Anda di halaman 1dari 8

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN (RIMUP) KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 S2 S3

Penyelarasan maklumat di kalangan AJK Kerja Barisan guru yang komited dan bertanggungjawab 80% guru tinggal berdekatan dengan sekolah

W1

AJK RIMUP turut memegang jawatan lain dan mempunyai

tugasan lain di sekolah W2 W3 Kekangan masa Pendedahan terhadap program RIMUP kepada guru tidak

menyeluruh PELUANG (O) ANCAMAN (T/C)

O1

Memberi pendedahan kepada guru mencari pengalaman dan

T1 T2

Tarikan aktiviti sosial di luar lebih bersifat kontemporari Sebahagian kecil pelajar lebih berminat menyertai aktiviti luar

berkongsi idea O2 Murid-murid dapat mengenali lebih dekat rakan-rakan dari

daripada aktiviti di sekolah

berbilang kaum O3 Dapat melahirkan dan mewujudkan suasana murni di

kalangan murid duduk dalam satu rumpun yang berbilang kaum

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN (TOWS MATRIK) KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

DAL AMAN

S1 S2 S3 S4

Penyelarasan maklumat di Barisan guru yang komited dan

W1

AJK RIMUP turut memegang jawatan lain tugasan lain di sekolah

kalangan AJK Kerja bertanggungjawab LUARAN 80% guru tinggal berdekatan Memberi keyakinan kepada murid dengan sekolah menampilkan diri PELUANG (O) dalam program yang dijalankan Strategi S-O S1, S2, S3, O1 1. Meningkatkan kualiti Program RIMUP dapat dilaksanakan dan dirancang dengan teliti untuk meningkatkan kemahiran di kalangan guru S4, O2, O3 2. Membantu murid dalam membentuk keyakinan diri, bersaing, bekerjasama dan memahami integrasi dalam budaya di Malaysia Strategi S-C S1, S2, S3, C1, C2 1. Memberi kesedaran kepada guru dan murid tentang kepentingan program RIMUP iaitu

dan mempunyai W2 W3 Kekangan masa Pendedahan terhadap program RIMUP menyeluruh

kepada guru tidak

Strategi W-O W1, W3, O1 1. Meningkatkan pemahaman guru dalam melaksanakan program yang dirancang W2, O2, O3 2. Menanam minat murid mengenali budaya kaum lain dengan mencari masa yang bersesuaian mengikut takwim yang disediakan pada awal tahun

O1

Memberi pendedahan kepada guru pengalaman dan berkongsi idea

mencari O2 Murid-murid dapat mengenali lebih dari berbilang kaum O3 Dapat melahirkan dan mewujudkan kalangan murid duduk dalam satu rumpun yang berbilang kaum ANCAMAN (T/C) T1 T2 Tarikan aktiviti sosial di luar lebih Sebahagian kecil pelajar lebih suasana murni di

dekat rakan-rakan

Strategi W-C W1, W3, C1, C2 1. Membina dan memupuk semangat yang kuat serta keazaman yang kental di kalangan guru dan murid

bersifat kontemporari

berminat menyertai aktiviti luar daripada aktiviti di sekolah

menitik beratkan kerjasama dan kefahaman yang mendalam antara individu-individu terbabit

dalam melaksanakan program RIMUP

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2011 2013) BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN Bidang Isu Masalah Matlamat Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Peratus penglibata n murid meningkat Sasaran TOV 70 2011 75 2012 80 2013 85 1. Jom Main dan Kenal 2. Mari Main MasakMasak Strategi

Hal Ehwal Murid

Penglibatan murid rendah dalam program RIMUP

Murid kurang berminat melibatkan diri dalam program sekolah

Meningkatk an penglibata n murid dalam pelbagai aktiviti RIMUP

PELAN TAKTIKAL (PELAN TINDAKAN) 2011 BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN Bil . 1. Program Objektif Tanggungj awab Tempo h Kos/Su mber RM 700 TOV 2011 2012 2013 Indikat or Pencap aian Peratus pengliba tan kaum meningk at Pelan Konting ensi Kuiz tentang permaina n rakyat/ka um

JOM MAIN DAN KENAL

Memperken alkan budaya berbilang kaum dalam aktiviti kesukanan dan permainan Memperken alkan budaya berbilang kaum dalam program memasak

Pengetua Julai PK (1 hari) Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulu m Semua Guru Pengetua Oktober PK (1 hari) Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulu m Semua Guru

70

75

80

85

2.

MARI MAIN MASAKMASAK

RM500

65

70

75

80

Peratus pengliba tan kaum meningk at

Pertandin gan melukis masakan

PELAN OPERASI (TAHUN 2011) BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 3 : : : : : : JOM MAIN DAN KENAL Meningkatkan penglibatan murid dalam pelbagai aktiviti RIMUP 1) Memperkenalkan budaya berbilang kaum dalam aktiviti kesukanan dan permainan Julai Murid-murid Tingkatan 1 5 RM 700 PROSES KERJA Merancang Kertas Kerja Perbincangan dengan pentadbir Pelaksanaan program TANGGUNGJAWAB Setiausaha RIMUP PK HEM Pengetua Semua guru Julai Julai Julai TEMPOH STATUS/PELAN KONTINGENSI Menyediakan dengan lebih awal Berbincang dengan mana-mana pentadbir yang ada Kuiz

4 5

Penilaian Dokumentasi

Semua murid AJK Program Setiausaha RIMUP Setiusaha RIMUP

Julai Julai

Secara lisan dalam mesyuarat HEM Dibuat serta-merta selepas program dilaksanakan

PELAN OPERASI (TAHUN 2011) BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 : : : : : : MARI MAIN MASAK-MASAK Meningkatkan penglibatan murid dalam pelbagai aktiviti RIMUP 1) Memperkenalkan budaya berbilang kaum dalam pertandingan memasak Oktober Murid-murid Tingkatan 3 (selepas PMR) RM 500 PROSES KERJA Merancang Kertas Kerja Perbincangan dengan TANGGUNGJAWAB Setiausaha RIMUP PK HEM Oktober Oktober TEMPOH STATUS/PELAN KONTINGENSI Menyediakan dengan lebih awal Berbincang dengan

pentadbir 3 4 5 Pelaksanaan program Penilaian Dokumentasi

Pengetua Semua guru Semua murid AJK Program Setiausaha RIMUP Setiausaha RIMUP Oktober Oktober Oktober

mana-mana pentadbir yang ada Kuiz Secara lisan dalam mesyuarat HEM Dibuat serta-merta selepas program dilaksanakan

CARTA GANTT PELAN STRATEGIK 2011 BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT RANCANGAN INTEGRASI UNTUK PERPADUAN BUL AN PROGRAM Jom main dan kenal Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober Novembe r

Mari main masakmasak