Anda di halaman 1dari 17

Rangkuman Materi dan Soal-soal

Dirangkum Oleh:
Anang Wibowo, S.Pd

matikzone@gmail.com / www.matikzone.wordpress.com
1
Ringkasan Materi dan Contoh Soal


1. Pengertian
a). Limit kanan dan limit kiri
*) L x f
a x

) ( lim , artinya bilamana x mendekati a dari kanan, maka nilai f (x) mendekati L.
*) L x f
a x

) ( lim , artinya bilamana x mendekati a dari kiri, maka nilai f (x) mendekati L.
b). Definisi limit
L x f
a x

) ( lim (ada)
+

) ( lim x f
a x
L x f
a x

) ( limSoal-soal:

1.

2. Jika ( )

'

>
+

3 ; 2
3 ; 2
x jk x
x jk x
x f maka 1 2 3 2 lim ) ( lim
3 3
+ +


x x f
x x
dan
( ) 5 3 2 2 lim ) ( lim
3 3

+

+

x x f
x x
sehingga ) ( lim
3
x f
x
tak ada (limit kiri limit kanan)
3. Jika ( )

'

+
<

2 ; 3
2 ; 1 4
2
x jk x
x jk x
x f maka 7 1 8 1 2 . 4 1 4 lim ) ( lim
2 2


x x f
x x
dan
7 3 4 3 2 3 lim ) ( lim
2 2
2 2
+ + +
+

+

x x f
x x
sehingga 7 ) ( lim
2

x f
x


2. Nilai Limit Fungsi Aljabar
Menentukan nilai limit ) ( lim x f
a x
dengan cara:
a). Subtitusi, jika diperoleh bentuk tak tentu (
0
0
), maka dilakukan:
b). Faktorisasi, atau
c). Perkalian dengan sekawan

v Untuk ) ( lim x f
a x
dengan subtitusi
Jika f (a) = c maka ) ( lim x f
a x
= c
Jika f (a) =
0
c
maka ) ( lim x f
a x
=
Jika f (a) =
c
0
maka ) ( lim x f
a x
=
Jika f (a) =
0
0
maka dilakukan cara b). atau cara c).
a
L
x
y
f(x)
kiri
kanan
2 5
4

3
x
y
f(x)
Dari gambar diperoleh:

1). 3 ) ( lim
2

x f
x
dan 3 ) ( lim
2

x f
x
maka 3 ) ( lim
2

x f
x


2). 3 ) ( lim
5

x f
x
dan 4 ) ( lim
5

x f
x
, limit kiri dan limit
kanan tidak sama maka

) ( lim
5
x f
x
Tidak Ada
2
Soal-soal:
1). ( ) 9 6 15 6 3 . 5 6 5 lim
3

x
x

2).
2
21
2
21
2
6 15
1 3
6 ) 3 ( 5
1
6 5
lim
3


x
x
x

3). 0
4
0
2 2
2 2
2
2
lim
2

+

x
x
x

4).
0
0
6 2 . 5 2
2 2
6 5
2
lim
2 2
2

x x
x
x
BTT, maka

( )( ) ( )
1
1
1
3 2
1
3
1
lim
3 2
2
lim
6 5
2
lim
2 2
2
2


x x x
x
x x
x
x x x

5).
( )
0
0
6 5 1
2 3 1
6 ) 1 ( 5 ) 1 (
2 ) 1 ( 3 1
6 5
2 3
lim
2
2
2
2
1

+
+


+ +


+ +

x x
x x
x
BTT, maka

( )( )
( )( )
( )
( ) 7
1
7
1
6 1
2 1
6
2
lim
6 1
2 1
lim
6 5
2 3
lim
1 1
2
2
1

+
+ +


+ +

x
x
x x
x x
x x
x x
x x x

6).
0
0
0 . 7 0 . 2
0 . 3 0 . 5 0
7 2
3 5
lim
2
2 3
2
2 3
0

x x
x x x
x
BTT, maka

( )
( )
( )
( ) 2
3
0 . 7 2
3 0 . 5 0
7 2
3 5
lim
7 2
3 5
lim
7 2
3 5
lim
2
0
2
0
2
2 3
0

+

x
x x
x x
x x x
x x
x x x
x x x

7).
0
0
2 2
1 8 3
2
1 4 3
lim
2

x
x
x
BTT, maka

( )
( )( )
( )( )
( )
( )( )
( )
3
2
6
4
3 3
4
1 2 . 4 3
4
1 4 3
4
lim
1 4 3 2
2 4
lim
1 4 3 2
4 8
lim
1 4 3 2
1 4 9
lim
1 4 3
1 4 3
2
1 4 3
lim
2
1 4 3
lim
2
2 2
2 2 2

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +
+

+ +
+ +x
x x
x
x x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x x x


8).
0
0
3 2
1 2 2
lim
3

x x
x x
x
BTT, maka

( )( )
( )( )
( )( )
( )
( )
( )( )
( ) ( ) ( )
( )( )
( )( )
( )
( )
( )
( )
( )
5
3
5 2
3 2
5 5
3 3
1 3 . 2 2 3
3 3 3 . 2
1 2 2
3 2
lim
3 1 2 2
3 2 3
lim
) ( 3 2 1 2 2
3 2 3
lim
3 2
3 2
.
1 2 2 3 2
3
lim
1 2 2 3 2
3
lim
1 2 2 3 2
) 1 2 ( ) 2 (
lim
1 2 2
1 2 2
.
3 2
1 2 2
lim
3 2
1 2 2
lim
3
3
3
3
3
3
3 3

+
+

+ +
+

+ +
+

+ +
+

+ +
+ +

+
+
+ +
+

+ +
+

+ +
+

+ +
+ +

+


x x
x x
x x x
x x x
x x x x
x x x
x x
x x
x x x x
x
x x x x
x
x x x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x
x
x
x
x
x xDikali sekawan pembilang
Dikali sekawan
penyebut
3
Menentukan nilai limit ) ( lim x f
x
dengan cara:

a). Subtitusi.
b). Jika diperoleh bentuk tak tentu (

) maka masing2 pembilang dan penyebut dibagi dengan


variabel pangkat tertinggi (VPT).
c). Jika diperoleh bentuk tak tentu ( ) maka dikalikan bentuk sekawannya kemudian masing2
pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertinggi (VPT).


v Untuk ) ( lim x f
x
dengan subtitusi
Jika ) (x f
c

maka ) ( lim x f
x
=
Jika ) (x f

c
maka ) ( lim x f
x
= 0
Jika ) (x f

maka dilakukan dengan cara b).


Jika ) (x f maka gunakan cara c).


Soal-soal:
1). + +

9 . 2 9 2 lim x
x


2). 0
6
1
6
1
6
lim
2 2

+

x
x


3). 96 96 lim
x


4).

+

1 3
2
lim
2
x x
x
x
BTT maka

0
3
0
0 0 3
0
1
lim
1
lim 3 lim
2
lim
1 1
3
2
lim
1 3
2
lim
1 3
2
lim
2 2
2 2 2
2
2
2

+

+x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x x
x
x x x
x
x x x


5).

+

1 3
2
lim
2
2
x x
x
x
BTT, maka

3
2
0 0 3
2
1
lim
1
lim 3 lim
2 lim
1 1
3
2
lim
1 3
2
lim
1 3
2
lim
2 2
2 2 2
2
2
2
2
2

+x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x x
x
x x x
x
x x x


6). ( ) + +

2 7 4 1 5 4 lim
2 2
x x x x
x
BTT, maka
Catatan:
1) 0 ; 0 lim >

n
x
k
n
x

2) 0 ; lim >

n kx
n
x

3) ; lim k k
x


k konstanta
Lihat Teorema Limit
Variabel Pangkat Tertinggi (VPT)
adalah
2
x , maka pembilang dan
penyebut dibagi dengan
2
x
4

( )
( )
( )
( )
( ) ( )
3
4
12
4 2
12
0 0 4 0 0 4
0 12
2 7
4
1 5
4
3
12
lim
2 7 4 1 5 4
3 12
lim
2 7 4 1 5 4
3 12
lim
2 7 4 1 5 4
2 7 4 1 5 4
lim
2 7 4 1 5 4
2 7 4 1 5 4
2 7 4 1 5 4 lim
2 7 4 1 5 4 lim
2 2
2 2 2
2
2 2 2
2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

+ + +
+

+ + +
+

+ + +
+

+ + +
+

+ + +
+ +

+ + +
+ + +
+ +
+ +


x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x x
x
x
x
x x
x
x x x x
x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x
x
x
x
x
xBeberapa Kesimpulan untuk limit tak hingga:
Jika
...
...
) (
1
1
+ +
+ +

n m
n n
qx px
bx ax
x f maka
m
n
x x
px
ax
x f

lim ) ( lim

'

>

<

m n jk
m n jk
p
a
m n jk
,
,
, 0

n adalah pangkat tertinggi dari pembilang dan m adalah pangkat tertinggi dari penyebut.

Jika r qx px c bx ax x f + + + +
2 2
) ( maka ) ( lim x f
x

'

<

>

p a jk
p a jk
a
q b
p a jk
,
,
2
,


3. Teorema Limit
Untuk n bilangan bulat positif; c konstanta; f dan g fungsi- fungsi dalam x yang mempunyai limit
di a, maka berlaku:

Soal-soal:
1). a. 25 25 lim
6

x
b. 36 36 lim
0

x
c. 9 9 lim
2

x

2). 81 3 lim
4 4
3

x
x

3). 5 7 2 . 5 2 7 5 lim
3 3
2
+ +

x x
x

a. c c
a x

lim
b.
n n
a x
a x

lim
c. ) ( ) ( lim a f x f
a x


d. ) ( lim ) ( lim a f c x cf
a x a x

e. ) ( lim ) ( lim )) ( ) ( ( lim x g x f x g x f
a x a x a x
+ +
f. ) ( lim ) ( lim )) ( ) ( ( lim x g x f x g x f
a x a x a x


g. ) ( lim ) ( lim )) ( ) ( ( lim x g x f x g x f
a x a x a x

h.
) ( lim
) ( lim
) (
) (
lim
x g
x f
x g
x f
a x
a x
a x

,
_

; 0 ) ( lim

x g
a x

i.
n
a x
n
a x
x f x f )) ( lim ( )) ( ( lim


j. n
a x
n
a x
x f x f ) ( lim ) ( lim

; 0 ) ( lim

x f
a x


Sama nilainya dengan (diambil suku
yang memuat pangkat tertinggi dari
pembilang dan penyebut):
2 2
4 4
12
lim
x x
x
x
+
VPT pembilang adalah x, dan VPT
penyebut
2
x (setara), maka
pembilang dan penyebut dibagi
dengan x (jk dlm akar menjadi
2
x )
Lihat catatan 2
Dikalikan sekawan
5
4). 10 ) 2 .( 5 lim 5 5 lim
2 2


x x
x x

5). 68 48 20 4 . 3 4 . 5 3 lim 5 lim 3 5 lim
2 2
4 4
2
4
+ + + +

x x x x
x x x

6). 28 48 20 4 . 3 4 . 5 3 lim 5 lim 3 5 lim
2 2
4 4
2
4


x x x x
x x x

7). ( )( ) ( ) ( ) 32 4 . 8 1 5 lim . 3 5 lim 1 5 3 5 lim
1
2
1
2
1
+ +

x x x x x x
x x x

8).
( )
( )
( )
( )
2
4
8
1 5 lim
3 5 lim
1 5
3 5
lim
1
2
1
2
1

x
x x
x
x x
x
x
x

9). ( ) ( ) ( ) ( ) 343 7 2 1 . 5 2 5 lim 2 5 lim
3
3 3
1
3
1
+ + +

x x
x x

10). ( ) ( )
3
3
3
1
3
1
7 2 1 . 5 2 5 lim 2 5 lim + + +

x x
x x

11).
( )
( ) 3
100
7 10
75 25
7 ) 5 .( 2
) 5 .( 3 ) 5 .( 5
7 lim 2 lim
3 lim 5 lim
7 2 lim
3 5 lim
7 2
3 5
lim
2
2 2
2
5


x x
x x
x
x
x
x
x x
x
x x
x
x x
4. Limit Fungsi Trigonometri
Cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri sama dengan limit fungsi aljabar.
Beberapa persamaan khusus:


Soal-soal:
1). 0
1
0
0 cos
0
cos
lim
0

x
x
x

2). 1 0 1
2
1
cos
2
1
sin cos sin lim
2
1
+ + +

x x
x

3). 2 1 . 2
2
2 sin
lim . 2
2
2
.
2 sin
lim
2 sin
lim
0 2 0 0


x
x
x
x
x
x
x x x
(jika 0 x maka 0 2 x )
4).
0
0
2 tan 5
4 sin 3
lim
0

x x
x x
x
BTT, maka (khusus soal model ini, pembilang dan penyebut dibagi dengan x)

3
7
2 5
4 3
2 tan
lim 5 lim
4 sin
lim 3 lim
2 tan
5
4 sin
3
lim
2 tan
5
4 sin
3
lim
2 tan 5
4 sin 3
lim
0 0
0 0
0 0 0

+x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x x
x x
x x x

5).
0
0
sin
4 cos 1
lim
0

x x
x
x
BTT, maka

( )( ) ( )( )
( )
8 4 .
2
1
. 4 . 1 . 1
4
.
4 cos 1
1
.
sin
4
.
4
4 sin
.
4
4 sin
lim
4 . 4
4 . 4
.
4 cos 1
1
.
sin
4 sin . 4 sin
lim
4 cos 1 sin
4 sin
lim
4 cos 1 sin
4 cos 1
lim
4 cos 1
4 cos 1
.
sin
4 cos 1
lim
sin
4 cos 1
lim
0 0
2
0
2
0 0 0

+

+
+x
x
x x
x
x
x
x
x
x x
x x
x x x
x x
x x x
x
x x x
x
x
x
x x
x
x x
x
x x
x x x x

a. 1
sin
lim
sin
lim
0 0


x
x
x
x
x x

b. 1
tan
lim
tan
lim
0 0


x
x
x
x
x x

c.
b
a
bx
ax
bx
ax
x x


sin
lim
sin
lim
0 0

d.
b
a
bx
ax
bx
ax
x x


tan
lim
tan
lim
0 0

e.
b
a
bx
ax
bx
ax
x x


tan
sin
lim
sin
tan
lim
0 0


6
6).
0
0
2
cos
lim
2

,
_

x
x
x
BTT, maka
1
2
2
sin
lim
2
2
sin
lim
2
2
sin
lim
2
2
sin
lim
2
cos
lim
2 2 2 2 2

,
_

,
_

,
_

,
_

,
_


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x x x5. Kekontinuan Suatu Fungsi
Suatu fungsi f dikatakan kontinu pada x = a jika:
a. f (a) ada
b. ) ( lim x f
a x
ada
c. ) ( lim x f
a x
= f (a)

Soal-soal:
1). Fungsi 1 2 ) ( + x x f , kontinu di x = 1 karena ( ) ( ) 1 3 1 2 lim
1
f x
x
+


2). Fungsi ( )

'

3 ; 3
3 ;
3
9
2
x
x
x
x
x f maka f(x) tidak kontinu di x = 3, karena
a. 6 3 3 ) 3 ( lim
) 3 (
) 3 )( 3 (
lim
3
9
lim
3 3
2
3
+ +


x
x
x x
x
x
x x x

b. f(3) = 3
maka ) 3 ( ) ( lim
3
f x f
x6. Limit Barisan Bilangan


Ket: e = 2,7182818... = 1 + 1 + ...
! 3
1
! 2
1
+ + (bilangan Euler)

Soal-soal:

1
1 1 1 1
1
1
1 lim
1
1
1
1
lim
1
1 1
lim
1
lim . 1

+

+

+

+

,
_

,
_

+
+

,
_

+
+

,
_

+
e
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

atau
( )
( )
( )
1
1
1
1
1
1 1 1 1
1
1
1 lim
1
1
1 lim
1
1
1 lim
1
1
1
1
lim
1
1 1
lim
1
lim

+

+

+

+

+

'

,
_

+
+

'

,
_

,
_

,
_

+
+

,
_

+
+

,
_

+
e
x x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


( ) ( ) ( ) ( )
3
3
3
1
3
3
1
1
3
.
3
1 1
3 1 lim 3 1 lim 3 1 lim 3 1 lim . 2

1
]
1


1
]
1

e x x x x x
x
x
x
x
x
x
x


Diketahui rumus trigonometri :

,
_

x x
2
sin cos


Ciri:
Grafiknya merupakan lengkungan (kurva)
yang tidak terputus.
Persamaan c.
Persamaan a.
a. e
n
n
n

,
_

+

1
1 lim
b. ( ) e n n
n
+

1
1 lim

c.
1
1
1 lim

,
_

e
n
n
n

d. ( )
1
1
1 lim


e n n
n


7

( )
( )
4 6 4
6
4
2
3
6
4
2
3
6 4
2
3
2
0 1 .
3
2
1 lim .
3
2
1 lim
3
2
1
3
2
1 lim
3
2
1 lim
3
2
1 lim . 3

,
_

,
_

+

+
,
_

,
_

+
+
1
1
1
]
1

,
_

+
+
1
1
]
1

,
_

+
+
1
1
1
]
1

,
_

+
+
,
_

+
+
,
_

+
+
e e
x x
x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
xBentuk Sekawan:
a. b a sekawannya b a +
b. c b a + sekawannya c b a
c. c b a sekawannya c b a +
d. d c b a + + sekawannya d c b a +
e. c b a + sekawannya c b a + +

dan lain sebagainya..


Catatan:
a. ( )( ) b a b a b a +
2 2

b. ( )( )
2 2 3 3
b ab a b a b a + +
c. ( )( )
2 2 3 3
b ab a b a b a + + +
d. ( )
2 2 2
2 b ab a b a + + +
e. ( )
2 2 2
2 b ab a b a +
f. ( ) a a a a
2

g. ( ) b a b a b a b a + + + +
2


Catatan 2:
a.
b
a
b
a

b.
2
2
x
a
x
a
x
a

c.
4 4 4
4
2
x
b
x
a
x
b a
x
b a
x
b a
+
+

+

d.
6 6
2
6
2
6
2
3
2
x
bx
x
ax
x
bx ax
x
bx ax
x
bx ax
+
+

+

dan lain- lain.
Keterangan:
Sebagian materi adalah materi
pengayaan, tidak semuanya dipelajari
di kelas.
www.matikzone.co.cc
Soal-Soal Latihan


A. Kerjakan soal-soal berikut, bila perlu gambarlah grafiknya.
1. Jika ( )

'

>

0 ;
0 ; 2
2
x jk x
x jk
x f , tentukan: a. ( ) x f
x

0
lim , b. ( ) x f
x
+
0
lim , c. ( ) x f
x 0
lim

jk ada.
2. Jika ( )

'

+
< +

1 ; 4
1 ; 2 3
x jk x
x jk x
x f , tentukan: a. ( ) x f
x

1
lim , b. ( ) x f
x
+
1
lim , c. ( ) x f
x 1
lim

.
3. Jika ( )

'

> +
+

1 ; 3 2
1 ; 1 4
2
x jk x
x jk x
x f , tentukan: a. ( ) x f
x

1
lim , b. ( ) x f
x
+
1
lim , c. ( ) x f
x 1
lim

.
4. Jika ( )

'

>

<

1 ; 1
1 ; 0
1 ; 1
x jk
x jk
x jk
x f , tentukan: a. ( ) x f
x

1
lim , b. ( ) x f
x
+
1
lim , c. ( ) x f
x 1
lim

.
5. Ditentukan ( )

'

<
<

1 ; 0
1 1 ; 1
1 ; 2
x jk
x jk x
x jk
x f
Selidiki apakah ada nilai limit fungsi berikut: a. ( ) x f
x 1
lim

b. ( ) x f
x 1
lim


6. Tentukan nilai dari: a. 1 lim
1

x
x
b.
2
1
lim x
x
+

c.
2
0
1
lim
x
x
+


7. Tentukan nilai dari: a. x
x
4 lim
4

b. x
x

2
lim c.
x
x
2
3
lim
0


8. Diketahui fungsi ( ) x x f . Tentukan nilai berikut jika ada! (cari limit kiri dan limit kanan).
a. ( ) x f
x 1
lim

b. ( ) x f
x 3
lim

c. ( ) x f
x 16
lim

d. ( ) x f
x 0
lim


9. Selidikilah, apakah
x
x
1
lim
0
ada? (cari limit kiri dan limit kanan).
10. Tentukan ( ) x f
x 2
lim

dan ( ) x f
x 4
lim

dari gambar berikut:-2
4
1
3

2
x
y
( ) x f

B. Hitunglah nilai dari limit fungsi berikut:

11. 1000 lim
5 x

12. 12345 lim
1 x

13. 5 2 lim
2
+

x
x

14. 10 5 3 lim
2
0
+

x x
x

15. ( )( ) 1 4 lim
3
+

x x
x

16. ( ) ( ) [ ]
3
5
3 . 7 4 lim x x
x17.
2
lim
4
+

x
x
x

18.
1
]
1

,
_

3 2
1 3
lim
4
x
x
x
x
x

19.
45 6
10 5 3
lim
3
2
0
+
+

x x
x x
x

20.
10 7
9 6
lim
2

x
x
x

21. 11 4 lim
9

x
x

22. 7 lim
2
4

x
x

23.
3
2
1
6
lim
x
x
x


24.
1
6 3
lim
3
2
2
+
+ +

x
x x
x

25.
2
1
lim
2

x
x

26.
24 2
4
lim
2
4

+

x x
x
x

27.
24 2
5
lim
2
1

+

x x
x
x

28.
6
6
lim
3
+


x
x
x

29.
x
x
x
3
lim
3


30.

,
_

x
x
x
x
x
7 6
2 3 2
lim
2

31.

,
_

+ +
+

14 5
5 8
9
lim
2
x
x
x
x

32.
( )( )
1 2
5 3
lim
5

x
x x
x

33.
( )( )
x x
x x
x
5 2 2
5 3
lim
7
+ +


34.
1 2 6 15
4 5 3
lim
1

+ + +

x x
x x
x

35. ( ) 5 5 2 8 lim
4
+ +

x x
x

36. ( ) 3 4 2 2 3 2 lim
2 2
3
+ +

x x x x
x

37.
1 2
9
lim

x
x
a x

38.
m
x
m x
7
lim


39.
n
x x
n x
+

2
lim
40. Jika ( ) ( ) 3 2 lim 1 lim +

x x
n x n x
, maka tentukan
nilai dari: ( ) 16 lim
2

x
n x

41. Jika a
x x
x x
x

21 10
7 6
lim
2
2
7
, berapakah nilai
dari
1 4 3
2 7 4
lim
2
+

x
x x
a x
?
42. Jika
7
3
10
2 5 2
lim
2
2
2

+
+ +

ax x
x x
x
, maka a =
43. Jika
13
11
30
1 3
lim
2
2
3

ax x
ax x
x
, maka a =
44.
1
1
lim
1

x
x
x

45.
x
x
x

1
1
lim
1

46.
1
1
lim
1

x
x
x

47.
x
x
x

1
1
lim
1

48.
1
6 5
lim
2
1

x
x x
x

49.
6
6 2
lim
2
3
+
+

x x
x
x

50.
x
x x
x
5 3
lim
2
0


51.
x x
x
x
+
0
lim
52.
2
4
lim
4

x
x
x

53. Dengan menyederhanakan lebih dahulu
(menyamakan penyebut), hitunglah:
a.

,
_

x x x
x
1 1
lim
2
0

b.

,
_

1
1
1
2
lim
2
0
x x
x

c.

,
_

3
1
1
3
1
1
lim
x x
x

d.

,
_

8 2
3
4
2
lim
2 2
2
x x x
x

54.
4 3
2 2
lim
2
1

+

x x
x
x

55.
2
6 3
lim
2
2

x
x x
x

56.
( )
3
1 2
lim
2
3

x
x
x
(Ebtanas IPS 99)
57.
2 3 2
1 2
lim
2
2
1
+

x x
x
x

58.
1 2
4 3
lim
2
2
1
+
+

x x
x x
x

59.
x x x
x x
x
3
2
lim
2 3
2
0
+ +
+


60.
2 3
2 4
0
2
6
lim
x x
x x
x
+


61.
n n
n n n
x
x x
x x x
2
6
lim
4
1 3
0
+
+
+
+ +


62.
1
3 2 3 2
lim
2
2 3
1

x
x x x
x

63.
2 2
4 8
lim
2 3
2 3
2
+
+ +

x x x
x x x
x

64.
12 6 2
6
lim
2 3
2 3
2
+
+

x x x
x x x
x

65.
2
8
lim
3
2

x
x
x

66.
x
x
x

1
1
lim
3
1

67.
27
3
lim
3
3

x
x
x

68.
64
4
lim
3
4

x
x
x

69.
1
1
lim
3
1

x
x
x

70.
9 4
27 8
lim
2
3
2
3

x
x
x
**
71.
2
8 2
lim
2
4

x
x x
x

72.
x x
x
x

4
1
1
lim
73. Diketahui ( ) x x g 2 1+ , maka nilai
( ) ( )
.....
1 1
lim
0

x
x g x g
x

74.
1 3 2
1
lim
1
+

x
x
x

75.
7 5 2
2 3
lim
2
2
+ +
+

x x
x x
x

76.
6 5 6
10 2
lim
6
+

x x
x x
x

77.
x x
x x
x

+

3 2
1 2 2
lim
3

78.
3 1 5
1 3 3
lim
1
+

x x
x x
x

79.
x x
x x x x
x
+
+ + +

3 3
3 2 3 2
lim
2 2
0

80.
9
4 1 5
lim
2
3

x
x
x

81.
10
3 1
lim
10

x
x
x

82.
9
3 2
lim
2
3

x
x x
x

83.
2
2
1
1
1 3
lim
x
x x
x


84.
7 4
9
lim
2
2
3
+


x
x
x

85.
x
x x
x
+

9 3
5 2
lim
2
0

86.
x
x
x

5
9 4
lim
2
5

87.
3
1 2 4
lim
3

+ +

x
x x
x

88.
5
4 4
lim
5

x
x x
x

89.
x x
x
x
+ +

2 1 2
2
lim
2

90.
1 5 3
1 5 3
lim
1
+
+ +

x x
x x
x

91.
x x
x x
x
+
+

6 3
3 2
lim
2

92.
3 3
6 5
lim
2
3

+

x x
x x
x

93.
x
x x
x
+

1 1
lim
0

94.
x x
x
x
2 1 2 1
4
lim
0
+


95.
1 1
1
lim
1

x x
x
x

96.
3 2
2
0
1 1
lim
x
x
x
+


97.
( )
2
3 3 2
1
1
1 . 2
lim

x
x x
x
**
98.
1
1
lim
1

x
x
n
x
**
99. Diketahui ( ) x x x f 2 3
2
, tentukan
( )
2
2 ) 2 ( .
4
1
) (
lim
2

,
_

x
x f x f
x

100. Diketahui ( )
2
3
x
x f , tentukan
( )
2
) 2 ( ) (
lim
2

x
f x f
x


C. Hitunglah nilai dari limit fungsi berikut:

101.
x
x
2
lim


102.
10
5
6
lim
x
x

103.
25
2
9
lim
x
x104.
x x
x
5 2
7
lim
3
+


105.
20
3
lim
3


x
x

106. 99 4 lim +

x
x

107. 15 9 lim
2
+

x x
x

108.
100
3
lim
x
x

109.
55
4 7
lim
+

x
x

110.
12
25
lim
2


x
x

111.
1 2
5
lim

+

x
x
x

112.
5 2
3 4
lim
+


x
x
x

113.
5
8 6
lim
+


x
x
x

114.
5 9
3 10
lim

+

x
x
x

115.
x
x
x
9 3
3 10
lim

+


116.
2
2
12 3
5 7
lim
x x
x
x
+117.
3
2 3
12 3
11 5
lim
x x
x x
x
+118.
( )( )
( )( ) 1 12 3
3 2 1 5
lim
+
+

x x
x x
x

119.
( )( ) 1 3
3 5
lim
2

+

x x
x x
x

120.
( )( )
15 3 2
3 1
lim
2
+


x x
x x
x

121.
( )
x x
x
x
5 3
3 2 4
lim
3
3
+
+


122.
2
4
2
8 4
lim
x
x x
x
+


123.
2 5 3
1 3 4
lim
2
2
+
+

x x
x x
x

124.
2 3
3
lim
3
3

+

x
x x
x

125.
( )
( )
2
2
4
2 3
5 2
lim
+


x
x
x

126.
4 3
4 3
2
5 6
lim
x x
x x x
x

+


127.
( )
3
2
4 5
1 2
lim
x x
x x
x

+


128.
( )
1
1 2
lim
3
3
+


x
x
x

129.
( )( ) 1 3
2 6
lim
3
+
+

x x
x x
x

130.
( )( )
( )( ) 1 1
2 2
lim
2 2
+
+

x x x
x x
x

131.
x x
x x
x

+

2
3
5 7 2
lim
132.
3
2
3 6
2
lim
x x
x x
x
+
+


133.
3 2
2
lim
4

+

x
x x
x

134.
3 2
4
9
lim
x x
x x
x

+


135.
1 2
5 3
lim
3
2
+


x x
x
x

136.
5 4 2
5 3
lim
2
+ +
+

x x
x
x

137.
x x
x x
x
5 10
7 5 3
lim
3
2
+
+


138.
5 5
17
lim
3 6
2
+


x x
x
x

139.
9 3
1 5
lim
2
2

+

x
x x
x

140.

,
_

+ +

3
1 2 4
lim
x
x x
x

141.
2 3 5 5
17
lim
6 3 6
2
+ +


x x x
x
x

142.
1 6 2 4
2
lim
2 2
+


x x x
x
x

143.
1 9 3
1 5
lim
4
2
+
+

x x
x x
x

144. ( ) 3 6 lim + +

x x
x

145. ( ) 2 3 lim + +

x x
x

146. ( ) 4 1 2 lim +

x x
x

147. ( ) 3 2 4 lim +

x x
x

148. ( ) x x
x
+

5 lim
149. ( ) 1 3 1 3 lim +

x x
x

150. ( ) 3 2 1 lim +

x x
x

151. ( ) x x
x
+

1 2 6 3 lim
152. ( ) q px b ax
x
+ +

lim
untuk: a = p, a > p dan a < p
153. ( ) x x x x
x
+ + +

2 2
2 1 lim
154. ( ) 9 5 1 6 4 lim
2 2
+ +

x x x x
x

155. ( )( ) ( ) 9 2 2 1 2 lim
2
+ +

x x x x
x

156. ( ) x x x
x
3 5 4 lim
2 2157. ( ) 12 3 5 2 lim
2 2
+ +

x x x x
x

158. ( )( ) ( ) 1 7 5 1 3 lim
2
+ + +

x x x x
x

159. ( )( ) ( ) 1 7 3 4 5 3 lim
2
+ +

x x x x
x

160. ( ) 1 7 4 lim
2


x x x
x

161. ( ) ( ) 8 7 4 2 lim
2
+ +

x x x
x

162. ( ) 9 5 lim
2
+

x x x
x

163. ( ) ( )( ) ( ) 3 3 3 lim + +

x x x
x

164. ( ) 4 5 3 3 lim
2
+ +

x x x
x

165. ( ) 4 5 6 lim
2
+ +

x x x
x

166. ( ) 3 2 1 lim
2


x x
x

167. ( ) ( ) 3 2 5 3 4 lim
2
+

x x x
x

168. ( ) ( ) 5 3 4 9 lim
2
+ +

x x x
x

169. ( ) 5 3 2 lim
2
+

x x
x

170. ( ) 8 2 3 lim
2 2
+

x x x
x

171.
,
_

+

5 2 3 4 3 lim x x x x
x

172. ( ) 1 5 4 1 3 4 lim
2 4 2 4
+ + +

x x x x
x

173. ( ) 8 4 lim
3 3
+

x x
x

174. ( ) ( ) x x x
x
+

2 lim
2

175.

,
_

+

2
3 4
lim
2
x x
x

176.
2
3 3 2
lim
x
x x x
x
+

**
177.
x x
x x x
x
2
2 3 2
6
3
lim
+


**

D. Hitunglah nilai dari limit fungsi berikut:

178. x x
x
cos 5 sin lim
2
+


179. ( ) x x
x
cot . 2 sin lim
0

180.
,
_

x
x x
x
sin 3
cos 5
6
sin
lim
2


181.
x
x
x
2
cos
lim
0

182.
x
x
x
cos
5
lim
0
+


183.
x
x
x
5 sin
2 tan
lim
0

184.
x
x
x
5
3 sin
lim
0

185.
x
x x
x
3 sin
5 sin
lim
2
0

186.
x x
x
x
2 sin 3 sin
2
1
tan
lim
2
0

187.
x
x
x
2
2
0
sin
2
lim


188.
( )
2
2
0
3
3 sin
lim
x
x
x

189.
x x
x
x
2 sec
2 tan
lim
0

190.
2
cos
2
sin
lim
0
x x
x
x

191.
x
x
x
cos
2
lim
0

192.
2
2
0
2 sin
lim
x
x
x

193.
2
0
3 cos cos
lim
x
x x
x


194.
x
x x
x
4 sin 3 sin
lim
0
+


195.
x
x
x
2 cos 1
lim
0


196.
2
0
2
2 cos 1
lim
x
x
x


197.
( )
x x
x
x
3 sin
2 sin
lim
2 2
2
0
+


198.
x x x
x x x
x
2 cos 3 sin 2
6 3 tan 4 sin
lim
2
3 2
0
+


199.
a x
a x
a x

cos cos
lim
200.
x
x x
x
cos 1
3 cos cos
lim
0


201.
x
x
x
4
2 cos
lim
4


202.
x
x
x sin 1
cos
lim
2
4


203.
x x
x
x
sin
cos 1
lim
0


204. ( ) x x
x
tan sec lim
2


205.
3
0
tan sin
lim
x
x x
x


206. ( ) x x
x
2 cot lim
0

207.
x
x
x
tan
1
lim
1


208.
x
x
x
2 cos
1 tan
lim
4


209.
( ) 1 tan
2 cos
lim
4
x x
x
x


210.
9 2 3
2 sin
lim
0
+

x
x
x

211.
x
x
x

1 1
4 sin
lim
0

212.
( )
2
2 sin
lim
2

x
x
x

213.
( )

x
x
x
sin
lim
214.
( ) ( )
3 2
1 sin 1 3
lim
2
1
+
+

x x
x x
x

215.
( )
3
2 1 sin
lim
3

x
x
x

216.
x
x
x

2
sin 1
lim
2


217.
x
x
x
sec
tan 2
lim
2


218.
2
0
5
3 tan . 2 tan
lim
x
x x
x

219.
x
x
x
sin 1
cos 1
lim
0
+
+


220.
x
x
x
cos 1
2 cos 1
lim
0


221.
x
x x
x
sin
3
lim
2
0
+


222.
x
x
x
2
1
cos 1
2
lim
2
2
0


223.
3
0
4
2 cos . 3 sin 3 sin
lim
x
x x x
x


224.
( ) ( )
( )
2
2
2
2
2
2 sin 6 5
lim

+

x x
x x x
x

225.
( )
x x x
x x
x
2 3
6 sin 1
lim
2 3
2
0
+ +


226.
x x
x x
x
3 cos 4
2 sin 8 sin
lim
0
+


227.
9 2 3
2 sin
lim
0
+

x
x
x

228.

,
_

x x
x x
x
3 sin 8 sin
2 sin 5 sin
lim
0

229.

,
_

x x
x x
x
sin 2 sin
tan 2 tan
lim
0

230.

,
_

x
x
x
4
tan 1
lim
4


231.
,
_


x x
x
x sin
4 cos 1
lim
2


232.
,
_

x
x
x
cos
) sin(cos
lim
2


233.

4
1
sin cos
lim
4
1

x
x x
x

234.
x
x x
x 2 sin 1
cos sin
lim
2
1235.
( )
1
1 sin
lim
2
1

x
x
x

236.
x
x
x cos
2 cos 1
lim
2
1
+


237.
( )
( ) a x a x
a x
a x
2 2 sin
3
lim
+


238.
( ) ) 1 tan(
) 1 (
lim
2
2 3
1
+
+ +

x a x
ax x a x
x

239.

x
x
x
cos 1
lim
240.
( )
( ) x x
x x
x
sec 3 1 tan
cos 1 2 sin
lim
0
+
+


241.
( ) x x
x x
x
3 cos 1
3 sin 2 2 sin 3
lim
0


242.
x x
x
x
2 tan 2 sin
lim
3
0


243.
3
0
sin tan
lim
x
x x
x


244.
( )
9 6
3 cos 1
lim
2
3
+ +
+

x x
x
x

245.
x x
x x x x
x
3 sin sin 3
18 sin 10 sin 6 sin 2 sin
lim
0

+ +


246.

,
_

,
_

y x
y
x
y
x
y x
y x
tan tan 1 1
tan tan
lim **


E. Tentukan, jika ada, titik-titik yang
menyebabkan fungsi-fungsi berikut tidak
kontinu:

247. ( )
x x
x
x f
+

2
2
1

248. ( )
1
3 2
3
2

+ +

x
x x
x f
249. ( )
2
3 5 2
2
2
+

x x
x x
x f
250. ( )
10 3
1
2
2
+
+

x x
x
x f
251. ( )
1
1 2
2
+
+

x x
x
x f
252. ( )

'


<

0 ; 1
0 ; 1
x unt x
x unt
x f
253. ( )

'


<

0 ;
0 ; 2
x unt x
x unt x
x f
254. ( )

'

>

<

0 ;
0 ; 1
0 ;
2
x unt x
x unt
x unt x
x f
255. ( )
1
1
2

x
x
x f
256. ( )

'

1 ; 2
1 ;
1
1
2
x unt
x unt
x
x
x f

Selidikilah, apakah fungsi- fungsi berikut
kontinu pada titik yang diberikan:

257. ( ) 5 x f , pada x = 1
258. ( ) 10 5 x x f , pada x = 3
259. ( )
3
8

x
x f , pada x = 3
260. ( )
12 7
12 3
2
+

x x
x
x f , pada x = 4
261. ( )
12 2 2
6 3 3
2
2

+

x x
x x
x f , pada x = 2


F. Hitunglah nilai dari limit fungsi berikut:

262.
1
1
lim
+


,
_

+
x
x
x
x

263.
x
x
x
2
3
2
1 lim,
_

+
+
264.
6
3
5
lim
+


,
_

+
+
x
x
x
x

265.
x
x
x
x
2
6 2
2 2
lim
,
_

+
+


266.
x
x
x
a

,
_

+

1 lim
267.
ax
x
x

,
_

+

1
1 lim
268.
3
2
5 3
1 3
lim
+


,
_

+
+
x
x
x
x

269.
1
1
2
2
2
1 5
2 3
lim
+
+

,
_

+ +
+ +
x
x
x
x x
x x

270.
1 2
3 5
2
2
2
5 7
2 3
lim
+
+

,
_

+ +
+ +
x
x x
x
x x
x x

G. Hitunglah nilai dari
( ) ( )
h
x f h x f
h
+
0
lim
dari fungsi-fungsi berikut:

271. ( ) 9 x f
272. ( ) x x f 5
273. ( ) 10 8 x x f
274. ( )
2
x x f
275. ( )
2
3x x f
276. ( ) 1 2
2
+ x x f
277. ( ) x x x f 3 2
2
+
278. ( )
3
x x f
279. ( )
3
2x x f
280. ( ) x x f
281. ( ) x x f 2
282. ( ) 1 2 + x x f


Kata-kata mutiara:
a. Where there is a will, there is a way, Dimana ada
kemauan, disitu pasti ada jalan.
b. Practise make s perfect, banyak latihan kuncine
kesuksesan.
c. Witing tresno jalaran soko kulino, witing iso jalaran
soko kerep nyobo.
d. Kalau orang lain bisa, kita InsyaAlloh juga bisa.
e. Gagal adalah kesuksesan yang tertunda, maju
teruuuss...


Sumber:
a. Matematika SMA XI, Erlangga, BK Noormandiri.
b. Cerdas Belajar Matematika, Grafindo, Marthen
Kanginan.
c. Matematika SMA/MA XI, Gelora Aksara Pratama,
Sulistiyono, dkk.
d. Mathematics Year XI, Yudhistira, Team.
e. Matematika unt SMA/MA XI, Piranti, Yanti M dkk.
f. Matematika IPA kelas XI, Intan Pariwara, Kartini
dkk.
g. Matematika 2 SMU, Balai Pustaka, Andi Hakim N.
h. Lainnya.