Anda di halaman 1dari 1

TEKNOLOGI KOMUNIKASI bahasa Inggeris iaitu bahasa utama peradaban Barat telah berjaya dinobatkan sebagai bahasa komunikasi

dunia. GLOB Segala urusan pengantarabangsaan dalam semua aspek politik, ekonomi dan sosial menggunakan bahasa Inggeris sebagai utama. SISTEM PERBANKAN ANTARABANGSA Menguasai ekonomi dunia dengan polisi dunia. Mengwujudkan Sistem perbankan antarabangsa dunia seperti Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) dan World Bank. Barat khususnya Amerika Syarikat mengawal mata wang di mana US Dollar dijadikan pengukur nilai mata wang dunia. POLITIK
Penyebaran idea-idea dan fahaman politik yang salah seperti demokrasi ala Barat, pluralisme dan hak-hak asasi manusia. Fenomena 'deterritorialization' (penyalahwilayahan) iaitu satu proses dan tindakan politik yang melintasi perbatasan wilayah negara. Dalam melaksanakan kuasa, terdapat penggunaan kuasa, terdapat penggunaan pemaksaan dan pemantauan secara sistematik melalui badan-badan berkuasa seperti tentera, polis dan sebagainya.

BUDAYA
. Golongan muda sebahagian besarnya sudah terheret di dalam proses globalisasi sosio-budaya. Segala nilai tradisi kita sedang melalui proses penghakisan yang amat ketara Contoh: pakaian , fesyen, cara makan , kerja , cara hidup dan lain-lain

HEGEMONI

ISTILAH YUNANI HEGESTHAI (Penguasaan) MAKSUD - dominasi sesebuah negara atas negara-negara lain
AL EL M UI

Perluasan pengaruh atau hegemoni telah digunakan sebagai dasar untuk mewujudkan negara sekutu atau hubungan satelit.

DASAR LUAR NEGARA


Amerika Syarikat begitu gigih menentang imperialisme dan meletakkan pengaruh politik mereka di kawasan Asia. Sering menggunakan prinsip hak asasi manusia sebagai pendekatannya dan sering menghukum negara lain dengan membatalkan bantuan yang diberikannya dalam usaha mempengaruhi negara-negara berkenaan supaya lebih berperikemanusiaan terhadap rakyatnya sendiri Meletakkan negara sebagai satu kuasa besar atau sebagai ketua polis dunia dan antarabangsa untuk melanjutkan tradisi dasar luarnya yang menguntungkannya

Fenomena ini dianggap sebagai satu bentuk penjajahan baru berasaskan kepada kesempurnaan pembentukan proses demokrasi dan mewujudkan kebebasan.
ME LA L UI

GLOBALISASI DAN HEGEMONI MENGANCAM NILAI KETAMADUNAN


GLOBALISASI
Kamus Dewan (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986 fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat

proses untuk meletakkan dunia di bawah satu kuasa tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara.

dunia tidak lagi mempunyai sempadan sebagaimana yang terpapar dalam peta dunia ,sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi media komunikasi seperti internet, media elektronik dan teknologi siber

EKONOMI PERANG TERHADAP PENGGANAS Memomokan idea Islam adalah pengganas dan melancarkan serangan kepada kumpulan seperti Al-Qaeda. Menghantar misi ketenteraan di Asia Barat untuk menjayakan misi yang tiada kesudahannya.
Mengwujudkan satu kod undang-undang ekonomi seragam untuk menghapuskan halangan ekonomi iaitu perdagangan, kewangan dan pelaburan. pasaran saham diglobalkan dengan pelabur-pelabur asing boleh membawa wang keluar dan masuk dari sesebuah pasaran. Dengan kadar mata wang yang tidak tetap dan pasaran modal terbuka. Ini boleh menyebabkan krisis mata wang dan spekulasi pasaran.

TEKNOLOGI KOMUNIKASI Media menjadi tempat penyebaran berita dan malumat. Barat sebagai pengasas alat komunikasi dunia dengan sendirinya mampu menjadi kuasa pertama. Kesannya masyarakat Islam dibanjiri maklumat yang tidak berguna kerana kawalan maklumat media barat. Maklumat ini mudah dipengaruhi oleh anak-anak kerana proses mengacess yang senang.