Anda di halaman 1dari 49

~ q)

F ^

~q)

F ^

p*
* et]
~q)>ib) :
[x **
eY GEZ ~g ~&+ZY M? :
;*
@

na^gsZ] E
W
5kB Z1Z !*
z

Y 2011

x| 1432

&Z
( 1000)g ZEX=G
[zg40

!*
Mgm ~^W
n
a^gsZ] E
5kB Z1Z
040-24469996 :y !*
Mgm ~^W
n
R,
]_Z1Z
~&<g+Z[Zq
r
# ~g +ZfZq**
#
r~g ZuZzq**

!*
Wgm(eY/

!*
Mg m ~^W
n
a^gsZ] E
5kB Z1Z/
E
!*
Mg{ Z{
6 )3ZxZg Z /
!*
Mg {g7hkgi
+R,
/
!*
Mg ~ry[/
!*
Mgm~&z'
,
zg]c*
7]_Z1Z/
px { g /
pS{g
Hi Z{]|?/
g7KuF,
W: {[8;/
]pzyZ`

@*
v /
/////

:
wzZ T
:)

Z Z
:
7
:
**
:
-i
8
:
$
"
: 8
-i+gsz6,
: Y

F ^
~q)
';@*
'

~g ~&+ZY M?

na^gsZ] E
W
5kB Z1Z !*
zeY GEZ

:Z !*
Mg m ~^W
na^gsZ] E
5kB Z1Z
Ph.No:04024469996(6:30 to 10:30 pm)

Website: www.ziaislamic.com
Email:zia.islamic@yahoo.co.in

~ q)

57

>ig ZlZ6,
[

F ^

43

58

lW~~0
+e**

43

58

>i]Zg- iwEZ

44

59
60
60
61
61

>i-.
$i
+zZ6,
E
>i^i 0*
e Hh

>i g Kg
>itZ!
>iv

G g PU*
Z n > 2i i H
62
63
63
64
65
65
65

?N Y

?Y~ >i7i

> 2ii&
+!*

>i gZzi
+Z
>ixg ~],
Ze
>ixg ~7

>i ggZ

> 2i g $ G Z Z H

?Y

**
Z
+Zi]gz~
C-3
**
x @*
o -4

46
46

**
g
/w6,
w -5

og
/w

**
rg n
-6

47org n
47

YHg
 w

48

z~[wyZgz

49
50
50

5Z Z >i!

{k
H
@*
~5Z Z > 2i
5Z Zg Zc*
7 > 2i

51

> 2iVzg Y

51

[Vzg Y[

52
54

# z[~0
s
+e
>i~0
+egzZ

25

28
28

tn#
z'
,

>i

29=g f ] c iz ]z> 2i

10

7Z
# Zz> 2i6,
x ZY m
CZ

30

GLE
$Jw
6,
5Z Z > 2i

10

Z >i

31

[Z N >inV2

11

$Z@nV Zzh
e
e>i

12

_ Z >i

14

{ Zgy W :XZ[
> 2i L L

14

w yZZ 5Z Z >i

**
y-1

15

,znV Zz: Z Z > 2i

**
+
M -4

18

:XZa~

18

N YZV Zz: Z Z >i

32
33
34
35

36
37

70
70

>iVigzZ

?Yc*
g Z

]g w

38

40

H : Zg7
/Z [

41

YH

42

57

'g t
KnV Zz Z Z > 2i

[xZz Z Z > 2i
$Z@V Zz ay
e

12
hV2 > 2i S n V Zz Z Z > 2i

36 ,_ Z0V Zz Z Z >i

40

56

?Y~ >i7

> 2i]WgzZV0

'

,
t Zw { 0* 6

p~ >i
D
!
- kZ >i

39

68

F ^

'k`'

{ 0*
yZZzyYx x> 2i

) !*

gz :XZ

26

55 b)>i~0
+egzZ
!
5

F
6,yz i zg Cg ~ >i ZlgzZ [ ~0
+e
66
>i
56
xyiz
66

x|]gz~
C

*
o6,
>i
44zzox @
45

~q)

**
-3 **
!*
-2
**
>i -5
,_ Z0w

**
**
w -1

?VYo%zZ
Z~>i

**
[-2

~i Z
u

16 Yc*
[Z,
$V Zz: Z Z >i

21

4$E
~{g iz'
,
> 2i EG

23

[Zx
/
c iz

24

n
> 2i

24

+Z ]z> 2i
Z

~ q)

F ^

82

GE

)
Zz
) S V1 6,
]Z gzZ ] G
5;X ]*ZZ W
n a^g
# ~&+Z Y Mq ?**
]| ~g Y
eY GEZ r

v {z "
$g Z Z L L[ Zz
: ; W
na^gsZ] E
5kB Z1Z !*
z
s~uz g ]gzdV sq
-Z
) S V1
ggzZ {f n VY Zz W ;gZ ~ZgzZ ! Z y!*
izg Z
X nV Z
T T k{6,
L L[r
# ?W
na^g,i ZI
zZ F,
]gL L6,
XzZ F,
gzZ `g b)0 &Zp~Z
X
b)zx Z !*
L L0!*

gzZ t z

~z6,
WWW.ZIAISLAMIC.COM V
$ d
$z ,i Z {z
g{ .Z Z Z
ZgZD
M@*
: ZizgT
{f 7
4-i
F
+zgzZk
,
6,Qd
$z Zg vgzZ-i
+z[k- ,
-:{zkZ
} Z + Z ~ egzZ ( Test tube baby) ! " [k<2~z~ ^
g W6,x ]gZ
/\W0 w ( DNA test) <
Xgg OZ]Z|
 zDgzZkgT
kZ vgzZ D Y 0 c qb)h
+]
. ~}g !*
> 2i
Y gzZ~zgg
$uzyW
r
# ?D]Z]0
V :{k
,
\W c*

k
,
ib)~gzz Z yZ ]%zg x Z
]g SgzZxsZ IZ @*
~ ^[z~zyZ \WX zq
-Z
X ,{ .ZkZ {)zig.
$ Z ig Z
Zg tuz&

x`

Zr
# ?]|gzZ
x [kZ vZ

)
Zz

!*
Wgm ~^W
na^gsZ] E
5kB Z1Z

~q)

X }W

?Vzg Zg

83x Z gZ g g >i
83

71
71

Y~7> 2ix Z]Z


$
E
>ig^i 0*
e HhgzZ v LIC
5Z Z

72
72
73

87 ? *
*s n
+
M > 2i

73

88

74

89
89

>iy tZ

> 2in

\zg > 2i ~ ~ ]g g Z

84

86

F ^

> 2iw x Zw
b) 0G

G
0

74
75

>i

> 2i]Zg-ig

? $>iVzH

>i]ZC
Z}

> 2i]Yzkg Z
> 2iZZ

y >isg r

75
Y ZL( 1)
0G
91
[z 0G

76
W ) ( 2)
G
91
g Zl 0
76
( 3)
93
aZ b7
76
[;@*
( 4)
93
z5Z Z 0G

77
~ Zi WV( 5)
77
}g ( 6)
H g Z [Z
G
94
? Z
# Zz 0
78
vZ( 7)
G
94
79
LZ0Z ( 8)
zZ Z 0
G
95 0s: { Z
Z
79 g >iVzg Zg
G $YVzuz ,
6 x }uz c*
Y ~ Z
Z >i
95 0+
81
?Y: Zzg
w c*
Y ~ 6,x >i
81
?6,
x
c*
C
} >i Vzg Z g LZ y{
90

~ q)

F ^

~q)

F ^

{gzZ qzn Zz ] pZz c*


Z !*
X Wg zjnz
~g Z Zzgz ]p ZgzZ Zp Z ~ ` >i x xsZ m<!*
g ZsW s Zz w C gzZ F
F6,$Zz ZZ b!*
2 1

M
+
KZ
$
0*
] yZd* ~gzW6,
g*!*
6,>ix
z g Zpz { 0*
-ZgzZ $
q
qs
# Zg ])~ OZ
KZ KZ Z
Z x C
C
{~T Y 0*
{

^n f ] n( oF $ ] F$ ] (n ^ ] h( # v]
n ] e^v] (ma^_$ ] n fn(_$ ] $ oF (n ]

yg Z , 3 Zz g Z
/0
+
i {W w

= e ^]! m( ] m oF] ^u^ e ` fi ` f$u] oF (n q]

~g 46,z pgzZ Vgz u )Zz k z mw Z


Zz
XVqg ZZ ZgzZ
W ~ kZ:
z 9w=g f>i
& ]g bTVqt yZ Z
Z z

Z
Zgzz bZg0
+
iwpwzIZ , Z
Z
W)z Y ZLgzZ VzqzgzZVzg Z N W C 'gz
X V: Vc*
gyxg
> 2i] ZzpgZ { c*
i
 i ~]Z sZ
*yW

T Wg ggzZ y2oq
-Z xsZ
DN @*
zG@*

kZ kgzZ#
Z q )Z pg
$ugzZ "
$U*
X

kZ H Za n z ] KZ]z y
KZ vZ

V ~g !*

g ZO Z )]Z ~xsZ+ n
] KZ]zy
KZ ~gzZ $ ] $ r] k ^
! f n
X H Zan
( 56X ]c*
g ZZ >g)

Vg~kZ7zJ
-[Zz
a] x xsZ
Vz] sZ 7x **
x Z V ZzgPt7
LZ {z =g f g Z2Z] tgzZ
) !*
[
{ n
sZ~ b & Z z {
rg|@*
~gzZ e
$szg0
+Z
X YYH7g Z kZ @*
Z Zwzg ]
' x t ]Zz c*
!*
z s MZ ez>i c*

{ izgz i

~ q)

F ^

>i `g {xsZ ],
Z Zzg Z
> 2i
E
-8Zt#
G
nx?Zz > }Z <XE
ZgzZ nVZ
> 2i
LG3r
V Zwi **
I
Vzizgypg { ~ ~z
X ]gzJyzb!*
]z3W7Q,Z]q
: ~gUg
[gUg ) !^ f n^%] ] o k
( > 2Z

7#
ZZz> 2i,
6x ZY C
mZ
6,]!*
kZ7 >i n x?Zz > }Z :x ZY m
CZ ]Z|
n =gf 0*
n kZ >i n kZ t Zz q )Z
Vikl{z x?Zz> }Z :x ZY m
CZ Y W,
O Wz
: ~g UgCu0*
WznnC

( > 2Z[g Ug ) ! ^^q] ^nf] o gri

G
: ~>Z[g 5B+ ZggzZ

f ^nf] jm ] ^ ]

G
( > 2Z[g 5B+ Zg ) !

Z >i
6W
]c*
Wq
-Z F~N @*
kZ Zz ZgkZ > 2i
vZNwi **
-Z > 2igzZi 6,] ( 32)A~ *yW
q

~q)

F ^

D
!
- ~ >i

E!
E
z ]g W - ~ >i
>i w TgzZ Q.N'gN zZZ 0*

u0*
w > 2i *
@Yc*
0*
6,g x|t ~ kZ CY

X C
'
,
zF,
~kZgzZ
@*

: ~ZZs Z

^_] oe ^] oe ] o ^] V m^] o
2` > 2Z[ Z + bZZs Z ) !f] oe

( 352m
D
!
- kZ >i

{ +
$Y [ t p >i~ q b Z

x{ Zi W:gzZ :ygz,Z ng vZ

X Yc*
g Z
b~g7z{gHq
-Zw LZ

: ~Z +[szc4}

o^n n ne ^] ni o
q ] ] _ e

( 55m > 2Z[Z + )X o^i

>i

xsZi gzZ& t9
Zq
-Z~xsZZ
> 2i

k0*
]gz% Zi W !*
y[ r
# T g Z

X n
> 2iDg
/w6,
kZwg[

~ q)

10

F ^

V ~0
+
zZ}
.
g Z~s ZZ ggzZ
~ ~=
qC
g ~gzZ $ k oj u
VzgHn VyZZgz m$ ^` f j^* o
GG
D Z Z > 2igzZ Dg (Z ~ W$ F $ ] im j$m
yZZ 6,VW ~g v {z gzZ ^i^me a m$]
X D

! m
( 156X s ZZ >g)

[x ZzZ Z > 2i
] Vz x ZZ ^
,z [x~ xklLZ vZ

V :XZ
g Z 6 5Z Z > 2iZq
-Z~yQ
y
KZ`0*
b # ZzyZZ"
gzZ D q ~ Vzi
gzZ Tg Z V!*
{"
X DZ Z > 2i

a m$] ] x]*
m$] ^ `i o
$ ] a
! ^ F$ a m$]

1X y0. Z >g)
( 4@*

~i ZuSnV ZzZ Z > 2i


LZ {zgzZ Cbli Z]+Z[g6,
V ZzZ Z > 2i
: e
$Zzg~p90kZ @*

~i Z
ut6,
Vzn5

~q)

F ^

] i!:c*

g} c*
> 2i~[|Zzi Z0
+ZZgzZ HfB
( 43X >Z >g)X zZ Z > 2igzZ !F$ ]
gzZ ( 177X >Z >g)X c*
f~ Vn > 2i}
X c*
g Z
VzZzyZZ **
Z Z > 2i~g I]c*
W
Vc*


g ZzmvZ-xZg u0*
$u~L Zdx Z
g
~0
+e **
{z{ Zp ) wZZ LZ ?gzZ f n ] ]* F ]% ]*
X zZ Z > 2ipp ( ]Zg-i c*

]* ^` e
.
A

. .Z EZ )
$u ZE
( 7413:g

yZ > 2i zmvZ -2gzu6,ZZVW'


,h
+'

X c*

Z ZZgzZ

'g K
tnV ZzZ Z > 2i
[Z Nz`

ZxI'g t
K~(,
~(,nV Zz Z Z > 2i

V :XZ
g ZOX } (
b #zi gzZ G}z
"7,i v {z 4 HgzZ
gzZ6,vZgzZ Zz > 2igzZ Zz
Zz pg yZZ 6,#
zg
`

Z Z (,
v{z
X,

F$ ] n n ]
F$ ] i]
n ] # ^e ]
F ]. ]
`n i
!^n ]q]*
( 162X Y Z >g)

~ q)

12

F ^

{ Zgy W :XZ[ > 2i L L


V CZzu 0*
$usfzgq{z Z > 2i~xsZ
g
$ZzgvZgY Zg1Z]| ^: ^ ( ] $ ] oe]*
e
*wg]|c*

VrZ

n $ ] o$ $ ]
_ F$ ]:"$

> 2i :c*


g Z zmvZ &NxsZ
!]
X F
.
E. G G
G
A

yZ J Z X 1795 g
$u Z ZE .Z EZ )
4
G-E
$u> Z [!*
G
( 3159g
&N7Zgz~]!*
gzZg Ze
$.)J
-w2: F
kZ
&N
z!WzmvZ -x Z ]| M
hWd
$
Zzggz=g f F
&NxsZ > 2i
g DWZz wzgZ
/k Q~ xsZ}g Z
F

> 2i ) J
-w2 !*
g ~pgzZ x :XZ Y g
/Z c*

&N
&NkZ n [c*
{ ~0
+
zZ}
.[
gzZ YHg (ZF
F
&Nt YHg
{{ gzZ @*
5 { {
z F
X @*
h

w yZZ 5Z Z >i
{ogzZ w~ + x Z6,i4 mZ t gzZvZ t
: Q~t
g ZG @*
T
=g fLq
-Z q ~

~q)

11

vZ g {k
,
1Z ]|
C
zmvZ -vZ wg ]|
ffg
$ qZPgzZ Hy
]|:c*

t ~ yQ X
vZ :c*

zmvZ -vZ wg

F ^

m a e ]* ^$$ u
n ] o $ ]
^ .^` &m ^u]*
] o $ ] ^

\W} Z :c*

o ^ $ ] $ n

\W ~ Y D ay

n ]. ]*
^ !

vZ -vZ wg ]|gzZ Vz

n ] o $ ]

 vZ :c*

z m
ay

y ]Zg Z Z]g
e> C7~ kZ

p* $ ] nm
^` $] n $ ] ^v$ ^` n m

gzZ V W kZ Z
# 

]* ^ jm]* *]

ay

g H Za Vi

$ * ] ^$ ]

~ B; kZ ! [
gzZ 6,0*
l kZ 7
H ~ B; }uz kZ
gzZ @*
Le & {z
X - Le&

^! nm o ^ m
n e ^] o
m f] p . ]
.
m

I4G
E E3E
&z GGE3E
IBZ[!*
.nE
ZZ
.ZG
$u C !*
( 2356:g
> 2Z[9)

~ q)

14

F ^

vZ ~ q kZ Dkv gzZ
/

{z
C
~ aLZ 7Z \
yZ {z : YZ n LZ Z

#
G k~ T{z
Z'
,n
XYc*
tyZQy

D e
$Zzg Zz

' a e ` ] n a
e ] e ^ $ _n `

zmvZ -xZ ]|
$
4hG
w G
% z 7Z

! ^n ] m

xsZ/ s{z c*


gZ

Y*
c [Z$
,V Zz: Z Z >i

G ZZ >2iT c*


gZ\W
w {z kZ 3g w %
#
kZgzZY0,
$C
ie
$.y
kZ,
$Vy{(z6,V\W
kZ {z gzZ }

{zJ
-Vg@*

kZ,
$
XpVZKZzzc

LZvZgx]|'

Zg7 xsZ }g v:
> 2iwZZ LZ ?t**

F ^

e o( v] e on ^$$ u
e n q^ e e %
( q (o% ] ] '^v]
o$ o$ f$] $ ]* ( ne]* (%
^ ` ^ ($ n $ ]
:" ]]* nu nm ]

: u 0*
$u~Z
g
m a oe]*

^ ]% i ]* ^i
X z H Z Z
!] ]*
.
A

.
E
! P0 NZz q H Z X 14434 g

$u ZE .Z Z )
G
08E
$u
vZgZ~Z G
G
**
0G
*
( 2067g

] o $ ]
^ $]* n

&N
:gzZ Y 7d
$
xsZ % T g kZgzZ F

m au*] m
] *] ^^r ^n ]

,znV Zz: Z Z > 2i

x Z 6 g Zz~g Ig
$ qZg Ie
$W{g

De
$Zzgz!Zzm\vZ-

13

f m m$] $ f vm
$ ] a ^i$ ^e

( 180:yZ/wW>g)

vZ wg ]|vZ g {k
,
1Z ]|
C

~q)

fu^ fjm n jfne


$ jm a
m oj$u f jm ] m
! f].

$u >k
,
O! ZZx Z)
( 9168:g

xsZ > 2i Y : Z Z > 2iJ


-Z
# 7Zg7J
-
z kZxsZ

X Y Ww~yZZ

V Zz : Z Z > 2i C Zz ]!*
kZZ > 2i

u gzZZg7QI,z+F,
+gzZ ~z)g ZzJ
h
h yQW)z Y ZLgzZ N YWi !*
tKZ {z @*

Hc*
Zg e [Z
V
g Z vZO, c*
}

~ q)

16

F ^

:XZa~
{z w k0*
Vzg Z Zzt `e
$W{g
Zi Z zayZpLZ7Z @*
Z *zg Zc*
g gz6,

~q)

15

: ~ugIg
$u~g g9,h
+'
zZ2
$Zzg\vZg {k
e
,
1Z]|
C
-vZ wg ]|c*

VrZ

@*
Zqw zz
A &6fzKgzZlzz
/Z

vZ c*


g Z z!Zzm \vZ

7(Zq @*
:Muk
,
izf @*
:


 gHc*

wq$
+~ 0
+
iwpz {WKZgzZ NO] Z}
.6,:XZY gZ Z E<X

kZy#
7Z Z > 2i w

X Og c*
VCg Z **
z

N YZV Zz: Z Z >i


D ~0
+e gzZ **
v gzZ
7ay

~ { Zg vZ Z gzZ
~p[Z u**
g 7Z D
c*
w ~ v W3{z y T
gzZ V*%
OyZ kZQ Y
H-F
4&
4

G
N Y Z GgzZ z
w {zt( Y yQgzZ )
kZ [Z 3g n LZ ?
XD H ?&!/Z'
w

kZgzZ H w T \
$ C
,
ie
$. n kZ w
y { ( z 6,V\W kZ Y c*

@*
C
i ,
$ nkZ ) V

: y
\vZ
ga $ ] m m$]

bty #
,
$t (

o ^` m $ ]
h] e a ( f # ] n f

L Z} Vz kZ

o ^` n oFvm m !n *]
^` e pFj $` q ^
` e q ` a ^f q
i ^ ]aF a `
j ^ ] *
! i
( 34-35:/pZ >g)

F ^

{zQ Y c*
wZ e ~ y
/kZ
{z Z~Vw {z Z~ gzZ

o m a oe]*
^ ^ ]
n ] o $ ]
( ^ $ ] ^i$
%( iF ( m
]* ^ ^r ^n ] m
m $ _m ( ^jf ne (
^+m $ $ ( ^n ]
$ $ n o m n j ` e
^ ^*] m
^*] (
i $ $
E
D fm m$] $ fvm

X ~: > 2iTV: Z

. m]

gzZ :
]zg Ie
$Wt z!Zzm\vZ -x ZgQ
/

{z ~aLZ7QvZ~qkZDkv
C

#
Gk~T{z
Z'
,
nyZ {z : YZ nLZZ
tyZQy
X ( 180X yZ/w K>g) Yc*
$u( F] ^ $] h^e (> 2Z[ ~gZ 9)
( 1403:g

~ q)

18

m vZ -vZ wg c*
:
HH n
:c*

? H V Zz .
$zZ ! z
}7Z Z h VzZ Zz .
$zZ
t ~ t VzZgzZ
|z VzQy 0*

F ^

e ^ $ ] ^ m n
e g u ^ ^
! ^ ` $ u ^ ` p ( m
$ ^ a m ^ ` f u ^ ` ( u

~q)

17

F ^

T WzJnZz: Z Z > 2i~p9


y v Z g { k
,
1 Z ]|
C

V gg Ie
$W{g

-v Z wg ]| D
: c*

z m v Z

yZ ) Yc*
V' {z

x _ e ^ n ] m ^ ]

h kZ gz Z
rg ~0
+e **

#
( Zz : Z Z > 2i

^ *] ^ e ^ `

y #
} : Z Z ( > 2i )

c*
t J0
+
zZ 6,}i K
mq
-Z y

n ^ ` m k ^

V " v W n kZ

N W.
$zZ {z
z kZ Y

^ ` ^ ^* e _ i ] u ]

v W 3gz Z Y ]6,

gzZV/
{z~wqkZ
YN
-^ ~ yZ
{z 7 J
N
,0
+
zgVz LZkZ

$ ^ $ ^ ` a ] ^* e % i
n $ ^ a ]. n

^` n ou^. ^ x^

y" {z Z
#Z
# X Y Z

fq ^` e p n $` q ^ o

]* n ]

,
'
Z'
, wg ZD
k YW

^ f ] n e o m o j$ u

k Z '
,Z'
,w g ZD
k

g ~g Y 4- t ~ y

$ r ] o ^ $ n f p n

s !*
y
g @*
t y

3 Zg 3c*
A Z N Y

X Yc*
3

$ ga gu^
^ ] $ ^` $ u ^` p( m

= g f kZ " gz Z %
O U

Zuz Yg
/h-g q
-Z yZ

^ $ ] o ^ $

^ n ] o

kv( ^n ] m

^ m o ^ a ] ].

$ ] ^ m m a

kZ gz Z Y c*
w kZ

Z
# LZ gzZ

V Z
# J
- V

x^ ^e*] $ ]* *] e m
^e ]* $]* f ]* ]

x
/{ g !*
z N Y } Q
y, Z Y ~ Zw7Q

N Y V x Z
#
3 Zg 3 c*
A Z
X Y c*
3

l e ^$ ` nfq
^ m o ln ].
]* n ]
p n ^f ] n e om oj$u
o ^$ $r] o ^$ nf
^$]

~ q)

20

F ^

kn ` j] ^ ) oe]*
n ] o o( f$] o
( o
^q a
^ o$ ^$ . f ]
h( * ] a
oj$u kr ^. f ]
]* $ ^i]* kq
$ ] ^m k k
a o( ]. oe]* ]
] *] %* ] a ^
]a ]a ^ $
mm n e ]a
nm
^ a ^ n ^
e e gu^
$ ^` i^ p( m
*] ^n ] m l ^q
v_i ]* k^ ^
^` ^*e _i ^` e
^a ] ]. l ^$
oj$u ^a ]. n l ^
!^$] n e om
EG
E
3$[!*
!.G
( 2347:g
> 2Z[9)
$u > 2Z ~ G
0$ GE

DyvZggf1Z]|
zm vZ -vZ wg ]|~
~\W Zq~ #
}
.
N = \W
p=~
Zz}gv {z n~[g:c*

Z9 " Q
H W~
}6,\W !vZ wgc*
HngzZ
H
\W ? v y{z! V Z\!*
V
gZtu}(,}(,v{z:c*

NZgzZWO
QOS yZ Z
gZtu,ZgzZD ay

N !*
Vc*
c*
c*
$zZ gzZ
.
y#
: > 2iyZgzZ
rg
gzZ/
{c*
i V xgY {z
VLZgzZ N Wl

,0
+
zg Vz N gzZ X ,g kZ
Q Yg
/0
+
zggY ~y

WZ
#
gzZ YW n 0
+
zggY
4- J
- yxg V
Xg@*
[Z

~q)

19

F ^

! zmvZ -vZ wg c*
:
HHn

f ^ $ ] ^ m n
g u ^ ^ ]

? wq H V Zz V-
h yZ Zz V- gzZ :c*

y #
}7Z Z ( > 2i )
Z ~ yZy K
.
m
~ yZ x X Yc*
Z
/

p ( m e
^ ] $ ^ ` $ u ^ `
^ ` x _ e ^ n ] m
^ ` m ^ e

kZ Vc*
gzZ 7g Y
N
Vz gzZ ,g VLZ

^ ^ ` n n ^ n
^ f ^ v q

~ yZ izg kZ ,0
+
zg

_ i ^ ` e v _ i
n $ ^ $ ^ ` ^* e

Zz V%: Zz Vz Q
h- g q
-Z Zz V L I:
YWh-g Zuz Ug g
/
~ y '
,
Z'
, w g ZD
k gzZ

^ a ] ]. n $ ^ a ].
] ^ m o
o j$ u ]* n
p n ^ f ] n e o m

VJ
-V g @*
4Z Q Y c*
yxg
X Yc*
33 Zg ciz c*
A

^ $ $ r ] o ^ $ n f
. ^ $ ] o

( 2337:g
$u> 2Z MZ[!*
> 2Z[9)

E
$
4

E
~{g iz,
'> 2i G
: u0*
$u~9
g

~ q)

22

F ^

n> 2i

~q)

21

F ^

[Zx/
c iz

z b #VwZ uDz `ZgzZ { "


$ * ` M

vZ g 0 Z ]|

~gp CY]!*
6,
yZgzZD YCjZc

~ c*

VrZ e
$Zzg

6,kZgzZe
$ Zz Z | > 2iugIkZxsZ
/Z *

Y ~ I , Z q
-Z ~ c*
W

 Y{ 0

+?zq$
+"
$*gzYZc

{ **
g Zu
~T

Za :
L YZzL~ {gzZ gZ
/0
+
i0 wpv

} L Wr
# q
-Z

Xn[!*
Z`

Zz

{n gzZ g z!* yZ

q ] *] r] *]

v W 3T ]gt
K kZ

n $` q ^ o n

:~ Z
ZP
z M
h F,
z Z 6 x {

gzZ g ?
zqz : (Z g C l
/~ Z
Z x
kZ , h x 4zL Z
Zd
$gzZ

L
n
>i6,
VzgZ
Hc*
gZ
{k
HgzZx Zw~x sZ g 0*
z
X ~(F,
]v
E$
w gzZ
Hc*
g Z
Z
# Zz{g nO0*
tc*
@*
~wqZ E
z=g f V- gZ)f yZ @*

HHgH(zVZv0*
) ~
X Y{g:z~ Z
ZP Ws Z
Zd
$

+
ZZ ]z> 2i
gz6,t D Z Z n kZ > 2i y
C
D O x Zqz { L Z xs Z I Z A
$: x{ Z
+
/Z

^ n e u* ]
o ^]* ^n f m] k
m 1 ^` n u
h^n %(] ]* q ^q

(

k0*
VyZ VrZ
) !* e ^ `n ^
ovm e m^]
V Zz w : } 9
CY yZ{zgzZ Y Hx
/~
{z J
-V Y 3g 6,u
:
gzZ ^Y ~A :

uVZYY3g6,
~A
g 0*
g W 4- {z gzZ ^Y
VyZ ~zZgX g @*

~yZ ~gzZnquLZ

au]* p$ u o
n j t m oj$u
n j o m
n m$ u t m oj$u
] ^ j m
]u]* km]* ^ `

.^n n q `
X 7[Z 7Z
E3EG
3ZzwZ I+ i 1 Z [!*
$u:G
> 2Z[9)
( 2353:g

~ q)

24

F ^

{zp
/Z@*
wJwu0*
vZ

]g
 g Z}
.{z gLq
-Z

Z(, h N {z J
- V k(,~

e i i k^
oj$u u$ ] ( o

fr] ]* i
} LZ ~ ? @*
Y $ u]* oe( m ^
! n *]
Xm0*
}Zzhg|zc*
ZaY Y [!*
( 663g
$uGG
>Z[Z1Z ~nZ Y)

{ *
0 yZZzyYx x> 2i
w w kZ Cq Z_z 0*
Zz Z Z > 2i
yZZz {oyYz
'
, > 2i 5Z ZgzZ *
@Y {
X CY
6!*
gzZ
 ~

D
! q
ZzmvZ-u 0*
g 6
-GB|
4D ZZugc*
V u 0*


g Z0 > 2i
$u~ EG
g

~q)

23

Zl

z Va 6,kZgz Z D Z hz 7} h =t % Zz Z kZ
'6,}uz q
-Z t $Zx ~ z [8 gz **

X D
g Zz g gz Z g gz6, Zz > 2i @*
Vz C Y 0*
g " ~ kZ +
$Y zmv Z +Z q
Z
-Z F~zy

Zz ~E ~ > 2i n Z 7 { Z
+Z { z n
X @*
Y Hf P ~ y Z V


,
't Zw { *
0
v Z w V Zz ay

Bz m Z
%(~ q J 0<Egt Zy Z = Z [g Z k 0*
Z}
.{ z Y H] Z: VY gLq
-Z bkZ @*

V u 0*
$u~ ~ F, Y @*
g
Y c*
'
,Z'
,h N q
- 4,

vZg 0Z **
]|

o ^ e

n q
-Z e
$Zzg

vZ gg ( 0 G]|

^m V^ q ^$ ( ]

{k
,
1Z ]| VrZ
C
e
$Zzg

^ o ( ]

D
vZ g

( a ( n%

g Z zmvZ -x Zg

o grm n

w u0* ~ ?:c*

~! zmvZ -vZ wg c*
:H
IZ gzZV
rg
z ~ g Zl
Zz
bn }VZz wz
-xZ g ? ~gz**
ay

:c*


g ZzmvZ

V^

F ^

Q g Z}
.1@*
7


8]g
 LZ

$*] ^m e n
^ m m a ^e *]
^ V n ] o $ ]
gn( e u]* $ i
$ gn( _$ ] $ $ ] f m
nn e u$ ] ^a *]

~ q)

26

F ^

)
*
!gz :XZ

nZg **
vZ
) !*
T D iu { k
HZ {
=g f +4q ~qgkZgzZ v WZg **
kZ
*
@Y

~ * 2 C ~Qv W :XZ
'
, kZ L L
%N W{zt{Z
X @*
X{} E
+Z (,

V u0*
$u~~F,
g
Y
vZ g 0Z ]|
^ ^
^ e ]*

]| VrZ
e
$Zzg

g Z zmvZ -xZ wg

[g G: c*

{ }'
,
gzZ @*
ZQ v W

n ] o $ ]
_j $ ] $
jn i h( $ ] g
! % ]

X @*
X
Z a[!*
> 2Z [Z1Z ~nZ Y)
$u 144 m 1 ` GG
g

( 666:

tn# z,
'

: Z]i z]g ZwkZ YW6,
u`gy#

tnyZZIZ
z,Z
gy.6,
vzzkZ
GE
34]zs
G
Vy
# Zgiz'
,
D c*
~* {z ]z> 2i
:
g Z zmvZ-u 0*
g 6

~q)

25

F ^

Zz u 0*
{zz Z Z > 2i 0~EG

] F]

zg, }u 0*

l$ `_i `

h
) gzZ z7,
Zz `

] ( u]

-vZ wg c*
: Hn k Q Y
$g n }! z!WzmvZ
e
z !WzmvZ -xZ g

z h kZ g Z g :c*

X z#
s ZuZgzZ z hyZ
)z
vZ -vZ wg c*
: Hn kZ
*wg ]|~ Z
# ! z!Wzm
Z Z > 2i z m vZ wgkZgzZvZ~H Vz
._ z !WzmvZ !WzmvZ -g ? ~ Z Z > 2i
?Z
# V;:c*

z
~Z Z > 2i ? G ~} > 2i
TgzZ [Z N kZ n }g vgzZ
X { k
HkZ6,
kZ HspkZ

^r] ^] u
nf] e] n]
(] ^m V^
oe] ] l V^. o
e] ( n] ( u
]mfi fi ( nf]
] ( ] ^m V^
o F] km
o ^`jm ]
V^ [ o ]
o ^`jm ] (
( ^`jm
o ( ^aq
!^`$ ^`e

5k.Z )
$u
Z[ nvnv]Zug G
( 3331:g

~ q)

28

kZv W At LZ {z
+
$YN Z KZ g Wt
KZgzZ HW A zZ e

F ^

^$] fjj ^ ]* n
p m m]* m
^*]* m $ ^n $

A z Z e+
$Y N !*

$ ^n $ p m
E

v W ~ ?Z <X HW
o j$m ]* ^_j]
} gL{ Zp Y$
. n i ( e ^$]
X a{z e
: VY

Za[!*
( 1916 g
$uGG
>Z[Z1Zz
0Z)

E
G
$
- Jw
L ,
65Z Z > 2i

@*
g (Z[ZZnkZ
@*
w LZC

$
Y ~ 7$J p w z!*
] OZ x
~!i Y~ yw YW~zz g ZW6,kZ Y

~q)

27

F ^

&% ]|
vZ g m,vZ0 I

o( n ] $ ] f e $
h^v*] e o$$ u

= VrZ e
$Zzg
zmvZ -vZ wg ]|
]| VrZ c*

! q
-Z
D t zmvZ -*wg
" :
X gnkZiz'
,

n # ] o$ $ ]
$ ] $]* $
$ n # ] o$
m ] $ $ Vm
! j ^n ]

$u#Z[ZVgg
$uZx Z)
( 18530:g

=g f ]c iz ]z> 2i
g7bqqyxg[ggzZ {Z
# y#

]kZ {gzZ v WsC
N !*
N Zov W{
-g? qH ZzX[ZQ
z,Z }l[Z

o
z kZ c*
CY > 2i w Z
# p Y uh

6V=g f X]z> 2i
zkZ c*

z!WzmvZ

X p~

: u0*
$u~z 0Z
g
$ZzgvZ g ?q0 ~]| ^ i^u e p(
e
-*wg ]| c*

VrZ ] o $ ] ^
~ ?:c*


g Z zmvZ ^ n
}W kZ [g kZ1 7 e% ( n $ u]*

: Q~t
g Z$J]!*
kZ
vZ g &0 vZ]|
c*

VrZ e
$Zzg
zmvZ -x Zwg]|
: c*


gZ

^ V ^ ( $ ] f
$ ] o $ $ ]
: $

:y)F,
yxgkQgzZkS

^q i n e n e n

~ q)

30

F ^

~q)

29

~ T : w (Z n T
$ ` # ]:t{z CZ
# Zz> 2i

n gri ^ m

VoV LZ Z Z >i

f $ v oF (

n ] o

o `] n ^]

LZ =g f p~

f v

gzZ z ` V%

l^] n] o

n ] l^ ]
[8}!vZ} Z ! l^ ]

l^] n]

gzZ zg 6,wg }gzZ {


gzZ6,VggzZ Vz'M Zz yZZ

g6,VggzZ Vz'M y

n] e" !" ^ `
!n oe om]

^$ ^e ] ]* ] ( u
( $ ^e ^ ] ]

! ^ % ] f ] % ]*
.
A

. .Z EZ )
$u ZE
( 10044:g

X zx Z
z

X C7,
yW6,
w kZ : > 2is '
,
kZ
: ~t
g Z~w )Z +
7uh ~ ~ F,
gzZ .w
Xzz1zg > 2i1@*

n kQ 7,zg t
wi **

F ^

ve e o ^ i ^
! !^] fve

(nZ :wzZ []Z wZ I Z n > Z [ w )Z + )

X
) !*
[Z N'
,
Z'
,
> 2i

Z x I Zz9nZz(nZ : wz I Z[]Z wZ I Zn> Z[ w )Z + )


Z ZX 15790g
4h.
$u(nZz[ Z : wz I Z
$uG
g
( 6609

$
eZ@V Zz a

y
6,]Z f KZ {z N @*
]!*
kZV Zz + LZ xsZ
:gzZ<z k:~ kZ, ay

Tg~zu6,wz IZgzZ
w gzZ YH ay

w B ~zg : xz wZZs ZuZz cy

w
VC T, ay

~ { Zg vZz kZZ
+Zi ]gz
X ,g Z
/0
+
ig z!*
z]!*
{zgzZVgzyZgzZyz

( 15807g
$u(nZz[ Z : wz I ZZ x I Zz9nZz

[Z N >inV2
> 2inyQ Zi Z]zW,
z
z g gz6,
VX
B > 2i w LZ {z ._x Z yQ ex Z5Z Z
{z C7+Zw yQV n
pg: w g[vp
mvZ -=rG*9g 7% > 2i w nyQ Z Z > 2i
u0*
zg sfzgq{z c*


g Z js
#
t n Z
Z,Z z!Wz
X
) !*
[Z Nz`

Z'
,
Z'
,
> 2i~hyQ 7,
zgtB| 7,
: u 0*
$u~w )Z +
g

~ q)

32

F ^

V2yZw Vzg Z L Lz!ZzmvZ -xZ ]|


vZ w 7Z
Zz |t 6,Vzg Z
Y c*
N*

/Z [Z z VzgzgzZ V2~ kZ ;g Y c*
+
$Y
{z }~g7 ]gzkZ c*
}yz
 >i g Z
X ;g N*
hZzkZZ ;g7yZ6,
kZ

$
eZ@nV Zze
h>i

~q)

31

b & Z Vzg Z 0 ay

w gzZ Z Z >ixsZ
X N:yZ}w 7QgzZ,:g Z ~ F,
,
'
6,
V'{z
] LZ ?! Zz yZZ } Z
3 wgzZ yZ
#
X z

{ z @* y z zmv Z -x Z ]|n kZ
Z
Z
 gz Z: h Z
Z :
L kZ Y Wi !*
`
X N Y {g:

V u0*
$u~~F,
g
Y
vZ g | { 0 ]|

^ q e o( f u

VrZ e
$Zzg

^ o( $ ]

zmvZ -vZ wg ]| c*

n ] o $ ]

gz Z g Z c*


gZ

o) % vi ^* ] $ V

7w ' c Y
IZ

p) $ p

: @*

vZ
] $ m$]^ m%]^m
^ e i ^] _f i
!pF ]
( 264:>Z >g)

~ e

$Z@ t 0 h
e >i {0<
{ z Yl gz Z
 gH :9g` { z
rg **
Z z
G
V@z !*
4gHgz Z **
Z } : i Zg w Z
L ^

F ^

hV2 > 2i
b & Z]Vzg Z kZ Y xsZ+t
*
@Yc*
N*
7ZzV Zg >i~u @*
t7ZgzZ
vZ g k0 vZ]|

c*

VrZ e
$Zzg

zmvZ -xZ wg ]|
vZ g 0 f ]|

]!*
kZ 7Z ?' :c*


gZ
Hn
6,yZ vZz

Y 1 Vzg Z yZ

X Yc*
N*
V2yZgzZ

: u 0*
$u~~g g9 6
g
] o ^f$ e]
$ ] ^ ^ ^`
^ n ] o
$ ] $ ]* a f^* fq e
i `n
o % j `^n ]*
!`]

Z~
( 1496 g
$uZ Y ZZ F,
zY I ZGG
.P[ !*
>Z[ ~g Z 9)

~ q)

34

F ^

g !*
6,V Zz Z Z > 2i @*
g e
$. b > 2i n
> 2i6,
X: Z
/
z

g _ ZP n
>i xsZ b ]Z v
:nz >i_ Z

{z CZ
+~g Z)f >i6,T_ Z0kZ ( Z )

( 5) **
+
M ( 4) **
( 3) **
!*
( 2) **
y( 1) :t
X **
>i

"(,
) **
w ( 1) **
Z Z >iT_ Z0 w ( [)

Z
+Zi ]gz ~
C( 3) **
[( 2) **
( Zz
**
x @*
o ( 4) **
g
/w6,
w ( 5)
X **
rg n
( 6) **
_ Z [nZ
# Zz !*
gzZ 0G

gzZ **
**
w n Z
# Zz Vz yZ Vz Z
X 7o**
g
/w

y }vP ,_ ZnVz 0 > 2iV


X CY

,_ Z0V ZzZ Z >i


*
*y-1
i V ZzyZZzug nvZ ny >i

V :XZ
g ZX N @*
Z Z > 2iB

~q)

33

+ c*
h
 du { Z
~ w VgzZ
q~
#q
wZ)t }wZcZ
kZ ( **
gzZdz76,{n kZ #
iz'
,c
c iz gzZ ~ ]g lZy

3{z&g Z%~ ^}g Z


[Zt n LZ ) {z e Y T,

F ^

]* p $
^*
^ e p%n ^$]
`q o ^ ^
^ ^n ] m
$` q ^+m
^ $ n ^

! % n
X J(,
c*
}(
Z Z Y Y [!*
655 :g
$u GG
>Z [Z1Z ~nZ Y)
( 83:m 1:`

_ Z >i

nxsZ IZ > 2i b > [zx |0q


-Zt

7Z
+6,
C
{sZ
kZ {0<%Z i
kZ ~gZ)f > 2i G _ ZF
F6, Wz
e
$.nkZ

6,g[:g66,
g w g Zlm Z
+6,
X:gzm
,ZX GgHzzunkZ 7n
> 2ituC

ay

@*
;Z
+Zi ]gz
rg
A &Z
Z n
> 2i~ w

Y 76,WxsZ W: t
~]c*
gz Zz

~ q)

36

&:c*

zmvZ-xZg

Zz
H1VZ Z
Z

^ Y gZ {z J
- V

F ^

$$ ] V ^
n jm oj$u ^$]
jvm oj$u o( f$ ]
. m oj$u r]

y7gzZ Y !*
J
-V
XY=E
-V
L 8J
+E
E
B
$
{
3
G
3
:g
$u Zu EG zZ t^ y Z [!*
zZ [ 2: ` zZ ! Z )

~q)

35

>g)X z > 2i gzZ z i gzZ


( 110:{Z

F ^

]i! F$ ] ]n ]*
!F$ ]

4Z~xsZ ],
Z) t Z6,]!*
kZ xsZY 
Q xsZ
/Z Y c*
7% >i : iZ Y
-;XZ LQ-v!*
BG
f oZ - Y
Z D
+
g ZZ wJxsZw 5E
F
Yc*
7% >i: i

E ( 4405
+E
B
: ~ZZs ZmvZ G*9g ~^G0Z)

: ~ZZs Z

ZZs Z ) !^^ o of] r] t

]i] ^n] ^ ] ^e e^_ ^] t

( 354m2` >Z[zoz>Z[Z + b

!i ^m] l]^f] oe g^m i] ]

*
*M
+-4

( 354m >Z[ 2`Z + bZZs Z E

#
Z
z kZ c*
Y
z >i +
M >iD 7Z Z%
kZ c*
}Mw%+
M
;g Y H{ C>i w

n kZC7Z
# Zz>i~w!*
**
k0*
s ZY 

*
*-3 *
**
!-2

M {]Z t!*
+
]!*
t gzZ ] { >i

/ZX Y Z Z > 2i ~B; M)w

/Z~]g+Z +
M

**
+
M
z Vz w Vzzg Z)fn > 2i
G
: ~g 5B+ ZgX
k^DE] p D ^ n ^`] v E
m o ^ ^] p $ n e ^D^uE^]
!n e n] $ n ] p ( n]

G
( > 2Z[g 5B+ Zg )

@*
7g Z)fz x Z !*
**
gzZ ] q
-Zw >i
mvZ -x Z ]|y7gzZ !*
**
,7Z
# Zz >i 6,y7 bZ
X c*
{ CV- g Z)f7Q}g Z
Z q %z
$Z zg v Z g Z]|
e
x ? Z z > }Zmu 0*
g { z

D e
$ Z zg

: u 0*
$u~zZ1Z
g
o( f $ ] o)
$ n # ] o $

~ q)

38

F ^

,_ Z0w

~q)

37

F ^

*
* >i -5

*
* *
* w -1

b~g7ygz),Z n5Z Z >i


X: [ ~gz**

**
w ~ {0< Zz"(,p~ **
gzZ ,zZ :6,g{ Zp
rg
A &Zz Z
Zwt
w 6,g~k
,
z T{ Zp=
g fg !*
zg z ]g c*
Z
Z=g flgz6,
X ~T
$**
kZ c*
~ wtgzZeZ~
~h yk }i :,7Z
# Zz >i~ kZ: Zz "(,
,w
# Zz>i~kZZ
Z
+Zi ]gzp
/Z: n]g y vgzZ
X7
: ~ZZs Z
^m] onv^ pmi onu ^ ] o

X z >igzZ

:
g Z vZ 6
!F$ ] ]i!
( 43X >Z >g)

n Z Z >i ~g I]c*
Wv {z`e
$WkZ
X **
pT
HHwEZ ^jm]L L
~ X C0*
gZ

 g 5Z Z >i ~Vg4Q,'
,
,**
z k],b ~ >i :X Yc*
>i gz
Y ~]
>i
/Zs '
,
kZX {)z b!Zj ZgzZ

^m] i pmj] l]^rj] ^j] ]j^e

X : Z Z >i B3 W{zgzZ

o F f^ m o] m o ^] e

: ~g Ug

[!*
>Z[ Z + bZZs Z ) ! ^ o ^ jm
( 362m2` >Z[zoz
E
+-BE
# zgJw
gJwV **
)w
~^G0Z)~s

n] ]] ] mrm ] ^m^ ^njm ]

[g Ug ) !f] m ] e ^^ _]
( >Z

~T@*
Wn
(Z~ {%igJ mvZ G*9g
~VgVzyZgzZ
H1&w{zc*
@*
gZZzh
en

X:]owgzZ g !*
n
+k0*

~ q)

40

F ^

~q)

39

F ^

*
*[-2
# Zz>i6,Tg Zl{gH{zw Z% [
Z
gH[ 7gzZ ~0
+e zmvZ -xZ ]| C
G
E

$u~ g Z0[~0
g
V u 0*
+e c*

{zZz LZ -0z/]| ne]* gn e


{zgzZ De
$Zzg Z Z LZ ] o o( f$] ( q
zmvZ -x Z ]|
vZ -xZg De
$Zzg
0*
:c*


g Z z m
:e,7>i ~ VzZ
M ,7 >i ~ V-
w7>i~
z7 >i ~ g Zl
>i ~g Zl ( ~0
+e )g
>i~ z z 0*
7
M, V[ , , gL7
~ 8E
Cg` zVZ
gzZzVZ~ kZ CW 0*
kZ CW 0*
{)z ,.
XzVZ~

$ ]* o n ^ n
o o

o ] n e ]* $ ]*
$ $ ]* o
n$
$ ]* o o f ]
ga $ ] ^% m

oj^ $ ]* o o
$ ]* o o a

] o ]*
_v] gne$ ] j$] o
n ^vn o ^ n $ ]
n h ^e o ^ ]
. ]

G
E

$utg ZzK
Z> 2i[z[!*
> 2Z[ g ZZ)
( 1925:g

: ~ZZs Z
] ^n e ^j] n ^ ] o
m] ^] ^ ]f] o ] ! ]

bZZs Z ) !ne ^n m ]] h] vr]


( 362m2` >Z[zoz>Z[ Z +

?VYo%zZ Z~>i
w kZ {zgzZ Vzg Z **
gzZ V'z w LZ gZ
~g^ ~ { t kZ D ]gz KZ
yZd V: Za b) ~ OZ ~ 2 {C
b ~g z
Zz >i @*
~hgzZ e
$.g Zl >i ,'
,
, ZZ
X Y:

:
A &Z
Z~TY~gH>i~ **
)
/Z
Y
 y q
-Z p O {z ;g } >i ` W 7
gzyZd, ~gzW6,kZgzZnf kZgzZ >ix q
X **
i])~ OZgzZ ,**

>ig[ ~g Z
Z
# Zzn kZ >i~ **
O
O0*
kZ W/zzZ
Z.
w z w
X 5Y

~ q)

42

F ^

~q)

41

F ^

*
*+
ZZi]gz~ C
-3

^`n vj a] ^ ] ^`a ] gj

bZs Z ) ! ^ l^ s]v] i o]

WkZ ay

W{ Zp @*
Y1L6,
W+
$Y#

( 361m > 2Z[2` Z +

*
*x *
@o -4
!6,gwtoZq
-Z~ _ ZZ
# Zz >i
VzgzZ !w W C0*
gZ

z kZ !6,
g,~

, HZ
+6,Y 76,W >i xsZp, c*
{ c*
i
Lg !*
[g ay

w n]gz~
Cy
KZ
X ~gz>ikZ

x|]gz~ C

0*
76,
g!a: !
, c*
:
, !
/Z
rg
<X
X 7Z
# Zz>i Z E
G
: ~g 5B+ Zg

Vc*
gZ yk ;gpn wz IZ gzZ n ]Z f KZ

n
w ng Z
wV: !z!*

7
~w vQ ng ~[}g /
: w6,kZgzZ

G
( >Z[g 5B+ Zg ) !]m f ] ^j^e ]]

g ~n
Zzqn
}qn

)f kZ >i w kZ [r
# {z
/Z n kZ @*
7
X7

zzox *
@o,
6>i
gzZ x Y c*
h ! W ~ Zi WgzZ +
M
KZ
Cg DWy
: ZZ
+ W=g f!xz kZ]**
Z

~
CgZizZz ]W wz y ~W y zi y k]
tun ]c*
gzz Zj{g
/Z 4Z ~ ]gz
[ g+Z
/ZhZz]c*
gz~
Ck QnkZ YH
> 2i g k Q w'~ ]gz Y 1g ~
: g k Qw
/Z%Z
) !*
1 ay

~ 5Z Z
X YHg ~[k QQ c*
i Z0
+Z
: ~ZZs Z
`] m^e ] e r] | o ^
^ ] m^ o^%^ ]mi ^nvi ^]

w LZp]Z &
+%^zg W:
L gzZ !x @*
ogzZ

^`n t^jv] h^n%] hv] le o]

w gzZ @*
s~ kZ=g f T
$**
z Vz LZ c*
@*
VQ {Z
+

h] h] ] '^$ v] l f] v]

~ q)

44

F ^

og /
w
kZg|Z xs Z @*
Y {g !*
+Zi ]gz~
Z
Cw
-w q
J
-Z w {0
+ !*
]gz~
C 7% >i

~q)

43

w Wg: Z]xkZ @*
g > !*
6,Z
Z
: .
Zz Z
Z w p ,:6,g!
/ZX e $ >i
~< ,7{ `wbi ay

w kZ
z,Z
X
Hc*
gz`w

] !*
kZt Hn
> 2i ~ kZ {0< Lgxz

*
*g /
w,
6w -5

w t
 qkZ , w pgz Z]z W,
# W #
r

7g 'gz Y c*
n Z
Z y Zs Z Iz
X 7xz w k0*
y Z nT ;

*
*rg n-6
**
pz rg n
w oq
-Z Z
# Zz>i
Zz Y Z Z ~ n
gz Z n
)f kZ [
/Z
< Lg 7 [ { z u w kZ g
w gkZ { z
/Z%Z rZ e 7~g Z)f >i6,kZs Z
~ ]g+Z ; Lg [ r
# A
$} Z Z n
w LZ
X Z
# Zz >i6,kZ
: ~ZZs Z
jq^ve W m] ]

2 ` Z + b ZZs Z ) !^ fj^ n]
( 357 m > 2Z[

F ^

nZ
# Zz >i **
g
/w6,w [
g
/w6,w ~>ix xsZ w~ Z% w o
Xg ZsW Wz
zgunV ZzZ Z >io
O
~kZ , t Z x ZY 6,
okZ
E
-vZ g ]|>Z x Z

~c*

VrZ e
$Zzg

D
zmvZ -x Zwg

kZJ
-Z
# 7>i6,w :

X Yg /
: wq
-Z6,

: u0*
$u~z 0Z
g
k k^ ^
n # ] o$ $ ]
^ o ^ m $
. v] n vm oj$u

$u .Z[!*
>Z[Z1Zz
0Z)
( 1864g
: ~ZZs Z
o a ( n v] jm ^nu e ]]

( 356m2` > 2Z[Z + bZZs Z ) !

~ q)

46

F ^

z~[wyZgz
[k0*
kZ J
-g
/wq
-Z [ W
> 2i Y [6,x !Z w
/Z Z
# Zz > 2i w g
wx !ZgzZ wi Wp [w wyZgz
/Z 7Z
# Zz
kZ **
[~ i W w g Z
# Zz > 2i [
z
p w WgzZ Y z "
$U*~g Z
Hc*
gZ
~gz n
[Z oZ
# Zz> 2itnkZ6,x !ZwgzZnY3g
yZgz w n kZ gZ g pkZ ~ [w Zgz ;g
NQ Z ~ w wZgz X 7g Z yvz ~ [
g )\I
X Z
# Zz> 2ikZw 6,
x !ZwgzZ Y1

~q)

45

F ^

org n
[5Z Zn

/Z h{n
gzZ hvZ >i
zz h{
rgxlh{ 6,hLZ vZ @*

n Vz { Zpn
gzZg Z n
~ kZ @*
>i,hLZ
$Z@ Z Z n
e
Z CY ~ 7~g Z)f >ig Z n

q g KZ{ Zpn
gzZ Y W'
,{ ~g Z)f KZ {z @*
CY ~
X @*
WB;
0 kZ gzZ ,zgzZ'g t
K0 e
$ Zz Z >i
T @*YHy b) ~gzyZ >i x_ Z
,v n xi T, D Y G ]ZZ ~ }g !*

V ~ZZs Z 6

X T g

o m v] o h^] ^ E

YHg 
w

o e ^ ^$ o ^] ^fj] m W Dn
^`j] o ( ^] nvi ^ ]je]

i Ww eonZ
# Zz> 2i **
g
/w6,
[

> 2i[!*
> 2Z[ 2` Z + bZZs Z ) !hq

c*
x Z
/B755 x Z
/60 W g @*
gzZ y T y kZ

( 400mwZ

/425
Y fy 7kZ c*
~0
+ex Z
/B285 x Z

V ~~K~z

[ ~0
+e gzZ x Z
/B4 8 0 x Z
/8 7 [ Z
#

q ^ v] ^$] o ^j^ h^ ^

$YW g@*
A
zwq
-Z Z
# X @*
x Z
/B360x Z
/612

!] ^ ^j] ^ ] ^ ^ o]

( 175mwzZ[]Z > 2Z[1` ~K~z)

X Z
# Zz> 2i

~ q)

48

F ^

~q)

47

gT ~gz9 t6,wx !Z5Z Z > 2i!


c*
Ww Z
+Zi
/Z ?7c*
Zq6,w w Z
+Zi kZ > 2i w
X YC c*
ig> 2ikZ

{H
k*
@~5Z Z > 2i
# Zz > 2igzZ CZ
Z
# Zz > 2i @*
g
/wq
-Z Z
# 6,[
X { k
H**
y

wq
-Z~5Z ZkZg
$
's kZ ~g Z)f I xgzZ xsZ 0~EG
> 2i
]n kZ e Z Z > 2i6, wV g Z e
n
q
-Z W Y Zz ]3 Z Z}
.Y{g7sp"
X 0*
gZ
ug @*
G
V ~g 5B+ Zg
nj^e $] a^ D ^anje $n E
. ^] l^ e ] ] ` nm n
]f] o ^ e^] ^] o m ]] ^m
$ ^ u o oju m ] ^e oj]

G
( > 2Z[2:`g 5B+ Zg ) !j a ]

5Z Zg Z*
c 7 > 2i
kZ ? $
Y Z Zg Zc*
~gz**
75Z Z > 2i
@*
Z
# Zz **
Z Z > 2i Yg
/wq
-Z6,[ ,g~

F ^

5Z Z >i!
[z @*
g
/w Z
# ] Zz Z
# Zz: >i
~ 5Z Z >i @*
C 7Z
# Zz >i w *
@YW
>i !V Fc*
wq
-Z w R]!*
kZ
: u 0*
$u~zZ1ZX Y Z Z
g
9zvZ xZ**
e
$Zzg E

^* ^f$ ] $ *] o)
KZ vZ g k]|

~ }g !*
Z Z ! > 2i

zmvZ -x Z ]|

zmvZ -gHc*
g
X
%]i YZ mZ7Z

n ] o o$ f$]
*] f j nr i o
o
.

$ $ vi

o ^* $ ^
!

$u> ZV[!*
>Z[ zZ! P)
( 1626g
: Ce
$Zzgsf g~F,
Ys
# zkZ
9zvZxZ**
e
$Zzg E
] o o$ f$] $ *] o)
z mvZ -xZ ]|
^$ ^ n
:c*


gZvZg/]|
^ ^f$ ] ^ ^]*
{WvZ g k]|
!^ $ * ]
XwZ>iw
( 681g
$u>ZVY Y [!*
>Z[Z1Z ~nZ Y)

~ q)

50

F ^

{ ~ 7 3,
/Z Y c*

.
$zZ { n5Z Z > 2i
H { z3,
n > 2i ~ ~gzZ %Z ~gz **
'
,
Z'
,

~q)

49

F ^

w q
-ZgzZ e **
Z Z 7~ ]zZ AzZ [ w
/Z
w
/Z s '
, kZ
) !*
@*
5Z ZgZ~ ] Z
+Zi

X YYH_]anx Z -> 2iVzg YX 7

TJ
-w R~]g+Z Zqzw c*
d
$

#
sz[~+
0 e

X}Z Z > 2i e~o lZg

:u 0*
$uZz~ Z1Z0[~0
g
+e
E
]| gzZ >,t 0 ]| e ^
vZ g Z]|gZ _g q
o) * ] '^v]
zmvZ -xZ ]|{z

vZ -xZ g D e
$Zzg

}g vZ
# :c*


g Z zm

o o( f$] ] o
$ ]* f e n ]

k^ ] ^ &mv] ]a

g
/w6,kZgzZ V gz k0* ^` n ^u a ^j^
b >igg 0*
~ kZ Y a] ^` n v]
n n
q 6,?~ gzZ Z
# Zz o m o
m oj$u ga $ ] o
n}g vJ
-V7Z
# Zz
n }g vZ
# V gb

Yg
/w6,kZgzZN Ygb

^ ] ] ^m

^u ] ^m

>i [ kZ Z

^` n v] ^` n
h^vf ] ^ ^m

6,kZ Q , g b J W~ kZ

X Z
# Zz
$u G*J'Z >i [!*
>Z[ Z ! Z)
( 1575:g

> 2iVzg Y
[g Zzx Z -> 2iVzg Y[~fg
$ q Z
7QgzZ V Dl

~ kzZ w Z%g Y,Z Vzg Y


X
H3gnZ
ZgzZw|z
X ~ .
$zZ :n&g Yt
C7Z
# Zz> 2i~g YgzZ {zVzg Yn&{g
X: n]g {z

[Vzg Y[
7Z
# Zz > 2i ~ 0*
0*
[ > 2i .
$z Z
~bZ 7Z
# Zz > 2i~ M M[ > 2i
~0
+e 7Z
# Zz > 2i~ : e : e [ > 2i
u 0*g
$u 0 [ Vzg Y [ ~ K [
gz Z= J gz Z Y g ~ _g
/6,'
XN YGg ~ ~

~ q)

52

F ^

[ >i ~0
+e 0*
h g zgzZ
Mo Zwq
gzZ @*
8E
-ZX w[ 'Z
M
0*
w [kZ Cgq
-Z & Cg 8E
( 122/123:m~z)X [ >i J e
VZ
/
zz% ( 5.5) 0*
h ( 36) ~0
+e
gzZ '
,
Z'
, x Z
/B285 x Z
/425 ~
J e ( 5) 0*
X w x Z
/B755x Z
/60 ( 2.5)
[ ~ VZ
/zz%Z
# Y f y
/612[ ~0
+egzZx Z
/B480x Z
/87
X @*
x Z
/B360x Z

>i~+
0egzZ
Z x s
# z !*
g ~ [
x Z
/B285 x Z
/425 [ ~0
+egzZ x Z
/B755 x Z
/60[
K~p Zx W/kZ n
>izVZe kZ
h ~0
+e gzZ x Z
/q
-Z gzZ ( 6) b n
X M
hY ( 42.5):
J e )zVZe x Z
/B755x Z
/60[
x Z
/425 [ ~0
+e gzZ @*
x Z
/B519 x Z
/1 ( 2.5%
@*
x Z
/B632x Z
/10 ( 2.5% J e )zVZe x Z
/B285
X

~q)

51

F ^

gzZ g z [ ~0
+e Zz u 0*
$u {g
g
Z
# Zz > 2igzVZe~ kZgzZ ( w)g b[
~0
+egzZg b n[zmvZ -xZ ]|a
x[ ~0
+e gzZ n kZ c*
gZ
g g n [
gbz g~: i k Q ~gz 'YgZlg bgzZ g n
Z Zz s %Z~ yZizZzk
,
yZzz : igz%, ` Zzg
X
eY !*
zg vZgZ Zx Z v!*
sg xsZ ]|
mvZ G*9g +Z g?**
]|wzZ ?eY ,m{
/

G
+

4GB Z G*G
' {
vZ G*9g5]|gzZmvZ G*9g ~A Z**
]| EG
:c*

gD egZlggzZw._m
M0*
8E
oZ,oZ {a ggzZ
HHy oZw
Z ;
 7 gzZ V iZg }g) yZgzZ Y :
 7 X @*

~ y*zy x
 c*
g'Vz 9 N Y n: c*
Mge
!~ X `z%! {g!*
gzZ CgJWgzZ Cg 8E
MgeY Z
Mgen nkZ 8E
X
 7 8E

" gzZ g~ U.
Cg iZg zi!*
Vz
Tgq
-Z :X 0*
,
'
Z'
,
q
-Z!*
~ yiz
 z
M,oZ{ayiz
X Cg| l,
zCg{,h TZ 8E

~ q)

54

F ^

xyiz~>iZlgzZ[~+
0 e
3gp yizZg~g Zl >igzZ~[~0
+e
/Z ,Y ~0

+e >i ~0
+egzZ >i Y

~q)

53

F ^

b)>i~+
0egzZ
c*
**
s c*
~0
+e**
[ {g k0*

/Z
{g 5 kZ ]g w c*
, gg kZ p ~0
+e s

~]g+Z g Y~0
+e>ic*
>i~0
+e

z!*
5]g gzZ g
/Z Z
# Zz >i6,kZ @*
[

: ~~K~zX Y~ >ig ZZgzZ ,Y3gp7

X 7Z
# Zz> 2i : [q
-Z
c-5~0
+emvZ G*9g
+$
+0Z)

p] ^ gq]] p] m ] ^n fjm
! nnfj] o ] ^q^e n] fjm q

E
1 ` G~EZz K
Z > 2i
{Z []Z > Z [ ~K ~z)
( 178m

?Y~ >i7
5Z Z >i C 7{z
HZh
+y

~7T~0
+e **

~kZ ?x7~ >i , CZ kZ7


z
kZ 7 ~g Zi !*
z5Z Z >i s

# Zx ZY 
gZi !*
-G
G
@*
Y HwZgzZ q
-Z ~}g !*
7,g Z
h
+y

L .G
G
- c*
G
?p |
# z

L .G
Y~ >ip
{ c*
i 7 n Y ZL s
# Z"
$!*
kZ x ZY 
G
: ~g 5B+ ZgX YHg Z kZ~5Z Z >i
, q{Z
+
! | Z x] ^q^e ]] m fjm

E
-E
G
> 2Z[g 5B+ Zg )
( Z > 2i[!*

^a^ ^e^ e ji ^ ^ ^e^ ^`n ^ e '

G
( wZ > 2i[!*
> 2Z[g 5B+ Zg ) !

]g+ZV [Vz ~0
+egzZ **
k0*

, YH Zg7 [ 5 ~0
+e d
$
[ **

/Z ~
/Z s '

, kZ Y zVZe 7 [ gzZ
YH Zg7[ ~0
+e5~~0
+ed
$
[~0
+e
X YzVZe7[~0
+egzZ
: ~k
,
;Z
^ n ^e^ ga] e ^e ] ga]
( ] ^ ^`e^ ] ke ga]
ga ` e k^ ^ ( f] k^

2`wZ > 2i[!*


>Z[ k
,
;ZE !n o
D220m

~ q)

56

F ^

Z
# Zz>i6,
Zz,v0*
._,!*
C
g
:~ZZs ZXs > 2ikZz,v0*
g ZlZ
+Zi
/ZgzZ
g] o ] ^n o ]

[ 2` Z + bZZs Z ) !nu oe] ]


( 395/394m>Z

lW~~+
0e *
*
6,~0
+e **
{z Y lWz ^z5~ ~0
+e **

/Z
Y H7g Z kZ :
6,~0
+e **
lW
/Z 7c*


N
~0
+e **
kZ
6,~0
+e **
lW
/ZgzZ Z
# Zz >i
: ~ZZs ZX :
] a g^] ^ ^ ( k^ ]] ]] ]
j ^n ] ^] ]^ o`

~q)

55

F ^

YH H : Zg7/
Z[

E$
t g D[zgg ZD
g ZD
{gG k0*
Z
Z E

[ {z g Z [ ~0
+e pB7[ g Zl
n Y ZLw > 2i z p [ ~0
+egzZ
Z
ZyZ Z E<X
q{Z
+{ c*
i
g ( 2.5%)J e p [kZ6,
X Z
# Zz>ig
: ~k
,
;Z
^e^ e fm ^ njn ^_ ^e ^] m

D227m 2`nzZ ` >Z[k


,
;Z E!fm ^

>ig ZlZ,
6[
kZ ~0
+e c*
**
Z
+Zi kZ
/Z
Hc*
e [ ~0
+e**

n ] g ^ ( qf] m] ne o

[
/Z ,g kZ ?7c*
Z
# Zz>i6,
gZlZ
+Zi

^ ] g] u j^ ^

s >i g Zl Z kZ Z
+Zi [g Zlz,v0*

>Z[ 2` Z + bZZs Z ) !]
( 398/397m

>i]Zg-iwEZ

}g ]Zg- i t &Zp ~ }g !*
]Zg- i

t~4}p C7> 2i6,]Zg- iwEZ~wEZ


[ CwEZ &Zp]Zg-i ~0
+ec*

Z
# ZzzVZe>i kZ Y zVZv0*
/ZgzZ

/12 z VZv0*
[
z ,v0*
gzZ @*
x Z
/B151 x Z
VZv0*
[ ~0
+e @*
x Z
/B304 z VZ e kZ >i
zVZ e Z >i z,v0*
gzZ @*
x Z
/B57x Z
/85z

Xx Z/B126x Z/2

~ q)

58

F ^

g (ZzyZ gt CY u VZ 9}i 5g
<XSg 7~
# Zz > 2i kZ I Y fv 7Z
Z
# Zz > 2i kZ Z E
kZ n kZ 7~yQ ga g k Q}i 5Y

wZZ v w
z kZ Y wz g Z
# 7)f yQ 5Z Z
z
o Z+
wZuz Z
# Zz> 2i~]gg
/wgzZ[
> 2i kZ
z k Q wz Z
# g Z +
$Y {gZ Z bZ
X Z
# Zz

E
H

h
>i^i *
0e

5ZZgzZ**
Z
# Zz >i6,
kZCY g~6,
gx

;g [Z YqZe Z
# g .
$ ZY
Zz **
Z
# Zz
E
0 > 2i kQ g (Fixed deposit) ^i0*
e Hh~
b:Z
# Zz> 2iYfwZZzY fb-.
$i
+zZ6,
v w ZE<X oZ'
,F
Fwu
Z zgzZ b > 2i z Y fgzZ
XeZZ> 2ikZ~]gg
/
wgzZ[
wZZ

>i g Kg

5! y ,yk
6, h
e6,tZ {)z g
HgzZ F

g kZ
8$Jg g~gZl {ztZg ZtZ , ZGY
6,g ZtZ c*
W >i g kZ @*
Y ggzZ Kg ~^i 0*
e $J
?6,
ZGY L c*

~q)

57

F ^

X n
6,
&Zp > 2i]Zg- iyQ6,
g
/w
: e
$Zzg~~g g9
z !WzmvZ -xZ ]|
&Zp ?:c*


gZ
]Zg- i}g vp
/Z ! z H]Zz
z !Wz mvZ -gQ
W
$
7{ C kZ > 2i 0~EG

<X c*
g ; gzZ _Z KZ y{ Z E

-ggzZ % Z e n
**
y z !Wz mvZ
X c*

7m{~0
+e

n ] o o% f$] ^
$ i
%jm $ n( u
k r ( ^a n ]
^` o i ]* ]

$ m ( ^` e^
$ ] ga $ ]
.
]

( > Z nZ[!*
> Z[ ~gZ 9)

>i-$
.+
izZ,
6
H z VZ9}i5~V{gzZ VzgZZ ~gu
-.
$i
+zZ6,Q @*
Y 3g z p~ .
$ Z }i5ZgzZ @*
Y
yZc*
D [c*
nz }i5 Z
# X @*
Y (Provident fund)
~ g Z +
$Y {gZZBg { ~M 3 C Zz ]
?7c*
gZ
# Zz)f}i5>i gZgzZg{kZc*
WCY
~-.
$i
+zZ6,
IY fwZ ZzY f~kZ

~ q)

60

F ^

i6,g
/w @*
0*
gZ
[
/Z [ 7
X Z
# Zz>i
v~ 7it q
-Z DwZzh
+'
~kZ
i}uz ?7c*
Z
# Zz >i~ kZ c*
W D [CPU*
Z
C e
$. ,70k0*
v?Y >ig Z7
X C{ c*
i 7g Zi !*
c*

?N YGg P*
U Zn>iiH
X U*
Zv~Tz
p
tuv Z%
y vgzZ m,
tu v,
{)zo
,~ ]gq ,]Y
t, e 7Z
# Zz >i~ kZ @*
x C
~ ^

g
E
-4F
C
Qwi$

 g
zkZ]!*
~ E
GZu 6Zp

~q)

59

F ^

g KgZ E<X C~ ZGY L a g Kg


X Z
# Zz6,
ZGY > 2i

>itZ!
tZ
8tZ!VPg ZtZyk L ]zZ
>i tZ! Z E<X Z gzZ C0*
gZ
!yk gt
X Z
# Zz)fyk
: s
# ZkZmvZ G*9g )Y !Zo
qF ] o gri r] q] o ] ]

( 84m 2 `>Z[ ZZK


M F,
E
5{Z Z$
+) !] f

>iv
Z @*
x {g Z Z Cg tuyxg Z
ZF

6,gizzZ g|
# z
zh
+y

g]g w i ;g Y

nVDR` W 6X @*
Y ( Company) v

I+ C
b)~ OZgzZ y w Cgi

ZVv
( Shares) iVyZD Z

>i 7 yZgzZ D 0*
gZ
]g y i wkZ

v._z LZ LZ ( Shareholders)g Zz v *
@Y

X e$

6,v wZ c*
W~]g+ZD tugzZX U*
Z

y n
pg ~ .
$ Z LZh
+y

i vv %Z

X6,
Vzg Zzw~ ZZ c*
@*
Z
+ >i

e x, {)z m,
PU*
Z v7Q n kZ 7Cg

a >i Z
+ g Z | >i ~kZ
iZ E<X DZ
+ { C{ C6,C
x Z ]Z gzZ ]

$ > 2i Nz
p
k Q ~ ^ gtu vgzZ

i LZ wZZ v wg Zz v )f Vzg Zz > 2i

QwiyQa D7|
# z
zh
+y

k Qg]g

~ q)

62

F ^

Y 7q ] {gH g i&
$
+!*
Zg Y f
n
{g Z Z Z E<XY7s~ kZ Zz ggzZ

~q)

61

F ^

Xe

?Y~ >i7i

# Zz > 2i A
Z
$ W~ g i&
+!*
# 7Z
Z
# Zz6,{y n
> 2i
<X @*
> 2ii&
+!*
Z E
g n
{y n
I Y fvX

LZh
+y

i vv: Dnzg Zh
+y

**
Z Z
zk Q wgZ
# 7Z
# Zz
z Z 5Z Z%Z Z
# Zz

Ogp 7Z v{z~5Z Z >itnyZ , @*

i&
+!*
w/wYg@*
@*
x4wgzZ Z
# Zz
: ~ZZs ZX C
 g5Z Z Y~Z Z > 2i
gri p] o ^rj] ^ ] e p
fm ] o] ^] o]jm v] ^u ]] F]

ZZs Z ) !e^ve ] ^n ] ^n ^ ne]


( 363m > 2Z[zoz[!*
> 2Z[ 2`

>i gZz+
iZ
yxg Vkg 0*
z @*
(Z ]zZ ~ ]5 Cg
w k0*
{|
# z
gzZ @*
Z Z7w g Zh
+y

, @*
0*
n
>i7 Z Z wtwZ 7kZgzZ @*

?)f{|
# z
*
c )fg Zh
+y

)f
76,w p ~ Z Z 7 w g Zh
+y

~ ]gkZ
7[Z c*

x ZY  _ W7~{|
# z
gzZ H
kZ Z E<X [ kZ6,7gzZ {|
# z
7g Zh
+y

**
q ZzY c*
+
$Y vyZ ,n
pg !*
~.
$ Z
, u]YX U*
Zv kZ Z Zv VrQ 7 i
X e, 6
{ c*
ih
+y

i @*
tVZ` W~]g i
G
- i~g Zi !*
G
h
+y

L .G
nVzg Zz,Z ,,|
# z
~7
X Z Z >i[kZ
E
: ~ZZs ZZZ G@-!

E
G@-!E ! ^q] ] a ^e mj] m grm
D>giZnz>i[!*
>Z[ ZZs ZZZ

> 2ii+
&*
!
W
~
 7
@*
Yc*
n
Vzg Z Z ~ OZ ~g u)gzZ ~g u
D~g Yw
un
{yn
}g Z Zt {)zV| Qc*
Cg
CY Z
6,
( Web server)gzud
$zyW,kZ` W
+!*
%
uyZn

~Tn
t @*
Y ( Bonds)i&
wZ Z z Y f~kZ C `g ]vgzZ ] N*
g

~ q)

64

F ^

wZZzY f~}g!*
> 2ikZCYZz g 0*
gzZ7~g I yZ b: Z
# Zz > 2iYf
g {zt w+Z yZ b Z
# Zz > 2i Yf
X e$> 2i ggZZE<Xd
$
oZw > 2i[z
q g {za A {W g +
$Y vgZ%Z
X 7Z
# Zz> 2ikZnkZ
HH{@h
eg
7

?Y> 2i g$ G Z Z H

~^ g c*
~0
+e **
$
HH Z Z+
$YC
k0*
&Zp

-[wwZZv {z Z @*
J
!]g$
HH Z Za
/Z n

6,~ b >i ]Zg- i > 2i kZ Yg


/wgzZ
Y Z Z > 2i g kZ ~]gg n5Z Z > 2i C
$

>i ~Y , u|n ~ +
C
$Y C
t
T }
Z Z > 2ii~}: gC

/ZgzZX 7Z
# Zz6,
X}Z Z > 2iwzVZeg-i c*
gZ :g

5! Cg
>i,
6yzizgF
Vu 0*
KZ ! Zz yZZ } Z
~ kZ gzZ z
X }in}g v

:
g Z vZ
] ]* ] $ m$] ^` m%]* ^m
^$ jf ^ l^fn
! * ] ^q *]

~q)

63

F ^

X )f{|
# z
>i7

>ixg ~,
]Z e

VzZgzZVh ~ ~( Dairy Farm)xg ~],


Ze

# z
|
zh
+y

yZ V;za @*
Y H|
# z
|zyZgzZ *
@Y 3g
# Zz >i~X, g ZizZz ]WwVzg Y yZ Z E<X CY 7
Z
[w wZZv6, W|zZz q yZV;,7
X Z
# Zz>i~]gg
/w VJ
]g y CY ]gVzg Y~xg ~],
Z e
/Z
X Z
# Zz>iyZ6,

>ixg ~7

gzZ VziaV2% }~( Poultry Farm)xg ~76,gx


<X D 0*
Z E
gZ
]g y
 t gzZ C |
# z
zh
+y

{)z} &
+Z
>i yZ ~ ]g g
/wgzZ [6,5wZZv
X Z
# Zz

>i ggZ

c*
Zz ( Premium)6,V0*
Z~ vgZ

,**
g(Z 0*
gzZ R g (Z 0*
~ yZ *
@Y
gZ @*
Y Hy >i g { V skZ ?7^
,Y

~ q)

66

F ^

~q)

65

J
-[7 y Cg ~ Y ZZ w
/Z
~ ]gg !*
-wx !Z {zZ ~ y wyZgz
J
D Z Z >i 7 6,x !Z wgzZ Z
# Zz>i y
: ~~K~zX x7z
z
^ v] ^$] o ^j^ h^ ^
^ ^j] ^ ] ^ ^ o] q

( 179gzZ 175m 1` ~K~z) ! ]

> 2i]WgzZV0
Z
Z IZgzZ DgZizZz ]W k0*
Vzvg
,gkZ ?7c*
Z
# Zz > 2i~ yZ C k0*
kZ ]gz~
C]Z|IZ ,q +Zg ZizZz]W
G
0uZ ~
# qZ sZ<n Z M
h7{C
bLZ {z%
gzZ Vzvg v gzZ i ~{ 7
-}g E
5_N(,
g ;O ~ w
x Z kZgzZ}C
b LZ {z&gZizZ} (,Lg Vzg 2
&
+6Z kZ n V Zz x [ag DwEZ ~
ugz( S e w i n g m a c h i n e ) s n ~ig
) Y ( O v e r l o c k m a c h i n e )
4J& N*
V Q 6,R,
n {)z IZ m,
e HiF
( machine
<X 4Z ~ G
~ yQ Z E
0uZ ~
# qg ZizZz ]Wv nkZgzZ
Buttonhole

F ^

( 267:>Z >g)
:c*

% >i]g y zmvZ-*]|
vZ g [+ 0 >**
^$ ]* ^ hq e
vZ -vZ wg ]| e
$Zzg
% >i y kZzm
|
# z
;D

# ] o$ $ ] $ e
]* ^ ^+m ^ $ n
% p$] $ ] t
.n f

XDg n
G
( 1564 :g
$u> iI>g EC-$ Z f nzZ[!*
>Z[ zzZ! Z)

x > 2i ]g u 0*
$ugzZ`e
g
$W{g

W c ]g {z Z
# C Z
# Zz
z Z >i 6,y X @*

[7 , w gkZ w ]g y gzZ ~0
+e **

/Z
w q
-Z6,kZgzZ BJ
-[7 ]g y s c*
BJ
C {)z ,g Vc*
h ] ~ zg Z
# Zz >i [g*
,g Vc*
h ]Z E<XX CY g n]g {zC

]g y V ~h
+y

n|
# z
,q x {zgzZ]**
k
: ~~K~zX Z
# Zz>iyZ
ke ] k^ ^ ^ ^rj] o fq] ^]
~z) . m]`] o ] ga] ] ^e^ ^`jn
E
Z > i
{Z []Z> Z [ ~K
1` nzZz G~EZz K
( 179m

~ q)

68

F ^

>iVigzZ
-Z yxg $z
q
gzZ ~h
+y

Vz ZZ
+Y v gzZ }i ,
]g, ZGYt Z
# ? Z
# Zz $ >i kZ H @*
g
/
s
X Z
# Zz> 2iyQ6,g
/w ]g w ~h
+y

?Y*
c g Z 
]g w

]g w y c*
ZGY}i * @*
ZatwZ

~h
+y

{ Zg Z ]g , ZGYgzZ y ]zZ ? Y c*
g Z

z
# z
|
LgzZ @*
{ Zg Z |
# z
h
+y

]zZ CY
t x ZY ~kZ @*
7|
# z
y z !*
{ Zg Z
Q +
M & Q {W
z Dn q s
# Z
N~[k QgzZ Yc*
~g Zh
+y

n{z{ Zp YHg )\I


g Z
]g
Xy c*
g{ Zp {g YZ c*

~q)

67

F ^

yQzz]g g Y]g g ZizZyZ


/ZX 7Z
# Zz> 2i
X Z
# Zz> 2i
V0 yZgz 8
-cgz b & Z X ]Wz g ZizZ ,Z ;g [Z
Shock )'
,
g)
,
Z u
~R, V- h @*
Y H~ V- h gzZ

R,
( Freewheel) sz ~
( Bearing) j( Absorber
( Mo t h e r b o a r d ) eg1g ( D V D wr i t e r )>Zg ~ e ~z ~ e
7Qvg pg ZizZp
/Z ]WvkZgzZ ( Cable)v
]g wyZ D~ {)z V0|
# z

<X
X Z
# Zz> 2i6,
q ]WkZ Z E
: ~~K~z
] njv] le a ^ ] gj ]
( ^`e jm oj] l] o ]a t^a] t]] o
] o ^a$ ofm ^ ] ^ ] o ^a$ ofm

q {z Y ~h
+y

q n ]g {z kZ

h^n$ n ^] ] ^f] pj] ^

{z Y c*
6,tZ!$
+y w Cg bZ Y ~ ]g

^e^ e ] ^] n ^ v] n ^u qe ^]

:+
M ]g Bs
# Z~kZp
/Z 0*
gZ
]g w
X Y
: ~~K~z
^rj] e ji ^ fji ^] ^rj] n
i ^vm i ^rj] n $ ^]

] o $ ofm e n ^n ^je] ] (
n ^ v] n ^v r] e a] ^
e^^ ] o $ n] fm ( ^]

[ ~K~z) . m^] o ] n ^ v]
( wzZ[]Z> 2Z

~ q)

70

F ^

~q)

69

F ^

:g zz @*
R > 2iwz g%Z Z
# Zz

] m ^rj] pm xm^

5Z Z Y > 2i kQ w/ w Y g n
@*
X

^ ] ^q ] ] ^ ] ^rj

X C0*
gZ

 g
n
c*
:]ogzZ}g Zg Z n
:yZ Yg
/Z
mvZ G*9gx }0Z)X 7Z
# Zz > 2in
kZ Yg Z
: Dy,y- ~k
,
;Z
]] o]jm v] ^u ]] F] gri p] o
D176m 2` > 2Z[ k
,
;Z E

>i~~]gg ZC

H **
C
g [ k0*
~gzZg Z
C

?7c*
Z
# Zz>i6,
~~]gg Z

Z Vz ZGYgzZ wZZ zit <~kZ


[r
# ZuzgzZg Zn
q
-Z ~Vz
/Z YH[ Z
gzZ Z
# Zz >i)f[r
# 6,g
/w ~'
, n
gzZ
(J
-[
/Z wgzZ} u w LZ g n
{z g Z n

X 7:gz} Z Z > 2ikZ Dg


/w

> 2i]Zg- ig

{.ZwLZ{z~%gZz3gg

X7Z
# Zz>2i~gw
s
# zxZYzzZY7

o` ] ^. ] ] %]
oj] ] q]m ^rj] e ^n] ^n pjm
m ( ^rj nj ] e ^rj

( 174mwzZ[ ]Z> 2Z[ 1` ~K~z) !^vm ^rj]

>iy tZ

tZ yZ C7Z
# Zz>i~yZCY~6,
tZ,q

BJ
-[wZZvgzZ ~0
+e **
wg mZ @*
q gzZ
~
C{z Z
# Zz > 2i6,q WgzZ Zz q kZ
X[g*w6,
kZgzZZ
+Zi]gz
J
Y
5! ]**
4$ Vc*
vagzZ ] G
5$ F
k G
h ,g
6,tZyZ 7Z
# Zz >i~ yZ CY ~6,tZ Y ZvgzZ y
X Z
# Zz> 2i~]gg
/wgzZ[
-GrE
: ~y CE
~z
gri ^aq]m ] ^m ] pj]

-rE~z) !^] ^n
( 251:m 1:` >g iZw `y CE
G

> 2in

{z Z
# Zz 6,Zz n
> 2i g ~ n

> 2i wC
yZgz kZw] s
/Z ,[r
#

~ q)

72

F ^

> 2i]Yzkg Z

x g {~Vzg Z Z ~ ZZzvgzZV {d]Yzkg Z

Vzg Z Z {g C { c*
i [ {z ?7c*
Z
# Zz > 2i
kZ
kZ C Zz ]gzZ > 2ix g ~
g Z **
z d V { d
 ]Yz kg Z D
X DyZyZg Z)f{g Z ZgzZ {)zVH

> 2iZZ

6,g
/w ~q
-Z g @*
k QV[r
# g @*
T

Bg Q Z~ gc*
]g wyZgz Z
# Zz > 2i
X~0
+e **
~ VgzZ VV g,g~] ZgzZ
E
Xx g i&
+!*
X g ^i 0*
e Hh ~g Zl

/Z iZz q X~ v g X~ -.
$i
+zZ6,
Cg V`

@*
~ gXJ
-[Z Vq
-~0*
gZ
5!}i q Xy
V }h
+y

n]g
/Z F
0g !*
zgz ]g H{z
Hc*
n

/Z Xq yZ
X Xg {~ ZgzZXx g
gzZ Y H[ q wZZ nx {g !*
Zz
> 2izVZe w !*
Y H uyQ ~)f n

/J43X eZ Z > 2iwZZyZ6,


w~ Y
X G

~q)

71

F ^

<X
# Zz6,Zzpg g: > 2i ]Zg- i g n g Z E
Z
X Z
# Zz6,
Zz3gg:gzZ
+E
-GBE
9
G
V mvZ *g ~^ 0Z)
i]m o ^ ]] ] hq] ]

( 355m > 2Z[ 2`Z + bZZs Z ) !n]

? $>iVzH
d
$g vgzZ ~
{z~0
+egzZ k0*
Z
ZgZ
C { c*
i q X D} 7 } h
+y

n
w kZ V n ]g %Z 7Z
# Zz > 2i Vz yZ
X Z
# Zz> 2ikZgzZ ]g

>i]ZCZ}
]Zg- iwyZp
/Z C7Z
# Zz>i~C
Z}
: ~~K~zX: VY{ c*
iX7yZ2
^nu k^ ( ^`n ^ a]r] ] kn]n] ^
~K~z) !n] ar] o ] ^rj i
E
Z>i
{Z[]Z>Z[
(180m1`nzZz G~EZzK

>izz ]g y g Y ]gC
Z
/ZV;
BJ
-[: kZ
/Zt]g y Z
# Zz
X Z
# Zz>i~kZ

~ q)

74

F ^

c*
ggq kZ c*
~0
+ex Z
/B285x Z
/425c*
**
x Z
/B755
V ~ZZs ZX:]g y
o ^ h^] ^ e n] m o]

> 2Z[ Z + bZZs Z ) !m^]


s . Z[!*
( 419m 2`

W )( 2 )

~q)

73

F ^

y >isg r
kZgzZ c*

sg rJ W > 2i~ *yW


vZ
X c*

yBs
# Zzs
# z

V :XZ
g ZO
gzZ V VzM( > 2i ) ]

X: q @*
YkZ~{0<

nV.g GgH6,zk Q

: ~ZZs Z

xsZ~VXnyQgzZ

! o n]

Zi W VgzZ **
Za Z

bZZs Z )

( 419m2` s . Z[!*
> 2Z[ Z +

( 3)
z]xsZ q& @*
Y kZ~b Z
: ~~K~zXHgHnwzgZ
l^] ^nj ^] f a ^] ^`

,Z[]Z> 2Z[~K~z) . o^] o ] ]


( 188m 1`sg Z

[;*
@ ( 4)
d
$
gzZ k xsZ V x sZg
h_q
z y

, z ]xsZ [Zp CY ~ > 2i n


> 2i7Z n VR): i ,'
,
[t
~!*
z

Z Z n
VzgZ
gzZ ~ Zz
Vz
)gzZ~{ ZgvZgzZ~
[pvZ gzZ 9
vZ t n
X Zz~(,
Zz+ Y

l^$ ] ^$
n ^] ]
^` n n ^ ]
o ` e $]
n ^] h^( ]
e ] # ] n f o
m n f$ ]
nu n # ] # ]
!pZ >g)
( 60: GE

V >i @*
g Y y ,gsg rJ WyZ

gzZ >iw {zsg ryZ


/Z Y Zz bhZ e **
ay

X @*
Yi,**
Z Z >i{g !*
zgzZ C7Z Z >i YH ay

(
Y ZL( 1)
x Z
/60 k0*
T *
@Y kZM~ < b Z

~ q)

76

F ^

~q)

75

nT @*
Y{ Zpn
,Z c*
: [ZlZ Z
X4z\zZ bg Zn
/MX: e3Zz gn

: ~~K~z

F ^

: ~gUgX
Hc
[g Ug ) ! e ] k
I
>Z
( lZz>Zs^[!*

G
: ~g 5B+ ZggzZ

^e^ m ( m a(D ^] ^` E
] m ^] o ^ ^ m ^

` ^ m] o p D `: E

o] ] o] m] n o] ]. nnfj] o

^q n ] ^` o^i ] o

[]Z > 2Z[~K~z) !l]] o ] n]

m] ] oa D ] ]e ^: E e^v]

( 188m 1` sg Z ,Z

^ oj] n^] j ^`j v] ^`j] nf `

vZ( 7)
H
) !*
: {)z~gZp
, ~i{zZ%v
ZLL
zz{ZgZiXZ%Yq{zgzZ,Vb

YYxsZ
4&xE2V`Z]
YZzL {zC
gzZZzqG
0E
.
G

G
: ~g 5B+ ZgXy'
6,
{ZgV>gzZx
/
u~ :XZ
) Z~
q
v] ]r m] p D ]] _ a: E
^an e]] ] `e a ] nre
am g] ] nf^ ]^ ] ` vj
_ p D t^v] n: E o^j` ^`r]
mn`] o ] D ] f n: E ' t^v]
^ nq ] g^_e nj^'' o^n]
n n h] nq ] nf o ]f] o ^
^q^jv ^ ] l]n] nf ] ^ o o

I
G
>Z[g 5B+ Zg) . ] .
( lZz>Zs^[!*

G+

>Z[g 5B Zg ) !] ^`q
D lZz>Zs^[ !*

~ Zi WV( 5)
V
KZ ,DZ V-0
+!*
gzZxv~: i
/
n Zz Zi W7Z <~kZ C Z |
# z
zh
+y

V-0
+!*gzZ x a : i p 3g Zzg **
wEZ g > 2i
X 7en**
s^ZnZ7` Zzg |
# z
zh
+y

: ~~K~z
o ^m fi^] a D h^] ^` E

sg Z ,Z[]Z> 2Z[ ~K~z) !`e^


( 188m 1`

}g ( 6)
n
LZ {zgzZn
)fT @*
Yg Z
,Zxg

~ q)

78

% 0 yG R LZ [!*
g ]|

{z C e
$Zzg vZ g

zmvZ -xZ ]|

mvZ-xZgDe
$Zzg

**
ay

6,
':c*


gZz

,**
ay

6,
VzgZggzZ

F ^

^ ^` ( h^e $ ]
o o$ f$] e f m ^ e
^ n ]
n] o $ ]
u$ ] p o oa

. ^j$
X
Vzzg
!Z
Z Y Y [!*
:g
$u GE
~f ZGG
> 2Z [ ~F,Y)

( 660
LZ
 t4 n Zz Z Z >i
Q 8Y R ~ VzgZZ
vQ zZ yZQ} >iVgzZ V
Xgp zZyZQ!{VQ zZyZ
: ~ ~K~z

~q)

77

F ^

LZ0Z ( 8)
~z 6X
H { ZgZi T
) {z Z% 0Z
V ~~K
] ^ _] gm] a ( D nf] e] ^`E

sg Z ,Z[]Z> 2Z[ ~K~z) . ]f] o


( 188:m 1:`

s^VZv0*
gzZ cs^a >i sg rJ W{g
~ g >i ~ s^q
-Z ~ sg rb !*
@*
Y7c*
0*
:i
X 7~gzb~q
-ZC
YZ Z >i Y

g >iVzg Zg
bZ **
**
**
~ Z Z Z {Zz Zz wZ LZ n W
e g
Cqz
gzZ7
 g ,b >iVzg Zg
z x 6,
zZ
~ C
2z7^
,Y,b >i zZ J
-ngzZ ZZ C7 @*
7
G-o!
>i L B
/Zg Zgv Z yZ M
h } 7>i}uz q
-Z ~ :W

o] $ a] o] $ l]] ] o]] ]
l^] ]] o] $ a] o] $ l^] ^]

4 b >iVzg Zg .
W!*
>i Z
Zv V: ]Z V

1:` ~K~z) !^u] p o] $ a] o] $

( 190:msg Z ,Z[]Z >Z[

~ Vzg Zg
/Zg p Vzg Zgv ~ x qg Z ~zfQ
F,
Z
Z& Q ,} F,
Vz7,~ >i V:  >i
X}

}uz >i Z Z q
-Z`

Z bz~ >iVzgZg
: u 0*
$u~~F,
g
Y 6 g,

~ q)

F ^

~q)

79

F ^

c*
Y ~ >iY ZL V;z~Tw @*
w DZ

: ~~K~z

?Y ZLx ;g

!ju ] o] $ ]nr] o] $ ^u] p o] $

w 6,x T x ZY ~ s
# z kZ
c*
x Z
ZZz >i4b >i Z
Zgz V;z
]gkZ @*
C
 g 5 Z Z >iW) x gzZ
X >
Z~
G
: ~g 5B+ Zg
^ p D ^] ^ ] ^] o fj] E
o m e o ^ e o a ^ oju ( o]
a^ ve l^m]] nq o p ^ e] ^]
o ^` o ^ m ^ o

G
( > 2Zs^qz
> 2Z[g 5B+ Zg ) . e ^

?Vzg ZgC*
c } >iVzg Zg LZy{

( 190:msg Z ,Z[]Z>Z[ 1:` ~K~z)

?Y: Zzg,
6x }uz *
c Y~ ZZ >i
D ay

6,x }uz {z g >iv


6,x
/Z Y ~ >iW)gzZ Y ZL t 4~kZ
 { c*

i Z
Z Z
Z x }uz c*
D Y 0*
7Y ZL
X4,**
: Zzg~}uz >i~]g+Z Vgzz
: ~~K~z
[ 1 :` ~K~z) !jm] ] o] $
( 190:msgZ ,Z[]Z>Z

: ~?
2
f] fe ^] e : ^ v p

kZ ?Vyg Z h{ c*
ikZ r > 2iy{

n vj] ] e ^q m q^u

aZ nkZ ;g Z Z > 2i ?g ZgC


c*
g Zg LZ

n o ^`mi gq k ] q^v] (n

;){z y} >i K
M F,
kZVzg Zg LZ
D taZ nkZ g Z Z > 2iKZy{

/Z ,VgzgzZ
EG
$

{
5
w > 2iZ
# Zz)f LZC

/ZgzZ}Vzg ZggzLZg LG
X}Vzg Zg LZ {z aZnkZ ;g

G
!pZ >g ?y KZx Z ) !t^jve
( 60:e
$W GE

?,
6x w *
c Y~,
6x >i
vgzZ , ZGYzggzZ , C6,x ;g Z
ZgZ
0 >iW)z Y ZL D6,x gzZ >i wZZ

~ q)

F ^

$Y~7> 2ix Z]Z


54X~V9Z Z > 2i
Y~,Z > 2iG

Fw M Q
, w M ,kw M ,Zw M Z%; ,: x Z]Z ;
-
E
: ~~K~zX vZg_g qw MgzZ
! ^f ! o ! ^ oe o] m
o ] g_] f e '^v] ! n ! q

1 :`sg Z ,Z[]Z > 2Z[~K~z) !m]]


( 189 :m

"
$zZx Z]Z @*
w ,> 2ia
Le \vZ !
M IZ} Z
?gzZ }gz n ?
Xgs zu 0*
6,
g

:
g Z vZ7
gan # ] mm ^$
kn f ] a ]* q( ]
!] n `_i `( _m

Z >g)
( 33:[Z x

:c*


g ZzmvZ-xZg u 0*
$u~9
g
wZZ V Zg ]t
m\vZ -]|t :
]|:gzZ w'nz!Zz
X nwWz!Zzm\vZ-

oa ^$ l^$ ] a $
% vi ^` $ ^$] ^ ]*
! $ v $ v

~q)

F ^

x ZgZ gg >i
: [ ~gz**
y,Z~5Z Z >i
gZ gO C 7Z Z >i Y 0*
: ]g
/Z ,
gZ yZ ! $
Y ~ 7g >i~ygzKy>
z: { Zz :
g >i Z E<XX @*
Y 7c*
0*
x| pgz {Z
+x ~
X N Yx Z ZZb!*
zyz3WgZtO
<X ~gzb%n>iw bZ
{ Z 9{ E
~
+Z Z E
6,g ~gz'
z ]`

Z {)z #
i 5gzZ c*
~ {C
x yf z x Z
X$
Y~7g >i
: ~~K~z
~z) !o^an n ^] ni o`
( 170:mwzZ[]Z > 2Z[ 1:`~K

\zg > 2i
~g7 y,Z n 5Z Z >i [g
/
6,
zZ 6
~\za
: [r
# ~gz**
b
kZgzZ **
wz g >i n\z=Z *
@Y c*
0*
7x|
: ~~K~zX 7
 g **
ay

6,
@D
+
> 2Z[1:` ~K~z) !kn^`e m ]rm
( 188:msg Z ,Z[]Z

~ q)

F ^

:g
$uwzZZZ RZaZ[]Zw )Z + )

$uY ZZ > E,Zg


( 3103:g
$ qZ YX 34180

E
5Z Z >ig^i *
0 e HhgzZ v LIC

kZ ?7c*
$
Y Z Z >i gZ
+Zi ZzY vgZ
y*zy Z E<X ZgZ y*zy I
) )q
-Z DIZ ~X
n ~nZz C c*
iz yxg)gzZ y~
E
IZ x Zwg Z Zzq=g f^i 0*
e HhgzZ0*
gZgzZ
{g Z E<X sZ)y*zy t
) ) ~uz D
X 7n~n
[Zg ZgzZxsZg Z kZg Zz ]!*
t ~kZ
gzZ [Z g ZaDsZ)vgzZ y*zy Z]
.Z]
. g Z
z ygzZ ^
,Y { q ~ [Zg Z s
# Z x Z
<X@*
Z E
0*
gZ
7n~nZzBC c*
izyxg)
: ~tZ@X ^
,Y,
8gZ
+Zi ZzYgZ~ sZ)

~q)

F ^

( 2531:g
$uGG
ZZ#Zw M wEZuF,
[!*
>Z[
9)
<X
s^ > 2iVi 0*
yZ]tyZ0
+{ vZ Z E
X c*
g Z
^
,Y**
b > 2iyZ z!WzmvZ -xZ ]|gzZ c*
7
X : Z Z > 2i Y ~ g > 2i x Z]Z Z
Z
M IZ
/Z
~#
}
.yZ eV p x Z Zz i Z Zx Z]Z
X ,7c*
Z@z]w s zu 0*
yZ=g ft@z Vgz6,
g]Z ]Z|
/Z
]|nkZ @*
Zg7]gz
M IZ ,#
}
.
+Zwx ZgzZw )Z + 6 ~]g t
KzmvZ-xZ
zmvZ-xZg
u 0*
$u~g
g
$ qZ YmvZ G*9g
:c*


gZ
~,Zlpg e
#

m n ` ^ e]

( 1) : z
) yZ y

ojm ] V^n]

*z W
M IZ }

oe ^D hv] ] o oev] ] ne E ^

]gzyZ nyZ ( 2) Zz

] n ^!] ^`u o^] m

]gz ( 3) Zz 7 ,q

D hv] ] o oev] ] ne ^e E ]
^ ] m pf a] o |^f `^
^ ` j] e ( n m ] ^u^f

( 86:m3 :`tZ@) !^] e ]v ^

( `r]u ` o^]
a ] o ` o^]

nzgZyZ
z

]_] ^

yZ y!*
iz wgzZ ( 4) Zz

fe ` gv](n]

X Zzpg

.^

~ q)

F ^

> 2iw x Zw
iw'gzZ { 0*
w kZ gY > 2i w T
ogzZ w {z Zg @*
q w =gf^
,Y**
e**

/Z Yc*

Zj kZtkZ~ p qX xZw
kZ~ zg sZ y gZ z **
J
-kZ c*
:
X eb]Z~W)zY ZL
G
:~g 5B+ Zg
] F] m ^e^ &nf] ^ n] o

g) !fe j] h^rm] nm n j] gq]


E
-E
G
> 2Z[g 5B+ Z
( Z> 2i[!*

e,Z
h
+[ZgzZgJZz xZw
4&zx**
gG
F
gy )I
6,kZ LZ }
/Bqw~ ~ m,{g!*

X{ZgZ: (Z{ MgzZ


, [ Mt q
-Z~ VZ
# Zz> 2i
> 2i~ kZ 7 w kZZg Zz i^
,Y**
a
/Z

~gzb N*
w x kZ ;gVX Z
# Zz
N gZt
X ~gz**
x Zww
Q

~q)

F ^

vgZ s %Z Y Z [!*
g Zz DIZ ~XkZ Z
#

E
5Z Z >igzZZZzq
-Z~gZ
+Zi {q=g f^i 0*
e HhgzZ
/J4X3 eY~ g {n
X G
<X C0*
Z E
gZ
C c*
iz~! nga~sZ%Z
E
g Zz q ^i 0*
e HhgzZ=gf0*
gZ~ sZ
g kZg Zz h
ekZ x Zw<zgi Z
X$
Y7Z Z >i

? *
*s nM
+ > 2i
{ Zpn
zz ~g Z **
z 4kZ z
 g Z n

/Z
w bkZ @*
+
M 5Z Z > 2i kZgzZ @*
s n
kZ
54X^
,Y ]gt %Z 7
 g **
Z Z > 2i
g +
M > 2i { Zpn
G
X:Zzgn
KZkZQgzZ}h
+nzHLZ
: ~g Ug
nu rm fn m n] m] ]]
^ ^m $ i n] m o_m ] ]r]

( >Z[gUg ) !m

G
: ~g 5B+ Zg

o m ^ ]] ^n p] D]r] nu E
! o m ] n F rm ] ]]

G
( >Z[g 5B+ Zg ) !fn

~ q)

F ^

0G

} (,LgC
6,[Z zmvZ -xZ ]|
i gzZ c*

0G
+
$Y ]gz %
X
N @*

~q)

F ^

b) 0G

q
-~ Vp Z
Z
 zgz { xsZ
Z
Zg Z **
zd
$ @*
c*
Z
# Zz6,]gz%Lg} (,
gzZ N @*

XnzVp

:gu 0*
$u~Zx Z 6
g

vZ g ~y ]|

]| :c*

VrZ e
$Zzg

{ vZ g k0 vZ

[ V~y

M ypg

LZ ? ! {y IZ } Z :c*

gzZ H

~zZgX zZ Z >i Vzizg

\ M }uz q
-Z v

y ~ IZ V :c*

e] g_ ^ v]
^ $ o ^] ^f

vZ ! "zg Z w ~ ? ;g [Z

e o] e m ^]

~ ?gzZ u 0* kZ

] ^^ ^

vZ } {z A!


] ] m]

X @*

{ c*
ikZZ

] m ^ ]]

wg ]| Y 7{zY

X c*

gH

:c*


gZQc*

r ^ ^

n ] o ]

q J Mypg6,]z%
Mq q
gLq q
-Z c*
8E
-Z c*
V[

Z Z 0G
+
$YMgzZ"zmvZ-xZg

]] f] ] ^m ^

! 2 V LZ gzZ ^Z ?
Zi Mz x z m vZ -vZ

0G

^^ ] e ^
i ^^ ] n
] v] f] o
!o%]

$u
Zx Z)
( 3349g

n oe*] e f $
] o $ ] $ ]* ne*]
n% ^$ *]^ n
n ^$ ]* $ ] n( n
. o_ m ^$ %]* n % n

$ugZ!*
Zx Z)
( 22553:g
~w )Z +mvZ G*9g ( | 974) 4~ysZ)
:
f u0*
$u!Zj X0ZgzZ
g

y M J
-
z kZ { izg !

ne ^ f] ^n ]m
pm oju ] ^]
# Lg yxg }iz
Z
gn_]". " _]
X}: Z Z
!{zJ
". ^ e]
( 24130:g
$uwZ ZnxhZ[w )Z + )

~ q)

F ^

: ~~K~z
_v] ^n] e] _] gri ^]
^]e ^ oa ! ! !gne]j]n]

{Z[]Z > 2Z[ 1` ~K~z) !i]n

( 191m[Z GG

~q)

F ^

[z 0G

o,q&snZ
# ZzkZ Z
# Zz 0G

-Z **
[,Z ( 3)X **
y( 2)X **
Z i M ( 1) :
Xpn
gzZZ
+Zi~
#q

HH=g fg gZl q ~gUg[g4}

mvZ G*9g5 ]|gzZmvZ G*9g A Z **


]|0 kZ

w Z k0*
T Z
# Zz6,y Zi WkZ!

vZ G*9g zg vZg Z Zx Zv!*


sg xsZ ]|

eYwzZ ?mvZ G*9g+Zg?]|
/
Cc*
M F,

c Z
# Zz%Z
q
-Z [ >igzZ

kZ @*
Cg| l,
zgq
-Z s
# ZkZ~~ :LZ
g Zl T
'
,
Z'
, g ( 520) 0*
q J M [
~z)X C Cg ( 4 ) g e ( 9 ) ( 9 4 ) } Zga
( 162m

Xrg n
gzZZ
+Zi~
# q-Z(J
-[
# Zz > 2i 7o **
Z
g
/wq
-Z6,kZgzZ **
( Zz "(,
) **
w
X o**
g
/wq
-Z6,
kZgzZ **
( Zz"(,
) **
w n
: ~~K~z 6
h^] ] ^] ] v] o fq] oa
(^j] | ^nj] o ] n] r]u ^

: ~83/84 m 2`g Ug

hq h^] ]`e jm ^] n fjm

^ ^ ne]^] m^E fj] ^]

^ o^ p^j o ]a h^] hq nv]

!D]

X @*
w x Z
/106 q
-Z yiz kZ ~ VZ
/zz%
G"
X ! YH Z ZZo ZR G3E
~]gV[ 0G

( 47):U ( 2)z q J W._ Y fy


X w x Z
/

{Z[]Z > 2Z[ 1` ~K~z)


( 191m[Z GG

g Zl 0G

G
!N
3E

M
c*
gLc*
8E
/ZgzZ q J M **
Z Z~ ^V[ 0G

X eb q q
-Z

~ q)

F ^

? #
ZZz 0G
H g Z [Z
[~ gzZ ;g: [ {g [Z
/Z

/Zp 7Z
# Zz 0G
wkZ6,k Q Z
[ {g [Z{z wTV; Y e A
rg { Zg Z
~gz**
Z Z 0G
)fkZ
Z
# Zz 0G
6,kZwkZ ;g
X[g
/
H{ Zp

zZ Z 0G

wZ VrZgzZ[r
# !*
# Z
s
D r
#
/Z
Y H Z Z 0G
Z
# Zz)f yZ w yZ z
z VrZ
/Z Y H Z Z {zq
-Zw ._z
w yZ 7
Z Z lpXgz
/Z%Z 7~gzb 0G
X #
u|z~ XyZ4,
: ~~K~z 6
m ^ _ ^ n l^ ]
a a e j$ fjm ^ ji
rm e o n ]frm ]j] fj]
. n] ar] o ] ^ &$ m

{Z []Z > Z [1 ` ~K ~z)


[
ZG
G
( 193m

~q)

F ^

aZ b7
MV[
b 7kZ Oq ~ {)zgLgzZ 8E
]gzKZ=g fgW)z Y ZL6, @*
aZ
X
: ~~K~z
n n ] n ] n] ]] ]
{Z[]Z> 2Z[ 1` ~K~z) !pj]
( 192m[Z G
G

z5Z Z 0G

0G
*
@Y Z
# Zz 0G
D qt [Z

p
YY H Z Z
z ~0
+
i
/x
z Z Z
-Z
J
# YY c*
i gzZ Y H Z Z Y { t
:)f Yg
/] X{ ZpgY Z Z Z
# Zz'
,
Z'
,Y H: Z Z
: ~~K~zX
!_] m o^%] r] e hq] k

{Z[]Z> 2Z[ 1` ~K~z)


( 192m[
Z GG

: ~ E
5{Z Z$
+gzZ
( ^e^v] ^ ] nr ^]] k ^]

[ E
5{Z Z$
+) ! _] m n^j^e i
( 207m 2`[
Z GG
Y Z Z
z`,> Z

~ q)

F ^

] ] ^e ] ^n n o_m ]rm
!] m^e j _]

( 193m[
Z GG
{Z[]Z> 2Z[ 1` ~K~zE

zmvZ -x(xZ ]| Y vZ
n~pz g kZ ] BmZ ~ z
} KX
%=]Zz]gzZZ Z >i
! nq] fv  n ] o m ^re

~q)

F ^

syZQ 7[r
# ZzwZ
/Z
wZ nyZ=g f{)z ]Z**
%Z 7~gz **
Z Z
X YYH[Z N

0G
s: { ZZ

zZ !*
**
@*
g Z)f
z e
$z : { Z
ZX W
<X @*
$Y zZ !*
+
**
gzZ +
$Y KZ Z E
0 kZ!
yZ
kZ **
Z Z 0G
+
$Y ~gzZ zZ !*
e b 0G

X 7)f

yZ n 5Z Z 0G
+
$Y ~ gzZ zZ !*

X
 g }Z Z {%]i YZyZ
/Z !7~gz
8]i YZ
: ~~K~z
o ]^ ] ^f] ] jq pm
aq] a ] ne jq ] ` p] ^n
p^j o ] p^j] nm]`] o ]^^vj]
! ^n^

( 193m[
Z GG
{Z[]Z> 2Z[ 1` ~K~z)

0G
$
+ YVzuz

]i YZ kZ yZ Le **
Z Z { sVzuz
/Z
: ~~K~zX : Z Z+
$YyZ:gzq

~ q)

F ^

~q)

F ^