Kepada Tarikh Masa Tempat Penganjur

SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST, 42700 BANTING MINIT CURAI Kursus Penyebaran KSSR Tahun 2 2012 Dunia Sains dan Teknologi. 26/9/2011 hingga 30/9/2011 8.00 pagi Bilik Seri Jugra, PPD Kuala Langat Unit Sains dan Matematik. :

KANDUNGAN

Taklimat Kursus Penyebaran KSSR Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 2012 • Guru Tahap 1 = Guru DST, Guru tahap 2 = Guru sains. • Penerangan mengenai Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) dan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK). • Penerangan mengenai Elemen Nilai Tambah dalam Dunia sains dan Teknologi(DST). • Taklimat Konsep Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi. • Taklimat Standard Dunia Sains dan Teknologi dan Reka Bentuk dan Teknologi. • Taklimat Modul DST, RBT dan Rancangan Pengajaran Harian. • Taklimat Operasian Penaakulan dalam P&P • Penerangan Standard Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)- perlaksanaan di bilik komputer. • Taklimat Modul TMK dan Rancangan Pengajaran Harian. • Aktiviti perbincangan mengikut kumpulan dan pembentangan p&p DST. • Aktiviti / perbincangan mengikut kumpulan dan pembentangan p&p TMK. • Penerangan umum Pentaksiran Berasaskan Sekolah. • Penerangan Pengoperasian PBS dan SPPBS. • Penerangan terperinci tentang Standard Prestasi Dalam Pentaksiran Sekolah.

Aktiviti perbincangan mengikut kumpulan dan pembentangan PBS.

TINDAKAN : • Mengemukakan laporan kepada Guru Besar / GPK 1 – Minit Curai. - Keperluan bilik komputer untuk menjayakan kurikulum TMK. • Menghantar borang Akuan Penerimaan Bahan Kurikulum (PPDKL/SPA/01) berserta surat lampiran untuk perhatian En. Zaki bin Mat Salimi (Ketua Unit Sains dan Matematik).

Mengadakan taklimat / kursus dalaman untuk guru-guru DST dan Sains’

Disediakan oleh : ……………………………………….. (FADZILAH BINTI MOHD YUNUS)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful