Anda di halaman 1dari 1

, @R_c-k@n^ml@A ]_b@l-q@R^b@jW , @R_ut@nA-f %B@W^l@rm ]#_n_A #_B-R - ) , @R_D-t@q^ml@A ^N\m@e#-RlA -T@nA K#-n_A, @R_c-D@n^ml@A ]_l@mi@V-m@jW - , @R_qt@f^ml@A^D@b-dl@AA-n-A-W ]_fA-kA-y @]_n_f@k_A

, A=R@y_un_"A_b ]-fkW A#=y_l-W_"A_b ]-f-k-W - , @DA-b_d@l_lA=m@l^} ^D@y_R^y ^"AA-m-W , _M@y_}x%M@l^}l K@R#_ilA N_A - #, N@y_mlA-dl@A #_B-R_"_ ^D@m-el@AW , @W^ml} N@y_v#-lA_M@Wql@A^R_bA-DVP^q-f - -- - _
Dengan Asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku orang yang kalah, maka tolonglah aku, hiburlah hatiku yang terbelah, kumpulkan kesatuanku yang terberai. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Kuasa, berilah aku kecukupan wahai Tuhan yang Maha mencukupi, Dan aku adalah hamba yang membutuhkan (pertolongan-Mu).

---ooOoo---