Anda di halaman 1dari 4

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) PEPERIKSAAN SEMESTER 11, 2011 SK ULU SENAGANG , KENINGAU MATA PELAJARAN :SAINS KELAS/TAHUN

: TAHUN 1 (1)

TAJUK/TEMA Sains Hayat

KEMAHIRAN Manusia 2.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia. Mata untuk melihat 5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna. 5.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai bentuk. Lidah untuk merasa 7.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai rasa Kulit untuk menyentuh 8.1 Menganalisis ciri fizikal bahan Telinga untuk mendegar 9.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya Timbul dan tenggelam 11.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam. JUMLAH

JUMLAH SOALAN R S T

JUMLAH

10 15

14

Sains Fizikal

11 6 5

5 5

10 4 6

30

18

12

60

R S T

= = =

Rendah Sederhana Tinggi Disahkan Oleh :

Disediakan oleh :

______________________ ( ANICKY MICHEL VINIK ) Guru Mata Pelajaran, Sk Ulu Senagang, Keningau.

____________________ ( NUR BAYA TOLENG ) Guru Besar , Sk Ulu Senagang, Keningau.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) PEPERIKSAAN SEMESTER 11, 2011 SK ULU SENAGANG , KENINGAU MATA PELAJARAN :SAINS KELAS/TAHUN : TAHUN EMPAT (4)

SECTION A
TAJUK/TEMA KEMAHIRAN 1. Living things have a basic need INVESTIGATING LIVING THINGS 2. Living things undergo life processes 3. Animals and plants protect themselves 1. Measurement JUMLAH SOALAN R S T
3 2

JUMLAH

2 4 2

1 1

6 5

INVESTIGATING FORCE AND ENERGY INVESTIGATING 1. Properties of materials MATERIALS INVESTIGATING THE 1. The solar system EARTH AND THE UNIVERSE INVESTIGATING 1. Technology
TECHNOLOGy

2 1 2

6 3

JUMLAH

15

30

SECTION B
TAJUK/TEMA INVESTIGATING LIVING THINGS INVESTIGATING MATERIALS JUMLAH
* R S T = = = Rendah Sederhana Tinggi Disahkan Oleh :

JUMLAH SOALAN R S T
4 4 1

JUMLAH
9

11

10

20

Disediakan oleh :

______________________ ( ANICKY MICHEL VINIK ) Guru Mata Pelajaran, Sk Ulu Senagang, Keningau.

____________________ ( NUR BAYA TOLENG ) Guru Besar , Sk Ulu Senagang, Keningau.