Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bina Insan Guru

)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran BINA INSAN GURU ( BIG ) Fasa VI (Character Building forTeachers ) WAJ 3114 3 Kredit ( Kredit Terkumpul ) 10 Jam Bahasa Melayu Tiada Keenam

1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis
masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. 3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. 6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

Sinopsis

Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan . Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan , tema bengkel, mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS), inventori konflik, interpretasi dapatan ujian, refleksi, lawatan ‘benchmarking’, interaksi profesional dengan guru cemerlang, inovasi guru cemerlang, ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif.

1

workshops theme. innovation. pedagogy. interpretation of test. 2 . reflection. professional. characteristics of. administering post inventory test of self direct search. professionalisme commitment reports and reflective evaluation. practices of teaching and learning. benchmarking visit. conflict inventory. interaction with excellant teachers. finding.This course aims to upgrade continuos self professionalism. The focus of the course is related to workshops.

rohani dan sosial. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa  Membina kemahiran mengurus perubahan diri.  Berdaya tahan yang tinggi  Meningkatkan daya tahan dan kekuatan fizikal. Memahami realiti persekitaran dan tindak balas positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran pendidikan. 3 . emosi.1 hingga 6 • Mentadbir ujian post Inventori Self direct Seach (SDS) dan Inventori konflik • Interpritasi dapatan ujian • BIG Refleksi Kerohanian dan akhlak keguruan  Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. Bengkel Menghadiri bengkel Tema Bengkel • Inovatif Guru Ci Kandungan Menghadiri bengkel berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. mental. Berilmu.Tajuk 1. organisasi dan persekitaran pendidikan Jam 3 ri-ciri guru yang inovatif • Bengkel – Refleksi BIG ( WAJIB ) dari Sem. beramal dan berbakti  Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Berakauntabaliti dan amanah  Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru.

Kreatif dan inovatif  Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman. 4 . Berilmu. Lawatan Benchmarking Interaksi Profesional Dengan Guru Cemerlang. kekuatan dan kelemahan diri serta orang lain di samping mengambil tindakan penambahbaikan. kerjasama dan bertanggungjawab.  Inovasi pedagogi Guru Cemerlang Amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang Merancang dan mengadakan lawatan benchmarking berdasarkan interaksi professional dengan guru cemerlang. beramal dan berbakti   Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Mengamalkan semangat kerja berpasukan. 7 2. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah   Ciri-ciri Profesionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang  Laporan dan Penilaian Reflektif Kerohanian dan akhlak keguruan  Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru  Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan Berjiwa merdeka dan perkasa   Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. Berakauntabiliti dan amanah  Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru.

J. Bhd: Shah Alam Mohd Taib Haji Hassan. Kemahiran berfikir dan belajar. Etika Pelajar Pendidikan Guru. 5 . Selangor. Mustafa Haji Daud (1994). Utusan Publications: Kuala Lumpur. Budi bahasa dalam tamadun Islam.L. Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam. Rashid Haji Mohamad (2000). Mustapha Haji Daud (1995). Percetakan Watan: Kuala Lumpur. Hisham Altalib (1994). Dato Haji (1993). Simmon dan Pasch (1992). Penerbit Fajar Bakti Sdn. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996).Bhd: Petaling jaya. Bimbingan dan Kaunseling. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Inc. The EQ edge. 201 icebreakers: New York:McGraw Hill. Stein (2001). (1973). Panduan hidup seorang Islam. New Jersey: Printice Hall. Steven. Pengurusan Islam. Pearson Spart-Langer. Rujukan Tambahan Mohd. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan.Jumlah Pentaksiran dan Penilaian Rujukan Asas 10 100% berdasarkan kerja kursus Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Education Malaysia Sdn. Making vocational choices. Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education. Holland. Canada: Multi-Health Systems Inc. Bahagian Pendidikan Guru (2000). West Edie (1994). Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Media Dakwah: Jakarta. J. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful