Anda di halaman 1dari 2

Berikut adalah adab doa Sirrul Jalil Asy-Syadzily sebagaimana amalan dari Syaikh Maulana Hasan Asy-Syadzily yang

berpusara di Pertapan Alas Rahtawu Gunung Muria , Kudus, Jawa Tengah, antara lain : Pertama-tama dengan mengucap kalimat Bismillah dilanjutkan dengan membaca iqrar kalimat Syahadatain : Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Asyhaduan laa ilaha ilallaahu wa asyhadu ana Muhammadur Rasulullaah Shallallaahu 'alaihi wasallaam.. Kedua dengan membaca kalimat Tasbihan, sebanyak mungkin dan seikhlas mungkin dal am mensucikan Asma Allahu Azza wa Jalla : Hasbunallaah wa ni'mal wakiil Ketiga dilanjutkan dengan membaca Doa Sirrul Jalil berikut : Allaahumma Inii as-aluka bis sirridz-dzaati Wa bi dzaatis-sirrii Huwa Anta Wa Anta huwa Laa ilaaha illaa Anta Ihtajabtu bi Nurillaahi Wa bi nuuri 'Arsyillaahi Wa bi kullismin Huwa lillaahi Min 'aduwwiy wa 'Aduwwillaahi Wa min syarri kulli Khalqillaahi Bi mi'ati alfi laa hawla wa laa quwwata illa billaahi Khatamtu 'alaa nafsiy wa diiniy wa ahliy wa waladiy wa jamii'i maa a'thaaniy Rabbiy Bi khataamillaahil qudduusil manii'il ladzii khatama bihii 'alaa aqthaaris samaawaati wal 'ardhli Hasbunalllaahu wa ni'mal wakiil Wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi 'aliyyil 'adzhiim Wa shallallaahu 'alaa Sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa aalihi wa shahbihi wa salla ma Ya Allah.. Sesungguhnya aku memohon kepadaMu Dengan Rahasia Dzat dan Dzat Rahasia Yang Dia itu adalah Engkau Dan engkau adalah Dia Tiada tuhan selain Engkau Aku melindungi diriku dengan Cahaya Allah Dengan Cahaya Arasy Allah Dengan setiap Nama Milik Allah Dari musuhku dan musuh Allah Dan dari setiap kejahatan makhluk Allah

Dengan berjuta-juta Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah Tiada daya upaya dan tiada daya kekuatan apapun yang mampu menandingi kekuatan milik Allah Aku segel perlindungan diriku dan agamaku dan keluargaku dan anak-anakku serta seluruh apa-apa yang telah diberikan Tuhanku kepadaku dengan segel perlindungan Allah yang Maha Suci lagi Maha Kokoh yang digunakan untuk memberi cap segel seluruh penjuru langit dan bumi Kiranya cukuplah bagiku Allah sebagai sebaik-baik wakil Dan tiada daya upaya dan tiada kekuatan apapun yang mampu menandingi kekuatan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung Dan shalawat Allah serta salam Kepada Pemimpin kami Muhammad Dan kepada seluruh keluarganya Dan para sahabatnya