebuah buku yang berjudul Kitab Tahdid
al Nih-ayat al Amakin Lita'shih al Masafat al Masakin. Di samping itu, beliau turut
mendirikan sebuah pusat kajian astronomi mengenai sistem solar yang telah membantu
perkembangan pengajian ilmu falak pada tahun-tahun yang mendatang. Kajiannya
dalam bidang sains, matematik, dan geometrik telah menyelesaikan banyak masalah
yang tidak dapat diselesaikan sebelum ini.

Penguasaannya terhadap pelbagai ilmu pengetahuan dan bidang telah
menyebabkan beliau digelar sebagai "Ustaz fil Ulum" atau guru segala ilmu.
Penulisannya tentang sejarah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris
dengan judul "Chronology of Ancient Nation". Banyak lagi buku tulisan Al-Biruni
diterbitkan di Eropah dan tersimpan dengan baiknya di Museum Escorial, Sepanyol.
Dalam sepanjang hidupnya Al-Biruni telah menghasilkan lebih 150 buah buku termasuk
satu senarai kajian yang mengandungi 138 tajuk. Antara buku itu ialah Al-Jamahir fi al-
Jawahir yakni mengenai batu-batu permata; Al-Athar al-Baqiah berkaitan kesan-kesan
lama tinggalan sejarah dan Al-Saidalah fi al-Tibb, tentang ubat-ubatan. Karya ini
dikatakan karyanya yang terakhir sebelum meninggal dunia pada 1048M.

Al-Biruni bukan sahaja dapat menguasai bahasa Sanskrit dengan baik tetapi juga
bahasa-bahasa Ibrani dan Syria. Beliau yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas
tentang falsafah Yunani menjadikannya seorang sarjana agung yang pernah dilahirkan
oleh dunia Islam. Al-Biruni berjaya membuktikan bahawa gandingan falsafah dan ilmu
pengetahuan telah membolehkan agama terus hidup subur dan berkembang serta
membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
24
Pemikiran falsafahnya tidak semata-mata
bersandarkan kepada imaginasi dan permainan logik
tetapi berdasarkan kepada kajian yang dilakukannya
secara empirikal. Kepakarannya dalam ilmu Islam tidak
boleh dipertikaikan kerana dalam umur yang masih muda
lagi beliau telah menghasilkan sebuah karya besar yang
berjudul Kitabul Asar al baqiya 'Anil Quran al Khaliya.

Sebelum ke India, Al-Biruni sering menjalinkan hubungan dengan Ibnu Sina.
Keadaan ini menjadi bukti pengiktirafan ilmuwan Islam lain terhadap ketokohan dan
kesarjanaannya. Sekali gus menjadikan beliau seorang ahli falsafah Islam yang serba
boleh dengan sumbangan yang telah memberikan manfaat yang besar kepada manusia
seluruhnya.

Dalam masa yang sama, Al-Biruni juga membuktikan bahawa golongan ahli
falsafah bukan merupakan golongan yang sesat dan hidup di awang-awangan.
Sebaliknya mereka merupakan golongan ilmuwan yang perlu diberi pengiktirafan.
Peranan dan kedudukan mereka amat besar dalam pembinaan tamadun Islam serta
peradaban manusia.

Sesungguhnya kemunculan Al-Biruni sebagai tokoh ilmuwan tersohor telah
mengangkat martabat ahli falsafah daripada terus diberikan pelbagai stigma dan label
yang berbentuk negatif serta merubah peranan yang sepatutnya dimainkan oleh ahli
falsafah itu sendiri.

4.7. Al-Ghazali
Imam Al-Ghazali lebih dikenali sebagai ulama
tasawuf dan akidah. Oleh sebab itu sumbangannya
terhadap bidang falsafah dan ilmu pengetahuan lain tidak
boleh dinafikan. Al-Ghazali merupakan seorang ahli sufi
yang bergelar "hujjatui Islam".

Abu Hamid Ibnu Muhammad al-Tusi al-Ghazali
itulah tokoh yang dilahirkan di Tus, Parsi pada tahun 450 Hijrah. Sejak kecil lagi, beliau
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
25
telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa dengan menguasai berbagai-bagai
cabang ilmu pengetahuan. Beliau bukan sahaja produktif dari segi menghasilkan buku
dan karya tetapi merupakan seorang ahli fikir Islam yang terulung.

Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan begitu mendalam sehingga
mendorongnya menggembara dan merantau dari sebuah tempat ke tempat yang lain
untuk berguru dengan ulama-ulama yang hidup pada zamannya. Sewaktu berada di
Baghdad, Al-Ghazali telah dilantik sebagai Mahaguru Universiti Baghdad.

Walaupun telah bergelar mahaguru tetapi beliau masih merasakan kekurangan
pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Lantaran itu, beliau meninggalkan jawatannya dan
beralih ke bidang tasawuf dengan merantau ke Makkah sambil berguru dengan ahli-ahli
sufi yang terkenal disana.

Selain belajar dan mengkaji,. Al-Ghazali juga banyak menulis. Dianggarkan beliau
telah menulis 300 buah buku mencakupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti
mantik, akhlak, tafsir, ulumul Quran, falsafah, dan sebagainya. Walau bagaimanapun,
sebahagian besar hasil tulisannya telah hangus dibbakar oleh tentera Moghul yang
menyerang kota Baghdad.
Antara kitab yang musnah termasuk: 40 Jilid Tafsir,
Sirrul Alamain (Rahsia Dua Dunia), dan al Madhnuuna bihi
ala Qhairiha (Ilmu Yang Harus Disembunyikan Dari Orang-
Orang Yang Bukan Ahlinya,). Cuma 84 buah buku tulisan
beliau yang berjaya diselamatkan seperti Al Munqiz Mim al
Dhalal (Penyelamat Kesesatan), Tahafut al Falsafah
(Penghancuran Falsafah), Mizanul Amal (Timbangan
Amal), Ihya Ulumuddin (Penghidupan Pengetahuan), Mahkun Nazar (Mengenai Ilmu
Logik), Miyarul Ilmu, dan Maqsadil Falsafah (Tujuan Falsafah).

Meskipun Al-Ghazali banyak menulis mengenai falsafah tetapi beliau tidak
dianggap sebagai seorang ahli falsafah. Malah kebanyakan penulis menggolongkan Al-
Ghazali sebagai seorang yang memerangi dan bersikap anti falsafah. Pandangan ini
berdasarkan tulisan Al-Ghazali dalam buku Tahafut Falsafah yang banyak mengkritik
dan mengecam falsafah. Bahkan dalam buku tersebut, Al-Ghazali menyatakan tujuan
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
26
menyusun buku itu adalah untuk menghancurkan falsafah dan menggugat keyakinan
orang terhadap falsafah. Namun begitu, pandangan bahawa Al-Ghazali seorang yang
anti falsafah tidak dipersetujui oleh beberapa orang sarjana.

Biarpun tidak ada seorang pun yang boleh menafikan kecaman Al-Ghazali
terhadap falsafah seperti yang ditulis dalam buku Tahafut Falsafah itu tetapi perlu
diingatkan bahawa sikap skeptis (ragu) dan kritikannya terhadap falsafah merupakan
sebahagian proses ilmu falsafah itu sendiri. Hal ini kerana tugas ahli falsafah bukan
semata-mata untuk mencari kebenaran dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah
tetapi juga mencabar serta membantah penyelesaian yang dikemukakan terhadap
permasalahan tersebut.

Kalau menyelusuri perjalanan hidup Al-Ghazali maka akan didapati bahawa beliau
merupakan ilmuwan Islam pertama yang mendalami falsafah dan kemudian mengambil
sikap mengkritiknya. Walaupun Al-Ghazali kurang senang dengan falsafah dan ahli
filsafah tetapi dalam buku Maqasid al Falasifah., beliau telah mengemukakan kaedah
falsafah untuk menghuraikan persoalan yang berkaitan dengan logik, ketuhanan, dan
fizikal.

Menurut Al-Ghazali, falsafah boleh dibahagikan kepada enam ilmu pengetahuan
ialah matematik, logik, fizik, metafizik, politik, dan etika. Bidang-bidang ini kadangkala
selari dengan agama dan kadangkala pula sangat berlawanan dengan agama.

Namun begitu, agama Islam tidak menghalang umatnya daripada mempelajari
ilmu pengetahuan tersebut sekiranya mendatangkan kebaikan serta tidak menimbulkan
kemudaratannya. Umpamanya agama tidak melarang ilmu matematik kerana ilmu itu
merupakan hasil pembuktian fikiran yang tidak boleh dinafikan selepas ia difahami.

Cuma bagi Al-Ghazali, ilmu tersebut boleh menimbulkan beberapa persoalan yang
berat. Antaranya ialah ilmu matematik terlalu mementingkan logik sehingga boleh
menyebabkan timbul persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan khususnya mengenai
perkara yang tidak dapat dihuraikan oleh akal fikiran. Menurut Al-Ghazali tidak salah
berpegang kepada logik tetapi yang menjadi masalahnya ialah golongan falsafah yang
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
27
terlalu berpegang kepada logik, hendaklah membuktikan fakta termasuk perkara yang
berhubung dengan ketuhanan atau metafizik.
Sebab itulah beliau menentang golongan ahli falsafah Islam yang cuba
mengungkap kejadian alam dan persoalan ketuhanan menggunakan pemikiran daripada
ahli falsafah Yunani. Beberapa orang ahli falsafah Islam seperti Ibnu Sina dan al-Farabi
jelas terpengaruh akan idea pemikiran falsafah Aristotle. Maka tidak hairanlah ada
antara pandangan ahli falsafah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang boleh
menyebabkan kesesatan dan syirik.
Terdapat tiga pemikiran falsafah metafizik yang menurut Al-Ghazali amat
bertentangan dengan Islam iaitu qadimnya alam ini, tidak mengetahui Tuhan terhadap
perkara dan peristiwa yang kecil, dan pengingkaran terhadap kebangkitan jasad atau
jasmani.
Al-Ghazali tidak menolak penggunaan akal dalam pembicaraan falsafah dan
penghasilan ilmu pengetahuan yang lain. Sebaliknya beliau berpendapat bahawa ilmu
kalam dan penyelidikan menggunakan fikiran boleh menambahkan keyakinan dan
menyalakan api keimanan pada hati orang bukan Islam terhadap kebenaran ajaran
Islam. Jadi, perkembangan sesuatu ilmu pengetahuan bukan sahaja bersandarkan
kepuasan akal fikiran tetapi juga perlu mengambil kira aspek perasaan dan hati nurani.
Al-Ghazali menganjurkan supaya umat Islam mencari kebenaran dengan menjadikan al-
Quran sebagai sumber yang utama bukannya melalui proses pemikiran dan akal
semata-mata.
Jadi, apa yang cuba dilakukan oleh Al-Ghazali ialah memaparkan kesalahan dan
kepalsuan bidang pengetahuan yang bercanggah dengan agama serta bertentangan
dengan pendirian umat Islam. Sekali gus menunjukkan bahawa Al-Ghazali sebenarnya
merupakan seorang ahli falssafah Islam yang mencari kebenaran dengan berpandukan
al-Quran dan hadis tidak sebagaimana pemikiran serta permainan logik yang lazim
digunakan ahli falsafah Yunani.
Perkara yang ditentang oleh Al-Ghazali bukan ahli falsafah dan pemikiran yang
dibawakan oleh mereka tetapi kesalahan, kesilapan, dan kesesatan yang dilakukan oleh
golongan tersebut. Pada Al-Ghazali, tunjang kepada pemikiran falsafah ialah al-Quran
itu sendiri.


WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
28
4.8. Sheikh Tahir Jalaluddin
Latarbelakang
Nama penuhnya Muhammad Tahir bin Syeikh
Muhammad. atau dikenali dengan gelaran Sheikh
Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Falaki Al-Azhari (9
Disember 1869 - 26 Oktober 1956), Beliau dilahirkan pada
hari Selasa, 4 haribulan Ramadhan, tahun 1286 Hijrah
bersamaan 7 haribulan Disember 1869 Masehi di Empat
Angkat (Ampek Angkek), Ayah beliau iaitu Syeikh
Muhamad merupakan seorang ulamak terkenal di
Sumatera. Di dalam masyarakat Minangkabau Syeikh
Muhammad lebih dikenali dengan nama Tuanku Muhammad atau Tuanku Tjangking.
Beliau merupakan tokoh bidang Falak Syari di alam Melayu Nusantara yang telah
memantapkan bidang fardu kifayah tersebut di rantau ini menerusi pengajaran,
penggunaan dan penyibaran ilmu tentangnya di kalangan 'alim ulamak yang
bertanggungjawab membuat taqwim Islam tempatan Syeikh Tahir Jalaluddin
sebenarnya merupakan seorang anak Melayu Minangkabau yang telah berhijrah dan
menetap di Tanah Melayu. Di belakang namanya kerap disunting perkataan Al-Azhari,
Al-Falaki Assyahir iaitu bererti beliau merupakan keluaran Universiti al-Azhar di Mesir
dan seorang ahli Falak yang terkenal.
Kedua-dua ibu bapanya meninggal ketika Syeikh Tahir baru berusia dua tahun.
Oleh kerana Syeikh Tahir masih kanak-kanak lagi ketika ditinggalkan oleh ayah dan
ibunya, beliau telah dipelihara oleh ibu saudara di sebelah pihak ibunya. Menjelang
usianya lebih kurang sebelas tahun, ibu saudaranya telah menghantar beliau menuntut
ilmu di Mekah. Di Mekah beliau tinggal bersama sepupunya Syeikh Ahmad Khatib yang
menjadi pemimpin Mazhab Imam Syafie di Masjid al-Haram.
Di Makkah
Syeikh Tahir telah datang ke Makkah pada tahun 1297H (1880 m) bersama datuk
sepupunya Haji Abdul Rahman. Di Makkah beliau tinggal bersama Syeikh Ahmad Khatib
di dalam pemeliharaan al-Syeikh Muhammad Salleh Kardabi Fidullah al-Kurdi. Pelajaran
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
29
asas yang diterimanya di sini ialah mengaji al-Quran dan mentajwidkan Quran daripada
Tuan Syeikh Abdul Haq. Pelajaran lain berhubung dengan keagamaan dipelajarinya dari
Syed Umar Syah, Syeikh Muhammad al-Khayyat, Syed Barkasyah dan sepupunya
sendiri Syeikh Ahmad Khatib. Dalam jangka masa dua belas tahun Syeikh Tahir
menetap di Makkah, beliau berpeluang mempelajari ilmu-ilmu agama dengan
mendalam. Banyak daripada ajaran-ajaran sepupunya, Syeikh Ahmad Khatib telah
mempengaruhi jiwa Syeikh Tahir terutama berhubung dengan masalah amalan
beragama umat Islam yang dikatakan bercampur aduk dengan amalan bidaah. Syeikh
Ahmad Khatib juga merupakan seorang guru yang bertauliah bagi masyarakat Jawi di
Makkah pada waktu itu. Hasil dari pergaulan dengan Syeikh Ahmad Khatib telah
mendorong Syeikh Tahir belajar ilmu agama dengan lebih mendalam lagi dari guru-guru
lain di Makkah seperti yang telah disebutkan tadi. Dengan ini ketokohan beliau dari segi
keagamaan setanding dengan gurunya yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat
Melayu Indonesia dan Tanah Melayu.
Setelah tujuh tahun berada di Makkah, pada tahun 1304H (1884 M) beliau pulang
ke tanah airnya, Minangkabau. Pada tahun berikutnya beliau kembali semula ke Makkah
untuk menyambung pelajarannya. Beliau telah berkahwin buat pertama kalinya pada
tahun 1306 H. (1886 M) dengan seorang gadis bernama Aisyah binti Syeikh Muhammad
bin Syeikh Ismail Al-Khalid Kabul. Hasil perkongsian hidup dengan isterinya itu mereka
beroleh dua orang anak tetapi kedua-duanya meninggal dunia di Makkah ketika Syeikh
Tahir berada di sana.
Semenjak beliau tinggal di Makkah pada tahun 1297 H (1880 M.), beliau mula
mendalami ilmu al-Quran. Seterusnya beliau mempelajari Ilmu Nahu (grammer), Bayan
(Ilmu ucapan dan keterangan yang fasih), Maani (ilmu makna-meaning), Badi (ilmu
boleh mengenal pertuturan), Tauhid (ilmu mengenal Tuhan), Fekah (ilmu undang-
undang), Usul Fiqh (ilmu mengetahui asal undang-undang), Hadis (ilmu mengetahui
perkataan, perbuatan dan kelakuan Rasul), Tafsir (ilmu menghuraikan makna-makna al-
Quran), Hisab (ilmu kira-kira), Hisab Bidasab (Ilmu kira-kira sukat menyukat), Hai-ah
(ilmu bintang) dan ilmu Falak (ilmu membicarakan matahari, bulan dan bintang-bintang
beredar). Berdasarkan ilmu yang dipelajarinya itu adalah tidak menghairankan jika dia
sangat mahir dalam soal yang berhubungan dengan masalah agama Islam.
Di Tanah Melayu
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
30
Syeikh Tahir dikatakan telah datang ke Tanah Melayu menjelang tahun 1899.
Dalam tahun itu beliau telah mendirikan rumahtangga dengan seorang gadis Perak dari
suku Rawa, bernama Aishah binti Haji Mustafa binti Datuk Menteri pada 28hb
September 1899. Didapati beliau ini seorang yang tidak mudah berasa senang hati
untuk tinggal menetap di satu-satu tempat. Semasa beliau menetap di Tanah Melayu,
beliau kerap belayar ke wilayah-wilayah di Indonesia dan negeri-negeri Timur Tengah,
melawat sanak saudara, memberi ceramah-ceramah agama dan sebagainya.
Di Perak setelah Syeikh Tahir berkahwin dengan isterinya Aishah binti Datuk
Menteri, beliau mula menjalankan kerja-kerja harian untuk menyara keluarganya. Boleh
dikatakan beliau seorang yang suka hidup berdikari. Pada tahun 1900 M. beliau pernah
membuka kedai kain di Ipoh. Asas perniagaan ini dimulakan oleh bapa mertua beliau
yang dikatakan agak `berada juga. Namun demikian kerja berjual kain itu hanya
berjalan setakat setahun sahaja. Selepas itu beliau telah belayar lagi ke Kepulauan
Indonesia pada tahun 1901 melalui Tanah Jawa, Bali, Beliling, Ampanan, Sumbawa,
Bima dan Makasar. Dalam lawatannya itu ada kemungkinan beliau telah menyebarkan
buah fikirannya mengenai ilmu agama di tempat-tempat yang di lawatinya.
Dalam tahun yang sama beliau berpindah pula ke Johor Baharu. Di Johor Baharu
beliau dijemput oleh Yang Mulia Tengku Omar bin Ahmad, Hakim Besar Johor, bagi
mengajar hakim-hakim pengadilan di mahkamah Johor. Di antara hakim-hakim yang
mendapat tunjuk ajar beliau ialah Ungku Ismail bin Ahmad, Ungku Abdul Rahman bin
Abdul Majid dan lain-lain pengadil bangsa Melayu. Tugas mengajar hakim-hakim
tersebut berlangsung selama lebih kurang tiga tahun. Dalam masa beliau bertugas
inilah, Sultan Idris (1887-1916) sebagai Sultan Perak mengajak beliau ke London kerana
menghadiri kemahkotaan King George pada 22 Jun, 1911.
Pada 3hb Julai 1912 beliau meletakkan jawatan sebagai guru kepada hakim-
hakim di Johor Baharu, dan mulai tahun 1914 beliau bertugas pula sebagai guru di
sekolah Agama Johor Baharu dan menjadi Pemeriksa Sekolah-sekolah Agama Johor
(Nazir). Ternyata kemudian sewaktu menjawat jawatan tersebut beliau berasa tidak
puashati dengan sistem pendidikan dan cara pentadbiran sekolah-sekolah agama waktu
itu. Dalam suratnya kepada Yang Di Pertua Jabatan Pendidikan Negeri Johor, beliau
menyatakan dukacitanya kerana tidak boleh menjalankan peraturan pelajaran yang
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
31
terlebih berfaedah dan berguna bagi kanak-kanak yang belajar. Beliau akhirnya
meminta berhenti kerja pada tahun 1916.
Dua tahun setelah kembali ke Perak pada tahun 1920, beliau telah diminta oleh
rakan seperjuangan Syed Syeikh bin Ahmad Al-Hadi, untuk menjadi guru di Madrasah
Al-Masyhur Al-Islammiyah di Pulau Pinang bersama-sama seorang rakannya Syeikh
Abdullah Maghribi. Khidmat beliau di Madrasah itu pun tidak lama kerana beliau telah
jatuh sakit. Di Al-Masyhur beliau ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Ilmu Falak
kepada pelajar-pelajar Madrasah itu. Dan menjelang tahun 1923, beliau berangkat pula
ke Medan dan Deli untuk berubat dan melawat tanah tumpah darahnya Minangkabau
selama enam bulan.
Sebagai seorang ahli falak
Sebagai seorang alim yang mempunyai kedudukan baik di mata masyarakat,
beliau begitu dihormati. Jawatan-jawatan yang dipegangnya semasa berada di Perak
dan juga di Johor membuktikan tenaga dan ilmunya mendapat perhatian.
Pengetahuannya banyak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakatnya. Beliau sering
diberi kepercayaan untuk membantu menyelesaikan masalah hukum agama
berdasarkan keilmuannya yang luas baik di dalam Ilmu Falak mahupun yang berhubung
dengan soal keagamaan.
Sebagai seorang ahli Falak, beliau sering dihadapkan dengan pertanyaan-
pertanyaan berhubung dengan cara menggunakan Ilmu Hisab bagi menentukan tarikh
berpuasa dan berhari raya. Banyak daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut datang
dari penduduk di Tanah Melayu mahupun dari Indonesia. Pandangan beliau mengenai
tarikh kemunculan anak bulan Ramadhan atau pun bila berlakunya gerhana matahari,
sering kali disiarkan di akhbar-akhbar tempatan. Selain itu beliau juga sangat mengambil
berat tentang amal kebajikan di dalam masyarakatnya. Misalnya beliau sangat
mengambil berat tentang pentingnya sesebuah masjid itu mempunyai kiblat yang betul
dan tepat mengikut hala Kaabah di Makkah. Beliau berpendapat bahawa sembahyang
tanpa mengadap arah kiblat yang tepat adalah tidak sah. Dengan itu beliau merasa
bertanggungjawab bagi membetulkan kiblat masjid oleh kerana beliau memahami Ilmu
Falak.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
32
Memandangkan betapa pentingnya kiblat bagi syarat sah sembahyang orang
Islam, Syeikh Tahir pernah dilantik oleh Sultan Idris, Perak untuk menjadi pemeriksa
kiblat di seluruh negeri Perak. Beliau pernah melahirkan kekesalannya kerana terdapat
banyak mihrab masjid yang tidak sehala dengan arah kiblat. Misalnya ketika beliau
menjadi pemeriksa kiblat masjid-masjid di Perak pada tahun 1900 beliau telah
melaporkan bahawa terdapat banyak masjid-masjid di Tanah Melayu tidak menuju hala
kiblat yang tepat seperti mana yang berlaku kepada masjid di Teluk Anson, Perak.
Selain itu di dapati juga masjid-masjid di Pulau Pinang, masjid di Kuala Lumpur dan
Masjid Sultan di Kampung Gelam, Singapura turut tidak mengikut hala kiblat yang betul.
Ekoran dari timbulnya kekeliruan dalam hal berkaitan dengan hala kiblat masjid, Syeikh
Tahir telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan dua buah buku. Buku Pati Kiraan pada
menentukan waktu yang Lima dan hal Kiblat dengan Logarithma, diterbitkan di
Singapura melalui al-Ahmadiah Press pada tahun 1938. Seterusnya pada tahun 1951
diterbitkan pula buku Natijah al-Ummi (pendapat kira-kira pada takwim tarikh Hijrah dan
Miladi, hala kiblat Mazhab Shafii).
Keilmuan beliau dalam bidang Ilmu Falak menyebabkan beliau digelar sebagai
Syeikh Tahir Jalaluddin Al-Falaki. Mengenai pentingnya ilmu falak itu beliau pernah
menyatakan bahawa: Ilmu Falak itu suatu ilmu yang mulia bagi menyukat, menimbang
perjalanan bulan dan matahari. Kenyataan beliau itu dilihat bersesuaian dengan sabda
Rasul Allah yang mengatakan, sebaik-baik hamba Allah itu mereka yang mengintai-intai
matahari dan bulan dan naung bagi mendirikan sembahyang. Berdasarkan kepada
sabda Nabi itu Syeikh Tahir sangat menitikberatkan kepentingan mempelajari Ilmu
Falak. Pentingnya pengetahuan ilmu Falak bagi orang Islam dikatakan berkait rapat
dengan soal kiblat dalam sembahyang, menentukan waktu sembahyang serta
menetapkan tarikh berpuasa dalam bulan Ramadhan dan berhari raya.
Kemahiran Syeikh Tahir dalam bidang Ilmu Falak menunjukkan beliau mempunyai
minat yang mendalam tentang Ilmu Hisab atau Matematik. Beliau turut mengecam
mereka yang tidak mahu menghargai kepentingan Ilmu Hisab untuk menentukan tarikh
berpuasa dan berhari raya. Menurut Syeikh Tahir penggunaan cara Hisab untuk
menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya adalah penting terutama jika berlaku
cuaca buruk yang tidak memungkinkan kelihatan anak bulan untuk menandakan hari
mula berpuasa dan berhari raya. Menurut beliau bagi mereka yang tidak mahu
menggunakan kaedah Hisab untuk menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
33
samalah juga mereka itu seperti manusia yang jahil. Kejahilan mereka menyebabkan
mereka hanya mengikut pendapat orang hingga menyebabkan berlaku puasa yang
terdahulu sehari daripada sepatutnya dalam bulan Ramadhan.
Dalam soal kiblat pula beliau mengatakan orang Islam wajib mempelajari arah
kiblat, dan wajib pula menyebarkan pengetahuannya itu. Mengenai hal ini beliau
mengatakan:
Tiada boleh `berijtihad pada kiblat itu melainkan orang yang ada celik matanya
dan mengetahui dalil-dalil kiblat seperti bintang-bintang, matahari dan bulan dan
selemah-lemahnya angin dan sekuat-kuatnya khutub dan tiada boleh ia bersandar
semata-mata sangka dengan tidak tanda dan dalil.
Beliau juga berpendapat bahawa orang-orang yang buta dikecualikan daripada
mempelajari dalil kiblat demikian juga orang-orang celik yang tidak mampu
mempelajarinya. Betapa pun mereka harus mengikut petunjuk orang-orang yang arif
tentang dalil kiblat.
Kenyataan-kenyataan beliau yang disiarkan di akhbar-akhbar mengenai
banyaknya masjid-masjid di Tanah Melayu dan Sumatera yang tidak mengikut hala
kiblat, akhirnya menimbulkan kesedaran orang ramai. Kesannya di Tanah Melayu orang
ramai juga turut mengakui banyak daripada masjid-masjid di Kedah, Perlis, Pulau
Pinang, Melaka dan lain-lain tidak mengikut hala kiblat yang betul.
Meskipun kesan daripada persoalan kiblat ini membuka
mata masyarakat tentang banyak kesilapan arah kiblat yang
berlaku di masjid-masjid Tanah Melayu, namun pendedahan
ini menimbulkan rasa tidak senang hati di kalangan pihak-
pihak tertentu. Misalnya Syeikh Tahir pernah dibicarakan oleh
mahkamah di Pulau Pinang oleh kerana beliau menjalankan
penyiasatan arah kiblat di masjid Pulau Pinang. Pendapat
beliau juga pernah ditentang oleh seorang pembaca akhbar yang menganggap soal
kiblat itu tidak penting digembar-gemburkan, memadailah jika sembahyang menghadap
ke kiri atau kanan kiblat.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
34
Melihat kepada ramai lagi mereka yang tidak memahami Ilmu Falak dan kepentingannya
dalam soal agama, beliau terus menyebarkan ilmunya walaupun ketika beliau sudah tua
dan uzur. Kegigihannya menyumbangkan tenaga untuk menyebarkan pengetahuan ini
amat jelas kelihatan. Misalnya ketika beliau berusia 79 tahun beliau telah pergi ke
Bangkok, Thailand untuk mengajar kira-kira arah kiblat. Menjelang usia 83 tahun, Syeikh
Tahir dijemput pula oleh pihak Jabatan Agama Johor untuk mengajar Ilmu Falak kepada
kakitangan jabatan itu. Ini dilakukan selama enam bulan dengan berulang alik dari Kuala
Kangsar ke Johor Baharu.

Hasil karya
a. Sheikh Tahir Jalaluddin membeni sumbangan bermakna kepada
penerbitan majalah "Al-Unwati Al-Wuthuqa.
b. Beliau juga mengarang kitab "Al-Islam Wan Nasraniah maal Ilmi wal
Madaniah.
c. Hasil karya beliau yang lain ialah sebuah kitab yang dibeni nama "Al-
Islam Wannaddu Ala Muntaqidihi.
Sheikh Tahir Jalaluddin meninggal dunia pada 26 Oktober, tahun 1956.

4.9. Ibnu Haitham
Kajian sainsnya sering digunakan oleh Barat.
Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama
yang mundur oleh pihak Barat. Islam juga dikatakan
tidak menggalakkan umatnya menuntut dan
menguasai pelbagai disiplin ilmu. Kenyataan dan
gambaran yang diberikan itu bukan sahaja tidak benar
tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang
sebenarnya.

Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan ramai golongan
sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah, sains, politik,
kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, perubatan, dan sebagainya. Salah satu ciri
yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekadar
dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, malah dalam masa yang singkat
dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara serentak. Walaupun tokoh itu lebih
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
35
dikenali dalam bidang sains dan perubatan tetapi dia
juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang
agama, falsafah, dan seumpamanya. Salah seorang
daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama
sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-
Haitham.

Di kalangan cerdik pandai di Barat, beliau dikenali
dengan nama Alhazen. Ibnu Haitham dilahirkan di
Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965
Masihi. Beliau memulakan pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi
pegawai pemerintah di bandar kelahirannya.Setelah beberapa lama berkhidmat dengan
pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan
Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian
pada penulisan.Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir.
Semasa di sana beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja
penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku
mengenai Matematik dan Falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wang saraan
dalam tempoh pengajiannya di Universiti al-Azhar.Hasil daripada usaha itu, beliau telah
menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang Sains, Falak, Matematik, Geometri,
Perubatan dan Falsafah.
Tulisannya mengenai mata, telah menjadi salah
satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian Sains
Perubatan di Barat. Malahan kajiannya mengenai
perubatan mata telah menjadi asas kepada pengajian
perubatan moden mengenai mata. Ibnu Haitham
merupakan ilmuwan yang gemar melakukan
penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah
memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger,
Bacon, dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop.
Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan
menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai
cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, antaranya ialah
Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahaskan mengenai senja
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
36
dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang bayang dan
gerhana.Menurut Ibnu Haitham, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis
19 darjah di ufuk timur. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari
berada di garis 19 darjah ufuk barat. Dalam kajiannya, beliau juga telah berjaya
menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias
cahaya dan pembalikan cahaya.
Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan
terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah
teori lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh
para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta
pembesar yang pertama di dunia.Yang lebih
menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui
prinsip isi padu udara sebelum seorang saintis yang
bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun
kemudian. Ibnu Haitham juga telah menemui
kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton
mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Haitham
mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung
secara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang
gambar. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya
disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat
kita tontoni pada masa kini.

Selain sains, Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah,
logik, metafizik, dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Beliau turut menulis
ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu.Penulisan falsafahnya
banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian.
Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada
pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Beliau juga berpendapat bahawa
kebenaran hanyalah satu. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui
dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Jadi, pandangannya mengenai
falsafah amat menarik untuk disoroti.Bagi Ibnu Haitham, falsafah tidak boleh dipisahkan
daripada matematik, sains, dan ketuhanan. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus
dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
37
dengan sepenuhnya. Apabila umur semakin meningkat, kekuatan fizikal dan mental
akan turut mengalami kemerosotan.Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila
beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya.
Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Antara buku
karyanya termasuk:

a. Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu matemetik dan
matemetik penganalisaannya;
b. Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri;
c. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra;
d. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat
bagi segenap rantau;
e. M.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan
hukum syarak dan
f. Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi.

Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Kerana
itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya
dengan ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan
sehingga ke hari ini.Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan
"diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada
beliau. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para
sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropah masih diselubungi
dengan kegelapan.Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada
perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah
telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang
tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Beliau meninggal dunia di Kaherah
pada tahun 1039 M ketika berusia 74.

4.9. Ibnu Batuta
Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta (Bahasa
Arab: ) (dilahirkan Februari 24, 1304;
dan meninggal dunia di Fez pada tahun 1369M
merupakan seorang Berber dari golongan Muslim Sunni.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
38
Pengembaraan Ibnu Battuta bermula ketika usianya 21 tahun. Beliau meninggalkan
Tanjah pada hari Khamis, 14 Jun 1325 masihi. Pengembaraan beliau mengambil masa
38 tahun meliputi perjalanan sejauh 120,000 kilometer dan singgah di 44 negara di dua
benua Afrika dan Asia. Beliau kembali semula ke Morocco semasa pemerintahan Sultan
Abu 'Inan dan kisah pengembaraan beliau ditulis oleh Ibn Juza melalui bukunya Tuhfat
al Anzhar fi Ghoraib al Absar wa Ajaib al Asfa. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam
pelbagai bahasa dan diterbitkan dibanyak tempat.
Kisah pengembaraan Ibnu Battuta terbahagi kepada tiga pusingan. Pusingan
pertama bermula dari Tangier, Afrika Utara pada 13 Jun 1325 menuju Iskandariah
sebelum meneruskan pengembaraan ke Dimyath dan Kaherah. Selanjutnya Ibnu
Battuta merentasi bumi Palastin menuju Damsyik dan berjalan ke Ladzikiyah,
seterusnya ke Aleppo. Dalam perjalanan berkenaan, Ibnu Battuta terlihat satu kafilah
sedang menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadat haji lalu beliau bergabung dengan
rombongan itu. Beliau menetap di Makkah selama 2 tahun.
Ibnu Battuta meneruskan pengembaraannya ke Yaman melalui jalan laut dan
melawat Aden, Mombosa, Timur Afrika dan menuju ke Kulwa. Beliau kembali ke Oman
dan balik semula ke Mekkah untuk menunaikan Haji pada tahun 1332 masihi, melaui
Hormuz, Siraf, Bahrin dan Yamama.
Pada pusingan kedua pengembaraanya, Ibnu Battuta ke Syam dan Laut Hitam,
Laut yang dihubungkan ke Laut Tengah oleh Selat Bosporus dan Laut Marmara serta
Dardanela. Dari Laut Hitam, Ibnu Battuta meneruskan pengembaraannya ke Bulgaria,
Rom, Rusia, Turki serta pelabuhan terpenting di Laut Hitam iaitu Odesia kemudian
menyusuri sepanjang Sungai Danube.
Ibnu Battuta kemudian belayar menyeberangi Laut Hitam ke Semenanjung Crimea
di mana beliau mengunjungi Rusia Selatan dan seterusnya ke India. Di India beliau
pernah dilantik menjadi kadi dan tinggal selama beberapa tahun dan berkhidmat dengan
keluarga seorang sultan. Beliau melanjutkan pengembaraannya hingga ke Sri Langka,
Indonesia dan Canton, ibu negara Hong Kong. Kemudian Ibnu Battuta mengembara
pula ke Sumatera, Indonesia dan melanjutkan perjalanan melalui laut Amman sebelum
meneruskan perjalanan darat ke Iran, Iraq, Palestin dan Mesir. Beliau kembali ke
Makkah untuk menunaikan Ibadah Haji yang ke tujuh (terakhir) pada bulan November
1348 mesihi.
Perjalanan beliau ketiga bermula pada 753 Hijrah dimana beliau sampai ke Mali di
tengah Afrika Barat sebelum kembali semula ke Pas, Maghribi untuk mentafsir hasil
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
39
pengembaraannya. Salah seorang penulis Dar Ifta' di Pas iaitu Mohad. Ibnu Juza telah
menyunting buku beliau dan menyusun dengan gaya bahasa yang teratur. Ibn Juza
mengambil masa selama 3 bulan untuk menyelesaikan tugasnya pada 9 Disember 1355
masihi.
Setiap kali mengunjungi sesebuah negeri atau negara, Ibnu Battuta akan membuat
catatan terperinci mengenai penduduk, pemerintah, ulamak serta kezaliman yang
dilaksanakannya. Beliau turut menceritakan pengalamannya menempuh pelbagai
cabaran seperti diserang penjahat, hampir lemas bersama kapal yang karam dan nyaris
dihukum penggal oleh pemerintah yang zalim. Tetapi malangnya, pencapaian Ibnu
Battuta yang luar biasa itu tidak mendapat penghargaan sewajarnya apabila manuskrip
catatannya dirampas dan di sembunyikan kerajaan Perancis yang menjajah kebanyakan
negeri di benua Afrika.
Manuskrip catatan beliau dipercayai disimpan di Bibliotheque Nationale, Paris,
menyebabkan bangsa Arab sendiri tidak dapat menghargai pencapaiannya sebagai
seorang pelayar Islam yang agung. Hakikatnya, Ibnu Battuta adalah perintis
pengembaraan dunia yang berjaya menguasai benua Afrika dan Asia serta pengarang
yang menghasilkan karya penting dalam dunia Islam

AKHIR PENGEMBARAAN IBNU BATTUTA
Pada tahun 1354 Battuta kembali ke tanah kelahirannya dan menetap di kota Fez
dan berteman baik dengan sultan. Sultan kagum dengan perjalanan Battuta dan
meminta Battuta menuliskannya ke dalam sebuah buku, yang dikenal berjudul Rihla
atau My Travel. Sebuah perjalanan yang menarik dan menempuhi perlajanan melebihi
120.000km. Jika bukunya berbentuk catatan kehidupan tentunya orang akan lebih
mengenal Ibnu Battuta dibandingkan dengan Samuel Pepys atau Anne Frank.
Ia mengakhiri cerita perjalannya dengan sebuah kalimat, Akhirnya aku sampai
juga di kota Fez. Di situ dia menuliskan hasil pengembaraannya. Salah seorang penulis
bernama Mohad Ibnu Jauzi menuliskan kisah perjalanannya dengan gaya bahasa yang
mudah. Dalam waktu tiga bulan, buku berjudul Persembahan Seorang pengamat
tentang Kota-Kota Asing dan Perjalanan yang Mengagumka, diselesaikannya pada 9
Desember 1355 M.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
40
4.10. A-Zarqali
Nama sebenar beliau ialah Abu Ishaq Ibrahim
ibn Yahya al-Zarqali dan lebih dikenali sebagai
Arzachel di Eropah Latin dan Azarquiel di
Andalusia dan Itali. Ia merupakan sarjana yang
terkenal di Andalusia (sekarang dikenali sebagai
Sepanyol) juga dikenali sebagai Al-Zarqalluh dan
Al-Zarqallah. Dia dilahirkan pada tahun 1029 dan
menghembuskan nafas terakhirnya pada 1087. Dia
hidup disaat-saat kerajaan Islam Andalusia
terpisah-pisah dan hampir runtuh di tangan tentera
Kristian yang cuma diselamatkan oleh Ibn Tashfin
dari Morocco yang menyeberangi Andalusia
memerangi tentera Kristian di Zalaqa pada 1089. Sumbangan Ibn Tashfin dan
kesinambungan daripada ketumbukan tentera Morocco telah meletakkan Andalusia di
bawah pemerintahan Islam untuk selama dua abad kemudiannya sebelum jatuh kepada
Kristian pada pertengahan abad ke tiga belas.

Kehidupan dan pencapaian Al-Zarqali
Bidang astronomi dewasa ini dilihat seperti sudah tidak begitu penting sekarang ini
hanya kerana kita senang mendapatkan kalendar dan masa yang tepat begitu juga
untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat kita disediakan dengan peta yang sangat
tepat. Sekarang ini kita mungkin tidak perlu tahu mengambil tahu suns passage yang
ditandai oleh equinoxes (berhubung dengan waktu malam dan siang) dan solstices
(berhubung dengan hari musim panas dan sejuk) kerana sudah tidak relevan dengan
kehidupan moden kini. Namun itu sangat berbeza dengan Zaman Pertengahan
(Medieval) seluruh kehidupan masyarakatnya bergantung penuh kepada astronomi
dalam menentukan waktu membajak, menanam, menuai termasuklah dalam
menentukan soal-soal hari perayaan agama mereka.
Sebelum membincangkan kenapa sumbangan Al-Zarqali sangat penting kepada
tamadun Islam kita sebenarnya harus mengetahui bagaimana bidang astronomi sangat
sinonim dengan agama Islam. Astronomi dan Islam tidak mungin dapat dipisahkan
terutama dalam soal-soal perkara asas iaitu penentuan bulan hijrah, waktu solat dan
arah kiblat.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
41
Diceritakan oleh Barron Carra de Vaux bahawa beliau juga digelar sebagai Al-
Nekkach kerana mampu mengukir besi. Beliau mampu menghasilkan pelbagai alat
yang diperbuat daripada besi untuk ahli-ahli astronomi di Toledo pada tahun 1062
walaupun beliau bukanlah ahli astronomi, di mana
usaha pemantauan astronomi disaat itu dimulakan oleh
Yahya Bin Abi Mansur. Setelah sekian lama beliau
menarik perhatian para ahli astronomi yang lain kerana
dengan pengetahuan yang sedikit, tidak pernah
mempelajari sains mahupun buku mengenainya tetapi
mampu menyiapkan peralatan astronomi. Dua tahun
kemudian dia menjadi ahli astronomi dan kemudiannya
menjadi ketua kepada sesebuah kumpulan ahli
astronomi. Namun beliau tetap membuat peralatan
untuk ahli astronomi yang lain dan telah mula mencipta
peralatan astronomi untuk dirinya sendiri. Malah beliau turut mengajar gurunya yang
kemudiannya menjadi pengikutnya dalam ukuran yang telah diciptanya.
Beliau juga telah membina jam Telado yang amat masyhur dimana Al-Zuhri
menggambarkan jam tersebut digunakan hingga tahun 1135 hinggalah pada suatu hari
Raja Alphonso VI cuba untuk mengetahui bagaimana jam tersebut berfungsi dan
mengarahkan Hamis Bin Zabara menceraikan setiap bahagiannya satu-persatu.
Malangnya setelah ia diceraikan tiada siapa yang dapat memasangnya semula seperti
keadaan asal.
Mengikut Ahmad Thomson jam ini mempunyai dua bekas air yang mana akan
terisi air ataupun kosong mengikut keadaan bulan sabit mahupun bulan penuh. Jika
bulan penuh kedua-dua bekas ini akan penuh dan mula berkurangan selepas 15
haribulan dan akan kosong sepenuhnya apabila mencecah ke malam 29.
Sebenarnya itu bukanlah satu-satunya ciptaan beliau, yang paling menarik
perhatian ialah ciptaan yang paling canggih dan tepat iaitu astrolabe mendatar.
Ciptaan beliau yang disertakan penulisan panduan penggunaannya dinamakan al-
Safiha al-Zarqaliya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah astronomi untuk
semua laltitud dan termasuk juga koordinasi 29 bintang juga ditandakan dan juga
mampu memantau pergerakan matahari.
Ciptaan beliau ini telah menarik beberapa tokoh dunia selepasnya seperti Raja
Alfonso dan Regiomontanus untuk menggunakannya dan mengkaji ciptaan beliau
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
42
hingga panduan penggunaannya dialih ke beberapa bahasa seperti latin dan roman-
sepanyol.
Seperti sarjana Islam yang lain beliau juga dapat
membetulkan teori orang Greek yang sekali lagi
menafikan sains Islam adalah bayangan dari Greek.
Plotemy melalui kiraannya menganggarkan bahawa
jarak laut Mediterranean adalah 62 namun kemudian
dibetulkan oleh al-Kwarizmi kepada 52 manakala
pembetulan oleh al-Zarqali memberikan bacaan yang
paling tepat iaitu 42.
Beliau telah berjaya mencipta Toledan Table
yang mana telah bertanggungjawab untuk memberi
nafas baru kepada para astronomi kerana berjaya menjadikan kenyataan untuk
memposisikan sistem planet-planet secara berkomputer pada zamannya pada bila-bila
masa semasa cerapan dijalankan. Beliau kemudiannya telah menyunting jadual yang
telah dihasilkan beliau di balai cerap beliau di Toledo, Andalusia, juga jadual-jadual lain
yang terhasil dari para astronomi lain dari kalangan Islam mahupun bukan Islam.
Beliau juga adalah orang yang pertama
menjelaskan secara terperinci tentang pergerakan
matahari yang menjauhi bumi (aprehelion) yang mana
jaraknya yang terjauh dari bumi sebanyak 12.0 saat
per/tahun dan melalui kaedah kajian moden jarak yang
sebenarnya ialah 11.8 saat per/tahun. Kajian-kajian
yang dibuat beliau telah menjadi rujukan oleh Nicolaus
Copernicus dalam mentafsirkan matahari sebagai
pusat sistem solar dalam tesisnya De Revolutionibus
Orbium Celestium

Kesimpulan.
Secara umumnya, pengaruh Islam di Andalusia merupakan tempat yang paling
utama bagi Eropah dalam menyerap peradaban Islam terutamanya dalam khazanah
ilmu pengetahuan astronomi. Masyarakat Eropah juga menyaksikan kenyataan bahawa
Andalusia berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
43
tetangganya Eropah, terutama dalam bidang pemikiran dan sains disamping bangunan
fizik.
Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Andalusia dengan cara yang sangat
kejam, tetapi ia telah mempengaruhi gerakan-gerakan penting di Eropah. Gerakan-
gerakan itu adalah: kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik (renaissance) pada
abad ke-14 M yang bermula di Itali, gerakan reformasi
pada abad ke-16 M, rasionalisme pada abad ke-17 M,
dan pencerahan pada abad ke-18 M.

5. Tokoh-tokoh tamadun Asia
5.1. Tokoh Tamadun Cina
5.1.1. Kung Fu Tze
Confucius dilahirkan di Zhou (sekarang: Wilayah
Shandong) yang terletaknya di negeri Lu pada Zaman
Chunqiu () China. Ayahandanya yang
merupakan seorang komander negeri Lu meninggal dunia sewaktu Confucius berumur
tiga tahun. Walaupun keluarganya berketurunan bangsawan, mereka tidak berkaya-
raya. Wafat ayahandanya tertinggal mereka dalam kemiskinan. Confucius berkahwin
dengan Chikuan pada umur 19 tahun, dan kemudiannya menjadi ayah kepada seorang
anak lelaki dan dua orang anak perempuan.
Confucius sanggup mengambil pelbagai kerja seperti gembala, kerani dan
penyimpan kira-kira untuk menyara hidup mereka. Selepas ibunya meninggal dunia
pada tahun 527 S.M., beliau memulakan pekerjaannya sebagai seorang guru. Beliau
mengembara dan mengajar murid-murid yang berkumpul berhampirannya.
Kemashyurannya serta sifat-sifat murninya diluas sebar di seluruh negeri Lu.
Pada zaman akhiran Dinasti Zhou (Chou) (1027-256 S.M.), kerajaan menghadapi
masalah komplot penggulingan kuasa. Confucius mengkritik zaman itu merupakan
zaman kacau-bilau dan kurang bermoral. Beliau berpendapat cara penyelesaian
masalah itu adalah mendidik supaya orang ramai mengikut prinsip-prinsip serta ajaran-
ajaran pendeta dahulu. Beliau mengadakan penegasan ajaran-ajaran pendeta dahulu
dalam kelasnya.
Selepas beberapa tahun, ajarannya serta teorinya diluas sebar ke seluruh China
oleh anak muridnya dan kemudiannya ramai orang memanfaatkannya.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
44
Confucius yang berusia 52 tahun, dilantik sebagai majistret Chungtu dan pada
tahun seterusnya, beliau menjadi menteri jenayah bagi negeri Lu. Dengan
pentadbirannya yang baik, beliau berjaya melaksanakan reformasi baru, keadilan
didirikan dan kes-kes jenayah berkurangan sehingga hampir dihapuskan. Cara
pentadbiran yang diperkenalkan adalah begitu baik sekali sehingga beliau dilantik
menjadi pemerintah negeri sebelahnya untuk menahan pemecatan kuasa menteri.
Confucius meninggalkan kawasan pentadbirannya pada tahun 496B.C untuk
mengembara sambil mengajar, tersia-sia adanya harapan akan putera negeri lain
membenarkan beliau melancarkan reformasi. Pada tahun 484 S.M., tersia-sia mencari
pemerintahan yang unggul, beliau kembali ke Lu.
Beliau meninggalkan negerinya dan mengembara seluruh China selama 13 tahun.
Semasa beliau berumur 69 tahun, beliau kembali ke Lu dan wafat 3 tahun kemudiannya
di Lu 479 S.M. Selepas beliau wafat, peninggalannya dikebumikan di kubur Chu Fu
(Sekarang: Shandong). Kini, kubur itu merupakan satu taman yang cantik dan
dinamakan Taman Kong. Walaupun Confucius telah meninggal dunia tetapi ajaran dan
falsafah beliau masih diamalkan sehingga terbinanya tokong-tokong di seluruh China.
Kitab yang disusunkan oleh pengikut-pengikutnya ialah Lunyu (Inggeris:Analects),
dimana ia merupakan kitab yang paling tepat mengisahkan kehidupan Confucius serta
ajarannya yang semakin hilang.
Beliau menerima pendidikan dalam bidang muzik, penulisan dan ritual. Sewaktu
berumur 20 tahun beliau menjadi seorang guru dan mengajar murid-murid cara
berkelakuan baik. Beliau dan murid-muridnya sering mengembara dari wilayah ke satu
wilayah yang lain. Beliau yakin melalui sistem pendidikan akan wujudnya kesetaraan
sejati antara manusia. Beliau merupakan orang pertama dalam sejarah China yang
mengajar jumlah pelajar yang ramai iaitu 7000 orang, dan 10 orang dari mereka menjadi
pemikir dan sarjana yang terkenal. Beliau merupakan seorang ahli pendidik yang
mahukan pengikut-pengikutnya menjadi rounded man yang boleh digunakan oleh
negara dan masyarakat. Justeru itu, beliau mengajar bermacam-macam jenis ilmu
pengetahuan. Falsafahnya mahu mendidik manusia melalui saluran pendidikan bagi
menghasilkan manusia yang sempurna yang disebut sebagai Junzi. Junzi merupakan
seseorang yang memiliki sepenuhnya hikmah ren. Dalam kitab Lun Yu, Kung Fu Tze
telah memberikan beberapa cara untuk menjadi Junzi (budiman). Antara cara untuk
menjadi seorang Junzi ialah:
a. tidak merasa resah, pilu atau takut
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
45
b. bekerja dengan tegas dan bersungguh-sungguh, tidak membuat
kesalahan, melayani orang lain dengan bahasa yang baik dan teliti
sesuai dengan adat
c. membantu orang lain untuk menjayakan pekara yang baik dan
tidak membantu orang lain untuk menjayakan pekara yang jahat

Manakala sifat Junzi menurut Kung Fu Tze ialah seseorang yang hidup aman
damai, tidak sombong dan tidak menghina orang lain. Kung Fu Tze mahu
menginterprestasikan khazanah warisan silam kepada anak-anak muridnya, dengan
sebab itu beliau berkata sesungguhnya beliau hanyalah seorang transmitter dan
bukannya originator.
Perkara inilah menurut Wang Gungwu (1997) yang membezakan Konfusianisme
dengan agama lain, kerana ia amat sedikit menekankan kepada kehidupan spiritual dan
menjauhkan diri dari perbincangan mengenai kehidupan selepas mati tetapi lebih
banyak menumpukan kepada dunia, sosial, keluarga dan moral. Apabila ditanya tentang
kematian oleh muridnya, Konfisius menjawab jika kita tidak tahu tentang kehidupan,
bagaimana pula kita tahu tentang kematian. Begitu juga beliau pernah berkata kamu
tidak mampu untuk berkhidmat kepada manusia, jadi bagaimana kamu hendak
berkhidmat kepada ruh?.
Prof. Y. King (1997) berpendapat Konfusianisme telah membangunkan satu
bentuk etika yang bersifat kemanusiaan dalam dunia yang manusia-sentrik. Bagi
Konfusianisme keperihatian yang asas adalah kehidupan sosial pada masa kini dan
sekarang. Persoalan bagaimana untuk mengharmoniskan kehidupan di dunia adalah
asas teoritikal dan praktikal yang perlu diselesaikan. Konfusianisme memfokuskan
kepada hubungan organik antara individu dan masyarakat yang dilihat sebagai saling
bertautan dan tidak dapat dipisahkan. Beliau mahu satu masyarakat yang dipimpin atau
diatur dengan baik. Asas negara, masyarakat dan individu yang betul adalah let ruler to
be ruler, the minister minister, the father father and the son son .
Konfusius mahu masyarakat berjalan mengikut tugas dan tanggungjawab masing-
masing . Mengikut Konfusius segala sesuatu hendaklah bertindak mengikut nama
(zhengming) atau kedudukan masing-masing. Perlaksanaan tanggungjawab dan
peranan tersebut haruslah pula diasaskan kepada nilai kebaikan (yi) dan nilai
kemanusiaan yang berpaksikan kepada kasih sayang (ren). Manusia yang mempunyai
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
46
ren atau kasih sayang ialah one who, desiring to sustain himself, sustains others, and
desiring to develop himself, develop others.
Pemikiran etika Konfusianisme dapat digali melalui kitab-kitab yang dikarangnya
seperti kitab Madah, Muzik, Adat, kitab Tentang Perubahan maupun melalui susunan
anak-anak murid beliau seperti Kitab Analect atau Lun Yu, The Great Learning dan lain-
lain. Mengikut Schwartz (1985), kitab Analect banyak mengandungi oder sosio-politik
yang normatif, perlakuan-perlakuan yang baik, ritual, perayaan dan etika. Aturan etika
Konfusianisme adalah berpaksikan kepada Tian (Heaven) atau Dao .Penekananya yang
utama adalah konsep terhadap keluarga, social propriety dan solidariti.
Konfusianisme menekankan lima bentuk hubungan atau wulun iaitu antara
pemerintah dengan rakyat, ayah dengan anak, abang dengan adik, sahabat dengan
sahabat dan suami dengan isteri. Bagi Konfusianisme, dari keluarga akan berkembang
menjadi masyarakat, seterusnya negara dan dunia. Kesemua konsep etika yang
dikembangkannya diasaskan kepada ren atau kemanusiaan. Bagi Konfusius, nilai
hubungan antara anak dengan bapa, ialah bapa harus berbaik hati dan anak harus
berkewajiban terhadap orang tua, Hubungan suami isteri ialah suami harus jujur
terhadap isteri dan isteri harus tunduk dan patuh dengan suami, hubungan saudara tua
dengan saudara muda, iaitu yang tua harus bermurah hati dan membantu, manakala
yang muda harus tunduk dan hormat. Hubungan raja dengan rakyat, ialah rakyat mesti
bersifat kemanusiaan dan rakyat harus taat. Hubungan antara sahabat ialah kejujuran
menjadi pendoman.
Pemerintah yang menggunakan kekerasan dalam pemerintahannya adalah
seorang yang gagal sebagai pemerintah. Menurut Konfusius; tugas kamu adalah untuk
metnadbir, bukannya untuk membunuh (Lun Yu). Pemerintah yang memerintah melalui
contoh teladan yang baik (de) dan akhlak terpuji akan dapat mengawal diri mereka
sendiri dan rakyat (Ross, 2000) serta dapat mempengaruhi rakyat dan menanamkan
kesetiaan rakyat kepada pemerintah.

5.1.2. Laksamana Cheng Ho
Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga Etnik Hui yang menganut agama Islam di
Yunnan, barat daya China. Datuk dan bapanya telah menunaikan fardu haji ke Mekah.
Mereka mengetahui keadaan di luar negara dan suka menjelajah.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
47
Semasa berusia 10 tahun, Ma Sanbao dirampas oleh pasukan pengawal maharaja
lalu dibawa ke Nanjing, lantaran itu beliau telah dilantik
sebagai sida dalam istana maharaja. Ma Sanbao yang
cergas dan pandai telah disukai oleh maharaja dan
dianugerahi nama Cheng Ho oleh maharaja. Cheng Ho
atau Zheng Ho (1371-1435) merupakan seorang
penjelajah China yang sangat masyhur.
Kemasyhurannya sering dikaitkan dengan armadanya
yang dianggap terbesar yang pernah dilancarkan atas
nama penjelajahan. Beliau mengetuai 27,000 orang
anak kapal dan 317 buah kapal (sebenarnya dipanggil
jong )dan ekspedisi beliau mengandungi sehingga 63 buah kapal yang belayar
bersama-sama.
Ketujuh-tujuh pelayaran beliau mengambil masa kira-kira 2 tahun setiap satu.
Penjelajahannya dilakukan antara tahun 1405 hingga tahun 1433. Armada ini belayar ke
sebahagian besar Asia Tenggara seperti Jawa, Sumatera, Siam, Tanah Melayu, dan
Borneo. Eksepedisi lain telah ke India, Kepulauan Maldives, Teluk Pars, negara Arabi
dan pantai timur Afrika (1415). Ada kemungkinan mereka juga telah mengelilingi
Tanjung Harapan pada kira-kira 70 tahun sebelum orang Eropah melakukannya. Ini
dikaitkan dengan adanya satu peta China pada tahun 1420 dengan jelas menunjukkan
sebahagian pantai barat Afrika.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
48
Tujuan mereka ialah untuk berdagang, mengutip cukai daripada koloni China dan
mengumpul maklumat.Beberapa buah kapal telah dihantar untuk meninjau eksepedisi di
Lautan Pasifik dan ada kemungkinan mereka sampai di pantai utara Australia. Selepas
kemangkatan Maharaja Cheng Tsu, kemasyhuran Cheng Ho mulai merosot. Pada
musim luruh 600 tahun yang lalu iaitu pada tahun 1405 Masihi, sebuah armada yang
paling besar skopnya di dunia pada masa itu bertolak dari pelabuhan Sungai Yangtze di
luar Bandar Nanjing, ibu negara kerajaan Dinasti Ming bagi belayar ke seberang laut.
Laksamana Cheng Ho yang telah memimpin pelayaran secara besar-besaran tersebut.
Nama asal Cheng Ho ialah Ma Sanbao. Laksamana Cheng Ho atau Muhammad atau
Sam Poa merupakan satu
nama yang sinonim
dengan kedatangannya di
Melaka membawa salam
persahabatan daripada
Dinasti Ming di negara
China. Sahabat bernama
Saad bin Lubadah
merupakan di antara para
sahabat terawal yang
membawa Islam ke China
sehingga masyarakat
Islam di China sekarang
ini menyamai bilangan
penduduk di Malaysia. Ini
menunjukkan, Islam sudah lama tersebar di kawasan Asia dan di Nusantara malah
Laksamana Cheng Ho merupakan di antara pendakwah yang membawa risalah Islam di
Tanah Melayu melalui saluran diplomatik yang dilakukan olehnya. Maknanya Islam
boleh tersebar di merata tempat tanpa mengira warna kulit yang menyebarnya dan
mereka yang menerimanya. Kesungguhan Laksamana Cheng Ho menyebarkan Islam
melalui diplomatik dan perdagangan serta teknologi yang datang dari China amat
dihargai oleh penduduk Nusantara. Bayangkan, melalui arahannya kepada kerajaan
Siam supaya menghentikan tekanan kepada Kerajaan Melaka untuk membayar ufti
setiap tahun, Kerajaan Siam akur kepada arahan tersebut sehingga akhirnya Kerajaan
Melaka menjadi empayar yang hebat hasil pertolongan Laksamana Cheng Ho. Ini
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
49
adalah kerana kehebatannya berdiplomasi dan kecanggihan teknologi yang dibawa oleh
dari negara China.
Semasa Cheng Ho berusia 34 tahun, Maharaja Zhu Di mengambil keputusan
untuk menghantar armada bagi melaksanakan pelayaran besar-besaran ke pelbagai
negara di Asia dan Afrika untuk menjalinkan hubungan persahabatan dengan negara-
negara di kawasan itu. Baginda menitahkan Cheng Ho memimpin pelayaran besar-
besaran itu. Bandar Nanjing terletak di pinggir Sungai Yangtze, sungai yang terbesar di
China. Industri pengeluaran kapal sudah bersejarah lama dan sangat berkembang di
Nanjing pada masa itu. Berdasarkan catatan sejarah, terdapat 34 buah bengkel
pembuat kapal di luar Bandar Nanjing dan tukang-tukang kapal yang terbaik di seluruh
China telah bertumpu di Nanjing.
Taraf kemahiran pembuatan kapal daripada tukang-tukang tersebut merupakan
taraf tertinggi bagi industri pembuatan kapal di dunia pada masa itu. Kapal "Baochuan"
yang digunakan dalam pelayaran Cheng Ho ialah dibuat di Nanjing. Kapal "Baochuan"
merupakan kapal layar bersaiz besar. Disebabkan pelayaran itu dilaksanakan
berdasarkan titah Maharaja Zhu Di, maka kapal-kapal tersebut bukan sahaja ukurannya
besar, tetapi juga diperlengkapi dengan kemudahan yang moden. Pada tahun 1957,
sebuah batang kemudi sepanjang 11.7 meter daripada kapal "Baochuan" telah digali
keluar daripada perut bumi di tapak
bengkel pembuat kapal "Baochuan" di
Nanjing. Kalau dikira berdasarkan
panjang batang kemudi terseubt, maka
kapal "Baochuan" armada Cheng Ho yang
paling besar telah mencatat lebih sebiru
tan, ini merupakan kapal yang paling
besar di dunia pada masa itu. Armada
Cheng Ho terdiri daripada beberapa puluh
kapal yang berbeza-beza saiznya. Jumlah
keseluruhan pegawai, pedagang dan
anak kapal armada Cheng Ho mencatat
lebih 20 ribu orang. Sutera, barang
porselin dan barang seni kraf tangan lain
dimuatkan di dalam kapal-kapal tersebut. Semasa armada itu berlabuh di setiap
pelabuhan luar negara, Laksamana Cheng Ho akan menganugerahkan cap mohor yang
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
50
diperbuat daripada perak dan menghadiahkan cenderamata kepada raja negara-negara
yang dilawati.
Laksamana Cheng Ho juga menyampaikan titah Maharaja Zhu Di Dinasti Ming
China yang menggalakkan negara-negara tersebut menghantar utusan melawat China
agar meningkatkan pertukaran antara satu sama lain. 7 kali pelayaran seumpama itu
telah dilaksanakan oleh Laksamana Cheng Ho dalam tempoh 28 tahun. Pada tahun
1435, Laksamana Cheng Ho yang berusia lebih 60 tahun meninggal dunia di India
dalam pelayaran ke-7 semasa kembali ke China.Armada Cheng Ho berjaya tiba di
pantai Laut Merah dan pantai timur Afrika dan telah melawat lebih 30 buah negara dan
kawasan di Asia dan Afrika dalam 7 kali pelayaran itu.
Pelayaran Laksamana Cheng Ho ke negara-negara Asia dan Afrika itu telah
meluaskan pandangan rakyat China dan meningkatkan pengetahuan geografi rakyat
China. Pelayaran itu juga telah meningkatkan petukaran, persefahaman dan
perdagangan antara rakyat China dengan rakyat pelbagai negara Asia dan Afrika.
Pelayaran Laksamana Cheng Ho lebih awal separuh abad daripada Comumbus, pelayar
yang terkenal di dunia.
Pelayaran Cheng Ho ke seberang
laut juga telah meninggalkan warisan
kebudayaan dan kesenian kepada kita.
Sekarang banyak sasterawan telah
menggubah drama, novel, drama TV
dan lain-lain untuk menggambarkan
pelayaran Laksamana Cheng Ho secara
besar-besaran pada masa itu, memuji
sumbangan yang dibuat oleh Laksamana Cheng Ho kepada kegiatan pelayaran sedunia
serta sumbangannya kepada persahabatan dan pertukaran antara China dan pelbagai
negara di dunia
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
51
5.2. Tokoh Tamadun India
5.2.1. Mahatma Ghandi
Mahatma Gandhi
Mahatma Karamchand Gandhi di Bombay
pada September 1944.
Mohandas Karamchand Gandhi
(Gujarati: , Devangar:
) (2 Oktober, 1869 - 30
Januari, 1948) juga dipanggil Mahatma Gandhi
(bahasa Sanskrit: "berjiwa hebat") adalah
seorang pemimpin spiritual dan tokoh politik
tersohor dari India. Pada masa kehidupan
Gandhi, banyak negara yang merupakan jajahan
British. Penduduk di koloni-koloni tersebut mendambakan kemerdekaan agar dapat
memerintah negaranya sendiri. Gandhi adalah salah seorang yang paling penting yang
terlibat dalam pergerakan kemerdekaan India. Dia adalah aktivis yang tidak
menggunakan kekerasan, yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui demonstrasi
secara aman.

Sejarah awal
Beliau dilahirkan pada 2 Oktober, 1869, di Porbandar, sebuah pekan kecil di
wilayah Gujarat. Keluarganya dari kelas pertengahan dari kasta Vaishya. Bapanya,
Karamchand, merupakan seorang Dewan atau Perdana Menteri di pekan tersebut.
Manakala ibunya bernama Putlibai, adalah seorang wanita yang lemah lembut dan
warak, dan menjadi sumber inspirasi bagi beliau.
Semasa Gandhi di sekolah rendah, beliau tidak menunjuk sebarang petanda akan
menjadi seorang tokoh yang terkenal. Disekolah beliau dianggap sebagai seorang
pelajar yang "mediocre" atau sederhana dan merupakan seorang yang sangat pemalu.
Namun sejak kecil lagi, beliau menunjukkan sifatnya yang berintegriti. Sewaktu suatu
ujian ejaan beliau telah silap mengeja. Tetapi beliau enggan meniru kawannya,
walaupun diberi peluang oleh gurunya.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
52
Mengikut adat orang India pada waktu itu, beliau telah dikahwinkan pada usia
yang muda iaitu pada umur 13 tahun kepada Kasturbai, seorang gadis yang sebaya
dengannya.
Pada usia 18 tahun, beliau melanjutkan pelajarannya di Southampton, England
dalam bidang undang-undang. Di samping mempelajari undang-undang, beliau mula
menunjuk minat dalam bidang keagamaan. Pelbagai kitab serta buku-buku keagamaan
seperti Hindu, Kristian, Yahudi dan Islam telah menjadi bahan bacaannya. Pada 1891,
beliau lulus peperiksaan akhirnya dan pulang ke India sebagai seorang peguam.

Afrika Selatan dan dasar aparteid
Semasa di Bombay, beliau mencuba nasib sebagai seorang peguambela tetapi
gagal. Beliau kemudiannya diarah untuk membela seorang klien di Afrika Selatan.
Lantas beliaupun pergi ke negara yang asing ini. Disana, beliau menyaksikan
diskriminasi yang sangat teruk. Bangsa India, samada peniaga mahupun buruh
dianggap sebagai golongan kelas kedua dan dipanggil "kuli" atau "sami".
Pengalaman diskriminasi yang pertama berlaku di Maritzburg, ibunegeri Natal.
Sewaktu didalam keretapi, seorang berkulit putih telah membantah kehadiran seorang
"berwarna" di kelas pertama dan mengarah beliau untuk pindah ke kelas ketiga. Beliau
enggan menurut kemahuannya kerana mempunyai tiket kelas pertama. Akhirnya beliau
serta begnya telah dihumban keluar dari keretapi tersebut.
Peristiwa ini merupakan satu tamparan hebat kepada Gandhi. Beliau kemudian
memutuskan untuk menjadi seorang aktivis politik agar dapat mengubah undang-
undang diskriminasi tersebut. Gandhi kemudiannya membentuk sebuah gerakan bukan
kekerasan disana.

Gandhi dan kemerdekaan India
Ketika kembali ke India, dia membantu dalam proses kemerdekaan India dari
jajahan British; hal ini memberikan inspirasi bagi rakyat di koloni-koloni lainnya agar
berjuang mendapatkan kemerdekaannya.
Rakyat dari agama dan suku yang berbeza yang hidup di India kala itu yakin
bahwa India perlu dipecah menjadi beberapa negara agar kelompok yang berbeza ini
dapat mempunyai negara mereka sendiri. Ramai yang ingin melihat penganut agama
Hindu dan Islam berpisah dan mempunyai negara sendiri. Walaupun, Gandhi adalah
seorang Hindu, beliau menyukai falsafah dari agama-agama lain termasuk Islam dan
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
53
Kristian. Beliau percaya bahawa manusia tanpa mengira agama harus mempunyai hak
yang sama dan hidup bersama secara damai di dalam satu negara.
Pada 1947, India mencapai kemerdekaan dan berpisah menjadi dua negara, India
dan Pakistan. Hal ini tidak disetujui Gandhi.
Prinsip Gandhi, satyagraha, sering diterjemahkan sebagai "jalan yang benar" atau
"jalan menuju kebenaran", telah menjadi sumber inspirasi berbagai generasi aktivis-
aktivis demokrasi dan anti-rasisme seperti Martin Luther King, Jr. dan Nelson Mandela.
Gandhi sering mengatakan nilai-nilai ajarannya sangat sederhana, yang berdasarkan
kepercayaan Hindu tradisional: kebenaran (satya), dan bukan-kekerasan (ahimsa).
Pada 30 Januari 1948, Gandhi dibunuh seorang lelaki Hindu yang marah kerana
kepercayaan Gandhi yang menginginkan rakyat Hindu dan Muslim diberikan hak yang
sama.
Lain-lain
Gandhi tidak pernah menerima Penghargaan Perdamaian Nobel, meskipun
dicalonkan sebanyak lima kali antara 1937 dan 1948. Beberapa dekad kemudian, hal ini
disesali secara umum oleh pihak Jawatankuasa Nobel. Ketika Dalai Lama dianugerahi
Penghargaan Nobel pada 1989, ketua Jawatankuasa Nobel mengatakan bahawa ini
merupakan "suatu cara untuk mengenang jasa Mahatma Gandhi".
Muzium elektronik Nobel mempunyai artikel mengenai hal tersebut. Sepanjang
hidupnya, aktivis Gandhi telah menarik berbagai komentar dan pendapat. Misalnya,
sebagai pemimpin Kerajaan British, Winston Churchill pernah berkata
"Menyedihkan...melihat Mr. Gandhi, seorang peguambela daripada Kuil Tengah (Middle
Temple) yang menghasut, sekarang tampil sebagai seorang fakir yang biasa dari Timur,
menaiki tangga Istana Viceregal dengan badan setengah telanjang."
Begitu juga dengan Albert Einstein yang berkata mengenai Gandhi: "(Mungkin)
para generasi berikutnya akan sukar mempercayai bahawa ada orang seperti ini yang
pernah hidup di dunia ini."
Karya Mahatma Gandhi tidak dilupakan oleh generasi berikutnya. Cucunya, Arun
Gandhi dan Rajmohan Gandhi dan bahkan anak cucunya, Tushar Gandhi, adalah
aktivis-aktivis sosio-politik yang terlibat dalam mempromosikan gerakan bukan-
kekerasan di seluruh dunia.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
54
5.2.2 Sidhaharta Gautama Buddha
BUDDHA (563 SM 483 SM )
Siddharta dilahirkan pada tahun 623 SM di Taman
Lumbini, saat Ratu Maha Maya berdiri memegang dahan
pohon sal. Pada saat ia lahir, dua arus kecil jatuh dari langit,
yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus
tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir
dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan
langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang
dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Ayah dari Pangeran
Siddhartha adalah Sri Baginda Raja Suddhodana dari Suku
Sakya dan ibunya adalah Sri Ratu Mah My Dewi. Ibunda Ratu meninggal dunia tujuh
hari setelah melahirkan Sang Pangeran. Setelah meninggal, beliau terlahir di alam
Tusita, yaitu alam surga luhur. Sejak itu maka yang merawat Pangeran Siddharta adalah
Mah Pajpati, bibinya yang juga menjadi isteri Raja Suddhodana.
Kegemilangan dlm. Zaman Asoka jadi agama rasmi Dinasti Maurya. Buddha: guna
bahasa Pali, Kitab Tripitaka kitab suci mengandungi Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan
Abhidhamma Pitaka.

Empat kebenaran yang mulia
a. Kehidupan penuh dengan kepahitan
b. Kepahitan dan kesengsaraan disebabkan oleh tuntutan nafsu
c. Untuk mengatasi kepahitan hidup mesti mengatasi nafsu
d. Cara menamatkan kesengsaraan dan mengatasi nafsu ialah dengan cara
Jalan Lapan Lapis
4. Jalan lapan lapis
a. Kepercayaan dan pengetahuan yang baik
a. Bebas daripada kepercayaam karut
b. Memahami diri sendiri dan Empat Kebenaran yang Mulia.
c. Membangunkan wawasan kehidupan yang jelas ( ditthi).
b. Keinginan yang baik
a. Perlu megambil keputusan yang tegas untuk mencapai jalan
kehidupan yang berjaya.
c. Pengucapan yang baik
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
55
a. Tidak boleh melakukan gosip. menipu atau mengenakan seseorang.
d. Kelakuan yang baik
a. Bertindak secara aman, jujur dan sejati dan tidak membunuh,
mencuri, dan keterlaluan dalam tuntutan arak dan pelakuan sex.
e. Makna kehidupan yang baik
a. Perlu mendapatkan kehidupan dengan tidak memusnahkan
kehidupan lain.
f. Usaha yang baik
a. Perlu mengawal diri sendiri dan berdisiplin.
b. Mengekang kepercayaan syaitan dan menjaga kebaikan
g. Pemikiran yang baik
a. Perlu berhati-hati dengan kata-kata dan pelakuan orang lain.
h. Pertapaan yang baik
a. Perlu menumpukan pada satu perkara untuk mendapatkan kesedaran
yang mendalam dan istimewa.

Kitab suci agama Buddha
Kitab suci agama Buddha ialah 'Tipitaka'. Kitab 'Tipitaka' yang lengkap hanyalah
yang berbahasa Pali iaitu bahasa yang dipergunakan oleh Gautama Buddha dan oleh
rakyat jelata suku Magadha. Kitab suci agama Buddha yang paling tua, diketahui hingga
sekarang tertulis dalam bahasa Pali, yang terbahagi dalam tiga kelompok besar yang
disebut sebagai 'Pitaka' atau 'bakul' iaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka dan Abhidhamma
Pitaka.

Menurut tradisi Buddha, Siddharta Gautama dilahirkan daripada puak Sakya pada
awal masa Magadha (546324 SM), di sebuah kota, selatan pergunungan Himalaya
yang bernama Lumbini. Sekarang kota ini terletak di Nepal sebelah selatan. Beliau juga
dikenali dengan nama Sakyamuni (harfiah: "orang bijak daripada kaum Sakya").

Setelah kehidupan awalnya yang penuh kemewahan di bawah perlindungan
ayahnya, Raja Kapilavastu (kemudian hari digabungkan dengan kerajaan Magadha),
Siddharta melihat kenyataan kehidupan sehari-hari dan menyimpul bahawa kehidupan
nyata, pada hakikatnya adalah kesengsaraan yang tak dapat dihindari. Siddharta
kemudian meninggalkan kehidupan mewahnya yang tak berertinya lalu menjadi seorang
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
56
zahid. Kemudian ia berpendapat bahawa bertapa juga tak ada ertinya, lalu mencari jalan
tengah antara kehidupan berfoya-foya yang terlalu memuaskan hawa nafsu dan
kehidupan zahid yang terlalu menyeksa diri.

Di bawah sebuah pokok ara, sekarang dikenali sebagai pokok Bodhi, ia berikrar
tidak akan meninggalkan tempat duduknya sehingga ia menemukan Kebenaran. Pada
usia 35 tahun, ia mencapai Makrifat. Pada saat itu, ia dikenali sebagai Gautama
Buddha, atau hanya "Si Buddha" saja, sebuah perkataan Sanskerta yang bererti "ia
yang sedar" (dari kata budh+ta).

Untuk 45 tahun selanjutnya, ia menelusuri Dataran Ganga di tengah India (daerah
mengalirnya Sungai Ganga dan anak-anak sungainya), sembari menyebarkan
ajarannya kepada sejumlah orang yang berbeza-beza.

Keengganan Buddha untuk mengangkat seorang pewaris atau merasmikan
ajarannya mengakibatkan munculnya banyak aliran dalam tempoh 400 tahun
selanjutnya: mula-mulanya aliran-aliran mazhab Buddha Nikaya yang sekarang hanya
masih tersisa Theravada, dan kemudian terbentuknya mazhab Mahayana, sebuah
gerakan seluruh Buddhisme yang didasarkan pada penerimaan kitab-kitab baru.
Pemutaran Roda Dharma
Ajaran Buddha pertama kali diterima oleh lima orang bhiksu: Kondanna, Bhaddiya,
Mahanama, Assaji, dan Vappa. Hari pemutaran roda Dharma yang pertama tersebut
diperingati oleh umat Buddha sebagai hari suci Asadha. Setelah saat itu, makin lama
makin banyak orang yang menjadi pengikut Beliau. Inti ajarannya terangkum dalam tiga
baris syair yang diajarkan-Nya:
Jangan berbuat kejahatan, perbanyak perbuatan baik. Sucikan hati dan pikiran,
inilah ajaran para Buddha.Ajaran Siddharta Gautama atau Sang Buddha terkenal
sebagai ajaran agama Buddha. Ajaran ini pula yang menjadi ajaran terpenting agama
Buddha di seluruh dunia. Sang Buddha Parinirwana dalam usia delapan puluh tahun,
pada bulan Waisaka purnamasidhi. Pada masa sekarang, hari kelahiran Beliau, hari
Beliau mendapat pencerahan, dan hari Beliau Parinirvana, diperingati sebagai hari suci
Waisak.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
57
Penutup
Dalam tradisi Hindu, Buddha tidak memiliki posisi istimewa dalam Veda. Menurut
kepercayaan umat Hindu, pada masa Kali Yuga, orang-orang mulai melupakan ajaran
agama dan tindakan mereka melenceng atau tidak sesuai dengan Veda. Maka dari itu,
Buddha muncul untuk menyempurnakan kembali tindakan yang melenceng dari Veda
dan menolak untuk menerapkan pengorbanan hewan.
Beberapa tokoh Hindu menganggap Buddha merupakan seorang tokoh yang
memperbarui ajaran Veda. Dalam beberapa filsafat Hinduisme, Rama dan Krishna yang
merupakan Awatara juga dipuja sebagai Dewa, namun Sang Buddha yang juga
merupakan Awatara tidak dipuja dalam Hindu selayaknya Awatara yang lain. Pokok
ajaran Buddha dapat diringkas di dalam apa yang menurut istilah penganutnya "Empat
kebajikan kebenaran:" pertama, kehidupan manusia itu pada dasarnya tidak bahagia;
kedua, sebab-musabab ketidakbahagiaan ini adalah memikirkan kepentingan diri sendiri
serta terbelenggu oleh nafsu; ketiga, pemikiran kepentingan diri sendiri dan nafsu dapat
ditekan habis bilamana segala nafsu dan hasrat dapat ditiadakan, dalam ajaran Buddha
disebut nirvana; keempat, menimbang benar, berpikir benar, berbicara benar, berbuat
benar, cari nafkah benar, berusaha benar, mengingat benar, meditasi benar.


5.3. Tokoh Tamadun Jepun
5.3.1. Tokugawa Ieyasu
Tokugawa Ieyasu ( ; lahir di Okazaki, 31 Januari 1543 dan meninggal
di Shizuoka, 1 Juni 1616 pada umur 73 tahun; lahir dengan nama Matsudaira
Takechiyo ) adalah seorang daimyo dan shogun di Jepang. Pendiri
Keshogunan Tokugawa yang memerintah Jepun sejak menaklukkan Ishida
Mitsunari dalam Pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 hingga Restorasi
Meiji pada tahun 1868. Bersama dengan Toyotomi Hideyoshi dan Oda
Nobunaga, Ieyasu adalah salah satu dari tiga tokoh yang menyatukan Jepun
pada zaman Sengoku. Ia memerintah dari tahun 1600 (secara rasminya 1603)
hingga turun takhta pada tahun 1605.

Zaman Kesyogunan Tokugawa(1603-1867)
Pembahagian kelas, 4 kumpulan:

http://dhamma-bm.tripod.com/
http://dhamma-bm.tripod.com/main.htm

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
58
1. Samurai (pahlawan)
2. Nomin (kaum tani)
3. Shonin (petukang)
4. Chonin (saudagar)
Tokugawa Ieyasu telah mendominasi arena politik Jepun dari tahun 1603
sehingga 1616 dan merupakan pemimpin teragung Jepun dalam abad ke 17. Beliau
telah mengasaskan Kesyogunan Tokugawa (1603-1867) yang merupakan kerajaan
tentera yang memerintah paling lama dalam sejarah Jepun. Beliau telah berjaya
menyatukan Jepun yang merupakan satu tanggungjawab yang tidak pernah
diselesaikan oleh Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi.
Secara amnya, Bakufu Tokugawa telah membawa satu era yang aman dan stabil
serta berlanjutan selama hampir 200 tahun. Pada zaman ini banyak kemajuan yang
telah dilakukan terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, kesenian, sastera dan
lain-lain. Masyarakat Tokugawa adalah sebuah masyarakat yang berpelajaran dan
terdapat hampir 60 000 Terakoya atau sekolah kampung yang menampung keperluan
pendidikan anak - anak kaum tani. Sekolah - sekolah elit yang memberikan didikan
kepada anak - anak samurai juga telah didirikan oleh Bakufu dan tuan - tuan tanah.
Kajian tentang buku - buku klasik Cina dan Kung Fu Tze telah dimajukan , di samping
pembelajaran bahasa Belanda atau Rangaku yang juga telah menerima sokongan
golongan Daimyo
Di sebalik pencapaian dalam pelbagai bidang, pemerintahan Bakufu telah
mengalami kemerosotan dan tumbang pada tahun 1867. Masyarakat Tokugawa
mengalami masalah dalaman yang menjadi punca kemusnahan masyarakat itu sendiri.
Perdagangan yang berkembang pesat dan proses urbanisasi telah membawa banyak
kekayaan kepada kumpulan tertentu , misalnya golongan saudagar tetapi keadaan ini
telah mengakibatkan kemiskinan kelas tentera terutamanya golongan Daimyo dan
samurai yang menjadi tulang belakang sistem politik Tokugawa. banyak faktor dari segi
politik, ekonomi dan sosial telah membawa kehancuran kepada pemerintahan keluarga
Tokugawa.
Kejatuhan Shogun Tokugawa
Pengenalan
Pada tahun 1600, Iyeyasu telah berjaya mengalahkan musuh-musuhnya dalam
pertempuran Sekigahara dan atas kejayaannya itu maka pada tahun 1603, Maharaja
Jepun memberi gelaran Shogun kepadanya. Dengan ini lahirlah pemerintah Shogun
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
59
dari keluarga Tokugawa. Setelah mendapat kuasa secara perlahan-lahan Shogun
Tokugawa mengambilalih kekuasaan dari Maharaja sehingga Shogun Tokugawa yang
benar-benar berkuasa di Jepun. Pusat pentadbiran telah dipindahkan ke Yedo
sementara Maharaja ditempatkan di Kyoto dan tidak dibenarkan bergiat dalam urusan
pentadbiran.

Faktor kejatuhan Shogun Tokugawa
1. Peranan saudagar dan perubahan corak sosial
Salah satu faktor yang membawa kepada kejatuhan Shogun Tokugawa ialah
peranan golongan saudagar dan berlakunya perubahan corak sosial di Jepun. Pada
abad ke-18, sistem politik dan sosial di Jepun mulai berubah akibat sistem ekonomi
wang yang menggantikan sistem tukaran barang. Oleh sebab pentingnya ekonomi wang
menyebabkan kedudukan golongan saudagar menjadi golongan yang berpengaruh
dalam masyarakat dan sebaliknya golongan daimyo (bangsawan) dan samurai
(pahlawan) mulai merosot. Ramai golongan daimyo dan samurai telah meminjam wang
dari golongan saudagar hinggakan mereka terikat dengan hutang-piutang. Juga ramai
dari golongan daimyo dan samurai menceburkan diri dalam bidang perniagaan.
Keadaan ini menyebabkan menjelang abad ke-19, tidak ada perbezaan taraf antara
saudagar dengan daimyo dan samurai. Dengan ini sistem feudal terhapus dengan
sendirinya.
2. Menentang dasar isolasi
Golongan saudagar juga tidak setuju dengan dasar isolasi menindas Tokugawa.
Dengan dasar isolasi bermakna saudagar-saudagar tidak mendapat pasaran yang luas
bagi barang-barang dagangan mereka. Oleh sebab itu, mereka ingin supaya diadakan
hubungan dengan dunia luar kerana ini akan menguntungkan mereka. Berdasarkan
perkara itu, golongan saudagar asing bekerjasama dengan golongan anti-Tokugawa
golongan menentang Shogun Tokugawa seperti yang dilakukan oleh saudagar-
saudagar di bandar Osaka.

3. Perasaan kebangsaan/fahaman shintoisme
Sebab lain ialah munculnya semangat kebangsaan dan fahaman shintoisme.
Semangat hotmat dan taat kepada Maharaja hidup kembali. Akibat tindakan Tokugawa
menggalakkan orang-orang Jepun terutama golongan samurai mengkaji sejarah dan
sastera Jepun kuno. Sungguhpun tindakan ini untuk kebaikan negeri Jepun tetapi
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
60
kesannya menjejaskan kedudukan Tokugawa sendiri. Hasil dari kajian mereka dan
mengikut fahaman (kepercayaan Shinto) bahawa Maharaja Jepun adalah keturunan
Dewi Matahari (Amitorasu). Berdasarkan kepercayaan tersebut orang Jepun
berpendapat Maharaja yang harus berkuasa dan dihormati. Dengan ini muncul golongan
yang ingin mengembalikan kekuasaan Maharaja dan menjatuhkan Tokugawa.
4. Tekanan ekonomi
Kedudukan Shogun Tokugawa semakin terjejas bila berlakunya tekanan ekonomi.
Pada abas ke-18 dan ke-19 merupakan zaman kejatuhan ekonomi. Penduduk Jepun
telah bertambah dan ini menyebabkan berlakunya kekurangan makanan. Untuk atasi
masalah tersebut, petani-petani telah dikerah supaya dapat hasilkan keluaran pertanian
berlebihan. Hal ini menjadi beban kepada petani-petani yang terpaksa bekerja lebih
kuat. Penghidupan petani-petani semakin susah apabila adanya cukai-cukai.
5. Tentangan suku kaum dari Barat
Perasaan benci terhadap Tokugawa tidak sahaja dari petani-petani yang tertindas
terutama dari suku kaum dari Barat iaitu Satsuma, Choshu, Toza dan Hizen. Tokugawa
berkuasa tetapi wilayah kekuasaan Tokugawa sekitar Yedo sedangkan wilayah-wilayah
lain tidak dapat diletakkan secara langsung. Oleh sebab itu suku kaum-suku kaum
tersebut dapat bertindak balas. Mereka sedar tanpa persekutuan suku kaum yang lain
mereka tidak dapat mengalahkan Tokugawa. Oleh itu, mereka telah bersatu dan
tindakan selanjutnya ialah menyokong Maharaja yang ketika ini ditindas oleh Tokugawa.
6. Kedatangan Barat
Faktor yang membawa kepada kejatuhan Tokugawa juga disebabkan oleh
kedatangan Barat. Pada tahun 1853, Commodore Perry dari Amerika tiba di Jepun
dengan tujuan mengadakan hubungan perdagangan dan mendapat jaminan
keselamatan anak-anak kapal Amerika. Disebabkan bimbang terhadap ancaman
Amerika maka pada tahun 1854, Perjanjian Kanagawa ditandatangan antara Perry
dengan Tokugawa. Kemudian perjanjian dengan Rusia dan Perancis juga dibuat.
Tindakan Tokugawa itu telah menjadi kemarahan rakyat Jepun termasuk beberapa
golongan dari keluarga Tokugawa sendiri.
Peristiwa ini digunakan oleh musuh Tokugawa untuk menggugar kedudukan
Tokugawa. Suku kaum dari Barat telah menjalankan tindakan anti-Barat. Pada tahun
1862, seorang Inggeris bernama Richardson mati dibunuh oleh putera Satsuma. Pada
tahun 1863, kaum Choshu telah menembak kapal-kapal Barat di Selat Shimonoseki.
Sebagai tindakbalas, pada tahun 1863, Inggeris menyerang Kagoshima kediaman
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
61
Satsuma. Kemudian pada tahun 1864 angkatan laut bersekutu iaitu Inggeris, Amerika,
Perancis dan Belanda menyerang Choshu di Selat Shimonoseki.
Pihak Barat telah menyalahkan Tokugawa berikutan berlakunya peristiwa-
peristiwa anti-Barat. Keadaan ini menyebabkan pada tahun 1866, Tokugawa telah
menghantar tenteranya untuk menyerang Choshu tetapi malangnya tentera Tokugawa
telah dikalahkan. Kedudukan Tokugawa semakin runcing apabila kaum Toza telah
bersatu dengan Choshu dan Satsuma untuk menentang Tokugawa. Memandangkan
adanya tekanan-tekanan dan desakan-desakan dalam negeri maka Shogun Keiki
bersetuju meletakkan jawatan. Pada bulan November 1867, kekuasaan telah diserahkan
kepada Maharaja Meiji. Dengan ini, tamatlah Shogun Tokugawa di Jepun.

Kesimpulan
Faktor dalam negeri merupakan faktor utama yang membawa kepada kejatuhan
Tokugawa. Shogun Tokugawa telah berjaya berkuasa kira-kira lebih dari dua abad
setengah. Pada peringkat awal pemerintahan Tokugawa telah mencapai beberapa
kemajuan. Tetapi kejayaan lebih besar telah dicapai semasa pemerintahan Meiji. Dalam
zaman Meiji, Jepun mula memasuki dunia moden dan dalam masa yang sangat singkat
Jepun mencapai taraf yang sama dengan negara-negara Barat, baik dalam bidang
ekonomi mahupun dalam bidang ketenteraan.

5.3.2. Meiji ( Maharaja Meiji)
Maharaja Meiji ( Meiji-tenn
?
) (3 November 1852 30 Julai 1912) ialah
Maharaja Jepun yang ke-122 menurut susunan pewarisan takhta tradisional,
memerintah sejak 3 Februari 1867 sehingga hari kemangkatan baginda.
Nama diri baginda ialah Mutsuhito (
?
). Sepertilah
maharaja-maharaja sebelumnya, baginda dikenali dengan
nama posthumus selepas mangkat. Selepas kemangkatan
baginda bermulanya satu tradisi baru iaitu memberikan
zaman pemerintahan mendiang maharaja kepada baginda
setelah mangkat. Oleh sebab memerintah ketika zaman
Meiji (Pemerintahan kesedaran), baginda kini dikenali
sebagai Maharaja Meiji. Meskipun kadang-kadang dipanggil
Mutsuhito atau Maharaja Mutsuhito di luar Jepun, maharaja-
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
62
maharaja Jepun hanya digelar dengan nama posthumus mereka di Jepun. Penggunaan
nama diri maharaja itu boleh dianggap kurang sopan.

Ketika keputeraan baginda pada tahun 1852, Jepun merupakan sebuah negara
yang terpencil, belum berindustri dan feudal yang didominasi Syogun Tokugawa dan
daimyo yang memerintah lebih 250 kawasan terpencar di negara. Apabila baginda
mangkat pada tahun 1912, Jepun sudah melalui revolusi politik, sosial, dan
perindustrian dalam negara (Lihat Pemulihan Meiji) dan timbul sebagai salah sebuah
kuasa besar di pentas dunia.
Era Meiji yang berlangsung selama 44 tahun iaitu
dari 1868 hingga 1912 itu merupakan satu era yang
penting dalam sejarah Jepun . ia juga dikenali sebagai
pemulihan Meiji di mana bermulanya pemodenan
pemodenan baru yang dilakukan setelah Jepun
mengamalkan dasar tutup pintunya selama hampir 200
tahun semasa pemerintahan Shogun Tokugawa .
Pemerintah Shogun Tokugawa yang lapuk dan lama itu
telah menimbulkan rasa rpuas hati pelbagai golongan masyarakat feudal terutamanya
samurai dan petani .
Di samping itu , yang diamalkan oleh Tokugawa yang memencilkan Jepun dari
dunia luar itu juga menimbulkan keghairahan dan keinginan yang amat dalam sanubari
kuasa barat. Oleh itu, tekanan-tekanan telah dilaksanakan oleh kuasa barat terhadap
Jepun . Kedatangan Komander Matthew Perry dengan black ships di Uraga pada 1853
yang ingin memasuki ke Jepun dan keputusan yang terpaksa dibuat oleh Shogun untuk
membenarkan kemasukan dunia luar ke Jepun setelah 2 dekad Jepun mengamalkan
dasar isolasinya telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat . Perjanjian yang
ditandatangani dengan pihak Amerika itu membenarkan Amerika membuka pelabuhan
di Shimoda dan Hakodate.Akhirnya pemerintahan Shogun Tokugawa ini telah dijatuhkan
oleh pemimpin-pemimpin samurai dari kawasan-kawasan penguasaan feudal suku
kaum Satsuma, Choshu , Tosa , hizen . Antara mereka termasuklah Okubo, Saigo,
Matsukata, masayoshi dan Kuroda dari Satsuma . Kido , Ito, Yamagata, Irone , Aritomo
dan Katsura dari Choshu . Okuma dari Hizen , Itagaki Taisuke dari Toza.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
63
Maka bermula pada 23 Oktober 1868, dikatakan pemulihan atau pemodenan
Jepun telah bermula dengan pemerintahan Meiji.
Pemerintahan Meiji atau Pemulihan Meiji bertujuan
untuk mengembalikan maharaja kepada
kedudukannya yang sebenar sebagai ketua
masyarakat Jepun yang tertinggi Namun
bermulanya zaman pemulihan Meiji ini, kepimpinan
kerajaan baru telah didominasi oleh samurai muda
dari suku kaum Satsuna dan Choshu atau Oligarki Satsuma-Cho yang bertugas sebagai
penasihat Meiji. Mereka menyedari bahawa Jepun tidak dapat menandingi kuasa
imperialis barat yang merupakan ancaman utama kepada kedaulatan Jepun kecuali
menjadikan Jepun sebuah negara moden yang mempunyai kuasa tentera yang kuat.
Maka lahirlah tujuan utama kerajaan mereka iaitu Eukoku Kyohei ( sebuah negara
yang kaya dan dengan kuasa ketenteraan yang kuat )

Langkah Ke Arah Modenisasi Jepun :
1) Hubungan Luar
Jepun mula mengadakan hubungan secara rasmi dengan dunia luar pada Mac
1868 atas nasihat daripada samurai-samurai muda yang menyedari akan kepentingan
mengubah dasar luar Jepun yang lama itu. Jepun telah mendapat satu pengajaran
bahawa negeri Jepun tidak mampu menentang kuasa-kuasa barat seperti yang berlaku
ke atas kagoshima dan selat shimonoseki bila diserang oleh tentera barat. Maka Jepun
harus belajar dari barat dalam pelbagai bidang tentera dan ekonomi.

2) Sistem Pentadbiran Yang Licin Dan Cekap
Dalam usaha mencapai pemodenan, Jepun harus mempunyai satu sistem
pentadbiran yang baik. Maka satu piagam telah digariskan untuk dijadikan panduan
kepada pegawai untuk menjalan tugas. Piagam ynag mempunyai lima perkara penting
itu telah ditandatangani pada 6 April oleh Maharaja Meiji. Antara lima perkara tersebut
ialah:
1. Dewan-dewan perbahasan akan ditubuhkan dalam semua undang undang
haruslah ditentukan oleh pendapat ramai.
2. Semua pegawai kerajaan mesti sepakat dalam melaksanakan dasar
kerajaan.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
64
3. Semua rakyat mesti debenarkan mengembangkan bakatnya dan
menggunakan hak-haknya untuk memenuhi aspirasinya.
4. Segala adat lama yang tidak berfaedah adalah dihapuskan.
5. Jepun hendaklah mengambil semua penegetahuan dan kemahiran dari dunia
luar untuk menjadiakn Jepun negara yang moden dan kuat.
Pemindahan ibu negara diraja dari Kyoto ke Edo merupakan tanda-tanda negara
Jepun menerima perubahan. Maharaja Meiji yang muda telah muncul dari tempat
pengasingannya di Kyoto dan membuat perjalanan secara besar-besaran ke Edo sejauh
empat batu. Pada bulan Disember 1868, Edo telah ditukar kepada Tokyo yang
bermaksud Ibu Kota Timur. Pemilihan Tokyo sebagai ibukota baru kerana ia dianggap
sangat sesuai menjadi pusat pentadbiran bagi seluruh negara.
Langkah seterusnya ialah penghapusan sistem feudal. Oligarki Meiji khususnya
Kido, Okubo, Okurua dan Itagaki telah menyedari tentang kepentingan pemusatan
kerajaan. Mereka telah mempengaruhi golongan Dainyo dari suku kaum Choshu,
Satsuma, Toza dan Hizen supaya menyerahkan tanah mereka secara sukarela kepada
Maharaja. Pada 3 Mac 1869, satu memorandum bersama yang meletakan tanah-tanah
mereka di bawah penguasaan Maharaja telah diserahkan. Pada Julai 1869, daimyo-
daimyo lain diperintahkan oleh kerajaan Meiji supaya menyerahkan kuasa tanah mereka
kepada kerajaan. Pada 29 Ogos 1871, Maharaja telah mengumumkan penghapusan
semua tanah feudal dan semua tanah menjadi hak milik diraja. Pada bulan berikutnya,
semua tentera feudal telah dibubarkan. Seluruh Jepun dibahagikan kepada 45 daerah
atau ken yang ditadbir oleh pegawai kerajaan pusat. Dengan ini maka berakhirlah
daimyo-daimyo sebagai pembesar feudal. Mereka ini kemudiannya diberi pembayaran
dalam bentuk bon-bon kerajaan atau bayaran beras atas persaraan mereka. Golongan
samurai yang tidak mendapat jawatan dalam jabatan-jabatan kerajaan telah mngalihkan
tumpuan mereka terhadap perniagaan di mana wang persaraaan yang diterima itu telah
dijadikan modal untuk mereka berniaga.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
65
3) Perlembagaan
Dua dewan telah dibentuk sebagai percubaan dlam tahun 1868. Namun,
percubaan dua dewan ini mneghadapi kegagalan ekoran daripada berlakunya
perbezaan idea-idea dasar antara ahli-ahli. Misalnya Eto Shimpai dan Saigu Takamuri
yang mendesak agar serangan ke atas Korea dilakukan tetapi desakan ini telah ditolak
oleh maharaja sendiri. Akibatnya, mereka dan pengikut-pengikutnya telah meletakkan
jawatan.
Walaubagaimanapun, pembentukan sebuah parlimen atau Diet ini dirasakan perlu
oleh beberapa tokoh politik kerana ia dapat memenuhi kehendak rakyat. Ekoran itu,
Itagaki Taisuka ( suku kaum Toza ) telah mendesak Maharaja supaya membentuk Diet.
Pada 1881, Maharaja telah bersetuju akan membentuk sebuah Diet.
Beberapa parti politik telah muncul untuk mempercepatkan pembentukan Diet. Pada
tahun 1881, parti politik yang pertama iaitu Parti Liberal ( Jiyuto ) telah ditubuhkan oleh
Itagaki Aisuka. Setahun kemudian, Parti Progresif ( Kaishinto ) pula ditubuhkan oleh
Okuma Shigenobu yang berasal dari Hizen. Kebanyakan ahli parti Liberal terdiri
daripada pemilik-pemilik tanah manakala ahli-ahli Perti Progresif pula kebanyakannys
terdiri daripada golongan pedagang. Kedua-dua parti ini merupakan parti politik yang
sangat poluar dan dapat mempengaruhi politik negeri Jepun. Parti Imperialis ( Rikken
Teisei ) telah ditubuhkan pada 1882 bagi menentang kedua-dua parti di atas. Parti ini
mendapat sokongan dari kerajaan.
Pertentangan antara parti ini telah membawa kepada suasana yang genting dan
membimbangkan di mana Itagaki Taisuke telah mati dibunuh. Ini telah menyebabkan
Maharaja bertindak mengharamkan parti-parti itu. Akibatnya pada Oktober 1884, Parti
Liberal dibubarkan dan ini diikuti oleh parti-parti yang lain.
Ito Hirobun yang merupakan samurai dari suku kaum Choshhu memainkan
peranan penting dalam membentuk perlembagaan yang moden. Beliau telah dihantar ke
Eropah iaitu berlin dan Vienna untuk mengkaji sistem kerajaan dan bentuk
perlembagaan yang terdapat di negara-negara Eropah. Beliau sangat tertarik dengan
sietem kerajaan Jerman.Pada 1885, Majlis Penasihat Raja ( Privy Council ) telah
dibentuk dan dipengerusikan oleh Ito. Majlis ini berfungsi sebagai penasihat kepada
Maharaja dan ia terdiri daripada golongan bangsawan dan pembesar-pembesar istana
yang mempunyai hubungan rapat dengan Maharaja. Pada 1889, satu susunan
perlembagaan telah dapat disiapkan dan ia telah diserahkan kepada Maharaja. Pada 11
Februari 1889, perlembagaan yang dinamakan Undang-undang Dasar Baru telah
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
66
disahkan bagi dipraktikan di Jepun. Perlembagaan tersebut memperuntukkan
penubuhan dua buah dewan yang dipanggil Dewan Pertuanan dan Dewan perwakilan
Rakyat. Anggota dalam Dewan Pertuanan terdiri daripada golongan bangsawan dan
beberapa calon yang dipilih oleh rakyat. Maharaja mempunyai kuasa untuk
membubarkan Diet sekiranya mendapati Diet tidak berfungsi dengan baik.

4) Pelajaran Dan Pendidikan
Kementerian Pelajaran telah ditubuhkan pada awal 1871 dan langkah-langkah
telah diambil untuk mewujudkan sistem pendidikan yang seragam di negara tersebut.
Pada 1872, satu undang-undang telah diadakan di mana semua kanak-kanak yang
berusia 6 tahun diwajipkan menerima pendidikan wajib selama 4 tahun. Menjelang
1880, terdapat hampir 28000 buah sekolah rendah dengan lebih daripada 2 juta pelajar.
Pada 1886, Mori Arinori ( Menteri Pelajaran 1885-1889 ) telah mengubal sistem
pelajaran yang ada di mana sekolah rendah adalah selama 8 tahun sementara sekolah
menengah pula selama 4 tahun. Maharaja Meiji mengalakkan sistem pelajaran moden.
Namun, mereka tidak secara bulat-bulat menerima sistem pendidikan barat. Matlamat
dalam pendidikan adalah untuk melahirkan masyarakat yang cintakan negara,
menghargai nilai-nilai tradisi dan patuh kepada ketua. Oleh tiu, penduduk Jepun
mempunyai identitinya yang tersendiri.
Kita dapat lihat dalam sistem pelajaran pada masa itu sangat mementingkan
matapelajaran sains dan teknik. Buku-buku yang bermutu dalam bidang-bidang tersebut
telah diterjemahkan ke bahasa Jepun. Di samping itu, ramai tenaga pengajar dan
golongan profesional dan ahli akademik luar telah diambil dari Britain dan Amerika
Syarikat. Antara Professor yang terkenal ialah E.S. Morse dari Harvard pada 1877 dan
Ernest Fenoliosa dari Boston pada 1878
Kerajaan Jepun telah menghantar ramai pelajar ke Eropah untuk mempelajari
pelbagai ilmu pengetahuan. Dlam 1871, terdapat kira-kira 54 pelajar telah dihantar ke
Britain untuk mempelajari aspek angkatan laut dan perkapalan perdagangan, ke Jerman
pula untuk mempelajari aspek tentera darat dan ilmu perubatan dan yang ke Amerika
pula mempelajari perkara-perkara mengenai perdagangan dan ekonomi.
Pusat-pusat pengajian tinggi di dalam negeri telah ditubuhkan kemudiannya
ekoran daripada kesedaran bahawa Jepun tidak boleh bergantung hanya kepada pusat
pengajian barat. Oleh itu, pada tahun1877, universiti yang pertama dan terkenal iaitu
Universiti Diraja Tokyo telah ditubuhkan. Menjelang 1910, beberapa buah universiti
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
67
diraja lain telah ditubuhkan di Sapporo, Sendai, Kyoto dan Fukuoka. Selain sistem
pelajaran negera, sekolah-sekolah, maktab-maktab dan unievrsiti-universiti swasta juga
telah ditubuhkan. Dua univeristi persendirian yang terkemuka iaitu Universiti Keio (
diasaskan oleh Fukuzawa Yukichi dalam tahun 1858 ) dan Waseda (diasaskan oleh
Okoma dalam tahun 1882 )

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
68
Tajuk 6
INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI
MALAYSIA DAN DUNIA

6.1 Sinopsis
Pelajar-pelajar yang dikasihi
Terima kasih kerana anda masih meneruskan tumpuan terhadap pembelajaran modul
ini. Unit ini akan membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan interaksi
Tamadun Asia dan Relevensinya di Malaysia dan Dunia . Antara fokus utama yang
akan dibincangkan dalam modul ini ialah berkaitan dengan;
1. Interaksi Tamadun Cina dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia dan
di dunia
2. Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia dan
di dunia
3. Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya diMalaysia dan
di dunia
6.2 Hasil pembelajaran
Setelah membaca modul ini, pelajar - pelajar akan dapat :
i. Memahami relevansi tamadun asia dengan Malaysia dan dunia
ii. Membanding beza antara pencapaian tamadun Cina, India dan Jepun

6.3 Kerangka Tajuk


Tamadun Asia
Interaksi Tamadun Cina
dengan tamadun lain dan
relevansinya dengan
Malaysia dan dunia
Interaksi Tamadun India
dengan tamadun lain dan
relevansinya dengan
Malaysia dan dunia
Interaksi Tamadun Jepun
dengan tamadun lain dan
relevansinya dengan
Malaysia dan dunia
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
69
INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA
6.4 Pengenalan

Ilmu ketamadunan sangat penting untuk sebuah negara majmuk seperti Malaysia
yang rakyatnya terdiri daripada berbilang bangsa, budaya dan agama. Pada dasarnya,
setiap rakyat Malaysia perlu mengetahui dan mengenali prinsip, nilai dan amalan setiap
bangsa dan agama yang terdapat di Malaysia secara tepat dan dekat supaya
perhubungan dan interaksi antara rakyat Malaysia tidak dipengaruhi atau ditentukan
oleh prasangka dan kejahilan yang mudah menimbulkan kecurigaan, ketegangan dan
kebencian. Ilmu ketamadunan harus diterapkan di kalangan rakyat Malaysia di peringkat
awal lagi.
Modul ini akan melihat interaksi yang berlaku di antara tamadun Cina, India dan
Jepun serta relevansi dan kaitannya dengan dunia secara amnya dan Malaysia secara
khususnya.

6.4.1 Interaksi Tamadun Cina dengan tamadun lain dan relevansinya di
Dunia
Masyarakat dan budaya Tamadun Cina

Kemunculan Tamadun cina
Gambaran mengenai kemunculannya agak kabur kerana hanya berasaskan cerita-cerita
mitos dan imaginasi. Sesetengah cendikiawan sejarah berpendapat bahawa sebelum
kewujudan era pemerintahan Dinasti, China diperintah oleh lima orang pendeta yang
mengasaskan peradaban dan tamadun Cina.
Sepanjang perkembangan sejarah negera dan bangsa China, setiap dinasti
bertapak,berkembang dan hancur yang kemudiannya digantikan oleh suatu dinasti
yang lain.
i. Dinasti Hsia ( 2697 SM)
Raja terawal dinasti ini ialah Raja Huang Ti dan salah seorang keturunannya
iaitu Raja Yu dikatakan menjadi pengasas dinasti ini. Walaupun tanpa bukti
yang dan jelas kerana tiada kesan-kesan yang ditemui sebagai bukti namun
bagi orang Cina ianya tetap wujud.

ii. Dinasti Shang (1766-1122 SM)
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
70
Berpusat di Anyang dan bukti kewujudan dinasti ini adalah jelas dengan
penemuan alat-alat dan tulang manusia yang banyak di kawasan utara
Sungai Kuning di China.

iii. Dinasti Chou ( 1122- 256 SM)
DInasti ini terbahagi kepada dua iaitu Chou Awal ( 1122-771 SM) yang
berpusat di Lembah Wei dan Chou Akhir (771-256 SM) yang berpusat di
Loyang. DI zaman dinasti Chou ini bangsa China mencapai zaman
keagungannya di bidang ekonomi, politik dan sosial.

iv. Dinasti Chin ( 256-205 SM)
Pusat pentadbirannya berasa di Lembah Wei di bawah pemerintahan
Maharaja Shin Hung Ti (221-210S M). Beliau merupakan maharaja Dinasti
Chin yang teragung . Beliau memerintah selama 11 tahun dengan
menggunakan sistem kekerasan dan undang-undang yang menekan rakyat
DI zaman dinasti Chin inilah Tembok Besar China dibina dengan jarak sejauh
2256 KM untuk menghalang serangan orang-orang Mongol.

v. Dinasti Han ( 202 SM -221 M)
Rajanya yang terkenal ialah Han Wu Ti ( 141-87 SM). Zaman ini merupakan
zaman perkembangan kesenian dan kesusasteraan. Ketika ini juga telah
wujud jalan darat yang menghubungkan China dengan Asia Barat dan
kawasan sekitar Laut Mediterranean dan jalan ini dipanggil Jalan Sutera
kerana melalui jalan-jalan inilah sutera-sutera dari China di bawa ke Barat.
vi. Dinasti Sui ( 589- 618 M)
Dinasti ini diasaskan oleh Sui Wen Ti tetapi kezaliman Yuang Ti yang
menggantikan Maharaja Sui telah membawa kepada pemberontakan oleh Li
Yuen seorang pegawai yang berpengaruh di wilayah Shantung yang
menyebabka kejatuhan kerajaan Sui.

vii. Dinasti Tang ( 618- 907 M)
Selain Li Yuen, raja Tang yang terkenal ialah Tang Tai Tsung putera Li Yuen
yang meluaskan kekuasaan China hingga ke Parsi dan Laut Kaspian.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
71
viii. Dinasti Sung ( 960-975 M)
Di dirikan oleh seorang general yang bernama Chao Hung Yin. Dinasti ini
berkuasa selama kira-kira 300 tahun.

ix. Dinasti Yuan / Mongol ( 1271-1368)
Di bawah kepimpinan Kublai Khan, kaum Mongol berjaya mengalahkan
dinasti Sung dan mendirikan kerajaan baru. Peking dipilih sebagai pusat
pemerintahan dan bermulanya era perhubungan dengan barat.

x. Dinasti Ming ( 1368-1644)
Orang Cina memegang semula tampuk kekuasaan setelah kematian Kublai
Khan. Seorang pemimpin bernama Chu Yuan Chang berjaya mengalahkan
tentera Mongol .

xi. Dinasti Ching /Manchu ( 1682-1911)
Dinasti ini menjalinkan hubungan dagangan dengan pedagang-pedagang
dari barat dengan membenarkan saudagar-saudagar asing singgah di mana-
mana pelabuhan untuk berniaga.

6.4.2 Masyarakat dan budaya Tamadun Cina
Masyarakat Cina
Seratus tahun yang lalu,setiap orang Cina akan memilih cara hidup dan corak pemikiran
yang berasal dari nenek moyang mereka. Dari perkembangan awal sejarah China ,
orang-orang Cina percaya bahawa mereka adalah bangsa yang lebih cerdik, beradab
dan berkebolehan berbanding bangsa - bangsa lain. Orang-orang Cina lebih
menghargai hasil minda (pemikiran) daripada perkara perkara yang bersifat material.
Mereka memahami faedah yang boleh didapati daripada kemahiran-kemahiran yang
menggabungkan beberapa bahan-bahan yang berlainan untuk menghasilkan peralatan
yang boleh digunakan untuk menghasilkan barang-barang. Mereka juga amat
menghargai kemahiran yang membolehkan manusia hidup bersama-sama dalam
keadaan harmoni dan bahagia. Memang benar orang-orang Cina menghargai kekayaan
material tetapi mereka hanya menghargai kekayaan jika kekayaan itu boleh memberikan
kepuasan dan kenikmatan hidup serta menaikkan status mereka ke tahap yang tinggi
dalam masyarakat.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
72
Budaya Tamadun Cina
Terdapat beberapa budaya yang masih di praktikkan sejak beberapa generasi yang
lalu.Ianya menjadi sebahagian daripada identiti dan warisan masyarakat Cina sejak
turun temurun yang lampau. Setiap budaya, amalan dan adat masyarakat Cina ini
mempunyai pengertian dan pentafsirannya yang tersendiri yang tidak semata-mata
melambangkan nilai - nilai yang wujud di dalam masyarakat Cina bahkan merupakan
manifestasi terhadap beberapa nilai moral yang menjadi pegangan masyarakat Cina
keseluruhannya. Nilai-nilai etika ini penting dalam meneruskan kelangsungan hidup dan
keharmonian sesama anggota masyarakat. Amalan,adat dan pantang larang yang di
pegang oleh masyarakat Cina lebih bersifat kawalan sosial yang berperanan mengikat
anggota-anggota masyarakat agar tidak melakukan perkara - perkara yang menyimpang
dari amalan-amalan orang Cina.

Sistem Etika dan Orientasi Nilai
Sistem keluarga merupakan asas kepada sistem sosial masyarakat China, Terdapat
lima hubungan asas dalam tradisi budaya Cina iaitu: -

Hubungan antara pemerintah dengan seorang rakyat.
Hubungan antara bapa dengan anak lelakinya.
Hubungan antara abang dengan adik lelakinya.
Hubungan antara suami dengan isterinya.
Hubungan antara seorang lelaki dengan kawannya.

Tiga daripada hubungan tersebut merupakan hubungan antara ahli keluarga. Dua
hubungan yang lain (hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan hubungan antara
dua orang kawan lelaki) boleh dikembangkan menjadi suatu bentuk hubungan
kekeluargaan. Ke semua ini dapat dilihat dalam perayaan-perayaan kaum Cina seperti
Tahun Baru Cina , Chap Goh Meh, Kuih Bulan dan sebagainya .Ini dapat menjamin
keharmonian dalam sebuah keluarga dan masyarakat

Nilai-nilai dalam bidang pendidikan
Berasarkan kefahaman masyarakat Cina , suatu perancangan pendidikan yang lengkap
bukan sahaja mengajar tentang perkara-perkara yang menjadi kewajipan moral tetapi
juga tentang konvensi sosial secara lengkap. Oleh itu, seorang yang berpendidikan
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
73
bukan sahaja bertindak secara bermoral tetapi dia juga merupakan seorang yang
beradap dan bersopan.
Oleh itu, orang Cina begitu mementingkan adat adat semasa kelahiran, upacara
perkahwinan, jenis pertuturan dan lain-lain.
Pendidikan harus disebar secara meluas bagi menjamin supaya orang-orang yang
menjadi pegawai dan pentadbir adalah mereka yang berpendidikan.
Pentadbir sebuah negeri itu mesti dilantik berasaskan kebolehan dan pendidikannya
bukan berasaskan keturunan dan kekayaannya.
Seseorang yang berjaya mendapatkan pendidikan yang mencukupi dalam hal-hal
tentang adat dan moraliti akan bersedia untuk memajukan kebahagiaan rakyat yang
diperintahnya.

Nilai-nilai sosial
Dari aspek sosial pula, setiap perayaan disambut oleh semua anggota masyarakat
tanpa mengira tua,muda, keturunan dan jantina. Ini membolehkan semua ahli
masyarakat berkumpul dan secara tidak langsung akan mewujudkan perpaduan
sesama ahli keluarga dan masyarakat. Dengan ini permusuhan antara individu dengan
individu dan kumpulan dengan kumpulan yang lain dapat dielak dan dihapuskan. Selain
itu, ia juga berfungsi sebagai kesinambungan sistem-sistem sosial masyarakat Cina .
Pengaruh-pengaruh luar yang mengganggu gugat sistem sosial ini dapat ditangkis
dengan meneruskan nilai-nilai tradisional dan adat resam yang diamalkan sejak turun
temurun. Orang Cina tidak dapat melepaskan diri daripada mempraktikkan elemen-
elemen tradisional dan kepercayaan kuno kerana tanpa ke semua ini orang Cina akan
kehilangan identiti dan ciri ciri unik yang ada dalam bangsa dan masyarakat Cina yang
telah diwarisi lama dahulu.

a. Institusi politik dan sistem pemerintahan
Konfusius mempercayai bahawa fungsi utama sesuatu kerajaan ialah untuk
menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan antara rakyat sesuatu negeri. Tujuan
utama ini hanya dapat dicapai jika negeri tersebut dikuasai dan diperintah oleh orang-
orang yang paling adil dalam negeri tersebut.
Tugas pemerintah sesebuah negeri mestilah diberikan kepada orang-orang
berpendidikan tanpa mengira keturunan mereka. Tetapi di zaman Dinasti, raja-raja dan
pemerintah-pemerintah mewarisi jawatan mereka secara turun temurun. Manakala
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
74
seorang menteri mempunyai hak untuk mengkritik dan memberi nasihat yang baik dan
berguna kepada pemerintah yang buruk akhlaknya
b. Bahasa dan Kesusasteraan
Abad-abad di antara 500-100 S.M. merupakan zaman kegiatan intelektual dan
kesusasteraan yang hebat di negara China apabila terbentuknya pemikiran klasik
Cina.Semenjak zaman Han, orang orang Cina banyak menumpukan perhatian
kepada pengkajian dan penulisan sejarah dan menyimpan rekod kronologi yang tepat.
Dalam tradisi kesusasteraan Cina, bahasa yang digunakan adalah bahasa Cina Klasik
(wenyen). Menurut Hu Shih , sejak Dinasti Sung terdapat banyak karya sastera yang
hebat yang ditulis dalam bahasa Cina.

c. Kesenian dan kaligrafi
Karya-karya seni Cina telah memberikan gambaran tentang nilai-nilai estetika dan
beberapa aspek kepercayaan masyarakat Cina. Contohnya fahaman Daoisme
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap bentuk-bentuk seni Cina terutama seni catan
dan kaligrafi dan ini menentukan sifat-sifat yang dianggap penting dalam kesenian
tersebut Dalam catan lanskap Cina tradisional, elemen-elemen yang dilukis untuk
mewakili alam semesta seperti gunung tinggi yang dipenuhi pokok-pokok , bukit-bukit
dan air terjun, pokok-pokok kecil yang rimbun ,air sungai dan tasik dan lain-lain lagi.
Manusia boleh timbul dalam catan lanskap tersebut tetapi merupakan bentuk-bentuk
yang kecil kerana menurut Daoisme, manusia cuma sebagai elemen yang kecil dalam
dunia alam semesta yang amat luas dan besar ini. Manakala kemahiran-kemahiran
yang digunakan dalam tulisan kaligrafi atau huruf Cina, diaplikasikan oleh seniman-
seniman Cina kepada penghasilan gerakan -gerakan berus yang terdapat dalam
kaligrafi atau huruf Cina yang terdapat dalam sebuah lukisan ( catan) yang berjaya.

d. Kesenian Seramik
Seramik dan tembikar juga merupakan seni Cina yang popular dan terkenal kerana
kebanyakan tamadun merujuk tembikar sebagai China.
Terdapat dua jenis seramik yang menarik sekali dari segi estetikanya iaitu:
1- Seramik Seladon ( celadonware) yang berasal dari Dinasti Sung.
2- Tembikar biru-putih ( blue- and white porcelain) yang berasal dari Dinasti Yuan
(Mongol) dan Dinasti Ming.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
75
Seladon ialah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan seramik yang
mempunyai lapisan kaca berwarna biru hijau atau kelabu hijau serta menyerupai batu
permata jed. Ianya amat disukai oleh kelas sarjana-pentadbir di negeri China.
Batu Jed bagi orang Cina melambangkan kebaikan, keluhuran budi pekerti, kemuliaan
dan keindahan. Ia merupakan perhiasan yang paling digemari bukan kerana nilai
harganya yang tinggi tetapi dipercayai dapat melanjutkan usia dan membawa
kesejahteraan hidup kepada pemakainya. Ia juga dikenali sebagai batu azimat.
Tembikar biru-putih ( blue-and - white porcelain) berasal di negeri China pada Dinasti
Yuan pada abad ke 13. Ia merupakan tembikar yang sebenar kerana pakar-pakar dari
Barat berpendapat bahawa tukang labu Cina menunjukkan kemahiran yang paling tinggi
apabila mereka mencipta tembikar (sejenis seramik) yang keras, putih dan juga
lutcahaya. Ini merupakan satu revolusi dalam citarasa masyarakat Cina.

Perkembangan ilmu sains dan teknologI
Ciri tamadun Cina yang paling menonjol ialah kepantasan kemajuan teknologinya . Ini
turut diakui oleh beberapa orang pengarang terkenal dari Barat.
Antara kemajuan-kemajuan yang dicapai ialah:
a. Perpustakaan yang besar telah wujud semenjak zaman berzaman.
b. Alat cetak yang boleh bergerak telah direka dalam abad kesebelas, justeru itu
lahirlah
buku-buku dalam jumlah yang besar.
c. Perdagangan dan perindustrian yang digiatkan oleh pembinaan terusan dan
desakan penduduk juga mencapai tahap yang tinggi. Kompas bermagnet juga
dalah satu lagi ciptaan orang-orang Cina yang digunakan hingga kini.
d. Bandar raya China lebih besar daripada kebanyakan bandar-bandar Eropah
pada zaman Pertengahan, sementara laluan perdagangannya pula luas.
Pembinaan semula Tembok Besar China dan terusan-terusan mengikut nasihat
pihak birokrasi yang dikemukakan kepada Maharaja. Ia dianggap penting demi
faedah negara.
e. Wang kertas mempercepatkan aliran perniagaan dan pertumbuhan pasaran
pada peringkat permulaan.
f. Wujud industri besi yang sangat besar di China Utara, menghasilkan kira-kira
125 000 tan setahun kebanyakannya untuk kegunaan kerajaan dan tentera.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
76
g. Bangsa China juga barangkali menjadi bangsa yang pertama mencipta serbuk
letupan dan meriam yang telah digunakan untuk menggulingkan pemerintah-
pemerintah Mongol oleh Dinasti Ming pada penghujung abad keempat belas.
Dalam tahun 1720, rekod menunjukkan bahawa Dinasti Ming memiliki sebanyak
1350 buah kapal perang, termasuk 400 buah kubu terapung yang besar dan 250
buah kapal yang dibina khas untuk pelayaran jarak jauh. Kekuatan ini termasuk
kapal-kapal persendirian yang banyak dan yang mengadakan perdagangan
dengan Korea, Jepun, Asia Tenggara bahkan Afrika Timur pada masa itu. Ini
memberi hasil kepada kerajaan China yang telah mengenakan cukai terhadap
perniagaan laut tersebut.

6.5 Tamadun Cina di Malaysia : Peranan Tamadun Cina Dalam Pembinaan Budaya
Masyarakat Malaysia
Hubungan antara orang-orang Cina dengan Kerajaan Melayu Melaka telah
terjalin di zaman pemerintahan kerajaan Melayu Melaka. Ini bermula dengan
kedatangan Laksamana Zheng He dan pengikut-pengikutnya ke Melaka. Mereka
membawa bersama dengan mereka barang-barang yang berasal dari China seperti
tembikar dan sutera. Pengikut Zheng He telah membina penempatan di Bukit Cina,
Perkahwinan antara Sultan Melaka dengan Puteri Hang Li Po telah mengeratkan lagi
hubungan ini. Hubungan ini mengalami gangguna dan kemerosotan apabila Melaka
ditawan penjajah Portugis pada tahun 1511m. Namun sehingga ke hari ini, masyarakat
Cina yang telah diasimilasi dengan budaya dan adat tempatan masih wujud di Melaka
dan dipanggil golongan Baba dan Nyonya.
Di era penjajahan British di Tanah Melayu, orang-orang Cina dari Tanah Besar
Cina telah dibawa masuk secara pesatnya ke Tanah Melayu untuk bekerja sebagai
buruh di lombong-lombong bijih timah. Setelah merdeka, berdasarkan kepada beberapa
perjanjian sebelum British menganugerahkan kemerdekaan, orang-orang Cina telah
mendapat taraf kerakyatan dan menjadi warganegara Malaysia. Dengan itu, budaya dan
tamadun bangsa Cina juga telah berkembang di Malaysia.
Hari ini masyarakat Cina telah bersama-sama rakyat Malaysia dalam segala
aspek pembangunan dan perkembangan negara Malaysia. Masyarakat Cina merupakan
penyumbang terbesar kepada ekonomi negara. Sebahagian besar masyarakat Cina
dapat berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dengan baik dengan kaum kaum lain-lain.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
77
Masyarakat Cina juga turut melibatkan diri dalam bidang pentadbiran kerajaan, politik,
pertahanan dan keusahawanan .

6.6 Tamadun India
TAMADUN INDIA
Pendahuluan
Negara India terletak di bahagian Selatan benua Asia. Keluasan negara India ialah
2,354, 175 km persegi. Negara India boleh dibahagikan kepada dua kawasan geografi
iaitu:
a. India Utara
b. India Selatan
Kedua-dua kawasan ini mempunyai rupa bentuk fizikal, bahasa, budaya dan amalan
keagamaan yang berbeza.

Latar belakang Perkembangan Tamadun India
Zaman pra sejarah di India dikesan berlaku sejak 100,000 s.m. di benua Lumeria di
Selatan India. Antara 10,000 hingga 6,000 s.m. wujud penempatan manusia di kawasan
Kartanaka dan Lembah Ganges di bahagian tengah India. Sekitar 3,000 s.m. penemuan
kesan-kesan tamadun Lembah Indus yang merangkumi kawasan-kawasan
Mohenjodaro di daerah Montgomery. Penemuan arkeologi membuktikan masyarakat di
Lembah Indus sudah mencapai tamadun yang tinggi.

Tahap Perkembangan Tamadun India
a. Zaman Kuno (1500 s.m. 1200 m)
Menyaksikan kedatangan orang Aryan dari Asia Tengah dan menguasai
beberapa bahagian di India seperti Lembah Ganges-Jamuna-Doab. Penguasaan
orang Aryan ini dikenali sebagai zaman Vedile. Zaman ini pula dibahagikan
kepada dua zaman iaitu:
1. Vedile Awal (1500 s.m. 100 s.m)
2. Vedile Akhir (1000 s.m. 500 s.m.)
Interaksi antara orang Aryan dengan penduduk tempatan melahirkan budaya
Indo-Aryan. Pada tahun 321 s.m. muncul pula Dinasti Maurya diasaskan oleh
Chandragupta Maurya dan dibantu oleh anaknya Asoka. Mencapai
kegemilangan dalam pelbagai bidang dan yang lebih penting dalam
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
78
perkembangan agama Buddha dan Jainism. Pada tahun 320-520 s.m. muncul
pula Empayar Gupta yang terkenal dengan perkembangan kesusasteraan Hindu
dan seni bina kuil. Pada masa ini juga lahir kerajaan-kerajaan kecil seperti
Chera, Cola dan Pandhya.

b. Zaman Pertengahan
Dikenali sebagai zaman Islam di India. Kemasukan Islam telah melahirkan satu
tamadun yang lebih cemeralang. Kerajaan Islam yang terkenal ialah kerajaan
Sabaktaqin, Ghori, Khilji dan Mughal.

c. Zaman Penjajahan Barat (mulai 1750)
Kuasa Eropah yang paling awal tiba di India ialah Portugis (1498) di bawah
Vasco da Gama. Kedatangan mereka kerana kepentingan
a. Perdagangan
b. Politik
c. Agama Krisitian
Kuasa Belanda menduduki Pulikat, Masulipatar dan Surat. Kuasa British telah
menawan Surat (1612), Madras (1640), Bombay (1655) dan Calcutta (1690).
Pengaruh British terus berkembang terutamanya selepas Perang Plassey
(1756). Kedatangan penjajah ini telah membawa masyarakat India menerima
pengaruh pemodenan dan budaya barat seperti agama Kristian, bahasa
Inggeris dan cara hidup barat.

UNSUR-UNSUR UTAMA DALAM TAMADUN INDIA
Sistem Pemerintahan
a. Raja/Ketua Negara
Sistem pemerintahan bercorak monarki sejak kerajaan awal sehingga kemasukan
British ke India.Pemimpin tertinggi dikenali sebagai Raja, Maharaja,
Darmamaharaja,Maharajathiraja, Chakravarti, Rendan, Arasar, Mannar. Raja
mempunyai kuasa mutlak dan dibantu oleh menteri-menteri. Raja dilantik secara turun-
temurun dan jawatan Raja Mahkota adalah bakal raja. Raja biasanya mempunyai
hubungan yang rapat dengan golongan Brahmin. Setiap kerajaan mementingkan
angkatan tentera yang kuat unit infantry, unit gajah dan unit kuda.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
79
b. Pentadbiran Wilayah
Sesebuah kerajaan yang besar membahagikan negaranya kepada beberapa wilayah.
Wilayah-wilayah ini pula dibahagikan kepada kampong-kampung besar (Kurram) dan
paling kecil dinamakan kampong (Kottam) Kedatangan penjajah barat, dasar
Europeanisme diperkenalkan. 90% cukai diberikan kepada kerajaan. Sistem Presidensi
diperkenalkan di Benggal, Madras dan Bombay.

c. Agama
i. Hindu
ii. Buddha
iii. Jaina
iv. Sikhism
v. Islam

d. Ilmu Sains dan Matematik
i. Fizik dan Kimia konsep jirim diperkenalkan. Ala mini terdiri dari 5 elemen
iaitu
ii. tanah, angin, api, air dan angkasa.
iii. Perubatan- perkembangan bidang Fisiologi, pembedahan, seni pernafasan
(Yoga), reproduksi manusia, farmakalogi, perubatan binatang. Buku
perubatan terkenal ialah Cakara dan Susruta.
iv. Matematik menggunakan kaedah tali (Sulvasutra). Menggunakan konsep
Geometri dalam upacara-upacara agama. Memperkenalkan sistem
perpuluhan. Karya matematik yang terkenal ialah Bakshali dan Aryabhatiya.
v. Astronomi India pelopor bidang astronomi. Unsur matahari, bulan, bintang
dianggap sebagai Tuhan. Dalam kitab Rig Veda ada keterangan mengenai
lintasan matahari dibahagikan kepada 12 bahagian dan satu bulatan
dibahagikan kepada 36 bahagian yang bermaksud 360 hari dalam setahun
iaitu 12 bulan.

e. Bahasa dan Sastera
Masyarakat Indo-Arya (bahagian utara) bahasa Sanskrit. Masyarakat Dravidia (
bahagian selatan) bahasa Tamil. Terdapat dua jenis kesusasteraan
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
80
berdasarkan bahasa Sanskrit dan bahasa Dravidia. Karya-karya epik yang
utama ialah Ramayana, Mahabrata dan Buddhacharita.

Tema-tema yang dibincangkan
a. Ramayana peperangan antara Rama dan Ravana
b. Mahabrata peperangan antara Kaurava dengan Pandara
c. Arthasastra aspek-aspek politik, ekonomi, pengurusan, kesejahteraan
negara dan ketatanegaraan.

Zaman Islam dikenali dengan kesusasteraan Siddha. Karya utama Seera
Purana oleh Umaru Pulacar. Zaman Mughal muncul tokoh-tokoh seperti Abu
Fazl, Nizamuddin dan Badauni. Sultan yang mengutamakan kesusasteraan ialah
Akhbar, Shah Jehan dan Jahangir.

Senibina
- Senibina Hindu bermula dengan pembinaan kuil pada zaman Gupta. Kuil-kuil
menggunakan ukiran Hindu.
- Senibina Buddha bermula pada zaman Maurya, Asoka dan Vedik dengan
menampilkan struktur stupa Buddha.
- Seni bina Islam menggabungkan cirri-ciri Parsi dan tempatan. Pada masa
pemerintahan Sultan Mahmud Ghazni menyaksikan pembinaan masjid Quwait
Al-Islam di Delhi yang menggabungkan ciri-ciri Hindu-Islam. Senibina Islam yang
termasyhur sehingga kini ialah Masjid Jamek di Fatehpur dan Allahabad , Masjid
Moti di Agra, Taj Mahal, Kota Merah di Agra.


Kemasyarakatan dan Kekeluargaan
Mengamalkan sistem kasta di mana masyarakatnya dibahagikan kepada
a. Brahmin golongan agama dan kerohanian
b. Ksytria tentera dan keselamatan
c. Vaisya peniaga
d. Sudra petani
Terdapat 4 peringkat kehidupan (ASRAMA). Kitab Jabala Unapishad menjelaskan 4
peringkat tersebut iaitu:
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
81
a. Brahmacarya
b. Ghastra
c. Vanaprahasta
d. Sannayasa

Kaum wanita mendapat tempat istimewa dalam masyarakat sejak zaman tamadun
Lembah Indus dan dikenali sebagai Mother Goddes.

ISLAM DALAM TAMADUN INDIA
-Islam tersebar ke India melalui beberapa cara iaitu:
1. Dakwah
2. Perdagangan
3. Perkahwinan
Agama Islam mula bertapak di India pada abad ke-8 apabila Muhammad Al-
Qasim berjaya menguasai Wilayah Sind pada tahun 706 (87 Hijrah). Pada peringkat
awal, Islam bertapak di bahagian Utara India.
Kerajaan Islam yang pertama ialah Kerajaan Sabaktaqin memerintah dari 1004-
1186. Pemerintahnya ialah Sultan Mahmud Al-Ghaznawi, beliau berjaya menguasai satu
kawasan yang luas di utara India.Kerajaan-kerajaan Islam yang lain ialah Kerajaan
Ghori (1189-1289), Kerajaan Khilji (1289-1321) dan yang paling terkenal ialah Kerajaan
Mughal (1527-1857).Dinasti Mughal memerintah selama 400 tahun dan menjadi kuasa
yang dominan dalam sejarah tamadun India dan memiliki kawasan yang luas.
Pemimpin-pemimpin Dinasti Mughal yang terkenal ialah
a. Akhbar
b. Jahangir
c. Shah Jehan
d. Aurangzeb
e. Bahadur Shah

Elemen-elemen dari Timur Tengah telah dibawa masuk dan diasimilasikan dengan
unsur-unsur tempatan dan melahirkan budaya baru yang dipanggil Indo-Islam.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
82
PENGARUH TAMADUN INDIA KEPADA MALAYSIA DAN DUNIA

A. Keagamaan dan Kepercayaan
Agama Hindu dan Buddha telah diterima dan berkembang luas di Asia
Tenggara.Berlaku Sinkritisme antara agama Hindu-Buddha dan kepercayaan
masyarakat pribumi.
B. Kesenian dan Hibura
Paling berkesan dari segi senibina khususnya dalam pembinaan Candi dan Kuil.
Contohnya seperti Angkor Wat, Candi Borobudur.
C. Bahasa dan Kesusasteraan
Masyarakat Asia Tenggara menggunakan bahasa Sanskrit sehinggalah
kedatangan agama Islam. Buktinya melalui penemuan prasasti-prasasti Talang
Tuwo/Kedukan Bukit yang menggunakan bahasa Sanskrit. Terdapat
penggunaan bahasa Sanskrit seperti syurga, neraka, sembahyang dan
Sebagainya

Kemasukan epik terkenal seperti Ramayana dan Mahabrata. Ia dikenali dengan nama
yang berbeza di Thailand (Ramakien), Tanah Melayu (Hikayat Seri Rama), manakala
karya Mahabrata juga dikenali dengan pelbagai nama seperti Hikayat Pendawa Lima,
Hikayat Pendawa, Hikayat Panca Delima dan Hikayat Sang Boma dan karya sejarah
agung iaitu Negarakertagama.

D. Pemerintahan dan Kerajaan
Kemunculan kerajaan di Asia Tenggara seperti Funan, Chenla, Angkor,
Sukhotai/Ayuthia, Langkasuka, Tambaralinga, Folo-an, Kedah Tua/Gangga Negara,
Mataram, Singgasari, Majapahit dan Srivijaya.
E. Idea Politik dan Berkerajaan
Konsep kosmologis yang meletakkan raja di tempat yang teratas. Raja dianggap
sebagai penjelmaan Dewa Vishnu dan Siva. Pemerintahan raja yang berpandukan
kepada kitab-kitab perundangan dalam pemerintahan. Kitab-kitab ini adalah mengambil
beberapa aspek dari sistem perundangan Hindu seperti Kitab Dharmasutra/Hukum
Kanun Manu.


WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
83
Kesimpulan

Tamadun India agak unik jika dibandingkan dengan tamadun asia yang lain. Ini
keranapengaruhnya begitu menyeluruh dari aspek politik, dan sosial. Walau
bagaimanapun, di Tanah Melayu/Malaysia secara amnya pengaruh agama Hindu tidak
kekal, begitu juga dengan pengaruh budaya India semakin dipinggirkan.

6.7 Tamadun Jepun

6.7.1 Sejarah Jepun
Sejarah bertulis Jepun bermula dengan kemunculan ringkas dalam teks-teks sejarah
Cina pada abad ke-1. Bagaimanapun, penyelidikan arkeologi menunjukkan bahawa
manusia telah hidup di pulau-pulau Jepun seawal Zaman Paleolitik Awal lagi. Menyusul
zaman ais terakhir pada sekitar 12,000 SM, ekosistem Kepulauan Jepun yang kaya
menggalakkan pembangunan manusia yang mengeluarkan tembikar terawal yang
diketahui semasa zaman Jomon. Sejarah Jepun berselang-seli antara tempoh-tempoh
keterasingan dengan pengaruh-pengaruh radikal yang kekadang bersifat revolusi dari
dunia luar.

Zaman Pra Sejarah
Pada zaman ais, Jepun tercantum dalam benua Asia dari Sakhalin di utara dan Kyushu
di selatan; memudahkan penghijrahan manusia, haiwan dan tumbuhan ke kepulauan
Jepun dari kawasan yang kini adalah negara China dan Korea. Budaya Jomon timbul
sekitar 11,000 sebelum Masihi dengan berakhirnya zaman ais. Gaya hidup mereka
berputik dari cara mesolitik ke neolitik. Masyarakat Jomon juga merupakan penghasil
barang-barang tembikar yang terawal di dunia. Difahamkan bahawa kaum Jomon
merupakan leluhur kaum Proto Jepun dan Ainu.
Permulaan era Yayoi di sekitar 300 SM ditandakan dengan kedatangan teknologi baru
seperti penanaman padi dan sistem pengairan yang dibawa oleh pendatang dari Korea,
China dan tempat-tempat lain di Asia.

Era Klasik
Menurut mitos Jepun, negara tersebut diasaskan pada kurun ke 7 SM oleh Maharaja
Jimmu. Pada kurun ke 5 dan 6, tulisan Cina dan agama Buddha diperkenalkan ke Jepun
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
84
dari Korea dan kemudian langsung dari China. Maharaja-maharaja Jepun merupakan
ketua pada nama sahaja. Kuasa sebenar terletak pada para bangsawan, pemangku raja
dan shogun (gabenor tentera). Permulaan zaman Nara pada kurun ke 8 ditandakan
dengan penubuhan sebuah pemerintah yang kuat yang berpusat di bandar Heijokyo
(kini Nara). Pusat tersebut kemudiannya berpindah ke Heiankyo (kini Kyoto), dan di sini
lahir sebuah budaya klasik Jepun yang dikenali sebagai Heian.

Era zaman pertengahan
Zaman pertengahan era Jepun telah digubal oleh pejuang yang dikenali sebagai
'samurai'. Pada 1185,general Minamoto no Yoritomo adalah orang pertama untuk
memecahkan tradisi memerintah sehaluan dengan Maharaja di Kyoto, memegang
kuasa di Kamakura, di selatan Yokohama masa kini. Meskipun era shogun Kamakura
kelihatan stabil, Jepun kemudiannya berpecah menjadi negeri-negeri yang saling
berperang lalu menderita dalam Zaman Sengoku. Pada abad ke-16, pedagang dan
mubaligh Eropah tiba di Jepun buat julung kalinya, lalu memulakan zaman "Nanban"
("orang gasar selatan") yang melihatkan pertukaran perdagangan dan budaya yang aktif
antara Jepun dan rantau Barat. Pada masa yang sama, Oda Nobunaga, Toyotomi
Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu, mengenakan kawalan yang makin kuat terhadap
neger-negeri berperang di Jepun. Akhirnya, Tokugawa menyatukan semula Jepun
dengan menewaskan musuhnya di Pertempuran Sekigahara pada tahun 1600,
memindahkan ibu negara ke Edo (sekarang Tokyo) lalu menubuhkan era shogun
Tokugawa.

Pemerintah-pemerintah Tokugawa yang sangsi dengan pengaruh mubaligh Katolik
mengharamkan segala perhubungan dengan orang Eropah kecuali bagi perhubungan
yang amat terbatas dengan saudagar Belanda di Pulau Dejima. Zaman pengasingan ini
bertahan selama dua setengah abad, ketika mengalami perpaduan politik yang halus
dikenali sebagai zaman Edo, dianggap sebagai kemuncak budaya zaman pertengahan
Jepun

Zaman moden
Pada 1854, Komodor tentera laut Amerika Syarikat Matthew Perry memaksa
pembukaan Jepun ke kuasa Barat dengan Konvensyen Kanagawa. Ramai wira samurai
memberontak, melihat apa yang dianggap oleh mereka kelemahan Shogun, dan
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
85
pemberontakan ini meluas menjadi Perang Boshin 1867-68. Shogun terpaksa meletak
jawatan, dan Restorasi Meiji memulangkan kuasa ketua negara ke maharaja. Berbagai-
bagai idea institusi Barat mula digunakan semasa era Meiji, termasuk kerajaan moden,
sistem perundangan dan tentera. Reformasi-reformasi ini mengubahkan Empayar Jepun
menjadi kuasa besar yang mengalahkan negara China didalam Perang China-Jepun
dan Rusia didalam Perang Rusia-Jepun. Dari 1910, Jepun mengawal Taiwan, setengah
pulau Sakhalin, dan Korea.

Awal abad ke-20 melihat tempoh singkat "demokrasi Taisho" ditenggelami oleh
kebangkitan peluasan Jepun, mendorong kepada penjajahan Manchuria dan Perang
Sino-Jepun (1937). Pada tahun 1941, Jepun menyerang pengkalan tentera laut Amerika
Syarikat di Pearl Harbor, mendorong kedua-dua negara ke kancah Perang Dunia II.
Setelah kempen yang panjang di Lautan Pacifik, Jepun kehilangan jajahan yang
diperolehi awalnya, dan Amerika Syarikat hampir ke jarak untuk memulakan
pengeboman strategik ke atas Tokyo, Osaka, dan bandar-bandar lain. Jepun menyerah
selepas pengeboman bom atam bandar Hiroshima dan Nagasaki pada 1945, kehilangan
keseluruhan koloninya di Asia dan Pasifik

Jepun kekal di bawah penjajahan Amerika Syarikat sehingga 1952. Dalam tempoh itu, ia
menerima pakai perlembagaan baru yang menetapkan negara tersebut sebagai pacifist
constitutional monarchy. Selepas penjajahan, di bawah program pembangunan industri
agresif, dasar perlindungan, dan penyerahan pertahanan strategik kepada Amerika
Syarikat, keluaran negara kasar Jepun makin meningkat menjadi yang kedua tertinggi di
dunia. Sungguhpun berlakunya kejatuhan pasaran saham yang teruk pada tahun 1989
yang mana negara ini amsih belum peulih sepenuhnya, Jepun masih sebuah kuasa
ekonomi dunia dan juga baru-baru ini telah bangkit semula sebagai kuasa strategik
dengan meminjamkan sokongan bukan kombat dalam Perang Teluk dan pencerobohan
Iraq pada tahun 2003

6.7.2 Falsafah/Agama Masyarakat Jepun
Terdapat 3 agama yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Jepun. Agama-
agama tersebut ialah:
a. Shintoisme
b. Buddhisme
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
86
c. Konfusianisme

6.7.3 Agama Shinto
Agama khas bagi masyarakat Jepun. Shinto bererti Jalan Tuhan (kami-no-michi).
Shinto berkait rapat dengan negara, bangsa dan alam Jepun dan merupakan symbol
perpaduan dan kesetiaan kepada maharaja dan negara. Konsep Tuhan dan Dewa Dewi
(kami) agak kabur. Terdapat 8 juta Dewa Dewi.Dewi Matahari (Amaterasu-omi-
kami)adalah Tuhan yang besar dan Maharaja Jepun dipercayai dari keturunan Dewi
Matahari. Agama Shinto tidak mempunyai nabi/pengasas/kitab suci. Pendeta Shinto
telah menyusun/menulis kitab untuk rujukan Shinto Gabusho/Lima Buku ajaran Shinto.
Mereka juga tidak ada falsafah dan etika. Semangat berkorban untuk Maharaja/Tuhan
ditanamkan ke dalam jiwa setiap rakyat.

6.7.4 Buddhisme

Agama ini mendapat tempat yang kukuh semasa pemerintahan Putera Shotoku
pada 592 s.m. di mana Buddhisme telah dijadikan sebagai agama rasmi. Ajaran
Buddhisme ini diterapkan dalam Perlembagaan 17 Artikel (mengandungi pelbagai aspek
ajaran Buddhisme dan Konfusianisme)yang mewajibkan kakitangan kerajaan
mematuhinya. Beliau juga menekankan pentingnya ajaran Buddha dan menjunjung
tinggi Tiga Harta Suci iaitu Buddha, Dharma dan Sangha, menghantar pelajar ke China
untuk mempelajari Buddha dan menulis 3 buah buku mengenai ajaran Buddha. Buddha
Zen adalah ajaran yang paling mendominasi masyarakat Jepun di mana ia merupakan
salah satu hasil himpunan alam fakir China yang tidak ingin kepada corak falsafah dan
lebih kepada penerangan.
6.7.5 Konfusianisme
Konfusianisme bukanlah satu agama tetapi lebih kepada pengajaran falsafah
untuk mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia.
Diasaskan oleh Kung Fu Tze yang lahir di negara China pada tahun 551 S.M oleh
ibunya Chiang Tsai yang berumur 15 tahun ketika itu. Kung Fu Tze merupakan seorang
yang bijak sejak kecil lagi dan terkenal dengan penyebaran ilmu-ilmu baru ketika
berumur 32 tahun. Konfusius banyak menulis buku-buku moral, sejarah, kesusasteraan
dan falsafah yang banyak diikuti oleh penganut ajaran ini. Kung Fu Tze meninggal dunia
pada tahun 479 S.M.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
87
Ajaran Konfusius :
1. Amat mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara
manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik.
2. Penganutnya diajar supaya tetap mengingati nenek moyang seolah-olah roh
mereka hadir di dunia ini.
3. Merupakan susunan falsafah & etika yang mengajar bagaimana manusia
bertingkah laku.
Konfusius tidak menghalang orang Cina menyembah keramat dan penunggu tetapi yang
dipentingkan ialah setiap manusia perlu berusaha menjadi baik. Ia dikembangkan oleh
muridnya yang bernama Mencius ke seluruh China dengan beberapa perubahan.
Konfusius disembah sebagai seorang dewa dan agama baru tetapi dia sebenarnya
adalah manusia biasa. Pengagungan yang luar biasa kepada Konfusius telah menukar
falsafahnya menjadi sebuah agama dengan mengadakan perayaan-perayaan tertentu
bagi mengenangkannya.

6.7.6 Budaya Kerja Jepun
Jepun merupakan antara negara Asia yang maju dan setanding dengan negara barat.
Apa yang penting ialah kegigihan masyarakat Jepun membangunkan negara dan
ekonomi mereka perlu dijadikan contoh kepada negara Asia yang lain. Pada era Meiji,
para cendikiawan Jepun telah mengemukakan idea pemodenan Jepun melalui
penerapan teknologi maju dari barat di samping mengekalkan dan memelihara
semangat kebangsaan. Jepun pernah mengalami kehancuran selepas perang dunia ke
dunia apabila dua wilayah mereka di Hiroshima dan Nagasaki di bom dengan teruk oleh
pihak berikat. Lanjutan itu, Jepun mengisytiharkan penolakan peperangan buat selama-
lamanya dalam perlembangaan baru negara Jepun dan sebaliknya mereka berusaha
untuk bangkit kembali untuk menjadi kuasa terkuat ekonomi dunia dengan member
tumpuan kepada pembangunan industri sebagai sebuah negara aman tanpa perang.
Kehebatan bangsa Jepun bangun daripada kemusnahan akibat perang adalah hasil
daripada sikap positif mereka sendiri dan kejayaan ini tidak dapat dinafikan terhasil dari
etika kerja mereka yang cemerlang.

Bermula dari sinilah, kepandaian dunia barat telah ditranformasikan dan disesuaikan
dengan semangat masyarakat Jepun. Masyarakat Jepun sememangnya terkenal
dengan sikap rajin dan menepati masa, malah mereka mudah untuk tidak mempercayai
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
88
sesiapa yang malas atau tidak menepati masa. Mereka juga cenderung mengikut kata
sepakat kumpulan berbanding dengan pendapat sendiri dan sikap itu membantu setiap
individu bekerja sebagai satu kumpulan. Masyarakat Jepun juga amat mementingkan
ilmu pengetahuan dan ini terbukti apabila kadar celik huruf di negara Jepun adalah
hampir 100 peratus dan kesedaran tentang kepentingan ilmu ini bermula sejak zaman
Edo (1603 1876) lagi. Pada masa itu anak-anak petani, saudagar dan tukang telah
belajar di sekolah swasta yang dikenali sebagai Terakuya.

6.7.7 Peranan Tamadun Jepun Dalam Pembinaan Budaya Masyarakat Malaysia
Pembudayaan tamadun Jepun dalam membina budaya masyarakat Malaysia ini
bolehlah dikaitkan secara langsung dengan Dasar Pandang Ke Timur yang telah
diumumkan oleh YAB Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad pada 8
Februari 1982.
Dasar Pandang Ke Timur ini bermakna kerajaan akan membuat pengkajian, penelitian
dan pemilihan terhadap contoh contoh dan teladan yang baik daripada negara Jepun
dan Korea dengan mengubahsuaikannya dengan keadaan dan kesesuaian di Malaysia.
Adalah tidak tepat jika dasar ini ditakrifkan sebagaikan mengambil apa sahaja dari
Jepun dan Korea untuk dipraktik di Malaysia dengan mengetepikan teladan yang juga
boleh dipelajari dari negara negara barat.

Rasional dasar ini ialah kerana seperti yang sedia maklum, Jepun adalah merupakan
sebuah negara maju dan beberapa bidang mereka adalah lebih maju dari negara barat
sendiri. Kejayaan mereka boleh dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia dan
seterusnya diteladani dan dipratikkan untuk pembangunan negara. Antara perkara
positif yang diambil dari budaya masyarakat Jepun ialah kerajinan dan disiplin kerja
mereka, kesetiaan kepada negara dan perusahaan dan perniagaan di mana pekerja
bekerja, member keutamaan kepada kerja kumpulan melebihi dari kerja secara individu,
produktif dengan mutu penghasilan yang berkualiti tinggi, meningkatkan kecekapan,
mengurangkan jurang perbezaan antara eksekutif dengan golongan pekerja dan sistem
pengurusan yang menitikberatkan kejayaan jangka panjang serta lain lain aspek positif
dari budaya dan sikap masyarakat Jepun yang sesuai dan boleh diteladani untuk
pembangunan negara dan rakyat Malaysia.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
89
Sebagai sebuah negara membangun, etika dan nilai-nilai kerja di atas diamalkan kerana
ia sesuai dengan diterapkan dalam budaya masyarakat Malaysia yang berbentuk
majmuk. Dasar ini mewujudkan kerjasama yang rapat antara Malaysia dan Jepun
terutama di bidang ekonomi, industry,latihan teknikal dan akademik serta bidang
penyelidikan dan pengurusan.

Sebagai kesimpulan, Dasar Pandang Ke Timur merupakan satu usaha positif oleh
kerajaan Malaysia untuk meningkatkan lagi prestasi pengurusan dan pembangunan
negara. Dasar ini memberi kesan yang besar merubah budaya kerja masyarakat
Malaysia dan meninggikan prestasi dan daya pengeluaran negara. Di samping itu ia
menjadi asas kewujudan sebuah masyarakat yang dinamik dan progresif.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
90

TAJUK 7

ISU-ISU KONTEMPORARI TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN
BARAT


1.1 Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi

Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 7 . Tajuk-tajuk yang akan
dibincangkan merangkumi Hagemoni Barat dan Globalisasi iaitu takrif Hagemoni,
globalisasi dan barat. Seterusnya pelajar akan didedahkan dengan isu-isu
kontemporari yang antara lain berkenaan dengan media, ekonomi, politik ,sosial,hak
asasi manusia, krisis alam sekitar, persepsi jihad, etika dalam sains dan kesan
perkembangan kontemporari kepada masyarakat dan negara

1.2 Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i. Menghuraikan takrif hegemoni, globalisasi dan Barat
ii. Menganalisis dan menghuraikan isu-isu kontemporari Tamadun
islam dan Barat
iii. Menggariskan kesan perkembangan isu-isu kontemporari kepada
masyarakat dan Negara

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
91
1.3 KerangkaTajuk1.4 Pengenalan

Kebanyakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada hari ini berpunca
daripada proses globalisasi yang melanda seluruh dunia. Globalisasi adalah satu arus
perubahan yang berlaku akibat proses interaksi yang berlaku antara negara-negara di
dunia ini. Pada masa yang sama globalisasi membuatkan pengaruh, idea, barangan dan
nilai-nilai baru dari luar masuk ke dalam masyarakat tempatan dengan kadar yang cepat
dan dengan pengubahsuaian yang amat sedikit. Apabila perkara-perkara baharu ini
boleh mempengaruhi (atau diterima) , ia berkemungkinan mengubah budaya dan nilai-
nilai masyarakat tempatan.
Perubahan yang berlaku akibat arus globalisasi menimbulkan banyak masalah,
terutama sekali apabila perubahan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai budaya
Timur. Perubahan nilai-nilai budaya secara tidak terkawal boleh membawa keruntuhan
kepada sesuatu kebudayaan oleh sebab perubahan yang terlalu cepat dan tidak
Isu-isu
kontemporari
Tamadun
Islam dan
Tamadun
Barat
Takrif
Hegemonii
Globalisasii
Baratat
Isu -isu
Kontempora
ri
Media
Ekonomi
Politik
Sosial
Hak Asasi Manusia
Krrisis Alam Sekitar
Persepsi Jihad
Etika Dalam sains

Kesan perkembangan isu-isu kontemporari kepada masyarakat dan
negara Negara
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
92
terkawal akan mengakibatkan sebahagian daripada ahli dalam sesuatu budaya
ketinggalan. Perubahan-perubahan akibat globalisasi ini mengambil perhatian ramai
apabila didapati bahawa sebahagian besar daripada perubahan ini berkaitan dengan
budaya dan hegemoni Barat. Kita tidak dapat menafikan bahawa sebahagian besar
daripada perubahan yang terdapat pada hari ini adalah hasil usaha kebudayaan Barat.

1.5 Hegemoni Barat dan Globalisasi
Sebelum kita meneruskan perbincangan tentang hegemoni Barat dan globalisasi ,
kita perlu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan
konsep-konsep hegemoni , Barat dan globalisasi terlebih dahulu.

1.5.1 Maksud Hegemoni
Hegemoni ialah satu konsep yang datangnya daripada pemikiran Barat. Konsep
itu merujuk kepada penguasaan menyeluruh (domination) ataupun kepimpinan
satu Negara ataupun kumpulan dan sebagainya ke atas Negara atau kumpulan
yang lain. Apabila kita mengambil kira takrif hegemoni seperti yang difahamkan oleh
masyarakat Barat, kita perlu memahami bahawa hegemoni adalah penguasaan sesuatu
kumpulan manusia ke atas suatu kumpulan manusia yang lain

1.5.2 Maksud Globalisasi
Istilah global dan globalisasi merujuk kepada idea tentang dunia tanpa sempadan
seolah-olahnya ia menjadi satu walaupun penduduk berada pada tempat yang berlainan
atau jauh. Menurut Anthony Giddens, globalisasi boleh didefinisikan sebagai hubungan
sosial serata dunia secara intensif yang mana tindakan pihak tempatan ditentukan oleh
peristiwa yang berlaku berbatu-batu jauhnya dan juga perkara disebaliknya
(Giddens,A.2000). Menurut Martin Albrow pula, Globalisasi sebagai proses penduduk
dunia diperbadankan di bawah satu masyarakat dunia, masyarakat global

1.5.3 Maksud Barat
Selalunya kita menganggap Barat sebagai masyarakat Barat dan tamadun Barat .
Kita perlu faham bahawa tanggapan ini amat dipermudah. Masyarakat Barat terdiri
daripada pelbagai kumpulan manusia yang menetap pada mulanya di Eropah dan
selepas itu berhijrah ke merata-rata tempat di dunia ini. Pada umumnya , masyarakat
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
93
Barat terdiri daripada kumpulan manusia yang tinggal dalam entiti politik yang sekarang
ini kita kenali sebagai Negara-negara Eropah.

1.6 Isu-Isu Kontemporari
1.6.1 Media
Media massa memainkan peranan yang penting dalam penyebaran maklumat dan
informasi khususnya dalam konteks pembangunan tamadun sesebuah bangsa.Kesan
revolusi teknologi maklumat dan komunikasi memberi kesan yang besar terhadap cara
hidup masyarakat dunia. Pihak Barat telah berjaya mendominasi penyebaran maklumat
dan berita antarabangsa melalui kemajuan dan perkembangan teknologi mereka.
Agensi berita Barat mempunyai pengaruh yang besar dan mereka bebas untuk
mengolah sesuatu berita dan maklumat tentang sesuatu peristiwa mengikut kaca mata
mereka.

Pihak Barat juga menggunakan media mereka untuk melemparkan pelbagai
tuduhan palsu pada negara-negara Islam bertujuan untuk mengekalkan,menjamin dan
memenuhi segala kepentingan mereka. Pertubuhan-pertubuhan Islam yang aktif dalam
bidang dakwah juga menjadi mangsa media Barat. Mereka sering dikaitkan dengan
kegiatan terorisme dan subversif yang menggugat keamanan dunia.Oleh sebab
itu,kegiatan mereka diharamkan seperti,Tabligh,Toliban,Mujahidin dan Ikhwa-nul
Muslimin.
1.6.2 Ekonomi
Sistem ekonomi Marx, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi komunis
semuanya hasil pemikiran bijak pandai Barat yang menolak sistem ekonomi kapitalis
ataupun pasaran bebas . Sistem ekonomi pasaran bebas juga berasal daripada
pemikiran Barat. Terdapat banyak sistem ekonomi yang bukannya hasil ciptaan
masyarakat Barat. Sungguhpun demikian , semua daripada sistem ekonomi yang lain ini
telah pupus akibat penggunaan sistem ekonomi pasaran bebas ciptaan Barat yang telah
berjaya dilaksanakan di seluruh dunia.

Sistem ekonomi pasaran bebas pada mulanya merupakan satu usaha oleh
masyarakat Eropah untuk mengubah sistem ekonomi feudal yang terdapat di Eropah
pada awal zaman kebangkitan semula (atau renaissance). Sistem ekonomi feudal
hancur apabila diperkenalkan sistem ekonomi pasaran bebas.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
94

1.6.3 Politik
Perkembangan politik oleh Barat telah lama berlaku,bermula dengan penjajahan
negara-negara kecil dan yang baru membangun. Ini memberi impak secara langsung
dalam politik,struktur ekonomi dan nilai sosio-budaya negara-negara terbabit. Pada akhir
penjajahan mereka menggunakan pendekatan baru untuk terus mendominasi politik
dunia melalui pendekatan globalisasi. Bagi negara Islam pula,kebanyakkannya telah
mendapat kemerdekaan daripada mana-mana pengaruh.Sungguhpun begitu,pengaruh
dan dominasi barat tidak hilang,contohnya dalam konteks kebebasan dan hak untuk
membuat keputusan terutama dalam hal politik dan keselamatan antarabangsa.

Terdapat banyak isu-isu yang berkaitan antara tamadun Barat dan tamadun Islam
yang menunjukkan ketidakadilan yang berlaku antara dua tamadun ini,bagaimana umat
Islam ditindak dan sebagainya. Selain itu,juga terdapat pengaruh barat dalam badan
dunia seperti PBB. Melalui pengaruh barat dalam badan dunia ini kita dapat mengetahui
banyak negara Islam yang teraniaya dan dikenakan pelbagai tindakan seperti sekatan
ekonomi,perang,pencabulan hak asasi serta penguasaan mereka dalam hal politik
negara-negara Islam

1.6.4 Sosial
Apabila kita membincangkan sosial dalam konteks kursus ini , kita lebih melihat
kepada sosial sebagai satu konsep yang diketengahkan dalam bidang pengajian
sosiologi. Pada asalnya sosial adalah satu perkataan yang dipinjam daripada Bahasa
Inggeris , iaitu social. Terdapat dua makna umum bagi penggunaan biasa perkataan
sosial dalam bahasa Inggeris ; social atau socialable Dalam kebudayaan dan
masyarakat Inggeris, socialable membawa maksud seseorang yang cuba membuat baik
dan membuat kawan dengan sesiapa sahaja, orang tersebut dianggap sebagai baik
dalam masyakatan Inggeris
Perbuatan ini mempunyai nilai yang agak berbeza dalam masyarakat Melayu yang
menganggap orang yang sosial selalunya melampaui batasan-batasan kebudayaan dan
oleh yang demikian , orang tersebut dikatakan tidak baik.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
95
1.6.5 Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia seperti yang difahami dan dimaksudkan pada hari ini
datangnya daripada warisan sejarah dan kebudayaan masyarakat Eropah. Pemikiran
tentang hak-hak asasi manusia bermula akibat daripada penindasan masyarakat Eropah
dari segi ekonomi, politik dan agama oleh golongan diraja dan gereja Khatolik Rom pada
suatu masa dahulu. Perlu difahami bahawa mengikut pemikiran masyarakat Amerika
Syarikat (yang juga diikuti oleh sebahagian daripada masyarakat Barat) , tiga hak asasi
manusia yang penting ialah kehidupan, kebebasan dan mengejar kebahagiaan. Hak-hak
ini begitu penting dari sudut pandangan mereka dan merupakan hak yang
dianugerahkan kepada mereka oleh tuhan.
1. Hak yang pertama: kehidupan, membawa maksud bahawa setiap manusia
berhak untuk hidup dan hak ini tidak boleh diambil daripadanya.Kemunculan
hak asasi ini mungkin daripada masalah penindasan yang berlaku di Eropah
pada satu masa dahulu di mana pihak raja dan Gereja mempunyai hak untuk
membunuh sesiapa sahaja mengikut kehendak mereka tanpa sebarang
pembicaraan
2. Hak yang kedua: kebebasan,bermakna setiap manusia bebas untuk
melakukan apa sahaja asalkan dia tidak menghalang hak asasi mana-mana
orang lain
3. Hak yang ketiga: mengejar kebahagiaan , sebenarnya adalah kebebasan
untuk mengumpul harta. Masyarakat Barat pada waktu dahulu tidak bersetuju
dengan kuasa Raja dan kerajaan mereka yang boleh mengenakan sebarang
cukai terhadap mereka tanpa mendapat persetujuan mereka terlebih dahulu.

Ketiga-tiga hak asasi yang dibincangkan lebih menjurus kepada hak individu . Ini
berkait rapat dengan pemikiran masyarakat Barat terhadap kepentingan individu.
Kepentingan ini menjadi penting hasil daripada penolakan masyarakat Barat terhadap
pemikiran kepentingan kumpulan lebih penting daripada kepentingan individu yang
diamalkan oleh masyarakat Eropah pada zaman pertengahan Eropah

1.6.6 Krisis Alam Sekitar
Krisis alam sekitar yang dihadapi oleh masyarakat dunia pada waktu kini ada
kaitannya dengan dua pemikiran barat yang penting, penguasaan manusia terhadap
dunia dan alam sekitar ( humans dominance over nature) dan manusia yang terbaik
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
96
akan terus kekal (survival of the fittest). Kedua-dua pemikiran ini muncul daripada satu
tafsiran masyarakat Barat terhadap kitab Injil berkenaan manusia dan peranannya di
dunia ini. Keadaan yang kita hadapi pada hari ini adalah berpunca daripada keengganan
sebahagian daripada masyarakat Barat untuk mengurangkan kegiatan ekonomi mereka
ke atas bumi yang membinasakan alam sekitar atas dasar mereka berhak
melakukannya.
Pemikiran kedua masyarakat Barat yang mempengaruhi krisis alam sekitar adalah
pemikiran mereka terhadap survival of the fittest. Mengikut pandangan ini,kita tidak
sepatutnya cuba menghalang sesuatu yang sepatutnya ditentukan oleh alam semula
jadi. Kejayaan manusia mengatasi alam semula jadi akan membentuk sebuah alam
yang lebih sempurna untuk kehidupan manusia. Alam semula jadi yang tidak mampu
menandingi pencapaian manusia dianggap tidak cukup kuat dan tidak perlu
diselamatkan.
Kedua-dua pemikiran Barat terhadap dunia semula jadi dan alam sekitar
merupakan sebahagiaan daripada satu pemikiran asas yang menonjolkan manusia
sebagai makhluk yang dipilih oleh tuhan untuk menguasai dunia ini. Alam persekitaran
dan makhluk-makhluk lain yang mendiaminya tidak penting bagi masyarakat Barat.

1.6.7 Persepsi Jihad
Jihad adalah satu konsep agama Islam yang murni. Ia merupakan satu cara
bagaimana agama Islam mampu dipertahankan daripada kemusnahan akibat serangan
daripada musuh. Malangnya , jihad kurang difahami oleh masyarakat Barat.Mereka
menganggap bahawa jihad sebagai perbuatan pengganas yang cuba mendapatkan
sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Masyarakat Barat menekankan
nilai menjaga kehidupan anggota masyarakatnya daripada terkorban. Nilai ini
menekankan kepentingan kehidupan di dunia ini. Ia berbeza daripada nilai agama Islam
terhadap kehidupan di dunia ini untuk hidup di dunia akhirat. Masyarakat barat sukar
menerima nilai agama Islam terhadap kehidupan di dunia ini.

Masyarakat Barat juga tidak menerima pemikiran agama Islam yang bersifat
dogmatic (iaitu percaya kepada sesuatu dan mengikuti kepercayaan itu tanpa
menyoalkan kebenarannya). Kesanggupan berjihad merupakan satu kesanggupan yang
berdasarkan kepercayaan tanpa bukti nyata. Masyarat Barat kini lebih senang menerima
falsafah sains di mana mereka hanya percaya kepada perkara-perkara yang boleh
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
97
dibuktikan secara nyata. Kesanggupan berjihad dilihat oleh masyarakat Barat sebagai
sesuatu yang tidak boleh dibuktikan kebenaran dan oleh yang demikian tidak benar.

Masyarakat Barat menganggap jihad sebagai perbuatan orang fanatik. Masyarakat
umum di Barat menolak pemikiran bahawa jihad adalah satu cara penyelesaian yang
bertamadun (civilized) bagi mereka cara yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu
masalah adalah melalui proses pendamaian diplomasi.

1.6.8 Etika Dalam sains
Etika dalam penyelidikan sains berkaitan rapat dengan pemikiran Barat terhadap
sains dan peranannya untuk menolong manusia memahami dunia di sekeliling mereka.
Etika dalam sains berasaskan kepada satu falsafaah teras , iaitu kaedah kajian
sistematik yang menggunakan sukatan mutlak. Falsafah ini menganggap bahawa
semua perkara mampu dikaji oleh manusia menggunakan sukatan mutlak.

Untuk membolehkan pengetahuan sains terus berkembang , etika dalam
penyelidikan sains tertumpu kepada kaedah-kaedah dalam sesuatu kajian tersebut.
Semua kajian perlu dijalankan di dalam keadaan yang terkawal. Seorang pengkaji
mempunyai satu idea bagaimana sesuatu perkara itu berlaku dan membuat kajian untuk
membuktikan sama ada idea tersebut ( dikenali dengan nama hipotisis) benar atau tidak

Etika dalam penyelidikan sains bertujuan untuk memastikan kajian-kajian tersebut
berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan itu.
Etika dalam penyelidikan sains bertujuan untuk memastikan kajian-kajian tersebut
berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan itu.

1.7 Kesan Perkembangan Kontemporari Kepada Masyarakat dan Negara
Masalah terbesar yang dihadapi oleh Malaysia ataupun mana-mana Negara lain di
dunia ini akibat proses globalisasi adalah perkembangan kontemporari yang secara
langsung dan tidak langsung memasukkan nilai-nilai masyarakat Barat ke dalam sistem
nilai masyarakat tempatan. Kita perlu faham bahawa tidak semua nilai maasyarakat
Barat elok untuk kita, dikhuatiri adalah kemasukan sebahagian daripada nilai
masyarakat Barat yang mungkin tidak sesuai untuk masyarakat tempatan.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
98
Semua nilai yang terdapat di dalam sesuatu kebudayaan itu merupakan satu
sistem yang memberitahu manusia bagaimana untuk berinteraksi di dunia ini. Nilai-nilai
ini boleh berubah-ubah mengikut peralihan zaman. Setiap kumpulan ( dan
kebudayaannya) yang wujud pada hari ini adalah hasil daripada penurunan (atau
warisan) sistem nilai daripada generasi yang sebelumnya kepada generasi yang
seterusnya dan telah mengalami proses perubahan sedikit demi sedikit untuk terus
mengekalkan kesesuaiannya dalam kehidupan kita pada hari ini.

Proses globalisasi yang berlaku pada hari ini mendedahkan kita kepada
bermacam-macam nilai dalam masa yang begitu singkat. Ini adalah kerana maklumat
dan idea-idea baru bergerak hamper tanpa halangan dari satu tempat ke satu tempat
yang lain yang membolehkan kita berhadapan dengan maklumat dan idea baru yang
tidak ditapis ataupun diubahsuai dengan nilai-nilai kebudayaan tempatan. Keadaan
globalisasi pada hari ini memaksa kita melakukan perubahan dengan cepat untuk
mengekalkan kesesuaian ( relevancy) sistem nilai (kebudayaan) kita dengan dunia luar.
Perkara ini membuatkan kita menyerap nilai-nilai yang berkemungkinan tidak sesuai dan
bertentangan dengan sistem nilai yang sedia ada.

Masalah yang perlu tetapi sukar untuk dihadapi adalah mengubah sistem nilai
yang sedia ada supaya ia sentiasa relevan dengan keadaan dunia sekarang dan pada
waktu yang sama memastikan semua anggota dalam masyarakat dapat mengikuti
perubahan-perubahan yang berlaku. Inilah masalah yang dihadapi bukan hanya oleh
masyarakat Malaysia, tetapi juga oleh semua masyarakat di dunia ini.


KESIMPULAN
Kebangkitan tamadun Barat selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol telah membuka
era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain terutamanya negara
Islam. Kebangkitan yang diiringi dengan pelbagai kemajuan ketenteraan, ekonomi dan
kewangan telah menjadikan Barat sebuah kuasa yang menggunakan kuasanya untuk
kepentingan diri sendiri. Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat menjalankan
pelbagai dasar luar yang kononnya untuk menegakkan keadilan namun semuanya
ternyata hanya retorika mereka sahaja.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
99
Bagi mereka, sesiapa sahaja yang tidak menyokong mereka akan dikenakan
pelbagai tindakan antaranya: sekatan bekalan makanan, perubatan, ekonomi dan lain-
lain. Inilah yang dialami oleh negara-negara Islam yang cuba mencari keadilan sebenar
yang diperkatakan oleh Barat. Negara-negara miskin dunia tidak ketinggalan ditindas
"melalui bantuan Tabung Mata Wang Dunia namun sebenarnya di sebalik bantuan itu,
negara tersebut terus ditindas.
Inilah senario semasa yang dialami oleh dunia lebih-Iebih lagi selepas berakhirnya
Perang Dingin di mana kuasa Amerika Syarikat semakin melampaui batasan. Lebih-
Iebih lagi apabila globalisasi yang mereka cipta dan war-warkan telah mula meresap
dalam setiap inci kehidupan manusia di dunia hari ini.


WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
100
Tajuk 8
Islam Hadhari Dan Proses Pembangunan Negara
10 Prinsip:
Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi
Kerajaan yang adil dan beramanah
Rakyat yang berjiwa merdeka
Penguasaan ilmu pengetahuan
Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif
Kehidupan berkualiti
Pembelaan hal kumpulan minoriti dan wanita
Keutuhan budaya dan moral
Pemeliharaan alam semulajadi
Kekuatan pertahanan

1.0 Sinopsis
Tajuk 8 dalam Modul TITAS untuk PGSR ini menekankan aspek dan kefahaman
pelajar mengenai perlaksanaan Islam Hardhari. Semoga dengan memahami tajuk ini,
pelajar akan lebih menggembelingkan tenaga dan tindakan agar selari dengan
kehendak perlaksanaan Islam hadhari. Islam Hadhari bukanlah memberi penafsiran
dan penjenamaan semula kepada islam atau menambah elemen di dalamnya, tetapi
sebaliknya Islam hadhari adalah satu percambahan fikiran dengan memberi kesan
lonjakan kepada pelaksanaan Islam sebagai satu cara hidup. Modul ini juga tidak akan
mengambil keseluruhan prinsip dalam Islam Hadhari, sebagai bahan pembacaan modul
ini akan memfokuskan kepada dua prinsip sahaja. Prinsip-prinsip lain yang terkandung
dalam Islam Hadhari akan dikuliah oleh pensyarah di dalam interaksi kuliah pelajar.

2.0 Hasil Pembelajaran
1. Menjelaskan konsep Islam hadhari dan proses pembangunan negara.
2. Memahami prinsip-prinsip Islam Hadhari dan mengaplikasinya dalam
kehidupan.

WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
101
3.0 Kerangka Pelajaran4.0 Pengenalan
Islam Hadhari memberi tekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus
kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam
dan memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui
penguasaan ilmu, pembangunan insan, pembangunan kesihatan serta pembangunan
fizikal.
Mempertingkatkan mutu kehidupan adalah dengan mengamalkan sistem ekonomi,
sistem perdagangan dan sistem kewangan yang dinamik, pembangunan sepadu dan
seimbang bagi melahirkan umat yang berilmu dan beriman, bertamadun tinggi,
berakhlak mulia, jujur lagi amanah, serta bersedia menangani cabaran semasa dunia
global.
Islam Hadhari bukanlah agama baru. Islam Hadhari bukan ajaran baru. Islam
Hadhari bukannya mazhab baru. Islam Hadhari adalah usaha untuk mengembalikan
umat Islam kepada asas atau fundamental yang terkandung dalam Al Quran dan Hadis
yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam. Islam Hadhari jika ditafsir secara
ikhlas dan difahami secara jelas, sama sekali tidak akan memesongkan mana-mana
umat Islam dari asas akidah.
Sebagai sebuah Kerajaan yang bertanggungjawab melindungi kesucian Islam dan
memastikan umat Islam tanpa tergelincir akidah akan dapat menghadapi cabaran dan
realiti semasa, pintu ijtihad perlu terbuka supaya tafsiran yang diwarisi dapat dikaitkan
dengan bentuk dan corak pembangunan mengikut masa dan mengikut tempat. Adalah
perlu diteliti semula pelbagai pendekatan dan kaedah untuk diperkemaskan supaya
Prinsip
Islam Hadhari
Keimanan dan
ketakwaan
kepada ILAHI
Kerajaan adil
dan beramanah
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
102
lebih seimbang dan menyeluruh, merangkumi pembangunan prasarana dan
pembangunan ekonomi, diperkukuhkan dengan pembangunan manusia melalui
program pendidikan yang komprehensif, diperlengkap pula dengan program
pembangunan rohani untuk menyemaikan nilai-nilai murni dan menerapkan nilai-nilai
Islam dalam kehidupan.

Bagaimanakah selayaknya, kita umat Islam bertindak dan berinteraksi dengan
seluruh warga negara Malaysia yang pelbagai etnik dan kepercayaan sebagai usaha
memupuk perpaduan dan kejagatan ummah sebagaimana Rasulullah saw berupaya
memupuk dalam Shahifah Madinah

5.0 Prinsip Islam Hadhari
Islam Hadhari akan memastikan pencapaian sepuluh prinsip utama:
i. Keimanan dan ketakwaan kepada ILAHI
ii. Kerajaan adil dan beramanah
iii. Rakyat berjiwa merdeka
iv. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif Penguasaan ilmu
pengetahuan
v. Kehidupan berkualiti
vi. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita
vii. Keutuhan budaya dan moral
viii. Pemeliharaan alam semula jadi
ix. Kekuatan pertahanan

Prinsip-prinsip ini adalah menurut acuan yang diadunkan supaya amalan dan
pendekatannya tidak akan menimbulkan salah faham dan kebimbangan kepada mana-
mana pihak dalam sebuah negara yang komposisi rakyatnya berbilang agama dan
berbilang kaum. Pendekatan yang digariskan juga adalah untuk memperkasakan umat
Islam supaya berupaya menghadapi cabaran dunia semasa.
Islam Hadhari adalah Islam yang syumul atau komprehensif dengan penekanan
kepada pembangunan ekonomi dan tamadun yang menyeluruh berupaya menjadi
penggerak dan pendorong kepada peningkatan daya saing umat. Warisan dan tamadun
Islam yang memperlihatkan kejayaan cemerlang umat Islam dalam semua bidang perlu
dijadikan rujukan dan sumber inspirasi memajukan masyarakat Malaysia.
Perubahan minda umat memerlukan satu tindakan secara menyeluruh, secara
drastik, secara sistematik, dan tidak bersifat sektor atau partisan. Ini memerlukan satu
http://www.islam.gov.my/islamhadhari/index.
php?page=ilmu
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
103
perubahan tasawur (pandangan global) seluruh masyarakat. Selaras dengan itu, konsep
hidup sebagai pengabdian kepada Tuhan dan konsep kerja sebagai ibadah, manusia
sebagai khalifah dan kewajipan mencapai kekuatan dalam semua bidang kehidupan
perlu dititikberatkan, khususnya prinsip maqasid al Syariah adalah berkaitan dengan
lima perkara seperti berikut:


Berpandukan kepada keterangan dan kefahaman anda mengenai Islam
Hadhari, jelaskan maksud hubungkait aspek globalisasi dan langit terbuka kepada
ketahanan dan keutuhan akidah Islam

i. Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan agama
ii. Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan akal
iii. Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan nyawa
iv. Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan harta
v. Menjaga, memartabatkan dan memperkasakan keturunan
Usaha yang konsisten hingga menghasilkan kejayaan yang berterusan perlu
dirancang. Segala bentuk pemikiran yang mengelirukan dan tidak bersesuaian dengan
kefahaman Islam perlu dikikis supaya pemikiran dan jati diri umat dapat dibentuk.
Perubahan sikap dan budaya umat memerlukan peranan berijtihad dan berjihad.
Konsep jihad perlu ditafsirkan secara lebih luas, meliputi aspek kehidupan manusia
seperti menuntut ilmu, menguasai sains dan teknologi serta melaksanakan aktiviti-aktiviti
ekonomi. Peningkatan kualiti (itqan) dalam semua urusan dan kegiatan kehidupan
merangkumi bidang pendidikan, penguasaan sains dan teknologi serta aktiviti-aktiviti
ekonomi, hendaklah dijadikan budaya. Ijtihad membina ummah dalam zaman moden ini
perlu diberikan perhatian dan diberikan pengiktirafan.
Masyarakat Malaysia perlu diberikan kefahaman Islam yang membolehkan umat
menghayati dan mewarisi wawasan ketamadunan global (Rahmatan Lilalamin) untuk
membolehkan umat berperanan secara berkesan diperingkat global. Semangat
persaudaraan (ukhuwah Islamiah) perlu dipupuk dan disemarakkan bagi menghasilkan
rangkaian sosial yang mantap sebagai satu strategi ke arah meningkatkan daya saing
umat. Masyarakat Malaysia perlu menghargai dan menghayati sifat berdikari dan
mengurangkan kebergantungan kepada pihak lain. Sikap dan nilai-nilai negatif
masyarakat perlu diubah kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam tasawwur Islam.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
104
Umat perlu dijadikan masyarakat iqra dalam hasrat mahu membina kemampuan
bangsa dari segi peningkatan penguasaan ilmu, kemahiran dan kepakaran. Tuntutan
Islam mewajibkan umat menguasai ilmu dalam semua bidang perlu dihayati. Perlu
diperbetulkan sebarang salah faham terhadap konsep ilmu agar tidak berlaku
pemisahan antara ilmu sekular dengan ilmu agama. Bahawa penguasaan sains dan
teknologi serta peningkatan kemahiran dan kepakaran merupakan sebahagian dari
tuntutan Islam. Begitu banyak ayat-ayat di dalam al-Quran yang menyentuh soal
penguasaan sains dan teknologi, yang perlu diberikan perhatian oleh umat. Sumbangan
tamadun Islam dalam sains dan teknologi yang membawa kepada kelahiran
renaissance di Eropah wajib diketahui oleh semua pelajar Islam. Usaha melahirkan
saintis Islam yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru perlu
diperbanyakkan.
Dunia adalah satu perjalanan yang harus dimanfaatkan dalam proses pengabdian
manusia kepada Allah SWT dengan menyempurnakan tanggungjawab fardu kifayah
secara sempurna, jujur, telus dan amanah. Manusia tidak mungkin berjaya
memanfaatkan dunia ini dengan baik jika sikap dan pandangannya terhadap dunia tidak
tepat sebagaimana mestinya, kerana alam dan fenomenanya diciptakan dan
ditundukkan oleh Allah SWT untuk manusia diturunkan sebagai khalifah. Kerana itu,
amatlah penting untuk umat manusia itu diperlengkap dengan ilmu pengetahuan dan
kemahiran, supaya membolehkan manusia menguasai dunia.
Amatlah penting umat Islam dipimpin memahami dan menghayati Islam sebagai
sistem kehidupan menyeluruh untuk menggerakkan pembinaan satu tamadun.
Kehidupan menyeluruh yang bijak mengimbangkan tanggungjawab dunia dengan
tanggungjawab akhirat. Islam bukanlah satu ritual kerana ritualisme memberi tumpuan
kepada akhirat semata-mata. Kerajaan juga tidak pernah bersifat sekularisme yang
menolak akhirat dan memberi tumpuan kepada dunia semata-mata. Islam mestilah
dihayati sebagai sistem yang mengintegrasikan kehidupan duniawi dan persiapan
ukhrawi. Allah SWT berfirman:

;u4--4 .EOg C4>-47 +.-
4O-O.- E4O=E- W 4 w4>
El4l14^ ;g` 4Ou^O- W }O;O4
.E =}=O;O +.- C^O) W 4 ;ul>
E1=OE^- O) ^O- W Ep) -.-
OUg47 4gO^^- ^__
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
105

Yang bermaksud: "Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu
akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu
(keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah)
sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-
limpah) dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak
suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan". (Surah al-Qasas: Ayat 77)
6.0 KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA ALLAH
Bagi orang Islam pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan ketaqwaan
kepada Allah sebagai teras utamanya. al-quran dan sunnah Rasulullah S.A.W sebagai
teras pegangan dan rujukannya. Gabungan kemantapan akidah (kepercayaan), syariah
(perundangan), akhlak, moral dan nilai-nilai murni adalah teras perancangan dan
pelaksanaan pembangunan diri dan pengurusan sistem untuk mencapai umat yang
berkualiti dan negara yang cemerlang. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT. dalam
surah al-Araaf :96,
O4 Ep u- -O4O^-
W-ONL4`-47 W-OE>-4 4L4-E
jgOU4N eE4O4 =}g)` g7.EOO-
^O-4 }4 W-O+OOE
e_4^'O E) W-O+^
4pO+lO'4C ^_g
Maksudnya : Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta
bertaqwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-
limpah berkatnya, dari langit dan bumi . Tetapi mereka mendustakan(rasul kami), lalu kami
timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan.
Pada prinsipnya penentuan pegangan agama atau akidah bagi mereka yang berada di
luar Islam terbahagi kepada dua iaitu tiada paksaan dalam agama dan kebebasan
dalam menganut agama masing-masing seperti firman Allah SWT dalam surah al-
Baqarah : 256
E-4O^) O) g].- W ~ 4E-4:E>
;-OO- =}g` +]/E^- _ }E O'4C
gO7-C) -;g`uNC4 *.) g
El=O;4-c- jE4ON^)
_O^+O^- 4=g^- EO
+.-4 77OgE- N7)U4 ^g)g
Maksudnya :
"Tidak ada paksaan dalam agama (Islam) kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam)
dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut, dan dia pula beriman
kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang
teguh yang tidak akan putus dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Dan dalam surah al-Kaafiruun: 6, Allah SWT berfirman,
7 7N4Cg1 4Oj4 g1 ^g
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
106
Maksudnya: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku

7.0 KERAJAAN ADIL DAN BERAMANAH
Adil adalah memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya, mengikut kadar
masing-masing. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nahl : 90
Ep) -.- NON`4C ;E^)
^}=O;Oe"-4 ^<.4-C)4 OgO
_.O^- _OeuL4C4 ^}4N
g7.4=E^- @OE:4^-4
+/^4l^-4 _ 7Og4C :^UE
]NO-EO> ^_
Maksudnya :
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan , serta memberi
bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang
keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini),
supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya.


Berpandukan kepada mujam al-Quran, pelajar diminta untuk mengumpulkan
seberapa banyak ayat al-Quran yang membahaskan berkaitan aspek pemerintahan dan
gaya kepimpinan

Pelaksanaan keadilan tidak melihat pada keturunan, warna kulit, bangsa,
kedudukan, miskin kaya atau perbezaan agama. Ini bersesuaian dengan peruntukan
dalam al-quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam surah al-
Maaidah : 8
Og^4C -g~-.- W-ON44`-47
W-O+^O7 --g`O~ *. 47.-EOg+
OO^) W 4 :EL4`@O;4C
Np4*E4E- `O~ -O>4N W-O7gu> _
W-O7g;N- 4O- C4O^~ O4O^+-Ug W
W-OE>-4 -.- _ ]) -.- lOO):E=
E) ]OUEu> ^g
Maksudnya :Dan jangan sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu
kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil(kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu
lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan
mendalam akan apa yang kamu lakukan.
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
107

Dan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari maksudnya,

Sekiranya(anakku) Fatimah mencuri nescaya aku akan memotong tangannya.
Amanah pula bermaksud menunaikan segala tanggungjawab dan kewajipan yang
diletakkan ke atasnya. Ini bersumberkan dari al-quran dan hadis Nabi SAW. Dalam al-
quran Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa :58

Ep) -.- 7NON`4C p W-1E>
ge4L4`- -O) E_)Uu- -O)4
+;EO 4u-4 +EEL- p W-O7^4`
;E^) _ Ep) -.- +gg^
7Og4C gO) Ep) -.- 4p~E
OgE- -LOO4 ^)g

Maksudnya :
Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya
(yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh)
kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat.

Dan hadis nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad Maksudnya Dan tidak
beriman bagi seseorang yang tidak amanah Islam Hadhari meletakkan amalan tadbir
urus yang baik (good governance) dan adil serta amanah kepada semua lapisan rakyat.
Pengurusan negara yang cekap, adil, amanah (tidak boros dan perbelanjaan berhemah)
melahirkan negara yang baik, maju, dan dirahmati Allah SWT sebagaimana ditegaskan
dalam al-quran surah Saba : 15
; 4p~E 4l=Og O) )_g4O4`
O4C-47 W p4-E4E_ }4N -g4C Eg-4 W
W-OU7 }g` -^ejO 7)4O
W-NO7;--4 +O _ E4-4 O4:jOC
4O4 EOOEN ^)
Maksudnya : Demi Sesungguhnya, adalah bagi penduduk negeri Saba satu tanda (yang
membuktikan kemurahan Allah) yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu: dua kumpulan kebun (yang
luas lagi subur). Yang terletak disebelah kanan dan disebelah kiri(Kariah mereka).(Lalu dikatakan kepada
mereka):makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadaNya: (negeri kamu ini
adalah)negeri yang baik(aman dan Makmur), dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan yang Maha Pengampun.

8.0 PENUTUP
Perlaksanaan Islam Hadhari oleh kerajaan Malaysia telah menyemarakan lagi
penghayatan agama Islam kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Kefahaman dan
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
108
pengahatan prinsip-prinsip Islam hadhari yang terkadung akan lebih membantu umat
Islam di Malaysia berusaha untuk menjadi seorang penganut Islam yang baik. Usaha
sedemikian hendaklah disahut seluruh rakyat Malaysia yang berugama Islam. Prinsip
pertama dan kedua yang terdapat dalam Islam hadhari telah kita bincangkan pada
peringkat awal penulisan modul ini, sebenarnya menjadi tunjang dan asas kepada
pemahaman prinsip-prinsip lain.
Sesungguhnya pembentukan sebuah kerajaan yang amanah adalah menjadi satu
kewajipan kepada sesiapa yang menjalankan amanah ini. Kegagalan untuk berakhlak
dan mempraktiskan seluruh amalan yang terkandung di dalam Islam serta menjiwainya
sebelum, semasa dan selepas sesuatu keputusan itu selaku pimimpin, maka
implikasinya akan ditanggung oleh seluruh rakyat. Sesungguhnya musibah Allah swt itu
dalam pelbagai bentuk akan melanda sesebuah negara bilamana pimimpin gagal
memenuhi dan menuruti segala kehendak dan tuntutan Islam.
Oleh yang demikian, sebelum seseorang itu bergelar pemimpin, ia sewajarnya
terlebih dahulu mengamalkan setiap inci ajaran Islam, kemudian menggalakkan
rakyatnya untuk bertindak seperti beliau. Kerana sesungguhnya, keraguan terhadap
satu elemen atau satu ajaran Islam akan member akibat yang sungguhnya dahyat
kepada aqidah umat Islam, oleh yang demikian kita hendaklah mengEsakan Allah swt
dalam segenap tindakan dan perbuatan kita.
Gagasan Islam Hadhari yang dikemukakan oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia
adalah satu medan buat umat Islam bagi membangunkan semula kegemilangan Islam
yang telah jatuh seiring dengan kejatuhan Kerajaan Uthmaniah lalu. la juga merupakan
satu peluang bagi membuka minda dan lembaran baru bagi masyarakat bukan Islam
agar dapat memahami dan meneliti nilai keislaman untuk dijadikan sandaran dalam
mengerakkan inisiatif memakmurkan negara Malaysia.
Meletakkan Islam Hadhari sebagai satu keutamaan dari sudut positif akan
menggalakkan suasana sihat antara kaum di Malaysia. Sebarang hujah berbentuk
negatif dan provokasi harus dielakkan demi menjana idea bagi menggerakkan usaha
maa'ruf (mendorong kebaikan dan keadilan), menolak kemungkaran (kejahatan) serta
kebathilan (kebinasaan).
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
109

Anda mungkin juga menyukai