Anda di halaman 1dari 15

ULANGKAJI

1.

(FORM 4)

Anda diberi 1 unit pemegang lampu, 1 unit suis sehala dan beberapa utas kabel seperti Rajah 6 di bawah. Berdasarkan pengalaman anda dibengkel, lakarkan sambungan anda supaya komponen-komponen yang diberi berfungsi dengan sempurna.

Pemegang Lampu

N 240ACV L E

Suis Sehala

2.

Rajah 3 Berdasarkan litar skematik pada Rajah 3 di atas, anda diminta untuk melakarkan sambungan litar di bawah.

3. Berdasarkan litar skematik seperti di atas lengkapkan lakaran sambungan litar pada komponen di bawah

L1

L2

L3

L4

S1 VDC 9V Rajah 4 4 Rajah di atas merupakan litar skematik siri selari. Berpandukan pada rajah itu, anda diminta membuat penyambungan pada litar bergambar di bawah.

S1

L1

L3

L2

L4

5. Anda telah mengukur nilai satu pengubah 240V/12V litar bekalan kuasa pengatur voltan menggunakan meter pelbagai serperti rajah di atas. Pilih dan tandakan ( ) pengukuran yang betul ketika mengukur nilai masukan dan nilai keluaran pengubah tersebut di ruang jawapan. Pengukuran Ruang Jawapan

a) Mengukur nilai antara A dan B untuk mendapatkan nilai voltan sebanyak 240V. b) Mengukur nilai antara A dan C untuk mendapatkan nilai voltan sebanyak 12V. c) Mengukur nilai antara C dan D untuk mendapatkan nilai voltan sebanyak 12V. d) Mengukur nilai antara C dan E untuk mendapatkan nilai voltan sebanyak 12V. e) Mengukur nilai antara C dan E untuk mendapatkan nilai voltan sebanyak 24V. f) Mengukur nilai antara D dan E untuk mendapatkan nilai voltan sebanyak 12V.

6. Tandakan ( ) bagi simbol yang betul dan (X) pada simbol yang salah pada setiap komponen bergambar di bawah Komponen a) Simbol Ruang Jawapan Komponen d) Simbol Ruang Jawapan

b)

e)

c)

f)

7.

Rajah 2(a) di bawah menunjukkan litar skematik dan rajah 2(b) menunjukkan lakaran litar bergambar projek bekalan kuasa pengatur voltan DC.

Rajah 2 (a)

Rajah 2 (b) Berpandukan litar skematik Rajah(2a) dan lakaran bergambar Rajah 2(b)di atas, lakarkan penyambungan komponen sebenar pada papan jalur di bawah dan labelkan setiap komponen yang dipasang.

8.

Rajah 3 di bawah menunjukkan satu litar pendawaian 2 lampu dikawal oleh 1 suis sehala. Anda pernah melakukan ujian penebatan pada pendawaian tersebut dengan menggunakan penguji tebatan. Lakarkan sambungan penguji tebatan dan kabel yang perlu diuji pada rajah pendawaian di bawah untuk tiga ujian tersebut. UJIAN 1

UJIAN 2

UJIAN 3

9. Sebagai seorang pelajar MPED, anda telah diminta oleh guru anda untuk manyambung lakaran litar pendawaian bagi satu suis sehala mengawal dua

lampu dibawah. Anda diminta membezakan setiap kabel Hidup (L), Neutral (N) dan Bumi (E) dengan jelas. Ruangan Jawapan

L2

L1

N L E

SUIS SPST

10. Lakarkan semula lukisan bergambar yang ditunjukkan oleh Rajah 2 ke lukisan skematik dengan menggunakan simbol komponen tersebut. _ + C B E

+
Bateri 9V

Rajah 2

Lukisan Skematik

Punca bekalan
S1 S2

Rajah 4

11. Rajah 4 di atas menunjukkan produk sistem kawalan Dua suis mengawal Satu lampu yang telah anda hasilkan dalam bengkel. Lengkapkan penyambungan pendawaian sistem tersebut dalam rajah 5 di bawah.

Mentol

L N E Suis 1 Suis 2

Rajah 2 12. Anda telah menyambung dan menguji pengubah seperti Rajah 2 di atas. Padankan pengujian pasangan tamatan di bawah dengan aktiviti pengujian yang sesuai. Aktiviti Pengujian (a) Menguji voltan keluaran 12V (b) Menguji voltan masukan 240V (c) Menguji voltan keluaran 24V (d) Menguji litar pintas (e) Menguji voltan keluaran

Sambungan E D D A A F F E B C

13.

Rajah 8 menunjukkan litar skematik kawalan cahaya yang telah anda lukis.

Lakar semula litar itu dalam bentuk litar bergambar dengan menyambung komponen di bawah.

Rajah 8

14. Rajah 7 menunjukkan pemasangan dua lampu pendarfluor yang dikawal oleh satu suis satu kutub satu buangan.

Rajah 7 Berdasarkan Rajah 7, lakarkan litar pendawaian dalam ruang jawapan di bawah. Bezakan kabel L, E dan N mengikut warna yang sesuai. Ruang Jawapan

15. Sambungkan gambarajah pendawaian bagi blok panel bekalan kuasa AC seperti rajah di bawah :