Anda di halaman 1dari 6

PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS SK PULAU PEMANGGIL, MERSING ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KHUSUS KPI

SASARAN JANGKA PANJANG NILAI 2011 2012 MULA 2013

1.Susunan semula program Panitia Bahasa Inggeris

Untuk memperlengkapkan murid dengan empat kemahiran asas utama iaitu Listening, Speaking, Reading dan Writing dengan aktiviti-aktiviti yang menarik minat murid-murid

-Mendengar serta memahami Bahasa Inggeris yang mudah. -Bercakap dan boleh memberi respon dengan menggunakan Bahasa Inggeris. -Menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan menggunakan Bahasa Inggeris.

Peningkatan murid50% murid terhadap Bahasa Inggeris meningkat dengan aktivitiaktiviti yang dijalankan.

50%

60%

70%

OBJEKTIF JANGKA PANJANG: Bilangan peratus kelulusan akan meningkat dari 50% ke 70%

PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN BAGI STRATEGI 1 SK PULAU PEMANGGIL, MERSING.


NAMA STRATEGI
BIL PROGRAM/PROJEK TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA TEMPOH / TARIKH

PENYUSUNAN SEMULA AKADEMIK


KOS/ SUMBER OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI

1.

MORNING PREP

Guru Besar GPK1 Guru Bahasa Inggeris Guru Besar GPK1 Guru Bahasa Inggeris

2.

VOCAB MARATHON

(7.10 7.30am) Jan Ogos Jan Okt

RM100

Ulangkaji soalan-soalan UPSR Bahasa Inggeris Kertas 1 Mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata. Peringkat sekolah diadakan Spelling Competition.

RM100

Memastikan keputusan UPSR mencapai peratus sasaran. Perbendaharaan kata murid-murid semakin meningkat.

Program peningkatan UPSR.

3.

SPELLING BATTLE

Guru Besar GPK1 Guru Bahasa Inggeris

Mei Julai

RM50

Penglibatan muridmurid dalam pertandingan luar sekolah.


Bagi meningkatkan lagi motivasi dan mengiktiraf hasil kerja murid.

4.

ENGLISH IN CAMP

Guru Besar GPK1 Guru Bahasa Inggeris

Jun Julai

RM100

Peringkat sekolah diadakan English in camp.

Penglibatan murid-murid Tahap 2 (Tahun 4,5,6)

PELAN OPERASI SK PULAU PEMANGGIL, MERSING NAMA PROGRAM MORNING PREP

OBJEKTIF

JANGKA PENDEK

Memastikan keputusan UPSR mencapai peratus sasaran.

Kos kerja

RM 100.00

LANGKAH 1.

PROSES KERJA Taklimat kepada semua guru Menerangkan aktiviti yang akan dibuat, masa dan bahan-bahan yang digunakan Program dijalankan setiap hari (7.10 -7.30am)

TANGGUNGJAWAB Guru Besar 1 hari

TEMPOH

PELAN KONTIGENSI STATUS Taklimat dijalankan

2.

GPK1 Guru Bahasa Inggeris

1 hari

Taklimat

3.

Guru Besar GPK1 Guru Bahasa Inggeris GPK1 Guru Bahasa Inggeris

Januari - Ogos

Program dijalankan

4.

Laporan

Selepas program dijalankan

Keputusan UPSR.

PELAN OPERASI SK PULAU PEMANGGIL, MERSING

NAMA PROGRAM

VOCAB MARATHON

OBJEKTIF

JANGKA PENDEK

Peningkatan perbendaharaan kata murid-murid.

Kos kerja

RM 100.00

LANGKAH 1.

PROSES KERJA Taklimat kepada semua guru Menerangkan pelaksanaan tentatif program Program dijalankan pada masa yang ditetapkan

TANGGUNGJAWAB Guru Besar 1 hari

TEMPOH

PELAN KONTIGENSI STATUS Taklimat dijalankan

2.

GPK1 Guru Bahasa Inggeris Guru Besar GPK1 Guru Bahasa Inggeris GPK1 Guru Bahasa Inggeris

1 hari

Taklimat

3.

Januari - Oktober

Program dijalankan

4.

Laporan

Selepas program dijalankan

Peningkatan program

PELAN OPERASI SK PULAU PEMANGGIL, MERSING NAMA PROGRAM SPELLING BATTLE Diadakan Spelling Competition

OBJEKTIF

JANGKA PENDEK

Kos kerja

RM 50.00

LANGKAH 1.

PROSES KERJA Taklimat kepada semua guru Menerangkan pelaksanaan tentatif program termasuklah aktiviti yang akan dilaksanakan. Program dijalankan pada hari yang ditetapkan

TANGGUNGJAWAB Guru Besar 1 hari

TEMPOH

PELAN KONTIGENSI STATUS Taklimat dijalankan

2.

GPK1 Guru Bahasa Inggeris

1 hari

Taklimat

3.

Guru Besar GPK1 Guru Bahasa Inggeris GPK1 Guru Bahasa Inggeris

Setengah hari

Program dijalankan

4.

Laporan

Selepas program dijalankan

Peningkatan program

PELAN OPERASI SK PULAU PEMANGGIL, MERSING NAMA PROGRAM ENGLISH IN CAMP


Peringkat sekolah diadakan English in camp. Bagi meningkatkan lagi motivasi dan mengiktiraf hasil kerja murid.

OBJEKTIF

JANGKA PENDEK

Kos kerja

RM100

LANGKAH 1.

PROSES KERJA Taklimat kepada semua guru Menerangkan pelaksanaan tentatif program termasuklah aktivitiaktiviti yang dilaksanakan Program dijalankan pada hari yang ditetapkan

TANGGUNGJAWAB Guru Besar 1 hari

TEMPOH

PELAN KONTIGENSI STATUS Taklimat dijalankan

2.

GPK1 Guru Bahasa Inggeris

1 hari

Taklimat

3.

Guru Besar GPK1 Guru Bahasa Inggeris GPK1 Guru Bahasa Inggeris

Jun Julai (2 hari 1 malam)

Program dijalankan

4.

Laporan

Selepas program dijalankan

Peningkatan program

Anda mungkin juga menyukai