Anda di halaman 1dari 26

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

KANDUNGAN

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ISI KANDUNGAN Definisi rekacipta Proses reka cipta Pengenalpastian masalah Pengumpulan maklumat Lakaran idea 1 Lakaran idea 2 Lakaran idea 3 Lukisan Ortografik Lukisan Isometri Dua rekabentuk yang sedia ada Rasional pemilihan rekabentuk Proses-proses rekabentuk Senarai bahan Rasioanal pemilihan bahan Senarai alatan Prosuder kerja Lukisan teknik (2a) Lukisan teknik (2b) Lukisan teknik (2c) Lukisan teknik (2d) Lukisan berbantukan komputer (3a) Lukisan berbantukan komputer (3b) Rujukan

MUKASURAT 1 2 3 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 13-15 16 16-17 17 18 19 20 21 22 23 24

[0]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

Definisi rekacipta

Menurut kamus Dewan Bahasa, reka cipta membawa maksud penghasilan suatu produk atau barangan baru atau pengubahsuaian sesuatu produk yang sedia ada, bagi memenuhi kehendak pengguna masa kini dan akan datang. Proses reka cipta berasaskan kepada gabungan tiga konsep iaitu minda, kemahiran serta sikap atau nilai. Ketiga-tiga konsep ini digabung jalin bagi menyelesaikan sesuatu masalah dengan melaksanakan aktiviti pencetusan idea, diterjemahkan ke dalam bentuk ilustrasi dan dihasilkan semula dalam bentuk prototaip atau model. Reka cipta juga dihasilkan daripada idea tersendiri atau diubahsuai dan mempunyai nilai-nilai komersial. Reka cipta merangkumi bidang-bidang seperti gra k, reka bentuk perindustrian, tekstil, fesyen, seramik, barangan logam halus,elektronik, reka bentuk bangunan/landskap dan ukiran. Reka cipta bermaksud penghasilan sesuatu barangan atau produk baru atau pengubahsuaian barangan atau produk bagi memenuhi kehendak pengguna. Tujuan utama pengubahsuaian sesuatu produk adalah untuk mempelbagaikan kegunaan dan fungsi produk tersebut.

[1]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

Proses reka cipta

Pengenalpastian masalah

Pengumpulan maklumat

Penyelesaian masalah melalui lakaran

Pemilihan lakaran yang paling sesuai

Perancangan dan penyediaan lukisan projek

Penyediaan alatan dan bahan

Pembinaan projek

Menguji kefungsian produk dan membuat pembaikan

Membuat kemasan

Pendokumentasian

[2]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

Pengenalpastian masalah

Di dalam sebuah rumah bagi satu keluarga, keperluan bilik bacaan (study room) yang kemas dan selesa sangat penting sebagai ruang aktiviti ilmu seperti membaca, mengulangkaji pelajaran, melayari internet dan seumpamanya. Bagi keluarga yang mempunyai tiga atau lebih anak yang perlu menggunakan bilik bacaan dalam masa yang sama, maka akan berlaku kesukaran untuk menguruskan bilik tersebut secara berkesan. Anda sebagai seorang yang berpengetahuan dalam bidang reka cipta, dikehendaki membina satu cadangan reka bentuk meja bacaan yang sesuai bagi seorang pengguna. Reka bentuk meja bacaan tersebut mestilah memenuhi ciri-ciri seperti berikut; i. ii. iii. iv. v. vi. Reka bentuk yang asli hasil dari kreativiti/inovasi sendiri Bersaiz maksimum 750mm X 500mm X 1700mm tinggi keseluruhan Mempunyai rak/ruang buku Ruang/tempat letakan lampu bacaan Ruang/tempat letakan alat tulis Lain-lain ciri yang dirasakan sesuai (sila nyatakan dengan jelas)

Pengumpulan maklumat Kaedah untuk mengumpul maklumat:a. Lawatan b. Soal selidik c. Pemerhatian d. Melayari internet e. Pengalaman sendiri f. Pembacaan g. Majalah h. Suratkhabar

[3]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

LAKARAN IDEA 1

[4]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

LAKARAN IDEA 2

[5]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

LAKARAN IDEA 3

[6]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

LUKISAN ORTOGRAFIK

[7]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

[8]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

LUKISAN ISOMETRI

[9]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

Dua reka bentuk yang sedia ada

[10]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

Rasional pemilihan reka bentuk Boleh digunakan oleh semua peringkat umur dari persekolahan tadika hingga ke unversiti sehingga kepada menyiapkan kerja-kerja pejabat. Rekabentuk yang selamat contohnya: ada 2 stiffner untuk menyokong tiang dikedua-dua belah sisi meja. Ini menjadikan meja stabil bagi beban yang lemah sesuai dan beban saiz badan pengguna. Penyambungan menggunakan dowel 10 mm yang menjamin ketahanan struktur yang tidak lemah oleh penyambungan (jointing). Meja menjadi lebih stabil selamat dan tahan lama. Bahan meja dari MDF nyatoh dan plywood nyatoh yang digunakan adalah selamat untuk manusia, dan mempunyai ketahanana kekuatan 1000 Mpa/inci yang membolehkan ia tahan lasak dan strukturnya stabil dari segi analisa rekabentuk struktur meja ini. Mempunyai struktur utama iaitu pengadang meja kiri dan kanan adalah untuk keselamatan buku dan alatulis dari terjatuh. Pengadang juga berfungsi sebagai pengadang cahaya lain masuk dan menyebabkan silau serta mengangu konsertasi penguna meja ini. Diatas pengadang dilapikan kayu MDF nyatoh untuk membentuk rak buku yang digunakan untuk menyimpan buku-buku rujukan atau alatan rumah yang lain yang diperlukan semasa mentelaah pelajaran. Contohnya jam loceng, komputer riba, papan kekunci, lampu belajar dan lain-lain. Laci dan tempat meletak kaki pula mempunyai peranan yang lain pula. Laci sebagai tempat untuk menyimpan alat tulis dan kunci bilik supaya tidak diganggu kanak-kanak. Manakala tempat meletak kaki adalah untuk mewujudkan keselesaan kepada pengguna meja ini. Supaya keselesaan ini menjamin tumpuan pengguna berada di tahap yang tinggi.

[11]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

PPROSES-PROSES REKABENTUK

Analisa kehendak rekabentuk dari soalan no.1

Analisa bahan perabut (meja dan rak)-adakah bahan ini kuat dan selamat dihidu dan tidak menggangu alam sekitar apabila rosak

Analisa keselamatan pengguna dari segi bahan dan bemtuk rupabentuk (buju hendaklah diketam licin-mengelak kecederaan

Rekabentuk dan finishing perabut hendaklah tampak moden ada daya penarik bagi pengguna untuk menggunakannya.

ALTERNATIF-pemilihan rekabentuk 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5

Ulang semula jika berlaku kesilapan atau pelanggan tidak berpuashati

Rekabentuk no 3 dipilih

Lukisan disiapakan mengikut saiz agronomik

Rekabentuk perabut-meja belajar dan rak siap

[12]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

SENARAI BAHAN Bil. Top 1. MDF Nyatoh One Side Veneer 900 x 200 x 19mm MDF Nyatoh One Side Veneer 400 x 450 x 19mm MDF Nyatoh One Side Veneer 900 x 450 x 19mm Plywood Nyatoh 900 x 400 x 4mm Dowel 30 x 8mm dia. Kayu Nyatoh 900 x 22 x 15mm Kayu Nyatoh 900 x 22 x 15mm Drawer 8. 9. 10. 11. 12. Kayu Meranti 425 x 90 x 15mm Kayu Meranti 400 x 90 x 15mm Kayu Meranti 450 x 130 x 20mm Plywood Nyatoh 400 x 400 x 4mm Drawer Runner 350mm 2 2 2 2 1 set Drawer Front & Back Drawer Side Drawer Top 1 Top Panel Bahan Kuantiti Catatan

2.

Side Panel

3. 4. 5. 6. 7.

1 1 10 2 2

Lower Panel Back

Lipping Top Lipping Lower

[13]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

Bil. Leg 13. 14. 15. 16. 17.

Bahan

Kuantiti

Catatan

Kayu Meranti 800 x 90 x 22mm Kayu Meranti 900 x 150 x 22mm Kayu Meranti 300 x 150 x 22mm Kayu Meranti 600 x 45 x 22mm Kayu Meranti 500 x 90 x 20mm Shelf

4 2 2 4 2

18. 19. Bil.

MDF Nyatoh One Side Venneer Kayu Nyatoh 900 x 22 x 15mm Bahan Top

1 4 Kuantiti Lipping Rasional pemilihan

1.

MDF Nyatoh One Side Veneer 900 x 200 x 19mm MDF Nyatoh One Side Veneer 400 x 450 x 19mm MDF Nyatoh One Side Veneer 900 x 450 x 19mm Plywood Nyatoh 900 x 400 x 4mm Dowel 30 x 8mm dia. Kayu Nyatoh 900 x 22 x 15mm

Top Panel

2.

Side Panel

3. 4. 5. 6.

1 1 10 2

Lower Panel Back

Lipping Top

[14]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

7.

Kayu Nyatoh 900 x 22 x 15mm Drawer

Lipping Lower

8. 9. 10. 11. 12. Bil.

Kayu Meranti 425 x 90 x 15mm Kayu Meranti 400 x 90 x 15mm Kayu Meranti 450 x 130 x 20mm Plywood Nyatoh 400 x 400 x 4mm Drawer Runner 350mm Bahan Leg

2 2 2 2 1 set Kuantiti

Drawer Front & Back Drawer Side Drawer Top

Rasional pemillihan

13. 14. 15. 16. 17.

Kayu Meranti 800 x 90 x 22mm Kayu Meranti 900 x 150 x 22mm Kayu Meranti 300 x 150 x 22mm Kayu Meranti 600 x 45 x 22mm Kayu Meranti 500 x 90 x 20mm Shelf

4 2 2 4 2

18. 19.

MDF Nyatoh One Side Venneer Kayu Nyatoh 900 x 22 x 15mm

1 4 Lipping

[15]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

RASIONAL PEMILIHAN BAHAN Kayu nyatoh dan meranti digunakan kerana terdiri daripada jenis kayu keras. Kayu adalah penebat elektrik dan haba yang baik. Serta mempunyai sifat-sifat kekuatan yang istimewa seperti kekuatan tegangan yang tinggi, mampatan yang tinggi dan juga kekerasan yang baik. Selain itu bahan kayu mudah untuk dibuat kemasan dan lebih kukuh. Bahan ini juga mudah diperolehi, lebih sesuai berbanding plastik atau besi. Ia juga tahan lasak, mudah dibersihkan, boleh dicat semula dan mempunyai ciri-ciri keselamatan (tiada tepian tajam) SENARAI ALATAN Bil. Alatan / Mesin Mesin Mudahalih Kuantiti Gambar

1.

Mesin Gergaji Jig Mudah Alih

2.

Mesin Gergaji Mudah Alih

3.

Hand Planner

4.

Mesin Gerudi Mudah alih

[16]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

5.

Mesin Pelelas Mudah Alih

Alat Tangan

1.

Ketam Pelicin

2.

Gergaji Tangan

3.

Pahat 10, 16 dan 25mm

4.

Ketam Golek Muka cengkung

5.

Pemutar Skrew

PROSEDUR KERJA Prosuder kerja adalah sesuatu jadual kerja yang telah disediakan dan ditetapkan proses kerjakerja reka cipta. Tujuan prosedur kerja adalah untuk memastikan kerja-kerja penghasilan produk dilaksanakan mengikut tempoh masa dan segala aktiviti yang telah dirancang. Jadual Prosedur Kerja Bil 1 2 3 4 5 6 7 Aktiviti Mengenalpasti masalah Mengumpul maklumat dan data Perekaan projek Pemilihan reka bentuk Perancangan pembinaan model Pembinaan, pengujian dan ubahsuai Pendokumentasian 1 2 3 4 5 6 7 8

[17]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

LUKISAN TEKNIK (2A)

[18]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

LUKISAN TEKNIK (2B)

[19]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

LUKISAN TEKNIK (2C)

[20]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

LUKISAN TEKNIK (2D)

[21]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

LUKISAN BERBANTUKAN KOMPUTER (3A)

[22]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

LUKISAN BERBANTUKAN KOMPUTER (3B)

[23]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

[24]

HBLS2103: REKA CIPTA DAN LUKISAN TEKNIK HAFISHAH BINTI ABDUL HADI (721123025604)

RUJUKAN

HBLS2203 Reka Cipta dan Lukisan Teknik,(Cetakan keempat,Julai 2009), Open University Malaysia Kemahiran Hidup Sekolah Kebangsaa Tahun 6 Buku Panduan Guru (2007),Dewan Bahasa Dan Pustaka http://www.scribd.com/doc/30561709/Kemahiran-Hidup-Bersepadu-T3-Rekacipta http://www.scribd.com/doc/29697755/SG-Panduan-Kerja-Kursus-Kemahiran-HidupPMR http://www.slideshare.net/zaxx/khb-ting-2-bab-11-faktor-rekabentuk?src=related_normal&rel=933115

[25]