Anda di halaman 1dari 15
Géteborgs universitet Inst for anatomi och cellbiolog Likarutbildning T1 Personlig kod......... Extra omtentamen ”Oversikt anatomi-vivnad-cell” 2004-05-04 Lakarstuderande TL ‘Tentamen innehilller frgor av typen "korta svar" och "enkla skisser" dar enskilda fakta ger 0,5 - 1 p. Férsék svara mycket kort, Koncist och tydligt. Langa, odisponerade svar innehaller ofta motsagelser som minskar chansen till po’ing och dessutom hamnar du i tidsndd. Nar ett definierat antal fakta efterfragas ska du inte inkludera ett flertal extra svar "for sikerhets skull". Om vi fragar efter tv fakta, och du anger fyra, beaktas endast dina tv forsta svar vid rattningen, diven om dina senare alternativ ar de riitta! Varning for att forsoka kringé detta genom att disponera svaret som en osorterad klump!! ‘Tentamen omfattar 95 p, preliminéirt siittes GK-griins vid 76 p = 80%. Lycka till! April 2004 Bengt R. Johansson OBS OBS OBS! Pa detta blad anger du: Namn... och din personliga kod lingst upp pa sidan, Pa samtliga foljande skrivningssidor fyller du i kodnumret! Skrivvakterna har kodnummerlistan om du glémt bort det! Alla svar 6c Gateborgs universitet Inst for anatomi och cellbiolog Lakarutbildning TL Personlig kod... A. Tema ”Cellen” 15 p; Bengt R Johansson 10 p 1, Beskriv de cellulara membranernas grundlaggande molekylara uppbyggnad. Skiss kravs! (3 p) EY cellulict memboron bestér 0 2 lager ay hospholipider, proteiner, cholesterol och sockergrypper Ge bid), ulsda. ow cell sxcleergrupe oben prespholjoiel — Teolért hum = Lopoldra’ Feltsvoreae" F cholertero| ~ glycocalyx incida av cell Vintegrotorotain 2. Beskriv kortfattat Golgiapparatens uppbyggnad (skiss forstis!). Vilka ar organellens viktigaste 2 funktioner? (3 p) Gdgjapparcten dr upebyged av 8-10 strukturer som strut smenblirelning av tubuler och veckacle YD Dy rrertbran (Gala 87 0n rerioranbundenorgerel) eeu fe Golg opeoraten packe terar, bearbetar och g ‘ain 4 , ail expoterar protener, ysoserter och cellnemlran (0 med lyalo av tronsportvesi lear, trartpoortvesieel ae 3. Vilka funktionella slutsatser drar du nar du pi en EM-bild ser att en cell har (2 p) - rikligt med inikrovit AM den bar upp nding Atk cellen ticker en yto i ralsnadltungssystenet x.jujenu - patagligt f4 och sma mitokondrier Collen ger inte ay med. of rryclet enerai, 4, Ange tva funktioner knutna till mikrotubuli (2 p) organeller kan transporteras, (dngs mikrobuouli + bestdearter Firmen Fer cellen bercendle po hur de arrangerar Si Géteborgs universitet Inst for anatomi och cellbiolog Lakarutbildning T1 Personlig kod.........++ B, Tema ”Allmanna begrepp, Rérelseapparat” 30 p BRJ 1. Ange som eget fritt val fem latinska fackuttryck for Kige eller rérelse och fem exempel pa allmént anviinda substantiv (t ex collum = hals). Bade fackuttrycket och dess svenska Sversiittning ska forstis anges. (5 p) anterior — frdwre pe - fot posterior ~ boulere radix - rot destalis — boct fre proximabis mot/nd os - bendlel pollex - turine, rostalis - mob runen nanus — hand 2. Utveckla skillnaderna och likheterna mellan hyaluronsyra och proteoglykan i ECM (2 p) feaheror Na" som Hyaluransyro Bx ledjor a soccer gin -tur ableaheror [0 De bdrar ll abt ie kechor av Suckergruoper pa. volyrr