Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP Tarikh Masa Tahun/Ting. Bil.

Murid Purata Umur Tajuk Utama Sub Tajuk Kemahiran Objektif Am : : : : : : : : 10.07.2008 11.05- 12.05 pm ( 1 jam ) Tahun 4 40 orang 10 tahun Tanaman Hiasan Pengenalan kepada tanaman hiasan -mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti. -mempraktikkan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat.

: Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan

Objektif Khas : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

1. Menyenaraikan tiga jenis tanaman hiasan beserta nama saintifik 2. Mencirikan tiga jenis tumbuhan hiasan
3. Mengelaskan tanaman hiasan mengikut kategori Pengetahuan Sedia Ada: Murid boleh mengenalpasti tumbuhan hiasan yang terdapat di sekitar rumah mereka Strategi Pengajaran tumbuhan Pengabungjalinan : : Perbincangan, sesi soal jawab dan tayangan slide mengenai Kemahiran Hidup Bahasa Melayu - Sains

Bahan Bantu Mengajar : Komputer, LCD, Power Point, Nilai Murni : Menghargai alam sekitar. Sumber Pengajaran: ii. Buku Teks kemahiran Hidup Tahun 4 iii. PKBS Kemahiran Hidup Tahun 4,5 dan 6

Langkah / Masa Set Induksi ( 5 minit )

Isi Pelajaran Pengenalan kepada tanaman hiasan

Aktiviti P&P Murid membaca mengenai tanaman hiasan seperti terdapat dalam buku teks. Guru menerangkan dengan lebih lanjut mengenai tanaman hiasan

Catatan Pemerhatian. pembacaan Gambar-gambar slide power point mengenai tanaman hiasan Mendengar Menyenaraikan Sekurangkurangnya 3 jenis tanaman hiasan. KBKK : Menyenaraikan Kemahiran berfikir

Langkah 1 ( 20 minit )

Mengenal jenis-jenis tanaman hiasan

Guru menerangkan jenisjenis tanaman hiasan kepada murid

Langkah 2 ( 20 minit )

Mencirikan tanaman hiasan

Murid mencirikan tanaman hiasan mengikut bentuk, warna, spesis dan juga aspek fizikal yang lain berpandukan buku teks Guru membimbing murid dalam mencirikan tanaman Murid di minta memberikan nama saintifik bagi tumbuhan yang ditunjukkan sambil dibimbing oleh guru Murid diberi kad yang menunjukkan beberapa jenis tumbuhan. Murid mengklaskan tumbuhan tersebut berpandukan buku teks. Dalam berkumpulan muridmurid menyusun alatan dan bahan secara tersusun, teratur dan selamat.

Langkah 3 ( 10 minit )

Mengklaskan tanaman mengikut spesis

Kemahiran berfikir

Penutup ( 5 minit )

Rumusan / kesimpulan

Guru meminta murid dating ke hadapan dan merumuskan apa yang dipelajari hari ini. Guru membuat rumusan berkaitan tajuk pelajaran pada hari ini.

Kajian masa depan