Anda di halaman 1dari 2

MATA PELAJARAN TAHUN BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA OBJEKTIF MODUL OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEPERLUAN PROSEDUR

: : : : : : : :

PENDIDIKAN SENI VISUAL 2 Membentuk Dan Membuat Binaan Perhiasan diri Rantai leher 60 minit Guru dapat mengajar murid menghasilkan rantai leher . Pada akhir pelajaran murid dapat ; 1. Menghasilkan rantai leher secara mudah dengan 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. menggunakan bahan asas. Menghasilkan susunan rantai leher. ALAT : Gunting, jarum BAHAN : Kertas warna, benang, gam RUJUKAN : HSP KBSR Pendidikan Seni Visual Guru menentukan aras pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru merancang strategi P&P dengan menerapkan teori BCB, TKP dan KBKK. Pelajaran dimulakan dengan set induksi. Tunjuk cara dan murid membuat. Pelajaran diakhiri dengan sesi apresiasi dan refleksi. STRATEGI

: :

BUTIRAN KEGIATAN SET INDUKSI : Guru dan murid menyanyikan Lagu Rantai Leher Saya ada rantai Rantai berwarna-warni Hadiah dari ibu Amat aku sayangi (2X) AKTIVITI 1 : Guru menunjukkan contoh rantai leher dan menerangkan bentuk serta ragamhiasnya. bentuk Motif Corak

HASIL PEMBELAJARAN

Murid menghayati lagu yang dinyanyikan.

TKP Muzik

ARAS 1 Murid dapat menyatakan cirri-ciri rantai leher: KBKK (kritis) Menciri

AKTIVITI 2 : Guru menunjuk cara dan menerangkan teknik membuat ragamhias rantai leher menggunakan kertas warna dan benang. -Menggunting kertas warna

ARAS 2 Murid dapat memahami dan menyatakan cara membuat rantai leher seperti yang ditunjukkan oleh guru. TKP Verbal lingustik

,menggulung kertas warna dan menyusun .

Guru bersoal jawab untuk mengukuhkan pemahaman murid.

BCB

AKTIVITI 3 : Guru membimbing murid menyusun kertas warna yang telah digulung untuk menghasilkan satu rantai leher yang menarik.

ARAS 3 Murid dapat menghasilkan rantai leher mengikut susunan dengan menggunakan benang dan jarum. KBKK (kritis) Mengikut urutan

SESI APRISIASI & REFLEKSI : Mempamerkan hasil kerja dan membuat refleksi. Guru merumuskan konsep geometri. Murid dapat menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. TKP Verbal linguistik

Anda mungkin juga menyukai