Anda di halaman 1dari 2

PENILAIAN DASAR PENDIDIKAN KHAS MALAYSIA

BORANG SOAL SELIDIK Arahan am: Tujuan soal selidik ini adalah untuk mengumpul data mengenai Penilaian Dasar Pendidikan Khas Negara. Data yang dikutip hanya akan digunakan untuk tujuan kajian sahaja. Kami menjamin kerahsiaan identiti anda. Kerjasama anda amatlah kami hargai.

BAHAGIAN A: MAKLUMAT DEMOGRAFI 1. Jantina: Lelaki 2. Umur : < 25 tahun 25 -30 tahun 31-35 tahun 36-40 tahun 40 ke atas Perempuan

3. Pengalaman mengajar di sekolah pendidikan khas : < 5 tahun 5-10 tahun 4. Kelayakan akademik: Sijil Ijazah Sarjana Muda Ijazah Sarjana Ijazah Kedoktoran 11-15 tahun 16-20 tahun 20 tahun ke atas

BAHAGIAN B: PENILAIAN DASAR Arahan: Tandakan (/) di ruangan yang berkenaan.

1- Sangat tidak bersetuju 2- Tidak bersetuju 3- Tidak pasti 4- Bersetuju 5- Sangat bersetuju

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perkara 1 2 3 4 5 Saya sentiasa peka dengan matlamat Dasar Pendidikan Khas Negara Saya berpuas hati dengan kemudahan di sekolah pendidikan khas Latihan sebagai guru pendidikan khas mencukupi Bilangan tenaga pengajar pendidikan khas mencukupi Kurikulum pendidikan khas sesuai dengan keperluan murid Peruntukan kewangan untuk sekolah pendidikan khas mencukupi Ibu bapa memberi kerjasama yang baik Pencapaian akademik pelajar pendidikan terjamin Pengurusan sekolah pendidikan khas memuaskan Dasar Pendidikan Khas Negara perlu ditambah baik -TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA!-