Anda di halaman 1dari 3

Modul 1 (Kesihatan Fizikal)

Aspek perkembangan fizikal serta penjagaan diri, keluarga an masyarakat. Fokus : 1. Kesihatan diri dan reproduktif 2. Pemakanan 3. Penyalahgunaan bahan

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Mengenali aspek fizikal lelaki dan perempuan Mengenali bahagian tubuh Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat Mengetahui penjagaan kebersihan diri Menjaga kebersihan diri Menjaga dan mengamal kebersihan diri dengan cara yang betul Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri Menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri Menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri dengan cara yang betul PEMAKANAN Mengetahui jenis makanan harian Memilih jenis makanan harian yang berkhasiat Mengamalkan pengambilan makanan yang sesuai mengikut waktu makan Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat Menentukan ciri-ciri makanan dan peminuman yang bersih dan selamat Mengamalkan cara menyimpan makanan dan peminuman yang betul Menjelaskan kepentingan makanan dan peminuman yang bersih dan selamat Mengamalkan pengambilan makanan dan peminuman yang cukup, bersih dan selamat PENYALAHGUNAAN BAHAN o Mengetahui pelbagai jenis ubat Mengenalpasi tujuan ubat digunakan Mengetahui ciri-ciri ubat yang boleh membahayakan kesihatan Menyedari dan memberi sebab kepentingan ubat

B1D1E1

B2D1E1 B3D1E1 / B4D1E1 B2D1E2 B2D1E3 / B3D1E2 / B3D1E3 B4D1E1 / B5D1E1 B1D2E1 / B3D2E1 B3D2E2 B2D2E1 B3D2E3

B3D3E1 B4D2E1 B5D2E1 / B5D2E2

Modul 2 (Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial)


Aspek perkembangan mental, emosi, sosial serta mengurus risiko, konflik dan perubahan dalam hidup. Fokus : 1. Pengurusan mental dan emosi 2. Kekeluargaan 3. Perhubungan PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI Memahami perasaan Mempamerkan perasaan yang dialami Membezakan antara kehendak dan keperluan Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi Menunjukkan cara meluahkan perasaan Menyuarakan kehendak dan keperluan diri Mengenalpasti orang yang boleh dipercayai KEKELUARGAAN Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga Mengenalpasti ahli dalam keluarga/penjaga Menyedari peranan diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga Menceritakan keistimewaan diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga Menghormati diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga PERHUBUNGAN o Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain Menjalin hubungan berkekalan dan menetapkan batas hubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain Mengamalkan sikap bekerjasama dan berkongsi dengan orang lain Mengetahui buli Mengenalpasti perbuatan buli Mengenalpasti pembuli dan mangsa Bertindak dengan cara yang betul untuk menghadapi dan menangani buli

B1D3E1

B3D4E1 / B3D4E2 B5D3E1

B1D4E1 B2D3E1 B3D5E1 B3D5E1

B4D3E1 B6D2E1 B4D3E2 B4D3E2 B6D2E2

Modul 3 (Kesihatan Persekitaran)


Aspek kesihatan dan keselamatan persekitaran. Fokus : 1. Pencegahan penyakit 2. Keselamatan 3. Pertolongan cemas PENCEGAHAN PENYAKIT Mengetahui kuman Menyedari kuman organisma yang berbahaya Menceritakan cara kuman merebak dan cara mengelak kuman merebak Menyedari kepentingan mencegah kuman Mengetahui penyakit berjangkit Mengenali penyakit berjangkit Menceritakan cara penyakit berjangkit merebak dan cara mengelak jangkitan penyakit berjangkit Menunjuk cara meminta bantuan jika terdapat masalah kesihatan KESELAMATAN Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam Menyimpan nama, nombor telefon, alamat ibu bapa / penjaga Mengenalpasti situasi tidak selamat Menyenaraikan barangan yang berbahaya Memohon bantuan ketika mengalami kecederaan dan kecemasan Menunjuk cara meminta bantuan ketika mengalami kecederaan dan kecemasan

B4D4E1 B5D4E1 B3D6E1 B6D1E1 B6D1E2 B1D5E1 B2D4E1 B2D4E2 B6D1E2 B6D1E2