Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian Sains (Fasa Needham) Tarikh Masa Kelas Bilangan murid Subjek Tema Topik : 30 Julai

2011 : 8.30pagi -9.30 pagi (60 minit) : 4 Arif : 20 orang murid : Sains : Menyiasat Alam Bahan : Keajaiban Bahan

Objektif pembelajaran: Mengenal pasti bahan yang membenarkan cahaya melaluinya Hasil pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : I. menyenaraikan 2 daripada 3 objek yang terdiri daripada bahan lut sinar, lut cahaya dan legap

Pengetahuan sedia ada: Dalam kehidupan seharian, murid ada melihat bahan yang lut sinar, lut cahaya dan bahan legap. Walau bagaimanapun, mereka mungkin tidak menyedari menggunakan istilah tersebut. Strategi I. Eksperimen : :

Kemahiran saintifik

Kemahiran Proses Sains : I. II. III. IV. Memerhati Mengeksperimen Klasifikasi Berkomunikasi :

Kemahiran Manipulatif I. II.

Menggunakan dan mengendalikan radas sains Menyimpan radas sains

Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Dan Kritis: I. II. III. Mengaitkan Menggelompokkan dan mengklasifikasikan Membuat hipotesis

IV. V.

Membuat kesimpulan Menjana idea

Sikap Saintifik Dan Nilai Murni: I. II. III. ABM: I. II. III. IV. I. II. III. IV. V. V. VI. VII. Komputer riba Pembesar suara LCD Botol kaca, botol alumunium, botol mineral Tisu Buku Tuala Blok kaca Helaian trasnprensi Kertas putih Lampu picit Lembaran kerja Berfikir secara rasional Jujur dalam merekod data Bertanggungjawab

Fasa (masa) Orientasi (5minit)

Isi pelajaran

Aktiviti

pengajaran

dan Catatan

pembelajaran Tuala dikategorikan sebagai a. Guru memanggil 2 orang KPS: pelajar untuk memegang I. II. Meramal Memerhati

bahan legap. Bahan legap adalah bahan yang tidak membenarkan cahaya melaluinya. Bahan ini

tuala di hadapan kelas dan memanggil seorang lagi

tidak membenarkan kita melihat objek yang berada di

murid berdiri di belakang KBKK: tuala tersebut. b. Guru berbisik kepada murid yang berdiri di belakang tuala ABM: I. Mengaitkan

belakangnya.

Sampul

meja

dikategorikan

membuat aksi orang sedang makan. c. Guru mengarah murid lain meneka tersebut. perbuatan

I. II.

Tuala Sampul meja plastik

sebagai bahan lutsinar. Bahan lut sinar ialah bahan banyak Bahan yang cahaya ini

membenarkan melaluinya.

murid SSNM: Berfikir secara rasional.

membenarkan kita melihat objek Soalan : dengan jelas di belakangnya. I. Apakah yang sedang oleh * Ali di belakang tuala ? d. Tuala digantikan sampul

meja plastik

dan murid

membuat aksi yang sama.

e. Murid memerhati dan guru mengarahkan murid

menyatakan aksi tersebut. soalan I. Apakah yang sedang

dilakukan *Ali di belakang sampul meja ? f. Murid membuat

perbandingan antara tuala dan sampul meja lut sinar. g. Guru memulakan pengajaran Pencetusan idea Objek boleh dikelaskan kepada 3 kumpulan berdasarkan bahan a. Guru membawa botol air- KPS: botol air yang terdiri I. II. III. Meramal Klasifikasi Berkomunikasi

jumlah cahaya yang melaluinya. I. bahan lut sinar bahan yang membenarkan banyak cahaya melaluinya dan membenarkan kita

daripada botol plastik, botol kaca dan botol aluminium. b. Murid menyuluh dengan picit

menggunakan

lampu

dari arah belakang botol. c. Guru menyoal murid: 1. Apakah yang kamu

KBKK: Mengelompokkan dan

melihat objek yang berada di belakangnya. Contoh : helaian tranprensi II. bahan lut cahaya

dapat mengklasifikasikan

perhatikan? 2. Mengapakah hal terjadi? ABM:

bahan yang menaburkan cahaya dan membenarkan sesetengah cahaya

I. II. III. I. II. III. IV. V.

Lampiran 1 Komputer riba LCD Tisu Buku Tuala Buku Helaian tranprensi Kertas

melaluinya dan bahan ini tidak membenarkan kita

melihat objek dengan jelas. Contoh : kertas putih. tisu III. bahan legap bahan yang tidak cahaya bahan

IV.

membenarkan melaluinya dan

yang tidak membenarkan kita melihat objek

dibelakangnya. Contoh :Buku, tuala Perkembangan Bahan lut sinar membolehkan kita idea melihat objek di belakangnya a. Guru memberi penerangan KPS: mengenai ekperimen yang akan dilaksanakan. ( Bahan lut cahaya membenarkan kita melihat objek di belakangnya dengan kabur. Kaedah eksperimenI. II. III. Memerhati Mengeksperimen Berkomunikasi

denga jelas.

lampiran 1) b. Murid eksperimen. menjalankan KBKK : Membuat hipotesis

c. Hasil pemerhatian direkod. Bahan legap tidak membenarkan kita melihat objek dibelakannya. d. Guru murid berbincang mengenai dengan

Membuat kesimpulan

hasil K. Manipulatif: Menggunakan dan

keputusan eksperimen.

mengendalikan radas sains

ABM: I. II. III. IV. V. V. VI. Tisu Buku Tuala Blok kaca Helaian trasnprensi Kertas putih Lampu suluh

SSNM: I. Jujur dalam merekod data II. Aplikasi idea Bahan bahan yang berada di sekeliling mereka dapat a. Guru memberikan soalan KPS: Bertanggungjawab

kepada murid untuk dijawab Berkomunikasi berdasarkan eksperimen

dikelaskan kepada 3 kumpulan

bahan

berdasarkan

jumlah

yang dijalankan. b. Salah seorang murid setiap kumpulan hasil

KBKK: dari Menjana idea akan kerja ABM: I. Kertas lembaran kerja

cahaya yang melaluinya iaitu I. II. III. bahan lut sinar bahan lut cahaya bahan legap.

membentang masing-masing.

Refleksi

a. Video why light pass through glass Cahaya dapat melalui

a. Murid mengemas barang. b. Guru menunjukkan video

K. Manipulatif : I. Menyimpan radas sains. semula

mengenai cahaya. c. Guru membantu isi murid ABM: pelajaran I. II. III. IV.

bahan kaca kerana kaca merupakan bahan lut sinar.

merumuskan pada hari ini.

Video LCD Komputer Pembesar suara

Anda mungkin juga menyukai