Anda di halaman 1dari 24

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

1.0

JAWAPAN TUTORIAL

Soalan :

Selesaikan soalan ini dengan menggunakan Model Polya.

Saif membeli alat permainan elektronik yang memerlukan 52 biji bateri bersaiz AAA. Apabila tiba di pasar raya, dia mendapati bateri bersaiz AAA dijual secara paket 3 dan 5 biji. Bagaimanakah cara yang paling jimat untuk Saif membeli secara tepat 52 biji bateri bersaiz AAA ?

Jawapan :

1) Saif ingin membeli 52 biji bateri AAA untuk alat permainan elektroniknya. 2) Bateri pula hanya dijual secara paket 3 dan 5 biji sahaja. 3) Cara yang paling jimat untuk membeli secara tepat 52 biji bateri ialah ? Cara yang dirasakan paling sesuai untuk digunakan ialah cuba dan teka 1. Cara pertama :
9 x 3 = 27 5 x 5 = 25 Jumlah : 52

2. Cara kedua :

8 x 5 = 40 4 x 3 = 12 Jumlah = 52 8 x 5 = 40 5 x 3 = 15 Jumlah = 55

3. Cara ketiga :

Banding Beza antara 1, 2 dan 3 :

H a l a m a n |1

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

Jawapan : Cara yang kedua adalah cara yang paling sesuai untuk digunakan oleh Saif untuk membeli bateri AAA secara jimat dan tepat 52 biji. Hal ini kerana cara pertama dan juga cara ketiga adalah lebih dari segi jumlah paket dan juga jumlah bateri berbanding cara kedua. Jumlah bateri AAA yang akan Saif perolehi jika menggunakan cara ketiga juga lebih banyak iaitu 55 biji bateri AAA berbanding menggunakan cara kedua 52 biji bateri AAA. Walaupun jumlah bateri AAA yang Saif akan dapat jika menggunakan cara pertama dan juga cara kedua adalah sama dan tepat iaitu 52 biji, akan tetapi jumlah paket yang akan Saif dapat jika menggunakan cara petama adalah lebih banyak iaitu 14 paket berbanding cara kedua iaitu 12 paket. Jadi cara yang kedua adalah cara yang paling jimat dan tepat 52 biji bateri AAA.

Soalan :

Dengan bantuan gambarajah, terangkan bagaimana ingin menggunakan abacus untuk menyelesaikan soalan di bawah :

719 24
Jawapan :

719

24

695

H a l a m a n |2

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

Langkah pengiraan menggunakan abakus :

Rajah 1 : Menunjukkan abakus yang telah diselaraskan kepada jumlah 719.

Rajah 2 : Menunjukkan abacus yang telah diselaraskan kepada jumlah 24.

Rajah 3 : Menunjukkan lower bead abacus pada unit sa yang telah diselaraskan kepada jumlah 719 iaitu 9 telah diturunkan (tolak) sebanyak 4. Yang tinggal pada unit sa hanyalah satu bead pada upper bead yang melambangkan jumlah 5.

Rajah 4 : Menunjukkan bead abacus pada unit ratus telah ditolak 1 bead pada lower bead manjadi 6 unit. Kerana jumlah bead pada unit puluh pada rajah 1 lebih kecil iaitu 1 daripada nilai bead pada rajah 2 iaitu 2. Jadi unit puluh telah meminjam satu ratus daripada unit ratus.

H a l a m a n |3

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

Rajah 5 : Menggunakan kaedah congak, jumlah bead terhad kepada jumlah 9 sahaja, iaitu 90 pada unit puluh. Jadi selepas meminjam sebanyak 100 pada unit ratus tadi, jumlah pada unit puluh menjadi 110. Jadi 20 yang lebih pada unit puluh telah diletakkan secara congak.

Rajah 6 : Menunjukkan 2 bead pada lower bead pada unit puluh yang melambangkan 20 yang telah diletakkan secara congak ditolak. Jadi jumlah pada lower bead tetap mejadi 9 unit.

Rajah 7 : Menunjukkan abacus yang menjadi jumlah 695 setelah 719 ditolak dengan 24.

H a l a m a n |4

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

Soalan :

Ahmad, Badrul, Chong, Danny dan Eng telah menyertai acara lumba lari. Selepas 5 minit perlumbaan, mereka berada di posisi berikut : Ahmad berada 20 ela di belakang Badrul Badrul berada 46 meter di hadapan Chong Chong berada 360 inci di belakang Eng Danny berada 2700 cm di hadapan Ahmad Eng berada 150 kaki di belakang Danny Siapakah yang mendapat tempat pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima ? Jawapan : 1 inci = 0.0254 m 1 cm = 0.01 m 1 ela = 0.9144 m 1 kaki = 0.3048 m Ahmad berada 18.288 meter di belakang Badrul (20 ela = 18.288 meter) Badrul berada 46 meter di hadapan Chong Chong berada 9.144 meter di belakang Eng (360 inci = 9.144 meter ) Danny berada 27 meter di hadapan Ahmad (2700 cm = 27 meter ) Eng berada 45.72 meter di belakang Danny (150 kaki = 45.72 meter)

Chong

Eng

Ahmad

Badrul

Danny

Tempat Kelima

Tempat Keempat

Tempat Ketiga

Tempat Kedua

Tempat Pertama

H a l a m a n |5

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

Soalan :
90 unit2 72 unit2

80 unit2

Luas permukaan sebuah kotak berbentuk kuboid adalah seperti dalam rajah diatas. Berapakah panjang, lebar dan tinggi kotak tersebut. Bagaimanakah anda menyelesaan masalah ini ? Jawapan : Saya telah melabelkan bahagian yang luasnya 90 unit 2 sebagai bahagian A. Bahagian yang luasnya 80 unit2 dan 72 unit2 pula masing-masing dilabel sebagai B dan C. Untuk mendapatkan jumlah 90 unit2 hanyalah dengan hasil darab 9 unit (lebar) dengan 10 unit (panjang). Jika panjang bahagian A adalah 10 unit, maka panjang bahaian B juga adalah 10 unit. Hal ini kerana panjang bahagian A dan B adalah sama. Maka hasil darab numbor dengan 10 unit (panjang) yang akan menghasilkan jumlah 80 unit 2 ialah 8 unit (tinggi). Panjang dan tinggi bahagian C dapat diketahui sebagai 9 unit (panjang) dan 8 (tinggi). Hal ini kerana panjang bahagian C adalah sama dengan lebar bahagian A dan tinggi bahagian C adalah sama dengan tinggi bahagian B. Luas permukaan = panjang x lebar Bahagian A : 90 unit2 = 10 unit (panjang) x 9 unit (lebar). Bahagian B : 80 unit2 = 10 unit (panjang) x 8 unit (tinggi). Bahagian C : 72 unit2 = 9 (panjang) unit x 8 unit (tinggi). Tinggi kotak = 8 unit

H a l a m a n |6

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

Lebar kotak = 10 unit Panjang kotak = 9 unit

10 unit 9 unit

A B
10 unit

9 unit 8 unit

8 unit

8 unit

9 unit

Soalan :

Anda dikehendaki membuat satu survey ringkas ke atas sekurang-kurangnya 40 sampel. Bina satu graf bagi mewakili data anda. Buat interpretasi terhadap graf anda.

Jawapan : Jadual Filem Pilihan Guru Pelatih di IPG Kampus Dato Razali Ismail

Movie English Korea Jepun Taiwan Indon Thai Melayu

Bilangan Guru Pelatih 7 8 6 4 5 7 3

H a l a m a n |7

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

Graf Filem Pilihan Guru Pelatih di IPG Kampus Dato Razali Ismail

Guru 9 Pelatih
8 7 6 5 4 3 2 1 0 English Korea Jepun Taiwan Indon Thai Melayu

Filem

H a l a m a n |8

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

2.0

PENGURUSAN GRAFIK SUKATAN SUBJEK MATEMATIK

PENGURUSAN GRAFIK : MATEMATIK SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH RENDAH

Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik adalah untuk membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.

Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam

Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Statistik.
Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dgn bidang lain dan dgn kehidupan harian. Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelas serta penggunaan simbol dan istilah yang betul.

OBJEKTIF
Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategi bagi menyelesaikan masalah. Berfikir, menaakul dan membuat penerokaan secara matematik dalam kehidupan harian. Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea matematik dan perkaitannya. Menghargai dan menghayati keindahan matematik. Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif termasuk TMK utk membina kefahaman konsep & mengaplikasi ilmu matematik. H a l a m a n |9

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

TOPIK : PANJANG
Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang

Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai

HASIL PEMBELAJARAN

Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai. Mengggunakan & pelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks.

TOPIK : TIMBANGAN
Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai.
Menggunakan unit relatif untuk timbangan.

HASIL PEMBELAJARAN

Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan Banding dua atau lebih timbangan objek guna unit bukan piawai.

TOPIK : ISIPADU
Melakukan aktiviti yang berkaitan dgn isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai.

Menggunakan unit relatif utk isipadu cecair.

HASIL PEMBELAJARAN

Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai.

Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam konteks.


H a l a m a n |10

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

TOPIK : PANJANG

TAJUK PEMBELAJARAN

AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

Memahami terma/istilah berkaitan panjang Membandingkan panjang menggunakan unit tidak piawai Mengukur & banding 2 objek guna unit piawai

Murid membezakan 2 individu : panjang atau pendek Banding panjang 2 objek guna unit tidak piawai Ulang aktiviti diatas dgn guna unit piawai (mm, cm, m)

Murid dapat membezakan yang mana panjang & pendek Murid dapat membeza panjang 2 objek guna unit tidak piawai Murid dapat membeza panjang 2 objek guna unit piawai

TOPIK : ISIPADU

TAJUK PEMBELAJARAN

AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

Memahami terma/istilah berkaitan isipadu Membandingkan isipadu menggunakan unit tidak piawai Mengukur & banding 2 isipadu menggunakan unit piawai

Murid membezakan 3 bekas : penuh, separuh & kosong Demostrasi isipadu sekotak susu tdk sama dgn sebotol susu Ulang aktiviti diatas dgn guna unit piawai (ml & liter)

Murid dapat bezakan isipadu bekas penuh, separuh, kosong. Murid dapat beza isipadu dan faham ia berlainan Murid dapat membeza panjang 2 objek guna unit piawai

H a l a m a n |11

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

TOPIK : BERAT/JISIM

TAJUK PEMBELAJARAN

AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

Memahami terma/istilah berkaitan berat/jisim Membandingkan berat/jisim guna unit tidak piawai Menimbang & banding 2 objek guna unit piawai

Murid membezakan objek berat & ringan - tekan & tarik objek. Mengalih objek dan kenalpasti yang berat & ringan Ulang aktiviti diatas dgn guna unit piawai (mg, g & kg)

Murid dapat menggunakan istilah berat/jisim dgn baik Murid dpt banding berat 2 objek dgn spontan Murid dapat beza berat 2 objek menggunakan unit piawai

H a l a m a n |12

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

TOPIK : PANJANG

TAJUK PEMBELAJARAN

Ukur & beza panjang menggunakan unit piawai

Faham hubungan diantara unit piawai

Tambah, tolak, darab & bahagi unit piawai panjang

Guna konsep panjang dalam kehidupan realistik

AKTIVITI

Belajar cara mengukur guna unit piawai (mm, cm & m)

Aktiviti menganggar panjang objek dengan unit piawai

Murid menambah & menolak ukuran piawai

Menggunakan simulasi ABM utk konsep tolak & tambah

HASIL PEMBELAJARAN

Murid dapat ukur & anggar panjang dlm unit piawai

Dapat faham hubungan diantara unit cm & m

Murid dapat faham dan dpt tolak & tambah ukuran.

Murid dpt tambah & tolak panjang secara realistik

H a l a m a n |13

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

TOPIK : BERAT

TAJUK PEMBELAJARAN

Ukur & beza berat guna unit piawai

Faham hubungan diantara unit piawai (mg, g & kg)

Tambah, tolak, darab & bahagia piawai berat

Guna konsep berat dalam kehidupan realistik

AKTIVITI

Aktiviti kenal simbol, dan kaedah mengukur berat.

Aktiviti timbang sekilogram beras dgn batang pensel.

Murid menambah & menolak ukuran piawai berat

Menggunakan simulasi ABM utk konsep tolak & tambah

HASIL PEMBELAJARAN

Murid dpt mengukur skala berat, banding berat 2 objek

Dapat faham hubungan diantara mg, g & kg.

Murid dapat faham dan dpt tolak & tambah ukuran.

Murid dpt tambah & tolak berat 2 objek

H a l a m a n |14

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

TOPIK : ISIPADU

TAJUK PEMBELAJARAN

Ukur & beza isipadu objek guna unit piawai

Faham hubungan diantara unit piawai isipadu

Tambah, tolak, darab & bahagi unit piawai isipadu

Guna konsep isipadu dalam kehidupan realistik

AKTIVITI

Guru pamer beberapa foto jug air yang ada isipadu berlainan

Murid diarah mengisi air cawan ke dalam botol.

Murid menambah & menolak ukuran piawai isipadu

Menggunakan simulasi ABM utk konsep tolak & tambah isipadu

HASIL PEMBELAJARAN

Murid dapaat membundar jumlah isipadu secara rawak.

Murid dapat tahun kegunaan & hubungan unit piawai isipadu

Murid dapat faham dan dapat tolak & tambah unit isipadu

Murid dapat tambah & tolak jumlah isipadu secara realistik

H a l a m a n |15

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

TOPIK : PANJANG

TAJUK PEMBELAJARAN

AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

Kemahiran mengukur panjang menggunakan unit piawai

Murid mengukur, membaca & merekod panjang objek

Murid dapat kenalpasti ukuran objek dan dapat menganggar ukurannya

Memahami hubungan unit piawai panjang

Murid membuat kotak mengandungi data panjang dan ditukar ke unit lain.

Murid dapat membezakan hubungan diantara unit piawai (mm, cm & m)

Menambah, menolak, membahagi dan mendarab unit piawai panjang

Aktiviti menolak, menambah, membahagi & mendarab unit panjang.

Murid dpt menjalankan plbgai operasi ke atas unit piawai panjang

H a l a m a n |16

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

TOPIK : BERAT/JISIM

TAJUK PEMBELAJARAN

AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

Kemahiran mengukur berat menggunakan unit piawai

Aktiviti mengukur, membaca & merekod berat objek kajian

Murid dapat kenalpasti berat objek dan dapat menganggar beratnya

Memahami hubungan unit piawai berat/jisim

Melakar kotak & guna untuk menukar unit berat kpd unit piawai yang lain

Murid dapat membezakan hubungan diantara unit piawai (mg, g & kg))

Menambah, menolak, membahagi dan mendarab unit piawai berat

Aktiviti menolak, menambah, membahagi & mendarab unit berat.

Murid dpt menjalankan plbgai operasi ke atas unit piawai berat

H a l a m a n |17

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

TOPIK : ISIPADU

TAJUK PEMBELAJARAN

AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

Kemahiran mengukur isipadu objek menggunakan unit piawai

Aktiviti mengukur, membaca & merekod bacaan isipadu

Murid dapat kenalpasti isipadu objek dan dapat menganggar isipadunya

Memahami hubungan unit piawai isipadu

Murid membuat kotak data isipadu dan menukar kepada unit piawai yg lain

Murid dapat membezakan hubungan diantara unit piawai (ml & liter)

Menambah, menolak, membahagi dan mendarab unit piawai isipadu

Aktiviti menolak, menambah, membahagi & mendarab nilai isipadu.

Murid dpt menjalankan plbgai operasi ke atas unit piawai isipadu

H a l a m a n |18

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

TOPIK : PANJANG

TAJUK PEMBELAJARAN

Mengukur & membanding beza jarak

Memahami hubungan unit piawai panjang

Operasi tambah, tolak, darab & bahagi nilai piawai panjang

AKTIVITI

Aktiviti ukur jarak di padang & guna peta utk mengukur jarak.

Membandingkan jarak jalanraya dgn jarak padang

Murid membuat demonstrasi cara pengiraan unit piawai

HASIL PEMBELAJARAN

Bandingbeza jarak di padang dgn jarak dlm unit piawai

Murid dpt menukar unit meter kpd kilometer

Murid dapat menukar unit piawai kepada unit piawai yang lain

H a l a m a n |19

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

TOPIK : ISIPADU

TAJUK PEMBELAJARAN

Mengukur & membanding beza isipadu piawai

Memahami hubungan unit piawai dalam isipadu

Operasi tambah, tolak, darab & bahagi nilai piawai isipadu

AKTIVITI

Murid mengukur, membaca & merekod isipadu air dlm bekas

Aktiviti mengingat jumlah isipadu dan cuba beza.

Menambah, menolak mendarab & bahagi unit piawai isipadu

HASIL PEMBELAJARAN

Murid dpt mengukur, menganggar & membanding isipadu air

Menukar unit isipadu kepada unit piawai yang lain

Kesemua operasi melibatkan unit piawai isipadu dilaksanakan

H a l a m a n |20

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

TOPIK : BERAT

TAJUK PEMBELAJARAN

Mengukur & Membandingkan berat/jisim objek

Memahami hubungan antara unit piawai berat

AKTIVITI

Aktiviti mengukur, membaca & merekod berat dilaksanakan

Murid membaca, merekod dan menganalisis berat.

HASIL PEMBELAJARAN

Murid dpt merekod & membanding berat antara objek kajian

Murid dpt baca, banding dan anggar berat objek kajian

H a l a m a n |21

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

Mengaplikasi pengiraan pecahan menyelesaikan masalah berkaitan panjang

Menggunakan kertas skala bagi mengilustrasi model.

Menyelesaikan masalah berkaitan panjang dengan aplikasi ilustrasi dan pecahan.

Penggunaan aplikasi operasi pecahan untuk menyelesai masalah berkaitan berat/jisim

Guna penimbang berat spring untuk mengukur berat

Menyelesaikan masalah berkaitan berat dengan aplikasi ilustrasi dan pecahan.

H a l a m a n |22

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105)

Penggunaan aplikasi operasi pecahan untuk menyelesai masalah berkaitan isipadu

Guna silinder penyukat utk sukat isipadu tepat

Menyelesaikan masalah berkaitan isipadu dengan aplikasi ilustrasi dan pecahan.

H a l a m a n |23

KERJA KURSUS PENDEK LITERASI NOMBOR (WAJ 3105) SENARAI RUJUKAN

Hafidz Hj. Omar & Khairil Anuar Mosmin. Smart Volume Untuk Topik Ruang Dan Isipadu Matapelajaran Matematik. Dilayari pada 16 September 2011 di URL http://eprints.utm.my/10568/1/Rekacipta__.pdf Hajah Noresah Bt. Baharom et. al (2007). Kamus Dewan Edisi Keempat. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Nik Safiah Karim et. al. (2009). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Portal Rasmi SK Seri Besut. Dilayari pada 13 September 2011 di URL

http://skseribesout.com/v2/ruangan-guru/huraian-sukatan-pelajaran/ Portal SK Wangsa Jaya. Dilayari pada 13 September 2011 di URL

http://www.skwangsajaya.edu.my/ Rohayu Binti Abdul Rani. HBMT 1203: Matematik Tahun 2. Dilayari pada 16 September 2011 di URL http://rohayurani. blogspot.com/ Tengku Zawawi bin Tengku Zainal. Dilayari pada 16 September 2011 di URL http://mujahid.tripod.com/strategi.html

H a l a m a n |24

Anda mungkin juga menyukai