LAPORAN AKTIVITI PANITIA SAINS SEK KEB TAMAN TAWAU PENGGAL PERTAMA 2011 BIL 1 TARIKH 18 Januari 2011

AKTIVITI Mesyuarat Panitia Kali Pertama CATATAN - Membincangkan perancangan aktiviti tahunan, P&P dan RPH. - Pembentukan AJK Panitia 2011 dan AJK PEKA Sains 2011. - Kelas Lanjutan Sains setiap hari Rabu (12.30 – 1.30 petang). - Kelas Tambahan Sains setiap Sabtu semasa GERKO ( 10.45 – 11.45 pagi) - Kelas tambahan semasa cuti sekolah penggal pertama. - Digunakan semasa kelas tambahan / lanjutan - Set-set soalan dimuat turun dari internet - Pelaporan PEKA tahun 6 dihantar pada bulan Julai - PEKA dijalankan semasa P&P. TINDAKAN Ketua Panitia dan semua guru Sains.

2

Februari - Mei

Kelas Lanjutan dan Kelas Tambahan Tahun 6

Semua guru Sains.

Guru pengganti : Pn Gusnaini Passaddei. Ketua Panitia dengan kerjasama Unit Percetakan Penyelaras PEKA dan semua guru Sains.

3 4 5

Mac - Jun Feb - Julai 05 Mei 2011

Menggubal / Menyediakan Kertas Soalan Modul UPSR Pelaksanaan Penilaian Kerja Amali Sains (PEKA) Mesyuarat Panitia Kali Kedua

6

18 Mei 2011

Bengkel Pemantapan Kemahiran Proses Sains (Teknik Menjawab Soalan Sains Bahagian B)

- Post mortem dan analisis keputusan ujian PKBS 1. PK I, KP dan semua guru Sains. - Membincangkan pelaksanaan dan pelaporan PEKA. - Bengkel perkongsian ilmu antara guru-guru Sains Ketua Panitia dan guru-guru Sains bagi membincangkan teknik menjawab yang Tahap 2. selaras dan mengikut skema UPSR.

Disediakan oleh, .................................................................. (HIRDAWATI HJ ABDUL HAMID) Ketua Panitia Sains, SK Taman Tawau.

3.7.7 0 0.3%.. ..99:7:3/.3 903 203.-:.3 /.3.30.3:./.547..39.:7:$. :7: :7: $./..3!9.39.8.:3 . :3 03:-.7..3 !  030 507438.3:9.8%.:3/.3..3 50. 202-3.3.39..3.3/.8.3 50.3802.38 -.8.2-.&!$#  % 09:.3:9.3 80..! !  !489247902/. !/.3203:9802.3802:.3..73907309 !0.8/.75.!.3 $09 80984.3/2:.547.8805:9:8.3 2: .3:.3!$ 02-3.38  0-7:.- .

307. 0 030 !02.09.39 !3:83.3 4/: &!$# !0.!.88.39.7.3$.&39 !07.307.3 !030./03.3 02..$.3!.39..38 !  0- :.3 09:.!.340  #%& 09:.8.5 80/..3802:.38 ! !/.0/:.. 030/.!.7.39.2./.38   :7:503..9!.8!/.8.39.:7: $.. $02:.: .8 $4..38.2..3..7.$.3 079.2...:7:$.38 %0303.39.3%.3!03.38  0 08:.3 !74808 $.5.3802:.//0  09:.38 $%.3:7: :7:$..:7:$.38 %.-$4..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful