Anda di halaman 1dari 4

Mengenal kraf tradisional

NAMA: KELAS TARIKH BIDANG TAJUK AKTIVITI Evidens

……………………………………………………………….. : : : : : ……………………………………………………………….. …………………………….. MENGENAL KRAF TRADISIONAL WAU MEWARNA Keterangan BAND 1 Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan berdasarkan bidang kegiatan mengenal kraf tradisional. Unsur Seni :  Garisan - melengkung  Rupa – Organic dan Geometri  warna – primer  Jalinan - Tampak Prinsip rekaan : Imbangan- simetri Kontra - warna Menyebut contoh-contoh bahasa seni visual dari persekitaran. Menamakan alat dan bahan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam bidang mengenal kraf tradisional. Mendengar dan menerima arahan dari guru. BAND 2 Membezakan unsur seni untuk melakukan aktiviti mengenal kraf tradisional - Garisan - melengkung - Rupa – organik dan geometri - Warna- Primer - Jalinan- tampak Membezakan prinsip rekaan untuk melakukan aktiviti mengenal kraf tradisional - Imbangan- simetri - Kontra - warna Menamakan media yang sesuai untuk melakukan aktiviti mengenal kraf tradisional. Tanda / jika berjaya

B1D1E4

B1D1E5 B1D2E4 B1D3E1 B2D1E4

B2D1E8

B2D2E4

Mengenal kraf tradisional B2D2E5 B2D2E6 B2D3E1 B3D1E4 Menyatakan fungsi asas media Membuat padanan gambar antara media dan fungsinya Mempamerkan disiplin kendiri BAND 3 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya berdasarkan aktiviti mengenal kraf tradisional.Lakaran wau pada kertas. Mengetahui cara menggunakan alat dengan betul. dan imbangan.Kontra – warna . BAND 4 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dalam aktiviti mengenal kraf tradisional seperti garisan. atau pensel warna. Menggunakan media yang betul dalam berkarya. . jalinan.warna.Garisan – melengkung . kontra. Menggunakan proses dan teknik yang betul dalam menghasilkan karya (mewarna). Menghasilkan karya yang menggunakan bahan yang sesuai berdasarkan aktiviti mengenal kraf tradisional. krayon.Rupa – organic dan geometri . Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk aktiviti mengenal kraf tradisional. . Meneroka penggunaan teknik dan proses.Jalinan – tampak .simetri Meneroka penggunaan bahan. B3D1E8 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B3D4E4 B4D1E4 B4D2E1 B4D2E2 B4D3E4 . rupa. .Imbangan.Warna – primer Menggunakan prinsip rekaan dalam penghasilan karya aktiviti mengenal kraf tradisional. pastel. Menunjukkan nilai baik seperti disiplin kendiri dan bekerjasama.

jalinan. Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam menghasilkan karya mengenal kraf tradisional. Menjadi pembimbing kepada rakan sebaya sewaktu menjalankan aktiviti.Mengenal kraf tradisional B4D4E1 B5D1E4 B5D2E4 B5D2E8 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2 B6D1E1 B6D1E2 B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab. Menghasilkan karya yang mempunyai hubungkait dengan displin ilmu yang lain. Menghasilkan karya menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK ) B6D3E1 B6D4E1 . (Pemerhatian guru) BAND 5 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dan tepat dalam aktiviti mengenal kraf tradisional seperti garisan. Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif. Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab. Menghasilkan olahan dengan menarik berdasarkan alam ciptaan tuhan. Menghasilkan karya dengan menggunakan pelbagai jenis sumber. berdisiplin dan yakin diri. Menggunakan media yang betul dan tepat dalam aktiviti bidang mengenal kraf tradisional seperti lakaran wau pada kertas A4. kontra. pastel. rupa. Menceritakan karya sendiri secara lisan. Mempamerkan karya yang dihasilkan. krayon. berdisiplin. BAND 6 Menghasilkan karya secara kreatif dan unik. tepat dan kreatif dalam berkarya. kajian dan teknologi. Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam penghasilan karya. dan imbangan. dan yakin diri. Menggunakan media yang betul. warna. atau pensel warna.

Membuat perbincangan bersama guru dan rakan berdasarkan hasil kerja atau karya pilihan. Menceritakan karya sendiri secara lisan.Mengenal kraf tradisional B6D5E1 B6D6E1 B6D7E1 Membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan pelbagai situasi Mempamerkan karya yang dihasilkan. Menunjukkan rasa kesyukuran terhadap tuhan B6D7E2 B6D8E1 . Biasa dimainkan selepas musim menuai padi. Wau yang dipasang busur akan mengeluarkan bunyi. Contohnya : Wau terkenal di pantai timur terutama di Kelantan.