Anda di halaman 1dari 18

Panel Penyegerakkan Janakuasa

Perhatikan pada panel ini, ia mempunyai alat-alat perlindungan seperti Over Current Relay, Earth Fault Relay, Revers Power Relay, Air Circuit Breaaker, Miniature Circuit Breaker, suis nuetral dan meter-meter seperti meter Voltan, frekuensi, faktor kuasa, arus, kuasa. Selain itu panel ini juga mempunyai lampu-lampu penunjuk, synchronoscope, synchronos lamp, palang bas dan sebagainya. Jika anda baca di artikel Peyegerakkan yang saya postkan sebelum ini, di bawah tajuk kecil LANGKAH-LANGKA H PENYEGERAKAN JANAKUASA, mungkin dapat membantu anda untuk memahami Diagram di atas. Secara Ringkas, saya akan menerangkan serba sedikit pengaliran elektrik pada diagram MSB di atas. Setelah Gen Set 1 beroperasi 100%, arus akan mengalir di keseluruhan litar sehingga ke CB Gen Set 2. Arus ter henti di situ kerana CB dari Gen Set NO 2 masih dalam keadaan terbuka (Off). Setelah Gen Set 2 dihidupkan, dan sudut fasa adalah sama antara kedua dua penjana G1 dan G2, CB Gen set 2 akan di onkan dan neutral dari Gen Set 2 akan diputuskan. Pada masa ini semua breaker (CB dan MCCB) dalam keadaan On kecuali suis neutral dari Gen Set 2 dan kedu a dua penjana berkongsi palang bus.

Peyegerakkan
Penyegerakan (synchronizing) janakuasa ialah penambahan janakuasa yang akan membekalkan tenaga elektrik pada satu palang bas yang sama semasa janakuasa sedia ada sedang beroperasi. Penyegerakan ini dilakukan kerana untuk menampung keupayaan yang terjana daripada janakuasa yang beroperasi. Apabila pengguna ingin menambah beban atau beban yang digunakan tidak mampu ditampung oleh jankuasa sedia ada, penyegerakan perlu dilakukan untuk menstabilkan penggunaan kuasa. Untuk melakukan penyegerakan ini perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat penyegerakan. 1. Voltan diantara jankuasa yang digunakan mesti sama.

Untuk menentukan persamaan voltan ini, hanya perlu melihat pada meter voltan yang disediakan pada papan AMF yang digunakan. Jika voltannya tidak sama, pengguna perlu melarasakan kelajuan motor untuk mendapatkan nilai voltan yang sama. 2. Frekuensi juga mesti sama. Begitu juga dengan Frekuensi, hanya perlu melihat kepada meter frekuensi yang disediakan pada papan AMF. Juga perlu melaraskan kelajuan motor untuk mendapatkan bacaan yang sama.

3. Turutan Fasa mesti sama. Selain itu, turutan fasa juga perlu sama untuk menjalankan segerakan ini. Jika tidak sama akan mendatangkan kemudaratan kepada penjana. Turutan fasa ini biasanya telan dilakukan semasa pengujian dijalankan. 4. Sudut fasa antara dua penjana mesti sama. Begitu juga denga sudut fasa, perlu sama untuk memastikan penyegerakan dilakukan dengan berkesan. Kaedah yang digunakan untuk memastikan sudut fasa adalah sama dengan cara : 1. Menggunakan Dark Lamp. Menggunakan Dark Lamp adalah cara yang paling berkesan kerana perubahan pada lampu yang ditunjukkan iaitu daripada terang kepada malap atau padam akan menunjukkan perdezaan pada sudut fasa. Apabila lampu penunjuk begitu terang menunjukkan terdapatnya perbezaan pada fasa antara dua pejana. Segerakan akan dilakukan apabila Dark

Lamp padam, ini kerana pada ketika ini, sudut fasa diantara kedua-dua janakuasa berada pada sudut yang sama.

2. M menggunakan Synchronoscope. Sama seperti Dark Lamp, Synchronoscope digunakan untuk memastikan sudut fasa adalah dalam keadaan sama semasa penyegerakan dilakukan. Jarum pada synchronoscope akan menunjukkan pada pukul 12 barulah penyegerakan boleh dilakukan.

Synchronoscope analog. Penyegerakkan akan hanya dilakukan apabila jarum synchronizing menunjukkan pukul 12. 3. Menggunakana Syinchronos Lamp/ Lamp In Sequence. Kaedah ini juga sama seperti penggunaan Dark lamp. Dimana apabila pasangan lampu menegak padam, proses penyegerakan boleh dilakukan dengan segera.

<

LANGKAH-LANGKAH PENYEGERAKAN JANAKUASA. Sebelum penyegerarakan dilakukan. Sebelum penyegerakan dilakukan perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian terlebih dahulu untuk memastikan penyegerakan yang dilakukan dalam keadaan yang baik. 1. Perlu memastitan air bateri berada diparas yang dikehendaki jika menggunaka penghidup . 2. Pastikan minyak hitam mencukupi. 3. Periksa sistem penyejukan yang digunakan dalam keadaan baik. 4. Tali sawat yang digunakan berada dalam keadaan baik. 5. Perlu memastikan peranti pelindung dalam keadaan RESET dan pemutus litar dalam keadaan OFF. 6. Jika semuanya berada dalam keadaan baik, hidupkan enjin dan panaskan selama 10-20 minit. Semasa Penyegerakan dilakukan. 1. Suis Neutral Janakuasa (G1) di ONkan. 2. Push Button penggerak utama G1 ditekan untuk menghidupkan penggerak tersebut. 3. Kelajuan penggerak utama G1 dilaraskan untuk mendapatkan nilai Voltan Frekuensi yang dikehendaki. Dimana dalam pengoperasian janakuasa ini Voltan yang diperlukan ialah 415V 5%, Frekuensi 50Hz 1% dan kelajuan dilaraskan pada 1500rpm. 4. Setelah semua nilai yang dikehendaki telah diperolehi, pemutus litar G1 di ONkan. Pada ketika ini tenaga elektrik yang hasilkan terus ke palang bas. (Bus Bar). 5. Setelah itu, MCB untuk beban di ONkan satu-persatu. Penyegerakan akan hanya dilakukan jika beban yang digunakan tidak mampu ditampung oleh janakuasa G1. 6. Untuk melakukan penyegerakan, janakuasa G2 akan di ONkan mengikut langkah 1 hingg 3. 7. Sebelum mengONkan pemutus litar G2, perlu dipasti voltan, Frekuensi dan sudut fasa diantara kedua-dua janakuasa berada dalam keadan yang sama dimana tiada perbezaan upaya diantara kedua-duanya. Untuk memastikan voltan dan frekuensi dalam keadaan yang sama, hanya perlu melihat pada meter Voltan dan meter Frekuensi yang disediakan. 8. memastikan sudut fasa adalah sama dengan cara menggunakan Synchronoscope atau Dark Lamp atau Syinchronos Lamp/Lamp In Sequence. 9. Perlu melaraskan perapi voltan dan perapi frekuensi jika berlaku kejatuhan voltan juga frekuensi. 10. Setelah semuanya berada dalam keadaan yang betul, dengan bantuan Dark Lamp(padam) pemutus litar G2 diONkan dan suis neutral akan diOFFkan dalam masa yang sama 11. Pada ketika ini, kedua-dua janakuasa telah membekalkan tenaga elektrik pada satu palang bas yang sama. Beban diONkan satu-persatu sehingga maksima. Penyegerakan boleh dilakukan jika beban yang ditanggung berlebihan. Setelah penyegerakan dilakakukan.

Untuk memberhentikan penyegerakan yang dilakukan, langkah-langkah berikut perlu di ikuti untuk mengelakkan daripada janakuasa dan beban yang digunakan rosak. 1. OFFkan semua beban-beban yang digunakan satu-persatu dan tukar keadaan suis neutral secepat mungkin. 2. OFFkan pemutus litar G2. 3. kemudian OFFkan penggerak utama G2. 4. Langkah yang sama digunkan untuk memberhentikan janakuasa G1. 5. OFFkan suis neutral dan pastikan semua peranti perlindungan dalam keadaan OFF dan RESET.

1. Synchronizing and Synchronizing Equipment 1.1 Theory of Synchronizing When closing a circuit breaker between two energized parts of the power system, it is crucial to match voltages on both sides of the circuit breaker before closing. If this matching or "synchronizing" process is not done correctly, a power system disturbance will result and equipment (including generators) can be damaged. In order to synchronize properly, three different aspects of the voltage across the circuit breaker must be closely monitored. The three aspects of the voltage are called the synchronizing variables and are: 1. The voltage magnitudes 2. The frequency of the voltages 3. The phase angle difference between the voltages 1.1.1 Voltage Magnitude Synchronizing Variable If the voltage magnitudes are not closely matched, a sudden rise in Mvar flow will appear across the circuit breaker as it is closed. For example, if a 345 kV circuit breaker were closed with a 20 kV difference in voltage across the open circuit breaker, a large Mvar flow would suddenly occur upon closing. The allowable voltage magnitude differences across the open circuit breaker are system specific. However, for general guidance, a difference of a few percent is unlikely to cause any serious problem. 1.1.2 Frequency Synchronizing Variable If the frequencies on either side of an open circuit breaker are not matched prior to closing, a sudden change in MW flow will appear across the circuit breaker as it is closed. The sudden MW flow change is in response to the initial frequency difference as the system seeks to establish a common frequency once the circuit breaker is closed. The allowable frequency difference is again system specific. However, a general guideline would be to have the frequencies within 0.1 Hz of each other prior to closing. 1.1.3 Phase Angle Synchronizing Variable The third synchronizing variable - and likely the most important of the three - is the voltage phase angle difference. If the phase difference between the voltages on either side of the open circuit breaker is not reduced to a small value, a large MW flow increase will suddenly occur once the circuit breaker is closed. The voltage phase angle difference is the difference between the zero crossings of the voltages on either side of the open circuit breaker. Ideally, the voltage phase angle should be as close to zero degrees as possible before closing the circuit breaker. 1.2 Synchronizing Examples

The importance of synchronizing cannot be overstated. All system operators should understand the theory and practice of synchronizing. If two power systems are synchronized via an open circuit breaker, and the synchronizing process is not done correctly, generators can be severely damaged. Two scenarios for synchronizing follow to further describe the synchronizing process. 1.2.1 Scenario #1: Synchronizing Two Islands The first scenario assumes that two islands are about to be connected together using the open circuit breaker as illustrated in Figure 1. The two islands, since they are independent electrical systems, will have different frequencies so all three of the synchronizing variables must be monitored to ensure they are within acceptable limits prior to closing the open circuit breaker. The system operators for the two islands will likely have to adjust generator MW output levels (or adjust island load magnitudes) in one or both islands to achieve the desired adjustment in frequencies and phase angles. Voltage control equipment (reactors, capacitors, etc.) may also be used as necessary to change voltage magnitudes to within acceptable levels.

Figure 1 Synchronizing Two Islands 1.2.2 Scenario #2: Establishing the Second Tie Once the first transmission line is closed interconnecting the two islands, the frequency will be the same in the two areas. Therefore, one of the three synchronizing variables (the frequency) is no longer a factor. However, as illustrated in Figure 2, the other two synchronizing variables must still be monitored. Generation and/or voltage control equipment may be to be utilized to ensure the phase angle and voltage magnitude differences are within acceptable limits prior to closing the second circuit breaker. This process should be easier than closing the first transmission line (Scenario #1) as frequency is no longer a factor.

Figure 2 Establishing the Second Transmission Tie

1.3 Synchronizing Equipment 1.3.1 Synchroscope A synchroscope is a simple piece of equipment that is used to monitor the three synchronizing variables. A basic synchroscope (illustrated in Figure 3) inputs voltage waveforms from the two sides of the open circuit breaker. If the voltage waveforms are at the same frequency, the synchroscope does not rotate. If the voltage waveforms are at a different frequency, the synchroscope rotates in proportion to the frequency difference. The synchroscope needle always points to the voltage phase angle difference. A synchroscope is a manual device in that an operator must be watching the "scope" to ensure they close the circuit breaker at the correct time. The synchroscope is normally mounted above eye level on a "synch panel". The synch panel also contains two voltmeters so that the voltage magnitudes can be simultaneously compared. The synchroscope in Figure 3 reflects a slight voltage magnitude mismatch, and a stationary synchroscope with a phase angle of approximately 35. The fact that the synchroscope needle is not rotating indicates frequency is the same on either side of the circuit breaker.

Figure 3 Synchroscope in a Synch Panel 1.3.2 Synchro-Check Relays A synchro-check or synch-check relay electrically determines if the difference in voltage magnitude, frequency and phase angle falls within allowable limits. The allowable limits will vary with the location on the power system. Typically, the further away from generation and load, the more phase angle difference can be tolerated. Synch-check relays typically do not provide indication of the voltage magnitude, frequency or phase angle. A synch-check relay decides internally whether its conditions for closing are satisfied. The synch-check relay will either allow or prevent closing depending on its settings. A typical synch-check relay may allow closing if the voltage angle across the breaker is less than 30. 1.3.3 Application of Synchronizing Equipment At power plants, synchroscopes are routinely installed to permit manual closing of a circuit breaker. In addition, synch-check relays can be used to "supervise" the closing of the circuit breaker and prevent distracted or inexperienced operator from initiating a bad close. Modern power plants typically utilize automatic synchronizers. Automatic synchronizers send pulses to the generator exciter and governor to change the voltage and frequency of the unit. The synchronizer will automatically close the breaker when it is within an allowable window. Substations on the transmission system have traditionally had synchroscopes installed. However, few substations are now manned due to the availability of powerful SCADA systems. Because of this development, newer substations may or may not have a synch panel, depending on the transmission company procedures. Since most circuit breaker operations are done

remotely, transmission companies often rely on synch-check relays to supervise closing of breakers. Figure 4 illustrates a possible synchronizing system for substation breakers. Note the use of a synch scope and a synch-check relay. Electrical contacts can be opened or closed to rearrange the synchronizing system as desired.

Figure 4 Synchronizing System for a Substation Breaker

Synchronization of AC power sources


Synchronization is a process involved in connecting two AC power supplies. AC power sources such as transformers and generators need to be operated in parallel. This may be required for greater reliability and capacity sharing. In the picture, the incoming power source, a generator(#1) is being synchronized with a busbar which is already to a generator(#2) which is running.

For synchronizing three conditions need to be satisfied 1. Equal Voltages By Equal voltages, we mean that therms value of the voltages should be equal. 2. Equal frequencies Equal frequencies implies that the two sources should have equal frequencies. A 50Hz source can only be synchronized with another source whose frequency is also 50 Hz. 3. Same Phase Sequence The sources should have similar phase sequence i.e. RYB and RYBor RBY and RBY.

4. The

vectors

of

the

Same Phase twosources should

have

the

same phase

angle angle.

It is possible to bring the frequency, phase angle and voltage within synchronizing limits by adjusting the speed and voltage of the generator.

The circuit breaker connecting the two power sources can be closed when all these conditions are satisfied. The drawing shows vector diagrams of two three phase voltages whose phase sequences, phase angles, voltages and frequencies are equal Special equipment and checks are used to ensure that the above conditions are satisfied
The Synchroscope The Synchroscope is a device to check the phase angles of the two sources during the process of synchronization. It plays a vital role in ensuring that the two power supplies which are being synchronized are "in phase" with each other. The Synchroscope has a dial with a pointer which can occupy different positions according to the difference in the phase angle.

The positions are usually compared with the markings on the clock. Thus a 3 'O'clock position would indicate that the voltages are apart by an angle of 30 degrees. The 6 'O'clock position would indicate that the sources are apart by 180 degrees. When the pointer is at the 12'O'clock position, it indicates that the difference in phase angle between the two sources is zero. The breaker connecting the two sources can now be closed.

The dial of the synchroscope is marked with two arrows indicating the direction of rotation of the pointer. These arrows indicate the clockwise and the anti-clockwise direction. The clockwise indicating arrow is marked "Too Fast" while the anti-clockwise indicating arrow is marked "Too Slow".

These arrows indicate the speed of the incoming source as compared to the bus bar. If the incoming generator's frequency is more than that of the bus bar, the pointer rotates in the "Too fast" clockwise direction. The machine then needs to be slowed down. If the frequency of the incoming machine is less that that of the bus bar, the rotation of the pointer is in the opposite "Too Slow" direction.

During forward synchronization when the incomer is intended to supply power to the grid, the pointer of the synchroscope is allowed to rotate in the clockwise direction before it stabilizes at the 12'O'clock position after which the breaker can be closed. This is essential to prevent the machine from tripping on reverse power should power flow from the bus bar to the grid.

In the case of reverse synchronization, the direction of the rotation depends on whether power needs to be exported from the bus bar to the grid or imported from the grid to the bus bar. In the former case, the direction has to be clockwise in the latter case it is to be anticlockwise.

In newer models of the synchroscope, the pointer is replaced by LEDS which blink depending on the phase angle and give the appearance of "running lights". SYNCHRONIZING GENERATOR

Synchronizing generator adalah memparalelkan kerja dua buah generator atau lebih untuk mendapatkan daya sebesar jumlah generator tersebut dengan syarat syarat yang telah ditentukan.

Syarat syarat dasar dari parallel generator adalah sebagai berikut : 1. Mempunyai tegangan kerja yang sama 2. Mempunyai urutan phase yang sama 3. Mempunyai frekuensi kerja yang sama 4. Mempunyai sudut phase yang sama

Dalam kerja parallel generator tidak cukup hanya berdasar pada syarat syarat diatas ada hal lain yang perlu diketahui sebagai penjabaran syarat syarat diatas . Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Mempunyai tegangan kerja yang sama

Apa yang diharapkan dengan adanya tegangan kerja yang sama ? dengan adanya tegangan kerja

yang sama diharapkan pada saat diparalel dengan beban kosong power faktornya 1. Dengan power factor 1 berarti tegangan antara 2 generator persisi sama .jika 2 sumber tegangan itu berasal dari dua sumber yang sifatnya statis misal dari battery atau transformator maka tidak akan ada arus antara kedunya. Namun karena dua sumber merupakan sumber tegangan yang dinamis (diesel generator) Maka power factornya akan terjadi deviasi naik dan turun secara periodic bergantian dan berlawanan. Mengapa bisa terjadi demikian ? Hal ini terjadi karena adanya sedikit perbedaan sudut phase yang sesekali bergeser karena factor gerak dinamis dari diesel penggerak.Itu bisa dibuktikan dengan membaca secara bersamaan Rpm dari kedua genset dalam keadaan sinkron misalnya Generator 1 mempunyai kecepatan putar 1500 dan generator 2 mempunyai kecepatan putar 1501 maka terdapat selisih 1 putaran / menit Dengan perhitungan 1/1500 x 360 derajat maka terdapat beda fase 0,24 derajat dan jika dihitung selisih teganan sebesar cos phi 0,24 derajat x tegangan nominal (400 V )- tegangan nominal (400 V ) dan selisihnya sekitar V dan selisih tegangan yang kecil cukup mengakibatkan timbulnya arus sirkulasi antara 2 buah genset tersebut dan sifatnya tarik menarik . dan itu tidak membahayakan. Dan pada saat dibebani bersama sama maka power faktornya akan relative sama sesuai dengan power factor beban. Memang sebaiknya dan idealnya masing masing generator menunjukkan power factor yang sama. Namun jika terjadi power factor yang berbeda dengan selisih tidak terlalu banyak tidak terjadi akibat apa apa. Akibatnya salah satu genset yang mempunyai nilai power factor rendah akan mempunyai nilai arus yang sedikit lebih tinggi. Yang penting diperhatikan adalah tidak melebihi arus nominal dan daya nominal dari genset. Sebagai contoh : Jika masing masing generator memikul beban 100 kw , dimana generator 1 dengan power factor 0,85 dan yang satu mempunyai power factor 0,75. Maka dengan menggunakan rumus daya aktif didapat selisih arus dan itu tidak ada masalah, dan bisa saja dianggap bahwa generator bekerja independent dengan arus tersebut.

Pada saat generator bekerja parallel perubahan arus excitasi akan merubah power factor , jika arus excitasi diperkuat maka nilai power factor mengecil menjauhi satu, sebaliknya jika excitasi dikurangi maka nilai power factor akan membesar mendekati 1.

Pada generator yang akan diparalel biasanya didalam alternatornya ditambahkan peralatan yang dinamakan Droop kit . Droop kit ini berupa current transformer yang dipasang. disebagian lilitan dan outputnya disambungkan ke AVR. Droop kit ini berfungsi untuk mengatur power factor berdasarkan besarnya arus beban.. Sehingga pembagian beban kvar diharapkan sama pada kw yang sama.

Pada panel panel kontrol modern sudah diperlengkapi dengan modul yang mana sudah terdapat pengaturan Var generator dengan output yang disambungkan ke AVR generator . sehingga secara otomatis masing masing genset berapapun beban kw power factor akan menjadi sama dan seimbang. Hal ini diperuntukkan pada system yang mana system tersebut parallel sesaat atau transfer beban baik antara genset maupun dengan PLN. Pada saat transfer beban secara soft transfer terjadi pemindahan beban, perubahan power factor yang kecenderungan terjadi diatur secara otomatic oleh modul tersebut, sehingga pada saat transfer beban tidak terjadi perubahan power factor yang berarti.

Pada saat ini banyak pembangkit listrik rental yang terdapat pada PLTD PLTD seluruh Indonesia, dimana pihak swasta menyewakan Gensetnya untuk menambah kapasitas daya terpasang PLN. Pada kondisi ini sedikit berbeda dengan yang diuraikan diatas yaitu masalah pembagian dan pengaturan power factor. Pada genset rental sudah ditentukan berapa kw beban yang akan disupply dan berapa kwh energi yang akan dikirim.Pada saat mulai memparalelkan tegangan tidak harus sama, karena pengaturan kenaikan beban secara bertahap maka pengaturan penambaha excitasi juga bertahap sampai didapatkan power factor yang dikehendaki. Kita bisa mengatur sendiri power factor yang akan dioperasikan. Bisa 0,8 0,85 0,9 atau 0,95 namun pada umumnya yang lebih disukai pada power factor 0,9 . Mengapa kita bisa mengatur power factor sekehendak kita ? hal ini dikarenakan kapasitas generator PLN jauh lebih besar dibandingkan generator rental, sehingga perubahan power factor di generator rental tidak begitu mempengaruhi banyak meskipun ada.

Sebagai contoh : Beban system suatu kota atau pulau sebesar 55 mega watt dimana PLN menyediakan 50 mega dan genset rental dapat beban 5 mega , Jika power factor beban yang ada 0,9 . dimana Pada saat itu Power factor genset PLN 0,9 sedangkan rental juga diset 0,9. Jika suatu saat Power factor genset rental diturunkan menjadi 0,8 dengan mengurangi arus excitasi. Maka perubahan power factor di pembangkit PLN menjadi 0,91 . sebaliknya jika power factor genset rental diatur menjadi 1 dengan menaikkan arus excitasi, power factor pembangkit PLN menjadi 0,89 sehingga perubahan sebesar 0,01 diabaikan.

Pada saat hendak memparalelkan secara manual generator dengan Catu daya PLN yang sudah berbeban atau generator lain yang sudah berbeban, apa yang mesti dilakukan ? Jika kita menyamakan persis dengan tegangan line / jala jala,maka pada saat breaker close power factor genset akan menunjuk 1 dan beban kw akan menunjuk pada posisi 0, jika kita menambah daya output mesin perlahan lahan , maka power factor akan cenderung menuju ke kapasitif (leading) dan memungkinkan terjadinya reverse power. Untuk menghindari tersebut maka setelah sinkron

penguatan excitasi dulu yang dinaikkan sampai cosphi menunjuk 0,7. seiring dengan itu naikkan daya mesin dengan menaikkan speed adjuster. Pada saat beban naik , cosphi akan naik membesar mendekati satu. Pada saat bersamaan excitasi diatur mencapai nilai 0,7 demikian seterusnya sampai mencapai nilai yang diinginkan misalnya 1000 kw pada cos phi 0,85.

2. Mempunyai urutan phase yang sama

Yang dimaksud urutan phase adalah arah putaran dari ketiga phase. Arah urutan ini dalam dunia industri dikenal dengan nama CW ( clock wise) yang artinya searah jarum jam dan CCW (counter clock wise ) yang artinya berlawanan dengan jarum jam. Hal ini dapat diukur dengan alat phase sequence type jarum. Dimana jika pada saat mengukur jarum bergerak berputar kekanan dinamakan CW dan jika berputar kekiri dinamakan CCW. Disamping itu dikenal juga urutan phase ABC dan CBA. ABC identik dengan CW sedangkan CBA identik dengan CCW.

Perlu diketahui bahwa dalam banyak generator mencantumkan symbol R,S,T,N ataupun L1,L2,L3 ,N namun tidak selalu berarti bahwa urutan CW / ABC itu berarti RST atau L1L2L3 jika diukur urutan STR, TRS ,L2L3L1 itu juga termasuk CW/ABC . Sebagai contoh : jika kabel penghantar yang keluar dari generator diseragamkan semua berwarna hitam dan tidak ada kode sama sekali, apakah kita bisa membedakan secara visual atau parameter listrik bahwa penghantar itu phasenya R , S , atau T tentu tidak. Kita hanya bisa membedakan arah urutannya saja CW atau CCW. Apapun generatornya jika mempunyai arah urutan yang sama maka dapat dikatakan mempunyai salah satu syarat dari parallel generator. Sehingga bisa jadi pada dua generator yang sama urutan RST pada genset 1 dapat dihubungkan dengan phase STR pada Genset 2 dan itu tidak ada masalah asal keduanya mempunyai arah urutan yang sama.

3. Mempunyai frekuensi kerja yang sama

Didalam dunia industri dikenal 2 buah system frekuensi yaitu 50 hz dan 60 hz . Dalam operasionalnya sebuah genset bisa saja mempunyai frekuensi yang fluktuatif (berubah ubah) karena factor factor tertentu. Pada jaringan distribusi dipasang alat pembatas frekuensi yang membatasi frekuensi pada minimal 48,5 hz dan maksimal 51,5 Hz. Namun pada genset genset pabrik over frekuensi dibatasi sampai 55 hz sebagai overspeed. Pada saat hendak parallel, dua buah genset tentu tidak mempunyai frekuensi yang sama persis. Jika mempunyai frekuensi yang sama persis maka genset tidak akan bisa parallel karena sudut phasanya belum match, salah satu harus dikurang sedikit atau dilebihi sedikit untuk mendapatkan sudut

phase yang tepat. Setelah dapat disinkron dan berhasil sinkron baru kedua genset mempunyai frekuensi yang sama sama persis.

4. Mempunyai sudut phase yang sama

Mempunyai sudut phase yang sama bisa diartikan , kedua phase dari 2 genset mempunyai sudut phase yang berhimpit sama atau 0 derajat. Dalam kenyataannya tidak memungkinkan mempunyai sudut yang berhimpit karena genset yang berputar meskipun dilihat dari parameternya mempunyai frekuensi yang sama namun jika dilihat menggunakan synchronoscope pasti bergerak labil kekiri dan kekanan, dengan kecepatan sudut radian yang ada sangat sulit untuk mendapatkan sudut berhimpit dalam jangka waktu0,5 detik. Breaker membutuhkan waktu tidak kurang dari 0,3 detik untuk close pada saat ada perintah close. Dalam proses sinkron masih diperkenankan perbedaan sudut maksimal 10 derajat. Dengan perbedaan sudut maksimal 10 derajat selisih tegangan yang terjadi berkisar 49 Volt.