Teori Pembelajaran Matematik - Teori Kognitif

Jean Piaget: Peringkat-Peringkat Perkembangan Kognitif  Menitikberatkan pembelajaran konsep dari matematik dan sains – contoh yang paling baik bagi aktiviti pemikiran.  Kebolehan belajar seseorang individu adalah terbatas oleh peringkat-peringkat perkembangan kognitif mengikut susunan kronologi pertumbuhan fizikal dan ciriciri setiap peringkat. Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget 1. Peringkat motor-deria    Masa lahir sehingga 2 tahun Kanak-kanak menyedari adanya objek dan hubungan antara objek-objek melalui pengalaman Contoh: Kanak-kanak mengetahui bola yang disembunyikan di sebalik sesuatu masih ada di situ walaupun tidak kelihatan.

2.

Peringkat Pra-Operasi   2 – 7 tahun Kanak-kanak mula menggunakan simbol dan bahasa untuk melambangkan konsep

  Namun. Namun. panjang dsb. pemahaman konsep masih bergantung kuat kepada objek yang konkrit Contoh: Pelajar dapat mengira bilangan nombor dengan bantuan objek konkrit seperti batang mancis. 4. masih bersifat egonsentrik(terpusat kepada diri sendiri) – terhad dan berat sebelah Contoh: Kanak-kanak tidak dapat menentukan bilangan objek-objek yang diasingkan 3. Peringkat Operasi Konkrit     7 – 11 tahun Beberapa konsep matematik telah dapat dikuasai misalnya jisim. Peringkat Operasi Formal    Menjelang umur 11 dan 12 tahun Boleh memanipulasikan konsep-konsep dalam fikirannya tanpa menggunakan objek yang konkrit Belajar melalui pengubahsuaian dengan persekitaran yang dipermudahkan oleh 2 proses: ▪ ▪ Asimilasi: mentafsir dan menyerap pengalaman baru Akomodasi: proses mengubah tingkah laku Peringkat Pengekalan  Pengekalan nombor  Pengekalan cecair  Pengekalan panjang  Pengekalan luas  Pengekalan berat  Pengekalan isipadu .

Membuat pertimbangan / keputusan .Cara belajar: 1.Akomodasi . . Menentukan kesediaan (pengetahuan sedia ada) Contoh: Sebelum belajar mengenai garis selari(Tingkatan 4).Struktur kognitif .Implikasi Teori Piaget Terhadap P&P Matematik  Pelajar dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran melalui peringkat-peringkat tertentu pertumbuhan mereka. 2.Asimilasi . para pelajar sudah memahami tentang konsep kecerunan dan koordinat. Jerome Bruner: Struktur dan Pembelajaran  Menghuraikan “Bagaimana seorang kanak-kanak belajar”  Kunci masalah pembelajaran ialah struktur . Tahap 1: Kanak-kanak mesti mempunyai pengalaman konkrit – guna benda sebenar Tahap 2: Tidak lagi menggunakan benda sebenar – guna gambar-gambar / imej-imej Tahap 3: Kanak-kanak boleh mengendalikan angka-angka atau simbol-simbol.  Tiga tahap pembelajaran.Struktur tugas yang hendak dipelajari  Tindakan pembelajaran yang wujud hampir serentak: .terbahagi 2: .memberi pertimbangan kepada „maklumat balik‟  Teori Pengajaran Bruner . 2 garis dikatakan selari apabila mempunyai kecerunan yang sama. Penemuan struktur konsep (inkuiri penemuan) Contoh: Pelajar membina kefahaman tentang konsep garis selari.

Sebagai suatu alat mental * Suatu skema yang tersusun rapi dapat membantu kanak-kanak mempelajari dan mengingat konsep dan kemahiran baru. Manipulasi benda-benda konkrit 2. Mengintegrasikan pengetahuan yang sedia ada 2. Menyampaikan fakta yang tidak berkaitan tidak dapat membina suatu struktur pembelajaran dan pemahaman yang sempurna.  Murid mencapai kefahaman terhadap struktur matematik dengan memperkembangkan suatu skema mental yang mempunyai dua fungsi berikut: 1. Ausubel menyarankan „pengelola awal‟ (advance organiser) digunakan. Bersifat mental atau abstrak berdasarkan pengalaman dari peringkat pertama. . Implikasi Teori Skemp Terhadap P&P Matematik  Pelajar dapat belajar dengan bermakna dan memahami sepenuhnya struktur matematik David Ausubel: Pembelajaran Bermakna  2 bentuk pembelajaran: 1. Pembelajaran penemuan    Ausubel menganggap pembelajaran penerimaan lebih efisien daripada pembelajaran penemuan.Implikasi Teori Bruner Terhadap P&P Matematik  Pelajar akan menemui dan memahami tentang konsep yang hendak dipelajari dengan lebih mendalam melalui pembelajaran secara berstruktur Richard Skemp: Skema  2 peringkat penglibatan: 1. Pembelajaran penerimaan 2.

Zoltan Dienes: Peringkat-Peringkat Pembelajaran Matematik  Peringkat Pertama : Mencuba-cuba  Peringkat Kedua : Menemui beberapa aturan yang mengawal situasi  Peringkat Ketiga : pengabstrakan  Peringkat Keempat : penggambaran  Peringkat Kelima : persimbolan  Peringkat Keenam : formalisasi Implikasi Teori Dienes Terhadap P&P Matematik  Dengan bantuan bahan bantu mengajar.Implikasi Teori Ausubel Terhadap P&P Matematik  Sebelum pelajar diajar dengan lebih terperinci. pelajar telah menerima pandangan menyeluruh tentang topik tersebut. pelajar boleh memahami tentang peringkat-peringkat pembelajaran Matematik dari satu bentuk sistematik dan ringkas ke bentuk formal Robert Gagne: Tatatingkat Pembelajaran  4 kategori:  Syarat mutlak bagi pembelajaran i. Pembelajaran berkaitan berbahasa Pembelajaran perbezaan Pembelajaran konsep Pembelajaran petua Penyelesaian masalah . iii. v. ii.  Guru menentukan latar belakang murid sebelum sesi P&P Jenis-jenis pembelajaran i. iv.

Implikasi Teori Gagne Terhadap P&P Matematik  Pelajar dapat mengembangkan proses pembelajarannya secara peringkat demi peringkat agar mereka mudah memahami sebelum memulakan pembelajaran baru Kesimpulan  Piaget – mengesahkan bahawa cara yang paling baik untuk kanak-kanak belajar ialah melalui pengalaman konkrit dalam situasi bermain  Dienes. Adakah konsep itu relevan. stabil dan unik?  Analisis tugas i. Kedayaan / kemahiran yang dicapai pelajar sebagai hasil yang terpenting. Ausubel dan Gagne – semuanya mempunyai penekanan kepada struktur dalam pembelajaran matematik. . Syarat-syarat bagi pengingatan i.

89:.39:203.3 S .-897.7/03.3203.7.. !03008.9.90/:..7.7..30308!073.32030:7:9039.8..7.9003.8%047:8:-0%07..21472..9!079.7-40202.7.3/.3 S !073..3 S !073.902.30%.902.7.78..502-0. !02-0.32:7/80-0:2808! ! 038 038502-0. S !073.3-.902.:-..902.7..8 S !073.7-0.9!02-0.3509:.8.50782-4.3.8%0470308%07.7.9 S 03.909.3...9!02-0..3507-0.39:.25.7/.394590780-:9  49.80-039:1472..9/.3-.7 50..3.7.503.92:9.9 S $0-0:250.3-07-..9:-039:88902.5! !.. #4-079.3.9.9 5073..9503.3    .902. .790.-...9.9:7.8. 5.8 25.9/.93./.30-9075073.3 !02-0. !02-0.2.9 S !073..3.3  :7:203039:.03.. .343805 !02-0.5! !.203072./.2-.3 5073.3 73. 50.29039.7.3 S !073.9 !073.7.90025..3-.9047 $.0302:-0-07.32.9502-0. ..:-.3-07.5.

5033.889:.9.3:3 3. $.8  0/.7.9-...9 8.-/.3  /...438059:700.3.7.3 89.

202.9 S !0..02.7/.3 S 0308 :8:-0/.33..305.09 20308.902.8....902.20.:503.2:/.30 802:../.-0.7...2.3. 897:9:7/.5073.34379/..3-..32.7.3.5.3...3574808502-0..920302-. .3.7 .5030....8%047.2502-0.72070..7.5! !.3 -..3.280-0:2202:.9/02 5073.8-072.7.7.3/.3 S !.35.5..80.7.9...50.3 90750393 25.7: 0825:..9  .780-.289:..3./.3502-0.2025:3.30%07.:39:.3-.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful