Anda di halaman 1dari 4

Endokrina organ

Hypothalamus

Hypofyser styr i stort sett nästa alla endokrina orkan på ett eller annat sätt genom att utsöndra
hormon som stimulerar antingen adeno- eller neurohypofysen att utsöndra hormon som i sig
stimulerar andra endokrina organ att producera och utsöndra hormon.

Hypothalamus → hypofysen (adeno/neurohypofysen) → hormon eller organstimulerande


hormon

Neurohypofysen

Styrs av hypothalamus, bildar inga egna hormon utan lagrar och utsöndrar hormon som
producerats i hypothalamus. Dessa frisätts av neurohypofysen genom att hypothalamus
skickar signal om utsöndring genom nervceller som löper i infundibulum.

ADH: Motverkar vattenutsöndring i njurarna


OXYTOCIN: Stimulerar sammandragning av livmodern vid förlossning samt
sammandragningen av muskelcellerna i mjölkkörtlarna.

Adenohypofysen

Kontrolleras av hypothalamus genom releasing och inhibiting factors (hormon). Dessa


hormon når adenohypofysen genom hypofysens portasystem d.v.s. ett arteriellt kapillärnät i
infundibulum som samlas ihop till en ven och åter igen bildar ett kapillärnät. Det är ifrån det
sekundära kapillärnätet som releasing och inhibiting hormons sätts fast på
adenohypofycellerna och stimulerar att dessa ska antingen utsöndra (releasing factor) eller
hämma utsöndring (inhibiting factor) av ett visst hormon.

Hormon som skickas ut ur adenohypofysen är

Prolactin: Stimulerar bröstmjölksproduktion

GH: Styr kroppstillväxt

TSH: Glandula Thyroidea stimulerande hormon → Styr sköldkörtel

ACTH: Adeno corticotropiskt hormon, stimulerar binjurebarken → stimulerar cortex i


glandula suprarenalis

FSH: Stimulerar mognaden av könsceller


♂: Vätska som försörjer spermierna regleras
♀: Inducerar ägglossning

LH: Stimulerar mognaden av könsceller


♂: Reglerar det manliga könshormonet (Testosteron)
♀: Inducerar Ägglossning
Corpus Pineale – Tallkottskörteln som ligger medialt i hjärnan

Bildar Melatonin: Styr dyngsrytm, vakenhet och sömn samt psykisk välmående

Gladnula Thyroidea

Stimuleras av TSH (från adenohypofysen). Producerar T3 och T4 som är beroende av jod.


Man har högre [T4] i blodbanan än T3, men har T4 som lager.
T4 omvandlas till T3 i levern och styr metabolismen och ämnesomsättningen.

Glandula Parathyroidea

• Styrs ej av hypofysen, utan av [Ca] i blodet


• Ligger bakom thyroideas lobus sin/dx
• Bildar PTH som ökar koncentrationen Ca vid låg koncentration
genom att t.ex. stimulera ostioclaster att bryta ner ben.
Kan även få Ca från tarmarna och urinet.

Glandula Suprarenalis

Bildar steroidhormon (har kolesterol som bas) i cortex, stimuleras av ACTH.

Cortex

• Cortisol: Hjälper kroppen vid t.ex. stress, trauma och infektion. Cortisol tvingar
kroppens celler att bryta ner fetter och aminosyror och använda det som enerigkälla
istället för glukos. Detta för att hjärnan ska få större mängd glukos under dessa
situationer.
• Aldosteron: Påverkar salthalten i urinet.

Medulla

• Noradrenalin: Används av postganglionära sympatiska neuron som


transmittorsubstans.
• Adrenalin: Stresshormon vid akuta tillfällen, ökar puls och hjärtfrekvensen och
aktiverar även fight and flight.

Pancreas

Langerhanska öarna har 2st viktiga cellpopulationer α respektive β -celler

• Alpha-Celler(α): Bildar glukagon som ökar glukoskoncentrationen i blodet


• Beta-Celler(β): Bildar insulin som minskar koncetrationen av glukos i blodet genom
att öka intagandet av glukos i levern, muskler och fettvävnader.
Hormon Effekt Organ
ADH Motverkar vattenutsöndring i njurarna Utsöndras av
Neurohypofysen
OXYTOCIN Stimulerar sammandragning av livmodern vid förlossning samt Utsöndras av
sammandragningen av muskelcellerna i mjölkkörtlarna. Neurohypofysen
Prolactin Stimulerar bröstmjölksproduktion Utsöndras av
Adenohypofysen
GH Styr kroppstillväxt Utsöndras av
Adenohypofysen
TSH Glandula Thyroidea stimulerande hormon → Styr sköldkörtel Utsöndras av
Adenohypofysen
ACTH Adeno corticotropiskt hormon, stimulerar binjurebarken → Utsöndras av
stimulerar cortex i glandula suprarenalis Adenohypofysen
FSH Stimulerar mognaden av könsceller Utsöndras av
♂: Vätska som försörjer spermierna regleras Adenohypofysen
♀: Inducerar ägglossning
LH Stimulerar mognaden av könsceller Utsöndras av
♂: Reglerar det manliga könshormonet (Testosteron) Adenohypofysen
♀: Inducerar Ägglossning
T3 & T4 • T3 och T4 som är beroende av jod.
• Högre [T4] i blodbanan än T3 Utsöndras av Glandula
• Har T4 som lager. Thyroidea som
Stimuleras av TSH
• T4 omvandlas till T3 i levern
• Styr metabolismen och ämnesomsättningen.

PTH Ökar koncentrationen Ca vid låg koncentration. Utsöndras av Glandula


genom att t.ex. stimulera ostioclaster att bryta ner ben. Parathyroidea. Styrs ej
Kan även få Ca från tarmarna och urinet. av hypofysen utan [Ca]
i blodet.

Cortisol • Hjälper kroppen vid t.ex. stress, trauma och infektion. Utsöndras av Glandula
• Tvingar kroppens celler att bryta ner fetter och aminosyror Suprarenalis, bildas i
istället för glukos. cortex.
• Hjärnan ska få större mängd glukos under dessa situationer.

Aldosteron Påverkar salthalten i urinet. Utsöndras av Glandula


Suprarenalis, bildas i
cortex.

Noradrenalin Används av postganglionära sympatiska neuron som Utsöndras av Glandula


transmittorsubstans. Suprarenalis, bildas i
medulla.

Adrenalin Stresshormon vid akuta tillfällen, ökar puls och hjärtfrekvensen och Utsöndras av Glandula
aktiverar även fight and flight Suprarenalis, bildas i
medulla.

Alpha- Bildar glukagon som ökar glukoskoncentrationen i blodet Utsöndras och bildas av
Celler(α) Pancreas i
Langerhanska öarna
Beta-Celler(β) Bildar insulin som minskar koncetrationen av glukos i blodet Utsöndras och bildas av
genom att öka intagandet av glukos i levern, muskler och Pancreas i
fettvävnader. Langerhanska öarna