Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Kemahiran Hidup Tahun 5 Mata Pelajaran: Tarikh: Kelas: Bil.

Murid: Masa: Tema: Tajuk: Kemahiran Hidup 15 September 2011 5 Amanah 25 orang 60 minit Elektrik dan Elektrik Penghasilan Projek Pada akhir pembelajaran, murid dapat;

Hasil Pembelajaran:

1. Membaca dan memahami litar elektronik 2. Membuat penyambungan litar 3. Menguji litar Bahan Bantu Mengajar: Buku teks, bahan, komponen dan alatan tangan projek Nilai-nilai murni: berjimat cermat, berhati-hati, keselamatan diri, mencintai alam sekitar. Kemahiran Bernilai Tambah: Pembelajaran masteri, kontekstual

Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan

1. Menunjukkan lukisan skematik dan bergambar litar elektronik..

1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang lukisan skematik yang telah dipelajari pada tahun 4 dan membandingkan simbolnya. 2. Guru mengaitkan perkara di atas dengan pelajran pada hari ini.

Nilai: Kerjasama

BBM: Video

Langkah 1 1. Memahami lukisan Skematik bergambar

1. Murid membaca dan memahami lukisan skematik 2. Seterusnya lukisan bergambar 3. Guru menerangkan

Nilai: berhati-hati, keselamatan, kerjasama

Langkah 2 1. Membuat penyambungan litar elektronik

1. Berpandukan buku teks, murid membuat penyambungan litar. 2. Guru mengingatkan murid supaya menggunakan bahan yang diperlukan sahaja. 3. Guru membimbing murid yang mempunyai masalah dalam membuat penyambungan.

Nilai: Berhati-hati, berjimat cermat.

Langkah 3 1. Menguji litar

1. Murid menguji litar setelah siap membuat

penyambungan. 2. Guru memerhati dan membimbing murid yang silap memasang litar.

Penilaian

1. Soalan lembaran kerja.

1. Guru mengedarkan lembaran kerja. 2. Murid dikehendaki menjawab semua soalan

Penutup

1. Rumusan Memahami litar Membuat penyambungan litar Menguji litar

1. Guru membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini.