Anda di halaman 1dari 21

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Aspek 1 : Persepsi Estetik


Fokus 1.1 Konsep Muzik 1.1.1 Irama a) Meter Mendapat pengetahuan dan kefahaman tentang : Meter -2 3 4 4 4 4 - maksud / konsep meter. - peranan meter. Aras 1 Berkebolehan mengenal pasti dan melengkapkan meter pada keratan skor yang di beri dengan betul . Berkebolehan meletakkan garis bar dengan betul. Aras 2 Berkebolehan menghimpunkan not dan meletakkan garis bar dengan tepat berdasarkan meter yang diberi dengan betul . Aras 3 Berkebolehan mengenal pasti dan menulis meter dengan tepat berdasarkan lagu yang diperdengar. Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian

b) Corak irama

Mendapat pengetahuan dan kefahaman tentang : Corak irama - maksud / konsep corak irama. nilai not dan tanda rehat. binaan corak irama. i) ostinato irama berdasarkan rentak. ii) rentak Melayu Asli : Masri, Zapin, Inang, Asli,Joget. Rentak lain : Sumazau, Waltz, Mac, Beguine, Rhumba.

Aras 1 Berkebolehan mengenal pasti nilai not dan tanda rehat dengan betul. . Berkebolehan menepuk semula corak irama ostinato yang diperdengar sebanyak 2 bar dengan tepat.

Aras 2 Berkebolehan mengenal pasti nilai not dan tanda rehat dengan betul . . Berkebolehan membina corak irama sepanjang 1 bar secara ostinato dengan betul. Berkebolehan mengenal pasti dan menepuk semula corak irama rentak dengan betul. Aras 3 Berkebolehan membina corak irama sepanjang 2 bar secara ostinato dengan betul Berkebolehan menulis semula corak irama rentak yang diperdengarkan dengan betul.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian

1.1.2 Melodi a) Pic dan skel

Mendapat pengetahuan dan kefahaman tentang : Pic - maksud / konsep pic. - aras pic tinggi, rendah dan pertengahan. - nama pic mengikut kedudukan dalam skel diatonik (tonik, subdominan, dominan). Skel dan nada - maksud / konsep tetrakord. - pembentukan skel major. - pembentukan skel minor harmonik. - tanda nada.

Aras 1 Berkebolehan mengajuk 1 pic yang diperdengar dengan tepat. Berkebolehan mengenal dan menulis skel C, F, G major dan A minor harmonik tanpa tanda nada pada baluk dengan tepat. Berkebolehan mengenal pasti nama teknikal (tonik, subdominan, dominan) dalam skel C, F, G major dan A minor harmonik dengan betul. Aras 2

Berkebolehan mengajuk 2 pic yang diperdengar dengan tepat.


Berkebolehan mengenal pasti dan menulis tanda nada C, F, G major dan A minor pada baluk dengan tepat. Berkebolehan mengenal pasti dan menulis skel C, F, G major dan A minor harmonik dengan tanda nada pada baluk dengan tepat. Aras 3 Berkebolehan mengajuk 3 pic yang diperdengar dengan tepat. Berkebolehan membanding beza skel major dan minor harmonik secara bertulis dengan tepat. Berkebolehan menulis skel C, F, G major dan A minor harmonik (satu oktaf) menaik dan menurun dengan tanda nada dan tanpa tanda nada pada baluk dengan betul.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian

b) Ragam melodi

Mendapat pengetahuan dan kefahaman tentang : Aliran melodi - maksud / konsep aliran melodi. - aliran bertangga. - aliran melompat. - aliran mendatar.

Aras 1 Berkebolehan mengenal pasti dan menamakan aliran melodi pada skor yang diberi dengan betul. Aras 2 Berkebolehan mengecam dan membezakan aliran melodi yang diperdengar dengan betul. Aras 3 Berkebolehan melukis secara grafik aliran melodi yang diperdengar sepanjang empat bar dengan betul.

c) Jeda

Mendapat pengetahuan dan kefahaman tentang : Jeda - maksud / konsep jeda - Major ke 3 - Minor ke 3 - Perfek ke 5

Aras 1 Berkebolehan mengenal pasti jeda yang diberi pada baluk dengan betul. Aras 2 Berkebolehan menulis jeda pada baluk dengan betul. Berkebolehan mengenal pasti jeda pada skor yang diberi dengan betul. Aras 3 Berkebolehan membanding beza jeda yang diperdengar dengan betul.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian

1.1.3 Harmoni a) Triad

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang : Binaan triad tonik dalam kedudukan perdu. - maksud / konsep binaan triad tonik - triad tonik Major : C, F, G - triad tonik Minor : A

Aras 1. Berkebolehan mengenal pasti triad tonik C major, G major, F major dan A minor dalam kedudukan perdu pada baluk dengan betul Aras 2 Berkebolehan membina triad tonik C major, G major, F major dan A minor dalam kedudukan perdu pada baluk dengan betul. Aras 3 Berkebolehan memainkan triad tonik C major, G major, F major dan A minor dalam kedudukan perdu pada kibod tanpa bimbingan guru dengan cekap dan tepat.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian

b) Pergerakan kord

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang : Kaedah pergerakan kord (kedudukan perdu) dalam lagu. kord primer : Major - I IV V Nada : C, F, G - kord primer : Minor - i iv V Nada : Am

Aras 1 Berkebolehan memahami maksud kord primer. Berkebolehan memahami binaan kord-kord primer. Mengenal pasti dan menamakan kord primer dalam nada C major, F major, G major dan A minor dengan betul. Aras 2 Berkebolehan menuliskan kord-kord primer yang sesuai pada skor. Memainkan pergerakan kord primer dalam nada C major, F major, G major dan A minor dengan betul pada kibod. Aras 3 Berkebolehan mengisikan kord-kord primer yang sesuai untuk keratan lagu pada skor. Berkebolehan memainkan kord primer dalam nada C major, F major, G major dan A minor mengiringi lagu mengikut tempo yang tepat.

a)

1.1.4 Warna Ton Kualiti bunyi

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang : Peranan kualiti bunyi. - suara (voice) : i) nyaring ii) garau iii) lembut iv) keras.

Aras 1 Berkebolehan mengenalpasti kualiti warna ton suara yang diperdengar. Aras 2 Berkebolehan memberi diskripsi yang sesuai mengenai peranan warna ton suara yang diperdengar.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian Aras 3 Berkebolehan menyatakan warna ton suara yang sesuai dengan muzik minus one yang diperdengar.

1.1.5

Tekstur a) Jalinan suara dalam lagu

Mendapat pengetahuan dan kefahaman tentang : Jalinan suara dalam lagu. - maksud / konsep. - Monofoni. - Homofoni.

Aras 1 Berkebolehan mengenal pasti jenis tekstur lagu yang diperdengar dengan betul. Aras 2 Berkebolehan menyatakan ciri-ciri tekstur lagu Monofoni dan homofoni dengan betul dan tepat. Aras 3 Berkebolehan membezakan tekstur lagu monofoni dan homofoni berdasarkan lagu yang didengar dengan tepat.

1.1.6

Bentuk a) Klasifikasi bentuk lagu

Mendapat pengetahuan dan kefahaman tentang : Klasifikasi bentuk lagu - maksud / konsep . - bentuk dua bahagian. - bentuk tiga bahagian.

Aras 1 Berkebolehan mengenalpasti lagu dua bahagian atau tiga bahagian berdasarkan lagu yang didengar. Aras 2 Berkebolehan menandakan bahagian lagu pada lirik yang diberi berdasarkan lagu yang didengar dengan betul. Aras 3 Berkebolehan menandakan bahagian pada skor berdasarkan lagu yang didengar dengan betul.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian

1.1.7 Ekspresi a) Dinamik

Mendapat pengetahuan dan kefahaman tentang: Ekspresi dinamik - maksud / konsep dinamik - Piano ( p ) - Forte ( f ) Cressendo Decressendo

Aras 1 Berkebolehan menamakan simbol / istilah dengan betul. Berkebolehan menyatakan maksud istilah dinamik dengan betul. Aras 2 Berkebolehan menyatakan dinamik dan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Berkebolehan menandakan simbol / istilah dinamik dan tempo pada skor dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Aras 3 Berkebolehan meletakkan simbol / istilah dinamik dan tempo pada skor lagu yang pernah dipelajari.

b) Tempo

Maksud / konsep tempo. - Andante - Moderato - Allegro

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian

1.2 KONVENSI PENULISAN MUZIK 1.2.1 Notasi dan kaligrafi

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang : Notasi muzik dan tanda rehat konvensional. .

Aras 1 Berkebolehan mengenal pasti nilat not dan tanda rehat dengan betul Menotasi not dan tanda rehat dengan betul Aras 2 Berkebolehan membaca dan menulis notasi pada baluk dalam klef trebel dan klef bes dengan betul Aras 3 Berkebolehan menentukan kedudukan pic yang sama pada klef trebel dan klef bes dengan betul. Aras 1 Berkebolehan menamakan dan menyatakan maksud tanda isyarat dan terminologi muzik dengan betul . Aras 2 Berkebolehan mengenal pasti tanda isyarat pada skor lagu yang diberi dengan betul. Aras 3 Berkebolehan menulis tanda isyarat pada skor berdasarkan lagu yang diperdengar dengan betul.

Kedudukan notasi muzik dan tanda rehat pada klef trebel dan klef bes.

1.2.2 Tanda isyarat dan terminologi muzik

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang: Tanda isyarat dan terminologi muzik - Common Time - Klef trebel - Klef bes - Tekanan - Ulangan - Akhiran 1 & 2 - Frasa - Legato - Staccato - Tanda kromat - Tanda Penamat - Fine

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1 ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKAL

Fokus 2.1 Kemahiran Nyanyian (Solo / Ensembel) 2.1.1 Pengetahuan dan kemahiran menyanyi a) Teknik

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian

Mendapat pengetahuan, kemahiran dan pengalaman tentang : Teknik menyanyi. - postur - pernafasan - sebutan dan artikulasi - ekspresi - penghasilan ton (register) - phrasing

Aras 1

Berkebolehan menyanyi dengan postur, pernafasan dan penghasilan ton (register) dengan betul.

Aras 2

Berkebolehan menyanyi dengan postur, pernafasan dan penghasilan ton (register) serta sebutan, artikulasi, ekspresi dan phrasing dengan betul.

Aras 3 Sentiasa mengamalkan teknik nyanyian yang betul.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

10

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian

b) Kemahiran - solo dan ensembel

Mempunyai kemahiran tentang : Menyanyi solo. - skel major dan minor. - jeda major ke 3, minor ke 3 dan perfek ke 5 - arpeggio major dan minor. - menyanyi lagu secara serta merta ( singht-singing ). Menyanyi ensembel. - satu suara / ( unison ) - dua suara / ( harmoni ) : SS, SA

Aras 1 Berkebolehan menyanyikan semula skel dan jeda yang didengar dengan betul. Menyanyi dengan iringan muzik dengan betul. Berkebolehan menyanyi dengan serta merta keratan lagu sepanjang dua bar dengan betul. Aras 2 Berkebolehan menyanyi semula skel, jeda dan arpeggio yang diperdengar dengan betul. Berkebolehan menyanyikan lagu dengan iringan dan tanpa iringan muzik dengan betul. Berkebolehan menyanyi dengan serta merta keratan lagu sepanjang empat bar dengan betul. Aras 3 Berkebolehan menyanyikan lagu dengan menyuarakan teknik nyanyian yang betul.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

11

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus 2.2 Kemahiran muzik Instrumental (Solo/Ensembel) 2.2.1 Kemahiran bermain alat muzik konvensional a) Pengenalan

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang : komponen alat muzik. - kibod elektronik, Pianoforte, violin, gitar (folk), rekoder, alat tiup kayu ( klarinet / saksofon / flut / pikolo), alat tiup bras (trompet / kornet / trombon / hon / euphonium / tuba), atau perkusi (dram getar / xilofon) (Rujuk LAMPIRAN A Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Satu)

Aras 1 Berkebolehan mengenal pasti dan menamakan komponen alat muzik dengan bimbingan guru . Aras 2 Berkebolehan mengenal pasti dan melabel komponen alat muzik dengan betul tanpa bimbingan guru . Aras 3

Berkebolehan menyatakan fungsi komponen alat muzik dengan tepat tanpa bimbingan guru.

b)Teknik

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang : teknik instrumental bagi alat-alat muzik pilihan. (Rujuk LAMPIRAN A Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Satu )

Aras 1 Berkebolehan memainkan alat muzik dengan postur, posisi tangan dan penjarian yang betul dengan bimbingan guru. Aras 2 Berkebolehan memainkan alat muzik dengan teknik yang betul tanpa bimbingan guru. Aras 3 Sentiasa mengamalkan teknik bermain

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

12

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian alat muzik yang betul ketika bermain alat muzik tanpa bimbingan guru.

c) Kemahiran - solo

Mempunyai kemahiran pengendalian dan penjagaan alat muzik pilihan. (Rujuk LAMPIRAN A Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Satu )

Aras 1 Berkebolehan mengendali, menyelenggara dan membuat penalaan alat dengan bimbingan guru. Berkebolehan menghasilkan ton yang baik daripada alat muzik pilihan. Berkebolehan memainkan jeda , skel , arpeggio , kord (jika berkenaan) dan melodi yang betul dengan bimbingan guru.

Aras 2 Berkebolehan menjaga, mengendali dan Mempunyai kemahiran memainkan alat muzik membuat penalaan yang betul tanpa bimbingan pilihan bagi menghasilkan bunyi yang guru. muzikal. Berkebolehan menghasilkan ton yang baik (Rujuk LAMPIRAN A Huraian Sukatan daripada alat muzik pilihan. Pelajaran Tingkatan Satu ) Berkebolehan memainkan jeda , skel , arpeggio , kord (jika berkenaan) dan melodi dengan lancar dan tepat. Aras 3 Sentiasa menyelenggara, mengendali, bertanggung jawab dan membuat penalaan tanpa bimbingan guru. Berkebolehan menghasilkan bunyi / ton yang baik daripada alat muzik pilihan. Berkebolehan memainkan jeda , skel , arpeggio , kord (jika berkenaan) dan melodi dengan lancar

dan tepat.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

13

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus - ensembel

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian

Aras 1 Mempunyai kemahiran memainkan alat muzik Berkebolehan memainkan alat muzik dalam dalam ensembel : kumpulan mengikut skor dengan bimbingan - duet guru Aras 2 Berkebolehan mengimbangkan ton alat muzik ketika bermain dalam ensembel dengan bimbingan guru Aras 3 Berkebolehan menyesuaikan ton alat muzik ketika memainkannya seimbang dengan ton keseluruhan ensembel tanpa bimbingan guru .

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

14

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus 2.3 PENGALAMAN ENSEMBEL MUZIK TRADISIONAL 2.3.1 Ensembel Muzik Tradisional (Kompang) a) Pengenalan alat

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang : Bahagian-bahagian kompang. - ensembel kompang. (Rujuk LAMPIRAN A Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Satu )

Aras 1 Berkebolehan mengenal pasti dan menamakan bahagian-bahagian kompang dengan bimbingan guru . Aras 2 Berkebolehan melabel komponen alat dengan betul tanpa bimbingan guru . Aras 3 Melaksanakan tanggungjawab menyelenggara alat kompang tanpa bimbingan guru .

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

15

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian

b) teknik

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang : Teknik kompang. - postur ( duduk, berdiri, berarak ). - cara memegang kompang. - paluan pak dan bung

Aras 1 Berkebolehan bermain alat dgn postur dan cara memegang (duduk) dengan betul . Berkebolehan membuat paluan pak dan bung dengan bimbingan guru. Aras 2 Berkebolehan bermain alat dengan postur dan cara memegang (duduk , berdiri , berarak ) dengan betul. Berkebolehan membuat paluan pak dan bung tanpa bimbingan guru dengan betul. Aras 3 Sentiasa mengamalkan teknik bermain kompang dengan betul.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

16

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus

Hasil Pembelajaran Mempunyai kemahiran tentang : Pengendalian dan penjagaan kompang Talaan Jenis paluan - melalu - menyilang - meningkah Mengiringi lagu

Kriteria Pencapaian Aras 1 Mengendali, melenggara dan membuat penalaan alat dengan bimbingan guru . Berkebolehan membuat paluan melalu , menyilang dan meningkah dengan bimbingan guru . Aras 2 Berkebolehan membuat paluan melalu , menyilang dan meningkah tanpa bimbingan guru dengan betul. . Berkebolehan membuat paluan melalu , menyilang dan meningkah mengiringi lagu dengan betul. Aras 3 Berkebolehan membuat paluan melalu , menyilang dan meningkah mengiringi perarakan sambil menyanyi dengan betul

c) kemahiran

2.4 KEMAHIRAN PERSEMBAHAN 2.4.1 Kemahiran Muzikal Mendapat pengetahuan, kemahiran dan pengalaman tentang : Membaca skor muzik Mengikut arahan pemimpin dalam persembahan ensembel Aras 1 Berkebolehan membaca skor muzik dengan betul . Berkebolehan mematuhi arahan pemimpin ensembel muzik dengan betul. Aras 2

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

17

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1

Fokus

Hasil Pembelajaran

Kriteria Pencapaian Berkebolehan membaca skor muzik serta mematuhi tanda isyarat dengan lancar. Berkebolehan memahami dan mematuhi isyarat pemimpin ensembel muzik dengan betul. Aras 3 Cekap membaca skor muzik dan sentiasa mematuhi arahan pemimpin.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

18

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1 ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF Fokus 3.1 Reka Cipta 3.1.1 Berkarya Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian

Mereka cipta idea muzikal melalui: - memadankan lirik dengan melodi yang diberi - menyediakan lirik bagi melodi yang diberi

Aras 1 Berkebolehan memadankan lirik mengikut corak irama yang diberi sepanjang 4 bar dengan betul . Aras 2 Berkebolehan menyediakan lirik berdasarkan melodi yang diberi sepanjang 4 bar. Aras 3 Berkebolehan menyediakan lirik berdasarkan melodi yang diberi melebihi 4 bar. Aras 1 Berkebolehan mencipta corak irama ostinato sepanjang 2 bar berdasarkan melodi yang diberi. Berkebolehan menyediakan rentak berdasarkan melodi yang diberi. Aras 2 Berkebolehan mencipta corak irama ostinato sepanjang 4 bar berdasarkan melodi yang diberi. Berkebolehan menyesuaikan 2 rentak yang berlainan berdasarkan melodi yang sama. Aras 3 Berkebolehan mencipta corak irama ostinato melebihi 4 bar berdasarkan melodi yang diberi. Berkebolehan menyesuaikan pelbagai rentak yang berlainan berdasarkan melodi yang sama.

3.1.2 Mengimprovisasi dan mengeksperimen

Mereka cipta idea muzikal melalui improvisasi dan eksperimen: - menyediakan ostinato irama bagi muzik yang diberi. - Menyediakan rentak bagi muzik yang diberi.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

19

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1 ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIK Fokus 4.1 MENGHAYATI PELBAGAI JENIS MUZIK 4.1.1 Pelbagai ensembel muzik Mempunyai kemahiran menghayati pelbagai ensembel muzik : Ensembel vokal. - koir / nasyid Muzik kamar. Aras 1 Berkebolehan membuat komen secara ringkas mengenai ensembel vokal dan muzik kamar diperdengar. Aras 2 Berkebolehan menyatakan ciri-ciri ensembel vokal yang diperdengar. Berkebolehan menyatakan ciri-ciri muzi kamar yang diperdengar. Aras 3 Berkebolehan menyatakan eleman muzik yang terdapat dalam ensembel vokal. Berkebolehan menyatakan eleman muzik yang terdapat dalammuzik kamar. Hasil Pembelajaran Kriteria Pencapaian

4.1.2 Menilai karya

Mempunyai kemahiran menghayati pelbagai

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

20

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSM Menengah Rendah

TINGKATAN 1 Fokus muzik Hasil Pembelajaran genre muzik seperti : Muzik rakyat Malaysia kompang ensembel rebana ubi - Muzik Melayu Asli ( vokal dan instrumental ) : Masri, Joget, Zapin, Asli, Inang Muzik Klasik Barat (Zaman Baroque) Brandenburg Concerto (Bach) - Four Seasons Spring (Vivaldi) Kriteria Pencapaian Aras 1 Berkebolehan membuat komen secara ringkas terhadap muzik rakyat Malaysia dan muzik klasik barat yang diperdengar atau dipertonton. Aras 2 Berkebolehan menyatakan teknik persembahan yang diamalkan dalam muzik rakyat Malaysia. Berkebolehan menyatakan teknik persembahan yang diamalkan dalam muzik Klasik Barat. Aras 3 Berkebolehan menyatakan elemen muzik yang terdapat dalam muzik rakyat Malaysia. Berkebolehan menyatakan elemen muzik yang terdapat dalam muzik Klasik Barat.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

21