Anda di halaman 1dari 5

Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bina Insan Guru)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran BINA INSAN GURU ( BIG ) Fasa VI (Character Building forTeachers ) WAJ 3114 3 Kredit ( Kredit Terkumpul ) 10 Jam Bahasa Melayu Tiada Keenam

1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis


masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. 3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. 6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

Sinopsis

Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan . Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan , tema bengkel, mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS), inventori konflik, interpretasi dapatan ujian, refleksi, lawatan benchmarking, interaksi profesional dengan guru cemerlang, inovasi guru cemerlang, ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif.

This course aims to upgrade continuos self professionalism. The focus of the course is related to workshops, workshops theme, administering post inventory test of self direct search, conflict inventory, interpretation of test, finding, reflection, benchmarking visit, professional, interaction with excellant teachers, innovation, professionalisme commitment reports and reflective evaluation. pedagogy, practices of teaching and learning, characteristics of.

Tajuk 1. Bengkel Menghadiri bengkel Tema Bengkel Inovatif Guru Ci

Kandungan Menghadiri bengkel berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa Membina kemahiran mengurus perubahan diri, organisasi dan persekitaran pendidikan

Jam 3

ri-ciri guru yang inovatif

Bengkel Refleksi BIG ( WAJIB ) dari Sem.1 hingga 6

Mentadbir ujian post Inventori Self direct Seach (SDS) dan Inventori konflik Interpritasi dapatan ujian BIG Refleksi

Kerohanian dan akhlak keguruan

Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru

Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti

Berakauntabaliti dan amanah Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. Memahami realiti persekitaran dan tindak balas positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran pendidikan.

Berdaya tahan yang tinggi

Meningkatkan daya tahan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

Kreatif dan inovatif

Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta orang lain di samping mengambil tindakan penambahbaikan. 7

2. Lawatan Benchmarking Interaksi Profesional Dengan Guru Cemerlang. Inovasi pedagogi Guru Cemerlang Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang

Merancang dan mengadakan lawatan benchmarking berdasarkan interaksi professional dengan guru cemerlang. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang Laporan dan Penilaian Reflektif

Kerohanian dan akhlak keguruan

Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru

Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Mengamalkan semangat kerja berpasukan, kerjasama dan bertanggungjawab.

Berakauntabiliti dan amanah Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru.

Jumlah Pentaksiran dan Penilaian Rujukan Asas

10

100% berdasarkan kerja kursus Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan, Selangor. Bahagian Pendidikan Guru (2000). Etika Pelajar Pendidikan Guru. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Hisham Altalib (1994). Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Media Dakwah: Jakarta. Holland, J.L, (1973). Making vocational choices. New Jersey: Printice Hall, Inc. West Edie (1994). 201 icebreakers: New York:McGraw Hill. Steven, J. Stein (2001). The EQ edge. Canada: Multi-Health Systems Inc.

Rujukan Tambahan

Mohd. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Kemahiran berfikir dan belajar. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd: Shah Alam Mohd Taib Haji Hassan, Dato Haji (1993). Panduan hidup seorang Islam. Percetakan Watan: Kuala Lumpur. Mustapha Haji Daud (1995). Budi bahasa dalam tamadun Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Mustafa Haji Daud (1994). Pengurusan Islam. Utusan Publications: Kuala Lumpur. Rashid Haji Mohamad (2000). Bimbingan dan Kaunseling. Education Malaysia Sdn.Bhd: Petaling jaya. Pearson

Spart-Langer, Simmon dan Pasch (1992). Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education.

Anda mungkin juga menyukai