Anda di halaman 1dari 22

Topik1: Konsep Pendidikan Seni Visual

1.1 PENGERTIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

PSV sekolah rendah, menegaskan kegiatan dlm proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan yg menyentuh mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Kurikulum PSV sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu: (a) menggambar; (b) membuat rekaan dan corak; (c) membentuk dan membuat binaan; dan (d) kraf tradisional. 1.2 MATLAMAT PSV SEK REN untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yg tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid anda meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaaan. 1.3 OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL (a) Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan alam ciptaan Tuhan; (b) Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual; (c) Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin serta kemahiran dalam bidang seni visual yg dpt diamalkan dlm kehidupan dan kerjaya; (d) Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti; (e) Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual;

(f) Menunjukkan nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain; (g) Menunjukkan penghargaan thdp sumbangan dan pengaruh tokoh2 seni visual dlm konteks perkembangan sejarah seni visual di Msia dan a/bangsa; (h) Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya; (i) Menunjukkan kesedaran dan penghargaan terhadap suasana seni dalam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup; dan (j) Menunjukkan semangat bina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa. 1.4 PANDANGAN TOKOH-TOKOH BARAT (a) Plato (427/428 Sm347 Sm) 1) lukisan adalah 3 kali terpisah dari kebenaran 2)pembaca puisi memainkan perasaan dgn ilham yg diterimanya. 3) bahasa persuasif merupakan persuasif logic, perwatakan dan nilai moral. 4)seni dan pendidikan perlu dipandu kepada kebenaran, kebaikan kesempurnaan, kesejahteraan dan keindahan; 5) seni dibincangkan dgn kaitannya dgn perlakuan akhlak nilai dan moral utk membawa kesejahteraan; 6) seni dpt mencipta sesuatu persekitaran berbudaya dan meningkatkan perpaduan. Pada zaman itu, konsep seni telah dikaitkan dgn ilmu pengetahuan,kebaikan atau nilai moral,kesejahteraan dan keindahan. Pd zaman Plato, estatik adalah satu ilmu yg tsendiri Dalam bidang seni hari ini, terdapat seni visual, seni muzik, seni tari, seni puisi, seni silat, seni teater dan lain-lain lagi. Seni visual adalah bidang yang beri tumpuan kepada tampakan atau penglihatan. Plato telah membincangkan lukisan dengan konsep imitasinya dan puisi dengan konsep ilhamnya. Plato membandingkan lukisan dengan kebenaran. Pada beliau, pelukis yang melukis gambar objek meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. Tukang pembuat objek itu pula meniru ideanya atau

konsepnya mengenai objek itu. Idea atau konsep objek tukang pembuat itu pula meniru konsep sebenar objek itu yang diberi oleh tuhan. Maka lukisan adalah tiga kali terpisah dari kebenaran. (b) Aristontle (384 sm322 sm), Pada pendapat Aristotle: 1)pelukis sebenarnya tidak meniru benda alam tetapi memberi struktur bentuk yg universal kpd benda alam; 2) pembaca puisi sebenarnya tidak mendpt ilham dari dewa ttpi mencapai kartasis dgn struktur bentuk dlm cerita puisi Pelukis pokok tidak meniru pokok tetapi menberi stuktur bentuk yang universal kepada pokok. Dengan stuktur bentuk universal itu kita dapat mengenali pokok. Maka seni itu adalah baik. Dengan stuktur bentuk dalam puisi itu, kita dapat melahirkan perasaan mengenai cerita dalam puisi itu. Maka seni boleh digunakan untuk membina budaya yang baik. Aristotle memberi penekanan kepada bentuk dan stuktur sesuatu hasil atau karya. Pestalozzi(17461827), Pada pendapat Pestalozzi, 1)semua kanak-kanak sepatutnya diberi peluang belajar seni sama ada berbakat seni atau tidak. 2)belajar tulisan dan geometri dan tidak beza dari mata pelajaran lain. 3)memberi penekanan kepada kepentingan aktiviti mata dan tangan ttp tidak pada keistimewaan seni yg membezakannya sebagai satu disiplin tersendiri. Pestalozzi juga percaya bahawa kerja tangan atau kraftangan mestilah juga diajar dengan menekankan konsep pendidikan sepanjang hayat (life-long) terhadap aktiviti-aktiviti bercorak praktikal.

Herbert Read 1)Herbert Read banyak menulis mengenai Pendidikan Seni. Buku telah menyentuh tentang keindahan dan kemanusiaan. 2)Menurut beliau, seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kedamaian estetik. Seni sebagai alat untuk mendidik seseorang. 3 perkara penting dalam seni a)ekspresi diri dan komunikasi b)pemerhatian dan pengetahuan konsep melalui akt tampak c)apresiasi dan t/bls individu thdp hasil kerja org lain 4)Beliau mendapati terdapat persamaan seni lukis kanak2 yg datang dari bahagian dunia yg berlainan. 5)Seperti pendapat Yunani awal, Read berpendapat bahawa seni boleh digunakan utk menyatupadukan semua negara. 6)Seni boleh menjadi alat bantu dalam perpaduan manusia. Konsep ini member penekanan kepada pendidikan dan pembentukan diri. Frank Cizek 1)Konsep pendidikan seni Frank Cizek pula berkaitan dengan peranan ekspresi bebas dalam pendidikan. 2)berpendapat bahawa kanak-kanak memiliki daya kreativiti yang tinggi dan memerlukan suatu kaedah untuk meluahkan ekspresi diri. 3)kanak-kanak perlu diberi ruang untuk melukis bagi menyatakan apa yang mereka lihat dari pandangan mereka sendiri dibebaskan dari kongkongan peraturan lukisan orang dewasa supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. 4)kreativiti kanak-kanak seharusnya dibiarkan mengembang mengikut kemahuan mereka sendiri. 5)Apabila mencapai tahap tertentu, kanak-kanak boleh didedahkan dengan tatabahasa visual seperti unsur-unsur dan prinsip- prinsip seni sebagai suatu pengukuhan. 6)Apa bila kanak2 imaginasi dan ekspresi diri, wujudlah suasana gembira dan suka riang.

John Dewey 1)Dewey membawa konsep bahawa aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. 2) Fungsi Pendidikan Seni adalah untuk memimpin kanak- kanak ke arah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. 3)Pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. 3)Sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal, emosi dan intelektual (kecerdasan fikiran) melalui seni.

Lansing seni dpt mengembangkan potensi pemikiran,sikap dan psikomotor. Maka seni akan membantu ssorg membesar dgn kekuatan otak kiri (hoki) dan otak kanan (hoka). June McFee kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya sesuatu kaum. Bertitik tolak drp aspek budaya inilah seni akan diterus dan dikembangkan. Feldman hampir sama dengan McFee yang menekankan bahawa seni dan kebudayaan itu menjadi tunjang pembangunan seni kepada manusia. 1.4.1 Membina Konsep Kendiri Berdasarkan Konsep Seni Visual Barat Konsep kendiri mengenai seni visual yang berikut boleh dibina berdasarkan konsepseni visul barat: (a) PSV seharusnya membantu dan membentuk daya kreativiti pelajar. (b) Ia suatu proses untuk mengekspresikan imaginasi dan luahan perasaan dalam Seni Visual. Melalui pelbagai teknik yang mereka pelajari, pelajar mula mengukuhkan sikap kendiri mereka. (c) Seni seharusnya membantu dan menyedarkan pelajar terhadap warisan budaya mereka. (d) Menghargai dan memulihara seni merupakan pertimbangan yang paling ideal utk memartabatkan seni visual secara global. (e) Menghargai dan menyedari semata-mata juga tidak mencukupi kerana melalui kesedaran ini murid-murid seharusnya semakin kreatif dan produktif. (f), ia membentuk sikap JERI (jasmani,emosi, rohani dan intelek) seperti yang dinyatakan dalam FPN dan menjadi tunjang utama dalam pemupukan dan pembinaan insan yang literal mengenai PSV.

Walter Gropius 1) berpendapat bahawa Seni Visual seharusnya berfungsi dalam memberi faedah kepada kehidupan seharian, bukan untuk menyatakan hasrat diri sahaja. 2) memberi kepentingan prinsip asas reka ke barangan seharian keluaran industri dengan menyatukan seni, pertukangan, sains dan teknologi. 3)Prinsip rekaan dan nilai estetik telah dibawa ke barangan seharian seperti kerusi, meja, lampu, alat perkakas elektrik, kenderaan, bangunan dan Lain2 lagi dengan memberi pertimbangan khas terhadap bentuk dan bahan. 4)Konsep seni ini memperkembangkan senireka, seni komersial dan seni dalam kehidupan seharian Efland dan Chapman Berpendapat: a)Seni adaslah utk masy krn seni berasakan kpd kehendak dan perubahan dlm keperluan ahli masy b)seni sgt bermakna jika kreativiti mjadi unsure yg diutamakan dan masy menitikberatkn imaginasi yg direalitikan. c)bahawa teori seni seharusnya dipadankan dengan teori pendidikan yang melibatkan nature of art di gabungkan dengan the nature of knowledge disamping the value and process of teaching.

PANDANGAN TOKOH TIMUR DAN ISLAM TENTANG SENI VISUAL 1.5.1 Muslim 1)Muslim dalam Kitab Al-Iman menyatakan bahawa apabila orang yang mempunyai ilmu seni bertemu dengan objek alam semulajadi, akan dapat mencipta suatu karya atau sekurang-kurangnya dapat menghargai objek tersebut. 2)Mengikut pandangan Islam, Allah adalah yang maha berkuasa, maha esa dan maha indah. Segala seni perlu dikaitkan dengan kebaikan. Akhlak dalam ajaran agama adalah penting. 3)Al-Ghazali menulis mengenai keindahan cinta pada tuhan dan keindahan berada di sisi tuhan. 1.5.2 Membandingkan Pandangan Al-Ghazali dengan Sidi Ghazalba dari Perspektif Islam Al-Ghazali a)seni berdasarkan drp Allah kpd Allah b)Seni menuju kpd Al-Falah utk keredhaan Allah dan menghindarkan perkara2 yg dilarang Allah c) seni sbgai pemangkin ketaqwaan. Melaui karya seni, sifat tawaduk akan lebih tambil dan lebih beriman kpd Allah. Sidi Ghazaba a)seni tidak ekses(melampaui batas2 kesusilaan) b)seni utk Islam bertunjangkan dari Allah utk Allah c)keindahan yg dihasilkan dari ilham seni seniman bertunjangkan kpd mardatillah d)seni membentuk peribadi muslim kearah yg lebih mantap dan beriman 1.6 SEJARAH PENDIDIKAN SENI VISUAL Perkembangan seni visual barat Rujuk jadual ms 14 a)Zaman Yunani menggunakan media fresco / mozek yang memaparkan peristiwa berkaitan adat istiadat dan keagamaan.

b)Zaman Renaissance (kemuncak) menggunakan fresco, cat temopera, cat minyak dan air. Berkisar mengenai kitab suci, agama kristian, potret dan peperangan. Tokoh terkenal ,Leonardo Da Vinci dan Albrecht Durer. c)Pada abad ke-19 hingga abad ke-20 pula, muncul catan gaya baru iaitu semi abstrak dan abstrak. Menggunakan cat minyak, cat enamel, cat aluminium dan cat campuran. Hal benda yang ditampilkan berkaitan dengan alam benda, pemandangan, lanskap, kegiatan manusia dan konsep karyaan secara tidak diduga melalui eksperimen. Gaya catan ketika itu dipengaruhi olehmaliran isme seperti Impresionisme, Ekspresionisme, Ekpresionisme Abstrak, Kiubisme, Seni Pop, Seni Op, Seni Minimal dan Seni Konseptual. Perkembangan Seni Visual Malaysia 1930 -1940an -Perkembangan seni visual bermula. - Pendekatan kaedah seni catan easel. -Tema keindahan alam tempatan dan aktiviti masyarakat. -Berlaku pertembungan stail Timur dan Barat. -Hal benda seni potret yang realistik, unsur-unsur budaya, kesenian tradisi, seni abstrak dan semi abstrak. -Pertembungan stail Timur dan Barat lebih berkembang dan berdaya saing lagi. -Menampilkan banyak lagi sumbangan kerana munculnya pelukis-pelukis berpendidikan Barat yang mendokong isme- isme barat. -Perkembangan seni memuncak dan lebih meluas. - Kebangkitan seni Islam mempengaruhi peluasan seni visual.

3
PERANAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Menurut Bersoon (1982), galakan yang diberi kpd kanak2 menggunakan deria dan respon emosinya dlm memperolehi pengalaman yg disediakan menerusi kegiatan seni akan meningkatkan keupayaan kanak-kanak dalam membuat pengamatan dan penaksiran. Eisner (1980) kanak-kanak sering berhadapan dengan masalah menggunakan kemampuannya dalam membuat huraian dan seterusnya cuba membina suatu konsep yang sempurna. Fenomena ini terjadi ketika kanak-kanak membuat pengamatan, membuat tafsiran dan tanggapan seterusnya melahirkan konsep. Ini adalah keupayaan yang amat diperlukan dalam proses kehidupan mereka. Feldman (1976) melalui PSV, kanak2dapat meningkatkan kesedaran tentang berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa. Brown (1980) pengalaman kanak-kanak dlm memerhati ketika melukis atau membuat lakaran dapat meningkatkan kebolehan merekadalam pengamatan dan memperkayakan pengetahuannya ttg perbezaan2 setiap objek atau imej tampak di sekeliling mereka. Jika kanak-kanak diberi pendedahan kaedah dan teknik yang sempurna, mereka akan berkeupayaan mengembangkan pemikiran yang kritis. Fuller dan Pribble (1982) dan Ross (1983), mendapati kanak-kanak boleh belajar dengan baik dalam melahirkan lukisan-lukisan kartun yang berunsur politik. kanak-kanak mampudi dalam membuat keputusan sesuatu karikatur yang sesuai untuk sesuatu idea secara tampak dan menentukan

1950-an

1960-an 1970-an

1980-an 1990-an

bagaimana melakar sifat-sifat fizikal imej karikatur dalam usaha melahirkan pendapatnya. Topik 2:Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara selaras dengan hasrat FPK. 2.1.5 Objektif 1.Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yg dipelajari. 2. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda, alat, dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. 3. Menghayati benda yang dilihat, disentuh, dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. 4. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar, mencorak, membuat binaan, dan kraf. 5. Memilih, memadan, menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. 6. Menggunakan beberapa teknik dan proses menghasilkan kerja Seni Visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan. 7. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama, berkeyakinan diri, kekemasan, kebersihan serta mengutamakan keselamatan. 8. Meningkatkan minat, daya kreativiti, dan imaginasi dalam kegiatan Seni Visul 2.1.6 Organisasi Kurikulum Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut: (a) pemerhatian secara aktif; (b) interaksi yang kritis dan kreatif dgn alat dan bahan; (c) apresiasi Seni Visual secara mudah; dan (d) menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. a)Pemerhatian yang Aktif melibatkan sensitiviti deria. Semasa menyediakan aktiviti, perhatian perlu diberi kepada perkara berikut: i) pengetahuan sedaika ada murid ii)benda ayg konkrit

iii)minat, cenderung dan l/belakang murid iv)bahan bunyi , pergerakan dan aksi v)mencetus idea dan imaginasi (b) Interaksi yg Kritis dan Kreatif dgn Bahan melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. Perkara yg perlu diberi perhatian semasa menyediakan akt (i) penerokaan - akt kecil mudah ringkas - cuba mencuba, suaikenal dgn bahan -penemuan oleh murid sendiri, uji menguji -mencari alternative, variasi dan kemungkinan lain. -bebas drp jwpn tetap, murid senang dan ingin mencuba - aktif melibatkan kecerdasan pelbagai - menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik (ii) penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik Tatacara, langkah dan proses membuat Amalan terrtib kerja Keselamatan semasa berkerja Penyampaian kandungfan subjek idea, halbenda dgn bentuk hasil (c) Apresiasi melibatkan penyataan dan unsur afektif. dua jenis utama aktiviti Apresiasi. i)Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi ii) akt mudah yg dirancang di akhir setiap pelajaran. Semasa menyediakan aktiviti mudah, perhatian perlu diberi kepada perkara berikut: i)Bahasa dan istilah seni spt garisan, jalinan, warna, ton rupa bentuk bentuk. ii)bahasa berkaitan kandungan dan halbenda iii)bahasa berkaitan dgn manipulasi alat bahan dan teknik iv)penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya v)perasaan, penghargaan dan refleksi diri

2.1 SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

2.1.2 Hasil PembelajaranPSV Pada akhir sub topik ini anda dapat: (i) Menjelaskan matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual KBSR; (ii) Menerangkan bidang-bidang kegiatan yg terkandung dlm sukatan pelajaran PSV KBSR dan mencerakinkan aktiviti untuk setiap bidang mengikut bidang kegiatan, jenis teknik dan kandungan penghasilan; (iii) Membanding beza hasil pembelajaran untuk aktiviti pembelajaran yang berlainan yang disediakan dlm HSP KBSR; (iv) Mengagihkan bidang dan jenis kegiatan mengikut semester; dan (v) Menyenaraikan perkara yang perlu diberi perhatian untuk menyediakan hasil pembelajaran yang khusus. 2.1.3 Kandungan Berpandu kepada Falsafah Pendidikan Negara, Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disediakan mengikut: a)matlamat; b) objektif; b) organisasi kurikulum; dan c) kandungan. 2.1.4 Matlamat 1)untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan proaktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. 2)Kandungan kurikulum berupaya membantu pelajar meningkatkan rasa kesyukuran terhdp Tuhan, menghargai keindahan alam prsekitarn, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke

vi)penyerapan pengetahuan dan nilai berkaitan dgn kandungan

4
(d) Menghargai nilai baik dlm semua aspek kehidupan i)nilai, idea dan kandungan dikaitkan dgn perkara lain dlm kegiatan. ii) nilai, idea dan kandungan dikaitkan dgn perkara lain luar kegiata dan kehidupan seharian. iii)tindakan susulan iv)mencintai alam kehidupan v)nilai patriotisme dan nilai murni vi)kemahiran perlakuan, pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi vii)kritikan seni,huraian, analisa, interpretasi dan penilaian. 2.1.7 Bidang Kegiatan, Jenis Kegiatan dan Isi Kandungan Bidang a) Menggambar b) Membuat corak dan rekaan c) membentuk dan membuat binaan d) mengenal Kraf tradisional STRATEGI P&P PSV KBSR 1)Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan bersistematik dapat menentukan keberkesanan pembelajaran ke tahap yang optima. 2)perlu cekap memilih strategi yang bersesuaian dengan suasana pembelajaran bagi merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang menarik lagi kondusif bagi mencapai objektif yang hendak dicapai. 2.2.2 Konstruktivisme (a) Pengertian Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

#murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. #Murid membentuk peraturan melalui refleksi ttg interaksi mereka dgn objek dan idea. #menggalakkan pelajar mencipta penyelesaian mereka sendiri bertolak daripada teori pembelajaran behaviorisme kepada kognitivisme # menggalakkan pelajar mencari idea, buat kajian, beyakin diri, dapat berinteraksi dan proses inkuiri akan terhasil. Murid akan menunjukkan i)Tidak menerima pengetahuan secara pasif dr guru ttpi membina pengetahuan baru dari pengetahuan sedia ada. ii)Menyesuaikan dan menguji pengetahuan sedia ada interaksi yang aktif dengan bahan dan objek yang ada dalampengetahuan sedia ada. iii)Menginterpretasik apa yg mereka lihat spy secocok dgn apa yang mereka telah bentuk supaya dapat menerangkan maklumat baru. iv)Membentuk peraturan melalui refleksi thdp interaksi dan ujikaji yg dialami. (b) Rumusan pendekatan konstruktivisme mengajar kita untuk menyusun satu tanggapan dan konsep serta pengetahuan baru jika dirancang dan disusun dengan teliti. pandangan Hilda Taba bahawa kerja yang dilakukan sendiri akan menguatkan Struktur Minda manusia. Struktur berkait dengan Kognitif, Ingatan dan Luahan Semula Memory and Retention, Pemikiran Bercapah, Pemikiran Bertumpu dan Penilaian. 2.2.3 Teori Kecerdasan Pelbagai (a) Pengertian berperanan sebagai penjana kecerdasan serta mendefinisikan konsep kecerdasan yg releven dlm pendidikan hari ini. dirumuskan sebagai:

1)kebolehan menyelesaikan masalah yg dihdpi dlm kehidupan sebenar 2)kebolehan menjana masalah baru utk diselesaikan. 3)Kebolehan membuat sesuatu/menawarkan perkhidmatanbernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Jenis kecerdasan pelbagai: Verbal-linguastik,Logic matematik,Visual ruang Kinestatik,Muzik, Interpersonal, Intrapersonal dan naturalis (b) Rumusan Kesemua lapan kecerdasan dimiliki oleh semua individu tetapi tahapnya adalah berbeza. Oleh sebab itu, sebagai guru, anda boleh memupuk kecerdasan tersebut dalam diri anda dan juga dalam pelajarpelajar anda. 2.2.4 Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT) Penggunaan ICT dlm seni mampu menghasilkan kerja seni yang diberi nilai tambah, bermutu dalam komunikasi visual dan bukan dilihat sebagai alat untuk menggantikan penggunaan media. Pengertian Teknologi Komunikasi dan Maklumat / ICT sebagai satu alat tambahan kepada P&P atau Teknologi Pengajaran yg berkesan berbantukan penggunaan ICT. RASIONAL PENGGUNAAN ICT 1. utk menyediakan warga pendidik seni visual menghadapi perkembangan ICT masa kini dan akan datang. 2. Untuk menyediakan murid dengan pengetahuan seni digital yang telah menjadi salah satu jurusan yang diminati serta kompetitif di IPT. 3. Sebagai satu tarikan serta salah satu cara penyelesaian masalah seni reka dalam pendekatan P&P PSV yang lebih mudah, pantas dan berkesan. (b) Rumusan Dalam PSV, ICT merujuk kepada kemampuan teknologi itu sendiri. satu alat kemahiran yg

memberi sokongan kpd pelajar, guru, panitia serta organisasi sekolah bagi menyempurnakan berkaitan P &P serta salah satu kaedah melaksanakan kegiatan Seni Visual yg terancang

5
2.2.5 Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) (a) Pengertian Pembelajari Akses Kendiri (PAK) adalah satu pendekatan dalam P&P yg memusatkan kpd pelajar. 1)Pelajar belajar sendiri dengan menggunakan akses di bawah pengawasan dan bimbingan guru. 2)guru menyediakan aktiviti pembelajaran yang sesuai mengikut minat dan keperluan pelajar. 3)Lebih fleksible, tanpa tekanan belajar sendiri/ kjumpulan mengikut kemampuan murid (b) Rumusan Untuk mempastikan keberkesanan program PAK, guru perlu sentiasa mempertingkatkan kualiti dan mempelbagaikan bahan untuk menarik 2.2.6 Pembelajaran Masteri (a) Pengertian Pembelajaran Masteri adalah pendekatan dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan pelajar; iaitu memastikan pelajar faham apa yg diajar dahulu sebelum berpindah ke unit yang baru. 1) pelajar belum faham, aktiviti pemulihan diperlukan. 2)Pelajar yang sudah memahaminya, diteruskan aktiviti pengayaan. 3)Hasil pembelajaran perlu ditentukan, aktiviti pengajaran perlu menarik, keupayaan pelajar dinilai semasa aktiviti pembelajaran. (b) Rumusan -boleh dirumuskan sebagai suatu pendekatan P&P bagi memastikan semua pelajar menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses P&P yang berkualiti.

2.2.7 Kajian Masa Depan (a) Pengertian Kajian Masa dpt menyedarkan dan merangsang minda berfikir apa yg akan berlaku berdasarkan ramalan, imaginasi dan kreativiti yg didasarkan kpd sejarah Pelajar diajar berfikir utk meramal yg didasarkan kpd nilai positif 1) membuat ramalan 2)mengawal dan mengendalikan perubahan 3)menjangka akibat. (b) Rumusan Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan merupakan satu cara untuk memperolehi gambaran tentang masa depan dengan mengkaji sejarah atau apa yg telah berlaku dan sedang berlaku. Seterusnya membuat pertimbangan tentang apa yg akan berlaku. 2.2.8 Pembelajaran Secara Kontekstual (a) Pengertian Pembelajaran secara Kontekstual adalah kaedah pembelajaran yang mengabungkan isi kandungan dengan pengalaman individu dan masyarakat dalam kehidupan harian. Ia menyediakan pembelajaran secara konkrik yang melibatkan aktiviti hands on dan mind on. Persekolahan pengalaman harian individu+ kehidupan masyarakat+ alam pekerjaan

fizikal atau psikologi utk mendpt hasil pembelajaran yg dihasratkan

6
2.2.9 Kemahiran Berfikir (a) Pengertian Kemahiran berfikir merupakan proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu serta dapat menyelesaikan masalah. 1) 2 jenis kemahiran berfikir i)kemahiran berfikir secara kritis adalah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea dan bersifat evaluatif ii) kemahiran berfikir secara kreatif mencerna dan menghasilkan idea asli yang bersifat generatif. (b) Rumusan Sebagai satu proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah. 2.3 PENGUJIAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR 2.3.1 Konsep Pengujian dan Penilaian Pengujian bermaksud memproleh maklumat dgn cara yg objektif dan bersistem. 1)Pengujian biasanya melibatkan pengukuran. 2)Pengukuran tidak semestinya melibatkan maklumat dalam bentuk nombor. 3)dalam bilik darjah, pengukuran biasanya melibatkan pemberian markah kepada maklumat yang diperoleh. 4)pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. \ 5)Pentingnya dalam pengujian dan pengukuran bahawa maklumat yang diperoleh itu benar atau sah.

(b) Rumusan
1), pembelajaran hanya akan berlaku apabila pelajar dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna kepada mereka. 2)Minda seseorang akan cuba mencari makna dalam konteks dengan membuat hubungkait yangbermakna dan relevan dengan persekitarannya. 3) Ia menumpukan kepada kepelbagaian aspek persekitaran pembelajaran sama ada di bilik darjah, makmal, tempat kerja atau kehidupan. 4)Teori ini menggalakkan pendidikan memilik atau mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangkumi pelbagai pengalaman social, budaya,

6)Tugas penggubal ujian ialah untuk membekalkan ujian yang dapat memberikan maklumat yang diperlukan itu. 7), seorang guru Pendidikan Seni haruslah jelas akan tujuan ujian dalam bilik darjah. Dan untuk mendapat suatu ujian yang dapat memenuhi kriteria pelajar dari kemahirannya. 8)Pengujian bermaksud memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem dlm usaha mbuat kputusn ttg tindakan susulan yg wajar. Tujuan pengujian dlm PSV (a) memperoleh maklum balas tentang proses P&P; (b) memasukkan murid dalam kumpulan tertentu mengikut kriteria yang sesuai bagi sesuatu tujuan termasuk mewakili sekolah utk pertandingan PSV; (c) memilih murid untuk tugas tertentu; (d) mengkategorikan murid-murid; (e) menggerakkan/ memotivasikan pembelajaran; (f) menyelidik / menyiasat p&p di kalangan murid. 2.3.2 Penilaian Formatif dan Sumatif 1)Penilaian formatif adalah penggunaan ujian yang mengukur kemajuan murid, iaitu ujian yg dijalankan dlm b/darjah dari masa ke semasa utk mengenalpasti kejayaan dan kegagalan pelajar. 2)Cara: sesi soal jawab, kuiz, lembaran kerja seni, 3) membantu guru menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran terutama sekali aktiviti pemulihan pelajar lemah. 4)Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dijalankan pada akhir tahun sesuatu kursus bagi tujuan menggred. 5)peperiksaansemester-semester di universitiuniversiti atau institusi pengajian, UPSR, PMR, SPM dan STPM. 2.3.3 Penilaian Berasaskan Sekolah 1) berkait rapat dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. 2)Alat-alat dan bahan-bahan ujian dibina oleh

sekumpulan guru di sesuatu daerah dengan bimbingan pegawai JPN dan PPD 3)penilaian berasaskan sekolah (PKBS) ini diselaras secara berpusat. 4). Penekanan terhadap perkembangan domain kognitif, afektif dan psikomotor dapat diimplementasi dengan terancang. PKBS dikendali melalui tiga cara iaitu: i) pemerhatian; ii) lisan; dan iii) bertulis dan amali. 5) dikendalikan secara formatif dan sumatif. 6)Akhir penilaian PKBS ini akan dapat merumus kekuatan dan kelemahan murid dari segi kognitif, afektif dan psikomotor. 7)Kajian tindakan untuk meminimakan kelemahan pelajar dilakukan dan di atasi untuk proses peningkatan dari masa ke semasa. 8) Penilaian PKBS Pendidikan Seni Visual menekankan kaedah pemerhatian bagi tujuan penilaian afektif dan pentaksiran hasil kerja bagi menilaian kognitif dan psikomotor. 2.3.4 Peranan Guru Pendidikan Seni dalam PKBS (a) mengemaskini maklumat pelajar dalam pencapaian psv sepanjang persekolahan sehingga tahun enam; (b) membuat laporan pencapaian untuk tindakan susulan dalam mata pelajaran psv (c) memperinci maklumat pencapaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor; (d) memastikan alat dan bahan untuk penilaian PKBS diperolehi daripada PPD dan JPN; (e) meneruskan penilaian bulanan, semester dan memenuhi keperluan rekod profil dan rekod prestasi (f) melakukan penilaian secara formal dan tidak formal (g) menggunakan penilaian formatif yg dikumpulkan utk menghasilkan penilaian sumatif pada jangka panjang. 2.3.5 Penilaian Portfolio

1)Portfolio merupakan himpunan atau koleksi hasil kerja pelajar, maklumat pelajar, pengetahuan pelajar, intelek dan kebolehan mnyelesaikn masalah pelajar. 2)Bahan portfolio menggambarkan amalan pelajar, proses pembelajarannya serta sikap dan nilai terhadap kerja. 3)Penilaian portfolio merupakan satu cara atau kaedah menilai pelajar secara bersistem, menggambarkan penguasaan kemahiran dalam konteks jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). 4)Portfolio merupakan satu bekas atau fail yang diisi dengan berbagai-bagai jenis dokumen, sketsa, penjanaan idea, pemeraman idea secara lakaran atau illustrasi, nota-nota dan refleksi pembelajaran 5)Portfolio-satu koleksi bahan terpilih yang dapat menunjukkan daya usaha, kemajuan dan pencapaian seseorang pelajar dalam satu atau lebih bidang pelajaran.(Paulson & meyer) 6)Portfolio dalam PSV menampilkan beberapa ciri yang tertentu. Ia merupakan satu fail kerja yang dibina secara berterusan dan beransur2 mengikut keperluan semasa dalam proses pembelajaran. Koleksi perkembanganpembelajaran pelajar dirancang secara bersistem dengan menunjukkan adanya rujukan buku dan tokoh seni.

hasil gosokan. TEKNIK-TEKNIK MENGGAMBAR (a) Teknik Lukisan (b) Teknik Catan - caramenghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air, cat poster, cat emulsi, cat gloss. berus atau alat improvisasi lain boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan. (c) Teknik Kolaj cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan kertas, bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih. bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. (d) Teknik Cetakan cara menghasilkan karya dengan mencetak cetakan menggunakan sifat timbul dan tenggelam pada sesuatu blok atau skrin. jenis cetakan blok, imej pada blok cetakan disediakan dan warna atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas cetakan lino, - Gambar boleh diukir di permukaan lino, papan strawboard / polyfoam. Kemudian, bahan warna disapukan di atas permukaan dandicetak atas kertas (e) Teknik Resis menggunakan bahan yg tidak bercampur antara satu sama lain. Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun cow gum Kesan yang lembut atau kasar akan terhasil di sempadan penemuan lilin atau krayon dan warna air terpulang kepada jenis lilin/ krayon yg digunakan (f) Teknik Gosokan menggunakan krayon dan gosokkannya di atas kertas yang diletak di atas sesuatu permukaan yang kasar, misalnya atas objek dengan jalinan yang berlainan. Jalinan di atas objek akan memberi kesan kepada (g) Teknik Stensilan rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil denga sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. Apabila bahan warna disapu atas stensil yang diletakan atas kertas, bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepadasifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. (h) Teknik Percikan Bahan warna dipercik dari sesuatu alat. Hasilnya ialah jalinan bertitik-titik. Sesuatu objek atau kertas yang berubah bentuk boleh digunakan untuk menghalang percikanitu ke permukaan kertas. Objek /kertas berubah bentuk itu boleh diubah kedudukannya supaya kesan tindihan berlaku apabila warna kedua dipercikan. (i) Teknik Gurisan teknik gurisan, anda boleh menggunakansesuatu alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis-lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. Alat yang keras atau tajam seperti kayu, paku atau plastic boleh digunakan untuk menguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. (j) Teknik Capan cara untuk menghasilkan karya dengan menggunakan bahan yang disapukan warna (cat air atau cat poster) dan dicat ke atas sesuatu permukaan. boleh menghasilkan berbagai rupa bentuk dengan menggunakan berbagai jenis bahan (k) Teknik Mozek

7
TOPIK 3 : BIDANG MENGGAMBAR Untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat, olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar. 3.1 ASAS-ASAS MENGGAMBAR Kanak2 dpt 1) menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara ekspresinya yang tersendiri. 2)berkembang dari aspek psikomotor dan emosi dan keperluan fisiologi dak psikologi 3), mengalami pengalaman langsung dengan derianya mengenai subjek atau hal benda utk memahami sesuatu idea dan menghubungkaitkan antara satu idea dengan idea yang lain atau dengan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran. 4) membina idea baru dari benda konkrit. 5) membuka peluang untuk kanak-kanak membuat hubungkaitan yang bermakna, mengembangkan imaginasi, fantasi, kreativiti dan ekspresi diri. 3.2 ALAT DAN BAHAN 1)ialah seperti pensel, pensel warna, cat air, cat poster, pen, lilin, pastel, krayon, kertas warna, gam, gunting, bahan-bahan kutipan dan berus. 2)Media untuk menggambar terdiri i)media kering adalah seperti pensel, pen, pensel warna, krayon, arang lilin dan comte. ii)Media basah terdiri daripada cat air, cat poster, cat minyakdan cat akrilik. 5)Permukaan utk catan - kertas, kad, papan, tikar, kanvas 6) Alat-alatan dan perkakas lain adalah seperti palet, kain pengelap, bekas berus, easel atau kekuda dan alat masking.

cara menghasilkan karya dengan menyusun dan menambah bahan-bahan seperti kertas warna, plastik, kepingan jubin ke atas sesuatu permukaan seperti kertas, plastik dan papan secara tersusun, bersebelahan dan tidak bertindih.

6. perlu memilih sudut pandangan serta aspek-aspek pecahan ruang yang sesuai dalam kerja menggambar. 7. perlu mendapatkan ukuran yang tepat kerana ia menjadi kriteria penting dan menarik

8
3.4 PERSEMBAHAN HASIL KARYA 3.4.1 Ekspresi Diri 1. Pilih objek atau susunan objek yang sesuai dan menarik. 2. Tentukan sudut pandangan, komposisi, perspektif, ton, bentuk dan pencahayaan yang terlibat. 3. Pilih media yang sesuai dengan pilihan kertas. 4. Lakarkan garisan datar titik lenyap. 5. Bahagikan ruang tertentu bagi objek2 dlm lukisan. 6. Lukis lakaran kasar objek-objek. 7. Gunakan teknik yang sesuai untuk menunjukkan kesan cahaya, bentuk dan ruang serta bayang (chiarascuro). 8. Perincikan bahagian2 objek yg dijadikan fokus supaya membentuk jalinan dan ton yang berkesan. 3.4.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik panduan 1. perlu memahami dan mengetahui alat, bahan dan teknik - asas yang paling penting menggambar memudahkan proses mengekspresi diri. 2. perlu membuat tinjauan, pemerhatian atau melihat kerja melukis oleh tokoh-. 3. telah mengeksplorasikan alat dan bahan mengikut teknik yang berkaitan dengan jenis gambar yang bakal dibuat sebelum menggambar. 4. menguasai kefahaman dalam beberapa kriteria di bawah untukmendapatkan sentuhan gambar yang amat menarik dan bermakna: i) asas senireka ii)perspektif iii) teknik memilih sudut pandangan iv)teknik menngukur objek mengikut kadar 5. menguasai dan mengaplikasikan kemahiran ilusi menggambar utk mempraktikkan penguasaan dengan lebih mudah dan berkesan. 3.4.3 Apresiasi dalam Bidang Menggambar Bertanyakan soalan-soalan berikut untuk lebih menghargai sesuatu karya. 1. Apakah hasilan karya yang anda buat yang menepati unsur-unsur seni reka? 2. Sejauh manakah unsur2 seni reka tadi dpt diselaraskan dengan prinsip- prinsip rekaan dalam konteks menggambar? 3. Bagaimanakah penggunaan alat dan media dapat mewujudkan suasana gambar yang menepati nilai estetika dan etika? 4.. Adakah teknik yang digunakan tepat dan betul berasaskan alat dan bahan yang diaplikasikan? 5.. Berdasarkan tajuk karya, bagaimanakah ianya memenuhi hasilan karya yang berjaya? Kalau tidak berjaya, apakah saranan anda utk mempertingkatkan kualitinya? 6. Rumus dari dapatan secara keseluruhan. Berjayakah pelukis itu menampilkan hal benda (subject matter) seperti yang ingin diutarakan berdasarkan tema dan konsepnya? Jika ya, beri ulasan. Jika tidak, beri maklumat sokongan utk mempertingkatkan lagi kualiti karya. 7. Adakah pelukis berjaya membawa mesejnya?, sejauh manakah mesej ini berjaya ditampilkan? 8. Akhirnya, adakah alat dan bahan yang digunakan itu menggambarkan suatu penemuan baru dari segi teknik dan konsep? Adakah pelukis ini masih terikut2 gayaan/ stail pelukis-pelukis yg sedia ada?

Titisan

Lilin, warna dan kertas.

Titiskan cairan lilin ke atas kertas untuk meninggalkan kesan. Ikatkan tisu atau kain dan celup dalam warna.

Mengikut Kreativiti Lipatan dan guntinga n Mengikut Kreativiti Resis

(bawang, kentang, Kertas lukisan

atas kertas Lipat dan guntingkan mengikut corak yang dikehendaki. Lakar imej pd kertas lukisan dgn lilin dan warnakan Tampal bahan diatas kertas jadikan gubahan imej Lukis corak motif huruf dan warnakan Mengikut Kreativiti

Topik 4 : Bidang Rekaan dan Corak


4.1 APA ITU CORAK? Corak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan motif yang dibuat secara tertentu atau bebas. Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang disusun berulangan. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan di alam sekeliling 1) alam semulajadi bunga, siput , tumbuhan 2)bahan buatan manusia kerusi meja rumah 3)geometri bulat segitiga segiempat 4)abjad rumi, jawi 5)rupa barangan kraf tradisional wau,gasing,keris 4.2 SUSUNAN CORAK Penuh, turun separa, berulang. Orgee. Batubata,berpusat, sendeng, berombak, bertindih, jidar, bertimbul, berjalur, cerminan. 4.3 TEKNIK, ALAT DAN BAHAN, PROSES DAN HASIL (PRODUK) (a) Corak Tidak Terancang teknik bahan Proses Pualaman Kertas, Isikan cat . Cat kilat ke dalam kilat, air air takungan dan dan tekapkan besen kertas. Tiupan warna Sedut warna Straw, air dan air dan . kertas tiupkan pada . katrid permukaan kertas. Hasil Mengikut Kreativiti

Ikatan dan celupan

Kain tisu, warna batik

Lilin, air, warna kertas lukisan Kertas warna/ bahan terbuang Kertas warna/w arna air/poster

Renjisan dan percikan

Warna air dan kertas warna.

Renjiskan campuran warna ke atas kertas.

Mengikut kreativiti

Kolaj

Kaligrafi (b) Corak Terancang Lukisan Warna air dan kertas. Catan Cat minyak dan kanvas atau kertas. Papan lino dan lino ink. Lukis dgn teknik warna air atau poster. Lukis dengan teknik cat minyak. Lakar dan ukir papan lino. Gelek dgn warna, lalu pindahkan imej pada permukaan kertas. Warna permukaan objek dan cetakkan di Mengikut kreativiti Mengikut kreativiti

4.3.1 Contoh-contoh Proses Rekaan Corak


(a) Teknik Tiupan i)bancuh warna dgn sedikit air ii)titiskan warna di atas keretas lukisan iii)gunakan penyedut minuman utk meniup titisan warna itu (b) Lipatan dan Guntingan i) lukis motif di atas kertas yg sudah dilipat ii)gunting motif dan buka lipatan iii)sapukan gam dibhgn beklakang motif iv)tampal motif diatas kertas v) buat lebih dari satu utk mdptkan ulangan

Cetakan

Mengikut kreativiti

Mengikut Kreativiti

Capan bender dll.).

Media alam semulaja di

Mengikut kreativiti

Pahat, penukul, alat pengukir, pengikis, kikir pari, kertas pasir .

menonjolkan objek ke permukaan. Ia boleh di buat secara: Acuan, tampalan Asemblaj, binaan

Kertas tebal, loyang, gangsa, plywood, zink, akar kayu, papan dan sebagainya.

Bentuk yang digubah untuk tujuan membuat sesuatu objek konkrit. Contohnya model buah-buahan. Teknik yang digunakan: Gam, kimpalan, skru, acuan

10

Topik5: Bidang Kegiatan Membentuk dan Membuat Binaan 5.1 PENGERTIAN AKTIVITI 1)menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. 2)pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. 3)mendedahkan pelajar dengan penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik penghasilan. 4)memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan, 9 aktiviti membentuk dan membuat binaan (a) Arca timbul (f) Diorama(b) Arca asemblaj (g) Boneka (c) Arca mobail (h) Topeng (d) Arca stabail (i) Origami (e) Model 5) memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. 6) memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. 5.2 ALAT, BAHAN DAN TEKNIK PENGHASILAN (a) Arca timbul Alatan/bahan Kepingan kayu, plaster of Paris, batu, kayu, plastik, kertas lumat, papier-mache dan tanah liat. Teknik Penghasilan dan Peralatan yg Berkaitan Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yg akhirnya

(b) Asemblaj Alatan/bahan Kayu, logam, batu, simen, bongkah2 spare-part kenderaan, bahan kutipan,besi dsbinya.

11
Teknik Penghasilan dan Peralatan yg Berkaitan Bahagian/ komponen yg berlainan yg dicantum dan menjadi satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna. Teknik hasilan: Kimpalan,binaan cantuman skru/paku gam Teknik Penghasilan dan Peralatan yg Berkaitan Bahagian2 dicantum utk membentuk satukesatuan. Digantung utk menjadikan objek bergerak, berputar atau berombak. Teknik yang digunakan: Kimpalan, gam, skru, ikatan Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan dipasang tapak yang stabil. Teknik yang digunakan: Kimpalan, skru, ikatan, acuan binaan (f) Diorama Plywood, papan, zink, Cermin,lutsinar, patung, Karangan laut, dan sebagainya. Gubahan himpunan objek konkrit yang bertemakan sesuatu cerita, maklumat, fenomena atau peristiwa. Teknik yang digunakan: Cantuman,gam, kimpalan Model yg mewatakkan figura manusia,binatang, buah-buahan, serangga dan lain-lain. Teknik yang digunakan: Jahitan,gam, kimpalan skru Mewatakkan semula imej manusia, binatang atau unggas dalam konteks menampilkan semula kerangka yang boleh dipakai atau diserkup. Teknik yang digunakan: Gam, cantuman kimpalan Objek konkrit yang dibentuk melalui lipatan atau konsep topologi. Teknik yang digunakan:

(c) Mobail Alatan/bahan Besi, dawai, kertas, talitemali,kepingan logam dan kadbod.

(g) Boneka Tekstil,span,plastik, tali, cat spray dan warna.

(d) Stabail Simen, kepingan logam, plastik, spare-parts kenderaan, besi, logam, papan dan sebagainya.

h) Topeng Papier mache, plastik, kertas surat khabar, habuk papan, gam, piring plastik dan sebagainya.

(e) Model

Kertas,tekstil,gunting, pisau NT, gam dan tali.

Lipatan,golongan 5.2.1 Aplikasi Alat, Bahan dan Teknik 1)proses menjadikan objek itubersifat tiga dimensi. Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini adalah 2)bagaimana untuk menstrukturkan reka bentuk disamping memerhati dan meneliti sfera-sfera objek yang akan dibuat. 3)menentukan rangka dan rupa bentuk melalui pertimbangan permukaan2 yg terlibat, ketinggian, kelebaran, berat dan garis luar objek. 4)bentuk konkrit akan di asaskan berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti. 5.3 MENENTUKAN TEMA ATAU HAL BENDA tema atau hal benda yang penting: a) Alam Semulajadi dan Objek Persekitaran menjadikan objek2 alam semulajadi ciptaan Tuhan sebagai sumber utama menghasil karya. objek persekitaran pula,- objek buatan manusia(objek domestic) seperti meja,cawan, piring, pinggan senduk, pisau, (b) Perasaan Dalaman, Khayalan dan Imaginasi Si Pelukis 1) melalui Pengalaman hidup 2) teori- teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran status-quo pelukis. 3)Imaginasi memandu pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas2 kebiasaan dalam berkarya. 4)( Frued), perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya. (c) Aliran dan Tema Sejagat Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. .

Contohnya, membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan, matahari bintang . Dari idea yang berbagai, keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. Jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan Wujudnya Non-objective Art, Minimal Art adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani, mencabar dan sanggup menerima rintangan. (d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Ciptaan cawan, sudu, senduk, periuk dan alat-alat domestik adalah asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Pada bidang yang lebih besar, manusia mencipta dan membuat kipas, dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara. idea datang dari soal desakan untuk mengguna disamping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. Lalu diciptanya bentukbentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia dan pencipta itu sendiri. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya. 5.4 PERKEMBANGAN DAN PENGHALUSAN IDEA (a) Pemerhatian dan Kajian Visual 1)boleh berlaku dari kesedaran kualiti tampak yang tinggi melalui kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya. 2)Frank Barron dan Irvin Child - seseorang artis mempunyai keupayaan tinggi untuk melihat, memerhati, mentafsir dan mengurus maklumat visual berbanding bukan artis. 3)Norman Meier (1930) - bahawa artis boleh menyelesaikan pelbagai kemahiran kemahiran seni

4) J. P. Guilford, artis dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa. (b) Perubahan Cara Bekerja 1) seseorang artis perlu mengubah dari kaedah bertumpu, kpd kaedah bercapah utk mendapatkan kelainan cara. 2)Kaedah percubaan yang tidak putus-putus akan mencernakan lebih banyak idea dan menjana dapatan yg lebih unik dan berketerampilan. (c) Penerokaan Simbol dan Makna 1) pelukis tidak seharusnya duduk diam. Dia harus cuba dan terus mencuba. Penerokaan yang tidak henti-henti akan menemukan dapatan yang lebih kreatif dan bermakna. Amalan penyelesaian masalah, penemuan dapatan baru akan lebih hasil/karya yg lebih bermakna. 5.5 PENENTUAN ALAT DAN BAHAN Selain daripada alatan dan bahan yang telah dinyatakan bahan2 lain ialah; 1. bahan terbuang yang diguna pakai semula; 2. benda2 drp alam sekitar spt buluh, tanah liat, buah kelapa, pinang, kulit siput dan sebagainya; 3. benda2 buatan manusia seperti manik, kayu larik, kotak-kotak, tisu, gam dan sebagainya; dan 4. bahan-bahan terbuang drp buatan manusia spt kaki kerusi yg patah, papan ygg telah terendam Bagaimanakah cara member kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna ini dapat dilakukan? Dgn 1. memerhati, mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek; 2. memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia; 3. memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran; 4. memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian, permainan dan peragaan; dan 5. memerhati dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar.

12

5.6 CARA MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. mengenalpasti bahagian2 yg terdpt dlm sesuatu binaan; 2. mengetahui bagaimana bentuk ttentu dicantumkan bagi menghasilkan objek; 3. mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan; 4. menggunakan alat dan bahan pengolahan reka bentuk; 5. menghasilkan jenis2 bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan; 6. menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan; 7. membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar; 8. memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan; 9. berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat, olahan bahan, unsur-unsur seni, fungsi dan kemasan; 10. menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya; 11. menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan; dan 12. mempamer dan mempersembahkan bentuk rekaan dan bahan mengikut fungsi. 5.7 PERSEMBAHAN HASIL KERJA (a) Ekspresi Diri Karya yg cemerlang dari segi kualitatif dan kuantitatif mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Bentuk binaan menepati tema dan tajuk. 2. Bahan binaan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. 3. Jika arca, pastikan ia kuat, kukuh dan selamat.

4. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik, membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik. 5. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen. 6. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik. 7. Untuk arca yang menggunakan tapak, pastikan ia kuat, selamat dan kukuh. 8. Asli, unik dan berketerampilan dari segi dapatan. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik asasnya ia berkaitan dengan: 1. Kesesuaian tajuk, tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. 2. Membuat thumbnail print sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. Segala lakaran ini mengambil kira dr segi kesesuaian objek. 3. Sesuatu perkembangan (progress) kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yg menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. 4. Pilih teknik membuat.- topeng misalnya, kaedah tampalan paling dominan dan sesuai. lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. 5. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. pahat utk menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawasi dari cara memegang, pilihan saiz pahat, arah pergerakan mata pahat disamping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. 6. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca, kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. 7. Syelek, varnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada, labuci, manik-manik seringkali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. - keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun.

8. Untuk tujuan peragaan yang mantap, tentukan tapak yang kukuh dan selamat. (c) Apresiasi Secara Mudah 1. Tajuk dan tema yang sesuai. 2. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membentuk. 3. Proses stailisasi, menambahbaikan dan adaptasi. 4. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej. 5. Kesesuaian secara keseluruhan.

13
Topik 6: Bidang Kegiatan Mengenal Kraf Tradisional
Kraf Tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan atau kerja-kerja mberunsurkan seni yang melibatkan kemahiran kerja-kerja tangan serta memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing2 Kraf tradisional terdiri daripada 8 jenis, iaitu: (a) Alat Domestik (b) Alat Permainan (c) Alat Pertahanan Diri (d) Batik (e) Seni Tekat (f) Tembikar (g) Seni Anyaman (h) Seni Ukiran Kayu 6.1 ALAT DOMESTIK Alat domestik merupakan peralatan yang dicipta dan digunakan untuk memberi kemudahan dan digunakan sebagai peralatan harian kepada masyarakat tradisional pada ketika itu. 6.1.1 Alat dan Bahan (a) Alat : senduk Bahan : tempurung (b) Alat : kukur kelapa Bahan : besi, kayu (c) Alat : tenggala Bahan : kayu 6.1.2 Teknik Penghasilan teknik luakan, teknik asemble dan teknik ukir 6.2 ALAT PERMAINAN 1)Alat permainan bermaksud alat permainan tradisi yang kebiasaannya dimainkan untuk mengisi masa lapang biasanya selepas kerja-kerja menuai padi.

2) wau masih di mainkan di negeri Kelantan, Trg, Kedah, Perlis, Pahang, Selangor dan Johor Di Malaysia, permainan ini diperkenalkan sejak zamanpemerintahan Empayar Melaka. 3) pelbagai nama wau di negara kita termasuklah Wau Barat, Wau Bayan, Wau Bulan, Wau Burung, Wau Ikan, Wau Helang, Wau Kucing, Wau Merak, Wau Jala Budi, Wau Katak, Wau Puyuh, Wau Sewah, Wau Payang (a) Alat dan Bahan Alat: Pisau raut, parang dan gunting. Bahan: Buluh, kertas, benang, gam dan kertas warna untuk corak. (b) Proses Membuat Wau Proses Penerangan 1. buluh jenis yang kuat, liut dan Proses memilih ringan. buluh 2. -proses yg memerlukan Meraut buluh ketelitian. -Bahagian kulit buluh tidak dibuang. -bilah-bilah buluh di layur pada api sebelum dilentur. 3. -memerlukan kemahiran. Membentuk buluh betung di jadikan tulang rangka kerana ianya kuat. -buluh perlu ditimbang utk imbangan yg betul. -Utk membuat sayap dan ekor, gunakan buluh yg mudahdilentur. Benang yang baik digunakan utk mengikat agar ianya tahan. 4. Kertas ditampal pada rangka Proses wau mengikut saiz. menampal Kertas drp jenis yg ringan. kertas dan Kertas warna digunakan untuk corak padan membuat warna sebagai hiasan. rangka Corak untuk motif adalah berdasarkan "ora dan fauna. 6.2.2 Gasing

Gasing merupakan jenis permainan tradisi yang popular di negara ini. dimainkan oleh masyarakat melayu sejak zaman dahulu lagi utk mengisi masa lapang dimainkan selepas selesai menuai padi dan berkebun. Permainan gasing boleh merapatkan persahabatan di antara masyarakat kampong- permainan gasing sebagai permainan masyarakat. (a) Jenis-jenis Gasing Nama dan bentuk - Gasing Lang Laut, Gasing Leper, Gasing Uri dan Gasing Piring Bahagian gasing - Paksi, Temin, Turap Labu, Bahu, Leher, Kepala dan Patak . jenis gasing - Gasing Pangkah, Gasing Pemusing dan Gasing Hiasan. (b) Alat dan Bahan Alat - Pembaris, kertas kaca, sesiku, pengarit, tolok luar, jangka lukis, ragum, kikir, berus kikir, gandin, kakak tua, apit, pemutar skru, tukul, gerudi, pelayar, gunting, pahat, andas, kapak, pelarik, gergaji Bahan - Kayu, timah, besi, plumbum dan loyang. (c) Proses Membuat Gasing Proses Penerangan 1. dipilih daripada jenis yang Memilih kayu bermutu untuk menjaga kualiti gasing agar tidak pecah. untuk menjaga ketahanan, kekuatan, kekerasan dan keliatan. 2. Kayu dikerat dan dipotong mirip Proses bentuk kun agar senang Membakal apabila proses melarik. 3. -dilakukan untuk membulatkan, Proses melarik meratakan, menyamakan dan melicinkan gasing. Kerja-kerja melarik dilakukan menggunakan alat pelarik. 4. Simpai ialah lingkaran logam Proses simpai yang dipasang pada badan Gasing - pada bahagian bahu, labu dan patak gasing.

6.3 ALAT PERTAHANAN DIRI Alat untuk mempertahankan diri dipanggil senjata merupakan alat keperluan manusia di zaman purba. Senjata digunakan utk memburu dan mempertahankan diri.

6.4.1 Alat dan Bahan Alat -Canting, pemidang kayu, berus, dapur atau plat pemanas, periuk dan bekas besar. Bahan -Kain putih, campuran lilin, pewarna, pemati warna, debu soda dan pelembut kain/fabrik. 6.4.2 Proses Membuat 1. Kain yang telah dibasuh (untuk membuang kanji) dikeringkan dan diregangkan pada pemidang kayu. 3. Motif dan corak dilakar dgn menggunakan pensil. 4. Bahan campuran lilin dipanaskan dengan suhu yang sederhana (lilin paraffin 60% + damar 40%). 5. Canting yang berisi lilin panas (cair) digunakan untuk melakar di atas permukaan fabrik. 6. Bahan warna disapu pada motif. 7. Fabrik dibiarkan sehingga kering, kemudian disapu dengan pemati warna (sodium silikat) dan dibiarkan selama 812 jam atau direndam dalam cecair yg sama dgn tempoh yg sama ditempat yg terlindung. 8. Fabrik yang telah dimatikan warna dibasuh dengan air lalu atau air mengalir. 9. Fabrik seterusnya direbus di dlm air panas yg telah dicampur dgn sedikit debu soda (soda ash) sehingga lilin tanggal. 10. Fabrik dicuci dan dibilas dengan menggunakan air biasa sebelum dijemur sehingga kering. 6.5 SENI TEKAT Seni tekat termasuk dalam jenis tekstil yang dihasilkan dengan cara menyulam benang ke atas kain dasar jenis baldu. dikenali dengan nama suji timbul iaitu sulaman timbul atau tekat bersuji, tetapi suji sering dikaitkan dengan sulaman benang sutera Sama ada ditekat, disulam atau disuji, ragam hiasnya semua dibentuk dalam keadaan timbul dari permukaan dasar kain kerana bahagian dalamnya diisi dengan mempulur. Kegunaan pakaian dan kelengkapan keluarga rajaraja atau istana.

Negeri seperti Perak, Johor, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan merupakan negeri yang banyak mengusahakan kraf seni tekat timbul benang emas. 6.5.1 Alat dan Bahan Alat - Pemidang kayu berkaki dan cuban. Bahan -Benang emas, benang putih, kain dasar baldu, kertas tebal, gam dan rotan saga.

14
Masyarakat melayu tradisional -zaman kerajaan Melayu Melaka menggunakan senjata seperti Keris, Pedang, Tombak, Tumbuk Lada, Lawi Ayam, Rencong Aceh, Sewar, Badik, Beladau, Jembiah Lading, Lembing dan Sumpit. Keris - senjata penting dalam masyarakat dan budaya melayu. Keris merupakan simbol kelakian Melayu. Jenis-jenis - Keris (Jawa, Semenanjung, Sumatra, Petani/ Pekaka, Bali, Sundang, Majapahit, Bugis Picit.) Keris pada masa kini digunakan untuk upacara2 tertentu - majlis persandingan, perubatan dan keris menjadi lambang kebesaran institusi diraja. 6.4 BATIK Batik merupakan sejenis kraf yang dihasilkan melalui proses menerap lilin dan mewarnakan kain. Batik terkenal dianggap bidang kraf tangan tradisional yang unggul. Batik tradisi dan moden mempunyai corak yang sesuai dengan cita rasa dan perkembangan kesenian Malaysia kaedah membuiat batik - Batik tulis, batik lukis dan batik canting Pada tahun 1970-an teknik ini telah diterapkan dalam kaedah membuat skaf, kain selendang dan baju kurung. Kinipenggunaannya telah diperluaskan dalam bentuk dimensi baru semakin digemari oleh peminat fesyen kerana corak batik dapat dipadankan mengikutperedaran zaman.

15
6.5.2 Proses Menyulam Proses Penerangan 1. Proses 1)Dimulakan dengan menyiapkan penciptaan pemidang dengan meregang kain putih, 2) menyediakan mempulur atau isi tekatdari kertas atau rotan sega. 3) proses menyulam/penciptaan tekat dimulakan. 2. 1)meregangkan kain putih di atas Persiapan pemidang. pemidang 2) Bahagian pinggir/ tepi kain putih yg berukuran panjang persegi dimasukkan batang pinang yang telah dihaluskan. Cara ini dilakukan untuk membuat telinga kain. 3) dr bhgn ini kain putih diikatkan ke bingkai pemidang. Utk menegangkan kain. 4) Di atas kain putih ini kain baldu sebagai dasar dilekatkan dengan menyambat kasar. 3. 1)Mempulur atau tempulur ialah isi Membentuk tekat untuk motif dan ragam hias. mempulur 2)Bentuk motif dilukis di atas beberapa helai kertas yang telah dilekat tindih (enam hingga lapan helai bentuk motif dipotong dan diasingkan dari kepingan kertas. 3)Potongan2 mempulur ini dilekatkan di atas kain dasar tekat sebelum proses menyulambenang

4. Menyulam

emas dimulakan. 1)Benang emas dari lubang merentasi bhgn batang mempulur dari titik A ke titik B. Di titik A benang emas akan di tindih dan diikat jahit oleh benang putih melalui jarum yg sedang matanya. Jarum yg sederhana matanya disesuaikan dgn lebar batang mempulur.

4. Tembikar boleh dibentuk mengikut kehendak sendiri. Pinggan digunakan untuk proses penyambungan tanah liat yang digelungkan. 5. Bentuk tembikar dari bawah ke atas, tahap demi tahap. 6. Semasa membentuk permukaan, tanah liat ditekan dengan kayu di sebelah dalamnya ditahan dengan tangan. Ini bertujuan untuk menguatkan tembikar.

16
7. Pisau buluh pula digunakan untuk melicinkan permukaan tembikar. Tekan dan gerakkan bahagian mata pisau dari bawah ke atas. 8. Tapak atau kaki tembikar dibuat secara berasingan. Cantuman bahagian badan dan kepala tembikar siap dibuat semasa tanah liat masih dalam keadaan separuh siap (leather hard). 9. Ragam hias dibuat dengan menggunakan penepek berukir. 10. Tembikar yg siap dibuat akan dijemur sebelum dibakar. 11. Tembikar dikeras secara tanur dedah - dilakukan secara salai 12. Tembikar yang telah siap disalai dimasukkan ke dalam timbunan sekam. 13. Damar disapu di bahagian bawah tembikar bagi mengelakkan tiris. 6.6.4 Teknik Pembuatan: (a) Teknik picitan (b) Teknik lengkaran (c) Teknik kepingan (d) Teknik Lempar Alin 6.6.5 Jenis Tembikar Tradisional (a) Labu Gondol atau Labu Air (b) Labu Kepayang atau Labu Pucung (c) Labu Gelugur (d) Labu Tanah (e) Labu Panai (f) Labu Kepap (g) Labu Tela (h) Labu Leper / Labu Bocong 6.6.6 Reka Bentuk Tembikar Tradisional 1)Reka bentuk tembikar dari luar tidak mempengaruhi teknik pembentukan dan penciptaan tembikar orang Melayu.

6.6 TEMBIKAR Tembikar adalah hasil barangan kraf yang diperbuat daripada tanah liat, dibentuk dan dibakar. 1)tembikar yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri kegunaan harian. 2)Barangan tembikar yang dihasilkan adalah berbeza dr segi bentuk, corak, dan teknik pembuatan kerana dipengaruhi oleh budaya dan l/ belakang si pembuat. 3)Bentuk tembikar mempunyai persamaan dari segi susunan motif, ketebalan dan teknik pembakaran bersuhu rendah, dengan permukaan berwarna coklat, hitam dan kelabu gelap. 4)Tembikar tradisi Melayu menjadi lambang kesenian negara dan menjadi koleksi yg membanggakan. 6.6.2 Alat dan Bahan Alat : Pisau, penggelek, papan golek, span, gergaji kecil, pengayak, dawai pemotong, kayu pengukur, angkup luar, pinggan, kayu pembentuk, batu sungai, pengguris dan berus Bahan: Tanah liat 6.6.3 Proses 1. Tanah liat dijemur dan dikeringkan ditumbuk menjadi debu. Ayak debu tanah liat utk mengasingkan batu-batu kecil dan sampah sarap yang terdapat di dalam tanah. 2. Campur debu tanah dengan air dan kacau. Simpan di dalam pasu selama tiga hari. 3. Tanah liat akan mendap. Uli menjadi liut dan lembut.

2) tetap pada tahap teknologi primitif. Dengan teknik yang serba sederhana, tembikar dibakar dalam suhu biasa tanpa ukuran tertentu. 3)Tukang Melayu dapat melahirkan ciptaan yang unik terutama dari segi rupa bentuk labu dan ragam hias yang mempunyai nilai dan ciri-ciri tersendiri. 4)Dari segi bentuk, telah dapat dikesan tentang kepandaian orang Melayu membentuk dan mencipta, iaitu perkembangan daya fikiran serta tingkat kebudayaan. 5)Walaupun rupa bentuk tembikar yang dicipta itu sederhana tetapia penuh dengan nilai-nilai estetik 6.7 SENI ANYAMAN Anyaman merupakan satu proses menjalin helaian daun pandan, mengkuang, bilah buluh, rotan, lidi, bertam, paku-pakis ribu-ribu atau bahan-bahan lain dengan menggunakan cara dan peraturan tertentu melalui teknik selang-seli helaian antara satu sama lain. 6.7.1 Alat dan Bahan Alat :Parang, alat jangka, pelurut, tempayan, besen, periuk, penyisip dan pisau kecil Bahan: Pandan, mengkuang, daun nipah, buluh, paku-pakis, daun serdang, rotan, rumput- rampai dan lidi. 6.7.2 Cara Memproses Daun Proses Penerangan 1. Daun dilayur di atas api Melayur daun sehingga kekuning-kuningan pandan atau supaya daun menjadi lembut dan mengkuang tahan lebih lama. 2. Alat jangka ialah sisir kayu atau Menjangka buluh yg bermata tajam. daun Jangka digunakan utk membelah daun menjadi bilah-bilah mengikut lebar yg dikehendaki. 3. Daun dianginkan selama lebih Melurut kurang satu jam. Daun dilurut dgn menggunakan pelurut. Daun dilurut bagi tujuan melembutkan bilah2 daun utk mengelakkanya drp bergulung 4. Daun diikat menjadi tongkol-

Merendam .

tongkol sebelum direndam. Tongkol-tongkol direndam selama dua hari dua malam utk melunturkan warna asal daun yang hijau itu. Air rendaman ditukar dua kali sehari. Tongkol daun kemudiannya dibuka utk dicuci dan dijemur sehingga kering. Daun akan bertukar warna menjadi warna putih pasir (a) Kuning kunyit (b) Jingga dan merah buah kesumber India (c) Biru tua dan biru daun mengkudu (d) Hitam buah pokok arang (e) Hijau daun bemban (a) Panaskan air bersih sehingga mendidih. (b) Masukkan bahan pewarna. (c) Masukkan daun yang telah diikat dan biarkan selama lebih kurang setengah jam. (d) Daun dikeluarkan dan cuci dengan air bersih. (e) Buka ikatan daun dan jemur di tempat yang teduh sehingga kering (f) Dilurut daun sekali lagi sehingga lembut.

Mengayam

tengah dilakukan di tengah / badan sesuatu anyaman di mana daun diselangselikan secara menegak dan melintang dengan sehelai di atas dan sehelai lagi di bawah. -Mengepai merupakan proses mematikan tepi anyaman tikar supaya tidak terburai. Anyaman sudut disebut juga sebagai anyaman bucu Turut dikenali sebagai anyaman mati pada tepi tikar untuk mengakhiri kerja anyaman. Boleh juga dianyam secara berasingan dan kemudian dijahit pada barangan yang dikehendaki. -dilakukan bagi mengelakkan anyaman daripada terburai. Alat penyisip digunakan. Alat ini diperbuat daripada buluh. Hujung lebihan daun direncongkan untuk memudahkan kerja sisipan Pisau kecil yang tajam digunakan untuk memotong lebihan bilah anyaman bagi tujuan kemasan.

(c) Kelarai bunga cengkeh(d) Kelarai tampu manggis (e) Kelarai bunga mempelas (f) Kelarai anak ikan (g) Kelarai kepala lalat (h) Kelarai mata punai (i) Kelarai sisik kelah (j) Kelarai tapak harimau

AK KENDIRI 6.4
6.8 SENI UKIRAN KAYU Seni ukiran kayu merupakan sejenis kraf tangan Melayu tradisional yg digunakan utk menghiasi rumah kediaman yg menjadi kebanggaan masyarakat pada zaman dahulu.

5. Pewarnaan daun secara tradisional

3. Pepeh atau lepih

17
Ukiran kayu tradisional dianggap sebagai hasil kreativiti orang Melayu dalam bentuk tampak dan mendpt tempat yg istimewa di kalangan masyarakat Seni ukiran Melayu diperlihatkan pada istana, masjid, rumah, makam, kepala sampan, perabot, senjata dan peralatan untuk kegunaan harian. 6.8.1 Fungsi Ukiran Seni ukiran kayu berfungsi sebagai hiasan di bahagian-bahagian bangunan, alat kelengkapan dapur, perabot serta peralatan rumah. Contoh (a) Pintu (b) Siling (c) Dinding (d) Tebar layar (e) Cucuran atap (f) Ambang tingkap (g) Dinding separuh tingkap (h) Katil (i) Kerusi (j) Almari 6.8.2 Jenis Kayu untuk Ukiran (a) Cengal (b) Merbau (c) Nyatoh (d) Jelutung (e) Berlian (f) Jati (g) Sena 6.8.3 Alat dan Bahan Alat : Gergaji tangan, cetar, pahat, pisau, kikir, ketam, pengikis,daun mempelas, berus, berus syelek. Bahan : Kayu 6.8.4 Teknik Mengukir Teknik Penerangan 1. Dibuat tidak menembusi bahagian Bunga timbul belakang dan boleh menggunakan silat atau tidak. Tidak dapat berfungsi sebagai alat

6. Proses mencelup warna

4. Sisip .

5. Kerat

6.7.3 Teknik dan Proses Anyaman Proses Penerangan 1. Lagang dikenali sebagai proses menaja. Lagang merupakan tulang sesuatu ciptaan anyaman. Ukuran pjg tikar bergantung kepada ukuran lagangnya. Setiap bilah daun dibentuk seperti huruf V di tengahnya, iaitu tempat anyaman dimulakan. 2. -melibatkan tiga langkah. Anyaman

6.7.4 Kelarai Kelarai ialah corak atau motif berbentuk dan pada anyaman yang melalui proses tranformasi idea daripada alam semulajadi. Anyaman yang tidak berkelarai disebut anyaman biasa atau ghadas. Anyaman lengkap dihiasi dengan kelarai. Dua jenis warna yang kontra digunakan bagi menunjukkan kesan. Dirancang dgn menggunakan mata atau langkah yang betul dan tepat. Kelarai ini dilakukan serentak dengan proses anyaman. Nama kelerai: (a) Kelarai berakar (b) Kelarai beras patah

mengaliran udara tradisional. Mempunyai reka bentuk yg indah dan halus seni kraf tangannya. 2. dibuat pada papan yg ditebuk. Papan tebuk Bentuk ukiran digunakan adalah awan larat, silang, huruf dan reka corak pada bahagian lambar, selasar, bahagian atas pintu dan dinding. berfungsi sebagai alat pengaliran udara secara t radisional. dua jenis papan tebuk papan tebuk silat dan papan tebuk tidak silat. 6.8.5 Proses Mengukir . 1. Pilih kayu ikut kematangan dan urat yg cukup pejal. 2. Belah kayu dan biarkan kering. 3. Kayu yang sudah cukup kering dibelah dan diketam. 4. Corak bunga ditekap pada permukaan kayu. 5. Ukiran timbul bahagian yang hendak dibuang, ditebuk guna pahat. Ukiran tebuk bahagian yg hendak dibuang, guna gerudi 6. Ratakan bahagian dasar. 7. Membuat ukiran silat. 8. Corak diukir guna pisau wali. 9. Licinkan ukiran guna kikir pari. 10. Proses melicinkan ukiran diulang guna daun mempelas dikuti dgn daun lalang kering. 11. Gunakan kiwi kayu, varnis atau syelek bagi tujuan kemasan. 6.8.6 Aplikasi Ukiran Kayu boleh dilihat pada binaan berikut: 1. Istana Kenangan di Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak. 2. Istana Balai Besar Kedah. 3. Istana Tengku Nik - Muzium Induk Negeri Trg 4. Istana Sri Menanti Negeri Sembilan. 5. Masjid Kampung Keling, Melaka. 6. Rumah-rumah kayu di Perlis Melaka dan Johor. 7. Istana Jahar Kelantan. 8. Rumah Pak Ali Gombak Selangor.

6.8.7 Motif Ukiran 1. Itik Pulang Petang 3. Kepala Cicak 5. Kosmos 7. Kaligrafi 6.8.8 Jenis-jenis Silat 1. Silat Belah Rotan 3. Silat Serong 5. Silat Dada Tuma SEMAK KENDIRI 6.5

2. Badak Mudik 4. Unduk-unduk 6. Geomerti 8. Flora 2. Silat Minangkabau 4. Silat Leper

18

guru, dapat membuat persediaan yang rapi agar dapat meningkatkan keberkesanan p&p dengan memberi tumpuan kepada: (a) perkembangan pelajaran yang berperingkat (b) kesinambungan rancangan pengajaran; (c) kesinambungan jenis aktiviti; (d) perkembangan daya kreatif pelajar; (e) kepelbagaian bahan-bahan seni; (f) penyesuaian alat/bahan; (g) kesinambungan gerak kerja individu/kumpulan; d (h) aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.

Topik 7 Perancangan Dan Persediaan Mengajar


7.1 PERSEDIAAN RANCANGAN TAHUNAN DAN SEMESTER 7.1.1 Kepentingan Rancangan Tahunan dan Semester 1)berpusatkan pelajar -adakan aktiviti interaksi lisan yg merangsangkan pemikiran dan imaginasi pelajar serta meyakinkannya untuk berkomunikasi secara rasional dan logik. 2)sesuai dengan minat, keperluan dan kebolehan pelajar, mengembangkan daya kreatif serta menajamkan daya pengamatan dan diskriminasinya. 3)Utamakan Perkembangan diri individu secara menyeluruh dan bersepadu termasuk penyerapan nilai-nilai murni 4)aspek-aspek yang perlu diberi perhatian (a) rancangan pengajaran; (b) persediaan guru dan pelajar; (c) kaedah pengajaran; (d) pengelolaan pelajaran; (e) teknik penyoalan; (f) penyertaan pelajar; (g) pemupukan nilai estetik dan etika; (h) penyerapan nilai-nilai murni masyarakat; dan (i) penilaian kemajuan pelajar. 7.1.2 Tujuan Rancangan Pengajaran

7.1.3 Format Rancangan Tahunan dan Semester Huraian Sukatan Pelajaran perlu dirujuk semasa menyediakan rancangan pelajaran. (a) Rancangan Tahunan dan Semester (i) Berdasarkan Sukatan pelajaran dan huraian yang dibahagikan mengikut penggal. Perkara-perkara yang perlu dinyatakan ialah: a)kegiatan/bidang b)jenis aktiviti c) isi kandungan d) kemahiran e) bahan/alat f)catatan (ii) merangkumi aspekaspek: a) Melukis dan menggambar b) mereka dan mencorak c)membentuk dan membina d)mengenali kraf tradisional (iii) Rancangan penggal mestilah mengikut peringkat perkembangan dan mempunyai kaitan di antara tajuk yang dirancang. (b) Rancangan Mingguan (i) adalah perincian daripada rancangan penggal menunjukkan kesinambungan dan perkembangan pelajaran dari seminggu ke seminggu. (ii) Perkara-perkara berikut perlu dicatatkan dalam rancangan mingguan:

(c) Rancangan Harian i) disediakan jelas dan tepat. Memperlihatkan urutan, menyatakan obj. akt dan strategi (ii) Objektif pelajaran bersesuaian dgn kebolehan pelajar. nilai yg hendak diserapkan dinyatakan dgn jelas mempunyai kaitan dengan tajuk. (iii) Rancangan harian menggambarkan perkembangan pelajaran sebelumnya. Kesinambungan tajuk iv) mengambil kira perbezaaan kebolehan pelajar. . 19 (v) Perkara-perkara berikut perlu dicatatkan dalam (rancangan harian): Bidang Tajuk Objektif Kemahiran Aktiviti Alatan / bahan Nilai murni 7.2 PERSEDIAAN MENGAJAR (a) Menulis Hasil Pembelajaran , muridmuriddiharapkan dapat mengenal, membeza, membuat dan menilai aspek yg berkaitan dengan bidang seni di peringkat asas. Tiga faktor hasil pembelajaran yang harus anda gabungkan selari ialah: (i) unsur-unsur seni (garisan, bentuk, rupa, warna, jalinan dan ruang); (ii) kegiatan yang dicadangkan (melukis dan membuat gambar, membuat rekaan dan corak, membentuk dan membuat binaan dan memperkenalkan kraf tradisional); dan (iii) kemahiran-kemahiran yang dicadangkan adalah kemahiran perlakuan, pengetahuan budaya dan persepsi. (b) Kemahiran-kemahiran (i) kemahiran perlakuan; (ii) pengetahuan budaya; dan

Mata pelajaran,tahun,kemahiran, isi kandungan, aktiviti dan alatan Minggu ke. m/p tahun kemahiran isi akt

alatan

(iii) perkembangan persepsi atau pengamatan. (c) Kegiatan/Aktiviti (i) melukis dan membuat gambar; (ii) membuat rekaan dan mencorak; (iii) membentuk dan membuat binaan; dan (iv) memperkenalkan kraf tradisional. (d) Jenis Terdapat 18 jenis aktiviti yang disarankan untuk membantu menyalurkankemahiran-kemahiran dalam Pendidikan Seni (e) Kandungan Isi motif yg dpt dikaitkan kedlm p&P Aspek inilah yang menentukan penyerapan dan hubungan nilai-nilai kepekaan murid terhadap alam sekeliling mereka. (f) Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Masa untuk Pendidikan Seni ialah 60 minit seminggu. Dalam lingkungan masa yang terhad, pada jangkaan umum tentu membangkitkan beberapa masalah, tetapi teknik p&p boleh menghapuskan sebahagian besar masalah tersebut. contohTeknik gabungjalin Pendidikan seni dan bahasa (g) Isu dan Kesan dari Pengajaran dan Pembelajaran (h) Persediaan Guru Di samping perancangan penggal, mingguan dan harian, anda sebagai guruhendaklah: (i) mempunyai pengetahuan serta kemahiran terhadap topik atau tajuk dan kaedah pengajaran yang sesuai; (ii) sentiasa bersedia dengan alat bahan pelajaran yang hendak digunakan; (iii) memperolehi berbagai jenis alat bantu mengajar yang sesuai; (iv) sentiasa peka dan memahami tentang keperluan dan masalah pelajar; (v) menentukan tempat yang sesuai untuk pengajaran. (i) Persediaan Pelajar

pelajar bersedia dengan: (i) alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran; (ii) membuat kajian dan rujukan yang diarahkan sebelum pelajaran yang diarahkan serta menyediakan soalan-soalan, idea-idea yang sesuai; (iii) buku-buku skrap, catatan, sampul lukisan dan buku lakaran. 7.2.1 Memilih Strategi dan Merancang Aktiviti Biasanya, satu aktiviti, satu tajuk dan satu jenis bahan Salah satu cara pendekatan yang lebih mencabar kreativiti kanak-kanak ialah dengan berinteraksi dalam kumpulan. (i) mempelbagaikan aktiviti dan bahan untuk satu satu tajuk; (ii) mempelbagaikan kegunaan bahan dalam satu jenis aktiviti; (iii) mempelbagaikan jenis aktiviti untuk satu jenis bahan dan tajuk; atau (iv) mempelbagaikan tajuk untuk satu aktiviti. (b) Beberapa faktor penting yang anda perlu sedari di dalam merancang program pendekatan secara kumpulan adalah seperti berikut: (i) Objektif pelajaran dan pembelajaran tepat, jelas dan dapat diukur prestasinya sebagai hasil satu unit keseluruhannya (ii) Tidak terlalu banyak kemahiran yang hendak disalurkan . Sesuaikan kemahiran-kemahiran perlakuan yang sama untuk beberapa aktiviti yang ditetapkan. (iii) Tentukan cukup masa untuk mengendalikan program pendekatan cara kumpulan. (iv) Adakan kemudahan dan kelengkapan yang cukup untuk kanak-kanak. Alat tidak cukup - dibeli, bahan-bahan kutipan dan gentian lebih menghidupkan lagi suasana pembelajaran. (v) Rancangkan aktiviti yang mudah atau senang tetapi menarik dan berkesan. Cara mempelbagaikan aktiviti dlm pengajaran

Contoh A Mempelbagaikan aktiviti dan bahan untuk satu tajuk.

Contoh B Mempelbagaikan kegunaan bahan dalam satu jenis aktiviti.

20
Contoh C Mempelbagaikan jenis aktiviti untuk satu jenis bahan dan tajuk.

Contoh D Mempelbagaikan tajuk untuk satu aktiviti.

(MS124-126) 7.2.2 Memilih Kaedah dan Teknik Pengajaran 1) hendaklah sesuai dengan Objektif dan isi kandungan pelajaran, pengetahuan dan pengalaman serta minat pelajar dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang tersedia. 2)Pelbagai kaedah yang boleh digunakan - kaedah inkuiri penemuan, penerangan dan demonstrasi, projek individu/kumpulan, lawatan/kegiatan di luar bilik darjah, tayangan bahan-bahan visual. Teknik pula seperti nyanyian, bercerita, puisi, kuiz, lakonan, simulasi UTK memberi peluang kepada

murid mengasahkan kemahiran-kemahiran berikut seperti memerhati, mengumpul maklumat, membuat analisa, menyoal, merumus, melukis, menjalankan eksplorasi, menilai dan membuat rujukan. 3)berpusatkan pelajar dan dipelbagaikan supaya pelajar dapat menyertai proses pengajaran dan pembelajaran dengan aktif dan merangsangkan pelajar 7.2.3 Diskripsi Beberapa Kaedah Pengajaran (a) Kaedah Inkuiri-penemuan Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses mengingat kembali, memerhati dan mendengar, menyoal,menyiasat serta mengumpul dan mengelaskan maklumat, mengkaji, melakar, menyelidik, menganalisis, membanding serta menaakul. Spy dapat meningkatkan daya pemikiran daya kreativiti dan pemahaman pelajar. (ii) boleh dirancang dan dilaksanakan bagi individu atau kumpulan bersesuaian dengan objektif dan aktivitipelajaran - dijalankan di dalam atau di luar bilik darjah. (iii) Antara faedah-faedah kaedah inkuiri penemuan a) pelajar mempelajari sesuatu dgn bimbingan guru yang minimum; b)hasil kajian dan penerokaan melalui usha pelajar sendiri; c)pelajar mempelajari cara mendptkan sesuatu yg diperlukan c)menajamkan deria pelajar deria penglihatan dan perasaan; d)pendedahan pelajar kepada pelbagai jenis bahan sumber e)pelajar berlatih dpt proses mengesan dan menyelesaikan masalh (iv) Persediaan dan perancangan mesti teliti sebelum pelajar diberi sesuatu aktiviti yang dijalankan. Guru menentukan jenis aktiviti dan langkah-langkah untuk menjalankannya. memberitahu pelajar tentang sumber-sumber yang diperlu dirujuk. (b) Kaedah Penerangan dan Demonstrasi

Sering kali digunakan. Berpusatkan guru dan penyampaian isi kandungan pelajaran adalah melalui penerangan alat/bahan tunjuk ajar penyertaan pelajar adalah digalakkan di dalam interaksi lisan dan demonstrasi. (c) Kaedah Projek Individu/Kumpulan Samada individu/kumpulan sesuai bagi semua jenis akt yg dirancang dan mengambil masa yg lebih panjang. Pelajar dikehendaki mengumpul bahan2 yg perlu, Sesuai utk akt 2D dan 3D

Aktiviti yg diberi adalah utk mengelakan kebosanan lebih mencabar spy murid lebih berdikari Cth strategi yg boleh digunakan ialah belajar cara belajar, akses kendiri atau kajian masa depan. Aktiviti pemulihan adalah perlu bagi murid yg menghadapi masalah/kesukaran belajar dlm menguasai kemahiran psv. Guru perlu member bimbingan yg lebih dan murid perlu mahir dlm Sesutu kemahiran sebelum beralih ke pada kemahiran yg lain. Cth strategi masteri Pemulihan penting utk mengembangkan potensi murid, membina keyakinan utk belajar dgn kadarnya sendiri,

(d) Lawatan/Kegiatan di Luar Bilik Darjah P&P dalam aspek asas senireka, lawatan dan kegiatan di luar bilik darjah adalah kaedah yang sesuai digunakan. Melibatkan Kajian2 penerokaan dgn menggunakan bahan2 dari alam sekitar Kaedah ini boleh digabungkan dgn kaedah inkuiri penemuan pada masa-masa tertentu. (e) Tayangan Bahan-bahan Visual 1)adalah satu kaedah yang dapat memberi motivasi serta menimbulkan perasaan ingin tahu dikalangan pelajar dgn menggunakan lutsinar OHP dan gambar-gambar slaid 2) dapat menghidupkan pelajaran di dalam bilik darjah sambil menajamkan focus pemerhatian pelajar. 3)Penerangan konsep-konsep lebih berkesan 4) adakan koleksi bahan tersebut untuk memudahkan penyampaian pelajaran mereka serta mewujudkan motivasi di kalangan pelajar. 7.2.4 Aktiviti Pengayaan dan Pemulihan Aktiviti pengayaan diberi kepada murid kumpulan cerdas sebagai akt tambahan utk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiranyg telah dikuasai.

21
7.3 MENYEDIAKAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG SESUAI DGN ISI PELAJARAN 1) guru harus bijak memilih sumber/ alat bantu mengajar, menghasilkan dan menggunkan sumber bahan p&p jika berkesan guru dpt menentukan tahap pencapaian secara kolaboratif dan koperatif 2)Guru perlu menentukan dan mengenalpasti sumber p&p mengikut pertimbangan peringkat pengutaraan tampak kanak2. 7.3.1 Sumber P&P (a) Bahan Dua Dimensi Dan Tiga Dimensi i) bahan bergambar cth lukisan , gambar. Majalah, gambar foto, calendar, s/khabar, carta langkah ii) bahan maujud cth bahan sebenar buah-buahan, semua benda alam semula jadi dan alam benda. (b) Bahan Yg Boleh Menjelaskan Konsep Berdasarkan Pengalaman Sedia Ada Murid

Cth kreativit murid, imaginasi, pengalaman masa lalu, pemikiran kritis dan kreatif dan peristiwa yg pernah di lalui. (c) Penggunaan Teknologi Cth OHP,televisyen, slaid, radio, komputer