PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/3 *FORMAT LAPORAN PROGRAM* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama Program Tarikh Hari / Masa Tempat Objektif Sasaran Butiran aktiviti : : : : : : :

Penilaian Program : 8.1 Kekuatan Program 8.2 Kelemahan Program : :

8.3 Cadangan Penambahbaikan : 9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan :

Disemak:

Disahkan:

………………..

………………..

……………

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 1 Mac 2011 - Keluaran 02 | Pindaan 00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful