Anda di halaman 1dari 13

NAMA:.. .

Kemahiran Hidup Tahun5

TAHUN 5:

SEK. KEB. PERANCANGAN RANAU

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SATU JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. 3. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 1.

Disediakan Oleh :

Hamsun Bin Masan Ketua Panitia KH

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

SK. Perancangan Ranau.

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

1. Antara berikut alatan tangan yang manakah digunakan untuk mengetuk paku kecil ? A. B. C. D. 2. Merupakan rujukan dan panduan penggunaan, pemasangan, dan penyenggaraan sesuatu peralatan. Gandin getah Tukul Warrington Tukul kuku kambing Sepana boleh laras

Antara berikut perkara yang manakah benar tentang pernyataan di atas ? A. B. C. D. Buku Rujukan Kad Kerja Manual Buku Idea

3. Apakah nama alatan tangan yang ditunjukkan di atas ? A. B. C. D. Gergaji tangan Gergaji puting Gergaji kecil Gergaji besi

4. Antara berikut alatan tangan yang manakah tidak digunakan untuk mengukur dan menanda ? A. B. C. D. Sesiku L Pembaris keluli Pisau penanda Gergaji puting

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

5. Apakah nama bahagian komponen yang dilabelkan dengan huruf P dalam rajah di atas ? A. B. C. D. Anod Katod Ketod Stom

6. Rajah di atas menunjukkan litar A. B. C. D. skematik bergambar bersimbol bersambung

7. Apakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkan di atas ? A. B. C. D. Memotong wayar atau dawai Menjalur dan memotong wayar Mengetat atau melonggarkan skru Menebuk lubang pada papan

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

8. Antara berikut bahagian bangunan yang manakah boleh diselenggara sendiri ? I. Cermin tingkap II. Engsel pintu III. Penghawa dingin IV. Kerangka tingkap A. B. C. D. I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

9. Antara berikut bahan pembersih yang manakah sesuai digunakan untuk membersihkan cermin tingkap yang kotor ? A. B. C. D. Bulu keluli Kertas las Minyak Sabun

10. Apakah nama alatan jahitan yang ditunjukkan dalam rajah di atas ? A. B. C. D. Gunting fabrik Benang Jarum tangan Penetas jahitan

11. Apakah fungsi alatan jahitan yang ditunjukkan dalam rajah di atas ? A. B. C. D. Menetapkan kedudukan fabrik Mengambil ukuran fabrik Menggunting fabrik Membuka jahitan

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

12. Berdasarkan rajah di atas, namakan bahagian ikan yang berlabel X. A. B. C. D. Mulut Mata Sirip Sisik

13. Antara berikut, pasangan yang I. II. III. IV. A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV Huruf P Q R S

manakah yang benar tentang rajah di atas ? Bahagian Mulut Mata Sirip Sisik

14. Berkedai membawa maksud A. B. C. D. menjalankan perniagaan secara besar-besaran di pasar raya menjalankan perniagaan di tempat yang tetap secara kecil-kecilan menjalankan perniagaan di tempat khas yang lebih besar daripada gerai menjalankan perniagaan secara bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain

15. Tujuan promosi adalah untuk A. B. C. D. menaikkan nama peniaga melariskan sesuatu jenis barang menyaingi barang keluaran syarikat lain menggalakkan pembeli datang ke kedai

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

CENDAWAN GORENG SEGAR Jika anda berminat, sila hubungi kami : 07-6634567 16. Iklan di atas menunjukkan bahawa kedai makanan segera tersebut menerima tempahan melalui...... A. B. C. D. e-mel telefon majalah borang pesanan

17. Pesanan melalui e-mel mestilah menggunakan...... A. B. C. D. telefon majalah komputer borang pesanan

18. Wang masuk atau hasil pendapatan terdiri daripada..... I. sedekah II. wang saku III. upah IV. rasuah A. B. C. D. I dan II II dan III II dan IV III dan IV

19. Yang berikut adalah benar mengenai tujuan menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan, kecuali... A. B. C. D. untuk menambah pendapatan untuk mengetahui cara berbelanja untuk mengetahui jumlah pendapatan dan puncanya untuk mengetahui jumlah perbelanjaan dan cara wang dibelanjakan

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

20. Rekod pendapatan dan perbelanjaan perlu disediakan untuk tujuan.... A. B. C. D. merekod pembaziran merekod keuntungan merekod simpanan wang di bank merekod aliran wang masuk dan wang keluar

21. Antara berikut peralatan yang manakah menggunakan sistem takal dalam sistem pergerakannya ? I. Kereta kabel II. Mesin jahit III. Mesin rumput IV. Kasut beroda A. B. C. D. 22. Membaca lukisan projek I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Menentukan jenis bahan dan kuantiti X

Mengukur, menanda, dan memotong bahan projek Memasang komponen projek

Membuat kemasan projek Rajah di atas menunjukkan langkah-langkah membuat projek daripada bahan terbuang. Langkah X ialah A. B. C. D. mereka bentuk projek mengenal pasti alatan melukis gambar rajah projek mengukur dan menanda projek

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

23. Antara berikut yang manakah kebaikan menggunakan bahan kitar semula sebagai bahan projek rekacipta ? I. Mengurangkan kos II. Mengekalkan sumber alam III. Bahan kitar semula adalah terbaik IV. Mengelakkan pembaziran A. B. C. D. I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

24. Litar skematik ialah lukisan yang menunjukkan sambungan komponen-komponen dalam litar yang digambarkan oleh A. B. C. D. alatan simbol komponen gambar

25. Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang alatan tangan di atas ? I. Memotong dan menjalur wayar II. Memegang dan membentuk dawai III. Memegang benda-benda kecil IV. Memotong wayar berlebihan pada tamatan A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan IV III dan IV

26. Apabila menjahit butang tanpa tangkai, apakah kegunaan jarum peniti yang diletakkan di atas butang ? A. B. C. D. Untuk membuat gelung bagi tangkai butang Untuk mencantikkan jahitan benang Untuk mengurangkan jumlah lilitan Untuk menyenangkan kerja menjahit

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

27. Terdapat dihujung kaki seluar, hujung lengan bawah blaus, dan tepi artikel. Keterangan di atas menerangkan tentang A. B. C. D. kelepet kelim kancing fabrik

28. Antara berikut mata jahitan yang manakah sesuai digunakan untuk menjahit kelepet baju kemeja yang meretas ? I. Jahitan kia II. Jahitan mesin III. Jahitan sembat susup IV. Jahitan silang pangkah A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

29. Antara berikut yang manakah kepentingan tumbuhan akuatik dalam akuarium ? I. Menyerap bahan toksik yang dihasilkan daripada perkumuhan ikan II. Sebagai tempat perlindungan ikan kecil daripada ikan besar III. Membekalkan keperluan oksigen terlarut kepada ikan IV. Mengurangkan nilai pH dalam akuarium A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

30. Antara barang-barang yang berikut, manakah yang dapat diubahsuai oleh peniaga untuk dijual kepada pembeli ? A. B. C. D. Baju Buku Sabun Nenas

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

31.

Apakah jenis maklumat penting yang tidak tercatat dalam poster di atas ? A. B. C. D. 32. ~ ~ ~ ~ Jenis barang jualan Kemudahan sedia ada X Lokasi perniagaan Harga barang Jenis barang Berat barang Jenama barang

Maklumat di atas merupakan empat aspek utama dalam menentukan cara untuk mendapatkan pesanan. X ialah A. B. C. D. harga perniagaan masa perniagaan kualiti perniagaan kuantiti perniagaan

33. Apakah sistem pergerakan yang mungkin sekali digunakan oleh kereta mainan yang ditunjukkan di atas ? A. B. C. D. Pergerakan menggunakan gandal Pergerakan menggunakan takal dan tali sawat Pergerakan menggunakan rantai Pergerakan menggunakan gear

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

34. Antara berikut bahan-bahan logam yang manakah sering digunakan kerana ia mudah dibentuk dan tahan karat ? A. B. C. D. Keluli Zink Plat timah Aluminium

35. Ikan yang memakan benda-benda hidup seperti ikan kecil atau haiwan lain dikenali sebagai A. B. C. D. Ikan herbivor Ikan karnivor Ikan omnivor Ikan pemakan plankton

36. Mengapakah peniaga sukar untuk mendapat pelanggan apabila terdapat pesaing ? A. Kerana pesaing banyak mendapat bekalan B. Kerana pesaing mempunyai pembekal C. Kerana pesaing akan berusaha mengatasi jualannya D. Kerana pesaing mengenali pembekal atau pemborong 37. Perbelanjaan ini boleh ditinggalkan jika wang yang ada tidak mencukupi. Perbelanjaan yang dimaksudkan ialah A. B. C. D. Perbelanjaan tetap Perbelanjaan terhad Perbelanjaan tambahan Perbelanjaan sampingan 38. Antara yang berikut yang manakah merupakan ciri istimewa pada ikan hiasan I. Warna II. Sisik III. Bentuk badan Jenis makanan I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

IV.

A. B. C. D.

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]

39. Bintik-bintik putih wujud pada badan dan sirip ikan. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah jenis penyakit yang mungkin sekali dijangkiti oleh ikan ? A. B. C. D. Penyakit bintik putih Penyakit kutu insang Penyakit kulat Penyakit bakteria

40. Antara berikut, yang manakah merupakan cara promosi melalui media elektronik ? A. B. C. D. Internet Risalah Majalah Surat khabar

[ Kertas Soalan Disediakan Oleh Hamsun Bin Masan, Ketua Panitia KH, SK. Perancangan Ranau ]