Mata Pelajaran: Dunia Seni Visual Kelas : 2 Dedikasi Bidang:Menggambar

Masa: 60 minit

Tema Dan Tajuk:Alam semulajadi/pokok Bunga

Standard Pembelajaran

1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1

1.2 Aplikasi Seni 1.2.1 Media 1.2.1.1-Alat 1.2.1.2-Bahan 1.2.2-Proses dan teknik 1.2.2.1-basah atas kering

1.3 Ekspreasi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.4 Apreasiasi Seni 1.4.1 1.4.2

Objektif Pembelaajaran

Pada akhir pelajaran,murid dapat; 1. Menghasilkan catan yang menekankan unsur bentuk ,jalinan,warna dalam menghasilkan catan pokok bunga. 2. Menghasilkan catan pokok bunga dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif. 3. Membuat apreasisi terhadap karya sendiri dan rakan. 1. 2. 3. 4. Guru menunjukkan contoh dan bersoaljawab dengan murid.(EK1) Guru menunjukkan cara menghasilkan catan pokok bunga.(EK4) Murid menghasilkan catan pokok bunga.(EK3) Murid mempamerkan karya.(EK5)

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

EMK Bahan Bantu Belajaar Penilaian pengajaran Dan Pembelajaran Refleksi

Kreativiti,keusahawanan(EK1-EK5),TMK,Nilai Murni 1. Contoh: gambar pokok bunga 2. Media:kertas ,warna Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar pokok bunga berdasarkan 4 standard kandungan. 35 orang murid dapat menghasilkan gambar pokok bunga dengan teknik yang betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful