Anda di halaman 1dari 4

PEMETAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2

Aspek 1 Kecekapan Kemahiran Pergerakan Menguasai corak pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai aktiviti fizikal Melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan

B1D1E1 / B2D1E1 B1D1E1 / B2D1E1 / B3D1E1 B1D1E1 / B2D1E1 / B3D1E1 B1D1E2 / B2D1E2 / B3D1E2 / B2D1E1
B4D1E3

Pergerakan Asas
Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas (dengan lakuan yang betul) Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas (dengan lakuan yang betul) Melakukan kemahiran manipulasi alatan (dengan lakuan yang betul) Melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanak-kanak

Gimnastik Asas Melakukan kemahiran hambur dan pendaratan (dengan lakuan yang betul) Melakukan pergerakan yang memerlukan imbangan dan sokongan badan Melakukan kemahiran putaran (dengan lakuan yang betul) Akuatik Asas Menguasai kemahiran keyakinan dan keselamatan dalam air Menguasai kemahiran asas renang dengan lakuan yang betul Rekreasi dan Kesenggangan Melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan

B2D1E3 B3D1E4 B2D1E4 / B4D1E1 B1D1E1 / B4D1E3 B3D1E3 B3D1E3 B3D1E3 B2D1E3 / B3D1E4 B3D1E1 / B4D1E2 B2D1E2 / B3D1E2 / B3D1E4 / B4D1E3 B4D1E1

Aspek 2

Aplikasi Pengetahuan dalam Pergerakan Mengaplikasi pengetahuan tentang konsep, prinsip dan strategi pergerakan dalam pembelajaran serta mengembangk

Melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan Pergerakan Asas Mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor Memahami konsep dan prinsip asas kemahiran manipulasi alatan Mengaplikasi konsep pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanak-kanak Gimnastik Asas Memahami konsep hambur dan pendaratan Mengetahui konsep kawalan badan dalam pergerakan Memahami konsep putaran dalam pergerakan Akuatik Asas

B3D1E4 B3D1E4 B3D1E4

Pemetaan Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 2 Updated : 18/5/2011

an kemahiran motor dalam melaksanakan aktiviti fizikal Aspek 3 Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal Aspek 4 Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan Mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep , prinsip dan strategi meningkatkan kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal

Memahami konsep keyakinan dan keselamatan dalam air Mengetahui kemahiran asas renang Rekreasi dan Kesenggangan Menjana kreativiti dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan Melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan Komponen kecergasan Melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik Melakukan senaman kelenturan dengan betul Melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot dengan betul Komposisi Badan Mengenal pasti komposisi badan

B3D1E3 B3D1E3 B3D1E3 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 B2D2E1 / B4D2E1

B5D1E1

Menguasai konsep kecergasan yang diaplikasi semasa melakukan aktiviti kecergasan fizikal Mengaplikasi amalan pemakanan dalam kehidupan seharian. Komponen kecergasan Menguasai konsep asas kapasiti aerobik Memahami konsep asas kelenturan Memahami konsep asas kekuatan dan daya tahan otot Komposisi Badan Mengetahui komponen badan

B3D1E1 / B4D2E1 B6D1E1 / B6D2E1 B2D1E1 / B2D1E3 / B3D3E1 B3D3E2 B3D3E2 / B4D2E1 B5D1E2

Pemetaan Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 2 Updated : 18/5/2011

Aspek 5

Kesukanan Mengukuhkan amalan Pendidikan Jasmani menerusi elemen keselamatan, konsep sosiologi dan psikologi, prinsip dan strategi

Keselamatan dan pengurusan Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan Tanggungjawab Kendiri Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal Interaksi sosial Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan tersebut. Dinamika kumpulan Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan tersebut.

B5D2E1 B5D2E2 B5D2E3

B5D2E1 / B5D2E2
B5D2E3

B6D1E1

Pemetaan Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 2 Updated : 18/5/2011

PEMETAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2

BAND 1 ASPEK 1 ASPEK 2 ASPEK 3 ASPEK 4 ASPEK 5 /

BAND 2 / / / /

BAND 3 / / / /

BAND 4 / / / /

BAND 5

BAND 6

/ / / / /

Pemetaan Standard Prestasi : Pendidikan Jasmani Tahun 2 Updated : 18/5/2011