Anda di halaman 1dari 17

SULIT SULIT 3756/1

PRINSIP PERAKAUNAN

Kertas 1 September 2011 1 jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 [3756/1]

3756/1 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT

3756/1

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jawapan B A A D B B B C C B

No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jawapan B A C D D A A D A C

No. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jawapan C B D C A C A C B D

No. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Jawapan B D D B D C D C A A

3756/1

2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

SULIT

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

SULIT 3756/2
PRINSIP PERAKAUNAN

Kertas 2 September 2011 2 jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 [3756/2]

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak.


3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak 1

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

BAHAGIAN A (60 markah) 1 (a) Catatan bergu: Bil. i. ii. (b) Jenis diskaun: Tarikh 2011 Mac 10 Mac 15 (c) Jenis Diskaun Diskaun niaga Diskaun diberi / Diskaun jualan Markah (1) (1) Debit Alat tulis Pemiutang Izly Tunai Pulangan keluar / Pulangan Belian Kredit Markah (1 for both) (1 for both)

Perniagaan Kinta Baru: Sewa dicatat ke: Penyata Pendapatan Pengiraan = RM450 x 12 = RM5 400 Kunci Kira-kira [sewa terakru] = RM5 400 5 000 = RM400 (1) Markah (1)

(d)

Caruman KWSP Pn. Marlina: RM 3 100 1 150 4 250 Markah (or 1) (2)

Gaji pokok Tambah: Elaun-elaun yang layak: RM (1800 650) Pendapatan yang layak untuk pengiraan KWSP Pengiraan Caruman KWSP majikan = 12% x RM4 250 = RM510

3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

(e)

Syarikat Sinaran Berhad: Pengiraan Dividen saham biasa = = 15% x RM2 000 000 RM300 000 Markah (or 1) (2)

[10 markah] 2 (a) Perkongsian Bersatu Maju Penyata Untung Rugi dan Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 September 2010. RM Untung kasar Tambah: Hasil Sewa diterima Tolak: Perbelanjaan Faedah atas pinjaman [8% x 10 000] Alat tulis [130 + 300 90] Susut nilai kenderaan [10% x (60 000 6 000)] Susut nilai perabot [15% x 8/12 x 3 000] Kadar bayaran (2 000 + 319) Insurans (7 008 x 11 /12) Gaji pekerja Untung bersih Tambah: Faedah atas ambilan: Bala : [9/12 x 2 500 x 4%] Chan: [6/12 x 2 000 x 4%] Tolak: Faedah atas modal: Azli [5% x 20 000] Bala [5% x 10 000] Chan 500 + [5% x 3 000 x 8/12] Gaji Azli [700 x 12]

RM 43 000 1 200 44 200

800 340 5 400 300 2 319 6 424 5 000

(1) (1 OF) (1) (1) (1) (1)

20 583 23 617

(1+1OF)

75 40

(1 for both)

115 23 732

1 000 500 600 8 400

(1 for both)

(1) (1)

10 500 13 232

Kongsi untung: Azli Bala Chan

[13 232 x ] [13 232 x ] [13 232 x ]

6 616 3 308 3 308

(1+1OF for all)

13 232 [14 markah]

3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

(b) Azli RM Bala RM 2 500 *75 1 533 4 108 Akaun Semasa Chan RM 150 Baki b/b 2 000 Faedah atas modal *40 Kongsi untung 1 718 3908 Baki b/b Faedah atas pinjaman Azli RM 500 *1 000 *6 616 Bala RM 300 *500 *3 308 4 108 1 533 Chan RM *600 *3 308 3 908 1 718

Baki

b/b

1 600 (1) 6 716 8 316

Ambilan Faedah atas ambilan Gaji pekongsi Baki h/b

200 (1) 8 316 6 716

*Terima angka sendiri


(1 + 1 OF for all)

[4 markah]

3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

(c) Perkongsian Bersatu Maju Kunci Kira-kira pada 30 September 2010. Aset bukan semasa RM Kenderaan 60 000 Tolak: Susut nilai terkumpul [6 000 + 5 400] 11 400 (1OF) Perabot Tolak: Susut nilai terkumpul Aset semasa Stok Stok alat tulis Penghutang Tunai Insurans terdahulu Liabiliti semasa Pemiutang Bank Kadar bayaran terakru Sewa diterima terdahulu [1 500 1 200] Modal kerja Dibiayai oleh: Ekuiti pemilik Modal: Azli Bala Chan Akaun semasa: Azli Bala Chan 3 000 300

RM 48 600

(1)

2 700 51 300

15 092 90 5 000 1 120 584 21 886 5 500 4 100 319 300


(1)

(1)

10 219 11 667 62 967


(1 OF)

20 000 10 000 13 000 6 716 1 533 1 718

(1)

43 000

9 967 52 967 10 000 62 967


(1)

Liabiliti bukan semasa Pinjaman

[7 markah]

3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

1.

NOTA: Alat tulis RM340 (1 OF) = [130 + 300 90] : (a) Jawapan betul = 1m (b) 1 OF diberi, dengan syarat: (i) Ada base RM300 (ii) Salah satu pelarasan betul: [130 + 300] / [300 90] Untung bersih RM23 617 (1 + 1OF): (a) Jawapan betul = 2m (b) 1 OF diberi, dengan syarat: (i) Ada butir (ii) Tiada butiran asing di komponen hasil dan belanja (iii) Operasi betul [ UK + Hasil Belanja] Kongsi Untung (1 + 1 OF for all): (a) Jawapan betul = 2m (b) 1 OF diberi, dengan syarat: Butir betul : Kongsi untung / Bahagian untung (i) Tiada butiran asing di komponen hasil dan belanja (ii) Operasi betul [ UK + Hasil Belanja] (iii) Nisbah untung bersih betul 2:1:1 Baki h/b(30/9/2010) dan Baki b/b(1/10/2010) di Akaun semasa (1 + 1OF for all): (a) Jawapan betul = 2m (b) 1 OF diberi, dengan syarat: (i) Ada base: Ambilan; Bala RM2 500; Chan RM2 000 (ii) 2 daripada 4 item dalam blok betul butir dan angka bagi setiap pekongsi (iii) Baki h/b dan baki b/b di atas adalah berpasangan Susut nilai terkumpul RM11 400 (1 OF) di Kunci Kira-kira: (a) Jawapan betul = 1m (b) 1 OF diberi, dengan syarat: (i) Ada base RM6 000 (ii) Tambah sebarang angka susut nilai seperti di Penyata Pendapatan Modal kerja RM11 667 (1 OF): (a) Jawapan betul = 1m (b) 1 OF diberi, dengan syarat: (i) Ada butir (ii) Tiada butiran asing di komponen aset semasa dan liabiliti semasa (iii) Operasi betul [ Aset semasa Liabiliti semasa] (iv) Mana-mana 3 item aset semasa dan liabiliti semasa betul butir dan angka bagi setiap komponen
6

2.

3.

4.

5.

6.

3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

Pasar Mini As-Sadiq Belanjawan Tunai bagi tiga bulan berakhir 31 Mac 2011 Januari Februari Mac Butir RM RM RM Baki awal / Baki / Baki b/b Penerimaan Modal Jualan Penghutang Pinjaman Jumlah Penerimaan Pembayaran Belian Lengkapan kedai Gaji pekerja Kadar bayaran Sewa kedai Belanja am Insurans Ansuran pinjaman Faedah pinjaman Jumlah Pembayaran Lebihan Baki akhir / Baki / Baki h/b *17 250
(1 OF for both)

*50 500

(1 OF for both)

15 000 16 000

(1) (1)

31 000

20 400 4 000 24 000 48 400

(1) (1)

24 400 5 100 29 500

(1) (1)

10 000 1 000 500 1 500 750

11 000
(1)

(1) (1)

1 400 500 1 500 750

12 100 3 000 1 540 500 1 500

(1) (1) (1) (1 for all) (1 for all) (1) (1) (1) (1 OF)

(1 for both)

675 1 500 1 000 60 21 875

13 750 17 250
(1 OF)

15 150 33 250
(1 OF)

7 625

(1 OF)

17 250

50 500

58 125

(1)

[25 markah] NOTA : 1. Baki (1 OF for both): (a) 1 OF diberi, dengan syarat baki awal dan baki akhir berpasangan (b) Terima angka sendiri bagi baki awal Faedah pinjaman (1 OF): 1 OF diberi dengan syarat ada jalan kerja yang menunjukkan operasi bahagi 24 bulan

2.

3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

3.

Lebihan (1 OF ): 1 OF diberi, dengan syarat: (i) Butir betul (ii) Tiada butiran asing di komponen penerimaan dan pembayaran (iii) Operasi betul [Penerimaan pembayaran] (a) Jadual persamaan perakaunan
Alatan Pejabat RM Stok RM 8 400 - 2 100 (1) + 8 500 - 1 000 (1) Penghutang RM 10 470 + 2 500 Tunai RM 230 Bank RM - 2 700 Modal RM 15 150 Untung Bersih RM 4 010 + 400 (1) - 500 (1 for both) + 10 000 Pemiutang RM 7 090 Pinjaman RM

4.

Jan. 1 (i)

9 850

(ii) (1) (iii) (iv) (v) - 3 070 (1 for both) (vi) + 2 800 (1 for both) 12 650 6 675 9 525 230 5 410 16 950 3 840 3 700 10 000 + 2 800 + 375 (1) - 375 (1) - 3 200 (1) + 2 810 + 190 (1) - 260 (1) - 3 390 (1)

[13 markah]

3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

(b) Perniagaan Riang Ria Kunci Kira-kira pada 31 Januari 2011 RM Aset bukan semasa Alatan Pejabat Aset semasa Stok Penghutang Tunai Bank Tolak: Liabiliti semasa Pemiutang Pinjaman Modal kerja RM RM 12 650

6 675 9 525 230 5 410

(1 OF) (1 OF) (1 OF)

21 840

3 700 10 000

13 700 8 140 (1 OF) 20 790

Dibiayai oleh: Ekuiti Pemilik Modal Tambah: Untung bersih Modal Akhir

16 950 (1 OF) 3 840 (1 + 1OF) 20 790 [7 markah]

1.

NOTA: Stok, penghutang dan modal (1 OF): (a) Jawapan betul = 1m bagi setiap item (b) 1 OF diberi, dengan syarat salah satu daripada pelarasan betul

2.

Bank (1 OF): (a) Jawapan betul = 1m (b) 1 OF diberi, dengan syarat dua daripada pelarasan betul

3.

Untung bersih (1 + 1OF): (a) Jawapan betul = 2m (b) 1 OF diberi, dengan syarat dua daripada pelarasan betul

3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

4.

Modal kerja (1 OF): (a) Jawapan betul = 1m (b) 1 OF diberi, dengan syarat: (i) Ada butir (ii) Tiada butiran asing dalam komponen aset semasa dan liabiliti semasa (iii) Operasi betul ( Aset semasa Liabiliti semasa)

(a) Kilang Batik Mercu Penyata Kos Pengeluaran bagi tahun berakhir 30 Jun 2011

Kos bahan langsung Stok awal / Stok bahan langsung 1 Julai 2010 Belian bahan langsung [ 57 609 + 2 350] Tolak: Pulangan bahan langsung Belian bersih bahan langsung Angkutan masuk Tolak: Stok akhir / Stok bahan langsung 30 Jun Kos bahan langsung yang digunakan Kos buruh langsung Gaji buruh kilang [37 400 + 600] Belanja langsung Hak cipta Kos prima Kos overhead Bahan tak langsung Gaji penyelia kilang [6 000 600] Susut nilai mesin [20% x (24 500 8 820)] Sewa bangunan [9 000 + 500] Kadar bayaran [ 3 800 x 3/4 ] Susut nilai alat-alat kecil [ 1 420 + 865 1 250] Tambah: Kerja dalam proses awal Tolak: Kerja dalam proses akhir Kos Pengeluaran

RM 59 959 1 419 58 540 694


(1)

RM 3 310

59 234 62 544 4 930 57 614

[1+1OF]

38 000 95 614 8 530 104 144

(1)

(1) (1+ 1 OF)

3 354 (1) 5 400 3 136 (1+1OF) (1) 9 500 (1) 2 850 1 035 (1+1 OF)

25 275 129 419 4 590 134 009 5 870 128 139

(1 for both) (1 OF)

[16 markah]

3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

10

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

(b) Kilang Batik Mercu Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011

Stok awal / Stok 1 Julai 2010 barang siap Kos Pengeluaran Tolak: Stok akhir / Stok 30 Jun 2011 barang siap Kos Jualan Untung kasar

RM 10 450 128 139 138 589


(1 OF)

Jualan

RM 186 600

11 820 126 769 (1+1OF) 59 831 (1 OF) 186 600

186 600 [4 markah]

NOTA: 1. Kos bahan langsung yang digunakan (1 + 1OF): (a) Jawapan RM57 614 = 2m (b) 1 OF diberi, dengan syarat: (i) Ada butir (ii) Operasi betul: Stok awal + Belian bersih stok akhir 2. Kos prima (1+ 1OF): (a) Jawapan RM104 144 = 2m (b) 1 OF diberi dengan syarat: (i) Ada butir (ii) Ada 3 komponen kos: Kos bahan langsung Buruh langsung Belanja langsung Susut nilai mesin (1+1OF): (a) Jawapan RM3 136 = 2m (b) 1 OF diberi dengan syarat: (i) Ada base RM24 500 (ii) Ada jalan kerja yang menunjukkan operasi kos susut nilai terkumpul Susut nilai alat-alat kecil(1+1OF): (a) Jawapan RM1 035 = 2m (b) 1 OF diberi dengan syarat: i. Ada base RM1 420 ii. 1 daripada pelarasan betul; samada + RM865 atau RM1 250
11

3.

4.

3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

5.

Kos pengeluaran di Penyata Kos Pengeluaran dan Akaun Perdagangan (1OF): (a) Jawapan RM128 139 = 1m (b) 1 OF diberi dengan syarat: (i) Ada butir (ii) Ada 3 komponen kos: Kos bahan langsung Kos buruh langsung Kos overhead (iii) Operasi betul (tambah) Kos Jualan (1+1OF): (a) Jawapan RM126 769 = 2m (b) 1 OF diberi dengan syarat: Ada butir Operasi betul [stok awal + kos pengeluaran stok akhir] Tiada butiran asing Untung kasar (1OF): (a) Jawapan RM59 831 = 1m (b) 1 OF diberi dengan syarat Ada butir Operasi betul [Jualan Kos Jualan] Tiada butiran asing

6.

7.

6 (i)

(a) AKAUN IKLAN 2010 Dis 31 Tunai RM 1 810


(1 )

2010 Jan 1 Baki b/b / Iklan terakru Dis 31 Untung Rugi Baki h/b / Iklan terdahulu

RM 185 1 500 (1 OF) 125 1 810

1 810 2011 Jan 1 Baki b/b/ Iklan terdahulu * 125 (1 for


both)

[3 markah] * Terima angka sendiri

3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

12

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

NOTA: Untung rugi RM1 500 (1 OF): (a) Jawapan betul = 1m (b) 1 OF diberi dengan syarat 2 daripada 3 item betul butir dan angka (ii) 2010 Jan 1 Baki b/b/ Faedah diterima terakru Dis 31 Untung Rugi Baki h/b/ Faedah diterima terdahulu AKAUN FAEDAH DITERIMA RM 1 000 2010 Dis 31 Bank RM 14 000 (1 OF)

12 100 900

(1)

14 000 2011 Jan 1 Baki b/b/ Faedah diterima terdahulu *Terima angka sendiri NOTA: Bank RM14 000 (1 OF): (a) Jawapan betul 1m (b) 1 OF diberi dengan syarat 2 daripada 3 item betul butir dan angka (iii) 2010 Dis 31 Untung Rugi Baki h/b / Komisen diterima terdahulu AKAUN KOMISEN DITERIMA RM 3 760
(1 OF)

14 000 * 900 (1 for


both)

[3 markah]

2010 Jan 1 Baki b/b/ Komisen diterima terdahulu Dis 31 Bank Tunai

RM

155
(1) (1)

145

2 700 1 050 3 905

3 905 2011 Jan 1 Baki b/b/ Komisen diterima terdahulu

145

(1 for both)

[4 markah]
3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak 13

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

NOTA: Untung Rugi RM3 760 (1 OF): (a) Jawapan betul 1m. (b) 1 OF diberi dengan syarat 3 daripada 4 item betul butir dan angka. (iv) Perniagaan Gempur Wira Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 (Petikan) RM Aset Semasa: Iklan terdahulu 125 (1)

Liabiliti Semasa: Faedah diterima terdahulu Komisen diterima terdahulu

900 145

(1) (1) [3 markah]

(b) AKAUN SEWA Tarikh Butir 2009 Mei 1 Bank [2/12 x 3 360] Julai 1 Bank [3 360 4] Okt. 1 Bank 2010 Jan. 1 Apr. 1 Julai 1 Okt. 1 RM 560
(1)

Tarikh 2009

Butir

RM

Dis. 31 Untung rugi 840 840 2 240


(1) (1)

* 2 240 (1 OF)

2 240 2010

Bank Bank Bank Bank

930 930 (1 for 930 all) 930 3 720

Dis. 31 Untung rugi

3 720

(1)

3 720

[6 markah]

3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

14

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online

Peraturan pemarkahan

Prinsip Perakaunan Kertas 2

NOTA: 1. Untung rugi RM2 240 (1 OF): (a) Jawapan betul 1m (b) 1 OF diberi, dengan syarat: (i) Tarikh dan butir betul (ii) Ada tiga kali bayaran sewa pada tarikh dan butir yang betul (iii) Terima angka sendiri Bank RM930 (1 for all): (a) Jawapan betul 1m (b) (1 for all) diberi, dengan syarat: (i) Tarikh dan butir betul (ii) Ada jalan kerja yang menunjukkan kiraan Konsep perakaunan yang dipatuhi ialah: (i) Asas perakaunan akruan (ii) Tempoh perakaunan (iii) Catatan Bergu NOTA: Terima mana-mana satu daripada di atas. [1 markah]

2.

(c)

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

3756/2 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

15

Koleksi Trial 2011 Cg Narzuki Online