SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG JAWA

JALAN MEDOI, 85000 SEGAMAT, JOHOR DARUL TA’ZIM.
[LAMAN WEB:http:\\www.geocities.com\Athens\Olympus/1959]

Telefon : 07-9319584 Telefeks : 07-9319584 E.Mail : jba7004e@tm.net.my

Pengurus BANK SIMPANAN NASIONAL Cawangan Wisma Negeri Johor Jalan Genuang, 85000 Segamat.

Tuan/Puan, SURAT PENGESAHAN MAJIKAN Nama : Norhafizah Binti Mustafa No. 800922-12-5068 Perkara di atas dirujuk, Pihak kami mengesahkan penama di bawah merupakan kakitangan yang berkhidmat di Jabatan ini berikut adalah butiran kakitangan berkenaan: Nama : NORHAFIZAH BINTI MUSTAFA No. K/P : 800922-12-5068 Jawatan : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH DG41 Tarikh mula Berkhidmat : 03.01.2005 Taraf Jawatan : Tetap PENDAPATAN BULANAN :Gaji pokok : RM2329.00 Elaun Tetap: RM650.00 Gaji Kasar : RM2979.00 Umur Persaraan : 58 Tahun Tempoh Perkhidmatan : Sekian , untuk makluman pihak tuan.

………………………………………… Nama Majikan : Jawatan : Tarikh :

…………………………. Cop Majikan

9---- .(      %00143  %00108       9 °–¾ -.

¾f€f -   9 ff ff¾ ©  9f f¯ ¯ °– ¾ff° ½ °f¯f ff ¯ ½ff°ff°–f° f°– ¯f f ff°° f ff f°ff°–f° °ff°  -f¯f - -@.f©f° fff° @f     .ff°–f°J¾¯f- – ff° °f°–  –f¯f  @f°$9f°  D@9--.D@ - $9  fff° 9J9.   f©f¾f .- -f¯f -f€f °. D¯9 ¾fff° @f° @ ¯½9 ¯ff°  f° °¯f¯f°½ff°     -f¯f.   f°@ f½ .@-9--J @f¯f ¯f  @ff€fff° @ f½ 9-9@- D-- f©½ .

½.f©f° .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful