Anda di halaman 1dari 14

KKBI __ PENGURUSAN GRAFIK 1 PKP 3118 __ ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN

Pranombor Masa dan Waktu Konsep Angka

Wang

Mengenal Nombor

Tajuk

Operasi Bahagi

Operasi Tambah

Operasi Darab

Operasi Tolak

DISEDIAKAN OLEH: CHAI CUI CHAN __ PISMP SEM 6 PEMULIHAN KHAS (BC)

KKBI __ PENGURUSAN GRAFIK 2 PKP 3118 __ ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN

Set Kemahiran Matematik


Bil.
1. Pranombor 1.1 Mengelaskan benda konkrit dan semi konkrit.

Kemahiran / Tajuk

2.

Konsep Nombor 2.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan.

3.

Mengenal Nombor 3.1 Nilai nombor 1 hingga 5 / 6 hingga 9 3.2 Mengenal angka 3.3 Nombor menaik, menurun dan di antara Mengenal sifar 0 Operasi tambahan dalam lingkungan 10 5.1 Mengenal konsep tambah 5.2Menulia ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penyatuan 5.3 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 5.4Menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga 10 5.5 Penyelesaian masalah

4. 5.

6.

Operasi tolak dalam lingkungan 10 6.1 Mengenal konsep tolak 6.2Menulia ayat matematik bagi operasi tolak melalui proses penyatuan 6.3 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 6.4Menambah secara spontan fakta asas tolak yang melibatkan nombor hingga 10 6.5 Penyelesaian masalah

DISEDIAKAN OLEH: CHAI CUI CHAN __ PISMP SEM 6 PEMULIHAN KHAS (BC)

KKBI __ PENGURUSAN GRAFIK 3 PKP 3118 __ ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN

Bil.
7.

Kemahiran / Tajuk
Mengenal Nombor 11 hingga 20 7.1 Menamakan dan menentukan nilai 7.2 Menulis angka 7.3 Melengkapkan nombor secara membilang satu-satu 7.4 Menulis nombor dalam bentuk perkataan 7.5 Menentukan nilai tempat puluh dan sa 7.6 Menulis angka dalam bentuk panjang

8.

Operasi tambah dalam lingkungan 18 8.1 Menulis ayat matematik melalui proses penyatuan 8.2 Melengkapkan ayat matematik 8.3 Menambah secara spontan fakta asas tambah 8.4 Menulis hitungan tambah dalam bentuk lazim 8.5 Penyelesaian masalah

9.

Operasi tolak dalam lingkungan 18 9.1 Menulis ayat matematik melalui proses penyatuan 9.2 Melengkapkan ayat matematik 9.3 Menambah secara spontan fakta asas tolak 9.4 Menulis hitungan tolak dalam bentuk lazim 9.5 Penyelesaian masalah

10.

Mengenal nombor hingga 50 10.1 Menambah sebarang dua nombor, satu digit dan gandaan sepuluh 10.2 Menambah sebarang dua nombor, satu digit dengan dua digit 10.3 Menambah sebarang dua nombor, dua digit 10.4 Penyelesaian masalah

DISEDIAKAN OLEH: CHAI CUI CHAN __ PISMP SEM 6 PEMULIHAN KHAS (BC)

KKBI __ PENGURUSAN GRAFIK 4 PKP 3118 __ ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN

Bil.
11.

Kemahiran / Tajuk
Operasi tambah dalam lingkungan 50 11.1 Menambah sebarang dua nombor, satu digit dan dua digit dan sebaliknya. 11.2 Menambah sebarang dua nombor, dua digit dan dua digit 11.3 Penyelesaian masalah

12.

Operasi tolak dalam lingkungan 50. 12.1 Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor dua digit 12.2 Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor dua digit 12.3 Menolak sebarang dua nombor gandaan sepuluh 12.4 Penyelesaian masalah

13.

Nombor dalam Lingkungan 100. 13.1 Menolak sebarang nombor satu digit dengan dua digit 13.2 Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor dua digit 13.3 Menolak sebarang satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 13.4 Penyelesaian masalah

14.

Mengenal Nombor 51 Hingga 99 14.1 Menamakan dan menentukan nilai 14.2 Menulis angka 14.3 Melengkapkan nombor secara membilang satu-satu 14.4 Menulis nombor dalam bentuk perkataan 14.5 Menentukan nilai tempat puluh dan sa 14.6 Menulis angka dalam bentuk panjang

DISEDIAKAN OLEH: CHAI CUI CHAN __ PISMP SEM 6 PEMULIHAN KHAS (BC)

KKBI __ PENGURUSAN GRAFIK 5 PKP 3118 __ ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN

Bil.
15.

Kemahiran / Tajuk
Operasi Tambah dalam Lingkungan 100, Tanpa Mengumpul Semula 15.1 Menambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh 15.2 Menambah sebarang dua nombor, satu digit dengan dua digit atau sebaliknya. 15.3 Menambah sebarang dua nombor, dua digit dengan dua digit 15.4 Penyelesaian masalah

16.

Operasi Tambah dalam Lingkungan 100, Secara Mengumpul Semula 16.1 Menambah sebarang dua nombor, satu digit dan dua digit atau sebaliknya. 11.2 Menambah sebarang dua nombor dua digit

17.

Operasi Tolak dalam Lingkungan 100, Tanpa Mengumpul Semula 17.1Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit 17.2 Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit 17.3 Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 17.4 Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan 17.5 Penyelesaian masalah

18.

Operasi Tolak dalam Lingkungan 100, Secara Mengumpul Semula 18.1Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit 18.2 Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit 18.3 Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 18.4 Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan 18.5 Penyelesaian masalah

DISEDIAKAN OLEH: CHAI CUI CHAN __ PISMP SEM 6 PEMULIHAN KHAS (BC)

KKBI __ PENGURUSAN GRAFIK 6 PKP 3118 __ ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN

Bil.
19.

Kemahiran / Tajuk
Operasi Darab hingga 9 x 5 19.1 Mengenal konsep darab 19.2 Menulis ayat matematik darab 19.3 Melengkapkan ayat matematik darab 19.4 Mendarab secara spontan 19.5 Penyelesaian masalah

20.

Operasi bahagi 20.1 Mengenal konsep bahagi 20.2 Menulis ayat matematik bagi operasi bahagi fakta bahagi 20.3 Melengkapkan ayat matematik operasi bahagi 20.4 Mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan 20.5 Operasi bahagi, berbaki

21.

Wang 21.1 Mengenal Wang syiling 21.2 Menyatakan perbandaing nilai dua syiling 21.3 Menulis symbol Ringgit Malaysia (RM) 21.4 Menyatakan perbandingan nilai wang kertas RM 2, RM 5, dan RM 10 21.5 Menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan belanja harian

22.

Masa dan Waktu 22.1 Mengenal bahagian-bahagian siang dan malam 22.2 Menyatakan waktu dalam jam 22.3 Menyatakan waktu dalam pecahan jam 22.4 Membaca maklumat dari calendar: hari, haribulan, minggu, bulan dan tahun 22.5Penyelesaian masalah

DISEDIAKAN OLEH: CHAI CUI CHAN __ PISMP SEM 6 PEMULIHAN KHAS (BC)

KKBI __ PENGURUSAN GRAFIK 7 PKP 3118 __ ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN

Mentakrifkan Asas Literasi dan Numerasi

Literasi ditakrifkan sebagai keupayaan membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat yang mudah dan kompleks dalam Bahasa Malaysia dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian1.

Numerasi ditakrifkan sebagai keupayaan membaca, menulis, mengira dan menyusun nombor sehingga 1000, menjadi cekap dalam operasi matematik dan seperti menambah, dan dapat

menolak,

mendarab

membahagi

mengaplikasikannya dalam operasi wang, masa dan ukuran panjang.

DISEDIAKAN OLEH: CHAI CUI CHAN __ PISMP SEM 6 PEMULIHAN KHAS (BC)

KKBI __ PENGURUSAN GRAFIK 8 PKP 3118 __ ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN

Konstruk yang diuji dalam Numerasi


Konstruk 1 Konstruk 2 Konstruk 3 Konstruk 4 Konstruk 5 Konstruk 6 Konstruk 7 Konstruk 8 Konstruk 9 Konstruk 10 Konstruk 11 Keupayaan mengenal pra nombor dan angka Keupayaan membilang Keupayaan memahami nilai nombor Keupayaan membuat seriasi Keupayaan mengenal mata wang Malaysia Keupayaan menyatakan waktu Keupayaan mengendalikan operasi asas Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

Konstruk 12

DISEDIAKAN OLEH: CHAI CUI CHAN __ PISMP SEM 6 PEMULIHAN KHAS (BC)

KKBI __ PENGURUSAN GRAFIK 9 PKP 3118 __ ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN

Definisi

Recreational

activities are experiences

in which you

actively participate in an organized activity, generally with others, to have fun and enjoy life. They include participation in sports, arts and crafts endeavors, and table games, as well as sober dances, bowling, touch football, and card games. Some involve physical exercise.

Rekreaksi nombor merupakan aktiviti manusia dalam era tamadun dengan menggunakan ilmu pengetahuan

Matematik untuk mereka pelbagai permainan yang bercorak aktiviti rekreasi.

DISEDIAKAN OLEH: CHAI CUI CHAN __ PISMP SEM 6 PEMULIHAN KHAS (BC)

KKBI __ PENGURUSAN GRAFIK 10 PKP 3118 __ ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN

Segi empat ajaib Konjektur Goldbach (Goldbach conjecture) Rekreaksi Nombor Rekreasi melibatkan operasi bercampur Abundant, deficient and perfect numbers

Pola nombor dalam carta 100

Sudoku

DISEDIAKAN OLEH: CHAI CUI CHAN __ PISMP SEM 6 PEMULIHAN KHAS (BC)

KKBI __ PENGURUSAN GRAFIK 11 PKP 3118 __ ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN

Segi empat ajaib

Segi empat ajaib memperlihatkan penjumlahan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang hasil penjumlahannya sama dengan 15, baik dijumlahkan pada arah mendatar, menurun, maupun pada arah diagonal.

DISEDIAKAN OLEH: CHAI CUI CHAN __ PISMP SEM 6 PEMULIHAN KHAS (BC)

KKBI __ PENGURUSAN GRAFIK 12 PKP 3118 __ ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN

Abundant, deficient and perfect numbers

Abundant: The sum of the proper factors is greater than the number itself. Deficient: The sum of the proper factors is less than the number itself. Perfect: The sum of the proper factors is equal to than the number itself.

Contoh:

1. A deficient number is a composite number in which the sum of its factors is less than the given number. For example, the number 8 has factors (divisors) of 1, 2, 4, and 8. If you

disregard 8 as a factor, then the sum 1 + 2 + 4 = 7 and 7 is less than 8. Therefore, 8 is deficient.

2. An abundant number is a composite number whose factors, without the number itself, have a sum greater than the number. For example, 12 has factors of 1, 2, 3, 4, 6, and 12. The sum 1+2+3+4+6 = 16, and 16 > 12.

3. A perfect number is one whose factors are equal to a given number. So, 6 is perfect because 1+2+3 = 6.

DISEDIAKAN OLEH: CHAI CUI CHAN __ PISMP SEM 6 PEMULIHAN KHAS (BC)

KKBI __ PENGURUSAN GRAFIK 13 PKP 3118 __ ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN

Sudoku Sudoku is a logic-based, combinatorial number placement puzzle.

The objective is to fill a 99 grid with digits so that each column, each row, and each of the nine 33 sub-grids that compose the grid (also called "boxes", "blocks", "regions", or "sub-squares") contains all of the digits from 1 to 9.

The puzzle setter provides a partially completed grid, which typically has a unique solution.

DISEDIAKAN OLEH: CHAI CUI CHAN __ PISMP SEM 6 PEMULIHAN KHAS (BC)

KKBI __ PENGURUSAN GRAFIK 14 PKP 3118 __ ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN

Konjektur Goldbach (Goldbach conjecture)


Every even integer greater than 2 can be expressed as the sum of two primes.

A Goldbach number is a number that can be expressed as the sum of two odd primes. Therefore, another statement of Goldbach's conjecture is that all even integers greater than 4 are Goldbach numbers.

The expression of a given even number as a sum of two primes is called a Goldbach partition of the number. For example, 4=2+2 6=3+3 8=3+5 10 = 7 + 3 or 5 + 5 12 = 5 + 7 14 = 3 + 11 or 7 + 7

DISEDIAKAN OLEH: CHAI CUI CHAN __ PISMP SEM 6 PEMULIHAN KHAS (BC)