LAMPIRAN A

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa & Komunikasi

BML 1043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Semester 1 Sesi 2011/2012 Tugasan 1 Individu ( Pemberatan 30 % ) Kriteria tugasan: Tempoh tugasan : Tarikh akhir hantar tugasan : Soalan tugasan Arahan : Jawab kesemua soalan. Jawab dengan tepat, ringkas, padat dan gunakan tulisan yang jelas dan mudah dibaca. 1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan fonetik artikulasi? (b) Tukarkan kesemua perkataan berikut dalam bentuk transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik mengikut sebutan Bahasa Melayu Baku. i. ii. iii. iv. v. (c) emas naik bau taufan taun 8 minggu (mula 26 Sept hingga 14 Okt 2011) 14 Oktober 2011

Salin semula petikan di bawah dalam bentuk transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik. Al-Quran ialah petunjuk kepada manusia yang sarat dengan ilmu pengetahuan bagi mengeluarkan manusia daripada kegelapan menuju kepada cahaya Ilahi, daripada kejahilan kepada ketinggian ilmu pengetahuan.

2.

(a) (b)

Apakah yang dimaksudkan dengan fonetik akustik? Berikan lambang-lambang fonetik bagi mana-mana lima bunyi yang berikut: i. Vokal Depan Tinggi Hampar

3. ix. (c) Vokal Tengah Separuh Vokal Dua Bibir Vokal Belakang Separuh Tinggi Konsonan Bibir-Gigi Bersuara Konsonan Letupan Dua Bibir Bersuara Konsonan Sisian Lelangit Keras Bersuara Konsonan Sengau Gusi Bersuara Konsonan Geseran Gusi Tidak Bersuara Vokal Sengauan Rendah Bersuara Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai dan gambar rajah yang berkaitan. Kulit hadapan (Tajuk. Tarikh penghantaran) Format penulisan a. 3. Saiz tulisan : 12 d. x.5. bincangkan 16 pola sistem kekecualian vokal dalam bahasa Melayu. santak kiri dan kanan Kertas kerja anda perlu mengandungi bibliografi – sekurang-kurangnya lima daripada pelbagai sumber rujukan. vi. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai dan gambar rajah yang berkaitan. Matrik. No. jelaskan perbezaan antara istilah pembibiran dengan penyengauan. iv. .ii. jelaskan perbezaan antara konsep pasangan minimal dengan istilah saling melengkapi. jelaskan perbezaan antara istilah bervariasi bebas dengan beralternasi bebas. (a) (b) (c) 4. vii. bincangkan 18 pola sistem keselarasan vokal dalam bahasa Melayu. Apakah yang dimaksudkan dengan fonetik auditori? Dengan memberikan sekurang-kurangnya dua contoh yang sesuai. Dengan memberikan sekurang-kurangnya lima contoh yang sesuai. Jenis tulisan : Times New Roman c. Apakah matlamat akhir bidang fonologi? Dengan memberikan sekurang-kurangnya dua contoh yang sesuai. jelaskan perbezaan bagi fonem suprasegmental. 2. iaitu antara kepanjangan dengan jeda. v. iii. Dengan memberikan sekurang-kurangnya dua contoh yang sesuai. (a) (b) (c) Format 1. Apakah yang dimaksudkan dengan fonologi ? Dengan memberikan sekurang-kurangnya dua contoh yang sesuai. jelaskan bagaimana “intonasi” boleh membezakan makna sesuatu frasa atau ayat. (a) (b) (c) (d) 5. Dengan memberikan sekurang-kurangnya dua contoh yang sesuai. Langkau 1. Nama. viii. halaman : mengikut keperluan b. Bil. jelaskan perbezaan antara fonem vokal rangkap dengan fonem konsonan rangkap.

Pemarkahan 1. Penulisan petikan mengikut sistem APA a. Tempoh tugasan : 8 minggu (26 Sept – 14 Okt 2011) Bentuk serahan tugasan : Hard copy dan soft copy Format Isi kandungan dan contoh Grafik dan kreativiti Teknik petikan Bibliografi Jumlah Pemberatan : : : : : : : 10 markah 60 markah 20 markah 5 markah 5 markah 100 markah 30 % HAK CIPTA TERPELIHARA . Tarikh hantar : 14 Oktober 2011 b. 6. 3. 4. 7. 5.4. 2. 5.

Grafik kurang sesuai 4. Grafik tidak sesuai 70 . 7. 1. Format: kemas. 3. 1. Isi masih cukup 3.69 40 . Isi: Tidak cukup 3. Penulisan bibliografi dan petikan betul.100 Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan Kriteria Penulisan 1. Format: Sedikit kesalahan 2.59 0 . Grafik masih sesuai dan jelas 4. 5. Penulisan bibliografi dan petikan masih betul. tersusun dan tepat sekali 2.39 .79 60 . 2. Isi cukup dan sangat relevan 3. Peringkat Cemerlang Format Isi kandungan dan contoh Grafik dan kreativiti Teknik petikan Bibliografi Jumlah Pemberatan : : : : : : : 10 markah 60 markah 20 markah 5 markah 5 markah 100 markah 30 % Markah (100) 80 . 4. Format masih betul dan tepat 2. Penulisan bibliografi dan petikan betul sekali. tersusun dan tepat 2. Isi: bercampur-campur 3. 6.LAMPIRAN A1 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM Jabatan Bahasa Melayu. Grafik sesuai dan jelas sekali dan berunsur kreativiti 4. Format: kemas. Fakulti Bahasa & Komunikasi BML 1043 / BML 3043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Semester 1 Sesi 2011/2012 Tugasan 1 Individu ( Pemberatan 30 % ) Rubric Penilaian Tugasan 1 Kumpulan Kuliah : A/B/C Pemarkahan 1. Isi cukup dan relevan 3. Penulisan bibliografi dan petikan : berbaur 1. Grafik sesuai dan jelas dan berunsur kreativiti 4. Format: kurang tepat 2. 1.

4. Penulisan bibliografi dan petikan : banyak kesalahan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful