Anda di halaman 1dari 12

PELAN STRATEGIK PERMAINAN DAN SUKAN 2008 - 2009

Isu Strategik 1. Pelajar kurang mahir dalam teknik permainan

Matlamat Strategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Jangka Panjang Nilai mula 70% 06 07 08 09

1. Meningkatkan kemahiran dalam teknik kemahiran murid. 2. Meningkatkan bilangan murid yang menguasai teknik kemahiran asas.

1. Semua pelajar memahami kepentingan aktiviti kokurikulum. 2. Semua pelajar hadir dan aktif dalam aktiviti sepanjang tahun. 1.semua pelajar dan guru dapat mengetahui peraturan permainan.

1. Semua pelajar dapat melakukan teknik asas permainan. 2.Tahap kejayaan dalam pertandinan yang disertai. 1. Semua pelajar dapat menyebut dan menulis peraturan dalam buko log.

75% 80% 90% 100%

60%

65% 70% 75%

80%

2. Kurangnya pengetahuan peraturan permainan Guru dan pelajar.

1. Meningkatkan kefahaman peraturan permainan guru dan pelajar.

25%

35% 45% 60%

80%

Isu Strategik 3. Kurangnya jurulatih yang berkebolehan

Matlamat Strategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Jangka Panjang Nilai mula 70% 06 07 08 09

1.Dapat Meningkatkan bilangan jurulatih yang berkebolehan. 2.Dapat meningkatkan kemahiran jurulatih dalam pelbagai permainan.

1. Semua permainan memiliki jurulatih yang berkemahiran tinggi. 2. Guru yang serba boleh dalam semua permainan.

1. Guru dapat menubuhkan satu pasukan yang terlatih.

75% 80% 90% 100%

PELAN TAKTIKAL PERMAINAN DAN SUKAN 2008 Nama Strategi Bil 1 Dapat meningkatkan bilangan jurulatih yang berkebolehan. Program/Projek Kursus asas kejurulatihan permainan Klinik kejurulatihan Tanggungjawab GPK Koku SU Koku Penyelaras Guru Penasihat GPK Koku SU Koku Penyelaras Guru Penasihat GPK Koku SU Koku Penyelaras Guru Penasihat GPK Koku SU Koku Penyelaras Guru Penasihat Tempoh Januari Kos/Sumber RM 200 PIBG Output Semua guru dapat meningkatkan kemahiran asas kejurulatihan Semua guru dapat meningkatkan kemahiran asas kejurulatihan Semua guru dapat meningkatkan kemahiran asas kejurulatihan Semua guru dapat meningkatkan kemahiran asas kejurulatihan KPI Guru dapat menubuhkan satu pasukan yang terlatih Guru dapat menubuhkan satu pasukan yang terlatih Guru dapat menubuhkan satu pasukan yang terlatih Guru dapat menubuhkan satu pasukan yang terlatih

Mac - May

RM200 PIBG

Taklimat GPK Koku

Sepanjang tahun

RM50 PIBG

Kursus dan latihan dalaman

Julai

RM200 PIBG

PELAN TAKTIKAL PERMAINAN DAN SUKAN 2008

Nama strategi Bil 1

Dapat meningkatkan kemahiran guru dalam pelbagai permainan Program/Projek Sistem Pemantauan Tanggungjawab GPK Koku Ketua Bidang SU Koku Penyelaras Guru Penasihat GPK Koku SU Koku Penyelaras Guru Penasihat GPK Koku SU Koku Penyelaras Guru Penasihat Tempoh Sepanjang tahun Kos/Sumber RM 100 PIBG Output Semua guru dapat meningkatkan kemahiran asas kejurulatihan Semua guru dapat meningkatkan kemahiran asas kejurulatihan Semua guru dapat meningkatkan kemahiran asas kejurulatihan KPI Guru dapat menubuhkan satu pasukan yang terlatih Guru dapat menubuhkan satu pasukan yang terlatih Guru dapat menubuhkan satu pasukan yang terlatih

Klinik kejurulatihan

Mac - May

RM200 PIBG

Taklimat GPK Koku

Sepanjang tahun

RM50 PIBG

PELAN TAKTIKAL PERMAINAN DAN SUKAN 2008

Nama Strategi Bil 1

Meningkatkan kemahiran dalam teknik permainan murid Program/Projek Klinik kemahiran asas Tanggungjawab GPK Koku Ketua Bidang SU Koku Penyelaras Guru Penasihat GPK Koku Ketua Bidang SU Koku Penyelaras Guru Penasihat Tempoh Februari Kos/Sumber RM 1500 PIBG Output Pelajar menguasai kemahiran asas Pelajar menguasai kemahiran asas KPI Semua pelajar dapat melakukan teknik asas permainan Semua pelajar dapat melakukan teknik asas permainan

Taklimat guru penasihat

Sepanjan tahun

RM100 PIBG

PELAN TAKTIKAL PERMAINAN DAN SUKAN 2008

Nama Strategi Bil 1

Meningkatkan bilangan murid yang menguasai teknik kemahiran asas Program/Projek Klinik kemahiran asas Tanggungjawab GPK Koku Ketua Bidang SU Koku Penyelaras Guru Penasihat GPK Koku Ketua Bidang SU Koku Penyelaras Guru Penasihat GPK Koku Ketua Bidang SU Koku Penyelaras Guru Penasihat Tempoh Februari Kos/Sumber RM 1500 PIBG Output Pelajar menguasai kemahiran asas Pelajar menguasai kemahiran asas Pelajar menguasai kemahiran asas KPI Semua pelajar dapat melakukan teknik asas permainan Semua pelajar dapat melakukan teknik asas permainan Semua pelajar dapat melakukan teknik asas permainan

Sistem Pemantauan

Sepanjang tahun

RM 100 PIBG

Taklimat guru penasihat

Sepanjan tahun

RM100 PIBG

PELAN TAKTIKAL PERMAINAN DAN SUKAN 2008

Nama Strategi Bil 1

Meningkatkan Kefahaman peraturan permainan guru dan murid Program/Projek Sistem pemantaun Tanggungjawab GPK Koku Ketua Bidang SU Koku Penyelaras Guru Penasihat Tempoh Sepanjang tahun Kos/Sumber RM 100 PIBG Output Pelajar menguasai peraturan permainan KPI Semua pelajar dapat menyebut dan menulis peraturan dalam buku log

PELAN OPERASI UNIT PERMAINAN DAN SUKAN 2008

Nama Program/Projek Objektif Kos kerja Langkah 1 2 3

Kursus asas kejurulatihan permainan J/Pendek RM 200 Proses Kerja Mesyuarat Pengurusan Dapat meningkatkan bilangan jurulatih yang berkebolehan. Tempoh 1 hari 1 hari 2 jam x 2 sesi Plan kontigensi/Status

Tanggungjawab GPK Koku S/u Sukan Guru Penasihat Guru mengikuti program GPK Koku Kursus kejurulatihan Slot Ceramah diperuntukkan penceramah

Makluman kepada guru Edaran ceramah

PELAN OPERASI UNIT PERMAINAN DAN SUKAN 2008 Nama Program/Projek Objektif Kos kerja Langkah 1 Klinik kejurulatihan J/Pendek RM 100 Proses Kerja Mesyuarat Pengurusan

Dapat meningkatkan bilangan jurulatih yang berkebolehan. Tanggungjawab GPK Koku S/u Sukan Guru Penasihat GPK Koku GPK Koku penceramah Tempoh 1 hari Plan kontigensi/Status

2 3

Guru mengikuti Klinik kejurulatihan Slot taklimat diperuntukkan

1 hari 2 jam x 2 sesi

Makluman kepada guru Edaran maklumat

Nama Program/Projek Objektif Kos kerja Langkah 1 2 3

Taklimat Guru Penasihat J/Pendek Dapat meningkatkan bilangan jurulatih yang berkebolehan. RM50 Proses Kerja Mesyuarat SSK Pelajar mengikuti aktiviti mingguan Slot taklimat diperuntukkan Tanggungjawab GPK Koku SU Koku GPK Koku SU Koku Guru Penasihat Tempoh 1 hari 1 hari 5 minit Plan kontigensi/Status Aktiviti rasmi mingguan Makluman kepada pelajar

PELAN OPERASI UNIT PERMAINAN DAN SUKAN 2008

Nama Program/Projek Objektif Kos kerja Langkah 1 2 3

Sistem Pemantauan J/Pendek RM100 Proses Kerja Mesyuarat Koku Guru mengikuti taklimat Pemantauan semasa sesi aktiviti kokurikulum Pelaporan masalah pelajar

Dapat meningkatkan kemahiran dalam pelbagai permainan Tanggungjawab GPK Koku SU Koku GPK Koku SU Koku GPK Koku Ketua Bidang SU Koku Guru Penasihat GPK Koku Ketua Bidang SU Koku Guru Penasihat GPK Koku Ketua Bidang SU Koku SU Disiplin Sekolah Guru Penasihat Tempoh 1 hari 1 hari 3 jam Plan kontigensi/Status Edaran Makluman kepada pelajar Buku Log Kelab

1 hari

Tindakan terhadap permainan dan sukan dan pelajar yang bermasalah

1 hari

Amaran, teguran dan rekod SSDM

PELAN OPERASI UNIT PERMAINAN DAN SUKAN 2008

Nama Program/Projek Objektif Kos kerja Langkah 1 2 3 4 5

Klinik kemahiran asas J/Pendek RM1500 Proses Kerja Mesyuarat Koku

Meningkatkan kemahiran dalam teknik permainan murid Tempoh 1 hari 1 hari 1 minggu 1 hari 1 hari Plan kontigensi/Status

Tanggungjawab GPK Koku SU Koku J/K Program J/K mengikuti taklimat GPK Koku SU Koku J/K Program Pemilihan peserta kursus GPK Koku SU Koku J/K Program Taklimat dan suratGPK Koku menyurat kepada pelajar SU Koku dan penjaga Guru Penasihat Pelaksanaan kursus GPK Koku Ceramah dan bengkel SU Koku oleh J/K Program J/K Program

Edaran Makluman kepada pelajar Edaran dan surat kebenaran penjaga Makan dan minum Fail dan edaran

PELAN OPERASI UNIT PERMAINAN DAN SUKAN 2008 Nama Program/Projek Objektif Kos kerja Langkah 1 2 3 4 5 6 Kursus dan Latihan Dalaman J/Pendek RM200 Proses Kerja Mesyuarat Koku Memohon peruntukan PIBG Guru yang berkursus menyediakan bahan kursus Persiapan kursus Pelaksanaan kursus Pelaporan dan dokumentasi Guru mendapat pendedahan dan perkongsian pengalaman Tanggungjawab GPK Koku SU Koku J/K Program SU Koku J/K Program GPK Koku SU Koku J/K program SU Koku J/K Program GPK Koku SU Koku J/K Program GPK Koku SU Koku Tempoh 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 minggu Plan kontigensi/Status

Surat Bahan kursus Edaran, fail, alat tulis, PA sistem, jamuan, LCD Edaran, borang penilaian Gambar

Anda mungkin juga menyukai