Anda di halaman 1dari 21

Deiksis Masa di Negara Brunei Darussalam:

Antara Kerenah dan Upaya

Oleh
Dr. Haji Azmi Abdullah
<azmia@fass.ubd.edu.bn>
Yang Dipertua PLBD,
Universiti Brunei Darussalam

0. Pengenalan
Deiksis Masa adalah unsur bahasa yang mengikatkan satu
peristiwa bahasa kepada konteksnya. Di Negara Brunei
Darussalam ada dua sistem pentarikhan masa yang diketahui
umum iaitu sistem yang berdasarkan barat dan Islam. Kedua-dua
sistem ini adalah berbeza dan boleh menimbulkan masalah yang
kemelut untuk mengungkapan Deiksis Masa dalam realiti
kehidupan oleh anggota masyarakat di Negara ini. Masalah ini
adalah agak mendasar kerana ianya menyangkut soal set minda
yang menjadi asas berfikir anggota masyarakat. Di samping
masalah yang diterbitkan oleh dua sistem yang berbeza ini, set
minda anggota masyarakat juga dicelarukan oleh factor tabii
yang alami dan budaya yang lebih mendalam dan mendasar
sifatnya. Sedikit sebanyak, masalah ini boleh menimbulkan
kekangan dalam memasyarakatkan nilai-nilai Islam yang
berkaitan dengan Deiksis Masa sebagaimana yang dimaksudkan
dalam Falsafah Negara “MIB.” Dalam hubungan yang berkaitan,
makalah ini cuba menonjolkan kerenah-kerenah permasalahan
kemelut yang signifikan kepada kehidupan dan masyarakat
sebagai satu paparan idiosinkronik yang mungkin bermanfaat
bagi kajian dikronik atau/dan komparatif dalam kemultibahasaan.
Di samping itu, makalah ini juga cuba melontarkan sedikit saran-
PROSIDING SETALING II

upaya untuk meredamkan permasalahan yang dinyatakan dengan


cara yang lebih praktis dan berkesan.

1. .Deiksis
“Deiksis” adalah satu istilah yang dipinjam dari perkataan Greek
yang bermakna “menunjuk” (pointing atau indicating). Ada
terdapat beberapa jenis deiksis iaitu seperti Deiksis Persona
(person), Deiksis Tempat (place), Deiksis Masa (time), Deiksis
Wacana (discourse), Deiksis Sosial (social) dan lain-lain
(Levinson 1983:54-94). Daripada beberapa jenis deiksis itu,
nampaknya Deiksis Persona, Deiksis Tempat, Deiksis Masa
merupakan kategori deiksis yang berstatus “syarat perlu” bagi
sesuatu peristiwa bahasa. Ini kerana satu peristiwa bahasa yang
biasanya melibatkan lakuan dan direpresentasikan melalui satu
verba atau kata kerja adalah “memerlukan” unsur-unsur deiksis
tersebut untuk berfungsi melekatkan peristiwa bahasa berkenaan
kepada konteksnya. Kita ambil contoh satu lakuan peristiwa
bahasa “makan.”
Contoh 1.
“makan”
Dalam contoh 1 di atas, jika lakuan :makan” itu hendak
dilekatkan kepada konteksnya, maka beberapa atribut akan
menyusul, sama ada itu diperlukan atau tidak sebagai unsur yang
informatif dalam peristiwa bahasa tersebut. Jika diperlukan
(informatif), maka ia perlu diungkapkan (disebut). Umpamanya,
seseorang yang dirujuk dengan GN2 “awak” yang
melakukannya, maka kita perlu sebut:
Contoh 2
“Awak makan”

Dalam contoh 2, GN2 “Awak” telah melekatkan lakuan


“makan” kepada seseorang individu. Dengan kata lain, perkataan
“Awak” itu telah menunjukkan kepada sesuatu entiti orang.
Dengan yang demikian, “Awak” itu adalah satu unsur deiksis
kerana unsur itu menjalankan fungsi menunjuk (pointing).
Disebabkan, unsur yang ditunjukkannya adalah “orang” maka
GN2 “Awak” dikatakan sebagai salah satu unsur “Deiksis
Persona.”

19
PROSIDING SETALING II

Begitu juga, sama ada informatif atau tidak, lakuan


“Awak makan” itu tetap memerlukan lokasinya (tanpa mengira di
manapun tempatnya). Maka ini menuntut untuk melekatkan
lakuan “makan” itu kepada atribut lokasinya. Jika informatif,
maka lakuan tersebut mesti dinyatakan seperti contoh 3 di bawah
ini.
Contoh 3.
“Awak makan di restoran”

Dalam contoh 3, “di restoran” adalah salah satu unsur


deiksis (kerana ia menjalankan fungsi menunjuk) dan, deiksis ini
dinamakan sebagai Deiksis Tempat (kerana fungsi tunjukkannya
adalah satu atribut tentang tempat.
Selain itu, lakuan “makan” tersebut juga menuntut satu
syarat lagi syarat “perlu” iaitu atribut tentang “masa.” Dengan
yang demikian, jika unsur tersebut informatif, maka peristiwa
bahasa tersebut perlu dilekatkan kepada konteksnya dengan
mengujarkannya seperti contoh 4 di bawah.
Contoh 4
“Awak makan di restoran esok

Dalam contoh 4, “esok” adalah salah satu unsur Deiksis


Masa kerana fungsi tunjukkannya adalah satu atribut tentang
masa.

2.Sistem takwim barat dan Islam


Masyarakat umum di Negara Brunei Darussalam memang sedia
maklum tentang perbezaan antara sistem barat dan Islam (sila
lihat Azmi 2002, 2004). Sistem barat yang berdasarkan Takwim
Masehi1 menghitung masa bermula dari kelahiran Al-Masehi
(Nabi Isa). Sementara sistem pentarikhan dalam Islam adalah
berdasarkan takwim Hijrah yang bermula dari peristiwa “hijrah”
dalam Islam iaitu pada 16 Julai 622 Masehi (Kitab Atabari “Al-

1
Takwim Masehi yang dikenali sebagai Kalendar barat atau Gregorian
adalah diturunkan dari “Julian Calendar” yang telah diasaskan oleh
Julius Caesar pada tahun 46 SM (The Hutchinson Encyclopedia,
1997:178)

20
PROSIDING SETALING II

Ummam Wal-Muluk Vol. 1, 1179, Leiden, German).2 Dengan


yang demikian perbezaan/persamaan antara keduanya ialah
622M ≈ 1H.

TM 619 620 621 622 623 624 2006 2007 =1385t

TH 1 2 3 1427 1428 =1428t

Rajah 1: Perbandingan Takwim Masehi dengan Takwim


Islam

Perbezaan takwim Masehi dan takwim Hijrah bukan


hanya dari permulaan kedua-dua sistem pentarikhan itu
digunakan seperti di atas tetapi juga perbezaan pada dasar yang
menjadi perujukan perkiraannya. Takwim Masehi berdasarkan
putaran bulan mengelilingi matahari. Satu putaran peredaran
bulan itu dikatakan sebagai unit satu (1) tahun masa yang terdiri
dari kepanjangan masa selama 12 bulan. Sedangkan dalam
takwim Hijrah, perkiraan berdasarkan kitaran bulan mengelilingi
bumi (di samping bumi dan bulan mengorbitasi matahari). Dua
belas (12) kali kitaran bulan orbitasi (yang direalisasikan melalui
timbul- tenggelamnya bulan) itu diperkirakan sebagai satu
tahun.unit masa. Dengan itu, panjang masa bagi satu tahun unit
masa juga selama 12 bulan. Cuma panjang masa dalam satu (1)
tahun dalam (12 bulan) dalam takwim Masehi adalah lebih lama
dari panjang masa dalam satu (1) tahun (12 bulan) dalam takwim
Islam (seperti yang akan diterangkan dalam bahagian 1.2 di
bawah). Dengan yang demikian, panjang masa sejak bermulanya
perkiraan takwim Islam hingga sekarang (2002 TM) adalah
hanya 1384 tahun saja. Sedangkan dalam takwim Islam
(berdasarkan takwim Islam) ada 1427 tahun (seperti yang
ditunjukkan dalam Rajah 1 di atas).

2
Takwim Hijrah ini hanya digunakan 17 tahun selepas peristiwa hijrah
Nabi Muhammad s.a.w. dari Mekah ke Madinah

21
PROSIDING SETALING II

3. Bulan dalam satu tahun dan bilangan hari dalam satu


bulan
Sungguhpun satu tahun Masehi adalah terdiri dari 12 bulan
(Januari hingga Disember)3 dan satu tahun Hijrah juga terdiri dari
12 bulan (Muharram, Safar, Rabiulawal, Rabiulakhir,
Jamadilawal, Jamadilakhir, Rejab, Syaaban, Ramadan, Syawal,
Zulkaedah dan Zulhijjah), namun demikian, disebabkan dasar
perkiraan masa dalam sistem tahun Maseihi adalah berbeza
perujukannya dengan dasar perkiraan masa dalam sistem tahun
Hijrah (seperti yang telah dinyatakan di atas), maka panjang
masa bagi setiap bulan dalam kedua-dua sistem itu juga adalah
berbeza. Dalam sistem takwim Masehi, satu bulan adalah 1/12
kitaran bumi mengorbitasi matahari yang mempunyai
kepanjangan masa selama 30.4368499166 <e> hari (1 tahun =
365.242199 hari = 365 hari 5 jam 48 minit, 46 saat) (The
Hutchinson Encyclopedia, 1997: 178, 339). Sedangkan, dalam
takwim Islam, satu bulan itu adalah satu kitaran orbitasi bulan
mengelilingi bumi yang mempunyai kepanjangan masa selama
29.53059 hari (1 tahun = 354 hari) (Hutchinson Encyclopedia
1997:178; The Dorling Kindersley Science Encyclopedia
1997:288) . Dengan yang demikian, bulan-bulan dalam takwim
masehi juga adalah berselisih seperti yang digambarkan dalam
Rajah 2 di bawah ini.

Jan Feb Mei, Jun, Jul, Ogo, Sept, Okt Nov Dis 2007M

Muh Saf R.Aw, R.Akh, J.Aw, J.Akh, Rej. Sbn Z.Kaed Z.Hijz 1428H

Rajah 2: Bulan dalam Satu Tahun

3
Nama-nama bulan ini adala diturunkan dari nama-nama tuhan,
peristiwa-peristiwa ugama dll seperti berikut: Januari (dari tuhan Roman
‘Janus’), Februari (dari pesta pembersihan Roman ‘Februar’), Mac (dari
tuhan Roman ‘Mars’), April (dari bahasa Latin aperire ‘membuka’), Mei
(dari tuhan perempuan Roman ‘Maia’), Jun (dari tuhan perempuan
Roman ‘Juno’), Julai (dari general Roman ‘Julius Caesar’), Ogos (dari
penjajah Roman ‘Augustus’) dan September, Oktober, November dan
Disember diturunkan masing-masing dari bulan ke tujuh hingga ke
sepuluh dalam bahasa Latin yang bermakna ke tujuh, ke lapan, ke
sembilan dan ke sepuluh (The Hutchinson Encyclopedia, 1997:178)

22
PROSIDING SETALING II

Selain itu, perbezaan dasar perkiraan kedua-dua sistem


di atas juga telah mengimplikasikan perbezaan dari segi bilangan
hari dalam satu bulan. Dalam sistem Takwim Masehi, terdapat 30
atau 31 hari (28 atau 29 hari bagi Februari). Sedangkan dalam
Takwim Hijrah ada 29 (?) atau 30 hari sahaja.

4. Hari dalam satu minggu.


Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Azmi (2002a), istilah
bagi konsep masa hari dalam satu minggu telah dipengaruhi oleh
beberapa pengaruh luar seperti Hindu, Cina, Islam dan barat.
Masyarakat Melayu (Brunei) yang telah menguasai sistem
nombor (angka) sejak zaman Hindu telah menggunakannya
dalam menamai hari dalam satu minggu apabila berlaku
pengaruh dan pertembungan budaya dengan cina iaitu 7 hari
dalam satu minggu dengan jajaran nama Hari Satu, Hari Dua,
hari Tiga, Hari Empat, Hari Lima, Hari Enam dan Hari Tujuh.
Apabila dating ugama Islam, maka nama-nama hari ini telah
diselaraskan dengan bahasa Arab seperti di bawah ini.

Arab Brunei
Yaumul-Ahad (hari Ahad) Hari Satu
Yaumul-Ithanain (hari Isnin) Hari Dua
Yaumul-Thulatha (hari Selasa) Hari Tiga
Yaumul-Arbi’a (hari Rabu) Hari Ampat (BM
“Empat”)
Yaumul-Khamis (hari Khamis) Hari Lima
Yaumul-Jumiah (hari Jumaat) Hari Anam (BM
“Enam”)
Yaumul-Sabtu (hari Sabtu) Hari Tujuh

Jadual 1: Keselarasan bahasa Arab dengan bahasa Melayu


(Brunei).

Apabila masyarakat Melayu (Brunei) mendapat


pengaruhi barat, iaitu Portugis (sekitar abad 16M) maka berlaku
pertembungan budaya. Bangsa barat ini mempunyai budaya
menamakan “hari pertama” dalam satu minggu sebagai
“Domingo.” Istilah Portugis “Domingo” itu adalah merujuk
kepada bahasa Inggeris “Sunday” (Taylor, 1958; lihat juga The

23
PROSIDING SETALING II

Oxford Paperback Portuguese Dictionary, 1996). Sementara


“Sunday” pula adalah diturunkan dari Old English “Sunnandæg’
yang bererti “day of the sun” (Barnhart, 1988).
Mengikut Wilkinson (1903:651) bahawa perkataan
“minggu” dalam bahasa Melayu adalah berasal dari perkataan
Portugis “Domingo.” Ini menunjukkan bahawa orang Melayu
(Brunei) telah meminjam istilah tersebut sebagai satu istilah bagi
mengekspresikan satu nama hari dalam satu minggu. Bagaimana
dan mengapa perkara ini boleh terjadi sedangkan orang Melayu
(Brunei) (yang diandaikan di atas) sudah mempunyai nama hari
tertentu? Dalam hal ini, penulis mengandaikan bahawa orang
Melayu (Brunei) menyelaraskan nama hari “Domingo” itu
dengan nama hari “Yaumul-Ahad” dalam Islam kerana kedua-
dua istilah tersebut (samada ada dalam Islam mahupun barat)
adalah merujuk kepada hari pertama dalam satu minggu.
Akibat dari pengambilan dan penyelarasan istilah di atas
(Ahad = Minggu) menyebabkan turutan perujukan nama-nama
hari dalam satu minggu yang berdasarkan cina dan diamalkan
sebelum kedatangan Islam telah tersesar sebanyak satu hari
dalam senarai nama-nama hari dalam satu minggu. Akibatnya,
pergeseran jajaran nama-nama hari dalam satu minggu antara
jajaran yang bersumberkan Islam dengan jajaran yang
bersumberkan cina akan berlaku. Ini menyebabkan “Yaumul-
Ahad” (Arab) akan berselarasan dengan “Hari Minggu.”
“Yaumul-Ithanain” (Arab) akan berselarasan dengan “Hari Satu”
dan begitulah seterusnya seperti yang dipaparkan beriktu di
bawah ini :
Arab Brunei
Yaumul-Ahad (hari Ahad) Hari Minggu
Yaumul-Ithanain (hari Isnin) Hari Satu
Yaumul-Thulatha (hari Selasa) Hari Dua
Yaumul-Arbi’a (hari Rabu) Hari Tiga
Yaumul-Khamis (hari Khamis) Hari Ampat (BM
“Empat”)
Yaumul-Jumiah (hari Jumaat) Hari Lima
Yaumul-Sabtu (hari Sabtu) Hari Anam (BM
“Enam”)
Jadual 2: Keselarasan bahasa Arab dengan bahasa Melayu
(Brunei) yang telah menerima pengaruh barat (Portugis)

24
PROSIDING SETALING II

Dari segi makna, istilah-istilah dalam bahasa Arab


dengan istilah-istilah dalam bahasa Melayu Brunei di atas adalah
tidak selaras (ditandai seperti ≠) seperti berikut:

Arab Brunei
Yaumul-Ahad (hari Ahad) ≠ Hari Minggu
Yaumul- (hari Isnin) ≠ Hari Satu
Ithanain
Yaumul- (hari Selasa) ≠ Hari Dua
Thulatha
Yaumul-Arbi’a (hari Rabu) ≠ Hari Tiga
Yaumul-Khamis (hari ≠ Hari Ampat (BM
Khamis) “Empat”)
Yaumul-Jumiah (hari ≠ Hari Lima
Jumaat)
Yaumul-Sabtu (hari Sabtu) ≠
Hari Anam (BM
“Enam”)
Jadual 3: Ketidakselarasan nama hari dari segi makna

5. Konsep Satu hari


Secara alamiah, manusia menanggapi masa satu hari adalah
berdasarkan satu pusingan bumi di atas paksinya yang terdiri
daripada “siang” dan “malam.” Waktu “siang” itu pula
dirincikan lagi kepada Sementara siang itu pula dibahagikan
kepada sebahagian pagi, tengah hari dan petang. Walau
bagaimanapun, masyarakat madani memenggal jangkamasa satu
hari kepada unit jam (1 hari = 24 jam).
Masyarakat di Negara Brunei Darussalam telah
menanggapi panjang jangkamasa satu hari itu berdasarkan dua
tanggapan iaitu tanggapan yang berdasarkan barat dan tanggapan
yang berdasarkan Islam. Kedua-dua tanggapan yang berlainan
sumber ini mempunyai perbezaan yang jelas. Fahaman barat
menanggapi jangkamasa “satu hari” bermula selepas waktu
tengah malam (12.00pm) dan berakhir sebelum waktu tengah
malam (12.00 pm) berikutnya. Sementara dalam fahaman Islam,
jangkamasa “satu hari” bermula sebaik-baik saja masuk waktu
solat maghrib dan berakhir sebaik-baik saja sebelum masuk
waktu solat maghrib yang berikutnya. Perbezaan tanggapan yang

25
PROSIDING SETALING II

begini telah mengakibatkan perbezaan pensubstansian jajaran


masa satu hari dalam hubungannya dengan waktu siang dan
malam seperti yang ditunjukkan melalui Rajah 3 di bawah ini.

SM SM SM
“MALAM” “SIANG” “MALAM” “SIANG”
6.30PM 12.00TM 6.00AM 12.00TH 6.30PM 12.00TM 6.00AM 12.00TH 6.30PM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A B C D E F G H
R S
23.1.2007 24 JAN 2007M 25 JAN 2007M
X Y
05 MUHARAM 1428H 06 MUHARAM 1428H

SM = Solat Maghrib

Rajah 3: Satu hari bagi 24 Jan 2007M (barat) vs 5/6


Muharam 1428H (Islam)

Sebagaimana yang tertera dalam rajah di atas jelas


ditunjukkan bahawa jangkamasa satu hari bagi 24 Januari 2007M
(takwim barat) adalah bermula pada 12.00 tengah malam iaitu
titik (2) dan berakhir pada 12.00 tengah malam yang berikutnya
iaitu titik (6). Dengan yang demikian, jangkamasa ‘satu hari’ ini
adalah terdiri daripada setengah (½) malam + satu (1) siang +
setengah (½) malam yang mencakupi zon B, C, D, dan E.
Sementara konsep ‘satu hari’ (05 Muharam 1427H) dalam
takwim Islam adalah bermula dari maksuknya waktu solat
maghrib (SM) iaitu kira-kira 6.30 pm4 iaitu pada titik (1) dan
berakhir pada waktu sebaik-baik saja sebelum masuk waktu solat
maghrib yang berikutnya iaitu pada titik (5) yang mencakupi zon
A, B, C, D dan E. Dengan yang demikian, konsep ‘satu hari’
dalam Islam terdiri daripada satu (1) malam + satu (1) siang yang
berturutan dengan mewujudkan perselisihan selepas Solat
maghrib (SM) hingga ke 12.00 tengah malam. Berdasarkan fakta
ini jelas menunjukkan bahawa, dari segi turutannya, perujukan
satu hari 24 Januari 2007M adalah tidak persis sama
(superimpose) dengan perujukan satu hari dalam Islam.
Sebagaimana yang ditunjukkan melalui rajah di atas, apakah 24

4
Berdasarkan masa-masa tertentu

26
PROSIDING SETALING II

Januari 2007M itu boleh dihubungkan kepada 05 Muharam atau


06 Muharam 1428H.
Dalam hubungan ini, masyarakat di Negara Brunei
Darussalam semacam lebih didominani sistem barat (Takwim
Masehi) berbanding sistem Islam (Takwim Hijarh) dari segi set
minda mereka. Walau bagaimanapun, pihak pemerintah
menekankan masukan unsur Islam (Islamic input) dalam perkara
ini di tahap penggunaan (usage) sebagai salah satu amalan dalam
cara hidup di kalangan masyarakat sebagaimana yang terdapat
dalam peraturan menulis surat rasmi yang meletakkan tarikh
pentakwiman Hijrah di atas Takwim Masehi. Ini selaras dengan
Falsafah Negara “MIB.” Walau bagaimanapun, realiti
tertanamnya konsep itu dalam set minda masyarakat semacam
belum begitu dominan dan masih boleh dipersoalkan
keberadaannya.

6. Konsep deiksis masa “esok” di Negara Brunei Darussalam.


Konseo “esok’ dalam bahasa Melayu telah didefinisikan sebagai
merujuk kepada beberapa tunjukkan. Sheikh Othman (1989):
telah mendefinisikan “esok” sebagai 1 hari selepas hari ini, 2
kemudian hari, nanti, kelak. Mahmud bin Haji Bakyr (2003) pula
memberikan definisi 1 hari pertama sesudah hari ini; hari
selepas hari ini; 2 kemudian hari, nanti, kelak. Dalam bahasa
Inggeris, Thomson D. (1996) mendefiniskan “esok” (=
tomorrow) sebagai 1 on the day after today; 2 at some future
time – the day after today; the near future. Longman Concise
English Dictionary (1985) pula mendefinisikannya sebagai 1 (on)
the day after today 2 (in) the future.
Berdasarkan pengamatan dan tanggapan penulis,
masyarakat di Negara Brunei Darussalam, memang mungkin
untuk menggunakan Deiksis Masa “esok” bagi beberapa tunjukan
masa. Walau bagaimanapun, ahli masyarakat nampaknya lebih
terbudaya dari segi set minda untuk menanggapi tunjukan konsep
istilah “esok” yang didefinisikan di atas itu sebagai “hari
pertama sesudah hari ini;” “hari selepas hari ini” seperti juga
dalam bahasa Inggeris “(on) the day after today” (yang ditandai
tulisan tebal di atas. Dakwaan ini, berdasarkan kebiasaan dalam
konteks Negara Brunei Darussalam seperti yang dipercontohkan
di bawah ini.

27
PROSIDING SETALING II

Contoh 5
A: Bila kau ‘kan jumpa aku, ani?
B: Kediaku ‘kan jumpa kita esok

Dalam contoh 5 di atas, si A tidak akan mengajukan satu


pertanyaan alternatif bagi satu kerangka masa yang sama seperti
menanyakan tarikhnya (kecuali pertanyaan tentang masa yang
lebih spesifik sahaja). Umpamanya, hari ini adalah 24 Januari,
2007 dan “esok” adalah 25 Januari, 2007. Si A tidak akan
menanyakan satu pertanyaan tentang tarikh yang jawapannya
adalah 25 Januari, 2007. Kerana, “esok” bagi konteks ujaran ini
adalah merujuk kepada tanggal 25 Januari, 2007 iaitu “hari
pertama sesudah hari ini;” “hari selepas hari ini”
sebagaimana yang didefinisikan di atas. Andainya, tanggapan
yang lain itu yang ditanggapi iaitu kemudian hari, nanti, kelak
(=2 (in) the future) maka besar kemungkinan si A akan
bertanyakan tunjukan masa yang lebih spesifik dari segi
tarikhnya.

7. Masalah-masalah yang kemelut.


Dari segi perbezaan permulaan pentarikhan sistem pentarikhan
yang berdasarkan barat dan Islam nampaknya tidak begitu
menggusarkan ahli masyarakat kerana itu lebih dilihat sebagai
satu fenomena sejarah. Masyarakat memang sedia maklum yang
sistem pentarikhan barat bermula dengan Al-masehi dan Islam
pula bermula dengan peristiwa “Hijrah” baginda Rasulullah
s.a.w. pada 622M. Cuma yang mungkin boleh menjadi masalah
adalah yang berkaitan dengan konsep “bulan” dalam satu tahun,
“bilangan hari” dalam satu bulan dan, “nama hari” dalam satu
minggu. Perbezaan ini boleh menimbulkan masalah
pembudayaan dan perubahan paradigma set minda ahli
masyarakat. Makalah ini hanya memaparkan beberapa perkara
yang antaranya sahaja.

7.1. Tunjukan deiksis masa nama bulan, bilangan hari dan


nama hari
Perbezaan nama-nama bulan dan bilangan hari dalam satu bulan
adalah disebabkan dua sistem yang berbeza. Sementara nama hari

28
PROSIDING SETALING II

dalam satu minggu pula adalah disebabkan kontak dan pengaruh


budaya yang berbeza. Dari segi pembudayaan dan perubahan
paradigma set minda, ahli masyarakat yang terbiasa dengan
sistem barat semacam berhadapan dengan satu dilemma apabila
hendak membudaya perkara ini yang berdasarkan sistem sistem
untuk mengenkod peristiwa bahasa dalam konteks kehidupan.
Umpamanya:
(i). mengenkod peristiwa bahasa berdasarkan nama-
nama bulan “hijrah” dalam Islam seperti Muharram, Safar,
Rabiulawal, Rabiulakhir, Jamadilawal, Jamadilakhir, Rejab,
Syaaban, Ramadan, Syawal, Zulkaedah dan Zulhijjah)
Muharram, Safar, Rabiulawal, Rabiulakhir, Jamadilawal,
Jamadilakhir, Rejab, Syaaban, Ramadan, Syawal, Zulkaedah dan
Zulhijjah) berbanding dengan nama-nama bulan “Tahun Masehi”
dalam sistem barat seperti Januari, Februari, Mac, April, Mei,
Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember
dalam hubungannya dengan kerangka masa satu tahun. Memang
sudah agak lama ahli masyarakat ditekankan untuk menggunakan
sistem yang berdasarkan Islam dalam surat-menyurat, pencatatan
peristiwa dan lain-lain, namun hakikatnya sebagai satu dasar
berfikir di kalangan sebahagian ahli masyarakat masih boleh
dipersoalkan lagi dari segi paradigma set minda.
(ii). Sungguhpun bilangan hari (+/-30) dalam satu bulan
tidak begitu dirasakan, namun jajaran (turutan) hari dalam satu
bulan adalah agak signifikan dalam perkara ini. Masyarakat
kurang dari segi set minda untuk menjajarkan hari (1) hingga hari
ke (30) atau lebih dalam satu bulan itu berdasarkan bulan-bulan
Islam berbanding dengan Takwim Masehi untuk mendeiksiskan
peristiwa bahasa dari segi masa.
(iii). Permasalahan yang menyangkut “nama hari” dalam
satu minggu bukan satu masa deiksis masa yang secara langsung
seperti kasus yang baru diterangkan di atas. Permasalahan ini
adalah berkaitan dengan rujukan semantik leksikal bagi istilah
yang digunakan. Umpamanya dalam Jadual 3, “hari Isnin”(BA:
Yaumul-Ithanain) adalah tidak sama maknanya dengan
Hari Satu kerana “satu” dalam BA “Ahad.” Begitulah
seterusnya ketidakselarasan bagi nama-nama hari yang lainnya
dalam satu minggu. Apabila perujukan makna dari semantik bagi
istilah nama hari itu tidak selaras maka ini mengimplikasikan

29
PROSIDING SETALING II

masalah dari segi denotasi unsur deiksis kerana kedeiksisan


mestinya selaras dengan makna deiktiknya.

7.2. Deiksis masa “esok” dalam konsep satu hari yang


kemelut
Apabila diperhatikan dan diteliti konsep satu hari (para 5) yang
digambarkan dalam Rajah 3, definisi “esok”5 (para 6), atau
sebaliknya, menawarkan satu permasalahan yang menarik dan
signifikan dari segi ilmu dan juga praktis kehidupan.
Berdasarkan definisi “esok” iaitu “hari pertama
sesudah hari ini” atau “hari selepas hari ini,” maka rujukan
istilah “esok” (Sila rujuk Rajah 3) bagi hari ini (5 Muharam,
1428, ikut Islam) atau 24.1.2008, ikut barat) adalah 6 Muharam
1428H (zon E, F, G & G) atau 25.1.2008 (zon F, G, H &
seterusnya). Rujukan yang mempunyai tunjukan Deiksis Masa
yang tuntas (clear cut) seperti ini menimbulkan dua persoalan
realiti untuk merealisasikannya:
(a). Eskpresi masa
Kasus 1: Apakah mungkin, berdasarkan Takwim Hijrah
(Islam), jika kita berada di masa sebaik-baik sahaja sebelum
maghrib (batasan no. 5) di tanda X (pada 5 Muharam, 1428H)
untuk merujuk tunjukan masa (deiksis) dengan “esok” bagi masa
sebaik-baik sahaja selepas maghrib (batasan no. 5) di tanda Y
(pada 6 Muharam 1428H) seperti dalam ujaran yang
dipercontohkan ini:
Contoh 6
Seseorang memberitahu jemaah dalam satu majlis berbuka puasa
(bersungkai) untuk berwudhu (sebaik-baik sahaja sebelum masuk
waktu solat maghrib) dengan maksud berwudhu untuk solat
maghrib yang akan masuk waktunya tidak lama lagi, lalu
menyatakan:

(Diujarkan sebelum masuk waktu maghrib iaitu batas pemisah


hari dalam Takwim Hijrah)
(?) “Silakan berwudhu dulu kerana kita akan solat
maghrib “esok” bila Pak Imam datang dari masjid karang”

5
“esok” sama kemelutnya dengan konsep “kemarin” (kelmarin).

30
PROSIDING SETALING II

Kasus 2: Atau, apakah mungkin, berdasarkan Takwim


Masehi (barat), jika kita berada di masa sebaik-baik sahaja
sebelum tengah malam (batasan no. 6) di tanda R (pada
24.1.2008) untuk merujuk tunjukkan masa dengan “esok” bagi
masa sebaik-baik sahaja selepas tengah malam (batasan no. 6) di
tanda S pada 25.1.2008 seperti yang dipercontohkan ini.
Contoh 7
Pada malam 25.1.2008, seorang (B) yang akan berangkat keluar
negeri (pada 26.1.2008@0.30 pagi) sedang berada di lapangan
terbang untuk menunggu kawannya yang hendak mengucapkan
selamat jalan kepadanya. Tepat jam 23.55, kawannya (A) datang
dan bertanya:

A: Bila kau berangkat


B: (?) esok!

Bagi tanggapan penulis, ujaran “esok” dalam kedua-dua kasus di


atas akan disambut dengan respon senyuman gurauan oleh lawan
tuturnya. Dalam erti kata yang lain, benar tapi di luar budaya
masyarakat di Brunei.
b. Niat puasa.
Andaikan kita pada tanggal 5 Muharam 1428H atau 24
Januari 2008 adalah sedang berada dalam bulan Ramadan (
berpuasa wajib) dan melafazkan niat puasa seperti biasanya iaitu:
“Sahaja aku berpuasa esok hari bulan Ramadan tahun ini kerana
Allah Ta’ala.”

Di sini juga kita akan berhadapan dengan satu masalah


yang berkaitan dengan tunjukan masa bagi Deiksis Masa “esok.”
Berdasarkan hukum, niat (bukan niat puasa setahun) puasa yang
dilakukan tiap-tiap hari puasa adalah dilakukan (katakan selepas
solah maghrib) hingga ke sebelum waktu imsak pada malam
yang siang berikutnya kita akan berpuasa. Dalam Rajah 3, niat itu
dilafazkan di persekitaran zon A (sebelum tengah malam) dan
sebahagian besar zon B selepas tengah malam hingga membawa
ke tika imsak dengan maksud untuk berpuasa pada siang iaitu
zon sebahagian zon B, zon C dan zon D pada 5 Muharam6 itu.

6
Sepatutnya Ramadan

31
PROSIDING SETALING II

Permasalahan yang timbul di sini adalah berkaitan dengan


tunjukan masa “esok” yang didefinisikan di atas sebagai “hari
pertama sesudah hari ini” atau “hari selepas hari ini,” maka
tunjukan masanya adalah bukan pada SIANG zon C dan D
sebagaimana yang ditasdik dalam hati melalui niat yang
dilafazkan, kerana zon C dan D masih hari yang sama iaitu bukan
“hari pertama sesudah hari ini” atau “hari selepas hari ini”
seperti mana yang didefinisikan. Jadinya, berdasarkan definisi
“esok” di atas, SIANG yang didenotasikannya adalah SIANG
pada zon G dan H pada 6 Muharam, 1428 itu kerana zon-zon
tersebut, sebagaimana yang didefinisikan, adalah antara zon-zon
“hari (pertama) sesudah/selepas hari” lafaznya niat yang
mengandungi perkataan “esok” tersebut. Akan tetapi, tunjukan
masa ini bukanlah yang dimaksudkan dalam tasdik masa melafaz
niat tersebut.
Kalau berdasarkan budaya barat yang membuat batas
pemisah antar-hari bagi 5 Muharam 1428H itu adalah tengah
malam (batasan no. 2, dalam Rajah 3), maka lafaz niat yang
mengandungi “esok” itu adalah MASIH RELEVAN jika
dilafazkan pada waktu sebelum tengah malam 5 Muharam 1428
itu iaitu di persekitaran zon A kerana zon B dan zon SIANG A
dan B adalah “hari (pertama) sesudah/selepas hari” lafaznya
niat yang mengandungi perkataan “esok” itu. Dengan kata lain,
masih selaras dengan definisi kata “esok” dalam lafaz tersebut.
Akan tetapi, jika lafaz niat tersebut diujarkan selepas tengah
malam (batas no. 2) itu, maka implikasinya adalah sama seperti
tanggapan yang berdasarkan budaya Islam iaitu hari yang sama
dan bukan “hari (pertama) sesudah/selepas hari” lafaznya niat
tersebut.
Persoalan yang lebih kemelut di sini adalah kerana
kemelut pendeiksisan masa dalam kasus ini menyangkut soal
hukum ibadah tersebut dan juga konsekuensinya.7 Memang tidak
dapat dinafikan bahawa persoalan ini adalah lebih kepada “soal
hati” berbanding soal bahasa kerana soal bahasa adalah
manipulasi dan representasi hakikat “hati,” namun jika mungkin
menemukan satu keselarasan antara “isi hati” dengan representasi

7
Fikirkan: Dalam konteks di NBD, umur 50 tahun x 450,000 (orang
Islam) Î konsekuensinya?

32
PROSIDING SETALING II

luarnya melalui bahasa adalah sesuatu yang lebih baik dan telus.
Mungkin soal yang menyangkut bukan hanya “terjemahan
kebahasaan” tetapi juga “terjemahan budaya” perlu diimbau
dalam perkara ini. Walau bagaimanapun, di sini, penulis perlu
membatasi diri dalam isu ini dan membukakan ruang kepada
“ahlul yang arif.”

8. Tabii sebagai satu deiksis yang relevan


Makalah ini melihat “tabii alami” sebagai satu faktor yang
relevan dalam pengertian bahawa tabii alami berwewenang (1)
mencelarukan kekeruhan yang berpunca dari tanggapan terhadap
dua sumber Deiksis Masa yang asasi iaitu barat dan Islam dan (2)
bermanfaat mendasari upaya untuk meredamkan kecelaruan yang
mungkin seperti dinyatakan berikut di bawah ini.

8.1. Tabii alami sebagai hambatan yang mencelarukan


Masyarakat di Alam Melayu (termasuk Negara Brunei
Darussalam), sebelum kedatangan pengaruh asing/luar seperti
Hindu, Islam, barat dan lain-lain termasuk pemikiran secular
adalah sememangnya telah dipenaruhi dan dikondisi oleh unsur-
unsur alam secara mendasar, termasuk dari segi set minda.
Apabila pengaruhi luar dating dan mempengaruhi masyarakat di
rantau sebelah sini, maka anjakan demi anjakan paradigma set
minda berlaku di kalangan ahli generasi dan masyarakat. Walau
bagaimanapun, anjakan paradigma ini tidak semestinya secara
“total” dalam semua aspek kendiri individu dalam semua
peringkat generasi dan masyarakat. Tinggalan-tingalannya
terungkap di sana sini dalam komposisi wujudan-wujudan dan
entity dari pelbagai aspek entity kemanusiaan yang
komprehensif.
Ahli masyarakat yang menjalani hidup yang agak
sederhana pada zamannya bertendensi mempertimbangkan soal
masa dengan berdasarkan sumber-sumber yang ada pada zaman
mereka yang kebanyakannya berdasarkan unsur alam. Dengan
demikian, unsur-unsur tersebut mengondisi dan membentuk
entity kemanusiaan mereka yang komposisif. Petani berpandukan
bintang di langit untuk mengetahui masa bagi satu-satu aktiviti
bercucuk tanam, hitungan masa umur dan peristiwa berdasarkan
tinggi pokok tanaman mereka, edaran tempat aktiviti tani, unur

33
PROSIDING SETALING II

antara seorang dengan yang lain, perbandingan kelahiran,


perbandingan kehamilan si isteri, peristiwa-peristiwa besar
seperti suka-duka (perayaan, banjir dan lain-lain malapetaka),
kunjungan orang kenamaan dan lain-lain seumpama itu.
Sementara nelayan pula akan berdasarkan pairama musim seperti
masa alan, landas, tengkujuh dan pusingan edaran angin untuk
mempertimbangkan “ketika” hendak berkarang ke laut. Perkara-
perkara seperti ini digunakan sebagai unsur yang deiktik untuk
mengikatkan ujaran kepada konteks dari segi masa hingga dalam
waktu yang “lama” akan mengondisi dan membentuk tabii
manusia secara “evolusi.”
Sebagai misalan, dalam konsep satu hari, “waktu siang”
lebih dominan berbanding dengan “waktu malam” kerana “waktu
siang” lebih bermanfaat untuk menjalankan aktiviti harian dan
kehidupan. Ini mungkin boleh mengondisi dan membentuk tabii
waktu “jaga” manusia berbanding waktu “tidur” sehingga waktu
“jaga” ditanggapi secara tabii semacam satu “span kerangka
masa” yang tersendiri iaitu dengan “batas permulaan” dan “batas
akhirnya” adalah ditentukan antara dua “ketika tidur” iaitu seperti
kita menanggapi kerangka masa “satu hari” pada zaman sekarang
yang batasi oleh “antara dua maghrib” (berdasarkan pandangan
Islam atau, antara “dua tengah malam” (berdasarkan budaya
barat). Dengan yang demikian, apabila anggota masayarakat
zaman sekarang diperkenalkan dengan satu sistem Deiksis Masa
yang baru, sama ada berdasarkan Islam atau barat, mereka yang
telah ditabiikan secara asasi dan mendasar sejak sekian lama
sehingga memperakukan satu hakiki secara semulajadi, akan
mengalami satu dilemma kerana mereka dituntut untuk membuat
perubahan anjakan paradigma set minda.
Sebagai dampaknya, manusia sukar menerima
perbezaan antara dua hari yang berlainan melalui batasan “waktu
maghrib” (budaya Islam) atau “waktu tengah malam” apabila
mereka berada dalam satu turutan “jaga” yang melangkau
batasan dua hari yang berlainan itu seperti masalah yang
dinyatakan dalam para 7.2 (a) di atas. Ini kerana mereka pada
perbatasan itu adalah berada dalam satu jajaran keadaan tabii
yang sama (“jaga”). Perkara yang sama juga memungkinkan
berlakunya mengapa manusia menanggapi dan merujuk konsep
“siang” (untuk berpuasa) bagi hari yang sama (berdasarkan

34
PROSIDING SETALING II

batasan konsep jangkamasa satu hari zaman sekarang) sebagai


satu hari yang berlainan iaitu kerana disempadani oleh waktu
tidur seperti masalah yang dinyatakan dalam para 7.2 (b) di atas.
Fikirkan! Bagaimana kadang-kadang ada orang yang baru
bangun tidur “lewat satu petang” bergegas mahu pergi kerja.
Atau, seorang anak kecil yang tiba-tiba mahu pergi sekolah
apabila dia baru jaga dari satu keadaan tidur di satu petang pada
hal dia sebenarnya bersekolah sesi pagi.

8.2. Tabii alami bermanfaat meredamkan kecelaruan.


Tabii set minda adalah dibentuk secara evolusi dan mendasar.
Dengan itu, anjakan paradigmanya memerlukan masa yang
panjang dan lebih sesuai merubahnya dengan menggunakan
pendekatan yang memanfaatkan aspek tabii juga. Dalam
hubungan, penulis cuba menunjukkan bagaimana strategi dalam
pendekatan tersebut dapat dimanfaatkan (sebagai misalan) untuk
meredamkan sedikit masalah yang dinyatakan di atas:
(1). Salah satu tabii yang relevan dengan masalah yang
dinyatakan dalam para 7.2 adalah “tabii tidur.” “Tidur” dengan
masa yang cukup relatif panjangnya dan lenanya boleh
merehatkan bahagian neuron dan ozon dendrite saraf diri dari
segi fizikal dan mental ke tahap “katarsi” yang tinggi.8 Ini
bertujuan untuk memenggal arus kesinambungan turutan keadaan
jaga dari segi psikologi supaya kita lebih selesa memperakukan
penggalan dua span kerangka masa yang berlainan dan dapat
disubstansikan secara psikologi umpamanya penggalan antara
dua span masa satu (1) hari yang berlainan seperti masalah yang
dinyatakan dalam 7.2 (a) iaitu sama ada antara 5 Muharam
1428H (pada titik bertanda X) dengan 6 Muharam 1428H (pada
titik Y) atau 24 Januari 2007 (pada titik R) dengan 25 Januari
2007 (pada titik S) yang ditunjukkan dalam Rajah 3 di atas.
Jika sebaliknya pula iaitu kita tidak tidur sepanjang zon
A dan B (berdasarkan Islam) atau hanya B ()berdasarkan barat),9

8
Ini berdasarkan pengamatan dan andaian semata-mata. Oleh itu, perlu
kajian lanjut dari sudut psikologi manusia.
9
Walaun bagaimanapun, perlu difahami bahawa keadaan jaga (tidak
tidur) yang panjang ini akan amat sukar direalisasikan secara psikologi.
Dengan kata lain, kita sukar untuk berjaga sepanjang jangkamasa waktu

35
PROSIDING SETALING II

kita akan sedikit lebih selesa untuk memperakukan keberadaan


SIANG di zon C dan D adalah sebagai satu hari yang sama
dengan zon A dan B (berdasarkan Islam) atau zon B sahaja
(berdasarkan barat) apabila kita sudah berada di zon SIANG C
dan D. Dengan yang demikian, kita akan merujukkan unsur
Deiksis Masa “esok” (masalah yang dinyatakan dalam 7.2 (b)) di
atas dapat diperbetulkan (mempunyai tunjukan) bahawa SIANG
yang ditunjukkan oleh “esok” itu adalah SIANG pada 6
Muharam 1428 atau 25 Januari 2007 iaitu jatuh pada zon G dan
H. ANDAINYA, bukan zon G dan H ini sebagai rujukan siang
yang dimaksudkan oleh “esok” yang diujarkan semasa berada di
zon A dan B pada 5 Muharam 1428 atau 24 Januari 2007 itu,
akan tetapi TETAP juga (betul) pada zon C dan D pada 5
Muharam 1428 atau 24 Januari 2007 itu, maka “definisi esok”
seperti yang terdapat dalam kamus-kamus yang dinyatakan
(dirujuk) dalam makalah ini adalah sedikit wajar untuk ditinjau
semula supaya ada peruntukan klausa bagi masalah yang
dinyatakan di sini.
(2). Salah satu lagi masalah yang telah dinyatakan dalam
para 7.1 di atas adalah berkaitan dengan paradigma set minda
masyarakat supaya melakukan alihan paradigma minda dari set
minda (tentang Deiksis Masa) yang berdasarkan budaya barat
(Takwim Masehi) kepada budaya Islam (Takwim Hijrah).
Saranan yang difikrkan relevan, dalam perkara ini, adalah dengan
merapatkan dan menerapkan aspek, hal-ehwal atau perkara yang
signifikan dalam kehidupan anggota masyarakat kepada sistem
Takwim Hijrah (Islam) itu. Dalam konteks Negara Brunei
Darussalam, terdapat beberapa perkara yang amat relevan dalam
perkara ini seperti penerimaan gaji/pencen bulanan, bil-bil, road-
tax kereta, tempoh “due” bulanan (bayar hutang, kredit kad dan
pinjaman kereta di bank-bank), bayaran sekolah & kelas tuition
anak-anak, dan seumpama itu. Sekiranya perkara ini didasarkan
kepada Takwim Hijrah dan bukan kepada Takwim Masehi, maka

yang sedemikian kerana kita juga akan terasa mengantuk dan tertidur.
Jika kita tertidur, tendensi kita untuk tidak memperakukannya sebagai
hari yang sama adalah lebih berkemungkinan. Ini kerana, secara
psikologi telah mengaktivasikan tabii seperti yang dinyatakan dalam
para 8.1 di atas.

36
PROSIDING SETALING II

anggota masyarakat akan meletakkan Takwim Hijrah itu kepada


prioriti yang tinggi dalam minda dan aktiviti berfikir mereka. Ini
kerana, takwim tersebut relevan dan bermanfaat dalam banyak
aspek kehidupan yang signifikan (seperti dinyatakan di atas)
kepada mereka. Dengan kata lain, Takwim Hijrah akan sentiasa
“bermain” di kepala mereka sebagai salah satu aktiviti mental
dan dasar cara berfikir (dalam kehidupan) dari segi masa.
Sebagai dampaknya, besar kemungkinan anggota
masyarakat akan terkondisi dari segi pendeiksisan masa dan
secara perlahan akan menggerakkan anjakan paradigma set
minda kepada sistem Takwim Hijrah. Dengan kata lain, ugahan
tabii telah berlaku. Ini adalah selaras dengan hasrat yang
terungkap dalam Falsafah Negara “MIB” yang menghendaki
anggota masyarakat menerapkan nilai-nilai dan input Islam
sebagai mendasari cara hidup.

9. Kesimpulan
Deiksis Masa memang salah satu jenis deiksis yang
penting untuk melekatkan peristiwa bahasa kepada konteksnya.
Kecelaruan sistem masa, apa tah lagi yang menyangkut soal set
minda, akan menyebabkan tunjukan entity bahasa bahasa yang
kurang representatif dan kurang selaras (tuntas). Akibatnya,
bahasa menimbulkan masalah kehidupan apabila digunakan
sebagai alat komunikasi antar-manusia di kalangan masyarakat.
Permasalahan yang menyangkut soal penggunaan bahasa sebagai
alat komunikasi memang tidak dirasakan sebagai satu masalah
yang serius oleh sesetengah anggota masyarakat, akan tetapi
masalah tersebut boleh mengakibatkan impak yang serius dan
amat signifikan kepada kehidupan seperti yang berkaitan dengan
“niat puasa” yang dinyatakan dalam makalah ini. Masalah yang
berkaitan dengan bahasa juga boleh menimbulkan pelbagai
konsekuensi yang serius seperti dalam mengapresiasikan maruah
sesuatu bangsa, suart-surat perjanjian, surat-surat wasiat, arahan,
penjatuhan hokum dan seumpama itu. Dengan yang demikian,
representasi bahasa yang diakomodasikan dengan unsur
paralinguistik dan ekstralinguistik adalah wajar mendapat
perhatian pengguna bahasa.

37
PROSIDING SETALING II

Bibliografi
Azmi Abdullah (2002a), 2002a:”Konsep dan Istilah Masa Dalam
Masyarakat Melayu Di Negara Brunei Darussalam,” The
International Workshop On Lexicology, Anjuran Pusat
Leksikologi dan Leksikografi (Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya Universitas Indonesia, Depok, Indonesia), dengan
Kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (Malaysia),
bertempat di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia,
Depok, Indonesia
----- (2002b) “Konsep Masa di Negara Brunei Darussalam” Siri
Ceramah Bahasa di Rampai Pagi Radio Televisyen Brunei
pada 29hb. April, 2002.
---- (2004) “Konsep dan Istilah Masa Dalam Masyarakat
Melayu Di Negara Brunei Darussalam” dalam Jurnal
Bahasa Bil. 5 Januari – Jun, 2004, DBP, Brunei. Hal.: 1-
13
Barnhart R.K. (1988), (editor), The Barnhart Dictionay of
Etymology, USA: The
H.W. Wilson Company. Dorling Kindersley Scince
Encyclopedia, the (1997), UK: BCA, London.
Hutchinson Encyclopedia, the, (1997), BCA, London.
Levinson, S.C., (1983), Pragmatics London: Cambridge
University Press.
Longman Concise English Dictionary (1985), UK: Merriam-
Webster Inc. and Longman Group Limited.
Oxford Paperback Portuguese Dictionary, the, (1996), UK:
Oxford University Press.
Mahmud bin Haji Bakyr, Haji, Dato Paduka, koordinator, (2003),
Kamus Bahasa Melayu Nusantara, Brunei: Dewan Bahasa
dan Pusataka.
Philip’s Concise Encyclopedia (1997), UK: George Philip
Limited, London
Sheikh Othman bin Sheikh Salim, ketua editor, (1989), Kamus
Dewan (edisi baru), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pusataka.
Taylor J.L. (1958), A Portuguese – English Dictionary, USA:
Stanford University Press, California,
Thomson, Della, editor, (1996), The Concise Oxford Dictionary
ninth edition, UK: BCA.

38