Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bina Insan Guru

)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran BINA INSAN GURU ( BIG ) Fasa VI (Character Building forTeachers ) WAJ 3114 3 Kredit ( Kredit Terkumpul ) 10 Jam Bahasa Melayu Tiada Keenam

1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis
masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. 3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. 6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

Sinopsis

Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan . Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan , tema bengkel, mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS), inventori konflik, interpretasi dapatan ujian, refleksi, lawatan ‘benchmarking’, interaksi profesional dengan guru cemerlang, inovasi guru cemerlang, ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif.

1

administering post inventory test of self direct search. benchmarking visit. interaction with excellant teachers. practices of teaching and learning. professionalisme commitment reports and reflective evaluation. The focus of the course is related to workshops. finding. 2 . professional. pedagogy. interpretation of test. innovation. reflection. characteristics of.This course aims to upgrade continuos self professionalism. conflict inventory. workshops theme.

Berilmu. emosi.Tajuk 1.1 hingga 6 • Mentadbir ujian post Inventori Self direct Seach (SDS) dan Inventori konflik • Interpritasi dapatan ujian • BIG Refleksi Kerohanian dan akhlak keguruan  Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. mental. beramal dan berbakti  Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Berakauntabaliti dan amanah  Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. organisasi dan persekitaran pendidikan Jam 3 ri-ciri guru yang inovatif • Bengkel – Refleksi BIG ( WAJIB ) dari Sem.  Berdaya tahan yang tinggi  Meningkatkan daya tahan dan kekuatan fizikal. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa  Membina kemahiran mengurus perubahan diri. Bengkel Menghadiri bengkel Tema Bengkel • Inovatif Guru Ci Kandungan Menghadiri bengkel berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. rohani dan sosial. 3 . Memahami realiti persekitaran dan tindak balas positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran pendidikan.

Lawatan Benchmarking Interaksi Profesional Dengan Guru Cemerlang. beramal dan berbakti   Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Mengamalkan semangat kerja berpasukan. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa   Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. Berakauntabiliti dan amanah  Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru.Kreatif dan inovatif  Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah   Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang  Laporan dan Penilaian Reflektif Kerohanian dan akhlak keguruan  Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. kerjasama dan bertanggungjawab. kekuatan dan kelemahan diri serta orang lain di samping mengambil tindakan penambahbaikan. 4 . Berilmu.  Inovasi pedagogi Guru Cemerlang Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang Merancang dan mengadakan lawatan benchmarking berdasarkan interaksi professional dengan guru cemerlang. 7 2.

Rashid Haji Mohamad (2000). J. 201 icebreakers: New York:McGraw Hill. Bhd: Shah Alam Mohd Taib Haji Hassan. New Jersey: Printice Hall. Panduan hidup seorang Islam. Holland.Jumlah Pentaksiran dan Penilaian Rujukan Asas 10 100% berdasarkan kerja kursus Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Hisham Altalib (1994). Bimbingan dan Kaunseling. The EQ edge. Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam. Simmon dan Pasch (1992). Mustapha Haji Daud (1995).Bhd: Petaling jaya. Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education. Rujukan Tambahan Mohd. (1973).L. Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Steven. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan. Percetakan Watan: Kuala Lumpur. Utusan Publications: Kuala Lumpur. Pengurusan Islam. J. Education Malaysia Sdn. Inc. Media Dakwah: Jakarta. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Etika Pelajar Pendidikan Guru. Kemahiran berfikir dan belajar. Mustafa Haji Daud (1994). Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Stein (2001). Dato Haji (1993). West Edie (1994). Canada: Multi-Health Systems Inc. Pearson Spart-Langer. 5 . Selangor. Making vocational choices. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Budi bahasa dalam tamadun Islam. Bahagian Pendidikan Guru (2000).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful