Anda di halaman 1dari 6

Penilaian Akhir Tahun Sek. Keb.

Methodist 2011 Nama : ___________________________ 1_________ Tarikh : ___________________________ Band 1 Warnakan gambar yang menunjukkan perbuatan yang betul. Kelas :

( 16 Markah )
Penilaian PBS KKSR Moral

Band 2 2. Sesuaikan kesan ketidakadilan dalam situasi di bawah ini

( 6 Markah ) ( 2 Markah Warna )

Penilaian PBS KKSR Moral

Band 3 3. Tuliskan pernyataan mengikut kesesuaian gambar di bawah.

( 12 Markah ) Band 4
Penilaian PBS KKSR Moral

4. Isikan tempat kosong dengan ayat yang sesuai bagi menunjukkan perasaan penghargaan.

( 16 Markah ) Band 5
Penilaian PBS KKSR Moral

5. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai mengikut amalan yang terpuji yang
boleh kamu lakukan

( 12 Markah ) Band 6
Penilaian PBS KKSR Moral

6. Tandakan ( / ) bagi perlakuan yang baik dan boleh dicontohi serta tandakan ( x ) bagi
perlakuan yang tidak boleh dikuti.

( 6 Markah )

Penilaian PBS KKSR Moral