Anda di halaman 1dari 5

Borang Penilaian Bimbingan Kemahiran Set Induksi

Tahun : .......................... Mata pelajaran : ................................................... Tarikh : ...........................

Aktiviti : .................................................

Tandakan ( / ) dalam ruangan yang berkenaan. Sangat baik ( 4 ), Baik ( 3 ), Sederhana baik ( 2 ), Lemah ( 1 ) Bil 1 Komponen Kemahiran Menarik Perhatian
Nada suara Penggunaan bahan bantu mengajar Pergerakan badan ( body contact ) Aktiviti luar biasa / kejutan Membangkitkan rasa ingin tahu Teknik menyeronokkan Aktiviti yang bermanfaat Soalan yang mencabar Perkaitan dengan pengetahuan sedia ada Perkaitan dengan isi pembelajaran baharu Perkaitan dengam minat dan pengalaman murid

2.

Mewujudkan Motivasi

3.

Membuat Perkaitan

4.

Menstrukturkan
Menyatakan had tugasan yang dijalankan Menyatakan satu siri soalan yang berkaitan Mencadangkan cara menjalankan tugas Mengemukakan soalan yang berkaitan
Fatiah, 11

Borang Penyeliaan Kemahiran Variasi Ransangan

Tahun : ..........................

Mata pelajaran : ................................................... Tarikh : ...........................

Aktiviti : .................................................

Tandakan ( / ) dalam ruangan yang berkenaan. Sangat baik ( 4 ), Baik ( 3 ), Sederhana baik ( 2 ), Lemah ( 1 ) Bil 1 Komponen Kemahiran Pergerakan Guru 2.

Aktif Sentiasa memantau murid


Sentiasa memandang murid ketika memberikan penerangan Sentiasa menjawab soalan murid

Kontaks Dan Pergerakan Mata

3.

berserta kontaks mata. Interaksi Interaksi guru dan kumpulan murid Interaksi murid dan murid Interaksi guru dan bahan

4.

Interaksi murid dan bahan Bentuk Penglibatan Penglibatan murid secara verbal dan fizikal Penglibatan guru secara verbal dan fizikal
Fatiah, 11

Borang Penyeliaan Kemahiran Teknik Menyoal


Tahun : .......................... Mata pelajaran : ...................................................

Aktiviti : .................................................

Tarikh : ...........................

Tandakan ( / ) dalam ruangan yang berkenaan. Sangat baik ( 4 ), Baik ( 3 ), Sederhana baik ( 2 ), Lemah ( 1 ) Bil 1 Komponen Kemahiran Kemahiran Teknik Menyoal 2. Jelas, tempat & ringkas Fokus kepada satu idea Hentian Mencungkil fokus kepada pelbagai idea Alih hala soalan Melayan jawapan dengan baik Menyebarkan soalan kepada keseluruhan kelas
Aras Kognitif Soalan Ingat kembali Kefahaman Aplikasi & analisis Sintensis & Penilaian
Fatiah, 11

Borang Panduan Penyelian Kemahiran Peneguhan


Tahun : .......................... Mata pelajaran : ...................................................

Aktiviti : .................................................

Tarikh : ...........................

Tandakan ( / ) dalam ruangan yang berkenaan. Sangat baik ( 4 ), Baik ( 3 ), Sederhana baik ( 2 ), Lemah ( 1 ) Bil 1 Komponen Kemahiran Lisan positif 2. Guru menggunakan bahasa formal Guru memberikan penerangan 1 2 3 4

dengan jelas Gerak gaya positif


Guru menggunakan pelbagai gaya Guru memberikan peneguhan beserta gaya.

3.

Dampingan & Sentuhan Guru mendekati murid ketika memberikan peneguhan. Guru membantu murid menghasilkan karya.

4.

Lisan & Gerak Isyarat Negatif Guru menggunakan bahasa rojak dan dialek Guru tidak memberikan penerangan Guru tidak menggunakan gaya untuk peneguhan.
Fatiah, 11

Borang Penyeliaan Kemahiran Penggunaan Powerpoint


Tahun : .......................... Mata pelajaran : ................................................... Tarikh : ...........................

Aktiviti : .................................................

Tandakan ( / ) dalam ruangan yang berkenaan. Sangat baik ( 4 ), Baik ( 3 ), Sederhana baik ( 2 ), Lemah ( 1 ) Bil 1 Komponen Kemahiran Kejelasan

Tulisan yang jelas Jarak yang bersesuaian Jarak sesuai antara dua perkataan

2.

Gambar rajah yang jelas. Susunan Ruang yang seimbang Susunan paparan yang kemas Nota & ayat yang disusun secara

3.

sistematik Penonjolan atau penekanan Penggunaan warna yang sesuai Perkataan penting digariskan Label dibuat dengan huruf yang tebal & gelap

4.

Teknik Persembahan Konsep jelas & nyata Penglibatan murid Peruntukan masa yang releven Penyampaian idea yang kemas dan ringkas.
Fatiah, 11