Anda di halaman 1dari 6

Manual Kit Fertigasi sabakAgro

Manual
Kit Fertigasi 10 Beg
Pengenalan
Fertigasi ialah kaedah penanaman yang menggabungkan sistem pembajaan dalam
sistem pengairan. Bermakna, pembajaan dilakukan semasa penyiraman pokok di-
lakukan.
Penanaman dilakukan samada didalam polibeg atau diatas tanah atau dalam apa-
apa bekas yang mengandungi media tanaman yang tidak semestinya tanah dan
bukan cecair.
Kandungan
Ada 4 jenis Kit Fertigasi iaitu :
1. Kit Fertigasi Emas
- Sesuai untuk anda yang ingin mengenali lebih dekat sistem fertigasi.
2. Kit Fertigasi Perak
- Sesuai untuk anda yang telah mengenali sistem fertigasi.
3. Kit Fertigasi Hijau
- Sesuai untuk anda yang mahir mengenai sistem fertigasi.
4. Kit Fertigasi Am
- Sesuai untuk profesional

1. Kit Fertigasi Emas ( 10 beg )


Kit Fertigasi ini mengandungi :
- 10 helai Polibeg Putih 16x16cm
- 10 unit Pen Penitis 4/6mm (Pen Dripper)
- 5 unit Penyambung Tee Mikro 4/6mm (Joiner Micro Tee)
- 7.5m Tiub Poli 4/6mm (PolyTube)
- 10m Tiub Poli 16mm (PolyTube)
- 1 unit Injap 16mm (Quick Action Valve)
- 1 unit Pam Mini
- 1 unit Pengukur Masa Digital (Digital Timer)
- 1 set Baja (Organik atau Komposit)
- 1 set Bahan Kawalan Serangga Mesra Alam (DIPEL atau Ekstrak Neem/
Semambu)
- 2 jenis Biji Benih
- Peralatan Asas, seperti penebuk lubang dan lain-lain (Basic Tools)
- Manual kaedah pemasangan dan penjagaan Sistem Fertigasi

sabakAgro
Lot 6017 Sg Lias, 45300 Sg Besar, Selangor, Malaysia
www.sabakagro.com.my | sabakagro@yahoo.com | Tel / Fax : +603-3224-5639 | SMS : +6013-270-5863
Manual Kit Fertigasi sabakAgro

2. Kit Fertigasi Perak ( 10 beg )


Kit Fertigasi ini mengandungi :
- 10 helai Polibeg Putih 16x16cm
- 10 unit Pen Penitis 4/6mm (Pen Dripper)
- 5 unit Penyambung Tee Mikro 4/6mm (Joiner Micro Tee)
- 7.5m Tiub Poli 4/6mm (PolyTube)
- 10m Tiub Poli 16mm (PolyTube)
- 1 unit Injap 16mm (Quick Action Valve)
- 1 unit Pam Mini
- 1 set Baja (Organik atau Komposit)
- 1 set Bahan Kawalan Serangga Mesra Alam (DIPEL atau Ekstrak Neem/
Semambu)
- 2 jenis Biji Benih
- Peralatan Asas, seperti penebuk lubang dan lain-lain (Basic Tools)
- Manual kaedah pemasangan dan penjagaan Sistem Fertigasi

3. Kit Fertigasi Hijau ( 10 beg )


Kit Fertigasi ini mengandungi :
- 10 helai Polibeg Putih 16x16cm
- 10 unit Pen Penitis 4/6mm (Pen Dripper)
- 5 unit Penyambung Tee Mikro 4/6mm (Joiner Micro Tee)
- 7.5m Tiub Poli 4/6mm (PolyTube)
- 10m Tiub Poli 16mm (PolyTube)
- 1 unit Injap 16mm (Quick Action Valve)
- 1 set Baja (Organik atau Komposit)
- 1 set Bahan Kawalan Serangga Mesra Alam (DIPEL atau Ekstrak Neem/
Semambu)
- 2 jenis Biji Benih
- Peralatan Asas, seperti penebuk lubang dan lain-lain (Basic Tools)
- Manual kaedah pemasangan dan penjagaan Sistem Fertigasi

4. Kit Fertigasi Am
Kit Fertigasi ini mengandungi :
- 1 helai Polibeg Putih 16x16cm
- 1 unit Pen Penitis 4/6mm (Pen Dripper)
- 1 unit Penyambung Tee Mikro 4/6mm (Joiner Micro Tee)
- 0.75m Tiub Poli 4/6mm (PolyTube)
- 1m Tiub Poli 16mm (PolyTube)

sabakAgro
Lot 6017 Sg Lias, 45300 Sg Besar, Selangor, Malaysia
www.sabakagro.com.my | sabakagro@yahoo.com | Tel / Fax : +603-3224-5639 | SMS : +6013-270-5863
Manual Kit Fertigasi sabakAgro

Kaedah Pemasangan
Sebelum anda memulakan pemasangan sistem ini, sila pastikan anda telah ada :
1. 10 beg media semaian...boleh didapati dari nurseri tanaman.
2. 1 bekas yang boleh mengisi 4 liter air atau lebih.
Setelah pemasangan siap, anda akan mendapat hasil seperti gambar.

Pen
Penitis
(Dalam Pam Mini & Timer
Jarak Polibeg )
Antara
Polibeg
Polibeg :
80cm ~ Tiub Poli
120 cm Tiub Poli 16mm
6mm

Mikro
Tee

Jarak Antara Polibeg : 80cm ~ 120 cm

Klip Hujung

Urutan Pemasangan
1. Isikan polibeg dengan media semaian pada kadar 2/3 beg, jangan isi penuh.
2. Susun polibeg pada jarak yang anda selesa ( 80 cm ~ 120 cm ).
3. Rentangkan Tiub Poli 16mm seperti gambar.
4. Tebuk lubang pada Tiub Poli 16mm untuk Mikro
Tee dengan penebuk lubang yang disediakan.
5. Masukkan Mikro Tee pada lubang tersebut.

Mikro Tee Penebuk


Lubang

sabakAgro
Lot 6017 Sg Lias, 45300 Sg Besar, Selangor, Malaysia
www.sabakagro.com.my | sabakagro@yahoo.com | Tel / Fax : +603-3224-5639 | SMS : +6013-270-5863
Manual Kit Fertigasi sabakAgro

6. Potong Tiub Poli 6mm sepanjang 75cm atau panjang yang anda selesa.
7. Masukkan hujung Tiub Poli 6mm kedalam salah satu hujung Mikro Tee.

Tiub Poli 6mm

Tiub Poli
6mm
Tiub Poli
16mm

8. Masukkan hujung Tiub Poli 6mm yang lain ke Pen Penitis.

Pen
Penitis

Tiub Poli 6mm


9. Cucuk Pen Penitis kedalam media dalam polibeg.

Tiub Poli 6mm

Tiub Poli
16mm

10. Ulang proses di atas untuk semua polibeg.

Pen Penitis

sabakAgro
Lot 6017 Sg Lias, 45300 Sg Besar, Selangor, Malaysia
www.sabakagro.com.my | sabakagro@yahoo.com | Tel / Fax : +603-3224-5639 | SMS : +6013-270-5863
Manual Kit Fertigasi sabakAgro

11. Lipat hujung Tiub Poli 16mm dan matikan dengan End Clip untuk menghalang
air keluar. Ikut urutan gambar di bawah.

End Clip

Pemasangan Pam & ‘Timer’


1. Hujung lain Tiub Poli 16mm akan disam-
bung kepada Pam Mini dan Pam Mini akan
dihidupkan oleh ‘Timer’.
2. Hujung lain Tiub Poli 16mm disambung
kepada Tiub Lutsinar Besar seperti gam-
bar di bawah.

3. Sambung Tiub Lutsinar Besar dengan Tiub Lutsinar Kecil dengan perantaraan
Tiub Getah seperti gambar di bawah.

4. Tiub Lutsinar Kecil akan disambung lagi dengan Pam Mini melalui Tiub Getah.

sabakAgro
Lot 6017 Sg Lias, 45300 Sg Besar, Selangor, Malaysia
www.sabakagro.com.my | sabakagro@yahoo.com | Tel / Fax : +603-3224-5639 | SMS : +6013-270-5863
Manual Kit Fertigasi sabakAgro

5. Masukkan Pam Mini hingga ke dasar bekas air.

Digital Timer
6. Pasangkan kabel Pam Mini pada soket ‘Timer’.
7. Pasang ‘Timer’ pada punca elektrik. ‘Timer’ akan terus berfungsi.

Ujian Sistem
Sebelum memulakan ujian sistem anda, sila pastikan bahawa :
1. Polibeg anda telah diisi dengan media semaian iaitu 2/3 dari tinggi polibeg.
2. Anda telah menyucuk semua Pen Penitis ke dalam media dalam polibeg.
3. Anda telah menyambung semua Tiub Poli hingga ke Pam Mini

Apa yang harus anda lakukan seterusnya ialah :


1. Buka End Clip dihujung Tiub Poli 16mm
2. Hidupkan Pam Mini
3. Pastikan air keluar di hujung Tiub Poli 16mm selama 30 saat untuk membuang
semua kotoran.
4. Pasang semula End Clip untuk menutup jalan keluar air.
5. Pastikan semua Pen Penitis menitiskan air.
6. Jika air yang keluar daripada Pen Penitis terlalu deras atau terlalu lambat
atau tidak keluar langsung,sila pusingkan tiub berwarna biru pada Pam Mini
kearah jam tau lawan jam untuk mengawal kelajuan air. Sila rujuk gambar di
bawah. Tiub Pelaras
Kuantiti Air

Sistem Fertigasi anda sepatutnya akan berfungsi


dengan baik. Sila hubungi kami jika sistem anda tidak
berfungsi.
Punat Pelaras
Kuantiti Air

sabakAgro
Lot 6017 Sg Lias, 45300 Sg Besar, Selangor, Malaysia
www.sabakagro.com.my | sabakagro@yahoo.com | Tel / Fax : +603-3224-5639 | SMS : +6013-270-5863