LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
Mata Pelajaran : BAHASA MELAYU (PMR) KETUA PENTAKSIR MENGIKUT KOMPONEN PBS
Nama Ketua Pentaksir: Jawatan Hakiki: Gred: No. Tel Bimbit: NORAZLINA BINTI ARFANDI PPPS DG 44 013-8809910

BAHAGIAN A – CALON
(Catatkan bilangan sekiranya ada) BIL 1 Bilangan Skor telah dihantar ke sekolah asal Calon Pindah Pusat 2 Bilangan Eviden telah dihantar ke sekolah baru Skor telah dihantar ke sekolah baru Calon Sakit Berpanjangan 3 Bilangan Bilangan dikecualikan PBS oleh Pengarah Peperiksaan 4 5 6 Calon Berhenti Sekolah Bilangan Calon Kes Disiplin / Ponteng Bilangan Calon Berkeperluan Khas Bilangan 1 YA YA PERKARA Calon Menumpang

4 Difailkan 6 Eviden Murid 6.2 Diedarkan kepada pentaksir 5.BAHAGIAN B – PENGOPERASIAN (Rujuk Petunjuk Skala yang disediakan di bawah) Petunjuk Skala: 1: Ada dan lengkap 2 : Ada tetapi masih ada ruang untuk penambahbaikan 3: Tiada Bil Perkara Pengurusan Fail (Rujuk Lampiran A) Skala Catatan 1 1.5 Surat kebenaran menawarkan mata pelajaran daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum 3.4 Rekod penyerahan eviden 1 1 1 1 1 1 1 1 6.1 Disediakan 5 5.4 Tugasan Pentaksiran 2.2 Diedarkan kepada pentaksir 3.1 Sukatan Pelajaran 2.3 Diedarkan kepada murid 3.2 Di luar waktu pengajaran & pembelajaran Jadual pentaksiran Eviden 5.2 Fail PBS Panitia 1.1 Fail Induk PBS 1.6 Borang pergerakan eviden (Sekiranya calon berpindah pusat) 1 .2 Jadual Pentaksiran Eviden 6.2 Huraian Sukatan Pelajaran 2.3 Fail Pentaksir PBS Dokumen Kurikulum dan Pentaksiran 2.1 Jadual Kerja/Senarai Semak 6.1 Disediakan 2 2 2 Hanya disediakan oleh Jawatankuasa Induk PBS 1 1 1 1 3 2 Jadual Kerja / Senarai Semak Pelaksanaan Pentaksiran PBS 1 1 1 1 3 3.1 Semasa pengajaran & 4 pembelajaran 1 3 4.5 Produk/artifak Portfolio/rakaman dan lain-lain 6.3 Format Instrumen Pentaksiran 2.3 Diedarkan kepada murid 5.4 Difailkan Pelaksanaan Pentaksiran 4.3 Borang skor individu 6.

2 Borang Penyelaras (Dalaman/Luaran) 8.1 Borang skor individu Disimpan di tempat selamat Disahkan guru mata pelajaran Disahkan Ketua Pentaksir Sekolah 7 Disahkan Pengetua 7.2 Taklimat kepada Guru 9.3 Borang penyelarasan skor 8.2 Borang Skor Induk Disimpan di tempat selamat Disahkan guru mata pelajaran Disahkan Ketua Pentaksir Sekolah Disahkan Pengetua Fail Penyelarasan 8.1 Borang maklumat guru 8 8.1 Taklimat kepada murid 9.6.3 Makluman kepada ibu bapa Perkara 3 Skala Catatan 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 Taklimat dan Makluman Ketua Pentaksir 9 .7 Surat Pengecualian PBS Bil Fail PBS 7.4 Laporan penyelarasan 9.

Bil Perkara Status Catatan * Status kelengkapan (Ketua Pentaksir perlu menambah senarai kelengkapan mengikut PBS masing-masing) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bilik Dokumentasi PBS Saiz dan keluasan yang sesuai Utiliti (Bekalan elektrik dan air) Keselamatan Susun atur Pengurusan dan kebersihan Kelengkapan perabot Alat tangan Mesin mudah alih Mesin Pegun Stok dan inventori Bahan pentaksiran Stor bahan/ alatan Tempat penyimpanan eviden .BAHAGIAN C INFRASTRUKTUR DAN KELENGKAPAN Tandakan () jika lengkap/sesuai/baik/sempurna dan tandakan (X) jika terdapat sebarang masalah dan catatan di ruang catatan.

1 3 YA YA KAUNSEL ING B. 7 SH MAHENDRA .M YA YA . 4 JAMES ANAK CHAKONG . 6 NURHAIZANI . 1 2 . 5 MOHD HARMIZIE B HASSAN . 9 .M 2 ZUNAIDAH BINTI MAT HUSIN . MELAYU B.BAHAGIAN D – PENTAKSIR KOD KERTAS : Pernah menghadiri Kursus pentaksiran anjuran LPM atau JPN (YA/TIDAK) YA Bil Nama Guru Opsyen Mengajar mata pelajaran ditaksir (YA/TIDAK) YA 1 ZAHARATUL KK BUN BUN . 3 MOHD NAZLEE . 8 SAZALI BIN YAHAYA . MORAL B. LINGUIST IK PENG.M YA YA YA YA MATEMA TIK PEND. 1 1 .M YA YA YA YA YA YA B. 1 0 .

Dilengkapkan oleh ...... (PENOLONG KANAN PENTADBIRAN) Nama dan Cap Tarikh : ........................................... 1 5 .............................................1 4 ................................................... (Tandatangan Ketua Pentaksir Mata Pelajaran) Nama dan Cap Ketua Pentaksir : Tarikh : NORAZLINA BINTI ARFANDI 10 OGOS 2011 Disahkan oleh ..............

Surat-surat Siaran daripada LPM. Carta Senarai Jawatankuasa 2. Salinan sijil calon tahun semasa 13. KPS dan PS 10. Surat-surat Panggilan Mesyuarat dan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Panitia 9. Tugasan. Contoh borang-borang pemarkahan calon setiap mata pelajaran 12. Format. KPS dan PS 10. KPN. Jadual Pelaksanaan PBS setiap mata pelajaran dalam panitia 7. Carta Senarai Jawatankuasa 3. Surat Pelantikan dan Akuan Penerimaan Pelantikan 6. Jadual Pelaksanaan PBS setiap mata pelajaran 7. KPKw. Carta Senarai Jawatankuasa 3. Senarai KPK. Format. Senarai Semak Calon pelaksanaan PBS mata pelajaran yang ditaksir 11. Contoh Surat-surat Pelantikan dan Akuan Penerimaan Pelantikan 6. Tugasan. Borang-borang pemarkahan calon tahun semasa 12. Prosedur Kerja dan Peraturan Pemarkahan setiap mata pelajaran dalam panitia. JPN atau mana-mana Bahagian yang berkaitan dengan Komponen PBS mata pelajaran dalam panitia. Surat-surat Panggilan Mesyuarat dan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Induk 9. 5. 8. Prosedur Kerja dan Peraturan Pemarkahan mata pelajaran yang ditaksir 8. Senarai Semak Calon pelaksanaan PBS setiap mata pelajaran dalam panitia 11. Carta Senarai Jawatankuasa 3. Salinan sijil calon setiap mata pelajaran dalam panitia mengikut tahun 4. Prosedur Kerja dan Peraturan Pemarkahan setiap mata pelajaran 8. Senarai Semak Calon pelaksanaan PBS setiap mata pelajaran 11.Lampiran A Pengurusan Fail FAIL INDUK PBS 1. KPN. Contoh sijil calon setiap mata pelajaran 4. Senarai calon berdaftar 10. Surat-surat Panggilan Mesyuarat dan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Panitia 9. Carta Senarai Jawatankuasa 2. Format. Salinan borang-borang pemarkahan calon mengikut tahun 12. Surat-surat Siaran daripada LPM. Jadual Pelaksanaan PBS mata pelajaran yang ditaksir 7. Eviden calon (mengikut kelas) . Tugasan. JPN atau mana-mana Bahagian yang berkaitan dengan Komponen PBS setiap mata pelajaran 5. Carta Senarai Jawatankuasa Panitia PBS Sekolah Panitia PBS Sekolah Panitia PBS Sekolah 4. Buku Panduan Pelaksanaan PBS Induk PBS Sekolah 2. Buku Panduan Pelaksanaan PBS Induk PBS Sekolah FAIL PANITIA PBS 1. Salinan Surat-surat Pelantikan dan Akuan Penerimaan Pelantikan 6. Buku Panduan Pelaksanaan PBS Induk PBS Sekolah FAIL PENTAKSIR PBS 1. JPN atau mana-mana Bahagian yang berkaitan dengan mata pelajaran yang ditaksir 5. KPKw. Senarai KPK. Surat-surat Siaran daripada LPM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful