INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM Band 3 PERNYATAAN ITEM

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik B3D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat 1. Pemerhatian

Deskriptor

Eviden

Instrumen

Aktiviti

1. Guru memberi arahan kepada murid 2. Murid membuat pergerakan

Contoh Item

B3D1E1
1. Guru memperdengarkan laguSiapa Gurau Senda ( tempo

cepat) dan lagu Selamat Pagi (tempo lambat)
2. Murid melakukan pergerakan berlari anak ( tempo cepat )

dan berjalan ( tempo lambat ) 3. Guru membuat pemerhatian

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM Band 3 PERNYATAAN ITEM

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik B3D1E2 Membandingkan pic tinggi dan rendah 1. Pemerhatian

Deskriptor

Eviden

Instrumen

Aktiviti

1. Guru memberi arahan kepada murid 2. Murid membuat pergerakan B3D1E2

Contoh Item
1. Guru memperdengarkan kesan bunyi ( CD2 Track 21) 2. Murid membuat pergerakan angkat tangan ( pic tinggi )

dan turun tangan ( pic rendah ) 3. Guru membuat pemerhatian

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM Band 3 PERNYATAAN ITEM

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik B3D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan 1. Soal jawab

Deskriptor

Eviden

Instrumen

Aktiviti

1. Guru memberi arahan 2. Murid menjawab soalan

Contoh Item

B3D1E3 1. Guru memperdengarkan lagu duet ( contoh lagu: Kalau Berpacaran ) 2. Guru meminta murid membezakan suara lelaki dan perempuan 3. Murid menjawab soalan

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM Band 3 PERNYATAAN ITEM

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik B3D1E4 Menepuk detik 1. Pemerhatian

Deskriptor

Eviden

Instrumen

Aktiviti

1. Guru memberikan arahan 2. Murid melakukan pergerakan

Contoh Item

B3D1E4 1. Guru memainkan keyboard 2. Murid menepuk tangan mengikut detik 3. Guru membuat pemerhatian

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM Band 3

PERNYATAAN ITEM

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik B3D1E5 Membandingkan bunyi panjang dan pendek 1. Pemerhatian 2. Kad imbasan

Deskriptor

Eviden

Instrumen

Aktiviti

1. Guru memainkan alat perkusi 2. Murid mengangkat kad imbasan B3D1E5 1. Guru memainkan kayu tik tok ( bunyi pendek ) dan simbal ( bunyi panjang) 2. Murid membezakan bunyi pendek dan bunyi panjang dengan mengangkat kad imbasan 3. Guru membuat pemerhatian.

Contoh Item

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM Band 3

PERNYATAAN ITEM

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik B3D1E6 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis 1. Soal jawab
1. Guru mengajuk bunyi haiwan

Deskriptor

Eviden

Instrumen

Aktiviti 2. Murid memberi jawapan

Contoh Item

B3D1E6
1. Guru mengajuk bunyi harimau (vokal tebal ) dan kucing

(vokal nipis) 2. Murid membezakan vokal tebal dan vokal nipis secara lisan

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM Band 3

PERNYATAAN ITEM

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. B3D2 Menyanyi sambil membuat gerakan B3D2E1 Menyanyi mengikut detik 1. Pemerhatian 1. Guru memainkan lagu 2. Murid menyanyi sambil mengikut detik

Deskriptor

Eviden

Instrumen

Aktiviti

B3D2E1 Contoh Item 1. Guru memainkan lagu Mari Menyanyi 2. Murid menyanyi sambil menepuk paha mengikut detik lagu 3. Guru membuat pemerhatian

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM Band 3

PERNYATAAN ITEM

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. B3D2 Menyanyi sambil membuat gerakan B3D2E2 Menyanyi mengikut tempo 1.
1.

Deskriptor

Eviden

Instrumen

Pemerhatian Guru memainkan lagu Murid menyanyi mengikut tempo

Aktiviti

2.

Contoh Item

B3D2E2 1. 2. one. 3. Guru memainkan lagu Nenek Si Bongkok Tiga Murid menyanyi mengikut tempo dengan diiringi minus Guru membuat pemerhatian

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM Band 3 PERNYATAAN ITEM

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. B3D2 Menyanyi sambil membuat gerakan B3D2E3 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut 1. Pemerhatian 2. Lembaran kerja 1. Guru memperdengarkan rakaman 2. Murid menjawab soalan B3D2E3

Deskriptor

Eviden

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item
1. Guru memperdengarkan rakaman bunyi petir ( dinamik

kuat )dan titisan air ( dinamik lembut ) 2. Murid menjawab soalan pada lembaran kerja.

B3D1E1

( Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat) Arahan 1. Guru memainkan lagu. (tempo cepat dan lambat)

- Lagu Siapa gurau senda (CD 1 track 7), (tempo cepat) - Lagu Selamat pagi (CD 1 track1), (tempo lambat) 2. Guru menyuruh murid membuat pergerakan : Berlari anak - tempo cepat berjalan – tempo lambat

B3D1E2 (Membandingkan pic tinggi dan pic rendah ) Arahan 1.Guru memperdengarkan kesan bunyi. (CD2 track 21) 2.Guru memintamurid membuat pergerakkan : Angkat tangan – (pic tinggi) Turun tangan – (pic rendah)

B3D1E3 (Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan) Arahan 1. Guru memperdengarkan lagu duet kepada murid. (contohlagu: KalauBerpacaran) 2. Murid membezakan suara lelaki dan perempuan.

B3D1E4 (Menepuk detik) Arahan 1. Guru memainkan keyboard 2. Guru menyuruh murid menepuk tangan mengikut detik.

B3D1E5 (Membandingkan bunyi panjang dan pendek) Arahan

1.

Guru memainkan dua alat perkusi

- kayu tik tok. (bunyi pendek) - simbal. (bunyi panjang)

2.

Guru meminta murid mengangkat kad untuk membandingkan bunyi panjang dan pendek

_______________

______________________

B3D1E6 ( Membanding tekstur vocal tebal dan nipis) Arahan 1. Guru membuat suara tebal dan nipis. Suara tebal : harimau Suara nipis : kucing 2. Minta murid menjawab suara yang didengar samaada bunyi vocal tebal atau nipis

B3D2E1 (Menyanyi mengikut detik) Arahan 1. Guru memainkan lagu mari menyanyi (CD 1 track 3) 2. Guru menyuruh murid menyanyi sambil menepuk paha mengikut detik

B3D2E2 (Menyanyi mengikut tempo) Arahan 1. Guru memainkan lagu Nenek Si Bongkok Tiga( CD1 Track 18 )

2.

Minta murid menyanyikan laguNenek siBongkok Tiga mengikut tempo dengan

iringan minus one.

B3D2E3 (Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut) Arahan 1. Guru memperdengarkan rakaman bunyi petir dan titisan air. ( CD2 track 7) (dinamik kuat danlembut) 2. Murid menulis lembaran kerja : Gambar petir (dinamik kuat) Gambar titisan air ( dinamik lembut)

_________________________

_____________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful