Anda di halaman 1dari 235
PROF. DR. SLAMET MULJANA MENUJU PUNCAK ~ KEMEGAHAN (SEJARAH KERAJAAN MAJAPAHIT) DAFTAR ISI Pengantar Redaksi @ v Daftar Isi @ vii Bab 1: PRAPANCA DAN KAKAWINNYA @ 1 Nasib Pujangga Prapanca @ 1 Prapanca sebagai Nama Samaran # 16 Prapanca dan Hasil Karyanya @ 24 Bab 2: NAGARAKRETAGAMA SEBAGAI PUJASASTRA @ 33 Tujuan @ 33 Isi dan Susunan Nagarakretagama @ 38 Bahan Pujasastra Nagarakretagama @ 49 Bab 3: NAGARAKRETAGAMA SEBAGAI SUMBER SEJARAH KEBUDAYAAN @ 55 Ibu Kota Majapahit @ 56 Lambang Negara (Rajasa Lancana) @ 58 Wilayah Majapahit @ 60 vil Menuju Puncak Kemegahan. Sejarah Kerajaan Majapahit Bab 4: SUSUNAN PEMERINTAHAN MAJAPAHIT @ 71 Pucuk Pimpinan @ 71 Dewan Pertimbangan Agung @ 71 Patih Amangku Bumi @ 72 Mahamantri dan Mantri @ 76 M: i Katrini @ 78 Kedudukan Hino, Halu, Sirikan dalam Perbandingan @ 79 Kelima Kepercayaan Raja @ 84 Rakryan Ri Pakirakiran Makabehan @ 86 Kabinet Patih Amangku Bumi @ 87 Kabinet Raja @ 89 Dharmmadhyaksa Keagamaan @ 90 Kejaksaan dan Mahkamah Agung @ 90 Susunan Pemerintahan Daerah 91 Pelaksanaan Pemerintahan @ 92 Bab 5: URAIAN SETEMPAT @ 103 Pendahuluan @ 111 Pandangan Sejarah @ 113 Bab 6: KERAJAAN SINGASARI @ 117 Tafsir Dongengan Ken Arok @ 119 Anusapati_ ¢ 136 Kertanagara @ 141 Kebatinan Kertanagara # 143 Sikap Ahangkara @ 149 Hubungan antara Kubilai dan Kertanagara @ 151 Politik Perkawinan dan Gagasan Nusantara @ 156 Persoalan Caya Raja/Kalana Bhaya # 163 Pamalayu @ 173 Runtuhnya Kerajaan Singasari @ 178 Banyak Wide alias Wiraraja @ 182