RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 TINGKATAN: 2D/2B MASA: 1425-1500/1625-1725 TARIKH: 27/06/2011 [ISNIN] TEMA

: Dinamik Penduduk TAJUK: Migrasi Penduduk SUB TAJUK: 1. Migrasi Dalaman & Migrasi Antarabangsa 2. Pola Aliran Migrasi 3. Migrasi Luar Bandar ke Bandar OBJEKTIF: 1. Mentakrif maksud migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. 2. Menyatakan empat pola aliran migrasi yang kekal. 3. Menjelaskan faktor yang menpengaruhi migrasi luar bandar ke bandar. 4. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi luar bandar ke luar bandar BAHAN/ALAT BANTU MENGAJAR: Buku teks, buku nota & pembaris PENGISIAN KURIKULUM: • ILMU: Geografi kependudukan • KONSEP: migrasi dalaman & migrasi antarabangsa • UNSUR PATRIOTISME: • UNSUR NILAI: Peka & Memberikan perhatian • KBKK: Menyatakan & menyenaraikan AKTIVITI: Set Induksi: 1. Guru menerangkan pelajaran yang lepas secara ringkas. Langkah 1: 1. Pelajar diminta mentakrif maksud migrasi antarabangsa & migrasi dalaman. 2. Pelajar juga mentakrif maksud migran, emigran & imigran. Langkah 2: 1. Guru menerangkan migrasi dalaman dan antarabangsa dengan lebih lanjut dengan contoh. 2. Selepas itu, guru menyatakan empat jenis aliran migrasi yang sering berlaku. Langkah 3: 1. Guru menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi luar bandar ke bandar. 2. Latihan pada edaran bercetak. Rumusan: 1. Guru meringkaskan isi pelajaran pada hari tersebut. 2. Kerja rumah: Latihan bercetak. REFLEKSI: Kekuatan: Kelemahan: Cadangan: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 TINGKATAN: 2A / 2F MASA: 1725-1825 / 1535-1610 TARIKH: 27/06/2011 [ISNIN] TEMA: Dinamik Penduduk TAJUK: Migrasi Penduduk SUB TAJUK: 1. Mentakrif maksud kadar kematian. 2. Menyenaraikan faktor mempengaruhi kadar kematian di Malaysia. 3. Menyenaraikan sebab-sebab berlakunya migrasi. OBJEKTIF: 1. Mentakrif maksud migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. 2. Menyatakan empat pola aliran migrasi yang kekal.

Pelajar menjawab beberapa soalan yang dikemukakan oleh guru. Guru memberi penerangan tentang 6 jenis pola saliran. 2. Ulangkaji topik secara sepintas lalu. nota. Mengenalpasti profil sungai dan profil rentas sungai. 4. Menjelaskan faktor yang menpengaruhi migrasi luar bandar ke bandar. Guru menerangkan semula maksud perubahan penduduk dengan lebih terperinci. Pelajar juga mentakrif maksud kadar kematian @ kadar kelahiran. Guru meringkaskan isi pelajaran pada hari tersebut. Latihan pada edaran bercetak. Selepas itu. buku nota & pembaris PENGISIAN KURIKULUM: • ILMU: Geografi kependudukan • KONSEP: migrasi dalaman & migrasi antarabangsa • UNSUR PATRIOTISME: • UNSUR NILAI: Peka & Memberikan perhatian • KBKK: Menyatakan & menyenaraikan AKTIVITI: Set Induksi: 1. REFLEKSI: Kekuatan: Kelemahan: Cadangan: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 TINGKATAN: 1E MASA: 1630-1725 TARIKH: 28/06/2011 [SELASA] TEMA: Geografi Fizikal & Manusia TAJUK: Bentuk Muka Bumi SUB TAJUK: 1. 2. guru meminta pelajar menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran @ kadar kematian di Malaysia. Kemudian guru mengemukakan soalan kepada pelajar secara rawak. . Profil Sungai dan Profil Rentas Sungai. buku latihan & pembaris PENGISIAN KURIKULUM: • ILMU: Menghafal lokasi pada peta • KONSEP: tanah tinggi. Guru menerangkan pelajaran yang lepas secara ringkas. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi luar bandar ke luar bandar BAHAN/ALAT BANTU MENGAJAR: Buku teks. Langkah 1: 1. 2. Rumusan: 1. OBJEKTIF: 1. lembangan. Seterusnya guru menerangkan profil sungai dan profil rentas sungai. Langkah 1: 1. Guru menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi. BAHAN/ALAT BANTU MENGAJAR: Buku teks. Langkah 3: 1. Langkah 2: 1. 2. 2. Pelajar diminta mentakrif maksud perubahan penduduk. pinggir laut & tanah pamah • UNSUR PATRIOTISME: • UNSUR NILAI: Kerjasama & prihatin • KBKK: Melabelkan & mengelaskan AKTIVITI: Set Induksi: 1. Kerja rumah: Latihan bercetak.3. Langkah 2: 1. 2.

Rumusan: 1. Pola Aliran Migrasi 3. Langkah 3: 1. 3. REFLEKSI: Kekuatan: Kelemahan: Cadangan: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 TINGKATAN: 2F MASA: 1625-1725 TARIKH: 28/06/2011 [SELASA] TEMA: Dinamik Penduduk TAJUK: Migrasi Penduduk SUB TAJUK: 1. Guru menerangkan migrasi dalaman dan antarabangsa dengan lebih lanjut dengan contoh. Selepas itu. Pelajar diminta mentakrif maksud migrasi antarabangsa & migrasi dalaman. Kerja rumah:. Mentakrif maksud migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. 2. Guru menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi luar bandar ke bandar. Penutup: 1. emigran & imigran. 2. 2.rumusan topik keseluruhan. Kerja rumah: Latihan bercetak.Langkah 3: 1. 2. Guru menerangkan pelajaran yang lepas secara ringkas. Pelajar meminta pelajar membuat soalan objektif pada edaran di ms 29 dan 30. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi luar bandar ke bandar. REFLEKSI: Kekuatan: Kelemahan: Cadangan: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 TINGKATAN: 1E [RABU] MASA: 1630-1725 TARIKH: 29/06/2011 . Guru meringkaskan isi pelajaran pada hari tersebut. BAHAN/ALAT BANTU MENGAJAR: Buku teks. Migrasi Luar Bandar ke Bandar OBJEKTIF: 1. Langkah 1: 1. buku nota & pembaris PENGISIAN KURIKULUM: • ILMU: Geografi kependudukan • KONSEP: migrasi dalaman & migrasi antarabangsa • UNSUR PATRIOTISME: • UNSUR NILAI: Peka & Memberikan perhatian • KBKK: Menyatakan & menyenaraikan AKTIVITI: Set Induksi: 1. 4. Migrasi Dalaman & Migrasi Antarabangsa 2. Pelajar juga mentakrif maksud migran. Langkah 2: 1. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi luar bandar ke luar bandar. Latihan pada edaran bercetak. 2. guru menyatakan empat jenis aliran migrasi yang sering berlaku. Menyatakan empat pola aliran migrasi yang kekal.

BAHAN/ALAT BANTU MENGAJAR: Buku teks. Semakan dan perbincangan serta pembetulan dibuat untuk memastikan pemahaman ke atas topik ini diperkukuhkan. Rumusan topik keseluruhan. 2. Adakah kita bersendirian di alam semesta ini? Adakah kita merupakan makhluk yang paling pintar atau ada spesies yang lebih maju daripada tamadun manusia. . Semakan dan perbincangan OBJEKTIF: 1. Langkah 2: 1. Penutup: 1. Menjelaskan kesan negatif dan positif penerokaan sumber air. Guru mengedarkan latihan bercetak. Mengukuhkan pemahaman pelajar tentang Bab 6. buku latihan & pembaris PENGISIAN KURIKULUM: • ILMU: Menghafal lokasi pada peta • KONSEP: tanah tinggi. Guru menerangkan kesan negatif penerokaan sumber tanah. buku nota & pembaris PENGISIAN KURIKULUM: • ILMU: Geografi kependudukan • KONSEP: penerokaan. BAHAN/ALAT BANTU MENGAJAR: Buku teks.TEMA: Geografi Fizikal & Manusia TAJUK: Bentuk Muka Bumi SUB TAJUK: 1. 3. 2. Ulangkaji topik secara sepintas lalu. Langkah 1: 1. sumber tanah. Menjelaskan kesan negatif dan positif penerokaan sumber hutan. Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Penerokaan Sumber OBJEKTIF: 1. Latihan diadakan dalam edaran bercetak. pinggir laut & tanah pamah • UNSUR PATRIOTISME: • UNSUR NILAI: Kerjasama & prihatin • KBKK: Melabelkan & mengelaskan AKTIVITI: Set Induksi: 1. Latihan 2. sumber air & sumber hutan • UNSUR PATRIOTISME: • UNSUR NILAI: Menghormati • KBKK: Mengenalpasti & menghuraikan AKTIVITI: Set Induksi: 1. REFLEKSI: Kekuatan: Kelemahan: Cadangan: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 TINGKATAN: 2B/2C/2E MASA: 1425-1500/1655-1725/1725-1755 TARIKH: 29/06/2011 [RABU] TEMA: Dinamik Penduduk TAJUK: Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar SUB TAJUK: 1. Langkah 1: 1. nota. Menjelaskan kesan negatif dan positif penerokaan sumber tanah. lembangan.

Guru meringkaskan isi pelajaran dan mengemukakan soalan kepada beberapa orang pelajar. Guru menerangkan kesan positif penerokaan sumber tanah. Menjelaskan kesan negatif dan positif penerokaan sumber air. BAHAN/ALAT BANTU MENGAJAR: Buku teks. Guru menerangkan kesan negatif penerokaan sumber air. 2. sumber air & sumber hutan • UNSUR PATRIOTISME: • UNSUR NILAI: Menghormati • KBKK: Mengenalpasti & menghuraikan AKTIVITI: Set Induksi: 1. 2. Adakah kita bersendirian di alam semesta ini? Adakah kita merupakan makhluk yang paling pintar atau ada spesies yang lebih maju daripada tamadun manusia. Langkah 2: 1. Guru meringkaskan isi pelajaran dan mengemukakan soalan kepada beberapa orang pelajar. Guru menerangkan kesan negatif penerokaan sumber tanah. 2. Guru menerangkan kesan negatif penerokaan sumber hutan. Langkah 3: 1. Menjelaskan kesan negatif dan positif penerokaan sumber hutan. Langkah 3: 1. sumber tanah. Guru menerangkan kesan positif penerokaan sumber air. Guru menerangkan kesan positif penerokaan sumber tanah. 2. Guru menerangkan kesan positif penerokaan sumber hutan. Guru menerangkan kesan positif penerokaan sumber air. REFLEKSI: Kekuatan: Kelemahan: Cadangan: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 TINGKATAN: 2E/2C MASA: 1500-1610/1725-1825 TARIKH: 30/06/2011 [KHAMIS] TEMA: Dinamik Penduduk TAJUK: Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar SUB TAJUK: 1. Guru menerangkan kesan negatif penerokaan sumber hutan. Kerja rumah: Latihan bercetak. 2. Guru menerangkan kesan positif penerokaan sumber hutan. buku nota & pembaris PENGISIAN KURIKULUM: • ILMU: Geografi kependudukan • KONSEP: penerokaan.2. Langkah 1: 1. 2. Kerja rumah: Latihan bercetak. 3. 2. Menjelaskan kesan negatif dan positif penerokaan sumber tanah. Rumusan: 1. REFLEKSI: Kekuatan: Kelemahan: Cadangan: . Rumusan: 1. Langkah 2: 1. 2. Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Penerokaan Sumber OBJEKTIF: 1. Guru menerangkan kesan negatif penerokaan sumber air.

BAHAN/ALAT BANTU MENGAJAR: Buku teks. Guru mengedarkan latihan bercetak kepada pelajar. Langkah 3: 1. REFLEKSI: Kekuatan: Kelemahan: Cadangan: KEM BERSEPADU UNIT BERUNIFORM [ 1 . Penutup: 1. Guru menerangkan kepentingan kawasan tanah tinggi di Switzerland. Latihan & perbincangan OBJEKTIF: 1. buku latihan & pembaris PENGISIAN KURIKULUM: • ILMU: Menghafal lokasi pada peta • KONSEP: tanah tinggi. Membandingkan kepentingan kawasan tersebut di Malaysia. Langkah 1: 1. 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 TINGKATAN: 1C MASA: 1625-1725 TARIKH: 10/06/2011 [KHAMIS] TEMA: Geografi Fizikal & Manusia TAJUK: Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi SUB TAJUK: 1. Pelajar menyiapkan edaran tersebut. pinggir laut & tanah pamah • UNSUR PATRIOTISME: • UNSUR NILAI: Kerjasama & prihatin • KBKK: Mengelaskan & megenalpasti AKTIVITI: Set Induksi: 1. Kerja rumah:. nota. Menjelaskan kepentingan kawasan tanah tinggi di Switzerland.3 JULAI 2011 ] . Langkah 2: 1. 2. lembangan.rumusan topik keseluruhan. 3. Ulangan tajuk secara ringkas. Mengukuhkan pemahaman terhadap topik tersebut. Kepentingan Kawasan Tanah Tinggi di Switzerland 2. Guru juga membuat perbandingan dengan kawasan tanah tinggi yang terdapat di Malaysia 2. Soalan dikemukakan kepada beberapa orang pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful