FORMAT BUKU CATATAN PERTAMA, LEJAR, BUKU TUNAI DAN IMBANGAN DUGA

1 .
Tarikh Butiran Jurnal Am Folio Debit RM Kredit RM

Format Jurnal Am mesti seperti di atas. Sesetengah pelajar kerap membuat kesilapandi bahagian ini iaitu terlupa menulis perkataan Debit dan Kredit di dua lajur terakhir

2 .

Tarikh

Butiran

Jurnal Jualan Folio

Detil RM

Amaun RM

atau

Jurnal Jualan Tarikh Butiran Folio No. Invois/ Nota Debit Amaun RM

Format Jurnal Khas seperti Jurnal Jualan seperti di atas, ada dua format yang diterima pakai dalam SPM. Format pertama (putih) amat serasi dengan guru-guru lama manakala format kedua (warna krim), menepati sukatan semakan Prinsip Perakaunan sejak 2003. Mana-mana format boleh digunakan oleh guru dan pelajar selagi mereka berpuas hati. Namun begitu, perlu ditegaskan bahawa format kedua memerlukan pelajar mematuhi tajuk lajur dengan tepat. No. Invois/Nota Debit adalah tepat manakala No. Invois sahaja kurang tepat. Jurnal Belian juga menggunakan format yang sama dengan menukarkan tajuk buku tersebut.

3 .

Tarikh

Jurnal Pulangan Jualan Butiran Folio

Detil RM

Amaun RM

atau

dengan perbezaan yang kecil iaitu format di atas (putih) menggunakan perkataan Debit dan Kredit manakala format di bawah (krim) menggunakan perkataan Amaun di kedua-dua belah. Namun begitu. menepati sukatan semakan Prinsip Perakaunan sejak 2003. bukannya No. Tarikh Butiran Folio Lejar Am Debit Tarikh RM Butiran Folio Kredit RM atau Tarikh Butiran Folio Lejar Am Amaun Tarikh RM Butiran Folio Amaun RM Format Lejar Am di atas mudah sahaja. No. Lejar Khas seperti Lejar Pemiutang dan Lejar Penghutang juga menggunakan format buku yang sama. Nota Kredit Amaun RM Format Jurnal Khas seperti Jurnal Pulangan Jualan seperti di atas. ada dua format yang diterima pakai dalam SPM. . Tarikh Butiran Buku Tunai Diskaun Folio Diberi Tunai Bank RM Tarikh Butiran Diskaun Folio Diterima Tunai Bank RM Mengikut buku teks semakan baru (2003). perlu ditegaskan bahawa format kedua memerlukan pelajar mematuhi tajuk lajur dengan tepat. Invois/Nota Debit. Format pertama (putih) amat serasi dengan guru-guru lama manakala format kedua (warna krim).Jurnal Pulangan Jualan Tarikh Butiran Folio No. 4. Jurnal Pulangan Belian juga menggunakan format yang sama dengan menukarkan tajuk buku tersebut. hanya Buku Tunai 3 lajur yang diajar kepada pelajar. Pelajar mesti hati-hati bahawa Diskaun Diberi disebelah debit dan diskaun diterima di sebelah kredit. Nota Kredit. 5. Terdapat dua format yang boleh diguna pakai. Mana-mana format boleh digunakan oleh guru dan pelajar selagi mereka berpuas hati.

. (tarikh akhir tempoh) Nama Akaun Debit Kredit RM RM Nama Akaun atau Imbangan Duga pada ………………….. Imbangan Duga pada …………………. Debit Nama Akaun RM Kredit RM Perhatikan Imbangan Duga seperti Jurnal am dan lejar (contoh 3) kecuali tiada lajur tarikh dan lajur folio..6. (tarikh akhir tempoh) Butiran Debit Kredit RM RM atau Imbangan Duga pada ………………….

2011 by Sharkawi Ahmad Subject: Principles of Accounting Total Views: 256 Lejar dan Buku Tunai Runcit Urus niaga berikut diambil daripada buku Kedai Kinta: Baki pada 1 Januari 2011: Penghutang: Julia RM670 Penghutang: Pemiutang: Maklumat Tambahan Tarikh (2011) 0 Votes 1 Jan 3 Jan 7 Jan 11 Jan 12 Jan 17 Jan 21 Jan 25 Jan 26 Jan 27 Jan 29 Jan Urus niaga Baki tunai di tangan Baki di bank Terima cek daripada Julia Terima diskaun Keluarkan cek untuk membayar perbelanjaan promasi Terima cek daripada Sarah Jualan Tunai dibankkan Terima komisen dengan cek Mengeluarkan wang daripada Bank untuk kegunaan pejabat Belian tunai Membayar kepada Azizul dengan cek Diskaun tunai Bank memulangkan cek Sarah dengan bertanda ”Rujuk kepada penyuruh bayar” Bayar sewa rumah kediaam keluarga dengan tunai pejabat RM 700 6 550 345 30 675 250 530 170 200 280 1 550 50 250 370 Sarah Azizul RM890 RM2 460 .Sediakan Buku Tunai & Poskan urus niaga ke Lejar dan imbangkan Posted May 8.

2011 by Sharkawi Ahmad Buku Tunai Tarik Diskau Ban Tuna Tarik Diskau Ban Tuna h Perkara Perkara n k i h n k i 2011 1 Jan Baki b/b 3 11 0 Votes 12 17 21 25 Julia Sarah Jualan Komise n Bank (k) 30 6 700 550 345 250 530 170 200 7 21 25 26 27 29 30 31 30 7 900 845 Promasi Tunai (k) Belian Azizul Sarah (cek tak laku) Ambila n Gaji Baki h/b /td> 50 1 550 3 250 620 7 900 845 50 1 550 250 370 675 200 280 .30 Jan Bayar gaji pekerja dengan cek 1 550  Anda dikehendaki menyediakan Buku Tunai 3 lajur  Poskan urus niaga tersebut ke Lejar dan imbangkan. Soalan Percubaan. Perakaunan. Accounting All Answers     Oldest Newest Votes Posted August 5. Tags (Popular Topics): SPM. Tips.

Julia Tarikh 2011 Jan 1 Perkara Baki b/b (RM) 670 Tarikh 3 Perkara Bank Diskaun diberi 31 670 Baki h/b (RM) 345 30 295 670 Sarah Tarikh Perkara 2011 Jan 1 0 Votes Baki b/b (RM) Tarikh Perkara 890 11 Bank (RM) 250 Bank (cek tak layan) 250 31 1 140 Baki h/b 890 1 140 Azizul Tarikh Perkara 2011 Bank 26 Jan Diskaun diterima 31 Baki h/b (RM) Tarikh Perkara 1 550 50 860 2 460 2 460 2011 Jan 1 Baki b/b (RM) 2 460 Diskaun diterima Tarikh Perkara (RM) Tarikh 2011 Perkara Pemiutang (RM) 50 . Posted August 6. 2011 by Sharkawi Ahmad b) Poskan urus niaga tersebut ke Lejar dan imbangkan.

03-23 Jan 30  Perkara (RM) Tarikh Perkara Bank 1 550 (RM) .Jan 31 Diskaun diberi Tarikh 2011 Jan 31 Perkara Penghutang (RM) 30 Tarikh Perkara (RM) Komisen diterima Tarikh Perkara (RM) Tarikh 2011 Jan 17 Perkara Bank (RM) 170 Ambilan Tarikh 2011 Jan 29 Perkara Tunai (RM) 370 Tarikh Perkara (RM) Gaji Tarikh 2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.