Anda di halaman 1dari 15

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU 16109 PENGKALAN CHEPA, KOTA BHARU, KELANTAN

Hubungan etnik (waj 3106)


NAMA : MUHAMAD SAIFULNIZAM BIN ABDUL KARI 900626035007

KUMPULAN SEMESTER NAMA PENSYARAH TARIKH SERAHAN

: PISMP PENDIDIKAN KHAS : SEM 4 : EN. AZHARI BIN HJ MAHAMOOD : 10 MAC 2011

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Yang benar,

.. NAMA : MUHAMAD SAIFULNIZAM BIN ABDUL KARI NO. IC : 900626035007

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana kami telah berjaya menyiapkan kerja kursus Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku dengan jayanya. Kami juga telah dapat menghantar tugasan ini tepat pada masanya tanpa sebarang masalah. Kami berasa amat gembira kerana ditugaskan oleh pensyarah kami, Puan Murni Binti Deraman untuk menyiapkan kerja kursus ini. Di sini juga kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang banyak membimbing kami dalam menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Kepada rakan-rakan yang sering membantu kami juga diucapkan terima kasih kepada mereka.

Walaupun pelbagai rintangan serta dugaan dalam mencari maklumat mengenai tajuk yang kami bincangkan ini tetapi dapat kami atasinya iaitu dengan bantuan rakanrakan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih di atas bantuan dan komitmen yang diberikan oleh pihak yang terlibat.

Kerjasama dan kesungguhan serta komitmen yang jitu antara ahli kumpulan yang banyak bertungkus lumus dalam menyiapkan kerja khusus ini adalah amat dititikberatkan sama sekali dan kami bersyukur kerana ianya membuahkan hasil yang amat berguna kepada kita semua. Sampai di sini sajalah yang dapat kami coretkan sebagai renungan dan sebagai pedoman serta penghargaan terhadap pihak yang terlibat.

Definisi Matematik Matematik selalunya didefinisikan sebagai pembelajaran/kajian mengenai corak struktur, perubahan dan ruang, atau dengan kata lain, kajian mengenai nombor dan gambar rajah. Matematik juga ialah penyiasatan aksiomatik yang menerangkan struktur abstrak menggunakan logik dan simbol matematik. Matematik dilihat sebagai lanjutan mudah kepada bahasa perbualan dan penulisan, dengan kosa kata dan tatabahasa yang sangat jelas, untuk menghurai dan mendalami hubungan fizikal dan konsep.

Matematik juga adalah badan ilmu berpusat pada konsep-konsep ibarat kuantiti, struktur, ruang, dan perubahan, dan disiplin kajian-kajian ilmiah berkaitan dengannya; Benjamin Peirce memanggil ia "sains yang melukis kesimpulan-kesimpulan yang perlu". Ia berkembang, melalui penggunaan pemujaradan dan penaakulan logik, daripada membilang, pengiraan, pengukuran, dan kajian bentuk-bentuk dan pergerakan objekobjek fizikal. Ahli-ahli matematik meneroka konsep-konsep tersebut bertujuan untuk merumuskan tekaan-tekaan(kemungkinan) baru dan mewujudkan kebenaran mereka secara penyuntingan ketat yang dipilih melalui aksiom dan takrif-takrif yang sesuai.

Pengetahuan dan gunanya matematik asas sentiasa ada sebahagian daripada sedia ada dan penting bagi individu dan kumpulan tertentu kehidupan. Penghalusan bagi idea-idea asas adalah dapat dilihat purba di teks-teks matematik berasal dalam Mesir kuno, Mesopotamia, India Purba, dan China Purba, bertambah dengan kesusahan kemudiannya diperkenalkan oleh Greek purba. Pada setakat ini , pembangunan diteruskan dalam keadaan tidak sangat memberangsangkan sehingga Zaman Pembaharuan pada abad ke-16 di mana inovasi-inovasi matematik berinteraksi dengan penemuan-penemuan saintifik baru yang membawa kepada satu pemecutan dalam pemahaman yang diteruskan. Konsep Matematik

Konsep Matematik ialah satu bahasa istimewa dan penting yang harus dipelajari oleh semua orang. Jika kita hendak menguasai bahasa bidang tersebut cara dan teknik Matematik itu harus diketahui. Sebagai Guru Pendidikan Khas kita patut sentiasa berusaha mengatasi masalah pembelajaran murid-murid yang lemah dalam pembelajaran Matematik. Kemahiran-kemahiran asas seperti nombor, operasi tambah, tolak, operasi darab dan operasi bahagi merupakan kemahiran yang patut dikuasai oleh murid. Sebelum kita memulakan sebarang rancangan untuk membantu anak didik kita, kita patut mengenalpasti tahap kemahiran Matematik murid-murid yang memerlukan kelas pembelajaran khas Matematik. Teori Pembelajaran Matematik Jean Piaget: Peringkat-Peringkat Perkembangan Kognitif 1. Menititberatkan pembelajaran konsep dari matematik dan sains contoh yang paling baik bagi aktiviti pemikiran. 2. Kebolehan belajar seseorang individu adalah terbatas oleh peringkat-peringkat perkembangan kognitif mengikut susunan kronologi pertumbuhan fizikal dan ciri-ciri setiap peringkat.

Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget 1. Peringkat motor-deria - Masa lahir sehingga 2 tahun - Kanak-kanak menyedari adanya objek dan hubungan antara objek-objek melalui pengalaman.Contoh: Kanak-kanak mengetahui bola yang disembunyikan di sebalik sesuatu masih ada di situ walaupun tidak kelihatan.

Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget

2. PeringkatPra-Operasi 2-7 tahun Kanak-kanak mula menggunakan simbol dan bahasa untuk melambangkan konsep

Namun, masih bersifat egonsentrik(terpusat kepada diri sendiri) terhad dan berat sebelah Contoh: Kanak-kanak tidak dapat menentukan bilangan objek-objek yang diasingkan

Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget 3. Peringkat Operasi Konkrit 7 - 11 tahun Beberapa konsep matematik telah dapat dikuasai misalnya jisim, panjang dsb. Namun, pemahaman konsep masih bergantung kuat kepada objek yang konkrit Contoh: Pelajar dapat mengira bilangan nombor dengan bantuan objek konkrit seperti batang mancis.

Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget 4. Peringkat Operasi Formal Menjelang umur 11 dan 12 tahun Boleh memanipulasikan konsep-konsep dalam fikirannya tanpa menggunakan objek yang konkrit Belajar melalui pengubahsuaian dengan persekitaran yang dipermudahkan oleh 2 proses: Asimilasi: mentafsir dan menyerap pengalaman baru Akomodasi: proses mengubah tingkah laku

Peringkat Pengekalan Pengekalan nombor Pengekalan cecair Pengekalan panjang Pengekalan luas Pengekalan berat

Pengekalan isipadu

Implikasi Teori Piaget Terhadap P&P Matematik Pelajar dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran melalui peringkat-peringkat tertentu pertumbuhan mereka.

Jerome Bruner: Struktur dan Pembelajaran Menghuraikan Bagaimana seorang kanak-kanak belajar

Kunci masalah pembelajaran ialah struktur - terbahagi 2: - Struktur kognitif - Struktur tugas yang hendak dipelajari

Tindakan pembelajaran yang wujud hampir serentak: -Asimilasi -Akomodasi - Membuat pertimbangan / keputusan - memberi pertimbangan kepadamaklumat balik

Jerome Bruner: Struktur dan Pembelajaran

Teori Pengajaran Bruner

- Cara belajar: 1. Menentukan kesediaan (pengetahuan sedia ada) Contoh: Sebelum belajar mengenai garis selari(Tingkatan 4), para pelajar sudah memahami tentang konsep kecerunan dan koordinat. 2. Penemuan struktur konsep (inkuiri penemuan)

Contoh: Pelajar membina kefahaman tentang konsep garis selari; 2 garis dikatakan selari apabila mempunyai kecerunan yang sama.

Jerome Bruner: Struktur dan Pembelajaran Tiga tahap pembelajaran Tahap 1: - Kanak-kanak mesti mempunyai pengalaman konkrit guna benda sebenar

Tahap 2: -Tidak lagi menggunakan benda sebenar guna gambar-gambar / imej-imej Tahap 3: -Kanak-kanak boleh mengendalikan angka-angka atau simbol-simbol.

Implikasi Teori Bruner Terhadap P&P Matematik Pelajar akan menemui dan memahami tentang konsep yang hendak dipelajari dengan lebih mendalam melalui pembelajaran secara berstruktur

Richard Skemp: Skema 2 peringkat penglibatan: Manipulasi benda-benda konkrit Bersifat mental atau abstrak berdasarkan pengalaman dari peringkat pertama.

Murid mencapai kefahaman terhadap struktur matematik dengan memperkembangkan suatu skema mental yang mempunyai dua fungsi berikut: 1.Mengintegrasikan pengetahuan yang sedia ada 2.Sebagai suatu alat mental

Suatu skema yang tersusun rapi dapat membantu kanak-kanak mempelajari dan mengingat konsep dan kemahiran baru.

Implikasi Teori Skemp Terhadap P&P Matematik Pelajar dapat belajar dengan bermakna dan memahami sepenuhnya

struktur matematik

David Ausubel: Pembelajaran Bermakna 2 bentuk pembelajaran: Pembelajaran penerimaan Pembelajaran penemuan

Ausubel menganggap pembelajaran penerimaan lebih efisien daripada pembelajaran penemuan.

Menyampaikan fakta yang tidak berkaitan tidak dapat membina suatu struktur pembelajaran dan pemahaman yang sempurna. Ausubel menyarankanpengelola awal (advance organiser) digunakan.

Implikasi Teori Ausubel Terhadap P&P Matematik Sebelum pelajar diajardengan lebih terperinci,pelajar telah menerima pandangan menyeluruh tentang topik tersebut.

Masalah dalam Pembelajran Matematik dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran

Strategi Pengajaran dalam mata pelajaran Matematik Murid berpeluang mengemukakan pendapat dan berkongsi persepsi antara satu dengan lain. Semua pandangan murid dihormati. Aktiviti berasaskan hands-on dan minds-on Guru mengaplikasikan ide baru dalam konteks yang baru kepada murid. Murid mengukuhkan kefahaman dengan menghubungkait ide baru dalam konteks berbeza. Interaksi yang pelbagai antara murid dan guru dititik beratkan. Guru prihatin kepada keperluan murid.

Penilaian Kemahiran Matematik

Tujuan : i. Mengetahui samada murid telah memahami/menguasai konsep/kemahiran yang telah disampaikan. ii. iii. Kenalpasti kekuatan dan kelemahan murid. Maklum balas hasil penilaian untuk merancang tindakan susulan dan penambahbaikan.

JENIS-JENIS PENILAIAN 1. Penilaian Formatif a. Tidak Formal - pemerhatian, soal-jawab b. Formal- ujian bertulis bulanan@penggal 2. Penilaian Sumatif Ujian penilaian yang diadakan pada akhir tahun. Contohnya, peperiksaan akhir tahun, UPSR

UJIAN DIAGNOSTIK Tujuan untuk mengenalpasti masalah/kekurangan PnP. Membantu guru untuk mengenalpasti dan memperbaiki kelemahan murid dalam PnP. Bukan ujian standard yang perlu dijalankan oleh LPM atau mana-mana pihak. Dijalankan oleh guru-guru berdasarkan soalan-soalan yang mengukur konstruk yang sama di seluruh daerah. yang dihadapi murid dalam

PROFIL MURID

Nama : Jantina : Tarikh Lahir : Tempat Lahir :

PUTERI RAJINAH BT RAJA ROSDI PEREMPUAN 5 JUN 2003 HOSPITAL BESAR,SEREMBAN,NS

No. Sijil Lahir : BB 24159 Kategori Murid Bangsa : Agama : Alamat : MELAYU ISLAM NO 19,LORONG JUJUR 4 BANDAR TUN ABDUL RAZAK,CHERAS,56000, KL SLOW LEARNER

Latar Belakang Murid Puteri Rajinah Bt Raja Rosdi telah dilahirkan pada 5 Jun 2003 di Hospital Seremban. Adik Puteri Rajinah merupakan anak pertama kepada Raja Rosdi Bin Roslan seorang pegawai bank dan Puan Siti Shabanun bt Mohamed seorang suri rumah. Adik Puteri Rajinah adalah kakak kepada seorang adik perempuan dan seorang adik lelaki. Adik Puteri Rajinah sekeluarga menetap di No 19,Lorong Jujur 4 Bandar Tun Abdul Razak ,Cheras.

Adik Puteri Rajinah dikategorikan sebagai Slow Learner oleh Dr Sulaiman bin Hamzah Pegawai Pemulihan Perubatan, Hospital Besar Seremban dan disahkan pula mengalami masalah pertuturan oleh Dr Kho Peng Chan, Pegawai Perubatan, Unit Kanak-kanak Hospital Alor Star pada 23 Disember 2007, ketika berusia 5 tahun. Adik Nur Nelissa telah didaftarkan sebagai Orang Kurang Upaya (OKU) oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan No Pendaftaran T 035837.

Melalui rekod kesihatan, adik Puteri Rajinah mengalami perkembangan motor yang normal seperti kanak-kanak lain. Adik Puteri Rajinah boleh bergolek ketika berusia 4 bulan, boleh mencapai benda ketika berusia 6 bulan, boleh duduk sendiri ketika berusia 8 bulan, boleh berdiri sendiri dan berjalan sendiri ketika berusia 12 bulan. Namun dari segi perkembangan kognitifnya Adik Puteri Rajinah agak lambat berbanding dengan kanak-kanak normal yang lain kerana ketika berusia 5 tahun Adik Nur Nelissa masih belum mengenali sebarang nombor dan juga tidak mengenali warna.

Adik Puteri Rajinah mula menjejakkan kaki ke bangku sekolah pada Januari 2009 ketika berusia 7 tahun. Sejak hari pertama persekolahan hingga ke hari ini adik Puteri Rajinah di tempatkan di Kelas Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP) di bawah beberapa orang guru terlatih.

Masalah Dalam Kemahiran Matematik

REFLEKSI KESELURUHAN

Bersyukur kehadrat Ilahi kerana saya berjaya menyiapkan tugasan yang diberi ini. Ini adalah sehabis baik daripada saya untuk mendapatkan markah yang cemerlang dari pensyarah matapelajaran iaitu En. Azahari . Bagi saya tugasan ini amat berguna untuk kerjaya saya sebagai guru nanti.

Pada ..saya telah melaksanakan program PBS (Pengalaman Berasaskan Sekolah) di Sekolah Kebangsaan Midah,Cheras.Dengan itu,saya telah berkesempatan melaksanakan kerja kursus Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik disekolah tersebut.Saya telah berjumpa dan berbincang dengan guru Matematik di kelas PKBP, Puan Nazirah Bt Mat Isa dan beliau telah memaklumkan bahawa kebanyakkan murid-murid PKBP menghadapi masalah dalam pembelajaran Matematik. Puan Nazirah telah memberikan ruang untuk saya untuk menggunakan segala kelengkapan yang berada di kelas PKBP untuk melaksanakan kerja kursus saya ini.Ini telah membuka peluang untuk saya menjalankan kerja kursus ini dengan lebih berkesan.Saya mendapati kebanyakan murid-murid pendidikan khas di Sekolah Kebangsaan Midah mempunyai daya ingatan jangka pendek sahaja. Mereka dapat menguasai kemahiran yang dipelajari pada hari tersebut tetapi gagal mengingati pelajaran yang sebelumnya. Sesungguhnya, tugasan yang telah diberikan oleh En. Azahari begitu berkesan ke atas diri saya untuk menyiapkan diri untuk menjadi seorang pendidik di masa hadapan.