Anda di halaman 1dari 2

SURAT PERJANJIAN PAJAKKAN TANAH

03.10.2011 Pada hari ini telah terjadi perjanjian pajak memajak tanah antara:1. Nama:Mohd Jaid bin Baiman 2. No Ic: 531220-01-6147 3. Alamat: Kg Pt Gantong,Sri Merlong,Rengit 83200 Batu Pahat,Johor. Pihak Pertama 1. Nama:Hj misrom bin Rosman 2. No Ic: 3. Alamat:No 41A,Jalan 1A/1,Taman Pura Kencana,83300 Batu Pahat,Johor

Pihak Kedua

Para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:-

Pihak pertama akan memajakkan tanah tersebut kepada pihak kedua,sebidang tanah seluas 16 ekar,di Kampung Bersatu,Block B,Kluang,pajakkan ini dibuat untuk jangka waktu 19 tahun dengan persetujuan kedua belah pihak,jangka waktu bermula pada tahun 2011 sehingga tahun 2030.

Segala kos serta modal yang dikeluarkan ditanggung oleh pihak kedua.Sepanjang masa pajakkan pihak kedua berhak ke atas apa hasil yang diterima sepanjang tahun pajakkannye.sehingga tamat masa yang dipajakkan iaitu pada tahun 2030.

Pihak pertama menjamin bahawa apa yang dipajakkan kepada pihak kedua adalah merupakkan hak milik sah pihak pertama.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sebagai bukti yang sah pada 03.10.2011. yang telah disebutkan dalam awal perjanjian ini.

.. ..

Pihak pertama

Pihak kedua