LAMPIRAN A

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa & Komunikasi

BML 1043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Semester 1 Sesi 2011/2012 Tugasan 1 Individu ( Pemberatan 30 % ) Kriteria tugasan: Tempoh tugasan : Tarikh akhir hantar tugasan : Soalan tugasan Arahan : Jawab kesemua soalan. Jawab dengan tepat, ringkas, padat dan gunakan tulisan yang jelas dan mudah dibaca. 1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan fonetik artikulasi? (b) Tukarkan kesemua perkataan berikut dalam bentuk transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik mengikut sebutan Bahasa Melayu Baku. i. ii. iii. iv. v. (c) emas naik bau taufan taun 8 minggu (mula 26 Sept hingga 14 Okt 2011) 14 Oktober 2011

Salin semula petikan di bawah dalam bentuk transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik. Al-Quran ialah petunjuk kepada manusia yang sarat dengan ilmu pengetahuan bagi mengeluarkan manusia daripada kegelapan menuju kepada cahaya Ilahi, daripada kejahilan kepada ketinggian ilmu pengetahuan.

2.

(a) (b)

Apakah yang dimaksudkan dengan fonetik akustik? Berikan lambang-lambang fonetik bagi mana-mana lima bunyi yang berikut: i. Vokal Depan Tinggi Hampar

(a) (b) (c) Format 1. viii. Apakah yang dimaksudkan dengan fonetik auditori? Dengan memberikan sekurang-kurangnya dua contoh yang sesuai. Kulit hadapan (Tajuk. vi. Saiz tulisan : 12 d. jelaskan perbezaan antara istilah pembibiran dengan penyengauan. Bil. bincangkan 18 pola sistem keselarasan vokal dalam bahasa Melayu. Apakah yang dimaksudkan dengan fonologi ? Dengan memberikan sekurang-kurangnya dua contoh yang sesuai. . (a) (b) (c) (d) 5. ix. iv. Jenis tulisan : Times New Roman c. Nama. jelaskan perbezaan antara konsep pasangan minimal dengan istilah saling melengkapi.5. jelaskan perbezaan antara fonem vokal rangkap dengan fonem konsonan rangkap. Dengan memberikan sekurang-kurangnya dua contoh yang sesuai. santak kiri dan kanan Kertas kerja anda perlu mengandungi bibliografi – sekurang-kurangnya lima daripada pelbagai sumber rujukan. Apakah matlamat akhir bidang fonologi? Dengan memberikan sekurang-kurangnya dua contoh yang sesuai. 3. jelaskan bagaimana “intonasi” boleh membezakan makna sesuatu frasa atau ayat. halaman : mengikut keperluan b.ii. 2. iii. Matrik. Dengan memberikan sekurang-kurangnya lima contoh yang sesuai. (a) (b) (c) 4. bincangkan 16 pola sistem kekecualian vokal dalam bahasa Melayu. jelaskan perbezaan bagi fonem suprasegmental. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai dan gambar rajah yang berkaitan. Tarikh penghantaran) Format penulisan a. Dengan memberikan sekurang-kurangnya dua contoh yang sesuai. x. jelaskan perbezaan antara istilah bervariasi bebas dengan beralternasi bebas. vii. (c) Vokal Tengah Separuh Vokal Dua Bibir Vokal Belakang Separuh Tinggi Konsonan Bibir-Gigi Bersuara Konsonan Letupan Dua Bibir Bersuara Konsonan Sisian Lelangit Keras Bersuara Konsonan Sengau Gusi Bersuara Konsonan Geseran Gusi Tidak Bersuara Vokal Sengauan Rendah Bersuara Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai dan gambar rajah yang berkaitan. v. iaitu antara kepanjangan dengan jeda. Langkau 1. No. 3.

Tarikh hantar : 14 Oktober 2011 b. 3. Tempoh tugasan : 8 minggu (26 Sept – 14 Okt 2011) Bentuk serahan tugasan : Hard copy dan soft copy Format Isi kandungan dan contoh Grafik dan kreativiti Teknik petikan Bibliografi Jumlah Pemberatan : : : : : : : 10 markah 60 markah 20 markah 5 markah 5 markah 100 markah 30 % HAK CIPTA TERPELIHARA . 7. 4. 5. Penulisan petikan mengikut sistem APA a. 2.4. 6. Pemarkahan 1. 5.

Peringkat Cemerlang Format Isi kandungan dan contoh Grafik dan kreativiti Teknik petikan Bibliografi Jumlah Pemberatan : : : : : : : 10 markah 60 markah 20 markah 5 markah 5 markah 100 markah 30 % Markah (100) 80 . 4. 7. Grafik tidak sesuai 70 . Penulisan bibliografi dan petikan masih betul. Grafik sesuai dan jelas sekali dan berunsur kreativiti 4. Isi cukup dan sangat relevan 3. Grafik sesuai dan jelas dan berunsur kreativiti 4. 1. Isi: Tidak cukup 3. 3. tersusun dan tepat 2. 1.100 Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan Kriteria Penulisan 1. 1. Format: kemas. 6. Isi masih cukup 3. Penulisan bibliografi dan petikan betul. Format: Sedikit kesalahan 2.59 0 . 5. Penulisan bibliografi dan petikan betul sekali. Grafik masih sesuai dan jelas 4. Isi cukup dan relevan 3. Format masih betul dan tepat 2.LAMPIRAN A1 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM Jabatan Bahasa Melayu. 2. Format: kemas.69 40 . Grafik kurang sesuai 4. Isi: bercampur-campur 3. Format: kurang tepat 2. Penulisan bibliografi dan petikan : berbaur 1. tersusun dan tepat sekali 2.39 . Fakulti Bahasa & Komunikasi BML 1043 / BML 3043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Semester 1 Sesi 2011/2012 Tugasan 1 Individu ( Pemberatan 30 % ) Rubric Penilaian Tugasan 1 Kumpulan Kuliah : A/B/C Pemarkahan 1.79 60 .

4. Penulisan bibliografi dan petikan : banyak kesalahan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful