Anda di halaman 1dari 1

Sifat Kimia Alkali Tanah Alkali tanah termasuk logam yang mudah bereaksi dengan unsur nonlogam.

Kereaktifan Alkali Tanah Logam alkali tanah bersifat pereduksi kuat.semakin ke bawah, sifat pereduksi semakin kuat. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan bereaksi dengan air yang semakin meningkat dari berilium ke barium. Selain dengan air, alkali tanah juga dapat bereaksi dengan gas oksigen, halogen, dan nitrogen. a. Reaksi dengan air Berilium tidak bereaksi dengan air, magnesium hanya dapat bereaksi dengan air panas. Logam-logam Ca, Sr, Ba, dan Ra bereaksi dengan air dingin.

L (s)
Alkali tanah

2 H2O (l)
Air

L(OH) 2 (aq)
Basa

H2(g)
Gas hidrogen

b. Reaksi dengan oksigen Dengan pemanasan, berilium dan magnesium dapat bereaksi dengan oksigen. Oksida BE dan Mg yang berbentuk akan menjadi lapisan pelindung pada permukaan logam. Jika pemanasan diteruskan, logam-logam ini akan terbakar. Logam alkali tanah yang terletak di bawah Mg bersifat mudah membentuk oksida, bahkan jika oksigen berlebih, akan membentuk senyawa peroksida dengan reaksi:

2 L (s)
Alkali tanah

+ +

O2 (g)
Gas oksigen

L2O2 (s)
Oksida alkali tanah

L (s)
Alkali tanah

O2 (g)
Gas oksigen

LO2 (s)
Peroksida alkali tanah

c. Reaksi dengan nitrogen

3 L (s)
Alkali tanah

N2 (g)
Nitrogen

L3N2 (s)
Nitrida alkali tanah

d. Reaksi dengan halogen

L (s)
Alkali tanah

X2
Halogen

LX2
Garam halida